apa itu fonetik

Download Apa Itu Fonetik

Post on 16-Oct-2015

27 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Apa itu fonetik ?

Apa itu fonetik ?Memperkenalkan huruf vokal kepada murid, diikuti dengan pengenalan huruf konsonan, pembentukan suku kata, dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja.

Hubungan antara bunyi dan huruf dalam penulisan.Ianya menjelaskan apa yang kita tuturkan boleh ditulis.Fonetik mendedahkan kepada kanak kanak mengenai proses membunyikan perkataan dan dapat mengenal pasti huruf yang dibunyikan.fonetikPerkataan berasal daripada Yunani iaitu bunyi atau suara manusia.Ia mengkaji unsur unsur bunyi bahasa yang digunakan dalam pertuturan.

Kaedah AbjadMenggunakanbahanbantubelajarKAEDAHABJADMenyebutnama hurufabjad a z;huruf besardan kecilMenyebutsuku kata Vdan KVMengejasuku kata,perkataandan frasaMembacaayatlatIanhan

Tujuan fonetikPendekatan membina bawah ke atasPendekatanmembina(Bawahkeatas) Pendekatan ini berpegang pada konsep bahawa pembelajaran harus bermula daripada unsur-unsur bahasa yang kecil dan bergerak kepada unsur yang lebih besar.Pengajaran kanak kanak bermula dengan huruf dan suku kata dahulu sebelum diajar perkataan perkataan yang bermakna.Kaedah pendekatanKaedah abjadKaedah gabung kataKaedah fonetikKaedah abjadPengenalan abjadMurid diajar dengan nama huruf secara teratur dalam abjad a b c d ------------------- x y z.Pelajaran bermula a ---------------hingga z.Latihan mengenali abjad dijalankan.

Pengajaran murid dimulakan dengan huruf kecil dan huruf besar.Ajar abjad sebagai permulaan perkataan

Contoh a untuk ayam , adik , awan , api LatihanMembacaFrasa danAyat

Guru menyediakan kad bacaan yangmengandungi frasa dan ayat

Ayat tersebut mengandungi gambar yangsesuai bagi memudahkan pemahaman muridterhadap ayat yang ditunjukkan.

Guru membaca ayat tersebut kemudiandiikuti oleh murid.

Murid disuruh menyalin frasa dan ayattersebut di dalam buku latihan masing masing. Latihan membaca frasa dan ayatGuru menyediakan kad mengandungi frasa dan ayat.Ayat tersebut mengandungi frasa dan ayat.Ayat tersebut mengandungi gambar yang sesuai bagi memudahkan pemahaman murid terhadap ayat yang ditunjukkan.Guru membaca ayat tersebut kemudian diikuti oleh murid.Murid disuruh menyalin frasa dan ayat tersebut didalam buku latihan masing masing.Suku kataMurid diajar membentuk dan membaca suku kata:CONTOHAKTIVITI

bukuayam

LATIHAN MEMBATANG SUKUKATA DAN PERKATAANayambuku Ayam.Ini ayam.Ini ayam Ali.Ali suka makan ayam.Latihan membaca frasa dan ayat

BolaIni bola .Ini bola saya.Saya suka main bola.BukuIni buku.Ini buku saya.Saya suka baca buku.

KudaIni kudaIni kuda sayaKuda saya lari laju.

Latihan Membaca Frasa dan AyatGuru memberikan Puzzleyang telah disediakan oleh guru kepada setiapmurid Puzzleitu tidak semestinya sama isi kandungannya.

Murid - murid akan membina Puzzle berdasarkan frasa ayat yang ada pada setiap keping Puzzle itu.

Setelah selesai , murid - murid diminta untuk membacakan ayat ayat yang terdapat pada Puzzle tersebut.