lesson plan ert f5

Upload: ast6566

Post on 08-Apr-2018

242 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  1/68

  aaa

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

  EKONOMI RUMAH TANGGA

  TINGKATAN 5

  1.0 MAKANAN DAN PEMAKANAN

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  1.1 Makanan dan Pemakanan

  1 d. Keperluan nutrien Menyatakan faktor Menerangkan faktor

  2 waktu *Faktor yang mempenga ang mempengaruhi ang mempengaruhi

  keperluan nutrien: keperluan nutrien keperluan nutrien

  i. jantina

  ii umur

  iii saiz badan

  iv aktiviti

  v. kumpulan tertentu

  (ibu mengandung, ibu

  menyusukan anak, kanak-

  kanak, pesakit dan sipulih

  dan vegetarian)

  2 1.2 Diet2 waktu Peruntukan Diet Harian Mengira nilai tenag Ujian kuantitatif

  Yang disarankan (RDA) dalam makanan

  *Pengiraan nilai tenaga dengan mengguna-

  dalam makanan kan Jadual

  Komposisi Makanan

  Membandingkan

  keperluan tenaga

  mengikut kumpulantertentu

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  2/68

  aaa

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  3 1.3 Pencernaan dan

  4 waktu penyerapan

  a. Maksud Menyatakan menamakan organ melakar dan Membuat rujukan secara

  *Pencernaan maksud: pencernaan, enzim melabelkan individu/kumpulan

  *peristalsis *Pencernaan pencernaan dan gambarajah sistem

  *enzim *peristalsis rembesan pencernaan Membincang/membentang

  *rembesan *enzim maklumat yang diperolehi

  *penyerapan *rembesan Menghuraikan Membincangkan organ-organ

  b. Sistem Pencernaan *penyerapan proses pencernaan pencernaan menggunakan

  * Organ pencernaan model/modul/carta/IT/

  *enzim pencernaan Menyatakan hasil Melakar dan transparensi/anatomi sistem

  *rembesan akhir pencernaan melabelkan pencernaan

  c. Proses Pencernaan gambarajah

  d. Proses Penyerapan di struktur vilus Melukis/melabel/kuiz

  vilus. mengenai sistem pencernaan

  Menerangkan dan penyerapan

  proses penyerapan

  hasil akhir

  pencernaan di vilus

  1.4 Pemilihan dan

  Penyimpanan Makanan

  4

  2 waktu c. Makanan Mudah Menyatakan Kerja lapangan individu/

  *Maksud klasifikasi makanan kumpulan ke pasaraya/kedai

  *Klasifikasi mudah dan contoh untuk membuat tinjauan

  .Makanan Separa mengenai jenis makanan

  Proses Menyatakan yang terdapat di pasaran

  . Makanan sediaciri semasa memilihuntuk dimasak makanan mudah

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  3/68

  aaa

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  . Makanan sedia Membuat perbandingan

  masak untuk dipanaskan Menyatakan harga, kebersihan, kualiti

  .Makanan sedia kebaikan dan makanan yang dimasak sendi

  masak untuk disaji kelemahan makanan dengan makanan yang siap

  *Pemilihan dan mudah dibeli

  penyimpanan

  *Kelebihan dan Menerangkan cara Membuat perbandingan

  kelemahan menyimpan harga antara bahan makanan

  makanan mudah basah dan bahan makanan

  kering

  Perbincangan tentang kaedah

  penyimpanan bahan makanan

  1.6 Pengurusan Sajian

  5 & 6

  8 waktu a. Perancangan menu Menyatakan maksudMenerangkan Sumber

  *Maksud: menu dan maksud faktor yang Buku resepi

  Menu sajian mempengaruhi Media massa

  Sajian perancangan menu Alat penjimat masa

  *Faktor yang mempe- Menyatakan faktor

  ngaruhi perancangan yang mempengaruhi Teknik

  menu dalam penyediaan perancangan menu Demonstrasi

  makanan

  Tujuan sajian Aktiviti

  Keperluan Menyediakan rancangan

  Kegemaran kerja amali

  Keseimbangan menjalankan amali masakan

  sajian Koleksi resepi

  Sumber:

  Kewangan PenilaianBahan Menilai hasil masakan

  Kemudahan

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  4/68

  aaa

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  fizikal

  kemahiran

  keupayaan

  masa

  Bilangan tetamu

  b. Pemilihan Menu

  *Sajian Harian Menyatakan jenis Merancang menu

  Sajian utama sajian untuk sajian harian,

  sarapan keraian dan

  makan tengah hari kumpulan tertentu

  makan malam

  Sajian sampingan Menyedia

  minum pagi perancangan kerja

  minum petang amali

  minum malam

  *Sajian Keraian

  hari perayaan

  hari jadi

  hari ulang tahun

  perkahwinan

  meraikan tetamu/

  pelancong

  *Sajian untuk kumpulan

  tertentu

  vegetarian

  kanak-kanak

  pesakit

  si pulih

  ibu hamilibu menyusukan

  anak

  Hi-Tea dan Brunch

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  5/68

  aaa

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  c. Penyediaan Makanan Menyedia,memasak

  *Menyedia dan menyaji

  *Memasak mengikut

  *Menyaji p erancangan

  *Mengemas

  *Mencuci menggunakan alat

  penjimat masa

  dalam menyediakan

  makanan

  d. Penilaian Hasil MasakanMenilai hasil

  *Rupa masakan

  *Warna

  *Tekstur

  1.7 Sanitasi Makanan

  8 & 9

  8 waktu a. Maksud sanitasi Menyatakan maksudMenerangkan menghuraikan Sumber

  makanan sanitasi makanan sebab/punca prinsip kebersihan Buku rujukan

  b. prinsip kebersihan berlakunya makanan Perpustakaan

  makanan Menyatakan prinsip pencemaran penceramah jemputan

  *Kebersihan diri kebersihan makana makanan Mengaplikasikan

  *Menyedia makanan prinsip kebersihan Teknik

  *Memasak makanan Menyatakan sebab/ semasa menyedia, sumbang saran

  *Menyaji makanan punca berlakunya memasak, menyaji Perbincangan

  *Menyimpan bahan pencemaran semasa serta menyimpan

  makanan mengendalikan bahan makanan Aktiviti

  *Menyimpan makanan bahan makanan dan makanan yang Kerja dalam kumpulan

  yang telah dimasak telah dimasak Melaporkan hasil tinjauan

  c. Sebab/punca berlakupencemaran semasa Penilaian

  pengendalian bahan Ujian/latihan bertulis

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  6/68

  aaa

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  makanan dan makanan

  yang telah dimasak

  2.0 PAKAIAN

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  2.1 Kajian Fabrik

  10

  4 waktu c. Pembinaan Fabrik Menyenaraikan Sumber

  i. Fabrik tenun klasifikasi Bahan sebenar

  *Tenun biasa pembinaan fabrik (contoh fabrik/gentian)

  Belacu Majalah yang berkaitan

  Gingham Menamakan jenis Carta contoh fabrik

  Muslin bagi setiap cakera padat

  *Tenun kelarai klasifikasi

  Denim pembinaan fabrik Teknik

  Drill Pemerhatian

  Garbedin Menamakan contoh pembelajaran koperatif

  *Tenun satin fabrik tenunan: Pembelajaran inkuiri

  Broked Tenunan biasa

  Damask Tenunan kelarai Aktiviti

  Satin Tenunan satin Ujikaji

  Lawatan

  ii. Fabrik kait Membuat contoh Membuat contoh tenunan

  *Kait lungsin tenunan: (menggunakan kertas

  Tricot Tenunan biasa warna/benang bulu)

  Net Tenunan kelarai

  *Kait pakan Tenunan satin Penilaian

  Terry Lembaran kerjaVelour Buku skrap

  Fleece Teka silang kata

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  7/68

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  8/68

  aaa

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  *kemasan kalis

  angin

  8 waktu 2.5 Wardrobe Sumber

  12 & 13 Majalah

  a. Maksud Menyatakan maksud Brosur

  wardrobe risalah

  b. Perancangan wardrobe Internet

  Menyatakan prinsip Menerangkan cakera padat

  i. Prinsip merancang merancang prinsip pita video

  wardrobe wardrobe menyenggara koleksi pakaian dan

  ii. Prinsip menyenggara wardrobe aksesori

  wardrobe Menyatakan prinsip

  iii. Klasifikasi pakaian menyenggara Teknik

  untuk wardrobe wardrobe sumbang saran

  *pakaian asas pembelajaran integratif-

  *pakaian formal Mengenal pasti imaginari

  *pakaian kasual klasifikasi pakaian

  *pakaian riadah untuk wardrobe Aktiviti

  *pakaian tidur Lawatan

  iv. Aksesori menyatakan maksu Memilih aksesori menghasilkan buku skrap

  aksesori yang sesuai dengan Memadankan pakaian

  pakaian, bentuk dengan aksesori

  badan dan tujuan

  berpakaian Penilaian

  Lembaran kerja

  Tugasan

  Kuiz

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  9/68

  aaa

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  4 waktu 2.6 Label Jagaan Tekstil

  14 Antarabangsa

  a. Maksud Menyatakan Sumber

  maksud Label Buku

  b. Simbol dan maksud: Jagaan Tekstil Bahan realia

  i. Mencuci Antarabangsa carta Label Jagaan Tekstil

  ii. Mencuci kering Antarabangsa

  iii. Meluntur melakar, melabel Menerangkan cara

  iv. Mengering simbol Label penjagaan ber- Teknik

  v. Menyeterika Jagaan Tekstil dasarkan kepada Sumbang saran

  Antarabangsa simbol Label Perbincangan

  Jagaan Tekstil Mengumpul maklumat dari

  Menyatakan maksudAntarabangsa komputer

  simbol Label pada pakaian

  Jagaan Tekstil Aktiviti

  Antarabangsa Pembentangan/pelaporan

  maklumat secara individ

  kumpulan

  Penilaian

  Lembaran kerja

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  10/68

  aaa

  3.0 KELUARGA DAN TEMPAT KEDIAMAN

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  4 WAKTU 3.1 Pengurusan Keluarga

  15

  d. Belanjawan Keluarga

  i. Maksud Menyatakan maksud Sumber

  belanjawan keluarga Kamus

  keratan akhbar

  ii. Faktor yang mem- bil bayaran berkadar

  ngaruhi belanjawan

  keluarga Menyenaraikan Teknik

  *Pendapatan faktor yang mem- Mengumpul maklumat

  *saiz pengaruhi Temu bual

  *komposisi belanjawan keluarga Analisis data

  *kitaran hidup

  *keadaan ekonomi Aktiviti

  negara Sumbang saran

  *perubahan sosial perbincangan

  iii. Kategori belanjawan Menyenaraikan Menerangkan tugasan

  keluarga kategori belanjawankategori belanjawan

  *makanan keluarga keluarga Penilaian

  *pakaian Ujian

  *tempat kediaman Hasil tugasan

  *bahan api, air,

  telefon dan

  elektrik

  *perubatan

  *pengangkutan

  *pendidikan*cukai pendapatan

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  11/68

  aaa

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  *simpanan dan

  pelaburan

  *rekreasi

  *pelbagai

  iv. Langkah menyedia- Mengenal pasti Membuat anggaran

  kan belanjawan langkah menyedia- belanjawan keluarga

  *menentukan kan belanjawan

  matlamat

  *menentukan

  kategori

  keperluan

  *menganggar kos

  *mengimbangkan

  pendapatan dan

  perbelanjaan

  *penilaian

  belanjawan

  4 waktu e. Keluarga dan komuniti

  16

  ii. Bekerja dalam Menyatakan Sumber

  pasukan ciri bekerja dalam Brosur

  *ciri pasukan pasukan Media elektronik

  Matlamat Media cetak

  Struktur organisasi Penceramah jemputan

  Spesifikasi tugas/

  tanggungjawab Teknik

  Penerapan nilai Main peranan

  murni Sumbang saran

  Perbincangan

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  12/68

  aaa

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  *Kepentingan Menyatakan Aktiviti

  Pembentukan kepentingan Tugasan

  Pasukan pembentukan Kumpul maklumat

  Peningkatan sesebuan pasukan Analisis maklumat

  produktiviti Pembentangan

  Cungkil dan

  kembang potensi Penilaian

  diri Senarai semak

  Mempertingkat Hasil tugasan

  semangat dan Laporan

  perpaduan

  Pengagihan/

  meringankan

  tugas

  Perkongsian

  pengalaman

  dan meningkat-

  kan kemahiran

  *Langkah pem Menerangkan

  tukan pasukalangkah pembentu-

  Kenalpasti kan sesebuah

  matlamat pasukan

  Tentukan bil

  ahli

  Membentuk

  struktur

  orgasasi

  Pembahagian

  tugaspenyenaraian

  tugas

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  13/68

  aaa

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  iii. Sumbangan Menyenaraikan

  *keluarga kepada sumbangan keluarga

  komuniti kepada komuniti

  *Komuniti kepada

  keluarga Menyenaraikan

  sumbangan

  komuniti kepada

  keluarga

  iv. Kemudahan dalam Menyenaraikan

  komuniti kemudahan asas

  *Asas dan awam dalam

  *Awam komuniti

  4 waktu f. Konsumerisme

  17

  i. Masalah pengguna Mengenal pasti Sumber

  daripada aspek: masalah yang di- Bahan realia

  *Kualiti hadapi oleh Media elektronik

  *Harga pengguna Media cetak

  *Kuantiti Risalah Akta Pengguna

  *Keselamatan Keratan akhbar

  *Perlindungan

  Teknik

  ii. Pengaruh Menyatakan kajian

  Pengiklanan kepad pengaruh kerja kumpulan

  pengguna: pengiklanan kepada mengumpul maklumat

  *kebaikan pengguna

  *kelemahan

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  14/68

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  15/68

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  16/68

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  17/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  18/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  19/68

  aaa

  i

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  20/68

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  21/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  22/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  23/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  24/68

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  25/68

  aaa

  u/

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  26/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  27/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  28/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  29/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  30/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  31/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  32/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  33/68

  aaa

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

  EKONOMI RUMAH TANGGA

  TINGKATAN 4

  1.0 MAKANAN DAN PEMAKANAN

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  1.1 Makanan dan Pemakanan

  1 a. Maksud Menyatakan maksud sumber

  2 waktu Makanan makanan Penceramah luar

  Pemakanan Perpustakaan

  Menyatakan maksud Bacaan luar

  pemakanan

  b. Nutrien TeknikPROTEIN Sumbang saran

  unsur menyatakan fungsi Menyatakan Perbincangan

  Jenis protein klasifikasi protein Kuiz

  asid amino penting dan contohnya

  asid amino tak penti Menyatakan unsur Aktiviti

  Sumber yang terkandung Menerangkan kesan Perbincangan kumpulan

  Fungsi dalam protein pengambilan protein Pembentangan laporan

  Kesan berlebihan dan yang berlebihan dan Projek/kajian

  kekurangan kesan kekurangan Lawatanpada tubuh badan

  2 waktu KARBOHIDRAT Menyatakan Menerangkan kesan Penilaian

  2 unsur klasifikasi karbohidrapengambilan Kuiz

  Jenis Menamakan sumber karbohidrat yang ujian

  Monosakarida mengikut klasifikasi berlebihan dan latih tubi

  Disakarida karbohidrat kesan berkurangan lembaran kerja

  polisakarida Menyatakan fungsi pada tubuh badan

  Sumber karbohidrat

  Fungsi Menyatakan unsur

  Kesan berlebihan dan yang terkandung

  kekurangan dalam karbohidrat

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  34/68

  aaa

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  2 waktu LEMAK

  3 unsur Menyatakan Menerangkan kesan

  Jenis klasifikasi lemak pengambilan

  asid lemak tepu lemak yang

  asid lemak tak tepu Menyenaraikan sumbberlebihan dan

  Sumber lemak kesan berkurangan

  Fungsi pada tubuh badan

  Kesan berlebihan dan Menyatakan fungsi

  kekurangan lemak

  KOLESTEROL

  Maksud menyatakan maksud Menerangkan kesan

  Sumber kolesterol pengambilan

  Kesan berlebihan kolesterol yang

  Mengenal pasti berlebihan pada

  sumber makanan tubuh badan

  yang mengandungi

  banyak lemak tepu

  Menyatakan unsur

  yang terkandung

  dalam lemakyang terkandung

  dalam lemak

  2 waktu VITAMIN

  Jenis Menyatakan klasifikaMenyatakan nama

  Sumber vitamin saintifik bagi setiap

  Fungsi jenis vitamin B kompleks

  Kesan berlebihan dan Menamakan vitamin C,D,E,k

  kekurangan larut air dan larut

  lemak

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  35/68

  aaa

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  Vitamin B kompleks terdiriMenamakan sumber Menerangkan kesan Koleksi gambar individu

  B1 Tiamina bagi setiap jenis pengambilan secara yang mengalami penyakit

  B2 Riboflavin vitamin B Kompleks, berlebihan akibat pengambilan

  B12 Kobalamin C,D,E,K vitamin B Kompleks, sesuatu nutrien secaraB6 Piridoksin C,D,E,K dan kesan berlebihan dan berkurangan

  Asid folik Menerangkan fungsi kekurangan pada

  bagi setiap jenis tubuh badan Catatan:

  vitamin B Kompleks, Hubung kait dengan mata

  C,D,E,K pelajaran Sains, Biologi,

  Kimia dan PJK

  2 waktu GARAM MINERAL

  3 Jenis Menyenaraikan sumbMenerangkan kesan

  *Mikro garam mineral pengambilan garam

  Fluorin mineral yang

  Zink Menyenaraikan fungsberlebihan dan kesan

  *Makro garam mineral kekurangan pada tubuh

  Kalsium badan

  fosforus

  Natrium

  Ferum

  MagnesiumSulfur

  Iodin

  Sumber

  Fungsi

  Kesan berlebihan dan

  kekurangan

  c. Air dan pelawas Menyatakan sumber Menerangkan kesan

  Sumber pelawas dalam berlebihan dan kesan

  Fungsi makanan kekurangan padaKesan berlebihan dan Menyenaraikan fungstubuh badan

  kekurangan air dan pelawas

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  36/68

  aaa

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  3 waktu 1.2 Diet Sumber

  4 Piramid makanan

  a. Maksud Menyatakan maksud Jadual RDA*Diet diet dan diet seimbang Buku komposisi zat dalam

  *Diet Seimbang makanan Malaysia

  b. Faktor yang mempengaMenyenaraikan fakto Menerangkan faktor Brosur

  pengambilan diet yang mempengaruhi yang mempengaruhi Penceramah jemputan

  i. Keperluan fisiologi pengambilan diet pengambilan diet Perpustakaan

  ii. Pendidikan Bacaan luar

  iii. Pendapatan keluarga Media elektronik

  iv. Geografi

  v. Agama Teknikvi. Budaya Simulasi

  vii.Kemajuan teknologi Main peranan

  viii. Keperluan sosial Perancangan

  Kuiz

  c. Kepentingan diet Menyatakan Mengaplikasikan Menggunakan alat KBKK

  seimbang kepentingan diet piramid makanan

  seimbang dalam perancangan Aktiviti

  d. Piramid Makanan Menerangkan konsepdiet Pertandingan melukis

  Piramid Makanan Mengumpul resepi

  e. Peruntukan Diet Mengira nilai tenagamenyelia buku skrap

  Seharian Yang Disarankan dalam makanan Mengira nilai tenaga

  (RDA) dengan menggunak merekod makanan yang

  *Maksud RDA Menyatakan maksud Menyatakan kegunaajadual komposisi diambil dalam sehari

  *Kegunaan RDA RDA RDA makanan

  *Peruntukan tenaga yaMenyatakan nilai Penilaian

  disarankan tenaga bagi setiap gram Membanding beza Kuiz

  *Pengiraan nilai tenagakarbihidrat, protein keperluan tenaga Ujian

  dalam makanan dan lemak mengikut kumpulan Latih tubi

  tertentu Lembaran kerja

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  37/68

  aaa

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  4 waktu 1.4 Pemilihan dan penyim-

  5 panan makanan

  a. Makanan Segar Menyatakan maksud Catatan:

  *Maksud Makanan Segar Dapatkan risalah yang*sayur, ikan, daging makanan Kering berkaitan daripada

  klasifikasi Menyatakan klasifikasi Kementerian Kesihatan

  pemilihan dan makanan segar berikut Kaitkan prinsip piramid

  penyimpanan dan contohnya makanan dalam bidang

  Sayur-sayuran pembelajaran perancangan

  b. Makanan Kering ikan menu

  *Maksud daging Kerja lapangan individu/

  *Pemilihan dan Menyatakan ciri kumpulan ke pasaraya/keda

  penyimpanan semasa memilih: untuk membuat tinjauanBijirin & hasil bijiri Makanan Segar mengenai jenis makanan

  kekacang makanan Kering yang terdapat di pasaran

  rempah Menyatakan kebaikan Membentang/membuat lapora

  sayur-sayuran dan kelemahan: mengenai maklumat yang

  gandum dan bera Makanan Segar diperolehi

  makanan Kering Membuat carta/koleksi

  Menerangkan cara makanan kering

  menyimpan Membuat perbandingan harga

  Makanan Segar antara makanan basah dan

  makanan Kering kering

  Perbincangan tentang kaedah

  penyimpanan bahan makan

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  38/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  39/68

  aaa

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  2 waktu 1.6 Pengurusan Sajian

  7 a. Perancangan Menu Menyatakan maksud Sumber

  i. Maksud menu dan sajian buku resepi

  *menu media massa*sajian alat penjimat masa

  ii.Faktor yang mempengamenyatakan faktor Menerangkan faktor

  perancangan menu dalamyang mempengaruhi yang mempengaruhi Teknik

  penyediaan makanan perancangan menu perancangan menu demonstrasi

  *tujuan

  *keseimbangan menu Aktiviti

  *keperluan Menyediakan rancangan kerja

  *kegemaran amali

  *sumber Menjalankan kerja amalikewangan Koleksi resepi

  bahan

  kemudahan fizikal Penilaian

  kemahiran Menilai hasil masakan

  keupayaan

  masa

  *bilangan tetamu

  14 waktu b. Pemilihan Menu Menyatakan jenis Merancang menu untuk11-Jul *sajian harian sajian sajian harian

  *sajian utama

  sarapan Menyediakan

  makan tengah hari perancangan kerja

  makan malam amali

  *sajian sampingan

  minum pagi

  minumpetang

  *Hi-Tea dan Brunch

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  40/68

  aaa

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  c. Penyedian makanan Menyedia, memasak

  *Menyedia dan menyaji

  *Memasak mengikut perancangan

  *Menyaji

  *Mengemas Menggunakan alat

  *mencuci penjimat masa dalam

  menyediakan makanan

  d. Penilaian hasil masaka Menilai hasil masakan

  *rupa

  *warna

  *tekstur

  *rasa

  *persembahan

  2 waktu 1.7 Sanitasi makanan

  12

  a. Maksud sanitasi makanMenyatakan maksud Sumber

  sanitasi Buku rujukan

  Perpustakaan

  b. Prinsip kebersihan Menyatakan prinsip Penceramah jemputan

  makanan kebersihan makanan Teknik

  Sumbangsaran

  Perbincangan

  Aktiviti

  Kerja dalam kumpulan

  Melaporkan hasil tinjauan

  Penilaian

  Ujian

  Latihan bertulis

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  41/68

  aaa

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  4 waktu 2.1 Kajian Fabrik

  13

  a. Klasifikasi Fabrik Menyatakan Sumber

  i. Gentian asli klasifikasi fabrik Bahan realia

  *Tumbuhan mengikut gentian contoh fabrik/gentian

  Kapas majalah berkaitan

  Linen Mengenal pasti carta contoh fabrik

  *Haiwan sumber gentian asli cakera padat

  Sutera dan sumber gentian

  Benang sayabuatan Teknik

  ii. Gentian buatan Pemerhatian

  *Selulosa terjana Menyatakan pembelajaran koperatif

  semula contoh bagi setiap pembelajaran inkuiri

  Viskos sumber gentian asliAsetat dan buatan Aktiviti

  Triasetat ujikaji

  *Sintetik lawatan

  Poliamida/nilon

  Poliester Penilaian

  Akrilik lembaran kerja

  buku skrap

  b. Ciri gentian asli dan Menyatakan ciri Membanding beza teka silang kata

  gentian buatan gentian asli dan ciri gentian asligentian buatan dan gentian buatan

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  42/68

  aaa

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  4 waktu 2.2 Peralatan Jahitan

  13

  a. Pemilihan pengguna Menerangkan Sumber

  dan penjagaan alatan d pemilihan, penggu- Bahan realia

  bahan jahitan naan dan penjagaan carta yang berkaitan

  alat jahitan lut sinar bermaklumat

  *Alatan pengukur

  pita ukur Teknik

  pembaris perbincangan

  *Alatan mendraf tunjuk cara

  pembaris sesiku penggunaan lembaran kerj

  pembaris

  melengkung Aktiviti

  *Alatan menanda Hands-onroda surih

  karbon tukang Penilaian

  jahit Latih tubi

  kapur tukang jahit teka silang kata

  *Alatan menggunting

  gunting

  snipper

  *Alatan menekan

  seterikabod seterika

  *Alatan menjahit

  mesin jahit

  jarum tangan

  *Alatan lain

  jarum peniti

  threader

  penetas jahitan

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  43/68

  aaa

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  4 waktu 2.3 Pemilihan Pakaian

  14

  a. Stail pakaian

  i. Pemilihan stail Mengenal pasti Sumber

  pakaian yang formal da jenis bentuk badan Majalah

  kasual sesuai dengan Brosur

  bentuk badan: Internet

  Tinggi dan gempal Cakera padat

  Tinggi dan langsing Pita video

  Rendah dan gempal Bahan realia

  Rendah dan kurus Croquis

  CAD

  4 waktu ii. Penggunaan croquis Menggunakan croqMelakar stail Teknik

  15 dalam melakar stail untuk melakar stailpakaian yang perbincanganpakaian pakaian mengikut sesuai dengan sumbang saran

  bentuk badan sendbentuk badan membanding beza maklum

  Aktiviti

  Menyediakan buku skrap

  memperagakan pakaian

  Penilaian

  lembaran kerja

  menilai pakaian yang diper

  menilai buku skrap

  28 waktu 2.4 membuat Pakaian

  16-22 Sumber

  a. perancangan mengenal pasti Menghuraikan setiap croquis

  i. Pemilihan stail setiap proses jahitaproses jahitan alatan jahitan

  pakaian sendiri yang dan menamakan bahan jahitan

  mengandungi proses jenis proses tersebut buku fesyen

  berikut: carta proses jahitan

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  44/68

  aaa

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  *Penghilangan Teknik

  gelembung tunjuk cara

  kedut lepas membuat projek/tugasan

  lisu pemadan

  *Kelim Aktiviti

  kelim belah kang- Tugasan individu

  kung Hands-on

  kelim betawi

  *Belah Penilaian

  belah slip berlapik Membuat hasil pakaian yan

  belah berzip diperagakan

  *Garis leher Menilai rekod kerja

  lapikkolar lurus

  *Penyudah tepi

  kelepet

  kun

  *Lengan

  Lengan padanan rata

  *Kancing

  cangkuk dan palang

  4 waktu ii. Penyediaan rekod ke MendokumentasikaMengira kos projek23 *Lakaran stail pakaiaperancangan

  hadapan & belakan membuat pakaian

  *Contoh fabrik yang yang diperlukan

  digunakan dalam bentuk

  *Ukuran badan rekod kerja

  *Proses menjahit

  *Susun atur pola

  *Langkah manjahit

  *Pengiraan kos

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  45/68

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  8 waktu b. Perlaksanaan

  24-25 i. Menyediakan pol Menamakan tanda

  pola

  Mengubah suai pola

  atau melakar pola

  ii. Membentang dan Menyatakan

  menyusun atur pola peraturan menyusun

  atur pola di atas

  fabrik

  iii. Menggunting Menyatakan

  peraturan menggun-

  tingMenggunting fabrik

  24 waktu iv. Menjahit & menekMenyatakan tujuan

  26-31 menekan setiap

  proses jahitan

  semasa menjahit

  pakaian

  4 waktu c. Penilaian Menjahit pakaian32 Pakaian yang dijahit dan menekan pada

  sendiri dan pakaian sia setiap proses jahitan

  beli daripada aspek: Menjahit hasil kerja

  i. Stail mengikut kriteria

  ii. Warna dan corak yang ditetapkan

  iii. Fabrik membanding beza

  iv. Proses jahitan pakaian yang dijahit

  v. Kos sendiri dengan

  pakaian siap beli

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  46/68

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  2 waktu 3.1 Pengurusan keluarga Sumber

  33 bahan realia

  a. Perkembangan kendMenyenaraikan alat penceramah jemputan

  i. Kesihatan dan dan bahan untuk: media elektronik

  kebersihan diri *menghindar bau media cetak

  *Menghilangkan bau badan Teknik

  badan *mencegah bau nafas simulasi

  *Mencegah bau nafa*menjaga kulit muka sumbang saran

  *Menjaga kulit muka main peranan

  Aktiviti

  ii. Imej kendiri Mengenal pasti aktiviti kumpulan

  *Gaya diri tingkah laku yang perbincangan

  *Penampilan diri positif dan negatif membuat buku skrap

  demonstrasiPenilaian

  senarai semak penilaian

  kendiri/pasangan

  kuiz kebersihan diri

  2 waktu b. Organisasi keluarga

  33 i. Maksud Menyatakan maksud Sumber

  ii. Struktur keluarga keluarga media cetak

  *keluarga nukleu media elektronik*keluarga luas Mengenal pasti Membanding beza

  *keluarga induk struktur keluarga ciri antara jenis Teknik

  tunggal keluarga perbincangan

  *keluarga poligami kajian

  iii. Keperluan asas Menerangkan mak Menghuraikan kerja kumpulan

  hidup berkeluarg *keperluan primer keperluan asas hidup

  *keperluan primer*keperluan sekund berkeluarga Aktiviti

  *keperluan sekunder membuat buku skrap

  sumbang saran dalam

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  47/68

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  iv. Faktor yang Menyenaraikan Menerangkan kumpulan kecil

  mempengaruhi perananfaktor yang memp faktor yang mempe- pementangan kajian

  ahli keluarga ngaruhi peranan ngaruhi peranan

  *umur ahli keluarga ahli keluarga Penilaian

  *gender kuiz

  *kedudukan ahli dalam ujian

  keluarga hasil tugasan

  *status ekonomi

  keluarga

  *sosio budaya

  v. Kitar hidup keluarga Menyatakan peringMenerangkan

  *Perngkat permulaankat dalam kitaran kitaran hidup

  *Peringkat hidup keluarga keluargaperkembangan

  *Peringkat pengecilan

  vi. Masalah keluarga paMengenal pasti

  setiap peringkat kitaranmasalah yang

  hidup dihadapi pada setiap

  peringkat kitaran

  hidup keluarga

  4 waktu c. Pengurusan sumber

  34 keluarga Sumber

  i. Maksud Menyatakan maksud Buku penyata kewangan

  ii. Jenis sumber pengurusan sumber keluarga (BNM)

  *sumber manusia Menyenaraikan Media elektronik

  *sumber bukan manujenis sumber Media cetak

  Menyenaraikan

  contoh setiap jenis

  sumber

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  48/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  49/68

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  e. Keluarga dan komunMenyenaraikan Menerangkan fungsi Sumber

  i. Maksud maksud komuniti setiap jenis brosur

  ii. Perhubungan komunikasi media elektronik

  keluarga dan Menerangkan jenis media cetak

  komuniti komunikasi penceramah jemputan

  *Komunikasi Teknik

  Jenis Menyatakan bentuk Main peranan

  Bentuk komunikasi sumbang saran

  Fungsi perbincangan

  Menyenaraikan Aktiviti

  Faktor yang mempengafungsi komunikasi tugasan

  keberkesanan berkomu- kumpul maklumat

  nikasi Menyenaraikan Menerangkan analisis maklumat

  *Kemahiran faktor yang faktor yang pembentanganberkomunikasi mempengruhi mempengruhi Penilaian

  *Halangan keberkesanan keberkesanan Senarai semak

  berkomunikasi berkomunikasi berkomunikasi hasil tugasan

  laporan

  4 waktu 3.2 Tempat Kediaman

  35 Dan Teknologi

  a. Tempat kediaman Menyenaraikan Menerangkan Sumberyang selesa faktor yang faktor yang media elektronik

  mempengaruhi mempengaruhi media cetak

  i. Faktor yang pemilihan tempat pemilihan tempat Bilik pengurusan diri

  mempengaruhi kediaman kediaman Model rumah/diorama

  pemilihan tempat Alat penjimat masa

  kediaman

  *Keperluan

  *Pendapatan

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  50/68

  MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN SUMBER/TEKNIK/

  ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 AKTIVITI/PENILAIAN

  *keselamatan Teknik

  *kejiranan kajian

  *estetika perbincangan

  *infrastruktur pemerhatian

  mengumpul maklumat

  ii. Pengaruh teknol Menyenaraikan Menerangkan Aktiviti

  terhadap pengu Pengaruh teknolog Pengaruh teknologi kerja lapangan

  tempat kediama terhadap pengurusterhadap pengurusan menyediakan folio

  *Masa tempat kediaman tempat kediaman melaporkan tugasan

  *Tenaga mambuat buku skrap

  *Perbelanjaan Penilaian

  *Keselamatan laporan kajian

  *Kualiti hidup folioujian

  Disediakan oleh

  Pn. Rahmah Binti Pid

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  51/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  52/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  53/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  54/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  55/68

  i

  n

  n

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  56/68

  g

  anan

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  57/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  58/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  59/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  60/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  61/68

  at

  aga

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  62/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  63/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  64/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  65/68

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  66/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  67/68

  aaa

 • 8/7/2019 Lesson Plan Ert f5

  68/68