Doa Doa Dari Al Quran (1)

Download Doa Doa Dari Al Quran (1)

Post on 23-Dec-2015

32 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Doa-doa mujarrob dari Al-Quran</p> <p>Audhubil Laahi minasy syaitloonir rijiim</p> <p>Bismillaahir rochmaanir rochiim</p> <p>Assalaamualaikum w.w.</p> <p>Doa-doa Mujarrob dari Al-QuranBerdoa dari al-Quran berarti kita mengikuti doa-doa yang sudah tested dari para Nabi dan para Muqorrobiin, para Muttaqiin radhiyal Laahu anhum. Bacalah seluruhnya, sesudah sholat badiyah magrib - sedikitnya disuatu malam Jumat - sembari menunggu adhan Sholat Isya, dimana selesai adhan sholat Isya lakukan sholat qobliyah Isya 2 rakaat, sedangkan sholat Isya nya sendiri dan badiyahnya (2 rakaat) sebaiknya ditakhirkan, dapat dikerjakan menjelang tidur, tentu saja sebelum kantuk datang.</p> <p>Cara memakai diktat ini: Untuk transliterasi lafadh doa bacalah transliterasi dikolom sebelah kiri. Kolom tengah adalah ayat dimana doa yang dimaksud dikolom sebelah kiri tercantum di dalamnya. Kolom catatan berisi catatan-catatan yang oleh penghimpun dirasakan perlu sebagai keterangan latar belakang doa itu diajarkan oleh Allah SWT melalui para Nabiyul Laah. Transliteration hanya dituliskan untuk kalimat doa, kecuali bila ayat yang tercantum, perlu dibaca seluruhnya sebgai kesaksian kita (attestement) akan keagungan Allah SWT. Garis bawah adalah tanda dimana doa itu dimulai bila kalimat dari doa berada ditengah-tengah suatu ayat dan berakhir pada akhir ayat. Bila hanya sebagian ayat yang merupakan doa, maka garis bawah dicantumkan ditempat doa itu dibaca. Sehingga cara membaca doanya akan lebih mudah melalui transliterationnya pada kolom sebelah kiri.Nomor ayat ayat didasarkan pada Quran terjemah dari referensi dibawah ini. Sangat mungkin beberapa nomor ayat berbeda dengan referensi anda, tidak perlu dikhawatirkan, perbedaan satu atau dua nomor saya temui bila saya crosscheck dengan Quran terjemah dari Departemen Agama. Bila anda menemui perbedaan nomor ayat, maka lihat saja bunyi ayatnya yang ditulis dengan huruf Arab dikolom tengah.Bagi yang mendapatkan kutipan (copy) kumpulan doa ini, sebagai infaq mohon untuk bisa menginfaqkan berapa saja semampunya kepada siapa saja yang menurut anda membutuhkannya. Khusus bagi anggauta KML-Plus mail list, bila berkenan mohon infaqnya disampaikan ke Account MTML/KML-Plus yang tertera pada footnote dari sharing dalam KML-Plus mail list.</p> <p>Bila himpunan doa ini dirasakan sebagai wahana untuk menambah keimanan mohon untuk bisa didoakan supaya pencipta quran search dan penghimpun, Sri Fatimah Kadarisman Tarmizi, dapat diampuni dosanya dan diberikan khusnul khotimah.</p> <p>Bila ada saran, tambahan atau pertanyaan, silahkan tulis email kepada penghimpun melalui email: </p> <p>Globebrain2002@yahoo.comBila ada kebaikan-kebaikan yang timbul dari penghimpunan ini, maka kebaikan-kebaikan tersebut adalah karena Rochmaan dan Rochiim Allah SWT, sedangkan bila ada kekurangan-kekurangannya itu adalah kekurangan dari saya sebagai hamba Allah yang tiada daya kecuali dengan pertolongan Allah SWT.</p> <p>Wa Allahu alamu bissawwaab.Wa bil Laahil hidayah wa t taufiq,</p> <p>Wassalamualaikum w.w.</p> <p>Sri Fatimah Kadarisman Tarmizi</p> <p>Pengajian KML-PLUS,</p> <p>sebagai penghimpun </p> <p>Referensi:Untuk tarjamah: Quran Suci, Teks Arab, Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia oleh H.M. Bachrun</p> <p>Untuk lafad dalam bahasa Arab: http://www.muslim.org/english-quran/search/index.htmTansliteration kemungkinan sekali tidak standard karena saya tidak punya buku pegangan untu transliteration Indonesia.Pembuka Doa:</p> <p>1. Syahadat, 2. Istighfaar (Astaghfirul Laah hal adhiim, wa atuubu ilaih) 3X</p> <p>3. Al-fathihah dan shalawat4. Membaca dhikir Subhanallaah 33x, Alhamdulil Laah 33x, dan Allahu Akbar 33x, dilanjutkan dengan bacaan Allaahu akbar kabiiroo wal hamdu lil laahi kathiiroo, wa subhanal laahu bukrota w wa ashiila, amma badu5. Bacaan Fathihah dengan niat hadiah khusus untuk Rasul SAW</p> <p>6. Bacaan Fatihah dengan niat hadiah pada para tabiin, muqorrobiin, para guru-guru kita muslimin, muslimat, mukminin, mukminaat yang masih ada dan sudah tiada.7. Bacaan Fathihah dengan niat hadiah untuk kedua orang tua (bila sudah menikah dari kedua belah fihak), nenek dan kakek kita, para ancestors kita</p> <p>8. Bacaan Fatihah khusus untuk hadiah bagi mereka yang secara khusus kita doakan</p> <p>a. Note: jumlah bacaan fathihah sebanyak yang kita inginkan tidak dibatasi hanya 5 kali saja seperti yang tertera disini</p> <p>Kemudian masuk kedalam doa-doa dari Al-Quran, karena adab membaca ayat Al-Quran dimulai dengan taudh maka sebelum berdoa dari Al-Quran seperti tertera selanjutnya bacalah taudh (Audhu bil Laah hi minasy syaithonir roojiim) terlebih dahulu dan kemudian disusul dengan basmal Laah (Bismil Laahi r rochmaani r rochiim).Doa-doa dari Al-Quran:</p> <p>Transliteration dan tarjamahnya Lafad QuranCatatan</p> <p>10:57 ya ayyuhan naasu qod jaaa atkum mauidhotu m mir robbikum wa syifaa ul lima fii shuduur; wa huda w wa rochma tullil mukminiin.</p> <p>Wahai manusia, sesungguhnya telah dating kepadamu peringatan dari Tuhan kamu dan obat bagi apa yang ada didalam hati; dan petunjuk dan rahmat bagi kaum mukmin (kaum yang beriman)Berdoa dengan doa-doa dari Al-Quran mendapat keuntungan berlipat ganda, Insya Allah doa diijabah, juga jiwa raga menjadi sehat karena Al-Quran adalah obat, sekaligus mendapat syafaat dibukakan petunjuk Allah SWT dan mendapat naungan rahmat Allah SWT.</p> <p>41:30. Innal ladhiinaa qooluu robbunaa l Laah tsumma s taqoomuu tanazzalu alaiihimul malaaikatu allaa takhoofuu wa laa tahzanuu wa absyiruu bil jannatii l latii kuntum tuuaduun.Sesungguhnya orang-orang yang berkata: Tuhan kami ialah Allah, lalu mereka terus-menerus tak henti-hentinya pada jalan yang benar, para malaikat akan turun kepada mereka, ucapnya: jangan takut dan jangan berduka-cita, dan terimalah kabar baik tentang sorga yang dijanjikan kepada kamu semua Alangkah nimatnya bila hati kita dipenuhi dengan acknowledgment bahwa Tuhan kita adalah Allah lalu memenuhi komitment mengerjakan suruhan Nya dan meninggalkan larangan Nya.Kamu disini adalah orang-orang yang digambarkan diatas.</p> <p>Ayat ini dijadikan pembukaan untuk menggembirakan kita bahwa bila kita memenuhi komitment diatas Allah SWT menjanjikan sorga (duniawi dan ukhrowi). Sorga didunia tidak selalu berarti melimpahnya harta tetapi juga melimpahnya taqwa dan kesabaran sehingga tidak ada lagi rasa takut maupun duka cita.</p> <p>39:53</p> <p>Katkanlah:Hai hamba-hamba Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rachmat Allah. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.Salah satu Qori Masjidil Haram, yang dikasihi Allah Abdurahman As Sudaisy suaranya bergetar dan kemudian menangis membaca ayat ini, saya rasa beliau tidak dapat menahan keharuannya akan kasih dan saying Allah SWT yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang.</p> <p>10:9</p> <p>Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat baik, Tuhan mereka akan memimpin mereka dengan iman mereka; sungai-sungai mengalir di bawah mereka di jannatun naiim</p> <p>Iman bila dijaga dan dipelihara dengan amal dan doa, Insya Allah akan dipermudah jalannya oleh Allah SWT.</p> <p>Seperti firman Allah: Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa tatkala ia berdoa kepadaku, maka berimanlah supaya menemukan jalan yang benar (2:186).</p> <p>10:10</p> <p>Doa mereka disana ialah: maha-suci Engkau ya Allah! Dan penghormatan mereka disana ialah: Damai! Dan seruan mereka yang paling akhir ialah: Segala puji kepunyaan Allah, Tuhan sarwa sekalian alam.Keywords dari kehidupan Islami yang menuju surgawi adalah: Mengaungkan Allah SWT, damai , dan bersyukur tiada hentinya</p> <p>40:7. Al ladhiina yakhmiluunal arsya wa man khaulahuu yusabbihuuna bi hamdi robbihim wa yuk minuuna bihii wa yastaghfiruuna lil ladhiina aamanuu. Rabbanaa wa sita kulla syaii r rochmatan wa ilman f faghfir lil ladhiina taabuu wa t tabuu sabiilaka wa qihim adhabal jahiim.Mereka yang memikul Arsy (Allah SWT) dan mereka yang ada diseklilingnya memahasucikan (Allah SWT) dengan memuji Tuhan mereka dan beriman kepadaNya dan meomohonkan perlindungan bagi orang-orang beriman (dengan doa berikut): Tuhan kami, Engkau merangkumsegala sesuatu dengan rachmat dan ilmu, maka berilah perlindungan kepada orang yang bertobat (kepada Engkau) dan mengikuti jalan Engkau, dan selamatkanlah mereka dari siksa neraka.Dalam suatu khadis, malaikat yang menyangga arsy Allah SWT jumlahnya 75000, baru setiap hari. Dan sejumlah malaikat itulah setiap hari memohonkan perlindungan bagi mereka yang beriman, Maha Suci Allh SWT yang telah mengabarkan doa yang dibaca oleh para malaikat yang menjaga arsy Allah SWT kepada pengikut Muhammad SAW yang bertobat melalui ayat ini.</p> <p>40:8 . Robbanaa wa adkhilhum jannaati adnin ni l latii wa ad tahum wa man sholaha min aabaaaihim wa azwaaihim wa dhurriyyatihim. Innaka anta l aziizul khakiim.Tuhan kami, masukkanlah mereka dalam sorga yang kekal, yang Engkau janjikan kepada mereka dan kepada orang shalih diantara ayah-ayah dan pasanga-pasangan (ibu dan istri) mereka dan keturunan mereka. Sesungguhnya Engkau adalah yang Maha perkasa, Yang Maha bijaksana.Masih kelanjutan ucapan doa para malaikat penjaga Arsy bagi orang yang beriman dan bertobat.</p> <p>40:9. Wa qihimus sayyiaat; wa man taqis sayyiaati yamaidhin faqod rochimtahuu.; wa dhaalika huwa l fauzul adhiim.Dan jagalah mereka dari keburukan (dunia dan akhirat), dan barang siapa Engkau jaga dari keburukan pada hari itu, maka sesungguhnya ia telah Engkau kasih-sayangi. Dan itulah keberhasilan yang besar.Kelanjutan ucapan doa para malaikat penjaga Arsy bagi orang yang beriman dan bertobat.</p> <p>10:107 Wa iy yamsaska l laahu bi dlurrinf falaa kaasyifa lahuu illaa huwa; wa iy yuridka bi khoirin f falaa rooodda li fadlihii; yushiibu bihii may yasyaaa min ibaadihii; wa huwa l ghofuurur rochiim.</p> <p>Dan jika Allah menimpakan bencana kepada Engkau, maka tak seorangpun dapat menghilangkannya kecuali Dia (Allah); Dan jika Ia menghendaki kebaikan pada Engkau, maka tak seorangpun dapat menolak anugerah Nya. Ia memberikan itu kepada siapa yang Ia kehendaki diantara hamba-hambaNya. Dan Ia adalh yang Maha-pengampun, yang Maha-pengasih.Ayat ini baik dibaca sebagai pernyataan kekecilan kita dihadapan Allah SWT, kalau Allah menimpakan bencana hanya Dia yang bisa menghentikan, dan juga bila Allh menghendaki kemurahan untuk kita, maka tidak ada yang bisa menghalanginya.</p> <p>2: 255. Allahu laa ilaha illa huwa l khoyyul koyyuum, laa ta khidhus sinata wa laa naum; lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardli; man dhal ladhii yasyfau indahuu illaa bi idhniih; yalamu maa bayna aidiihim wa maa kholfahum; wa laa yukhithuuna bi syaiin min ilmihii illaa bi maa syaaa a; wasia qursiyyuhu s samaawaati wal ardl; wa laa yauduhu khifthuhumaa wa huwa l aliyyul adhiim.Allah- tak ada Tuhan selain Dia, Yang hidup, yang berwujud sendiri, yang sekalian makhluk ada karenaNya. Dia tak terkena kantuk, dan tak pula tidur. Apa saja yang ada dilangit dan apa saja yang ada di bumi adalah milikNya. Siapakah yang dapat memberi syafaat dihadapanNya kecuali dengan izinNya? Dia (Allah) mengetahui apa yang mereka hadapi dan apa yang ada dibelakang mereka. Dan mereka (yang ingkar itu) tak sedikitpun menguasai ilmu Allah, apa yang ia kehendaki (dilimpahkan kepada mereka dengan izin Nya). IlmuNya terbentang luas dilangit dan dibumi, dan pemeliharaan kedua (langit dan bumi) itu tak sedikitpun melelahkan Dia. Dan Dia itu yang Maha-luhur, yang Maha-agung.Ayat ini disebut AYAT KURSI. Banyak para ulama sepuh mengatakan doa ini untukmenolak bala. Kalau virus meyebabkan bala dan bahaya, mestinya sebelum kena infeksi virus doa ini dapat sebagai penangkal supaya mereka dijauhkan dari kita.Wa Allahu alam bis sawwaab.</p> <p>Personal note: Waktu saya naik haji saya membeli sebuah buku kecil di Madinah (saying sekali bukunya hilang, karena pindah rumah) disitu digambarkan seorang yang mempunyai kebun kurma digoda suatu makhluk beberapa kali datang dan tidak bisa diusir, kemudian makhluk tadi mengatakan kamu mau mengusir saya? Bacalah ayat kursi. Waktu dibacakan ayat kursi ini, betul makhluk tersebut tidak datang lagi.Note: saya tidak tahu, apakah itu refleksi cara pengajaran disana, tapi membaca ayat-ayatNya yang menggambarkan kebesaran Allah SWT, insya Allah kita langsung mendapat syafaat dari bacaan tsb.</p> <p>2:126 Robbi j al hadhaa baladan aamina w war zuk ahlahuu mina th thamarooti man aamana minhum bil Laahi wal yaumi l aakhir.</p> <p>Tuhanku, jadikanlah kota ini aman; dan berilah rezeki kepada warganya berupa buah-buahan, diantara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir.Doa Nabi Ibrahim untuk keamanan dan kesejahteraan kota Makkah.</p> <p>Karena Nabi Ibrahim AS dinyatakan oleh Allah SWT sebagai contoh kebaikan, maka bila kita ingin kota kita aman berdoalah sebagai Nabi Ibrahim berdoa.</p> <p>2:127 Robbanaa taqobbal minnaa innaka anat s samiul aliim.</p> <p>Tuhan kami, kabulkanlah (doa) dari kami; sesungguhnya Engkau itu yang Maha-mendengar, yang Maha-mengetahuiIni adalah doa Nabi Ibrahim dan Ismail AS pada waktu keduanya memperbaiki Kaabah..</p> <p>Transliteration hanya dibuat untuk phrases doanya saja.</p> <p>2:128. Rabbanaa wa j alnaa muslimaini laka wa min dhurriyaatinaa ummatam muslimatallaka, wa ariina manaa wa tub alainaa; innaka anta t tawwaabu r rochiim.</p> <p>Tuhan kami, dan jadikanlah kami berdua, orang yang tunduk kepada Engkau dan (jadikanlah) dari keturunan kami, umat yang tunduk kepadaMu, dan tunjukkanlah kami cara-carakami berbakti dan terimalah tobat kami; sesungguhnya Engkau itu yang berulang-ulang Kemurahannya, yang Maha-pengasih.Waktu ibu ayah kami masih ada, doa ini dibaca oleh ayah dan ibu waktu kami sungkem pada beliau dikala hari raya atau dikala kami pamitan kepada beliau. Jadi saya juga meniru beliau beliau, Insya Allah keturunan kami menjadi orang beriman dan kami semua dituntun oleh Allh SWT dalam pengabdian kami kepada Sang Pencipta, karena jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT</p> <p>2:201 Rabbanaa aatinaa fid dunyaa khasanah wa fil akhiiroti khasanah wa qinaa adhaaban naar.</p> <p>Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan diadunia dan di akhirat,; dan selamtkanlah kami dari siksa neraka.sedangkan yang berdoa untuk dunia dan akhirat mereka inlah yang memperoleh bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah Maha-cepat dalam menghitung (2:202)Ayat ini sambungan dari ayat sebelumnya yang menyatakan bahwa orang yang hanya berdoa untuk dunia saja akan diberi kebaikan dunia saja tetapi tidak mendapat bagian dari yang merka usahakan di akhirat nanti. </p> <p>2:250 Rabanaa afrigh alayna sobron wa thabbit aqdaamanaa wan shurnaa alal kaumil kaafiriin.</p> <p>Tuhan kami, luangkanlah kesabaran kepada kami, dan tolonglah kami mengalahkan kaum kafir.Ini adalah doa Nabi Dawud waktu menghadapi tentara Thalut (David and Goliath).</p> <p>Kerapkali golongan kecil mengalahkan golonganbesar dengan izin Allah SWT. Dan Allah itu menyertai orang yang sabar (2:249)</p> <p>2:286 Laa yukallifu l Laahu nafsan illa wusaha, lahaa maktasabat wa alaiha maktasabat; Rabanaa wa laa tahmil alayna isran kamaa khamaltahu ala l ladhiina ming qoblinaa; rabbanaa wa laa tuhammilnaa maa laa thooqota lanaa bi...</p>

Recommended

View more >