tarbiyatul quraniyah edu qur'an

Download Tarbiyatul Quraniyah EDU Qur'an

Post on 12-Jul-2015

156 views

Category:

Spiritual

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Tarbiyatul Quraniyah

  doddy al jambary 0818 884 844 jambary67@gmail.com !slideshare.net/aljambary www.cordova.co.id

 • Faktor Pembentuk Ahlak Anak

  Mengapa anak sulit diajari ahlak mulia?!

  Orang tuanya kurang Ilmu!

  Ada sesuatu yang salah dikonsumsi!

  Lingkungan buruk

 • Cara Sederhana

  Masukkan kebaikan sebanyak banyaknya ke pendengaran, penglihatan, perasaan, pikiran.

 • Kandungan Al Quran

  1. Aqidah yang wajib diimani !

  2. Hukum Interaksi!

  3. Ahlak Mulia!

  4. Reward & Punishment

 • Aqidah yang wajib diimaniAllah, dengan asmaul husna - Nya QS 20:14 ; QS 7:180!

  Malaikat, dengan tugas masing - masing QS 50:18!

  Kitab-kitab-Nya, Suhuf, Zabur, Taurat, Injil hingga Al Quran!

  Rasul-Rasul-Nya, yang penuh sejarah hikmah (Teladan)!

  Hari akhirat. Bagian pertama inilah yang menjadi pemisah antara iman dan kafir.

 • Hukum Interaksi

  Hukum praktek yang mengatur hubungan manusia dengan:!

  Allah, Rabb, Malik, Illah, !

  Dirinya sendiri, Tazkiyatun Nufus!

  Sesama manusia, baik yang muslim maupun non muslim, !

  Alam lingkungannya.

 • Ahlak Mulia

  Akhlak mulia, yang dapat memperbaiki kondisi perangai perorangan dan masyarakat serta mendidik rohani seseorang dan umat menjadi pribadi-pribadi yang luhur dan umat yang baik.!

  Optimalisasi Kebaikan!

  Input = Output

 • Reward & PunishmentJanji akan memperoleh balasan baik yang berlipat ganda bagi orang-orang beriman dan berbuat baik, orang-orang yang mau mencari keridaan Allah dan mau meniti jalan yang selamat baik di dunia maupun di akhirat, dan ancaman akan menerima hukuman yang setimpal bagi orang-orang kafir dan berbuat jahat atau maksiat.!

  Pengali dari Allah banyak, dari kita muncul Pembilang?!

  Pengali dari Allah x Pembilang = ???

 • Siklus Tak PutusPROBLEM

  ANALIZE

  PLANACTION

  RESULT

 • Kiat PraktisMulai dari yang mudah!

  Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?!

  QS Al Qomar 54:17, 22, 32, 40!

  QS Maryam 19:97 Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

 • Kiat Praktis QS 3:7

  Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat[183], itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat[184]. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.

 • Allah menyertai Rasulullah SAW

  Dan tiadalah yang diucapkan (Muhammad) itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). !

  QS 53 A Najm ayat 3 - 4.

 • Al Quran di turunkan bertahap

  Case by case!

  Cafe to Cafe!

  Apple to apple

 • Hikmah Al Quran turun berangsurHikmah yang pertama adalah untuk memperkuat hati Nabi Muhammad SAW sendiri. !

  Hikmah yang kedua adalah untuk memberikan kemudahan kepada para sahabat dalam menyimak, mempelajari, memahami dan menghafalkan Alquran, sebab sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya para sahabat adalah orang-orang yang masih ummi (buta huruf), tidak bisa menulis dan membaca.!

  Hikmah ketiga, agar ayat-ayat Alquran yang diturunkan selalu sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan kaum Muslim sehingga ajaran-ajaran dan perubahan-perubahan yang dibawanya tidak menimbulkan rasa anti pati dan kegoncangan dalam masyarakat Islam yang baru tumbuh itu.!

  Hikmah keempat, agar ayat-ayat Alquran yang diturunkan dapat diterima dan dihayati oleh para sahabat secara lebih mendalam. Seperti yang dimaklumi bahwa ayat-ayat Alquran itu ada yang diturunkan untuk menjawab suatu pernyataan atau menanggapi suatu kasus dan peristiwa

 • Al Quran dan Sunnah tak terpisahkan

  QS 2:129. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

 • Teladan Terbaik

  Ibrahim alaihis sholatu wasalaam !Muhammad sholallohu alaihi wasalaam

 • Uswatun Hasanah Teaching Methode

  Mencintai karena Allah!

  Dengan Hati!

  Dengan Cinta!

  Tawakaltu alallah

 • KhotimahDo your best, Be the best,

  Allah will take care of the rest Doddy Al Jambary 0818 884 844 7E9915CD jambary67@gmail.com

  slideshare.net/Aljambary www.cordova.co.id