uji perbanding pasangan

24
Panelis  Parameter Baku Warna Aroma Rasa T ekstur  1 2 2 4 4 3 2 5 4 4 4 3 3 2 2 5 4 3 4 1 2 4 2 3 5 3 4 5 2 3 6 2 2 2 2 3 7 1 1 2 1 3 8 4 4 3 2 3 9 5 4 2 2 3 10 2 4 2 1 3 11 2 4 4 4 3 12 1 1 2 2 3 13 2 4 4 5 3 14 1 1 5 4 3 15 1 1 4 2 3 16 3 1 4 2 3 17 1 1 2 3 3 18 4 1 4 1 3 19 2 4 5 4 3 20 2 2 5 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6

Upload: hilarious-cloth

Post on 19-Feb-2018

238 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Uji Perbanding Pasangan

7/23/2019 Uji Perbanding Pasangan

http://slidepdf.com/reader/full/uji-perbanding-pasangan 1/24

Panelis  Parameter 

BakuWarna Aroma Rasa Tekstur  

1 2 2 4 4 3

2 5 4 4 4 3

3 2 2 5 4 3

4 1 2 4 2 3

5 3 4 5 2 3

6 2 2 2 2 3

7 1 1 2 1 3

8 4 4 3 2 3

9 5 4 2 2 3

10 2 4 2 1 3

11 2 4 4 4 3

12 1 1 2 2 3

13 2 4 4 5 3

14 1 1 5 4 3

15 1 1 4 2 3

16 3 1 4 2 3

17 1 1 2 3 3

18 4 1 4 1 3

19 2 4 5 4 3

20 2 2 5 1 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

1

2

3

4

5

6

Page 2: Uji Perbanding Pasangan

7/23/2019 Uji Perbanding Pasangan

http://slidepdf.com/reader/full/uji-perbanding-pasangan 2/24

Page 3: Uji Perbanding Pasangan

7/23/2019 Uji Perbanding Pasangan

http://slidepdf.com/reader/full/uji-perbanding-pasangan 3/24

Panelis  Parameter 

Warna Aroma Rasa Tekstur  

1 1 1 -1 -1

2 -2 -1 -1 -1

3 1 1 -2 -1

4 2 1 -1 1

5 0 -1 -2 1

6 1 1 1 1

7 2 2 1 2

8 -1 -1 0 1

9 -2 -1 1 1

10 1 -1 1 2

11 1 2 -1 -1

12 2 -1 1 1

13 1 2 -1 -2

14 2 2 -2 -1

15 2 2 -1 1

16 0 2 -1 1

17 2 2 1 0

18 -1 -1 -1 2

19 1 -1 -2 -1

20 1 1 -2 2

Total 14 11 -12 8

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Warna

Aroma

Rasa

 Tekstur

Baku

Page 4: Uji Perbanding Pasangan

7/23/2019 Uji Perbanding Pasangan

http://slidepdf.com/reader/full/uji-perbanding-pasangan 4/24

Page 5: Uji Perbanding Pasangan

7/23/2019 Uji Perbanding Pasangan

http://slidepdf.com/reader/full/uji-perbanding-pasangan 5/24

 

Page 6: Uji Perbanding Pasangan

7/23/2019 Uji Perbanding Pasangan

http://slidepdf.com/reader/full/uji-perbanding-pasangan 6/24

Page 7: Uji Perbanding Pasangan

7/23/2019 Uji Perbanding Pasangan

http://slidepdf.com/reader/full/uji-perbanding-pasangan 7/24

Panelis  Penilaian Tekstur Sosis

Panelis 

241 574 465 672   241

1 4 5 1 2 1 -1

2 4 4 4 3 2 -1

3 4 4 4 4 3 -1

4 2 5 2 4 4 1

5 5 2 2 3 5 -2

6 5 3 3 4 6 -2

7 5 1 4 2 7 -2

8 4 2 4 4 8 -1

9 1 1 4 2 9 2

10 5 4 4 3 10 -2

11 4 2 4 5 11 -1

12 5 4 4 5 12 -2

13 5 3 4 4 13 -2

14 1 4 2 3 14 2

15 4 1 3 2 15 -1

16 5 4 4 2 16 -2

17 2 1 2 1 17 1

18 2 1 2 3 18 1

19 5 1 2 2 19 -2

20 4 3 5 4 20 -1

Page 8: Uji Perbanding Pasangan

7/23/2019 Uji Perbanding Pasangan

http://slidepdf.com/reader/full/uji-perbanding-pasangan 8/24

Page 9: Uji Perbanding Pasangan

7/23/2019 Uji Perbanding Pasangan

http://slidepdf.com/reader/full/uji-perbanding-pasangan 9/24

enilaian Tekstur Sosis

574 465 672 4

-2 2 1 5

-1 -1 0 1

-1 -1 -1 2

-2 1 -1 4

1 1 0 4

0 0 -1 4

2 -1 1 3

1 -1 -1 4

2 -1 1 4

-1 -1 0 4

1 -1 -2 4

-1 -1 -2 2

0 -1 -1 5

-1 1 0 2

2 0 1 4

-1 -1 1 5

2 1 2 2

2 1 0 2

2 1 1 3

0 -2 -1 5

3

3

4

5

1

4

2

4

2

4

4

1

1

4

2

5

4

4

3

4

2

4

5

5

4

4

Page 10: Uji Perbanding Pasangan

7/23/2019 Uji Perbanding Pasangan

http://slidepdf.com/reader/full/uji-perbanding-pasangan 10/24

5

5

3

4

4

1

4

2

3

4

1

3

2

5

4

4

2

2

1

2

1

2

1

2

3

5

1

2

2

4

3

5

4

Page 11: Uji Perbanding Pasangan

7/23/2019 Uji Perbanding Pasangan

http://slidepdf.com/reader/full/uji-perbanding-pasangan 11/24

Panelis  Penilaian Aroma Sosis

Panelis 

241 574 465 672   241

1 5 2 3 1   1 -2

2 4 3 2 4   2 -1

3 4 4 2 4   3 -1

4 4 4 4 4   4 -1

5 5 4 4 4   5 -26 5 2 4 1   6 -2

7 2 3 4 1   7 1

8 5 5 4 3   8 -2

9 5 3 3 1 9 -2

10 5 4 4 4 10 -2

11 4 5 4 5 11 -1

12 2 3 4 3 12 1

13 5 2 4 4 13 -2

14 4 1 5 4 14 -1

15 4 4 2 4 15 -1

16 4 4 5 1 16 -1

17 1 2 3 4 17 2

18 4 5 5 4   18 -1

19 1 4 2 5   19 2

20 5 3 4 5   20 -2

Page 12: Uji Perbanding Pasangan

7/23/2019 Uji Perbanding Pasangan

http://slidepdf.com/reader/full/uji-perbanding-pasangan 12/24

Page 13: Uji Perbanding Pasangan

7/23/2019 Uji Perbanding Pasangan

http://slidepdf.com/reader/full/uji-perbanding-pasangan 13/24

Penilaian Aroma Sosis

574 465 672   5

1 0 2   2

0 1 -1   3

-1 1 -1   1

-1 -1 -1   4

-1 -1 -1   31 -1 2   2

0 -1 2   4

-2 -1 0   4

0 0 2 4

-1 -1 -1 2

-2 -1 -2 4

0 -1 0 4

1 -1 -1 4

2 -2 -1 4

-1 1 -1 4

-1 -2 2 5

1 0 -1 4

-2 -2 -1   4

-1 1 -2   4

0 -1 -2   5

2

4

1

2

3

4

1

5

5

4

3

5

3

3

1

5

4

4

4

4

5

4

5

Page 14: Uji Perbanding Pasangan

7/23/2019 Uji Perbanding Pasangan

http://slidepdf.com/reader/full/uji-perbanding-pasangan 14/24

2

3

4

3

5

2

44

4

1

5

4

4

4

2

4

4

4

5

1

1

2

3

4

4

5

5

4

1

4

2

5

5

3

4

5

Page 15: Uji Perbanding Pasangan

7/23/2019 Uji Perbanding Pasangan

http://slidepdf.com/reader/full/uji-perbanding-pasangan 15/24

Panelis  Penilaian Aroma Sosis

241 574 465 672

1 5 2 3 1

2 4 3 2 43 4 4 2 4

4 4 4 4 4

5 5 4 4 4

6 5 2 4 1

7 2 3 4 1

8 5 5 4 3

9 5 3 3 4

10 5 4 4 4

11 4 5 4 5

12 2 3 4 313 5 2 4 4

14 4 1 5 4

15 4 4 2 4

16 4 4 2 1

17 1 2 3 4

18 4 5 5 4

19 1 4 2 5

20 4 3 4 5

Page 16: Uji Perbanding Pasangan

7/23/2019 Uji Perbanding Pasangan

http://slidepdf.com/reader/full/uji-perbanding-pasangan 16/24

Page 17: Uji Perbanding Pasangan

7/23/2019 Uji Perbanding Pasangan

http://slidepdf.com/reader/full/uji-perbanding-pasangan 17/24

Panelis  Penilaian Rasa Sosis

Panelis 

241 574 465 672   241

1 5 3 4 2   1 -2

2 4 3 4 4   2 -1

3 2 4 3 4   3 1

4 5 4 5 5   4 -2

5 5 4 4 4   5 -26 5 1 2 4   6 -2

7 5 2 5 4   7 -2

8 5 3 4 5   8 -2

9 5 3 4 4   9 -2

10 5 4 4 4   10 -2

11 5 4 5 4   11 -2

12 5 4 5 5   12 -2

13 5 2 4 4   13 -2

14 4 3 4 5   14 -1

15 5 4 2 4   15 -2

16 5 4 5 4   16 -2

17 4 4 5 5   17 -1

18 5 4 5 4   18 -2

19 1 2 4 5   19 -1

20 5 3 5 4   20 -2

Page 18: Uji Perbanding Pasangan

7/23/2019 Uji Perbanding Pasangan

http://slidepdf.com/reader/full/uji-perbanding-pasangan 18/24

Page 19: Uji Perbanding Pasangan

7/23/2019 Uji Perbanding Pasangan

http://slidepdf.com/reader/full/uji-perbanding-pasangan 19/24

Penilaian Rasa Sosis

574 465 672 5

0 -1 1 3

0 -1 -1 4

-1 0 -1 2

-1 -2 -2 4

-1 -1 -1 32 1 -1 4

1 -2 -1 4

0 -1 -2 2

0 -1 -1 4

-1 -1 -1 3

-1 -2 -1 4

-1 -2 -2 5

1 -1 -1 4

0 -1 -2 5

-1 1 -1 5

-1 -2 -1 5

-1 -2 -2 4

-1 -2 -1 4

1 -1 -2 4

0 -2 -1 5

1

2

4

5

2

5

4

5

3

4

5

5

3

4

4

5

4

4

4

5

4

5

4

Page 20: Uji Perbanding Pasangan

7/23/2019 Uji Perbanding Pasangan

http://slidepdf.com/reader/full/uji-perbanding-pasangan 20/24

5

4

5

5

5

2

44

4

3

4

5

5

4

2

4

5

4

5

4

4

4

5

5

5

4

5

4

1

2

4

5

5

3

5

4

Page 21: Uji Perbanding Pasangan

7/23/2019 Uji Perbanding Pasangan

http://slidepdf.com/reader/full/uji-perbanding-pasangan 21/24

Panelis  Penilaian Warna Sosis

Panelis 

241 574 465 672   241

1 4 2 5 1   1 -1

2 2 1 4 1   2 1

3 4 2 4 2   3 -1

4 4 5 3 5   4 -1

5 4 1 4 2   5 -16 5 2 4 1   6 -2

7 5 1 4 2   7 -2

8 5 2 4 3   8 -2

9 1 5 1 5   9 2

10 5 2 4 1   10 -2

11 5 1 4 2   11 -2

12 5 5 3 4   12 -2

13 5 2 4 1   13 -2

14 4 1 5 2   14 -1

15 4 5 2 5   15 -1

16 5 1 5 2   16 -2

17 4 1 5 1   17 -1

18 5 1 4 2   18 -2

19 5 1 4 2   19 -2

20 3 5 2 4   20 0

Page 22: Uji Perbanding Pasangan

7/23/2019 Uji Perbanding Pasangan

http://slidepdf.com/reader/full/uji-perbanding-pasangan 22/24

Page 23: Uji Perbanding Pasangan

7/23/2019 Uji Perbanding Pasangan

http://slidepdf.com/reader/full/uji-perbanding-pasangan 23/24

Penilaian Warna Sosis

574 465 672 4

1 -2 2 2

2 -1 2 5

1 -1 1 1

-2 0 -2 2

2 -1 1 11 -1 2 4

2 -1 1 1

1 -1 0 4

-2 2 -2 2

1 -1 2 4

2 -1 1 2

-2 0 -1 4

1 -1 2 5

2 -2 1 3

-2 1 -2 5

2 -2 1 4

2 -2 2 1

2 -1 1 4

2 -1 1 2

-2 1 -1 5

2

4

1

5

1

4

2

5

2

4

3

1

5

1

5

5

2

4

1

5

1

4

2

Page 24: Uji Perbanding Pasangan

7/23/2019 Uji Perbanding Pasangan

http://slidepdf.com/reader/full/uji-perbanding-pasangan 24/24

5

5

3

4

5

2

41

4

1

5

2

4

5

2

5

5

1

5

2

4

1

5

1

5

1

4

2

5

1

4

2

3

5

2

4