data e-ktp untuk rt-rt

140
Data E-KTP untuk RT website : rwmustika14.blogspot.com email : [email protected] NO KODE NIK NIK NAMA LAHIR AGAMA J. K STATUS PEKERJAAN ALAMAT TEMPAT TGL L P 1 130106 1511830004 YUSRI DODI PADANG 15/11/1983 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA.10/9 2 321605 1311950006 BAGAS SEPTIAN P JAKARTA 13/11/1995 ISLAM L BELUM KAWIBELUM/TIDAK BEKERJBLOK AA.2/19 3 321605 7108790002 IRMA ZAKIAH BEKASI 31/08/1979 ISLAM P KAWIN GURU BLOK DA.11/1 4 321605 0804710005 TOFIK SUGIHARTONO TEGAL 08/04/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.11 N 5 321605 5711700004 DJINTEN JAKARTA 17/11/1970 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK AA.2 NO 6 321605 6507770008 SITI NURUL KOMARIYAH KEBUMEN 25/07/1977 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.10/1 7 321605 0304770010 SYAFRIADI INDRANSYAH PALEMBANG 03/04/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.12/1 8 321605 2102720001 GUNTUR GUNAWAN METRO 21/02/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.11/3 9 321605 1301670002 USEP SUHENDAR GARUT 13/01/1987 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK AA.2/19 10 321605 5610780003 ENDANG PUSPASARI JAKARTA 16/10/1978 ISLAM P BELUM KAWIKARYAWAN SWASTA BLOK AA.1/9 11 321605 2211650004 SUYANI PATI 22/11/1965 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK AA.2/9 12 321605 0106700007 MASKUL KEBUMEN 01/06/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.10/7 13 321605 2906870003 ONI HARYADI GUNUNGKIDUL 29/06/1987 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.10/1 14 321605 1105680005 SIGIT AGUNG SETIAWAN JAKARTA 11/05/1968 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.10/1 15 321605 2712920004 DANANG ARIA PRANENDYA B JAKARTA 27/12/1992 ISLAM L BELUM KAWIMAHASISWA/PELAJAR MUSTIKA RAYA 16 321605 6608900005 IKA RISMAWATI JAKARTA 26/08/1990 ISLAM P BELUM KAWIMAHASISWA/PELAJAR BLOK AA.1/14 17 321605 6405680004 RINI MERDIJANINGSIH BOGOR 24/05/1968 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TANBLOK AA.2 NO 18 321605 6401620002 TJUNG SIE LIM ANJUNGAN 24/01/1962 BUDHA P KAWIN MENGURUS RUMAH TANBLOK AA.1/1 19 321605 5508770011 MUSLIHATUN KEBUMEN 15/08/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TANBLOK DA.10/7 20 321605 6001750002 ENDANG SUNDARI JAKARTA 20/01/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TANBLOK AA.1/9 21 321605 6306790007 FITRI SUSILOWATI KLATEN 23/06/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TANBLOK DA.11/1 22 321605 5505790015 HADIYANI JAKARTA 15/05/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TANBLOK DA.11/6 23 321605 0405430001 H.A. RIJANTO TULUNGAGUNG 04/05/1943 ISLAM L KAWIN PENSIUNAN BLOK AA.1/9 24 321605 2402690004 NARYOTO YOGYAKARTA 24/02/1969 ISLAM L KAWIN PNS BLOK DA.11/2 25 321605 3112720014 DADI KURNIADI BEKASI 31/12/1972 ISLAM L KAWIN PNS BLOK DA.11/1 26 321605 1711650004 UJANG SUDIATMAJA JAKARTA 17/11/1965 ISLAM L KAWIN PNS BLOK DA.10/2 27 321605 6702860004 RIKA RISMITA LUBUK ANAU 27/02/1986 ISLAM P KAWIN WIRASWASTA BLOK DA.10 N 28 321605 1303780013 MARDIANTO PADANG 13/03/1978 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA.10/9 29 321605 0207810003 CATUR TULUS SURAKARTA 02/07/1981 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK AA.1/5 30 321605 7012810005 NELI LISMAWATI PANDEGLANG 30/12/1981 ISLAM P KAWIN HONORER BLOK DA.11/3 31 321605 4308750006 YUNIATI NGAWI 03/08/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TANBLOK DA.10/7 32 321605 3012730006 ERI KASMAN PADANG 30/12/1973 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK AA.1/5

Upload: leo-putra-gantar

Post on 02-Nov-2014

1.082 views

Category:

Documents


97 download

TRANSCRIPT

Page 1: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

1 130106 1511830004 YUSRI DODI PADANG 15/11/1983 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA.10/9 01 142 321605 1311950006 BAGAS SEPTIAN P JAKARTA 13/11/1995 ISLAM L BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK AA.2/19 01 143 321605 7108790002 IRMA ZAKIAH BEKASI 31/08/1979 ISLAM P KAWIN GURU BLOK DA.11/1 01 144 321605 0804710005 TOFIK SUGIHARTONO TEGAL 08/04/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.11 NO 01 145 321605 5711700004 DJINTEN JAKARTA 17/11/1970 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK AA.2 NO. 01 146 321605 6507770008 SITI NURUL KOMARIYAH KEBUMEN 25/07/1977 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.10/1 01 147 321605 0304770010 SYAFRIADI INDRANSYAH PALEMBANG 03/04/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.12/1 01 148 321605 2102720001 GUNTUR GUNAWAN METRO 21/02/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.11/3 01 149 321605 1301670002 USEP SUHENDAR GARUT 13/01/1987 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK AA.2/19 01 14

10 321605 5610780003 ENDANG PUSPASARI JAKARTA 16/10/1978 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK AA.1/9 01 1411 321605 2211650004 SUYANI PATI 22/11/1965 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK AA.2/9 01 1412 321605 0106700007 MASKUL KEBUMEN 01/06/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.10/7 01 1413 321605 2906870003 ONI HARYADI GUNUNGKIDU29/06/1987 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.10/1 01 1414 321605 1105680005 SIGIT AGUNG SETIAWAN JAKARTA 11/05/1968 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.10/1 01 1415 321605 2712920004 DANANG ARIA PRANENDYA BJAKARTA 27/12/1992 ISLAM L BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARMUSTIKA RAYA 01 1416 321605 6608900005 IKA RISMAWATI JAKARTA 26/08/1990 ISLAM P BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK AA.1/14 01 1417 321605 6405680004 RINI MERDIJANINGSIH BOGOR 24/05/1968 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK AA.2 NO. 01 1418 321605 6401620002 TJUNG SIE LIM ANJUNGAN 24/01/1962 BUDHA P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK AA.1/1 01 1419 321605 5508770011 MUSLIHATUN KEBUMEN 15/08/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.10/7 01 1420 321605 6001750002 ENDANG SUNDARI JAKARTA 20/01/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK AA.1/9 01 1421 321605 6306790007 FITRI SUSILOWATI KLATEN 23/06/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.11/1 01 1422 321605 5505790015 HADIYANI JAKARTA 15/05/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.11/6 01 1423 321605 0405430001 H.A. RIJANTO TULUNGAGU 04/05/1943 ISLAM L KAWIN PENSIUNAN BLOK AA.1/9 01 1424 321605 2402690004 NARYOTO YOGYAKARTA 24/02/1969 ISLAM L KAWIN PNS BLOK DA.11/2 01 1425 321605 3112720014 DADI KURNIADI BEKASI 31/12/1972 ISLAM L KAWIN PNS BLOK DA.11/1 01 1426 321605 1711650004 UJANG SUDIATMAJA JAKARTA 17/11/1965 ISLAM L KAWIN PNS BLOK DA.10/2 01 1427 321605 6702860004 RIKA RISMITA LUBUK ANAU 27/02/1986 ISLAM P KAWIN WIRASWASTA BLOK DA.10 NO 01 1428 321605 1303780013 MARDIANTO PADANG 13/03/1978 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA.10/9 01 1429 321605 0207810003 CATUR TULUS SURAKARTA 02/07/1981 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK AA.1/5 01 1430 321605 7012810005 NELI LISMAWATI PANDEGLANG 30/12/1981 ISLAM P KAWIN HONORER BLOK DA.11/3 01 1431 321605 4308750006 YUNIATI NGAWI 03/08/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.10/7 01 1432 321605 3012730006 ERI KASMAN PADANG 30/12/1973 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK AA.1/5 01 1433 321605 1708770009 TAHYAT PEMALANG 17/08/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.10/7 01 14

Page 2: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

34 321605 0408680008 TRI RAHARJO PURWOREJO 04/08/1968 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.10/1 01 1435 321605 1510590007 BAHARUDDIN SITOMPUL TAPUT 15/10/1959 KRISTEN L KAWIN WIRASWASTA BLOK AA.1/7-8 01 1436 321605 6912660003 SUHARYATI JAKARTA 29/12/1966 ISLAM P CERAI WIRASWASTA BLOK AA.1/14 01 1437 321605 0912710004 ALAN SAM HETHARIA AMBON 09/12/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.11/1 01 1438 321605 1505430003 SUTARDI KARMO CARITA WONOSOBO 15/05/1943 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK AA.1/2 01 1439 321605 6602800003 DEWI SETIAWATI KARAWANG 26/02/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.10/2 01 1440 321605 1812750006 AGUNG PRASETYONO PURBALINGG 18/12/1975 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA.11/1 01 1441 321605 6310660004 TRI WAHJOE WIDJAJAWATI MAGETAN 23/10/1966 ISLAM P KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILJL. MUSTIKA R 01 1442 321605 4709870006 ADELINA SITOMPUL MEDAN 07/09/1987 KRISTEN P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK AA.1/7-8 01 1443 321605 6310940007 DEVIANI TRI SUSANTI JAKARTA 23/10/1994 ISLAM P BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK AA.1/14 01 1444 321605 4508840003 NORA RISMITA LUBUK ANAU 05/08/1984 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.10/9 01 1445 321605 6109870002 KARNILA ULAK TEBERA 21/09/1987 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.12/1 01 1446 321605 0102620002 PURNOMO MAGETAN 2/1/1962 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILJL.MUSTIKA RA 01 1447 321605 0606680002 KOEKOEH SOEHARTONO TEGAL 6/6/1968 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA 10 /3 01 1448 321605 0611810007 RENHARD VRANICO SITOMPUMEDAN 11/6/1981 KRISTEN L BELUM KAWWIRASWASTA BLOK AA1 /7-8 01 1449 321605 0801730006 AGUNG SUKMAWAN KARAWANG 1/8/1973 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA10 /5 01 1450 321605 0804700001 SLAMET MULYADI TEGAL 4/8/1970 ISLAM L CERAI MATI WIRASWASTA BLOK DA 10 /3 01 1451 321605 0901720007 EDI SISWANTO MAGETAN 1/9/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK AA2 /15 01 1452 321605 1003760007 MUJI MUDI RAHARJO BOYOLALI 3/10/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA10 /8 01 1453 321605 1312710003 LUKMAN HAKIM KEDIRI 12/13/1971 ISLAM L KAWIN GURU BLOK DA2A /3 01 1454 321605 1410880002 DEDY BEKASI 10/14/1988 KRISTEN L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK AA1 /1 01 1455 321605 1509660003 UNTUNG RAHARDI BREBES 9/15/1966 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK AA2 /5 01 1456 321605 1509760007 ERI EKO FITRIYANTO SURAKARTA 9/15/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA11 /9 01 1457 321605 1510830008 ICH WAHYUDI SURAKARTA 10/15/1983 KRISTEN L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK AA1 /5 01 1458 321605 1511920008 KARYA JAMALUDIN BEKASI 11/15/1992 BUDHA L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK AA 1 /1 01 1459 321605 1707900009 YULI HENDRO PADANG 7/17/1990 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA.10 / 01 1460 321605 2104810009 DENNY PRASETYA INDRAMAYU 4/21/1981 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK AA2 /18 01 1461 321605 2205770004 RUSLAN JAKARTA 5/22/1977 ISLAM L KAWIN PELAUT BLOK DA11/6 01 1462 321605 2410670002 SAMUEL HUTASOIT SIDIKALANG 10/24/1967 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN BUMN JL MUSTIKA II 01 1463 321605 2412480001 SUMARDAN PURWOREJO 12/24/1948 ISLAM L KAWIN PENSIUNAN BLOK AA1/3 01 1464 321605 2702660001 SURYANTO SINGKAWAN 2/27/1966 BUDHA L KAWIN PEDAGANG BLOK AA1/3 01 1465 321605 4105740007 IPAH GOMBONG 5/1/1974 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK AA1/5 01 1466 321605 4306780004 TRI ATMIJI SURAKARTA 6/3/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK AA1 /5 01 14

Page 3: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

67 321605 4312750003 ELSE DARMATASIA LAHAT 12/3/1975 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA 10 /3 01 1468 321605 4401750010 IMAS SITI MASUROH CIAMIS 1/4/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA11/9 01 1469 321605 4612720004 DIANA PASARIBU TAPANULI 12/6/1972 KRISTEN P KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK DA11 /1 01 1470 321605 4704800008 EVI APRIANI HIDAYAH BREBES 4/7/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK AA2 /18 01 1471 321605 4710720006 INDAR WATI TANGGAMUS 10/7/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA11 /7 01 1472 321605 4801780009 SULISTIA WATI PALEMBANG 1/8/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA10 /8 01 1473 321605 4904610003 ASNAH SIANTURI MEDAN 4/9/1961 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK AA1/7-8 01 1474 321605 5012780014 WAENAH PEMALANG 12/10/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA11 /1 01 1475 321605 5205770007 SUYAMI KULONPROG 5/12/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA11 /2 01 1476 321605 5702700005 TETTY YANA SIANTURI MEDAN 2/17/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK AA2/19 01 1477 321605 5909830005 SUPRIYATIN JAKARTA 9/19/1983 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA11 /1 01 1478 321605 6010930007 PIPIN ANASRY WONOGIRI 10/20/1993 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWAMUSTIKA RAYA 01 1479 321605 6011840010 YUSPATRININA KOTA BERAPA 11/1/1984 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA10 /9 01 1480 321605 6505860002 YULTON M.S.K.L.D JAKARTA 5/25/1986 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK AA1 /5 01 1481 321605 6507550001 KUSRIATI JAKARTA 7/25/1955 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK AA1 /9 01 1482 321605 6607880008 LIA SUGIARTI GUNUNG KID 7/26/1988 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA10 /1 01 1483 321605 6707900008 INTAN KOMALASARI SIDEMPUAN 7/27/1990 KRISTEN P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA11 /1 01 1484 321605 6709740007 DEDE KOMARIAH CIKAMPEK 9/27/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA 10 /5 01 1485 321605 7001810003 ENY SUDARWATI JAKARTA 1/30/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA10/11 01 1486 321605 7010770007 NANIK PONOROGO 10/30/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK AA2 /5 01 1487 321605 7101510002 NANIK SUJANI PURWOREJO 1/31/1951 ISLAM P KAWIN PENSIUNAN BLOK AA1/3 01 14

1 321605 6905830004 CHOLIFATIEN SORAYA JAKARTA 29/05/1983 ISLAM P KAWIN GURU BLOK DA.12/3 02 142 321605 2808690005 RATNO BANYUMAS 28/08/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.12/6 02 143 321605 1112930006 TOMMY ANDREAS KARO KARMEDAN 11/12/1993 KRISTEN L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA.12/1 02 144 321605 1104670008 BASTIAN SITOMPUL TAPUT 11/04/1967 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.12/1 02 145 321605 0204740006 FRANSISKUS F. FERIDARTI FLORES 02/04/1974 KATHOLIK L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.12/8 02 146 321605 0108840003 MOCH. DANI SUMARDIYONOPURWOREJO 01/08/1984 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.12/- 02 147 321605 2809760003 HANDI SULISTIONO TEGAL 28/09/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.12/3 02 148 321605 5705770012 DIANING MEIKAWATI KEDIRI 17/05/1977 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.12A/ 02 149 321605 1210740005 KASMAN BOYOLALI 12/10/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.12/2 02 14

10 321605 3006850003 YUDI KRIYANTO JAKARTA 30/08/1985 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA.12/3 02 1411 321605 5911790003 PANCA INDRIATI JAKARTA 19/11/1979 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.11/2 02 14

Page 4: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

12 321605 6402770002 YULYANI JAKARTA 24/02/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.12 N 02 1413 321605 5212780008 KOBSYAH SEMARANG 12/12/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.12A 02 1414 321605 5009720010 YATI SUPRIYATI PURWAKART 10/09/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.12A/ 02 1415 321605 5409720004 DIANA PANGGABEAN MEDAN 14/09/1972 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.12/1 02 1416 321605 5702730008 SRI WAHYUNINGSIH TEGAL 17/02/1973 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.12/3 02 1417 321605 6312770001 NURJANAH JAKARTA 23/12/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.12/3 02 1418 321605 4406800015 MAHDALENA KESUMA SIREGP SIDEMPUA 04/06/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.12/2 02 1419 321605 4303590003 ASMIRAH LUBUK LING 03/03/1959 ISLAM P CERAI WIRASWASTA BLOK DA.12/1 02 1420 321605 1408820007 DADANG SETIADY GARUT 14/08/1982 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.11/2 02 1421 321605 5709840007 TRI MURNIATI JAKARTA 17/09/1984 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.11/2 02 1422 321605 2405820007 SUDARYANTO CIAMIS 24/05/1982 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA.12A/ 02 1423 321605 6703790003 VERA NOVITA PALEMBANG 27/03/1979 ISLAM P KAWIN BIDAN BLOK DA.12/1 02 1424 321605 6206720009 NAULY VERONIKA DAMANIK JAKARTA 22/06/1979 KATHOLIK P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.12/8 02 1425 321605 2310940006 ARDIANSYAH PRIYADI BEKASI 23/10/1994 ISLAM L BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK DA.12A/ 02 1426 321605 0312740006 SLAMET FAJARIYANTO KEBUMEN 03/12/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.12/1 02 1427 327503 0110690025 EDWARD TAMBUNAN TAPUT 01/10/1969 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.11/2 02 1428 327503 5303740021 RAHELWATI RAMA SIHOTAN SIDIKALANG 13/03/1974 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.11/2 02 1429 321605 2203640003 MADE RUMBIAWAN SINGARAJA 22/03/1964 HINDU L KAWIN TENTARA NASIONAL INBLOK DA.12/1 02 1430 321605 6603790007 SENI MARYATI CIREBON 26/11/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.12A/ 02 1431 321605 4606720012 UNGGUL YUNI HARTATI KEBUMEN 06/06/1972 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.12/1 02 1432 321605 6303740003 RETNO SRI WULANDARI TEGAL 23/03/1974 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.11/2 02 1433 321605 0506830003 ANDRI RAHMADI JAKARTA 05/06/1983 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.12A/ 02 1434 321605 6410760004 RUSMIYATI GOMBONG 24/10/1976 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.12/3 02 1435 321605 1907730009 SADI WONOGIRI 19/07/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.12A/ 02 1436 321605 0911630003 SUHARNO MAGETAN 09/11/1963 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.12.A/ 02 1437 321605 2803700007 SLAMET TULUS BUDIMAN TEGAL 28/03/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.12/3 02 1438 321605 0209720005 WAHYUDI MEDAN 9/2/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA12A / 02 1439 321605 0406870007 SYAHRIFUL ANAN SIREGAR PADANG 8/4/1987 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA12/21 02 1440 321605 0412700008 PARMI ISWARI SOLOK 12/4/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA12 /1 02 1441 321605 0501700006 JANNUS SAMOSIR BELAWAN 1/5/1970 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA11 /2 02 1442 321605 0512770012 MUCHAMAD MACHFUD GRESIK 12/5/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA12A / 02 1443 321605 0903720005 DARSO BANYUMAS 3/9/1972 ISLAM L KAWIN PEDAGANG BLOK DA12A / 02 1444 321605 1003780009 ACU JAENUROHMAN GARUT 3/10/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA11/28 02 14

Page 5: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

45 321605 1308740005 MULYADI NGAWI 8/13/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA11 /1 02 1446 321605 1508740012 DEDE SUPRIYATNA SUBANG 8/15/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA11 /2 02 1447 321605 1509790005 ADE HERDIANA LEBAK 9/15/1979 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA12/3A 02 1448 321605 1601700007 DARNO SUPRIATNA CILACAP 1/16/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK 12A/12 02 1449 321605 1606760003 ZAENAL ABIDIN BOGOR 6/16/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA12A/1 02 1450 321605 1606790007 JONI SETIADI BOGOR 6/16/1979 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK DA12A / 02 1451 321605 1612580003 MANIK SINULINGGA KARO 12/16/1958 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA12 /1 02 1452 321605 1701900005 ALSE FIQIK PARTINO MAGETAN 1/17/1990 ISLAM L BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK DA12A/1 02 1453 321605 1703750007 ALEX JUSWANTO JAKARTA 3/17/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA12 /3 02 1454 321605 1803700003 RACHMAT PRIYADI JAKARTA 3/18/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA 12A 02 1455 321605 2607710001 MARTUNTUN SITUMORANG MEDAN 7/26/1971 KRISTEN L KAWIN TENTARA NASIONAL INBLOK DA11 /2 02 1456 321605 2910710007 FIRMANSYACH ALWI JAKARTA 10/29/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA12A / 02 1457 321605 2911700007 JARASTA KARO KARO GAMBER 11/29/1970 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA12A / 02 1458 321605 3009700003 DRG.JUANDA BALIKPAPAN 9/30/1970 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EA12 /12 02 1459 321605 3012720009 AGUS SETIYONO PEMALANG 12/30/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA11/30 02 1460 321605 4106770006 SUNARNI BOYOLALI 6/1/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA12/24 02 1461 321605 4210880003 FERSITI OKTARA PALEMBANG 10/2/1988 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA12 /1 02 1462 321605 4305760004 MIA RATNASARI BEKASI 5/3/1976 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA12A / 02 1463 321605 4306720007 SITI AISAH CILACAP 6/3/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA12A / 02 1464 321605 4307710005 SUSILAWATI BANGKA 7/3/1971 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA12A / 02 1465 321605 4404790016 SITI MUHMAWARTI GUNUNG KID 4/4/1979 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA12A / 02 1466 321605 4405820020 DWI LUPININGSIH KLATEN 5/4/1982 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA12A / 02 1467 321605 4407680004 SUPARTI MAGETAN 7/4/1968 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA12A/1 02 1468 321605 4504390001 TAMI MAGETAN 4/5/1939 ISLAM P KAWIN PENSIUNAN BLOK DA12A/1 02 1469 321605 4504760013 FLURINA DIAH APRIYANTI CIREBON 4/5/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA12/33 02 1470 321605 4804790002 NUNUNG NURHASANAH INDRAMAYU 4/8/1979 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA11/19 02 1471 321605 5303700004 MARTHA HUTASOIT MEDAN 3/13/1970 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA12/18 02 1472 321605 5311660002 TITIN MARTINI BANDUNG 11/13/1966 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK 12A/5 02 1473 321605 5312930006 MER RISTIAN WAHYUNING PTEGAL 12/13/1993 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK DA12/3 02 1474 321605 5507760014 SULASTRI PEKALONGAN 7/15/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA11 /2 02 1475 321605 5909630003 MASNILAM HUTABARAT GUNUNG TUA 9/19/1963 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.12 /1 02 1476 321605 6010500003 DJUDJU DJUARSIH KUNINGAN 10/20/1950 ISLAM P KAWIN PENSIUNAN BLOK DA 12A / 02 1477 321605 6211860003 NOVI NUR CHOILIFAH BEKASI 11/22/1986 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA12/14 02 14

Page 6: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

78 321605 6403760006 ROMATUA NAPITUPULU AEK KANOPA 3/24/1976 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA11 /2 02 1479 321605 6504710007 NI MADE SRIWATI KLUNGKUNG 4/25/1971 HINDU P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA12 /1 02 1480 321605 6811740004 SRI AISYAH JAKARTA 11/28/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA12/1 02 1481 321605 6906720005 YUN JUSTINA MANIK SIANTAR 6/29/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA11 /2 02 1482 321605 7105740005 SAFTA DIANA MARTAPURA 5/31/1974 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA11/30 02 1483 321605 7112780013 SUWARSIH BANYUMAS 12/31/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA 12A / 02 14

1 321605 6710910002 BELLA RIZKIA RINI PUTRI JAKARTA 27/10/1991 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA.15 NO 03 142 321605 6612780005 TRI MARYATUN KLATEN 26/12/1978 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.17/2 03 143 321605 0907740002 PURNOMO, SE NGANJUK 09/07/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.17/9 03 144 321605 1507750014 SAUT DONATUS M.H. MANU P. SIANTAR 15/07/1975 KATHOLIK L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.14/1 03 145 321605 5607630005 YULIS DARTUN JAKARTA 16/07/1963 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.12A/ 03 146 321605 1212760009 ADE IWAN HERMAWAN MAJALENGKA 12/12/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.12A/ 03 147 321605 1503690004 MAHMUD RIYADI KLATEN 15/03/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.14/2 03 148 321605 5812810001 RERY NOORDESIYANTI BIAK 18/12/1981 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA.14/1 03 149 321605 1212710003 KISBUDI RUSLANI PEMALANG 12/12/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.16/7 03 14

10 321605 2711690006 DODI KURNIADI JAKARTA 27/11/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.12A/ 03 1411 321605 1807710004 KUSNIN KLATEN 18/07/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.16/9 03 1412 321605 5709800004 TRI MULYANI SRAGEN 17/09/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.14 NO 03 1413 321605 4801710003 SUKATIK R.J. KEDIRI 08/01/1971 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.12A/ 03 1414 321605 4509710001 RITA SEPTILIA PALEMBANG 05/09/1971 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.17/9 03 1415 321605 4203750003 RETNO SUSANTI CILACAP 02/03/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.15/5 03 1416 321605 4305790006 DINA ARDIYANTI GARUT 03/05/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.16/5 03 1417 321605 2011690005 RUDY KURNIAWAN, SE METRO 20/11/1969 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA.16/5 03 1418 321605 0101710010 PITONO KEDIRI 01/01/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.12A/ 03 1419 321605 6004730005 SITI NUR RUSDA JAKARTA 20/04/1973 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.12A/ 03 1420 321605 1509920002 RIFKI MAULANA BEKASI 15/09/1992 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA.12A/ 03 1421 321605 5304800009 KUSMAETI BINTI SUKADI TEGAL 13/04/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.12A/ 03 1422 321605 4701790006 FRANSISCA VERA MARLINA SMEDAN 07/01/1979 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.17/3 03 1423 321605 1903750002 DARWIS PASARIAN BANJAR MEDAN 19/03/1975 KRISTEN L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA.17/3 03 1424 321605 2605810005 HARI MULYONO BOGOR 26/05/1981 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.17.8 03 1425 321605 0102860001 MELPIN BANJAR NAHOR SITIO TIO 2/1/1986 KRISTEN L BELUM KAWWIRASWASTA BLOK DA17/3A 03 1426 321605 0206790003 HERU SISWOYO BREBES 6/2/1979 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA12A/2 03 14

Page 7: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

27 321605 0404440001 HARIADI PONOROGO 4/4/1944 ISLAM L KAWIN BURUH HARIAN LEPASBLOK DA17/10 03 1428 321605 0806680003 JOHAN JAKARTA 6/8/1968 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA12A / 03 1429 321605 0902740004 SARIFUDIN JAKARTA 2/9/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA17/5 03 1430 321605 0902790005 BUDIMAN HARDIANTO BOJONEGOR 2/9/1979 ISLAM L KAWIN TENTARA NASIONAL INBLOK DA14/6 03 1431 321605 1208720004 KAMSUL SIMANJUNTAK MEDAN 8/12/1972 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA17/3 03 1432 321605 1211690003 SETIAWAN JAKARTA 11/12/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA12A/3 03 1433 321605 1502770003 FERRY IRAWAN JAKARTA 2/15/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA14 /1 03 1434 321605 1706820002 PARMAN SEMARANG 6/17/1982 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA14/3A 03 1435 321605 1808870003 MARAM BUAL SILALAHI TAPUT 8/18/1970 KRISTEN L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA14 /1 03 1436 321605 1902770002 HERI SUPRIYONO KEBUMEN 2/19/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA15/5 03 1437 321605 2009560001 ASEP SUTARDI SUBANG 9/20/1956 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK BA12A / 03 1438 321605 2108740006 M. AKHYAR PEKALONGAN 8/21/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA12A 03 1439 321605 2501710001 AEP MULYANA JAKARTA 1/15/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA12A/2 03 1440 321605 2507730002 AGUS SUPRAPTO TASIKMALAY 7/25/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA16 /1 03 1441 321605 2508420001 KARIA RATMAJA PACET 8/25/1942 ISLAM L KAWIN PENSIUNAN BLOK DA14 /1 03 1442 321605 2512820004 DENNY PRIADI JAKARTA 12/25/1982 ISLAM L BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK DA12A / 03 1443 321605 2709700004 DARYANTO NGANJUK 9/27/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA15 /7 03 1444 321605 2712670002 DEDENG MAKMUR K JAKARTA 12/27/1967 ISLAM L KAWIN PERDAGANGAN BLOK DA15/10 03 1445 321605 2911690005 IKHWANSYAH.D BUKIT CERMI 11/29/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA17/2 03 1446 321605 3007750007 DENI YULIANTO CILACAP 7/30/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA15/8 03 1447 321605 3112750015 WARSIJAN KLATEN 12/31/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA17/28 03 1448 321605 4202740006 ENDA HUTABARAT MEDAN 2/2/1974 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA14/10 03 1449 321605 4601750007 CHUSWATUN CHASANAH JAKARTA 1/6/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA12A/3 03 1450 321605 5001770003 PITA LISNAWATI SIBARANI KOTA CANE 1/10/1977 KATHOLIK P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA12 /1 03 1451 321605 5008530002 LASMI MADIUN 8/10/1953 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA17 /1 03 1452 321605 5012690003 DAHLIA JAKARTA 12/10/1969 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA12/33 03 1453 321605 5205720006 SITI BADRIAH KEBUMEN 5/12/1972 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA16 /7 03 1454 321605 5209770001 WARSIH SUMEDANG 9/12/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA12A / 03 1455 321605 5306760010 PARIYEM SEMARANG 6/13/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA15/8 03 1456 321605 5306840003 TRI SUCI SUWANDANI BREBES 6/13/1984 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA17/8 03 1457 321605 5311770002 YAYUK TRI PRASETYA MADIUN 11/13/1977 ISLAM P BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK DA17/10 03 1458 321605 5702750006 FEBRIANA SAFIERA JAKARTA 2/17/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA16 /1 03 1459 321605 5702770002 ENDAH WAHYUNI JAKARTA 2/17/1977 ISLAM P KAWIN PERAWAT BLOK DA15 /9 03 14

Page 8: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

60 321605 5707470001 SITI SYALAMAH BL.LIMBANG 7/17/1947 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.14/1 03 1461 321605 5709760001 ENDANG UTARI JAKARTA 9/17/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA17/5 03 1462 321605 5905770005 SANAWATI SIMATUPANG AMBOBI 5/19/1977 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA17/3 03 1463 321605 5908400001 SEMI SEMARANG 8/19/1940 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA15/8 03 1464 321605 5910720002 SRI PURWATI MADIUN 10/19/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA18/9 03 1465 321605 6101690002 ETTY SUKMAWATI BEKASI 1/21/1969 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA15/10 03 1466 321605 6206790002 MARIA M SIREGAR PEMATANG S 6/22/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA12A/3 03 1467 321605 6207790004 INDAH MEINETI JAKARTA 7/22/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA12A / 03 1468 321605 6210750003 ERNA RITHA UJUNG PAND 10/22/1975 ISLAM P KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK DA12A/1 03 1469 321605 6301880002 SITI HARTATIK MADIUN 1/23/1988 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA17/10 03 1470 321605 6602800001 ESTININGSIH SUKOHARJO 2/26/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA14 /6 03 1471 321605 6606740004 RR CAHYA NDARI RATRI NINGJAKARTA 6/26/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA15 /7 03 1472 321605 6607810002 ZULIKAH MAGETAN 7/26/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA14/14 03 1473 321605 6806760002 SUHARTILAH YUNIARTI YOGYAKARTA 6/28/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA17/2 03 1474 321605 7101810002 UMI LATIFAH WONOSOBO 1/31/1981 ISLAM P KAWIN GURU BLOK DA12A / 03 14

1 321605 7004810002 ATUR SIMANJUNTAK TAPUT 30/04/1981 KATHOLIK P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.8 NO. 04 142 321605 5803830002 DHENIK KUMALAWATI JAKARTA 18/03/1983 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.10 NO 04 143 321605 0306660002 PRAPTO DIYATNO BATANG 03/06/1966 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.10 NO 04 144 321605 0803710005 SUWARNO SRAGEN 08/03/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.8/6 04 145 321605 1109830004 SUWARTO SEMARANG 11/09/1983 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.10/9 04 146 321605 3101780006 HENDRY YANUAR SOLOK 31/01/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.8A/9 04 147 321605 4505790012 MARMIYATI SEMARANG 05/05/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.10/7 04 148 321605 5504710007 ETTI PATMA PADANG 15/04/1971 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.10/16 04 149 321605 4403800005 RETNO WATI BANYUMAS 04/03/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.8/2 04 14

10 321605 4405600004 NUNUNG NURHAYATI JAKARTA 04/05/1960 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.6/26A 04 1411 321605 4405780007 RUTH BESTAIDA HUTAGALUNTARUTUNG 04/05/1978 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.6/31 04 1412 321605 4207850008 YULI WIDIAWATI WONOREJO 02/07/1985 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.8A/7 04 1413 321605 7011600001 ENDANG SUSILOWATI NGAWI 30/11/1960 ISLAM P KAWIN PNS BLOK EA.8 NO. 04 1414 321605 1211700007 ALEK H SIMANJUNTAK B. DOLOK 12/11/1970 KRISTEN L KAWIN SOPIR BLOK EA.10/16 04 1415 321605 2303810003 BUDI HARYONO SITORUS LUMBAN GAO 23/03/1981 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA.8 NO. 04 1416 321605 1804660003 BAHRUDIN KUNINGAN 18/04/1966 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA.12/9 04 1417 321605 1212760015 SISWO WIDODO WONOGIRI 12/12/1976 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA.8A/3 04 14

Page 9: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

18 321605 6708790005 ENDANG DWI DAMAYANTI BEKASI 27/08/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.6/37 04 1419 321605 2706860003 REZA ANDRIAN MANOCH JAKARTA 27/06/1986 ISLAM L BELUM KAWPEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EA.8/8 04 1420 321605 5911800008 UUN KURNIANINGSIH JAKARTA 19/11/1980 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.6/28A 04 1421 321605 2704760011 DONALD SOMBA MANADO 27/04/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.8/3A 04 1422 321605 4309920006 ZEAH FADHILLAH JAKARTA 03/09/1992 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA.10/5 04 1423 321605 4112930009 WILDATUN ZAKIYYAH JAKARTA 01/12/1993 ISLAM P BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EA.8/5 04 1424 321605 2410740006 HADI HARTO PRAMONO PEMALANG 24/10/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.8A/1 04 1425 321605 0905710009 YADI PURWANTO CILACAP 09/05/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.10/1 04 1426 321605 5311710002 PRIHATINA JAKARTA 13/11/1971 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.10/5 04 1427 321605 2405740002 ANDIYANTO BANYUMAS 24/05/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.8/9 04 1428 321605 0908700006 SUNARYA SUBANG 09/08/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.10/5 04 1429 321605 2808590004 SYAHRUDDIN BIMA 28/08/1959 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA.8/5 04 1430 321605 0610820009 SUPARDI BIN SUNARSA CIREBON 06/10/1982 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.10/15 04 1431 321605 4803780006 NINIK SUDIYANTI KARANG ANY 08/03/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.6/26B 04 1432 327501 1201750028 SAMSUDIN TEGAL 12/01/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.8/5 04 1433 327501 4308820019 INU AGUSTINA BEKASI 03/08/1982 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.8/5 04 1434 321605 2301800007 ADE MAHYAR CIAMIS 23/01/1980 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.6/34 04 1435 321605 2103850010 DEDI BIGO TINDAON SIMALUNGUN 21/03/1985 KATHOLIK L BELUM KAWWIRASWASTA BLOK EA.6/27B 04 1436 321605 6304680002 TASLIYAH TEGAL 23/04/1968 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.8/5 04 1437 321605 1912770006 FAHRUROZI PURBALINGG 19/12/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.6/30 04 1438 321605 4712620003 ENDANG WIGATI YOGYAKARTA 07/12/1962 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.8/8 04 1439 321605 2212630003 NGADI KARANG ANY 22/12/1963 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.6/28B 04 1440 321605 4806820007 RATNA ADRIANINGSIH JAKARTA 08/06/1982 ISLAM P KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EA.10/15 04 1441 321605 4805720014 FRANSISKA JUMIATI BANYUMAS 08/05/1972 KATHOLIK P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.8A/2 04 1442 321605 6409770005 NOFI ANANITA PASIA 24/09/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.8A/9 04 1443 321605 2810390001 ANDI RANY SOLO 28/10/1939 ISLAM L CERAI HIDUPPENSIUNAN BLOK EA.6/22 04 1444 321605 7001730002 ANDRE AFI SLAWI 30/01/1973 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.6/33 04 1445 321605 0106750075 ATENG JURIDIN KUNINGAN 6/1/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA12/7 04 1446 321605 0112710005 ARDI WASRI PADANG PAR 12/1/1971 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA6/25A 04 1447 321605 0206740004 WAHIDUN KEBUMEN 6/2/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA6 /36 04 1448 321605 0305700006 IMAM SUPRIYANTO PACITAN 5/3/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA6/29 04 1449 321605 0308690007 MADSALIM PANDEGLANG 8/3/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA10/3 04 1450 321605 0606750009 ZUNAEDY JAKARTA 6/6/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA6 /37 04 13

Page 10: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

51 321605 0709840002 FIRMAN HARYADI JAKARTA 9/7/1984 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA10 /2 04 1452 321605 0803680011 YOHANES PURWADI GROBOGAN 3/8/1968 KATHOLIK L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA8A/2 04 1453 321605 0803780007 MARDANUS BANJAR NEG 3/8/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA8A /7 04 1454 321605 0808580004 NURKAYIM HAURGEULIS 8/8/1958 ISLAM L KAWIN PENSIUNAN BLOK EA6 /26A 04 1455 321605 0908760009 MUKLAS BANYUMAS 8/9/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA8/2 04 1456 321605 1001780003 LUKMAN NUL AMIN KEBUMEN 1/10/1978 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA6/36 04 1457 321605 1006680009 RUMOSONO BREBES 6/10/1968 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA6/33 04 1458 321605 1006780009 ERWIN ANTONIUS TINDAON PINANG RATU 6/10/1978 KATHOLIK L KAWIN BURUH HARIAN LEPASBLOK EA6 /27B 04 1459 321605 1210760007 BANGKIT MULIA HUTAHAEANMEDAN 10/12/1976 KRISTEN L KAWIN WIRASWASTA BLOK E6 /31 04 1460 321605 1405930007 CAHYO MEIRANTO KUNINGAN 5/14/1993 ISLAM L BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK EA12/9 04 1461 321605 1507660001 SUHARYADI PURWOREJO 7/15/1966 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA10 /14 04 1462 321605 1606890009 HUMAID DIMYATHI TEGAL 6/16/1989 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA8 /3 04 1463 321605 1611810004 AHMAD SOLIHIN JAKARTA 11/16/1981 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA6/26A 04 1464 321605 1612950002 HANDIKA NUGRAHA BEKASI 12/18/1995 ISLAM L BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EA12/9 04 1465 321605 1801700004 ACHMAD ZAINUDIN KALIWUNGU 1/15/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA8/3 04 1466 321605 1912700004 WARSONO GOMBONG 12/19/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA6 /36 04 1467 321605 1912720008 JANTO MARULI SINAGA GIRSANG 12/19/1972 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA8A /6 04 1468 321605 2002910006 FAJAR FAHRUL ROMADON TEGAL 2/20/1991 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA8 /5 04 1469 321605 2008720008 AGUS SETIAWAN JAKARTA 8/20/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA6 /24A 04 1470 321605 2008730002 SYAFRIZAL PADANG 8/20/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK B7/30 04 1471 321605 2011940008 ANDRE KRISTIYANTO BATANG 11/20/1994 ISLAM L BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EA10/8 04 1472 321605 2107750006 WIDI YULI SETIAWAN JOMBANG 7/21/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA10 /7 04 1473 321605 2409790004 AKBAR PUJIANTO JAKARTA 9/24/1979 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA6 /23 04 1474 321605 2504950006 VINSENSIUS DWI ARYANTO JAKARTA 4/25/1995 KATHOLIK L BELUM KAWWIRASWASTA BLOK EA8A/2 04 1475 321605 2507750010 YULIES FARERIE JAKARTA 7/25/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA6/22 04 1476 321605 2508910005 RIZAL MUGIANA JAKARTA 8/25/1991 ISLAM L BELUM KAWWIRASWASTA BLOK EA10/3 04 1477 321605 2512720007 EKO POERWANTO MADIUN 12/25/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA8A /8 04 1478 321605 2612800004 SOFYAN HADI BENGKULU 12/26/1980 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA6/25B 04 1479 321605 2909900004 STEPHANUS EKO FREDYANTOGROBOGAN 9/19/1993 KATHOLIK L BELUM KAWWIRASWASTA BLOK EA8A /2 04 1480 321605 3001870002 ARIF RACHMAN JAKARTA 1/30/1987 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA8/5 04 1481 321605 3007810005 ANTONIUS TARIGAN SARANPADA 7/30/1981 KATHOLIK L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA12/8 04 1482 321605 4102760003 PARSINI BANYUMAS 2/1/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA10/14 04 1483 321605 4202920008 RIZKI ANUMSARI JAKARTA 2/2/1992 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA8 /8 04 14

Page 11: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

84 321605 4502740010 SURATMI WONOGIRI 2/5/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA8A/3 04 1485 321605 4503780011 HOTNA TAMUNAN TAMBUNAN 3/5/1978 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA8A /6 04 1486 321605 4606790008 ROSITA TRI HASTUTY JAKARTA 6/6/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA6 /23 04 1487 321605 4608600007 SAMIRAH PURWOKERT 8/6/1960 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA12 /9 04 1488 321605 4804700014 SUSILA ASMERI PALEMBANG 4/8/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA8 /6 04 1489 321605 5006740010 MARYATI PALEMBANG 6/10/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA10 /8 04 1490 321605 5302720006 SETINAH PURWOREJO 2/13/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA6 /24A 04 1491 321605 5701850001 SAIROH TEGAL 1/17/1985 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA10/9 04 1492 321605 5904820006 CICIH SUKAESIH KUNINGAN 4/19/1982 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA8A /1 04 1493 321605 6004770008 JULIKA HUTAPEA TAPANULI UT 4/20/1977 KATHOLIK P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA6/27B 04 1494 321605 6004830006 WIWI SUMARNO SORONG 4/20/1983 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA8/3A 04 1495 321605 6105850008 IKA FITRIANI JAKARTA 5/21/1985 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA8/5 04 1496 321605 6210820002 FITRIYAH KUNINGAN 10/22/1982 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA8/3A 04 1497 321605 6211740006 NORLAILI PACITAN 11/22/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA6/29 04 1498 321605 6503750003 SUPRIYANTI TELUK BETUN 3/25/1975 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA6 /25 04 1499 321605 6507700007 PONIYATI WONOSARI 7/25/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA6 /35 04 14

100 321605 6603880002 ERNA KESUMA BEKASI 3/23/1988 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK E6/25B 04 14101 321605 6609750002 FATHIAH JAKARTA 9/26/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA6 /22 04 14102 321605 6609770010 ELA SUHELAWATI SUKABUMI 9/26/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA 6 /34 04 14103 321605 6701810004 WAHYUNINGSIH BEKASI 1/27/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA6 /30 04 14104 321605 6905890004 YANI SETIANI KUNINGAN 5/29/1989 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA12/7 04 14105 321605 6907740001 RANITI PEMALANG 7/29/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA10 /12 04 14106 321605 6909740006 KIFAYATUN KEBUMEN 9/29/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA8A /8 04 14107 321605 7107740008 YULI WAHYUNITA KEBUMEN 7/31/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA6/36 04 14

1 127120 2212770003 DONALD CHRISTIAN PANJAITMEDAN 22/12/1977 KRISTEN L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA.15 NO 05 142 210401 0808800004 PERI HENDRA YANI PADANG 08/08/1980 ISLAM L KAWIN TENTARA NASIONAL INBLOK EA.12A/ 05 143 317506 1908740004 PUJI WIDODO JAKARTA 19/08/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.17/22 05 144 317506 5202790012 MAAH ROJAH JAKARTA 12/02/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.17/22 05 145 317507 5207830004 FITRI YANTI JAKARTA 12/07/1983 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.15/7 05 146 321605 6504690004 WIDIATI PACITAN 25/04/1969 ISLAM P KAWIN GURU BLOK EA.20/16 05 147 321605 5408720005 AGUSTINA BR PARHUSIP MEDAN 14/08/1972 KRISTEN P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.12A/ 05 148 321605 1308690008 INDRA GUNAWAN JAKARTA 13/08/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.20/5 05 14

Page 12: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

9 321605 6304890004 DWI APRITA SARI SOLO 23/04/1989 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA.12A/ 05 1410 321605 6504880002 NURSANI APRIANI SOLO 25/04/1988 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA.12A/ 05 1411 321605 2804730006 ARIEF BUDI LEKSONO JAKARTA 28/04/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.12A/ 05 1412 321605 6408760004 LAMMARITO SINAGA LBN SINAGA 24/08/1976 KRISTEN P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.12A/ 05 1413 321605 5612760005 EVA MULYATI SOLOK 16/12/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.16 NO 05 1414 321605 5808790007 IRMA DWIDIYANTI SUKABUMI 18/08/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.20/17 05 1415 321605 4110780006 VEVY OKTAVIYANI KUNINGAN 01/10/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.16/3 05 1416 321605 6403750006 SARMADA SILABAN MEDAN 24/03/1975 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.19/23 05 1417 321605 6302770004 SRI SETYOWATI PURWOREJO 23/02/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.15/8 05 1418 321605 6801830003 KUSTIYANINGSIH BANJARNEGA 28/01/1983 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.16/2 05 1419 321605 6706720003 NUNUNG CUCU SULASTRI SUMEDANG 27/06/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.12A/ 05 1420 321605 6002770006 LENI YUSNITA JAKARTA 20/02/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.15/17 05 1421 321605 5004780010 YUNI PURWATI KEBUMEN 10/04/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.15/12 05 1422 321605 5002750015 NUR DAROJAH KEBUMEN 10/02/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.19/3 05 1423 321605 4901730006 WURYANTI YOGYAKARTA 09/01/1973 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.21/1 05 1424 321605 5412830002 NUR MUTOHAROH KEBUMEN 14/12/1983 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.17/23 05 1425 321605 5811790009 EUIS MURSIH JAKARTA 18/11/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.20/6 05 1426 321605 4810780009 SITI RAHAYU BANYUMAS 08/10/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.15/2 05 1427 321605 5707750004 YULI YULIANTINI SUMEDANG 17/07/1975 ISLAM P KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EA.18/3A 05 1428 321605 4110650005 HERMINA ANTJI BARA'A MANADO 01/10/1965 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.19/8 05 1429 321605 1203720010 AMIN KARMIN BANDUNG 12/03/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.20/18 05 1430 321605 6006760008 RISDA SITINJAK PANAMBEAN 20/06/1976 KRISTEN P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.19/3A 05 1431 321605 4309930007 FIKA SOFINA JAKARTA 03/09/1993 ISLAM P BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EA.19/24 05 1432 321605 4203790006 SUWASTINI YOGYAKARTA 02/03/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.15/23 05 1433 321605 1408760003 PURNOMO SRAGEN 14/08/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.15/6 05 1434 321605 5707790009 LINDA MEGAWATI SUBANG 17/07/1979 ISLAM P KAWIN GURU BLOK EA.20/3 05 1435 321605 2810880006 WAHYU SAPUTRA JAKARTA 28/10/1988 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA.19/24 05 1436 321605 5606470002 SRI YATUN KEDIRI 16/06/1947 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.20/19 05 1437 321605 5612830004 FIKA DESIANTI YOGYAKARTA 16/12/1983 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.15/19 05 1438 321605 2911920003 ARNOVAN NUGROHO LAMPUNG 29/11/1992 ISLAM L BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EA.20/5 05 1439 321605 1202740006 MUJIONO TANJUNGKAR 12/02/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.15/19 05 1440 321605 1404740008 ANDRY TEJA WIJAYA JAKARTA 14/04/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.12A/ 05 1441 321605 5405720003 RUKIYAH HAYATI CILACAP 14/05/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.15/5 05 14

Page 13: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

42 321605 1707800005 PONIRIN CILACAP 17/07/1980 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.12/21 05 1443 321605 5608770010 ACIH SUNARSIH KUNINGAN 16/08/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.12/14 05 1444 321605 2903770003 AMIR, S.AG BOYOLALI 29/03/1977 ISLAM L KAWIN GURU BLOK EA.17/2A 05 1445 321605 5512760006 YUSNITA JAKARTA 15/12/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.12A/ 05 1446 321605 3105690002 DESTRA HENDRAYANA JAKARTA 31/05/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.12A/ 05 1447 321605 5810790002 TRI HARTATI KEBUMEN 18/10/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.15/24 05 1448 321605 4112780002 MARYANI BT. SUPARTA CIREBON 01/12/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.21/3 05 1449 321605 1505700016 SUMARDIYANA CILACAP 15/05/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.15/5 05 1450 321605 6610780006 KARSIYEM NGAWI 26/10/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.18/14 05 1451 321605 0805770012 MUHAMMAD KARIMUDIN YOGYAKARTA 08/05/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.15/24 05 1452 321605 6803710006 UCU PURWANTI CIAMIS 28/03/1971 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.19/21 05 1453 321605 2405800004 EKO SULISTYAWAN BANTUL 24/05/1980 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.19/20 05 1454 321605 6905620001 NURIARTI JAKARTA 29/05/1962 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.20/6 05 1455 321605 7006850004 FANI ANGGRAINI JAKARTA 30/06/1985 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.12A/ 05 1456 321605 2603400002 MULYANTO PEMALANG 26/03/1940 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA.20/19 05 1457 321605 2806730002 SUKIMIN NGAWI 28/06/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.18/1A 05 1458 321605 5011850006 ARNI MULYANI JAKARTA 10/11/1985 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.17/24 05 1459 321605 5405840011 CUCU AISYAH CIANJUR 14/05/1984 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.1A/3 05 1460 321605 5102790007 TUKINEM PACITAN 11/02/1979 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.12A/ 05 1461 321605 1209760004 HIJRAH PAGARALAM 12/09/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.15/11 05 1462 321605 5106700004 ARSE SETIAWATI JAKARTA 11/06/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.15/10 05 1463 321605 5412800006 DESKA ARIUSTINI KEDATON 14/12/1980 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.19/20 05 1464 321605 2605750008 EKO PRAMONO BEKASI 26/05/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.16/1 05 1465 321605 2006720009 DODI KURNIA JAKARTA 20/06/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.15/18 05 1466 321605 2002740005 HAFID MUSTOFA BANYUMAS 20/02/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.15/17 05 1467 321605 6304750005 SOLEHA JAKARTA 23/04/1975 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.15/18 05 1468 321605 4201820011 IWAR ROSIDA ACEH BARAT 02/01/1982 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.17/25 05 1469 321606 1809820018 SUPRAYITNA GUNUNGKIDU18/09/1982 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.15/9 05 1470 321606 6210860014 KRISTINA WIDIYANINGRUM SLEMAN 22/10/1986 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.15/9 05 1471 321605 0703790011 ASWANDI PURWOREJO 07/03/1979 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.16/2 05 1472 321605 0703770011 HERRY HIDAYAT, A.MD JAKARTA 07/03/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.15/1 05 1473 321605 6512780008 SUMIYATI JAKARTA 25/12/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.17/2 05 1474 321605 2306850003 HADI AWALUDIN JAKARTA 23/06/1985 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.20/6 05 14

Page 14: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

75 321605 2112750005 BUDI ADIN BANDUNG 21/12/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.12/11 05 1476 321605 2305950004 RISQI ADITIA TUNGKI PUTRA TEGAL 23/05/1995 ISLAM L BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EA.12A/ 05 1477 321605 2109720003 SUGIARTONO JAKARTA 21/09/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.17/2 05 1478 321605 0603690005 SUNARYONO MAGELANG 06/03/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.19/21 05 1479 321605 0508720012 WARYANTO JAKARTA 05/08/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.15/1 05 1480 321605 0601690007 SUWOTO BOJONEGOR 06/01/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.15/23 05 1481 321605 0506740005 ENO SUPRIYANTO CIAMIS 05/06/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.15/2 05 1482 321605 4808670003 SIYAMTI BOYOLALI 08/08/1967 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.19/2 05 1483 321605 6305750007 R. RIDLA MARDLIAH, S.PDI TASIKMALAY 23/05/1975 ISLAM P KAWIN GURU BLOK EA.12.11 05 1484 321605 2012780003 IYAN SOPYAN KUNINGAN 20/12/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.15/7 05 1485 321605 6304750006 YANI NGAWI 23/04/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.19/22 05 1486 321605 2009720006 DEDY SUNARDI PRAMONO JAKARTA 20/09/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.20/6 05 1487 321605 5103930003 MARGARETHA DWI ADRIYANIJAKARTA 11/03/1993 KRISTEN P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA.19/6 05 1488 321605 5106730009 KUSMIYATI NGAWI 11/06/1973 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.15/8 05 1489 321605 0801730007 SIGIT KUNCORO BOYOLALI 08/01/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.16/3 05 1490 321605 1902800006 SIGIT WIBOWO BOYOLALI 19/02/1980 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.17/25 05 1491 1271101271104407810003EMMA AGUSTINA SINAGA MEDAN 7/4/1981 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA15 /3 05 1492 321605 0103670006 BASUKI RACHMAT JAKARTA 3/1/1967 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA12A/1 05 1493 321605 0109720006 AGUS SETIONO JAKARTA 9/1/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA15/10 05 1494 321605 0110700007 SUGIONO PACITAN 10/1/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA20 /16 05 1495 321605 0301650006 MUARA JP SIAHAAN,SH TJ.BALAI 1/3/1965 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA12A/2 05 1496 321605 0302750009 SUROTO NGAWI 2/3/1975 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA19/22 05 1497 321605 0303720008 PRIYONO JAKARTA 3/3/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.15 /8 05 1498 321605 0306620002 BUDI YETNO PONTIANAK 6/3/1962 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA20/2 05 1499 321605 0409810005 IMAM ARIFIN KEBUMEN 9/4/1981 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA17/23 05 14

100 321605 0506760012 SOLECHAN KEBUMEN 6/5/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA15 /16 05 14101 321605 0605890008 HERI IRAWAN BIN ZAENUDINBREBES 5/6/1989 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA19 /19 05 14102 321605 0606840009 SAHRIL SIDIK BEKASI 6/6/1984 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA17 /24 05 14103 321605 0612730008 ASNAWI MAGELANG 12/6/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA19 N0. 05 14104 321605 0702920004 PITER RICHARD CRISTIYANTOJAKARTA 2/7/1992 KRISTEN L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA19/6 05 14105 321605 0710950004 OKKY WIEDIYANTO BEKASI 10/7/1995 ISLAM L BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EA20/2 05 14106 321605 0712720010 UNTUNG NUGROHO TEGAL 12/7/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA12A /2 05 14107 321605 0903810010 NURIDIN TEGAL 3/9/1981 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA19/19 05 14

Page 15: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

108 321605 1003700009 SUMARTONO HADI S.Pd PADANG 3/10/1970 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EA12A /2 05 14109 321605 1306750013 BINSAR NAINGGOLAN SINAMBELA 6/13/1975 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA19/3A 05 14110 321605 1401870004 ENDRI SUTRIYONO SEMARANG 1/14/1987 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA10 /7 05 14111 321605 1405730009 KUNJONO PURWOREJO 5/14/1973 ISLAM L KAWIN TUKANG LAS/PANDAI BBLOK EA18 /5 05 14112 321605 1502730009 RASIM.ST SUMEDANG 2/15/1973 ISLAM L KAWIN DOSEN BLOK EA18 /3A 05 14113 321605 1505610004 ENDANG ISKANDAR JAKARTA 5/15/1961 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA20/6 05 14114 321605 1604680004 DANANG SURARSA KLATEN 4/16/1968 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA20/3 05 14115 321605 1702400001 RODJALI JAKARTA 2/17/1940 ISLAM L KAWIN PENSIUNAN BLOK EA 19 /2 05 14116 321605 1803540003 UJANG SOPIAN CIBADAK 3/18/1954 ISLAM L KAWIN PEDAGANG BLOK EA.19 /2 05 14117 321605 1902740004 BARITA PANGGABEAN MEDAN 2/19/1974 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA12A / 05 14118 321605 1904660006 SOPIANTORO JAKARTA 4/19/1966 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EA19 /24 05 15119 321605 1909880005 MUH.MAULANA ABDILAH CIREBON 9/19/1988 ISLAM L BELUM KAWWIRASWASTA BLOK EA15 /1 05 14120 321605 2005690006 AGUS ADI SAPUTRA SEMARANG 5/20/1969 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA21 /1 05 14121 321605 2108730007 LEO HARYONO INDRAMAYU 8/21/1973 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EA20 /17 05 14122 321605 2312740008 IRPAN RAHMAT JAKARTA 12/23/1974 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA20 /15 05 14123 321605 2403640002 ADITYA MUJIONO YOGYAKARTA 3/24/1964 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA19/6 05 14124 321605 2907710006 WAHYUDI CIREBON 7/29/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA15 /1 05 14125 321605 3006740002 ABDURAHMAN KUNINGAN 6/30/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN BUMN BLOK EA 20 /1 05 14126 321605 3108680003 MUJIONO KEDIRI 8/31/1968 ISLAM L KAWIN PEDAGANG BLOK EA20/19 05 14127 321605 4111770005 YARNETI NUR LASE NIAS 11/1/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.15 /1 05 14128 321605 4504940011 NANDA APRILIANA CILACAP 4/5/1994 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EA.15 /5 05 14129 321605 4601710006 ULFAH JANUARIYAWATI JAKARTA 1/6/1971 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA5/11 05 14130 321605 4704690006 PAULINA JULAETA TALLA JAKARTA 4/7/1969 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA12 /12 05 14131 321605 4705690009 FITRI KURNIAWATI JAKARTA 5/7/1969 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.19 /2 05 14132 321605 4709830006 MAESAROH BREBES 9/7/1983 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA19/19 05 14133 321605 4712680006 SRI KINASIH SOLO 12/7/1968 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA12A/2 05 14134 321605 5108750008 RUHAINAH PAGAR ALAM 8/11/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA15/11 05 14135 321605 5306920003 CHARA NITTA WIEDI BEKASI 6/13/1992 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EA20/2 05 14136 321605 5402900003 HARMITA PULAU 2/14/1990 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA15/11 05 14137 321605 5409770005 MUINAH METRO 9/14/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA15 /22 05 14138 321605 5503770011 DEWI EKA CANDRA NINGRUM,BANYUMAS 3/15/1977 ISLAM P KAWIN GURU BLOK EA12/27 05 14139 321605 5504810012 ASIH DAMIRANTI JAKARTA 4/15/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA12A /1 05 14140 321605 5609730008 HINDA MARLINA BANDUNG 9/16/1973 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA20/18 05 14

Page 16: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

141 321605 5801830003 SITI AISYAH JAKARTA 1/18/1983 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA20/15 05 14142 321605 5904760004 APRILIYAH SUSANTI JAKARTA 4/19/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA15 /15 05 14143 321605 5911720001 DEWI JAKARTA 11/19/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA20/2 05 14144 321605 6004840007 SURYATI CILACAP 4/20/1984 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA13 /21 05 14145 321605 6207900006 YULIA BUDIARTI TANGERANG 7/22/1990 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA20/6 05 14146 321605 6411780002 NOVI ANTI JAKARTA 11/24/1978 ISLAM P CERAI MATI WIRASWASTA BLOK EA20/19 05 14147 321605 6906760001 YUYUN SITI ROCHAINI JAKARTA 6/29/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA 20 /1 05 14148 321605 7006740002 YULIYATI LAMPUNG 6/30/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA20/5 05 14149 321605 7107810005 LILIS FITRIYANI KEBUMEN 7/31/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA15/18 05 14

1 321605 0607780012 DEDE BOGOR 06/07/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.12.A/ 06 142 321605 5712800006 MARWIYAH BOYOLALI 17/12/1980 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.9/19 06 143 321605 0605740003 TURSINAH CIREBON 06/05/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.9/5 06 144 321605 2606770007 IRWAN SOLEH JAKARTA 26/06/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.9/11 06 145 321605 1201780006 RUSDI, S.PD BEKASI 12/01/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.11/8 06 146 321605 3105760002 MUJIANTO SURABAYA 31/05/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.7/22 06 147 321605 0607670006 SUWANDI JAKARTA 06/07/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.7/23 06 148 321605 4607820012 SRIATUN KEBUMEN 06/07/1982 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.12A/ 06 149 321605 4501950007 RIA ARDIANI BEKASI 05/01/1995 ISLAM P BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EA.9/24 06 14

10 321605 6102950009 MUTIA RAMADAYU JAKARTA 01/02/1995 ISLAM P BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EA.11/10 06 1411 321605 6612780006 SURATMI MOJOPAHIT 26/12/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.7M/1 06 1412 321605 5402740006 THERESIA ERNI ERAWATI JAKARTA 14/02/1974 KATHOLIK P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.7/20 06 1413 321605 5403640001 ERMINDA GUMAWANG 14/03/1964 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.10/12 06 1414 321605 5906770009 NAFI'AH PATI 19/06/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.9/5 06 1415 321605 6606790003 ENNY YUNIATI SOLO 26/06/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.9/11 06 1416 321605 4411680011 HERTI SITANGGANG KABANJULU 04/11/1968 KATHOLIK P KAWIN MENGURUS RUMAH TJL. PERMATA 8 06 1417 321605 4507730016 FITRIANI PAYAKUMBU 05/07/1973 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.9/23 06 1418 321605 5503750016 JATMIATI KARAWANG 15/03/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.7/24 06 1419 321605 6311860005 RINA SUSANTI PURWAKART 23/11/1986 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.9/3A 06 1420 321605 5502730010 DEDEH SUNARSIH GARUT 15/02/1973 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.9/24 06 1421 321605 6310690008 TRISA S.K. JAKARTA 23/10/1969 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.12.A/ 06 1422 321605 0909910006 AMIR LUDIONO KEBUMEN 09/09/1991 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA.12A/ 06 1423 321605 5411720005 SUWARTI PEMALANG 14/11/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.9/10 06 14

Page 17: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

24 321605 0804760011 ACENG BURHANUDIN BANDUNG 08/04/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.9/6 06 1425 321605 6404700002 MALAHAYATI TAKENGON 24/04/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.9/12 06 1426 321605 2810780013 RESTU GIWANTORO MADIUN 28/10/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.9/2 06 1427 321605 1105870009 MUHSIN KARANG ANY 11/05/1987 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.9/16 06 1428 321605 2708650003 AGUS SUGIYARTO YOGYAKARTA 27/08/1965 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.9/21 06 1429 321605 2707750012 MUHAMMAD SHOLEH ALBANBEKASI 27/07/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.7/24 06 1430 321605 1011700013 BUDI SANTOSA CILACAP 10/11/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.11/9 06 1431 321605 6008760010 DYAH LILY AGUSTINE, SE BREBES 20/08/1976 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.11/5 06 1432 321605 1511620006 KASDIMAN SINAGA P SIANTAR 15/11/1962 KATHOLIK L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILJL. PERMATA 8 06 1433 321605 1708720008 AGUS KUNINGAN 17/08/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.9/8 06 1434 321605 5708750016 AGUSNI PADANG 17/08/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.11/2 06 1435 321605 3008740001 TUKIJA SLEMAN 30/08/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.9/9 06 1436 321605 1302880004 SIGIT HARSONO KEBUMEN 13/02/1988 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA.7/18 06 1437 321605 5006800007 SRI MARYATI KEBUMEN 10/06/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.9/8 06 1438 321605 2512690002 MAD SUBEHI WONOSOBO 25/12/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.9/20 06 1439 321605 7007650003 YULIAR DEWI NINGSIH JAKARTA 30/07/1965 ISLAM P CERAI KARYAWAN SWASTA BLOK EA.11A/ 06 1440 321605 7009760006 ELI ROSA BR. SEMBIRING, S.SPENEN 30/09/1976 KATHOLIK P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.11/1 06 1441 321605 4909750012 TRI CAHYANI WULANDARI SEMARANG 09/09/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.9/9 06 1442 321605 4912770003 TUMIYATI KARANG ANY 09/12/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.9/16 06 1443 321605 6711840007 MUSDALAINI JAKARTA 27/11/1984 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA.12A/5 06 1444 321605 4306740007 SUMIYATI NGAWI 03/06/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.6/10 06 1445 321605 5205780007 SUDARTI MADIUN 12/05/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.7/23 06 1446 321605 2204740002 SAMARI CIREBON 22/04/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.9/17 06 1447 321605 0505730016 BUDIHARJO BENGKULU 05/05/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.11/25 06 1448 321605 0506780013 NIKHWAN BANJAR NEG 05/08/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.11/11 06 1449 321605 4606780011 AI ANI JAKARTA 23/06/1985 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.9/6 06 1450 321605 0509590002 SARIYO KEBUMEN 05/09/1959 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.7/14 06 1451 321605 5207840008 MARSIYEM BOYOLALI 12/07/1984 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.9/2 06 1452 321605 5211630003 MENIK YOGYAKARTA 12/11/1963 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA.11/6 06 1453 321605 1007680006 YULIANTO K SIMPANG 10/07/1968 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.11/10 06 1454 321605 5110940008 YATI OKTAFIANA SARI JAKARTA 11/10/1994 ISLAM P BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EA.7/14 06 1455 321605 1004720006 SUWARTO SURAKARTA 10/04/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.12A/6 06 1456 3175013175015511750009MURIFAH JAKARTA 11/15/1975 ISLAM P BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK EA12A N 06 14

Page 18: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

57 321605 0103900010 AHMAD APRIADY JAKARTA 3/1/1990 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN HONORERBLOK EA12A/9 06 1458 321605 0109630006 SUDI HARDJO MAGELANG 9/1/1963 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA11/23 06 1459 321605 0301700008 ACENG RUSWENDI GARUT 1/3/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA9/24 06 1460 321605 0304700007 ARIEF UNTARA MADIUN 4/3/2970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA7/15 06 1461 321605 0411750007 EKO ATMOJO PEKALONGAN 11/4/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA9 /16 06 1462 321605 0501780014 MOCH HUSNI KARAWANG 1/5/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA9 /3A 06 1463 321605 0504730007 LAMBOK SITORUS MEDAN 4/5/1973 KRISTEN L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA11/24 06 1464 321605 0506760013 HADIRUN BENGKULU 6/5/1976 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA7 /16 06 1465 321605 0507360003 TJARMADI HADIWIHARJO PEMALANG 7/5/1936 ISLAM L CERAI MATI WIRASWASTA BLOK EA9/10 06 1466 321605 0610800008 SYAMSUL HADI JAKARTA 10/6/1980 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA11 /17 06 1467 321605 0610850002 TONI WIRANTONO BEKASI 10/6/1985 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA12A 06 1468 321605 0702770005 BUDIONO MAGETAN 2/7/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA9 /2B 06 1469 321605 0806710010 MAMAN SUHERMAN BEKASI 6/8/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA11/6 06 1470 321605 0901710004 KAHARUDDIN BATUM BULA 1/9/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA9/3 06 1471 321605 1002740010 PUDIANTORO YOGYAKARTA 2/10/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.9 /7 06 1472 321605 1006670008 MOH.MULYONO KEBUMEN 6/19/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA12A/1 06 1473 321605 1112680010 SLAMET SUROYO KEBUMEN 12/11/1968 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA12A/8 06 2474 321605 1201760005 WALBERNAT N.HUTABALIAN SUMUT 1/12/1976 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA7/17 06 1475 321605 1210920004 WINDA ACEH 10/12/1992 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA9 /3 06 1476 321605 1212720017 RASIMUN MIFTAHUDIN CILACAP 12/12/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA7/18 06 1477 321605 1307910011 YOSEF ADHARIANDI GARUT 7/13/1991 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA9/24 06 1478 321605 1312560002 HASANUDIN JAKARTA 12/13/1956 ISLAM L KAWIN TUKANG CUKUR BLOK EA9 /19 06 1479 321605 1409400002 MUSO CILACAP 9/14/1940 ISLAM L KAWIN BELUM/TIDAK BEKERJ BLOK EA11 /19 06 1480 321605 1509680006 SUTRIYONO JAKARTA 9/15/1968 ISLAM L KAWIN GURU BLOK EA11/21 06 1481 321605 1512640003 SADIMAN KUNINGAN 12/15/1964 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA9 /12 06 1482 321605 1705790011 IMAM UBAIDI BOJONEGOR 5/17/1979 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EA9/20 06 1483 321605 1708620004 AGUS SALIM JAKARTA 8/17/1962 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA12A /9 06 1484 321605 1708900016 DENI IRIYANTO JAKARTA 8/17/1990 ISLAM L BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK EA11 N0 06 1485 321605 1805650005 BROTO YADIANTORO SURABAYA 5/18/1965 ISLAM L KAWIN GURU BLOK EA12A/2 06 1486 321605 2012720009 SUWANTO KLATEN 12/20/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA11 /5 06 1487 321605 2104720011 UCUP YUSUP MAJALENGKA 4/21/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA11 /3 06 1488 321605 2512420001 MARWAN HADI SIMAN 12/25/1942 ISLAM L CERAI MATI PEDAGANG BLOK EA12A/5 06 1489 321605 2603690004 MARKUS LALUS KUPANG 3/26/1969 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA12A/1 06 14

Page 19: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

90 321605 2807700004 SURATNO KEBUMEN 7/28/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA12A/1 06 1491 321605 3006760008 MUHAMAD TOHA JAKARTA 6/30/1976 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA7 /21 06 1492 321605 4105770001 SULARNI GUNUNG KID 5/1/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA7/22 06 1493 321605 4110950010 SITI NUR AHADIYATI BEKASI 10/1/1995 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EA12A/3 06 1494 321605 4304760006 SUHARIAH BT IBRAHIM BANTEN 4/3/2976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA11 /3 06 1495 321605 4311940005 SAVIRA NOVANDRA BEKASI 11/3/1994 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA9/12 06 1496 321605 4401710002 MARALIFAH JAKARTA 1/4/1971 ISLAM P BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK EA12A N 06 1497 321605 4408810008 RIYANTI PURWOREJO 8/4/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA11/17 06 1498 321605 4410940009 NENENG ADE MEKAH SARI SERANG 10/4/1994 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EA11/23 06 1499 321605 4501740003 SRI REJEKI KLATEN 1/5/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.9 /7 06 14

100 321605 4507600003 HJ.JALEHA KARAWANG 7/5/1960 ISLAM P CERAI MATI MENGURUS RUMAH TBLOK EA7/24 06 14101 321605 4509790004 EMI RAHAYU SLEMAN 9/5/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA9/28 06 14102 321605 4611940011 ISNI FADILAH JAKARTA 11/6/1994 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EA12A /9 06 14103 321605 4902720005 MAMAS MASTUANAH SERANG 2/9/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA11 /23 06 14104 321605 4908660005 KOESPRIHATOEN JAKARTA 8/9/1966 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA12A /9 06 14105 321605 5004920006 SYTA SYAFITRI JAKARTA 4/10/1992 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EA12A/9 06 14106 321605 5007850010 YULI PATMAWATI KLATEN 7/10/1985 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA.9 /7 06 14107 321605 5011720012 RAHIMAH RIDHA KUALA SIMP 11/10/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA11/10 06 14108 321605 5105810013 SITI MA'RIFATUN KEBUMEN 5/11/1981 ISLAM P KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EA9/18 06 14109 321605 5106760010 YAYAH JUNARIAH KUNINGAN 6/11/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA11/25 06 14110 321605 5403720011 SRI ROBINGATUN MAGETAN 3/14/1972 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA7 /15 06 14111 321605 5603760006 SRI WIYANTI RAJA MALIGA 3/16/1976 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA7/17 06 14112 321605 5608780009 DWI LESTARI PURWOREJO 8/16/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA11 /21 06 14113 321605 5701720002 TUA MANARIS TARUTUNG 1/17/1972 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA11/24 06 14114 321605 5707440001 SURATNI SEMARANG 7/17/1944 ISLAM P KAWIN PENSIUNAN BLOK EA /12A 06 14115 321605 5812780011 SITI ASRIYAH KEBUMEN 12/18/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA12A/1 06 14116 321605 5911770008 LENNY MARLINA JAKARTA 11/19/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA7 /21 06 14117 321605 6105820008 SUTRISNOWATI JAKARTA 5/21/1982 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA12A N 06 14118 321605 6112690001 SURATINI YOGYAKARTA 12/21/1969 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA9/21 06 14119 321605 6209760004 TITIN KUNINGAN 9/22/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA9/3 06 14120 321605 6212800005 UMI NURHAYATI LAMPUNG 12/22/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA12A/6 06 14121 321605 6402790008 GRITTE LAULITA JAKARTA 2/24/1979 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA7 /19 06 14122 321605 6507760009 ZAENAB BOJONEGOR 7/25/1976 ISLAM P KAWIN GURU BLOK EA9 /20 06 14

Page 20: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

123 321605 6912750003 SURIAH TEGAL 12/29/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA7/14 06 14124 321605 7006770005 RUSTINAH CILACAP 6/30/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA 11 /1 06 14125 321605 7103730003 ENDANG SRI ISWANTI KLATEN 3/31/1973 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA11/9 06 14126 321605 7112420006 WASILAH CILACAP 12/31/1942 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA11/19 06 14127 5371015371015411910003YANTI LALUS MANULAI 11/14/1991 KRISTEN P BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK EA12A N 06 14

1 321605 2810690004 SUHARTO JAKARTA 28/10/1969 ISLAM L KAWIN DOSEN BLOK EA.2/9E 07 142 321605 0601660004 ANDRI DARUSMAN KEBUMEN 06/01/1966 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.5/16 07 143 321605 5002750012 CIYUNA JAKARTA 10/02/1972 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.2/9D 07 144 321605 1609830009 ZAKY AKBAR JAKARTA 16/09/1983 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.2/20 07 145 321605 2903780005 TRISWIYATNO CILACAP 29/03/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.5/8G 07 146 321605 1803710006 BUDI PRAMONO SEMARANG 18/03/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.5/8 07 147 321605 2212900002 GALIH RAKASIWI CILEGON 22/12/1990 ISLAM L BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EA.5 NO. 07 148 321605 4306930005 PUTRI FITRIA PRATAMI MAR CILEGON 03/06/1993 ISLAM P BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EA.2/12 07 149 321605 5112810004 SUHARYANI KEBUMEN 11/12/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.2/12A 07 14

10 321605 5106800008 FERAWATI JAKARTA 11/06/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.5/3A 07 1411 321605 4707770019 NURLAELA BEKASI 07/07/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.5/14 07 1412 321605 4711800009 DESI CIREBON 07/11/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.2/15 07 1413 321605 5005810005 ROSMALIA DEWI MANNA 10/05/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.5/10 07 1414 321605 6611730004 SARINAH PURBALINGG 26/11/1973 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.5/12A 07 1415 321605 5409750007 SITI ROFIYATI KEBUMEN 14/09/1975 ISLAM p KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.5/15 07 1416 321605 4404700003 SUTIAH CILEGON 04/04/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.5/16 07 1417 321605 1202530002 SUWARDI PALEMBANG 12/02/1953 ISLAM L KAWIN PENSIUNAN BLOK EA.2/20 07 1418 321605 2605730005 HERI MULYONO BATANG 25/05/1973 ISLAM L KAWIN TENTARA NASIONAL INBLOK EA.2/9A 07 1419 321605 2512700006 EDDY SUKIRNO LAMPUNG 25/12/1970 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA.7/3 07 1420 321605 0810810005 ADHADI BUDIYONO PURWOREJO 08/10/1981 ISLAM L BELUM KAWWIRASWASTA BLOK EA.5/10 07 1421 321605 4812830008 MIMI KUSMIATI CIAMIS 08/12/1983 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.5/9F 07 1422 321605 1606380002 TASDIK SLAWI 16/06/1938 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA.5/8H 07 1423 321605 5309900005 FITRI LESTARI JAKARTA 13/09/1990 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA.2/20 07 1424 321605 7112890003 ARI SUSANTI PURBALINGG 31/12/1989 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA.7/7 07 1425 321605 4208860003 IMAS ARYANTI BEKASI 02/08/1986 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.7/1C 07 1426 321605 2812750007 SCHMAD CHOIRI KENDAL 28/12/1975 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA.2/9G 07 1427 321605 1202730008 HERI PRIYANTO JAKARTA 12/02/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.5/9E 07 14

Page 21: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

28 321605 4910820005 PARWANTI WONOGIRI 09/10/1982 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.2/10 07 1429 321605 2204880001 PARYANTO BOYOLALI 22/04/1988 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA.2/9G 07 1430 321605 0608690010 MUHAMMAD ISHAQ MUDJOGORONTALO 06/08/1969 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA.5/12. 07 1431 321605 5311930003 ENDAH NOVIANTI BEKASI 13/11/1993 ISLAM P BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EA.5/12 07 1432 321605 5507950007 DEWI MULIA FAJAR PUTRI D CILEGON 15/07/1995 ISLAM P BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EA.2/12 07 1433 321605 4310690008 ERINTAN TAMBA P SIANTAR 03/10/1969 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.2/14 07 1434 321605 4304750006 SUTARMINI GROBOGAN 03/04/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.5/9G 07 1435 321605 4302780003 LIANA SAMAWATI SURABAYA 03/02/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.2/9E 07 1436 321605 2512870002 AHMAD SIDIK PAMUNGKAS JAKARTA 25/12/1987 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA.5/6 07 1437 321605 6109770007 IMRON SUSANTI JAKARTA 21/09/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.5/2 07 1438 321605 1901740005 HERI SUDIARTO SULAIMAN CILACAP 19/01/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.5/2 07 1439 321605 0105670009 R.DADANG BUDIMAN CIANJUR 5/1/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA2/12 07 1440 321605 0109720005 TEMAZATULO GEA NIAS 9/1/1972 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA2/9C 07 1441 321605 0111930003 MUHAMMAD IRFANI HIDAYABOYOLALI 11/1/1993 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA2/9F 07 1442 321605 0208730004 RAHMAT AGUS KOSASIH CIAMIS 8/2/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA5/9F 07 1443 321605 0301680009 WAHYU HARYADI MAGETAN 1/3/1968 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA5/12 07 1444 321605 0304720010 RUDY RUCHIYAT JAKARTA 4/3/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA7/11 07 1445 321605 0502700008 EDY SARWANTO MAGELANG 2/5/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA7/7 07 1446 321605 0604760009 WIEK DARSANTO JATI AJI JAKARTA 4/6/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA7 /10 07 1447 321605 0607680011 MARKUS SUKIDI WONOGIRI 7/6/1968 KATHOLIK L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.7 / 9 07 1448 321605 0702850008 MUHAMAD IBNUL ARIEF BIL PURWOREJO 2/7/1985 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA5/10 07 1449 321605 0805730011 AKMAL SOLIHAN NOER JAKARTA 5/8/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA7 /5 07 1450 321605 1004760005 KUSNADI SUMEDANG 4/10/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA2 /12A 07 1451 321605 1506820017 AHMAD WIDODO JAKARTA 6/15/1982 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA5 N0.6 07 1452 321605 1508760007 SUTORO WONOGIRI 8/15/1976 ISLAM L KAWIN TUKANG BATU BLOK EA2 N0.1 07 1453 321605 1509650007 JANSO SIAGIAN PORSEA 9/15/1965 KRISTEN L CERAI MATI WIRASWASTA BLOK EA2/11 07 1454 321605 1509750006 SUPRAYETNO JAKARTA 9/15/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA5 N0.1 07 1455 321605 1512660006 HARIS ABDUL GANI JAKARTA 12/15/1966 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA5 /11 07 1456 321605 1603730011 LIMUN SAPUTRA BEKASI 3/16/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA5/14 07 1457 321605 1608730005 SAKIR CIREBON 8/16/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA5/8H 07 1458 321605 1703750008 SUBANDI CIREBON 3/17/1975 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA2/15 07 1459 321605 1805750012 I MADE PASEK WARDANA KUTA 5/18/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA5/9G 07 1460 321605 1808820008 MAHRYZAL SUDARSONO NGANJUK 8/18/1982 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA7 /1C 07 14

Page 22: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

61 321605 1903720005 MOCH. SANURDIN JAKARTA 3/19/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA2/9B 07 1462 321605 1909690002 SUBANDI BOYOLALI 9/19/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA2 /9F 07 1463 321605 2112680003 SARIF ARBANDI JAKARTA 12/21/1968 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA5 /8D 07 1464 321605 2308740001 AGUSTIAN JAKARTA 8/23/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA5/8H 07 1465 321605 2410720003 MOHAMAD MUNCUL LAMONGAN 10/24/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA7/1B 07 1466 321605 2501690003 SUBIYAKTO MOJOKERTO 1/25/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA5 /8 07 1467 321605 2709940010 SEPTIAN AMMARGANI BEKASI 9/27/1994 ISLAM L BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EA5 /11 07 1468 321605 2906690005 HAMBALI PEMALANG 6/29/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA7/1 07 2469 321605 3010640002 SETIA KARO-KARO KABANJAHE 10/30/1964 KATHOLIK L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.5 / 9 07 1470 321605 3103720001 DATUL ROHMAN TEGAL 3/31/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA5/8A 07 1471 321605 3110880002 MUSTAKIM KLATEN 10/31/1988 ISLAM L BELUM KAWWIRASWASTA BLOK EA7 /1B 07 1472 321605 4201800004 RAMINI CIREBON 1/2/1980 ISLAM P CERAI MATI KARYAWAN SWASTA BLOK EA2 N0.1 07 1473 321605 4206760011 NANI HANDAYANI CIREBON 6/2/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA2 N0. 07 1474 321605 4404700004 MARFU'AH SERANG 4/4/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA2 N0.1 07 1475 321605 4408760008 SULASTRI CILACAP 8/4/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA7/1 07 1476 321605 4502820009 DYASTUTI KLATEN 2/5/1982 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA7 /1B 07 1477 321605 4606830015 YUYUN WINDIATUTI JAKARTA 6/6/1983 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA5 /3 07 1478 321605 4806700002 INDILAH SRI SUBEKTI BOYOLALI 6/8/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA2 /9F 07 1479 321605 4905730004 ROSYIH ROSITA JAKARTA 5/9/1973 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA5 /8 07 1480 321605 5610800008 LASMIATUN WIDIASTUTI BOYOLALI 8/16/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA2 /9G 07 1481 321605 5701830007 YASSELA JAKARTA 1/17/1983 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA5 /8H 07 1482 321605 5806950005 ATIQOH NUR FAUZIAH MODJBEKASI 6/18/1995 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EA5 /12A 07 1483 321605 5906680006 CUHATI KUNINGAN 6/19/1968 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA5 N0. 07 1484 321605 5907750008 TUKINAH SEMARANG 7/19/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA7 /31 07 1485 321605 5909740005 SABARINA RIFKA SEMBIRING BINJAI 9/19/1974 KATHOLIK P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.5 / 9 07 1486 321605 6001690005 LILI NURHAYATI JAKARTA 1/20/1969 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA7/11 07 1487 321605 6011720008 FITRIA PANCARINA JAKARTA 11/20/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.5 /6 07 1488 321605 6102760006 SUTARSIH PURBALINGG 2/21/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.7 / 7 07 1489 321605 6206610002 SRI UTAMI MALANG 6/22/1961 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA2 /9 07 1490 321605 6208780003 SRI ISPENI MOJOKERTO 8/22/1978 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA7/1C 07 1491 321605 6312730007 WAHYU DIAMONDANI MADIUN 12/23/1973 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA7 /5 07 1492 321605 6403790004 MARTIANI WAU BOTOHILITA 3/24/1979 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA2 /9C 07 1493 321605 6406780002 DEWI NARSIH JAKARTA 6/24/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA5/8G 07 14

Page 23: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

94 321605 6412720001 AGNES DWI ASTUTININGSIH WONOGIRI 12/24/1972 KATHOLIK P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.7 / 9 07 1495 321605 6502740004 ROKHANI TEGAL 2/25/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA5 /8A 07 1496 321605 6812730005 LARAS SETYOWATI PURWOREJO 12/28/1973 ISLAM P KAWIN PEDAGANG BLOK EA5 /10 07 1497 321605 6911800001 MENALIA JAKARTA 11/29/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA7 /10 07 1498 321605 7009570001 ROHANAH JAKARTA 9/30/1957 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.5 / 8 07 14

1 111103 0206930001 MUKSALMINA FEUDADA 02/06/1993 ISLAM L BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EA.3A/24 08 142 321605 5404880006 TITIS ARTI PRIHATIN KLATEN 14/04/1988 ISLAM P BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK DA.8A/- 08 143 321605 4504940004 WARDAH FITRIYAH TEGAL 05/04/1994 ISLAM P BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK DA.8A/2 08 144 321605 5312790007 SUMERI, S.Pd CIREBON 13/12/1979 ISLAM P KAWIN GURU BLOK EA.11/8 08 145 321605 6305910002 DITA SIS MEIDA DEPOK 23/05/1991 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA.3A/29 08 146 321605 6809800001 TRI KARTIKA SARI BEKASI 28/09/1980 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.3A/33 08 147 321605 6809790006 LUSIANY CIANJUR 28/09/1979 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.8/10 08 148 321605 1909730010 M. SOFYAN JAKARTA 19/09/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.3A/28 08 149 321605 0103710009 MUHARYADI JAKARTA 01/03/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.3A/26 08 14

10 321605 2208690004 RAHMAT HIDAYAT BANDUNG 22/08/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.3/7 08 1411 321605 6606700005 MURWANINGSIH SLEMAN 26/06/1970 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.11/6 08 1412 321605 1310900016 ADE NURAHMAN SALEH JAKARTA 13/10/1990 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA.3A/1 08 1413 321605 1107750002 DIYAN PRAANANDA KUNINGAN 11/07/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA JL. INTAN I NO 08 1414 321605 1211760002 MOH. YUSRIYANTO KEBUMEN 12/11/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.3A/30 08 1415 321605 1011710007 MAHMUDI MAGELANG 10/11/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.3A/31 08 1416 321605 0202790014 BARLI FERDIAN SIHOMBING YOGYAKARTA 02/02/1979 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.7/19 08 1417 321605 0903760005 BUDI LAKSONO JAKARTA 09/03/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.6/20 08 1418 321605 0505720009 SYAMSURIZAL KALUMBUK 05/05/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.8/12 08 1419 321605 5702780006 ASTUTI HARAHAP R PRAPAT 17/02/1978 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA.3A/20 08 1420 321605 6210700005 RISTIARNI PURWOREJO 22/10/1970 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.3A/21 08 1421 321605 2111940007 AODINO DARMA PUTERA BEKASI 21/11/1994 ISLAM L BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK DA.8A/9 08 1422 321605 1907920003 SECAR RIO SIHOMBING JAKARTA 19/07/1992 KRISTEN L BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK DA.1/7 08 1423 321605 6306780006 WANTI HANDAYANI WONOGIRI 23/06/1978 KATHOLIK P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.3/6 08 1424 321605 6305850006 HERMAWATI JAKARTA 23/05/1985 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.3/20 08 1425 321605 6407720007 ELLY HERLINA BANDUNG 24/07/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.3A/28 08 1426 321605 6610690005 WATI BT TABRONI BOGOR 26/10/1969 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.3A/29 08 1427 321605 5002810002 DWI MURYANI PURWOREJO 10/02/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.6/10 08 14

Page 24: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

28 321605 4707770018 NUR FATIMAH SETIO UTOMO,CIREBON 07/07/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.3A/23 08 1429 321605 5009730005 OMSANAH BEKASI 10/09/1973 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.8/14 08 1430 321605 6207800005 JULIA ROS ARINTA DAMANIKAFDI PABATU 22/07/1980 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.6/12 08 1431 321605 4109730003 SUYATI BOYOLALI 01/09/1973 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.3/14 08 1432 321605 4304710001 ERNAWATI JOMBANG 03/04/1971 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.12A/2 08 1433 321605 5401790005 WATI UTAMI, AMD KLATEN 14/01/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.8/5 08 1434 321605 4101770014 ARI SUTAMI JAKARTA 01/01/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.6/11 08 1435 321605 5503810012 HAPPY NURSANTY JAKARTA 15/03/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.8/11 08 1436 321605 4103820006 SITI ROHYANI KLATEN 01/03/1982 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.8A/1 08 1437 321605 6210790002 MOLENTA SIMANJUNTAK BALIGE 22/10/1979 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.3/2 08 1438 321605 4407280002 SRI SUDARMI ACEH 04/07/2028 KRISTEN P CERAI MENGURUS RUMAH TBLOK EA.12A/ 08 1439 321605 4312770010 NENENG NURLELA BEKASI 03/12/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.7/18 08 1440 321605 6705800001 MAYA WULANDARI CIREBON 27/05/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.9/17 08 1441 321605 6608750004 FAIDAH PEKALONGAN 26/08/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.3A/17 08 1442 321605 4504760005 ERNA SULISTIYANINGSIH KENDAL 05/04/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.6/3A 08 1443 321605 4706820011 REBEKA BR SEMBIRING NAMAN 07/06/1982 KRISTEN P KAWIN PERAWAT BLOK EA.6/14 08 1444 321605 1103680006 JARMO, S.PD GROBOGAN 11/03/1968 ISLAM L KAWIN PNS BLOK EA.3A/15 08 1445 321605 1606760006 ROBINSON SITEPU BRASTAGI 16/06/1976 KRISTEN L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA.6/14 08 1446 321605 7105690003 SRI MULYANI KLATEN 31/05/1969 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.3/15 08 1447 321605 6911780003 ERNI ROSITA MAGELANG 19/11/1978 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.3A/47 08 1448 321605 4710720007 NURJANAH JAKARTA 07/10/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.8A/9 08 1449 321605 2904800001 BUKTI TAMPUBOLON JANJI MAULI 29/04/1980 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.6/12 08 1450 321605 5007740007 FENI WULANSARI SURABAYA 10/07/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.3A/1 08 1451 321605 4506850016 LENI MARLINA PADANG 05/06/1985 ISLAM P KAWIN WIRASWASTA BLOK EA.3A/24 08 1452 321605 1107800006 SAMUEL RONI WIJAYA INDRAMAYU 11/07/1980 KRISTEN L KAWIN PENDETA BLOK DA.8/17 08 1453 321605 0209650006 RUDI SANJAYA PALEMBANG 02/09/1965 ISLAM L KAWIN TENTARA NASIONAL INBLOK DA.8/7 08 1454 321605 4304730011 ANDIYAH CILACAP 03/04/1973 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.3/16 08 1455 321605 5706780012 SHINTAWATI JAKARTA 17/06/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.3A/31 08 1456 321605 5210720006 HUDIYATI JAKARTA 12/10/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.12A/8 08 1457 321605 1101720006 AMRA YOSWANDI PADANG 11/01/1972 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA.9/23 08 1458 321605 1208740017 LEO SUGIRI JAKARTA 12/08/1974 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EA.9/19 08 1459 321605 4601730001 SUMIATI NGAWI 16/01/1973 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.9/15 08 1460 321605 0911800006 HARI JATI SUSANTO JAKARTA 09/11/1980 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB.8/8 08 14

Page 25: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

61 321605 4603790010 SRI MARTINI SRAGEN 06/03/1979 ISLAM P KAWIN TENTARA NASIONAL INBLOK EA.3A/6 08 1462 321605 2208710006 DARMAJI KEBUMEN 22/08/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.3A/25 08 1463 321605 4304910008 RISTIN WAHYUNI BANDUNG 03/04/1991 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.3A/26 08 1464 321605 0605770014 ANIS SUPARNO KULONPROG 06/05/1977 ISLAM L KAWIN TENTARA NASIONAL INBLOK EA.3A/38 08 1465 321605 0509950003 NENDY ALFIANSYAH SUKABUMI 05/09/1995 ISLAM L BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EA.3A/16 08 1466 321605 6307770007 INDAH YULI SAPUTRI LAMPUNG 23/07/1977 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.8/2 08 1467 321605 1904630007 KAYUS MADO HAYONG FLORES 19/04/1963 KATHOLIK L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.3A/5 08 1468 321605 6305680004 PARIKHA BREBES 23/05/1968 KRISTEN P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.8/6 08 1469 321605 0505610005 TEDDY ABDUL HAKIM SUKABUMI 05/05/1961 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EA.3A/16 08 1470 321605 2006940004 DIMAS FAJAR ANUGRAH JAKARTA 20/06/1994 ISLAM L BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EA.3A/1 08 1471 321605 4604810009 TUNARTI BANYUMAS 06/04/1981 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.3A/38 08 1472 321605 6302740003 CICIH SARKESIH KUNINGAN 23/02/1974 ISLAM P KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EA.3A/34 08 1473 321605 4612740005 SITI NURFAIZAH TEGAL 06/12/1974 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.8A/2 08 1474 321605 6312670002 MEGA RANI PERTIWI BOGOR 23/12/1987 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA.3A/28 08 1475 321605 0511650009 TOPAN MARGONO JAKARTA 05/11/1965 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.3A/1 08 1476 321605 6411820004 SITI SARINA SIREGAR MEDAN 24/11/1982 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.6/12A 08 1477 321605 2008800016 LEONARDO HUTAJULU TAPUT 20/08/1980 KRISTEN L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA.3/2 08 1478 321605 6507710003 HENNY SUHARMI JAKARTA 25/07/1971 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.3A/16 08 1479 321605 0603730002 SUTARNO EKO CAHYONO BLITAR 06/03/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.3A/40 08 1480 321605 0606740004 YUDONO BANYUMAS 06/06/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.6/9 08 1481 321605 2210730005 YUSUF JAKARTA 22/10/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.8/2 08 1482 321605 0402630004 ANTON SUCIADY PADANG 04/02/1963 KATHOLIK L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.3/16 08 1483 321605 4904830008 UMI BAROROH KEBUMEN 09/04/1983 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.3/12 08 1484 321605 4903920005 FITRI FATMALA KUNINGAN 09/03/1992 ISLAM P BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK EA.3A/34 08 1485 321605 2005780008 SUTARMAN SRAGEN 20/05/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.8A/1 08 1486 321605 0412700001 JOHANA SUKARAJA 04/12/1970 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK DA.8A/3 08 1487 321605 6703720008 DWI SUMARTI AMBARTINI PURWAKART 27/03/1972 ISLAM P KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EA.3/10 08 1488 321605 0803950010 MAULANA RIZKI KURNIAWANBEKASI 08/03/1995 ISLAM L BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK EA.6/15 08 1489 321605 1102940004 DANAR RAMADHAN MENTERBEKASI 11/02/1994 ISLAM L BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EA.3A/1 08 1490 321605 0312760005 MOHAMAD HANAFI BREBES 03/12/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.8A/1 08 1491 321605 6804800004 BEATHREAX MARLENY EMELLKUPANG 28/04/1980 KRISTEN P KAWIN PENDETA BLOK DA.8/17 08 1492 321605 2506760004 AGUS HASANUDIN JAKARTA 25/06/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.3/18 08 1493 3175043175042008710010G.AGUS RIYANTO YOGYAKARTA 8/20/1971 KATHOLIK L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA3A/1 08 14

Page 26: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

94 3175043175045912690001PAULINE SUPRABANINGSIH PATOMAN 12/19/1989 KATHOLIK P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA3A /42 08 1495 321605 0106830009 AGUNG RUSDIYANTO SOLO 6/1/1983 ISLAM L BELUM KAWWIRASWASTA BLOK EA6/6 08 1496 321605 0110760007 YADI OKTAVIADI BEKASI 10/1/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN HONORERBLOK DA8 /10 08 1497 321605 0202830016 FAHRUL FAZRIE JAKARTA 2/2/1983 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA3/12A 08 1498 321605 0205830006 LUKMAN NURHAKIM ACEH 5/2/1983 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA3A /24 08 1499 321605 0206620004 DUMOREN MANIK P.SIANTAR 6/2/1962 KATHOLIK L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA3/3A 08 14

100 321605 0209730008 ABDUL KADIR KARTASASMIT JAKARTA 9/2/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA3A /35 08 14101 321605 0212690005 HERU ARDIANTO JAKARTA 12/2/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA3A/21 08 14102 321605 0309640004 MOCHAMAD ZEIN JAKARTA 9/3/1964 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA6/6 08 14103 321605 0401650065 ZAELANI BANDAR JAYA 1/4/1965 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA8/16 08 14104 321605 0402730009 SUKRAN BLORA 2/4/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA8A /1 08 14105 321605 0403860002 SUWONDO KLATEN 3/4/1986 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA8A/1 08 14106 321605 0408860005 KHAIRUL ROZI TL.BETUNG 8/4/1986 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA8A/3A 08 14107 321605 0502730005 AHMAD HIDAYAT TARIGAN JAKARTA 2/5/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA3/12 08 14108 321605 0506730007 IWAN SUTONO SEMARANG 6/5/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA3 /3 08 14109 321605 0707750015 SARMUJI BLORA 7/7/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA8/3 08 14110 321605 0710670004 JOKO CIHNO SANYOTO WONOGIRI 10/7/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA3A/37 08 14111 321605 0803700006 THOMAS SARYONO GUNUNG KID 3/8/1970 KATHOLIK L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA3/6 08 14112 321605 0904850007 ISMAIL HUDAYA CIANJUR 4/9/1985 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.8 /10 08 14113 321605 0905900008 ALDINALO FIRDAUS JAKARTA 5/9/1990 ISLAM L BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EA3A /1 08 14114 321605 0906710001 SUPARNO BOYOLALI 8/9/2972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA9 /10 08 14115 321605 1104680007 KUSHANDONO TRIPRASETYOMADIUN 4/11/1968 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA3A /23 08 14116 321605 1202600004 BAHASANUDDIN BANGKA 2/12/1960 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA3 /20 08 14117 321605 1203770009 BARULLAH SIRAIT SIBADIHON T 3/12/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA6 /12A 08 14118 321605 1204750008 AANG KUNAEFI SUBANG 4/12/1975 ISLAM L KAWIN TENTARA NASIONAL INBLOK EA3A/10 08 14119 321605 1205850006 ROLAND BONATUA L TOBINGJAKARTA 5/12/1985 KRISTEN L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA3A/3 08 14120 321605 1206520005 MR.RUSTONO TEGAL 6/12/1952 ISLAM L KAWIN KARYAWAN BUMN BLOK DA8A/2 08 14121 321605 1207700011 AOLIDIN JAKARTA 7/12/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA8A/9 08 14122 321605 1301760008 YAN MUNANDAR BANGKA 1/13/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA6/3A 08 14123 321605 1302780007 MULYADI WONOGIRI 2/13/1978 ISLAM L KAWIN TENTARA NASIONAL INBLOK EA 3A /6 08 14124 321605 1504780009 MAS MUALIM SULISTIYO JAKARTA 4/15/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA3A /42 08 14125 321605 1508770013 AGUS TRI WAHYUDI SURAKARTA 8/15/1977 ISLAM L KAWIN PEDAGANG BLOK EA3A/45 08 14126 321605 1511720009 MUHAMAD NUR JAKARTA 11/15/1972 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA3 /9 08 14

Page 27: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

127 321605 1602730007 AHMAD NURUL FIRDAUS SURABAYA 2/16/1973 ISLAM L KAWIN GURU BLOK EA3 /18 08 14128 321605 1701670003 MUHAMMAD HARIYANTO PEKALONGAN 1/17/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA6 /15 08 14129 321605 1707670004 SURYA MAULANA JAKARTA 7/17/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA8A/3 08 14130 321605 1708620006 M.RUSNI SUKABUMI 8/17/1962 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA3A/12 08 14131 321605 1711720006 BEJO UTOMO KLATEN 11/17/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA3 /15 08 14132 321605 1803720003 MASRIZAL PADANG 3/18/1972 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA8/9 08 14133 321605 1806740006 TOTO HARJONO JAKARTA 6/18/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA6/7 08 14134 321605 2001750004 SALAM MAWARDI KEBUMEN 1/20/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA3A/47 08 14135 321605 2004740004 BINSAR BUTAR BUTAR,SS.M KISARAN 4/20/1974 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA8A /1 08 14136 321605 2308750009 MARTONO INDRAMAYU 8/23/1975 ISLAM L KAWIN TENTARA NASIONAL INBLOK EA3A/7 08 14137 321605 2309900003 BENNY PRASETYO KLATEN 9/23/1990 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA3/15 08 14138 321605 2509820003 ONGGAR MERARRY SEPTEDYJAKARTA 9/25/1982 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA3/20 08 14139 321605 2510660003 SUNARTO KUDUS 10/25/1966 ISLAM L KAWIN TENTARA NASIONAL INBLOK EA3A /34 08 14140 321605 2603680001 SUWANTO WONOGIRI 3/26/1968 KRISTEN L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA8 /14 08 14141 321605 2605720005 SETIYONO KEBUMEN 5/26/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA3 /14 08 14142 321605 2608760002 MULIYANTO JAKARTA 8/26/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA3A /33 08 14143 321605 2701810002 REKSON HUTAGALUNG P. SIANTAR 1/27/1981 KRISTEN L KAWIN PERDAGANGAN BLOK EA3A /27 08 14144 321605 2709780006 STENLY SUMARAUW MANADO 9/27/1978 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA3A /32 08 14145 321605 2712770007 SUHARYANTO PURWOREJO 12/27/1977 ISLAM L KAWIN TENTARA NASIONAL INBLOK EA6/2 08 14146 321605 2806790001 ISWAHYUDI SRAGEN 6/28/1979 ISLAM L KAWIN KONSULTAN BLOK EA6 /10 08 14147 321605 2903670003 SARNO WONOGIRI 3/29/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA3A /2 08 14148 321605 2903790005 MAHFUD MUSTOFA KUDUS 3/29/1979 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA3A/9 08 14149 321605 2907710005 DARWIN JAKARTA 7/29/1971 ISLAM L KAWIN PERDAGANGAN BLOK DA8/11 08 14150 321605 2907760007 ACHMAD RIFIAN JAKARTA 7/29/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA6/11 08 14151 321605 3003620003 SAHADI JAKARTA 3/30/1963 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA3A/17 08 14152 321605 3010760004 ALPHONSUS RUDREGUEZ SU JAKARTA 10/30/1976 KATHOLIK L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA3A/9 08 14153 321605 3112910010 DEKY SUCIADY BOGOR 12/31/1991 KATHOLIK L BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EA.3 /16 08 14154 321605 4105620001 FATIMAH JAKARTA 5/1/1962 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA3A /1 08 14155 321605 4111710003 TUTIH SUTIHAT CIANJUR 11/1/1971 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA3 /7 08 14156 321605 4306710004 DEVI DIANTI LAMPUNG 6/3/1971 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA8 /12 08 14157 321605 4307790008 ERLIN MELISSA KARANGANYA 7/3/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA3A/9 08 14158 321605 4503950006 ASRI PUSPAHATI JAKARTA 3/5/1995 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EA3/9 08 14159 321605 4504750013 EMI SUPARMI WONOGIRI 4/5/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA3A/7 08 14

Page 28: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

160 321605 4506700011 ROCHIMAH KARANG GED 6/5/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA6/15 08 14161 321605 4601690008 HOTSIANA SARAGIH PURBA SARIB 1/6/1969 KATHOLIK P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA3/3A 08 14162 321605 4606920006 NADIEA RAMADHINI M.D BEKASI 6/6/1992 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EA3A /1 08 14163 321605 4611810004 RAHMA NEFTRILINDA PADANG 11/6/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA8/9 08 14164 321605 4703830012 ANGELA MERICI DAMAYANTIJAKARTA 3/7/1983 KATHOLIK P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB3A /9 08 14165 321605 4709690009 SULASMI WONOSOBO 9/7/1969 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA3A/37 08 14166 321605 4710670005 CAROLINA JAKARTA 10/7/1967 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA3A /1 08 14167 321605 4909710003 IRNANI EKA ATI PALEMBANG 9/9/1971 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA6 /7 08 14168 321605 5009870009 DETA RICA CHUKIA M.D DEPOK 9/10/1987 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA3A /1 08 14169 321605 5011710008 SUPARTI KARANG ANY 11/10/1971 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA3A /2 08 14170 321605 5103690013 SUHARTI JAKARTA 3/11/1969 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA3 /9 08 14171 321605 5106760008 KINGKIN WAHYU EKO E WONOHARJO 6/11/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA3/3 08 14172 321605 5111720015 NANA RUSTINA SOLO 11/11/1972 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA6 /6 08 14173 321605 5111880008 RAMAYANA SIREGAR BARGOTOPO 11/11/1988 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA6 /12A 08 14174 321605 5201740005 HOTMA PASARIBU MEDAN 1/12/1974 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA3A /32 08 14175 321605 5303760009 ICEU YUNINGSIH TASIKMALAY 3/13/1976 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA3A/42 08 14176 321605 5306800012 IJAH HODIJAH KUNINGAN 6/13/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TJLN. INTAN I N 08 14177 321605 5308770010 LUSIANAH KUNINGAN 8/13/1977 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA3 /18 08 14178 321605 5403900006 HARTATIK KLATEN 3/14/1990 KATHOLIK P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA3/6 08 14179 321605 5404750007 MARDIANAH TL BETUNG 4/14/1975 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA8A/3A 08 14180 321605 5410760005 PATIROH WATI PEMALANG 10/24/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA8 /14 08 14181 321605 5506710027 SOFINA PALA FLORES 6/15/1971 KATHOLIK P KAWIN 1 BLOK EA3A /5 08 14182 321605 5609740005 TRI WIDAYATI KEBUMEN 9/16/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA 3A/25 08 14183 321605 5701770008 RENI ASTUTI JAKARTA 1/17/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA6/5 08 14184 321605 5704710001 PARTIMAH KEBUMEN 4/17/1971 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA12A /1 08 14185 321605 5708550002 JUMSIAH TELUK BETUN 8/17/1955 ISLAM P CERAI MATI MENGURUS RUMAH TBLOK DA8A /3 08 14186 321605 5710860006 NOVITA DEWI BANDUNG 10/17/1986 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA8/12 08 14187 321605 5805800007 JUMAENI JAKARTA 5/28/2980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA3A /18 08 14188 321605 5812730007 KRISWIDAYATI WONOGIRI 12/18/1973 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA8A/14 08 14189 321605 5812780004 WINDA CHRISDIANTI BEKASI 12/18/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA6 /20 08 14190 321605 5907760010 YULIYANTI BEKASI 7/19/1976 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA3A/11 08 14191 321605 6006830005 MEGA FRISKA SIANIPAR MEDAN 6/20/1983 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK 3A/27 08 14192 321605 6102780004 TANTI PERAWATI BEKASI 2/21/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA8A/3 08 14

Page 29: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

193 321605 6103900005 NURUL AINI JAKARTA 3/21/1990 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EA3A/17 08 14194 321605 6105750008 NANIK HARTINI KLATEN 5/21/1975 ISLAM P KAWIN PERAWAT BLOK DA8A/10 08 14195 321605 6206900001 DIAVI NUR RAUDHOTUL JAN BLORA 6/22/1990 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA8A /1 08 14196 321605 6207750005 DINI PARTINI,S.PdI BANDUNG 7/22/1975 ISLAM P KAWIN GURU BLOK EA3A/15 08 14197 321605 6211690002 ENDANG DWI WINARTI JAKARTA 11/22/1969 ISLAM P KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK DA8 /16 08 14198 321605 6412700007 MULYANI MADIUN 12/24/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA3A /40 08 14199 321605 6510750006 LIDAWATI SEMBIRING MEDAN 10/25/1975 ISLAM P KAWIN WIRASWASTA BLOK EB3 /12 08 14200 321605 6708680006 MANISAN BANGKA 8/27/1968 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA3/20 08 14201 321605 6808800004 SUYATMI WONOGIRI 8/28/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA3A /45 08 14202 321605 7006520001 RIA BR SIHOMBING MALIGAS 6/30/1952 KRISTEN P CERAI MATI WIRASWASTA BLOK EA3A/3 08 14203 321605 7006790003 NUR FATIMAH KEBUMEN 6/30/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA3A /19 08 14204 321605 7008900003 HALCINA MOILI DEPOK 8/30/1990 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA3A/12 08 14205 321605 7009780004 ELIS SETYOWATI PURWOREJO 9/30/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA6 /2 08 14206 321605 7105750004 SUTARMI SOLO 5/31/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA3A/35 08 14207 321605 7112810008 LASWATI AUR MALINT 12/31/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA6/16 08 14

1 321605 4201750013 V. CHRISTIANI RATIH JAKARTA 02/01/1975 KATHOLIK P BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK DA.5/3A 09 142 321605 6210930005 DEVI ASTIANINGSIH BEKASI 22/10/1993 ISLAM P BELUM KAWHONORER BERLIAN RAYA 09 143 321605 1501720009 JANU SRI HASTOMO SUKOHARJO 15/01/1972 KATHOLIK L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.5/3 09 144 321605 0511760008 SIGIT SUGIHARTO KULONPROG 05/11/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.3/16 09 145 321605 5907780002 UMAYAH CIREBON 19/07/1978 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.3/19 09 146 321605 7108690005 NELVIANA M SINAGA P SIANTAR 31/08/1969 KATHOLIK P CERAI KARYAWAN SWASTA BLOK DA.5/12 09 147 321605 2909730005 ASEP OPAN SOPIAN BANDUNG 29/09/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.1/11 09 148 321605 6909750004 SIAMAH PURWOREJO 29/09/1975 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.1/12 09 149 321605 0101750017 RAHMAD HANDONO PLAJU 01/01/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.3/11 09 14

10 321605 5410770002 HARTANTI KLATEN 14/10/1977 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.1/7 09 1411 321605 2906910003 ROBIYANA JAKARTA 29/06/1991 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK AB.3/7 09 1412 321605 2408930002 RIAN ANGGRAYANA JAKARTA 24/08/1993 ISLAM L BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK DA.5/5 09 1413 321605 4904400001 ASINAH JAKARTA 09/04/1940 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBERLIAN RAYA 09 1414 321605 5508450004 NURLIS PADANG 15/08/1945 ISLAM P CERAI MENGURUS RUMAH TBLOK AB.3/5 09 1415 321605 5306810013 RAHASRI PARAMITA YOGYAKARTA 13/06/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.1/3A 09 1416 321605 4811740005 BARITA MANURUNG PORSEA 08/11/1974 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.5/9 09 1417 321605 1404680006 TRI KARYONO SEMARANG 14/04/1968 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA.3/15 09 14

Page 30: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

18 321605 1112590005 ROBINSON SIHOMBING TAPUT 11/12/1959 KRISTEN L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA.1/7 09 1419 321605 6512640005 KUSMIASIH BANDUNG 25/12/1964 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK AB.3/7 09 1420 321605 5209730006 TRI PUJI ASTUTI JAKARTA 12/09/1973 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.3/11 09 1421 321605 4307850013 YULIA GAYATRI JAKARTA 03/07/1985 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.3/16 09 1422 321605 0101690014 YULI SUPRIYANTO SEMARANG 01/01/1969 ISLAM L KAWIN TENTARA NASIONAL INBLOK DA.5/8 09 1423 321605 5701780009 ARI RAFITA SARI JAKARTA 17/01/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.1/3 09 1424 321605 1502690007 YERMIAS BAHAS KANANGA 15/02/1969 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.3/6 09 1425 321605 6307620002 PENI BUDIANI KUNINGAN 23/07/1962 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.5/5 09 1426 321605 2003670009 DINDIN FAHRUDIN GARUT 20/03/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.1/10 09 1427 321605 4901750007 SUNARSI SRAGEN 09/01/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.5/7 09 1428 321605 2010710007 SUKAMTO SRAGEN 20/10/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.1/3 09 1429 321605 4902740004 IDA ZABIDAH BEKASI 09/02/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.1/8 09 1430 321605 0602740006 NANA SURYANA BEKASI 06/02/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.1/8 09 1431 321605 2108640004 ENDANG KOSASIH KUNINGAN 21/08/1964 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK DA.5/5 09 1432 321605 4808500002 SUPARMI JAKARTA 08/08/1950 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.3/14 09 1433 321605 0409660005 AHMAD SUPRIYATNA JAKARTA 04/09/1966 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.1/11 09 1434 321605 1905670003 JUHASAN KUNINGAN 19/05/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.1/12A 09 1435 321605 6712750004 RINA KARNINA SARI JAKARTA 27/12/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.1/9 09 1436 321605 4906880005 YUNI ARYANTI BANTUL 09/06/1988 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK AB.3/3A 09 1437 321605 0401870006 JES SANDER YANDI JAKARTA 04/01/1987 KRISTEN L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA.1/7 09 1438 321605 6806800004 JEANNE W RAHMAWATI BEKASI 28/06/1980 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA.3/7 09 1439 321605 5203710006 SUKARMI JAKARTA 12/03/1971 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.5/8 09 1440 321605 0112640007 ANDI BANDUNG 12/1/1964 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK AB3/7 09 1441 321605 0306720008 LINTONG SIMANJUNTAK HUTA NAULI 6/3/1972 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA5/9 09 1442 321605 0308800014 LILIK SUGIYANTO YOGYAKARTA 8/3/1980 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB1/3A 09 1443 321605 0310740011 DEDI BAIDILLAH BEKASI 10/3/1974 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK DA3 /22- 09 1444 321605 0704670005 IR.DODI SUNANDAR SUKABUMI 4/7/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA3/17 09 1445 321605 0705780006 ERWIN CATUR HANDAYANI SEMARANG 5/7/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN BUMN BLOK DA3/7 09 1446 321605 0910680007 IDRIS PARDEDE TARUTUNG 10/9/1968 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK AB3 /2A 09 1447 321605 1001730010 HENDRO CIREBON 1/10/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA3 /19 09 1448 321605 1003950007 LEAN LORIS BEKASI 3/10/1995 ISLAM L BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK DA5/8 09 1449 321605 1005740003 ROBINHOT SITOHANG MEDAN 5/10/1974 KRISTEN L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB.1/1 09 1450 321605 1201680010 SUGENG SISWOYO JOMBANG 1/12/1968 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK DA5/2 09 14

Page 31: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

51 321605 1205750014 SUHADI TEGAL 5/12/1975 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB1/16 09 1452 321605 1207700010 WUKIR RINTO SUKOCO BANTUL 7/12/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK AB3 /3A 09 1453 321605 1212700007 JOKO PURNOMO SRAGEN 12/12/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK AB 3 NO 09 1454 321605 1312910007 PANGADILAN SUNGAI JAM 12/13/1991 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK AB3/1 09 1455 321605 1410900002 IKMARIO PADANG 10/14/1990 ISLAM L BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK DA3/20 09 1456 321605 1501690005 RUDIAN SUBAGIO GURITNO CIMAHI 1/15/1969 ISLAM L KAWIN DOSEN BLOK AB.3 /6 09 1457 321605 1506710026 SULAIMAN PURWOREJO 6/15/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA 1 /12 09 1458 321605 1509750005 SOEDIRDJA JAKARTA 9/15/1975 ISLAM L KAWIN PELAUT BLOK DA3 /3A 09 1459 321605 1706690006 JOKO YUNANTO KLATEN 6/17/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB1/7 09 1460 321605 1711390003 SIDJEN INDRAMAYU 11/17/1939 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA3/14 09 1461 321605 1711760007 HIDAYAT INDRAMAYU 11/17/1976 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB1/15 09 1462 321605 1906770006 FAUZI SALSABILA JAKARTA 6/19/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA1/9 09 1463 321605 2005540001 RAMELAN PALEMBANG 5/20/1954 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA3 NO7 09 1464 321605 2005750005 MUSRIZAL KOTA ALAM 5/20/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA3 /20 09 1465 321605 2103730007 IRWANTARA JAMBI 3/21/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA3 /2 09 1466 321605 2403830008 FRANS HENDRI JAKARTA 3/24/1983 KRISTEN L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA1/7 09 1467 321605 2407710003 MUSLIMIN PURWOREJO 7/24/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB1 /5 09 1468 321605 2407720006 LEONARDO ARITONANG SIDIKALANG 7/24/1972 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA3 /23 09 1469 321605 2909800005 HAFES BEKASI 9/29/1980 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA1/2 09 1470 321605 2910720005 HARTONO SRAGEN 10/29/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.1 /6 09 1471 321605 3101710003 AHMAD BAEKHAQI LEBAK 1/31/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA3/5 09 1472 321605 3112700021 SUTRISNO BLORA 12/31/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA 5 / 7 09 1473 321605 4103780006 EMMI YULIANA DURI 3/1/1978 KRISTEN P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA3/6 09 1474 321605 4207820009 SRI REJEKI JAKARTA 7/2/1982 ISLAM P BELUM KAWWIRASWASTA BLOK DA3 /14 09 1475 321605 4210830006 LAURA OCKTOVIA BEKASI 10/2/1983 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA3 /7 09 1476 321605 4302780009 DERMAWAN SIANTURI SIANTAR 2/3/1978 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA3/2 09 1477 321605 4404490001 M.SADIYATMI SOLO 4/4/1949 KATHOLIK P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA5/DA 09 1478 321605 4406750010 SUNARTI NINGSIH PACITAN 6/4/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA5 /2 09 1479 321605 4410930007 AYU OCTAVIYANI JAKARTA 10/4/1993 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EB1 /5 09 1480 321605 4503790010 HANI FAJAR WATI KARAWANG 3/5/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA5/3 09 1481 321605 4509600002 YURALISNA SIANTURI SIBOLGA 9/5/1960 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA1/7 09 1482 321605 4904760009 SURIANI PADAMARAN 4/9/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB1 /12A 09 1483 321605 5112760007 SRI SUYANTINI CIREBON 12/11/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA3/17 09 14

Page 32: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

84 321605 5202790004 NUNUNG SETIANINGSIH KUNINGAN 2/12/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA3/2 09 1485 321605 5208760006 USWATUN CHASANAH PURBALINGG 8/12/1976 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA3 /5 09 1486 321605 5305600003 SUMIYATI JAKARTA 5/13/1960 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA3 /7 09 1487 321605 5311620001 MISNAWATI MARTAPURA 11/13/1962 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB1/6 09 1488 321605 5311730005 TRI GUNTARI BANTUL 11/13/1973 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK AB3/3A 09 1489 321605 5501760008 DIAN NURHASANAH INDRAMAYU 1/15/1976 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK AB3/6 09 1490 321605 5607730008 NINA NINGSIH SUBANG 7/16/1973 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.1 /6 09 1491 321605 5707730010 HILYAH BANYUMAS 7/17/1973 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB1 /10 09 1492 321605 5707870009 JUNINGSIH CIREBON 7/17/1987 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB 1 /15 09 1493 321605 5909740004 YENTI MARNI PARIAMAN 9/19/1974 ISLAM P KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK DA 3 / 20 09 1494 321605 6001760005 DHIANA PUSPITA DEWI KUNINGAN 1/20/1976 ISLAM P KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK DA1/11 09 1495 321605 6009490001 NENENG SUPRIYATIN SUBANG 9/20/1949 ISLAM P CERAI MATI MENGURUS RUMAH TBLOK AB. 3 /1 09 1496 321605 6009890003 NURHAENI BANTEN 9/20/1989 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB 1 /9 09 1497 321605 6505740008 SUJARWATI BLORA 5/25/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH T BLOK EB 1 NO 09 1498 321605 6703810003 SRI HERNINGSIH TEGAL 3/27/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB1/16 09 1499 321605 6801860002 REGIYANTI JAKARTA 1/28/1986 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK AB3/7 09 14

100 321605 6909710004 ENDANG PURYANI JAKARTA 9/29/1971 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB1 /5 09 14101 321605 6909740003 NURHAIDA SINAGA P.SIANTAR 9/29/1974 KRISTEN P KAWIN WIRASWASTA BLOK EB.1/1 09 14102 321605 7004670004 DIAH TRIANTANTI JAKARTA 4/30/1967 ISLAM P KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK DA3/15 09 14103 321605 7005750004 LENNY WIDIASTUTI BANTUL 5/30/1975 ISLAM P KAWIN GURU BLOK DA3 /25- 09 14104 321605 7103700006 SARIJAYA HUTASOIT DOLOK ILIR 3/31/1970 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK AB3/2A 09 14105 321605 7103750003 MEGAWATI BEKASI 3/31/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH T BLOK. AB. 3 /1 09 14106 321605 7112700022 PARNI WONOGIRI 12/31/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB 1 /9 09 14107 327508 1710540013 AMIR AMRAH MARTAPURA 10/17/1954 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB1/6 09 14

1 121201 6909930001 NOVELINA BATUBARA BATUBARA 29/09/1993 KRISTEN P BELUM KAWWIRASWASTA BLOK EB.6/19 10 142 317103 6712830006 RATNA SARI KUNINGAN 27/12/1983 ISLAM P BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK EB.7/34 10 143 321605 4404770001 ARTHI PRIDALENI BANDUNG 04/04/1977 ISLAM P KAWIN GURU BLOK DA.7/6 10 144 321605 1004680011 MUJI HARTONO PURWOREJO 10/04/1968 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.6/25 10 145 321605 2606790010 MIRDAN FIDIAN JAKARTA 26/06/1979 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA.7/12 10 146 321605 1210700004 NURKHOLID PURWOREJO 12/10/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.7/3 10 147 321605 5905760010 DOSMI M. SIANIPAR HADIMPU 16/05/1976 KRISTEN P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.3A/9 10 148 321605 0504740008 ALPIYAH KARANG AGU 05/04/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.5/9 10 14

Page 33: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

9 321605 1702720002 DEDI MAULANA JAKARTA 17/02/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.6/26 10 1410 321605 0103780005 SURADI JAKARTA 01/03/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.8/6 10 1411 321605 0101800009 TOHARI INDRAMAYU 01/01/1980 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB/2 10 1412 321605 2309660004 DADANG HARDANI JAKARTA 23/09/1966 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.5/10 10 1413 321605 2310780002 NURZATI SETIO UTOMO, SE CIREBON 23/10/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.7/6 10 1414 321605 2008650004 INDRA SAHALA SIREGAR SIBOLGA 20/08/1965 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.7/8 10 1415 321605 2507690004 DENY RUSLAN JAKARTA 25/07/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.6/22 10 1416 321605 0207840003 SYAIFUL RAMDHAN SUMEDANG 02/07/1984 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB.8/8 10 1417 321605 0201740004 MARINSON SINAGA BATU IV 02/01/1974 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.10/7 10 1418 321605 6507920010 ERIN YULIANI SUMEDANG 25/07/1992 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB.8/8 10 1419 321605 1812660003 HERI WINARNO BANYUMAS 18/12/1966 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.8/11 10 1420 321605 0205790005 MANAHAN R. SIMANJUNTAKP SIANTAR 02/05/1979 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.6/12A 10 1421 321605 5601810006 AAM KAMINIH INDRAMAYU 16/01/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.7/19 10 1422 321605 4210690005 ENCIH JUARSIH SUKABUMI 02/10/1969 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.5/11 10 1423 321605 4206790007 YULI UNITASARI BANYUMAS 02/06/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.7/23 10 1424 321605 6410790007 SITI NUROKHMAH JAKARTA 24/10/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.6/21 10 1425 321605 4607820010 UUN SOPIAH PURWAKART 06/07/1982 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.7/24 10 1426 321605 4505560003 IDA FITRIYANI JAKARTA 05/05/1956 ISLAM P CERAI MENGURUS RUMAH TBLOK DA.7/12 10 1427 321605 6501730003 ISTIYANAH MAGELANG 25/01/1973 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.6/33 10 1428 321605 4204740009 KATIA AFRILIANTI JAKARTA 02/04/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.6/3 10 1429 321605 4612850007 SURYANI LEBAK 06/12/1985 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.8/8 10 1430 321605 4806700009 ULI MARDIYAH JAKARTA 08/06/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.8/3 10 1431 321605 0505670005 PURWADI JAKARTA 05/05/1967 ISLAM L KAWIN PNS BLOK EB.6/20 10 1432 321605 0502720011 WINARKO SRAGEN 05/02/1972 ISLAM L KAWIN POLRI BLOK EB.7/28 10 1433 321605 4811730004 ETIK ERNAWATI SLEMAN 08/11/1973 ISLAM P KAWIN TENTARA NASIONAL INBLOK EB.7/28 10 1434 321605 2103680002 HERMAWANTO BOYOLALI 21/03/1968 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB.6/31 10 1435 321605 5503780009 SRI HIDAYATI YOGYAKARTA 15/03/1978 ISLAM P KAWIN WIRASWASTA BLOK EB.6/2 10 1436 321605 0104750003 PURWANTO JAKARTA 01/04/1975 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB.15/11 10 1437 321605 0707690004 ISDIYANTO PURWOREJO 07/07/1969 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB.8/3 10 1438 321605 5904820003 ROSLIN BATUBARA BARUARA 19/04/1982 KRISTEN P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.6/19 10 1439 321605 2410630001 SUHANA SUMEDANG 24/10/1963 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EB.8/8 10 1440 321605 6201740004 UCIN SUCIYANTI KUNINGAN 22/01/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.8/3A 10 1441 321605 2711720003 JAMES LAMSIHAR TAMPUBOBALIGE 27/11/1972 KRISTEN L BELUM KAWWIRASWASTA BLOK EB.7/27 10 14

Page 34: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

42 321605 0810670008 HENDRO PRASETIJO TUBAN 08/10/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.7/17 10 1443 321605 5908670005 TRI GUSTINI ANDJARWATY BANDUNG 19/08/1967 ISLAM P KAWIN WIRASWASTA BLOK EB.7/17 10 1444 321605 2708740002 HARIYANTO TUBAN 27/08/1974 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB.7/17 10 1445 321605 1403750006 MAMAN ABDURAHMAN KUNINGAN 14/03/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.8/3A 10 1446 321605 4710790002 ANI KUNINGAN 07/10/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.5/12 10 1447 321605 2001630002 SLAMET WAHONO BEKASI 20/01/1963 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.6/27 10 1448 321605 2005740010 IWAN RUBI YANTO BEKASI 20/05/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.7/3A 10 1449 321605 05127500014 PARMIN SIREGAR MEDAN 05/12/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.7/1 10 1450 321605 2106860012 DENY BUDIAWAN SUMEDANG 21/06/1986 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.7/32 10 1451 321605 2111760007 WAHID ISKANDAR BEKASI 21/11/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.5/3 10 1452 321605 6511790006 MULYAWATI CIREBON 25/11/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.5/12A 10 1453 321605 6607740006 WATI HERWATI BEKASI 26/07/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.3A/6 10 1454 321605 4511750008 IMAS MASRU'AH SUBANG 05/11/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.7/15 10 1455 321605 4711800002 DEWI RUMONDANG SARAGI MEDAN 07/11/1980 KATHOLIK P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.7/9 10 1456 321605 0406780011 EDI KUSWANDI PENYANDING 04/06/1978 ISLAM L KAWIN TENTARA NASIONAL INBLOK EB.5/12A 10 1457 321605 4902650003 SAINAH TEGAL 09/02/1965 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.6/3A 10 1458 321605 0809800008 YUHENDRA PADANG 08/09/1980 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.6/28 10 1459 321605 2705720001 KARSONO KEBUMEN 27/05/1972 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EB.7/12 10 1460 321605 5109770004 SUSANTI JAKARTA 11/09/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.7/5 10 1461 321605 2602840001 BISMAN PANJAITAN DELI SERDAN 26/02/1984 KRISTEN L BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK EB.6/10 10 1462 321605 7008790001 UMIYATI GROBOGAN 30/08/1979 ISLAM P KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EB.7/- 10 1463 317103 6711800006 ENCUN KURNIASIH KUNINGAN 11/27/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB7/34 10 1464 317408 2108790014 SUBUH SURYO UTOMO SRAGEN 8/21/1979 ISLAM L KAWIN WARTAWAN BLOK DA7 /12 10 1465 321605 0105780007 MUHAMMAD KAMDANI BOYOLALI 5/1/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB7/23 10 1466 321605 0204820005 TRIYONO BANTUL 4/2/1981 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB8/2 10 1467 321605 0405760010 YAHMAN GUNUNG KID 5/4/1976 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB7/8 10 1468 321605 0410750003 WAHYUDI JAKARTA 10/4/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB8 /1 10 1469 321605 0505930006 SETYO BUDI HERMANTO MAGELANG 5/5/1993 ISLAM L BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EB6 /25 10 1470 321605 0506630004 SUPRAPTO PONOROGO 6/5/1963 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB6 /3 10 1471 321605 0511670007 WARNOLD PASARIBU HAUNATAS 11/5/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB6 /5 10 1472 321605 0602760004 JASWADI KENDAL 2/6/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB5/8 10 1473 321605 0607860007 SUGIYANTO PURWOREJO 7/6/1986 ISLAM L BELUM KAWWIRASWASTA BLOK EB6 /25 10 1474 321605 0702710003 TRIMAWAN YOGYAKARTA 2/7/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB5 /11 10 14

Page 35: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

75 321605 0803730007 ABDUL RAHMAN MUARA KELIN 3/8/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB7 10 1476 321605 0805720003 HERMANSYAH JAKARTA 5/8/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB8 /12A 10 1477 321605 0808800007 SARTONO CILACAP 8/8/1980 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB7 /16 10 1478 321605 0810720011 TOTO SENO SUBIYAKTO JAKARTA 10/8/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB5/2 10 1479 321605 0907810001 SUNEDI BLORA 7/9/1981 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB6 /10 10 1480 321605 0909680006 ABDUL HAMID JAKARTA 9/9/1968 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB7/19 10 1481 321605 1004440001 HASUDUNGAN TAMPUBOLO BALIGE 4/10/1944 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB7 /27 10 1482 321605 1102770005 SUBHAN JAKARTA 2/11/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB7/5 10 1483 321605 1205870006 SUPARNO MAGELANG 5/12/1987 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB6 /25 10 1484 321605 1209760007 TUNGKOT M SIMANJUNTAK P MARJANJI 9/12/1976 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.8 /10 10 1485 321605 1404950007 M.RIDWAN HARDANI JAKARTA 4/14/1995 ISLAM L BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EB5/10 10 1486 321605 1407950007 HENGKY RENALDO SURABAYA 7/14/1995 ISLAM L BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK.EB5 /05 10 1487 321605 1502920007 LINGGA FEBRIAN BEKASI 2/15/1992 ISLAM L BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EB6/22 10 1488 321605 1503730010 SAHAT SIMAMORA TJ.HARAPAN 3/15/1973 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB6/14 10 1489 321605 1507740015 RUHIYAT JAKARTA 7/15/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB8/15 10 1490 321605 1603690002 MARTINUS TARRU KUPANG 3/16/1969 KATHOLIK L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA7 /9 10 1491 321605 1802820006 SAEFUL MUSLIMIN TEGAL 2/18/1982 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB6 /12A 10 1492 321605 1806740002 PARDI YOGYAKARTA 6/18/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB 7 /12 10 1493 321605 1808730002 HENDRA JAKARTA 8/18/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB6/7 10 1494 321605 1808730013 JUNTARMAN SENDAWAR 8/18/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB7/15 10 1495 321605 1808750001 AGUS SOFIK TEGAL 8/18/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB7 N0.2 10 1496 321605 1905760005 SUMIRAT PURWOREJO 5/19/1976 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB6 /32 10 1497 321605 1911850001 SALIHAN KUNINGAN 11/19/1985 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB8 /3A 10 1498 321605 2007730001 WAHYU BANDUNG 7/20/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB7 /15 10 1499 321605 2010740007 EDI PURMAWAN KEBUMEN 10/20/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB6 10 14

100 321605 2011660008 EKO SOEPRIYANTO JAKARTA 11/20/1966 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB6 /23 10 14101 321605 2208670003 SLAMET WIDODO WONOGIRI 8/22/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB7 /30 10 14102 321605 2211730002 JUSFRIZAL TG.BALAI KA 11/22/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB7 /25 10 14103 321605 2310730002 MUHAMMAD ICHSAN SIREGASIBOLGA 10/23/1973 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA7/8 10 14104 321605 2405710005 KUAT SUDARYANTO CILACAP 5/24/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA6 /6 10 14105 321605 2408670001 MOCHAMAD TOYIB JAKARTA 8/24/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB7 /1 10 14106 321605 2410860003 SUKIR GROBOGAN 10/24/1986 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB7 /18 10 14107 321605 2503640002 MARUHUM F GURNING PORSEA 3/25/1964 KRISTEN L KAWIN SOPIR BLOK EB3A /9 10 14

Page 36: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

108 321605 2506710003 SUHAYA SUBANG 6/25/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB6/33 10 14109 321605 2507720010 KOSTER PANJAITAN MEDAN 7/25/1972 KRISTEN L KAWIN PEDAGANG BLOK EB6/10 10 14110 321605 2509930006 HERU SEPTIYANTO JAKARTA 9/25/1993 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB8 /3 10 14111 321605 2510870003 ENDY ISWANTO PASAR INTAN 10/25/1987 ISLAM L BELUM KAWWIRASWASTA BLOK EB7 /8 10 14112 321605 2604710003 ASMUDI TEMANGGUN 4/26/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB6 /9 10 14113 321605 2607770002 SUDARSONO PATI 7/26/1977 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EB8/9 10 14114 321605 2706770004 SETYO DWI NANTO JAKARTA 6/27/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB7/31 10 14115 321605 2711720007 NANDANG CHOIRUDDIN JAKARTA 11/27/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB8/12 10 14116 321605 2806780007 IWAN RIDWAN JAKARTA 6/28/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB5 /12 10 14117 321605 2807720003 HIDAYATUL MUKTADIIN SURABAYA 7/28/1972 ISLAM L KAWIN TUKANG JAHIT BLOK.EB5 /5 10 14118 321605 2901700002 NASUMAN SIHOMBING PASAR BARU 1/29/1970 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB5/7 10 14119 321605 3101770005 JEFI RACHMAN,SE BEKASI 1/31/1977 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EB7/6 10 14120 321605 3107630001 HOTMEN SITANGGANG PANGURURA 7/31/1963 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK E7/14 10 14121 321605 4106820005 MARSUNA KARANG AGU 6/1/1982 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB6 /8 10 14122 321605 4107650052 SURATINI MAGELANG 7/1/1965 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB6/25 10 14123 321605 4112780006 ANNA KOMALASARI PEMALANG 12/1/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK.EB7/3A 10 14124 321605 4403770015 KAMELIA BOGOR 3/4/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB7 /6 10 14125 321605 4412770011 TALIS CHATAMIMI PATI 12/4/1977 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB5 /3 10 14126 321605 4503480002 SOPIAH FARTINI MAJALENGKA 3/5/1948 ISLAM P CERAI MATI MENGURUS RUMAH TBLOK EB6/22 10 14127 321605 4503740008 WIDYASTUTI JAKARTA 3/5/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB8/15 10 14128 321605 4508750005 EUTIRA INDRAMAYU 8/5/1975 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB8/12A 10 14129 321605 4609710005 WULAN MELANI JAKARTA 9/6/1971 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB5/8 10 14130 321605 4708640003 AI ROHAYATI SUMEDANG 8/7/1964 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB8 /8 10 14131 321605 4708760008 YUSRIDA HANINUM MEDAN 8/7/1976 ISLAM P KAWIN PERDAGANGAN BLOK DA7 /1 10 14132 321605 4806700008 LUSIANA JAKARTA 6/8/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB7 /25 10 14133 321605 4807850008 YULI AMINARTIE MAGELANG 7/8/1985 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB8/2 10 14134 321605 4810790007 DWI WAHYUNI SETYOWATI JAKARTA 10/8/1979 ISLAM P KAWIN GURU BLOK EB8 /12 10 14135 321605 4904790002 NGAZILAH GUNUNGKIDU 4/9/1979 ISLAM P KAWIN WIRASWASTA BLOK EB.7 /08 10 14136 321605 5008740003 ROHENI WONOGIRI 8/10/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB7 /30 10 14137 321605 5010790012 FICA UMIYANA KARANG AGU 10/10/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB6 /28 10 14138 321605 5011800004 IRAWATI JAKARTA 11/10/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB6 /7 10 14139 321605 5108780006 LISYA DAMAYANTI JAKARTA 8/11/1978 ISLAM P KAWIN PENYIAR RADIO BLOK EA7 /31 10 14140 321605 5205550003 WASIYEM GROBOGAN 5/12/1955 ISLAM P KAWIN PEDAGANG BLOK EB6 /18 10 14

Page 37: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

141 321605 5205730003 RUBIAH BANYUMAS 5/12/1973 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB5 /9 10 14142 321605 5304700007 SRI MULYANINGSIH JAKARTA 4/13/1970 ISLAM P KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EB6 /22 10 14143 321605 5308770001 DERMAWAN MANURUNG TEBING TING 8/13/1977 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB6 /10 10 14144 321605 5312700004 DWI PUJI LESTARI JAKARTA 12/13/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB6/20 10 14145 321605 5409760002 LISMAWATY SIHOMBING BULU DURI 9/14/1976 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB8 /10 10 14146 321605 5411750004 TUTI NORANIAH JAKARTA 11/14/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB6 /27 10 14147 321605 5501720005 MUANAH CIREBON 1/15/1972 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB7/3 10 14148 321605 5501740001 REPINA KP BARU 1/15/1974 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK E7/14 10 14149 321605 5503860007 SUGINAH PURWOREJO 3/15/1986 ISLAM P KAWIN WIRASWASTA BLOK EB6/12A 10 14150 321605 5505520004 KARTINI PARDEDE PEMATANG S 5/15/1952 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB7/27 10 14151 321605 5506710026 TINAH AMINAH BEKASI 6/15/1971 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB7/26 10 14152 321605 5604770012 SITI FATIMAH BOYOLALI 4/16/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB6/31 10 14153 321605 5609840003 MESRI HUTAGAOL GUNUNG SE 9/16/1984 KRISTEN P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK E7/14 10 14154 321605 5611790011 EPI ROHAYATI BEKASI 11/16/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB7/20 10 14155 321605 5708730014 RENI JUSFITRI BUNGKIT TIN 8/17/1973 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK.EB5 /05 10 14156 321605 5709750007 SRI ANDARTARI JAKARTA 9/17/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB8/11 10 14157 321605 5803740003 SITI MUSTOFINGAH PURWOREJO 3/18/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB6/32 10 14158 321605 5808670004 JUMINI GROBOGAN 8/18/1967 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB5/10 10 14159 321605 5808820006 ENY SUSTIANAH MALANG 8/18/1982 KRISTEN P KAWIN WIRASWASTA BLOK EB6 /12A 10 14160 321605 5903700004 ROKHMIATI BATANG 3/19/1970 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA7/8 10 14161 321605 5905870002 FERRA HAYUNI LAMPUNG 5/19/1987 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB 7 /32 10 14162 321605 5907850003 YULIAWATI TAMPUBOLON JAKARTA 7/19/1985 KRISTEN P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB7 /27 10 14163 321605 6008760008 SURATINI SRAGEN 8/20/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB6/6 10 14164 321605 6201750005 SURANI KENDAL 1/22/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB6 /9 10 14165 321605 6208790002 LASMARIA S TAMPUBOLON JAKARTA 8/22/1979 KRISTEN P BELUM KAWGURU BLOK EB7/27 10 14166 321605 6304750004 SULISTYOWATI EKANINGSIH KEBUMEN 4/23/1975 ISLAM P KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EB8/9 10 14167 321605 6311770008 ELFRIDA MUARA 11/23/1977 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB6/5 10 14168 321605 6405800003 HANDAYANTI JAKARTA 5/24/1980 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA7/12A 10 14169 321605 6505740004 HERLINA SARAGIH MEDAN 5/25/1974 KRISTEN P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB7 /10 10 14170 321605 6607790001 YULIA JAKARTA 7/26/1979 ISLAM P KAWIN GURU BLOK EB7 /29 10 14171 321605 6609740004 KASEMI SUKOHARJO 9/26/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB 7 /12 10 14172 321605 6709720002 RESTI ERY FAWATI SARAGIH SIBAROU 9/27/1972 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB6 /14 10 14173 321605 6709800004 YULIANITA MADIUN 9/27/1980 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB6/26 10 14

Page 38: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

174 321605 6809710004 EVY MUNJAYANI JAKARTA 9/28/1971 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB6/23 10 14175 321605 6905730003 KARTIKA LAMONGAN 5/29/1973 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB5/2 10 14176 327501 1812800015 HERRY SETIAWAN JAKARTA 12/18/1980 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB7/34 10 14

1 321605 6301930005 BELLA YULIA PUTRIANI KOTT BOJONEGOR 23/01/1993 ISLAM P BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK EB.9/11 11 142 321605 6411930007 ANISA MARSELA KLATEN 24/11/1993 ISLAM P BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK EC.9/1 11 143 321605 2604710005 SIDIK MULYONO KEBUMEN 26/04/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC.9 NO. 11 144 321605 2805870002 PUTUT PIDRI YATMOKO MADIUN 28/05/1987 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB.8 NO. 11 145 321605 7005810002 DWI UTAMI JAKARTA 30/05/1981 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC.9/3A 11 146 321605 1503720014 SURYANTO TRENGGALEK 15/03/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC.8/12 11 147 321605 5605760008 RIDAR LISMAWATI TEGAL 16/05/1976 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.10/10 11 148 321605 5709890004 ARUM MAWARNINGSIH KEBUMEN 17/09/1989 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB.10/12 11 149 321605 0608710010 SUTARTO METRO 06/08/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.8/21 11 14

10 321605 1002800006 SYAIFUL ROHMAN MAGETAN 10/02/1980 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC.9/3A 11 1411 321605 2208760006 SUJARNO PACITAN 22/08/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.10/5 11 1412 321605 2205690001 SUCIPTO JAKARTA 22/05/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC.9/12 11 1413 321605 3008680002 AGUS RIYANTO KLAMPOK 30/08/1988 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.9/3 11 1414 321605 1510790011 MIFTAHUDIN PURWOREJO 15/10/1979 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.10/14 11 1415 321605 5706760008 EUNIKE SATIMAH CILACAP 17/06/1976 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.8/19 11 1416 321605 1410670002 BUDI ALSOBIRIN MAGELANG 14/10/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.9/20 11 1417 321605 0601790003 SYARIFUDIN JAKARTA 06/01/1979 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.10/11 11 1418 321605 6310920006 ONNE DISTY PUSPONEGORO SIDOARJO 23/10/1992 ISLAM P BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EB.8 NO. 11 1419 321605 5911940006 EKA NURCAHYANI KUNINGAN 19/11/1994 ISLAM P BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EC.9/2 11 1420 321605 0710920005 EKO MARJUNIANTO JAKARTA 07/10/1992 ISLAM L BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EB.9/25 11 1421 321605 5703830007 RINA MAYRIYANA JAKARTA 17/03/1983 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.10 NO 11 1422 321605 5209680002 JUMIATI MAGETAN 12/09/1968 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.9 NO. 11 1423 321605 6907740007 DARSINI BANYUMAS 29/07/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC.10/5 11 1424 321605 5009720011 ASNIZAH PADANG 10/09/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.9/1 11 1425 321605 6410770010 RUSTIYANTI PEKALONGAN 24/10/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.10/14 11 1426 321605 5607690004 DEWI SAFITRI JAKARTA 16/07/1969 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.10A/2 11 1427 321605 6702700006 MARJIYEM KLATEN 27/02/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.10A/6 11 1428 321605 7005770006 RURIN WIDAYATI TRENGGALEK 30/05/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC.8/12 11 1429 321605 7006700007 MIMI NURMIA JAKARTA 30/06/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.8/21 11 14

Page 39: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

30 321605 7007800004 SUPRIATIN JAKARTA 30/07/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.10/11 11 1431 321605 5501710003 SRI UTAMI JAKARTA 15/01/1971 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC.9/3 11 1432 321605 7003760003 JUNIYAH TEMANGGUN 30/03/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.10A/9 11 1433 321605 6109720004 MESRA EKAWATI PEDAMARAN 21/09/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.10/8 11 1434 321605 5708750013 AWIK RUKMIATI SRIHARTATI KLATEN 17/08/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.9/14 11 1435 321605 5604730010 SANDI LILIASIH KARANGANYA 16/04/1973 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.9/26 11 1436 321605 5403720013 SYOPIAH NINGSIH PANE JAKARTA 14/03/1972 ISLAM P L MENGURUS RUMAH TBLOK EB.9/29 11 1437 321605 6402710002 ISNARIYAH WONOSOBO 24/02/1971 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.8/23 11 1438 321605 6209810002 EVA SRI SURYANI KOTTEN BOJONEGOR 22/09/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.9/11 11 1439 321605 7110660001 SUKESI KLATEN 31/10/1966 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.10/1 11 1440 321605 1403780008 SUGIYATNO PURWOREJO 14/03/1978 ISLAM L KAWIN TENTARA NASIONAL INBLOK EB.9/9 11 1441 321605 0906810003 SLAMET PRIYAGUNG MADIUN 09/06/1981 ISLAM L BELUM KAWWIRASWASTA BLOK EB.8 NO. 11 1442 321605 5302690007 SITI WASPUAH BREBES 13/02/1969 ISLAM P KAWIN WIRASWASTA BLOK EB.10 NO 11 1443 321605 4908900005 CHOMSIYAH WONOSOBO 09/08/1990 ISLAM P BELUM KAWWIRASWASTA BLOK EB.8/- 11 1444 321605 5312740004 HERLINDA LAMPUNG 13/12/1974 ISLAM P KAWIN WIRASWASTA BLOK EB.11/24 11 1445 321605 4305680010 ISTIYOWATI MALANG 03/05/1968 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.8/17 11 1446 321605 2102950007 DONNY FEBRIANSYAH JAKARTA 21/02/1995 ISLAM L BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EB.10/27 11 1447 321605 6101760009 RUMAENAH KUNINGAN 21/01/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC.9/2 11 1448 321605 5905940002 ERLINA WIDIASTUTI BREBES 19/05/1994 ISLAM P BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EB.10/34 11 1449 321605 4304790002 WARNIH BEKASI 03/04/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.9/28 11 1450 321605 6808720004 MURSITI SRAGEN 28/08/1972 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB.10A/7 11 1451 321605 1605740014 MAMAN KUSMANA JAKARTA 16/05/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.8/28 11 1452 321605 1604730010 SUWARNO SRAGEN 16/04/1973 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EC.10/7 11 1453 321605 1501720012 DJOKO PRIJONO JAKARTA 15/01/1972 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB.10/10 11 1454 321605 6206760003 LILIS SURYANI BEKASI 22/06/1976 ISLAM P KAWIN GURU BLOK EB.9/10 11 1455 321605 4803910004 SINDI LOLITA SARI JAKARTA 08/03/1991 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB.10A/2 11 1456 321605 4707800008 WAHYUNI KARANG ANY 07/07/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.8/30 11 1457 321605 4701690046 SUNARSIH MADIUN 07/01/1969 ISLAM P CERAI WIRASWASTA BLOK EC.8/10 11 1458 321605 0409760006 RIYADI MAGETAN 04/09/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC.9/5 11 1459 321605 6306740002 YUNI WIDAYATI BANDUNG 23/06/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.10/16 11 1460 321605 1904730005 FAJAR APRIA DARMA JAKARTA 19/04/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC.9/10 11 1461 321605 0407730007 MARIYO SRAGEN 04/07/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC.10/5 11 1462 321605 0704790006 SRIYONO KLATEN 07/04/1979 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.9/11 11 14

Page 40: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

63 321605 0612700011 SULARNO SRAGEN 06/12/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC.9/7 11 1464 321605 2804610002 WAHYU JAKARTA 28/04/1961 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.10A/2 11 1465 321605 2610700008 JAKA YULI SAPTANA YOGYAKARTA 26/10/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.10A/9 11 1466 321605 0909730007 SETRIYANTO, SE KRUI 09/09/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.10A/3 11 1467 321605 2004690008 SUHENDAR BANDUNG 20/04/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.10/15 11 1468 321605 0108750007 YOYON SURYONO CIAMIS 8/1/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC9/11 11 1469 321605 0208720007 MUJIONO KEBUMEN 8/2/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB8/22 11 1470 321605 0210670005 AGUS PUJO IMANTORO,S.IP, KEBUMEN 10/2/1967 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EB8/16 11 1471 321605 0304750005 ASEP GARUT 4/3/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB10/2 11 1472 321605 0310730004 SURAKMAN CIREBON 10/3/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA EB9/8 11 1473 321605 0403690004 JOKO BUDIYONO BOYOLALI 3/4/1969 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB10A /6 11 1474 321605 0404660002 RASTIJA CIAMIS 4/4/1966 ISLAM L KAWIN PEDAGANG BLOK EB9/29 11 1475 321605 0502930004 SAMUEL FIRNANDO SAMOSIRBEKASI 2/5/1993 KATHOLIK L BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EB10/3A 11 1476 321605 0510750006 GUSTIANTO PARINDING KATAPI 10/5/1975 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB8/25 11 1477 321605 0510900012 ANTONO FIRDAUS SRAGEN 10/5/1990 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB10 /5 11 1478 321605 0711740008 DEDE HERYADI KUNINGAN 11/7/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB9 /10 11 1479 321605 0808720009 SRI DADI WIYANA KLATEN 8/8/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.9 /28 11 1480 321605 0809800009 WAHYU SARDIYONO SURAKARTA 9/8/1980 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB10/12 11 1481 321605 0810930010 WAHYU IKHSAN WIBOWO BEKASI 10/8/1993 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EB10/1 11 1482 321605 0812760006 NURUL HUDA SEMARANG 12/8/1976 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EC9/15 11 1483 321605 1001710007 ENTOM HAETOMI PANDEGLANG 1/10/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC9/6 11 1484 321605 1006710004 ADI SLAMET PACITAN 6/10/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC10 /8 11 1485 321605 1010930007 DIAN SUKARMONO SRAGEN 10/10/1993 ISLAM L BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EC9/7 11 1486 321605 1011670007 DJARWONO PURBALINGG 11/10/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB9/1 11 1487 321605 1011750011 SUTIKNO REMBANG 11/10/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC8/9 11 1488 321605 1109710003 SONNY SANTOSO JAKARTA 9/11/1971 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB9/7 11 1489 321605 1204720011 REBO SRAGEN 4/12/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB10A /7 11 1490 321605 1205890007 DEDI PRAMANA PUTRA BREBES 5/12/1989 ISLAM L BELUM KAWWIRASWASTA BLOK EB10 /34 11 1491 321605 1208640003 CHAIRUL SALEH JAKARTA 8/12/1964 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC9/3 11 1492 321605 1306950008 DERRY LAKSONO SUDIRO YU JAKARTA 6/13/1995 ISLAM L BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EB8 /19 11 1493 321605 1307690006 BEBEN BANDUNG 7/13/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN BUMN BLOK EB 10 /1 11 1494 321605 1312700006 KUSNADI JAKARTA 12/13/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB9/21 11 1495 321605 1402680006 RICKY NELSON SAMOSIR PEMATANG S 2/14/1968 KATHOLIK L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.10/3A 11 14

Page 41: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

96 321605 1404490001 M.SURYATNA CIAMIS 4/14/1949 ISLAM L CERAI MATI IMAM MASJID BLOK EB9/23 11 1497 321605 1412690008 ANGGIAT SIMBOLON PINANG SORI 12/14/1969 KRISTEN L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB9 /27 11 1498 321605 1504670002 SUPRIYADI JAKARTA 4/15/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC9 /9 11 1499 321605 1506690034 BADRI IDRIS CIANJUR 6/15/1969 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB9/23 11 14

100 321605 1508720008 AGUS ACHWANI BLITAR 8/15/1972 ISLAM L CERAI MATI KARYAWAN SWASTA BLOK EB10 /3 11 14101 321605 1511770005 SUNARNO SRAGEN 11/15/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB9 /12 11 14102 321605 1512600005 SARYONO SOLO 12/15/1960 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB8/27 11 14103 321605 1603700006 ZAENAL ARIPIN,SS BEKASI 3/16/1970 ISLAM L KAWIN GURU BLOK EB9 /15 11 14104 321605 1707680006 GUNAWAN SUKMAYADI CIREBON 7/17/1968 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB9/17 11 14105 321605 1709760004 M.MUFTAHIDIN SOLEH BEKASI 9/17/1976 ISLAM L KAWIN GURU BLOK EB8/20 11 14106 321605 1712940003 NUR AKHMAD ALI HUSAINI BOGOR 12/17/1994 ISLAM L BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EC9/9 11 14107 321605 1811660002 JUMADI BOYOLALI 11/18/1966 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB9/25 11 14108 321605 2001690004 HARYO PUSPONEGORO SURABAYA 1/20/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB8 /17 11 14109 321605 2007710008 SUBANDI SEMARANG 7/20/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC10/3 11 14110 321605 2110780006 ANDRIAN JAKARTA 10/21/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC9 /8 11 14111 321605 2404670001 TURISMANTO WONOSOBO 4/24/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB8 /23 11 14112 321605 2404670005 ASRONI PEDAMARAN 4/24/1967 ISLAM L KAWIN PEDAGANG BLOK EB10 /8 11 14113 321605 2502600002 PAIMIN PURWOREJO 2/25/1960 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB10 /1 11 14114 321605 2511550002 RD.HERU SAMIADJIE.WK JAKARTA 11/25/1955 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB8/19 11 14115 321605 2606750012 SIGIT YULIANTO KLATEN 6/26/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB9/14 11 14116 321605 2711730005 SLAMET WAHONO TEGAL 11/27/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB8/30 11 14117 321605 2711900003 RACHMADI SALEH BEKASI 11/27/1990 ISLAM L BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EC9 /3 11 14118 321605 2802700008 SUPRIYADI JAKARTA 2/28/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB10 /7 11 14119 321605 2903760008 WARSITO GROBOGAN 3/29/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC8 /11 11 14120 321605 2910700002 SUGIARTO PURWOREJO 10/29/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB10 /9 11 14121 321605 3008700008 TUKIMAN SRAGEN 8/30/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB9 /6 11 14122 321605 4101570001 KOMARIAH CIAMIS 1/1/1957 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC10/8 11 14123 321605 4105700007 KUNSIATUN PURBALINGG 5/1/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB9/3 11 14124 321605 4110550002 SUTRISNANIK BOJONEGOR 10/1/1955 ISLAM P CERAI MATI MENGURUS RUMAH TBLOK EB9/11 11 14125 321605 4205790005 RATNA PANDEGLANG 5/2/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC9/6 11 14126 321605 4207800001 MARSINI CILACAP 7/2/1980 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB9/12 11 14127 321605 4209700005 SOLIYAH KEBUMEN 9/2/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC10 /3 11 14128 321605 4310650007 SUTARMI WONOGIRI 10/3/1965 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB8/7 11 14

Page 42: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

129 321605 4512780016 NELI SUMARNI AIR DINGIN 12/5/1978 ISLAM P KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EC9/15 11 14130 321605 4701820085 SRI HASTUTI BOYOLALI 1/7/1982 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC9/11 11 14131 321605 4710710003 THERESIA RUMANDA MANU PEMATANG S 10/7/1971 KATHOLIK P KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EB10/3A 11 14132 321605 4711770012 RIA ASRIA BEKASI 11/7/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB9/6 11 14133 321605 4802740008 PUJIATI SRI WAHYUNI CILACAP 2/8/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC9 /9 11 14134 321605 4811790006 ROHAENINGSIH BREBES 11/8/1979 ISLAM P KAWIN GURU BLOK EB8 /20 11 14135 321605 4907760003 TITIN HARTINI SUMEDANG 7/9/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB8/22 11 14136 321605 5002740002 SUMINISAN RASYID GISTING 2/10/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB9/17 11 14137 321605 5003720008 YENI HAZALINA NANJUNGAN 3/10/1972 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB8 N0.7 11 14138 321605 5007740008 MANISIH KEBUMEN 7/10/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.8 /24 11 14139 321605 5101720003 ENDANG SRI INDRAYANI KENDAL 1/11/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB10 /12 11 14140 321605 5202840005 ARNI BUDI ASIH KEBUMEN 2/12/1984 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB10 /12 11 14141 321605 5204830006 DENA ISDINIA PURWAKART 4/12/1983 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB9 /20 11 14142 321605 5204830007 ENDANG WIDAYANTI SRAGEN 4/12/1983 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB10 /9 11 14143 321605 5308840005 SUSI PUSPITASARI PRINGSEWU 8/13/1984 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB9 NO1 11 14144 321605 5409700006 AYU MELANI, S.SOS MAGELANG 9/14/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB8 /16 11 14145 321605 5509680006 RUWITA JAKARTA 9/15/1968 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC9 /12 11 14146 321605 5509800017 SARWIYANTI KARANG ANY 9/15/1980 ISLAM P KAWIN GURU BLOK EB9/9 11 14147 321605 5707760008 ETIN RUSMIATI CIAMIS 7/17/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB9 /23 11 14148 321605 5707760009 TITIK ASLICHATUL WAHYUNI NGANJUK 7/17/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB 10A / 11 14149 321605 5707760011 DEWI LANDRIWATI PURWOREJO 7/17/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB9/8 11 14150 321605 5707770014 YULIANA SAGALA JAKARTA 7/17/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB10/2 11 14151 321605 5708940012 NAOMI GUS KERINDA SAMOSBEKASI 8/17/1994 KATHOLIK P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EB.10/3A 11 14152 321605 5803700004 SUKARNI SRAGEN 3/18/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC9/7 11 14153 321605 5904950007 NUR APRIYATI JAKARTA 4/19/1995 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EC10/3 11 14154 321605 5907940001 SITTA DEWANTI JAKARTA 7/19/1994 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EB10A/2 11 14155 321605 6206770009 NOVI YANTI CIREBON 6/22/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC.10 /7 11 14156 321605 6210770004 DWI UTAMI BOYOLALI 10/22/1977 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB10A/7 11 14157 321605 6301800001 SUMINI MAGETAN 1/23/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC9 /5 11 14158 321605 6306790008 IMAS MASITOH CIAMIS 6/23/1979 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC10 /8 11 14159 321605 6604780009 SRI PURWATI KEBUMEN 4/26/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.8 /28 11 14160 321605 7107700003 YULIANA SAGALA TORAJA 7/31/1970 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB8 /25 11 14161 321605 7108720001 NINING ZUBAIDAH JAKARTA 8/31/1972 ISLAM P KAWIN GURU BLOK EC.10 /9 11 14

Page 43: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

162 321605 7112700023 JUMARSIH SRAGEN 12/31/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB10/5 11 14

1 321605 5106830006 DWI MURNI SUSILOWATI, SE BEKASI 11/06/1983 ISLAM P KAWIN HONORER BLOK EC.11 NO 12 142 321605 4212790008 LINA NASHRULLOH NURLAENSUBANG 02/12/1979 ISLAM P KAWIN HONORER BLOK EB.11/17 12 143 321605 0804800004 ANDI SUHANDI KUNINGAN 08/04/1980 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.11 NO 12 144 321605 2510750005 SUGENG SUKOHADI KEBUMEN 25/10/1975 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.10 NO 12 145 321605 4202780011 IDA FITRIANA KARAWANG 02/02/1978 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.10/28 12 146 321605 1502790010 ESISWA SEMBIRING SINGGAMANI 15/02/1979 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.11/2 12 147 321605 0601810006 MOHAMAD ASHARI PATI 06/01/1981 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC.10/16 12 148 321605 0510730014 MUHAMAD ALI BLANGKEJER 05/10/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.10/23 12 149 321605 0306650007 TRI DJATMIKO JAKARTA 03/06/1965 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.11/21 12 14

10 321605 1608630003 KARIRI JAKARTA 16/08/1963 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC.11/11 12 1411 321605 0206800008 ROHEDI JAKARTA 02/06/1980 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC.10/10 12 1412 321605 0903730002 SUPARNO KEBUMEN 09/03/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.11/3A 12 1413 321605 3101700002 HAMSER PASARIBU TAPUT 31/01/1970 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.10/27 12 1414 321605 2912710005 HALASAN SIHOMBING TARUTUNG 29/12/1971 KATHOLIK L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.10/21 12 1415 321605 6903750001 MARLISNA MAKATI BARU29/03/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.11 NO 12 1416 321605 6804720001 ROHAYAH JAKARTA 28/04/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC.11 NO 12 1417 321605 7108840002 LENNY AGNES KURNIASIH S JAKARTA 31/08/1984 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.11 NO 12 1418 321605 4806600003 SRI WIDAYATI PURWOKERT 08/06/1960 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.11/16 12 1419 321605 4905810010 IRA MIRAWATI KUNINGAN 09/05/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC.10/16 12 1420 321605 5812760002 KATIYAH PACITAN 18/12/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.10/5 12 1421 321605 6502680010 PURWANINGSIH JAKARTA 25/02/1968 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.11/21 12 1422 321605 4504710004 TARWIYAH JAKARTA 05/04/1971 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC.11/9 12 1423 321605 4609740006 MARISI ELIDAWATI SIMORANTAPUT 06/09/1974 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.10/27 12 1424 321605 6510810006 YENI AMBARWATI JAKARTA 25/10/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.11/27 12 1425 321605 1203710008 TRI SURANTO JAKARTA 12/03/1971 ISLAM L KAWIN PNS BLOK EC.10/17 12 1426 321605 0405870007 YENGKI KUSNADI BEKASI 04/05/1987 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB.15 NO 12 1427 321605 0301650005 SAMSUL HUDA PEKALONGAN 03/01/1965 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EC.10/15 12 1428 321605 0705730007 BAWARIAH MUARA SALI 07/05/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.11/12 12 1429 321605 1411730001 RISSETIAWANSYAH JAKARTA 14/11/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.11/8 12 1430 321605 4305730016 SULASTRI KEBUMEN 03/05/1973 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC.10/15 12 1431 321605 1707810007 ALESIUS JULIYANTO JAKARTA 17/07/1981 KATHOLIK L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.11/5 12 14

Page 44: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

32 321605 1611720005 MARTHIN LUBIS JAKARTA 16/11/1972 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.10/31 12 1433 321605 4208850005 DWI SUCI SETIYANINGSIH MERAK 02/08/1995 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC.11/5 12 1434 321605 4408760001 WAHYUNI JAKARTA 04/08/1976 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.11/8 12 1435 321605 4305670004 NURNAYA BR. SILITONGA MEDAN 03/05/1967 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.11/15 12 1436 321605 6010800009 ERNA LINDYANA PEMALANG 20/10/1980 KRISTEN P KAWIN WIRASWASTA BLOK EB.10/19 12 1437 321605 1503660001 AGI SUWANTO JAKARTA 15/03/1966 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.10/18 12 1438 330260 0105930002 SUKIRNO KEBUMEN 01/05/1993 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EC.10/15 12 1439 321605 4404870007 SIGIT APRILIANTO REMBANG 11/04/1987 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB.10/28 12 1440 321605 2301770005 DWI ADI ARIYANTO JAKARTA 23/01/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC.11/3 12 1441 321605 4906930010 YUNI IRIYANTI BEKASI 09/06/1993 KRISTEN P BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EC.11/10 12 1442 321605 6611770003 SITI WAHIDAH CIREBON 26/11/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC.9/10 12 1443 321605 4711760011 IKAL INDRIYANI JAKARTA 07/11/1976 ISLAM P KAWIN GURU BLOK EB.11/31 12 1444 321605 0508800015 TEDY KURNIA AGUSTA BEKASI 05/08/1980 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC.11/6 12 1445 321605 0506720009 FERY HERMAWAN SERANG 05/06/1972 ISLAM L KAWIN TENTARA NASIONAL INBLOK EB.11/22 12 1446 321605 0409690007 WIDODO SUGIHARTO PURWOREJO 04/09/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC.11/2 12 1447 321605 6210810002 ELISABETH TRI PS JAKARTA 22/10/1981 KATHOLIK P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.11/5 12 1448 321605 2507680003 YUDHI HIMAWAN JAKARTA 25/07/1968 ISLAM L KAWIN WARTAWAN BLOK EB.11/18 12 1449 321605 2604660003 RUDIANTO, S.PD JAKARTA 26/04/1966 ISLAM L KAWIN GURU BLOK EB.11/20 12 1450 321605 0204770002 SENTOT KEBUMEN 4/2/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC10/14 12 1451 321605 0512940007 AKBAR FAJAR WIRAGUNA PURWOREJO 12/5/1994 ISLAM L BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK EB10/24 12 1452 321605 0605760004 TEGUH PURWOREJO 5/6/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB10/26 12 1453 321605 0606700007 IDANG ROHAEDIN GARUT 6/6/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB10/25 12 1454 321605 0702730006 SARTONO WONOGIRI 2/7/1973 ISLAM L KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC10 /12 12 1455 321605 0812740007 ARIP WIJAYA JAKARTA 12/8/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB11 /31 12 1456 321605 1102610004 ROJAK JAKARTA 2/11/1981 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB11/16 12 1457 321605 1107730008 SIGIT PURWANTO BANTUL 7/11/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB11/27 12 1458 321605 1203640011 MUHAMAD YUSUF ACEH 3/12/1964 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB10/23 12 1459 321605 1212620006 ARISMAN SITINJAK P. SIANTAR 12/12/1962 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.11 /1 12 1460 321605 1212770008 ALI AKBAR JAKARTA 12/12/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB11/17 12 1461 321605 1401900002 JANSEN LALO HASUDUNGANJAKARTA 1/14/1990 KRISTEN L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB11/15 12 1462 321605 1512760011 DHARMAJI SANTOSO, S.PD JAKARTA 12/15/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC11/1 12 1463 321605 1606580003 RAHAYU TRIYONO BANDUNG 6/16/1959 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB14/12 12 1464 321605 1803780005 SURYANTO JAKARTA 3/18/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB10/28 12 14

Page 45: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

65 321605 2004750004 HELMI YUDHA HILYAWAN SUBANG 4/20/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB11/17 12 1466 321605 2010680011 NUR ROPIK MAGELANG 10/20/1968 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB10/20 12 1467 321605 2110710006 CELVIANUS HORMAN JAKARTA 10/21/1971 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC10/12 12 1468 321605 2305670004 HAMDANI JAKARTA 5/23/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB11/30 12 1469 321605 2603870002 SUPRIADI HARI WIBOWO JAKARTA 3/26/1987 ISLAM L KAWIN KARYAWAN BUMN BLOK EB11 /16 12 1470 321605 2706700005 KODERI PURWOREJO 6/27/1970 ISLAM L KAWIN GURU BLOK EB11/24 12 1471 321605 2912680001 SUKIM PURWOREJO 12/29/1968 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC10 /18 12 1472 321605 3001710002 ODANG RUCHIYAT BANDUNG 1/30/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB10/24 12 1473 321605 3004720001 FIRMANIZAH MAKATIBARU 4/30/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB11 /12 12 1474 321605 3009810004 ANDI SARWIDI JAKARTA 9/30/1981 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC11 NO 12 1475 321605 4101710012 SITI MUZAYANAH NGAWI 1/1/1971 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC10 /17 12 1476 321605 4106700005 RINA HERYANI JAKARTA 6/1/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC11 /2 12 1477 321605 4112730001 ANTI SURTI PURWOREJO 12/1/1973 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB10/24 12 1478 321605 4501790008 INDRI TITIK RAHAYU YOGYAKARTA 1/5/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC10/10 12 1479 321605 4504680005 ROKAYAH SUMEDANG 4/5/1968 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB11/30 12 1480 321605 4505720001 NIRAINI USI SUSANTI TASIKMALAY 5/5/1971 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB14/12 12 1481 321605 4505760014 SUMIATI, S.Pd JAKARTA 5/5/1976 ISLAM P KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EC11 /1 12 1482 321605 4605930004 LUSYANA MONICA JAKARTA 5/6/1993 KRISTEN P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB11/15 12 1483 321605 4702730007 WIWIN SUCHAESIH JAKARTA 2/7/1973 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC10 /12 12 1484 321605 4802720005 KORMIKA PASARIBU LAUKESUMPA 2/8/1972 KATHOLIK P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB10 /21 12 1485 321605 5212720015 RINA WINDARI JAKARTA 12/12/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA11 /18 12 1486 321605 5212750010 SUMIRAH MAGELANG 12/12/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB10/20 12 1487 321605 5302930001 KENY ISTI HANDAYANI JAKARTA 2/13/1993 ISLAM P BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK EB14/12 12 1488 321605 5310770005 HERLIANA BANTEN 10/13/1977 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB10/31 12 1489 321605 5404850005 AMELIA WIDYANINGRUM JAKARTA 4/14/1985 ISLAM P KAWIN PERAWAT BLOK EB11/16 12 1490 321605 5411620004 BERLIANA D TIGALINGGA 11/14/1962 KRISTEN P KAWIN PERAWAT BLOK EC11/10 12 1491 321605 5507740001 ZURNAWATI MUARA KATI 7/15/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB11 /12 12 1492 321605 5511940006 GITA AISHA KIRANA BEKASI 11/15/1994 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EB11/18 12 1893 321605 5907940005 DIAH CAHYA KARTIKA MAGELANG 7/19/1994 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB10 /20 12 1494 321605 6002770005 SRI WINDARTI GROBOGAN 2/20/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC10/12 12 1495 321605 6203790008 IIN DIANAWATI REMBANG 3/22/1979 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.10 /2 12 1496 321605 6209760006 WULAN SAFITRI JAKARTA 9/22/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC 11 /3 12 1497 321605 6402810004 HANDAYANI GINTING JANDI MERIA 2/24/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB11/2 12 14

Page 46: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

98 321605 6410940006 PUSPA AYU PERMATASARI JAKARTA 10/24/1994 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB 11 /2 12 1499 321605 6609720004 VIVI ALFIHASTUTI JAKARTA 9/26/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB 11 /2 12 14

100 321605 6703920007 CHAIRUNISSA BEKASI 3/27/1992 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EC10/15 12 14101 321605 6707780013 YAYAN MULYANI GARUT 7/27/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB10/25 12 14102 321605 6802890004 FEBRIWATI S BEKASI 2/28/1989 KRISTEN P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EC11/10 12 14103 321605 6805720005 SRI YANTI KEBUMEN 5/28/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB10 /18 12 14104 321605 6811900004 CHATRIN SIMANGUNSONG BEKASI 11/28/1980 KRISTEN P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EC11/10 12 14105 321605 7004750001 LISTIANA BOGOR 4/30/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.11 /3 12 14

1 321605 5006760009 FERONICA KEBEWA JAKARTA 10/06/1976 KATHOLIK P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA JL. BERLIAN IX 13 142 321605 1106760007 SUNARYP SLEMAN 11/06/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2B/1 13 143 321605 5406770013 DAHLIA N LUMBAN TORUAN MEDAN 14/06/1977 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2B/1 13 144 321605 1002710006 SUGONDO BREBES 10/02/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2B/1 13 145 321605 6809800004 MONIKA SEPTI HANDAYANI DEPOK 28/09/1980 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2B/1 13 146 321605 0604950005 ALDY FADILAH JAKARTA 06/04/1995 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA.28/9 13 147 321605 1906680005 PURWANTO BANYUMAS 19/06/1968 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2E/3 13 148 321605 2504830006 SUKRISNO ARIFIN BANTUL 25/04/1983 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2D/3 13 149 321605 5002900006 SUSAN ASMARA SUCI PADANG 10/02/1990 ISLAM P BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK DA.2E NO 13 14

10 321605 5010750012 EEN KURNIASIH CIREBON 10/10/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2D/7 13 1411 321605 4112640008 SUTIRAH JAKARTA 01/12/1964 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2B/1 13 1412 321605 4302820008 SUTARNI SRAGEN 03/02/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2E/3 13 1413 321605 0610790009 LUSIN SIAHAAN BALIGE 08/10/1979 KRISTEN L KAWIN SOPIR BLOK DA.20/7 13 1414 321605 2510770005 YANDRI YOVANKA JAKARTA 25/10/1977 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA.2B N 13 1415 321605 1709780015 HERU HARTOYO JAKARTA 17/09/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2B/1 13 1416 321605 0506640010 SUDIMAN CIREBON 05/06/1964 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA.2C/5 13 1417 321605 5806780003 NIA FAWRITTA JAKARTA 18/06/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2C/3 13 1418 321605 4212730003 SUJIATI KEBUMEN 02/12/1973 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2B/1 13 1419 321605 5708880012 KIKI RAHMAYANTI KUNINGAN 17/08/1988 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2D/7 13 1420 321605 0109630005 AGUS RUDIYANTO SEMARANG 01/09/1963 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2B/1 13 1421 321605 6104700012 KARTINI LESMIATI MAGELANG 21/04/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2C/5 13 1422 321605 6103760005 SUPARWATI KEBUMEN 21/03/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2D/2 13 1423 321605 2003740008 TAUFAN TAKKALALLA 20/03/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2C/1 13 1424 321605 2205750004 AGUS ADI HARSONO KEBUMEN 22/05/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2E/5 13 14

Page 47: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

25 321605 1907800009 M SOLEH JAKARTA 19/07/1980 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2C/8 13 1426 321605 1812800009 DWI SETIAWANTO TEGAL 18/12/1980 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2D/5 13 1427 321605 0407770006 IMRON ROSADI KLATEN 04/07/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2D/1 13 1428 321605 6308750008 LOLITA JAKARTA 23/08/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2D/3 13 1429 321605 0410750009 SUGIANTO PACITAN 04/10/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2C/3 13 1430 321605 2005740009 YAYAN SOFYAN CIAMIS 20/05/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2D/7 13 1431 321605 0503750010 ASEP NURDIN BOGOR 05/03/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2C/1 13 1432 321605 4510780009 RITA MARTITA PALEMBANG 05/10/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2C/1 13 1433 321605 6510910004 SONYA DARA SYAILENDRI PADANG 25/10/1991 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2E/7 13 1434 321605 4610950008 CHANTIKA WARDANI JAKARTA 06/10/1995 ISLAM P BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK DA.2E/3 13 1435 321605 6407800007 ANDORIA SIBARANI SIBARANI 24/07/1980 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2D/1 13 1436 321605 6510950006 SANAH AMALIAH UJUNG PAND 25/10/1995 ISLAM P BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK DA.2E/1 13 1437 321605 6803780006 ENI SULISTRIANI JAKARTA 28/03/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2B/8 13 1438 321605 5108930003 PUTRI RAHMAWATI JAKARTA 11/08/1993 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA.2D/3 13 1439 321605 0103780007 IRWAN BUKIT TINGGI 3/1/1978 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA2D/6 13 1440 321605 0104550004 MARGONO SOLO 4/1/1955 ISLAM L KAWIN PENSIUNAN BLOK DA2B /1 13 1441 321605 0112700010 ABDUL CHOLIQ DEMAK 12/1/1970 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA2D NO 13 1442 321605 0210950006 NIKO PANGESTU JAKARTA 10/2/1995 ISLAM L BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK DA 2D /1 13 1443 321605 0301610005 USRI ANTONIUS PADANG 1/3/1961 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2E/7 13 1444 321605 0410770004 SISWADI PEMALANG 10/4/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2C /1 13 1445 321605 0901820005 IWAN IRWANDI KUNINGAN 1/9/1982 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA 2D /7 13 1446 321605 0904720005 AGUNG NURYANTO JAKARTA 4/9/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2D /3 13 1447 321605 1006720006 ADE SURYADI JAKARTA 6/10/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN HONORERBLOK DA2C/13 13 1448 321605 1006770007 ANDREOSO TEGAL 6/10/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2C/3A 13 1449 321605 1007770007 YULI HARTANTO JAKARTA 7/10/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2E/2 13 1450 321605 1009670004 JUMIKO BOYOLALI 9/10/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2D /1 13 1451 321605 1205900006 SUWARMAN DIANSYAH CIREBON 5/12/1990 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA2D/7 13 1452 321605 1208690003 BUDI UTOMO MADIUN 8/12/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2B /1 13 1453 321605 1404710006 RIKARDO NAPITUPULU MEDAN 4/14/1971 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2D /1 13 1454 321605 1407770010 PURYANTO CILACAP 7/14/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA 2B / 13 1455 321605 1611570001 SUDJATMIKO JOMBANG 11/16/1957 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2D/3 13 1456 321605 2007700007 M.JAMALUDIN TAUFIQ BANTUL 7/20/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2B/5 13 1457 321605 2404770011 HENDRA DWINANTO JAKARTA 4/24/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2B /1 13 14

Page 48: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

58 321605 2504670008 HERU SURYATMAJA KULONPROG 4/24/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2B /7 13 1459 321605 2510660002 EDDY BACHTIAR JAKARTA 10/25/1966 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2B/9 13 1460 321605 2606670007 TAUFIK HIDAYAT JAKARTA 6/26/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2E /3 13 1461 321605 3004710005 DARPIS KOTA BARU 4/30/1971 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK DA2C/2 13 1462 321605 4101620007 ANI ASNAWI BOGOR 1/1/1962 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2B/17 13 1463 321605 4101740010 YULIANINGSIH BEKASI 1/1/1974 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2C/13 13 1464 321605 4401700004 ERNI ROHAENI JAKARTA 1/4/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2B /9 13 1465 321605 4604670005 NANIK SUPRIHATIN BOYOLALI 4/6/1967 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2D /1 13 1466 321605 4605700006 ROINIH CIREBON 5/6/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2B /1 13 1467 321605 4711770011 ANA LAELA DIANA KUNINGAN 11/7/1977 ISLAM P KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK DA2C/11 13 1468 321605 4902820005 LILIANA BEKASI 2/9/1982 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2C /1 13 1469 321605 4911800007 LENI NURAENI SUKABUMI 11/9/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2E/3 13 1470 321605 5104760004 NETRI ELIZA KOTO BARU 4/11/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2C /2 13 1471 321605 5105550004 ERNA BUKIT TINGGI 5/11/1955 ISLAM P CERAI HIDUPMENGURUS RUMAH TBLOK DA 2D /6 13 1472 321605 5112730008 LISTINA MARYATI NGAWI 12/11/1973 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2B/5 13 1473 321605 5201620003 MUZIAR PADANG 1/12/1962 ISLAM P KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK DA2E /7 13 1474 321605 5212650004 SANDRA WELLO JAKARTA 12/12/1965 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2E/1 13 1475 321605 5302710001 WIWIK ARIYANTI BANTUL 2/13/1971 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2B/7 13 1476 321605 5406840009 SUNARTI SRAGEN 6/14/1984 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2B /1 13 1477 321605 5504940009 SHERLY PUTRI ANDAGI PADANG 4/15/1994 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK DA2E /7 13 1478 321605 5601780004 SRI UTAMI LAMONGAN 1/16/1978 ISLAM P KAWIN PERAWAT BLOK DA 2B / 13 1479 321605 5603720007 MIFTACHUR ROHMAH TULUNG AGU 3/16/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2B/19 13 1480 321605 5608850014 TITIN SURYATI BUKIT TINGGI 8/16/1985 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA 2D /6 13 1481 321605 5812820004 SOFIATUN JAKARTA 12/18/1982 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2D/10 13 1482 321605 6106650005 SRI ROBIANA BANGKA 6/21/1965 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2D/3 13 1483 321605 6108910006 ELFA GUSTIARA JAKARTA 8/21/1991 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK DA2B/11 13 1484 321605 6110740005 DWI VITRIANI MAGELANG 10/21/1974 KRISTEN P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2B/6 13 1485 321605 6508910006 DINI MINARTI JAKARTA 8/25/1991 ISLAM P BELUM KAWMENGURUS RUMAH TBLOK DA2C /1 13 1486 321605 6606810005 YUNI LISDIANA JAKARTA 6/26/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2C/8 13 1487 321605 6806760007 JUSNI HERAWATI S MALIGAS BA 6/28/1976 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2C/7 13 1488 321605 6908510002 ELSA ROSITA BANDUNG 8/29/1951 ISLAM P CERAI MATI WIRASWASTA BLOK DA2B /1 13 1489 321605 7112430010 YASINTA AMINAH MALANG 12/31/1943 ISLAM P CERAI MATI MENGURUS RUMAH TBLOK DA2B/2 13 1490 327502 1606720033 ADOLF BASTIAN SIAHAAN JAKARTA 6/16/1971 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2B /6 13 14

Page 49: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

1 321605 2608740002 MURSADI JAKARTA 26/08/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2A/1 14 142 321605 2612770005 MUH. AMIRUDIN TEGAL 26/12/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2A/1 14 143 321605 6309900004 CITRA SILALAHI SEI RAKYAT 23/09/1990 KATHOLIK P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA.2A/7 14 144 321605 6311820004 GITA RUMANTI JAKARTA 23/11/1982 ISLAM P CERAI KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2B/3 14 145 321605 2608720003 INDRA GUNAWAN JAKARTA 26/08/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2.A/1 14 146 321605 1807700005 TJEP A KUSNAEDI JAKARTA 18/07/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2B/3 14 147 321605 5103920009 MINDORATIMAT LAWE KULOK 11/03/1992 KRISTEN P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA.2A/3 14 148 321605 0608790007 SUYADI WONOGIRI 06/08/1979 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2B/4 14 149 321605 5306780013 JUNIAR ENITA KUTACANE 13/06/1978 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2A/3 14 14

10 321605 4908760003 MARYANAH BEKASI 09/08/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2B/4 14 1411 321605 5204770014 SALIO ARINI BANYUMAS 12/04/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2B/4 14 1412 321605 5507730012 TITIK ARWATI BOYOLALI 15/07/1973 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2B/3 14 1413 321605 5512800009 TRI DAMAYANTI BEKASI 15/12/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2A/1 14 1414 321605 5706780010 JUNIAR SUMBAYAK HUTA DIPAR 17/06/1978 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2A/1 14 1415 321605 4805820004 WAGIYATI PURWOREJO 08/05/1982 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2A/1 14 1416 321605 5406780016 SARIFAH PEMALANG 14/06/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.28/2 14 1417 321605 7108790004 LENNI SIMBOLON DOLOK 31/08/1979 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2A/9 14 1418 321605 0902760007 PAULUS SORI TUA HUTAGAL MEDAN 09/02/1976 KRISTEN L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA.2A/1 14 1419 321605 2802930007 FURKAN RAMADHAN JAKARTA 28/02/1993 ISLAM L BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK DA.2B/3 14 1420 321605 4209810004 TURIYAH BEKASI 02/09/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2A/1 14 1421 321605 4107760014 IPAH TSAMROTUL APIPAH TASIKMALAY 01/07/1976 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2B/2 14 1422 321605 1703660006 SETYO REKSO RAHARJO TEGAL 17/03/1966 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2B/4 14 1423 321605 5705910004 MEY ASNI SUMBAYAK AMBARISAN 17/05/1991 KRISTEN P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA.2A/1 14 1424 321605 1708910006 AGUS JOKO PRAYITNO MADIUN 17/08/1991 ISLAM L BELUM KAWWIRASWASTA BLOK DA.2A/1 14 1425 321605 5708870006 MASTIKA LUMBANTORUAN PEANAULI 17/08/1987 KRISTEN P BELUM KAWPERAWAT BLOK DA.2B/3 14 1426 321605 4202720001 SUPIARTI PADANG 02/02/1972 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2B/4 14 1427 321605 1001620001 KUSJALI KUNINGAN 10/01/1962 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA.2B/2 14 1428 321605 1002710005 ANDI WINATA TANGERANG 10/02/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2B/3 14 1429 321605 5609770010 ARI FITRIANI BLORA 16/09/1977 KRISTEN P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2B/3 14 1430 321605 5611550001 IIT DJULAEHA INDRAMAYU 16/11/1955 ISLAM P CERAI MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2B/3 14 1431 321605 1503740010 DARYONO BANDUNG 15/03/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2B/2 14 1432 321605 2002660001 TUNARDI GUNUNG KID 20/02/1966 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK DA.2B/2 14 14

Page 50: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

33 321605 0604740006 SURYADI SUMENEP 06/04/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2B/4 14 1434 321605 0410790012 DEDY WAHYUDI JAKARTA 04/10/1979 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2A/1 14 1435 321605 2011930008 CAHYA INDRA SAPUTRA JAKARTA 20/11/1993 ISLAM L BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK DA.2B/4 14 1436 321605 0311920009 NORY ADITIAWAN MEDAN 03/11/1992 ISLAM L BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK DA.2B/3 14 1437 321605 0103720006 BASUKI NGAWI 3/1/1972 ISLAM L KAWIN PEDAGANG BLOK DA2A /1 14 1438 321605 0202700010 FAIJIN TEGAL 2/2/1970 ISLAM L KAWIN GURU BLOK DA2B/32 14 1439 321605 0210940006 AGUNG RIO DARMAWAN JAKARTA 10/2/1994 ISLAM L BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK DA2A/14 14 1440 321605 0302790005 SAPTA INDRO SUKOWIBOWOGUNUNG KID 2/3/1979 ISLAM L KAWIN SOPIR BLOK DA2B /3 14 1441 321605 0404710008 WAWAN SETIAWAN CIAMIS 4/4/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2A/3A 14 1442 321605 0405910005 FAJAR KURNIAWAN GUNUNG KID 5/4/1991 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA2B/37 14 1443 321605 0411720005 BANGUN SUGIHARTO PONOROGO 11/4/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA8 /5 14 044 321605 0704680008 LINCAH RIGOBERTA SIMARMSAMOSIR 4/7/1968 KATHOLIK L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2A/6 14 1445 321605 0902880002 PRISTOPEL KUTACANE 2/9/1988 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2A/3 14 1446 321605 1002650010 RAJULAIN BIMA 2/10/1965 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2B/33 14 1447 321605 1009620002 SAPRIALDI MW BUKIT TINGGI 9/10/1962 ISLAM L KAWIN NOTARIS BLOK DA2B/44 14 1448 321605 1105770005 ASEP ARMANSYAH BANDUNG 5/11/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2B /4 14 1449 321605 1207790015 PARULIAN SINAGA MEDAN 7/12/1979 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2A/9 14 1450 321605 1306720005 NGADNAN BEKASI 6/13/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2A/11 14 1451 321605 1307750005 SURYADI LAMPUNG 7/13/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2B/27 14 1452 321605 1509890006 DICKY SEPTIAN PRATAMA KUNINGAN 9/15/1989 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA2B/26 14 1453 321605 2101750004 RIDWAN SITOHANG TARUTUNG 1/21/1975 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2A/3 14 1454 321605 2104720008 RENSUS TAMBA PEMATANG S 4/21/1972 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2A /7 14 1455 321605 2403950006 ANDRI BAGUS SIHOMBING PEANAULI 3/24/1995 KRISTEN L BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK DA2B /3 14 1456 321605 2405800006 DENU TRIYONO JAKARTA 5/24/1980 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2B/47 14 1457 321605 2406880004 PONIMAN PURWOREJO 6/24/1988 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA2A /1 14 1458 321605 2908920001 RYAN RAMANDA PRABANGK JAKARTA 8/29/1992 ISLAM L BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK DA2A/2 14 1459 321605 4102730001 KUSRINI JAKARTA 2/1/1973 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2B/48 14 1460 321605 4304700006 SULASTRI WONOGIRI 4/3/1970 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2A/14 14 1461 321605 4507800009 JULI ELINA WATI MEDAN 7/5/1980 ISLAM P KAWIN WIRASWASTA BLOK DA2B/47 14 1462 321605 4604660008 LAUW LAN ING JAKARTA 4/6/1966 KATHOLIK P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2A/6 14 1463 321605 4604740007 NURANI SAMOSIR TIGA DOLOK 4/6/1974 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2A/7 14 1464 321605 4803810006 IDAR DARNIATI CIAMIS 3/8/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2A /3 14 1465 321605 4808690004 SUMIYATI BEKASI 8/8/1969 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2A /1 14 14

Page 51: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

66 321605 5001720006 ENDANG DWI NINGSIH KARANG ANY 1/10/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2A /1 14 1467 321605 5002670004 MULYANI JAKARTA 2/10/1967 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2B /4 14 1468 321605 5211850004 NOVELIA DUAN BELASTRY JAKARTA 11/12/1985 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2B /3 14 1469 321605 5401860004 SANNY LUMBAN TORUAN PEANAULI 1/14/1986 KRISTEN P BELUM KAWGURU BLOK DA2B/39 14 1470 321605 5404890007 SUCI RESTYARA JAKARTA 4/14/1989 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK DA2B/33 14 1471 321605 5408740010 RISKAYA LUMBAN TORUAN PEANAULI 8/14/1974 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2B/39 14 1472 321605 5609760003 DIESMA FITRIANTI JAKARTA 9/16/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2B /3 14 1473 321605 5705760006 SUTINAH JAKARTA 5/17/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2B/32 14 1474 321605 5908680006 SUMARNI GARUT 8/19/1968 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2B/26 14 1475 321605 6006650008 TITIN SUPARTINI PURWAKART 6/20/1965 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2B /4 14 1476 321605 6103930003 RUMONDANG SIAGIAN TANJUNG ME 3/21/1993 KRISTEN P BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK DA2B/39 14 1477 321605 6108590001 DWI KARTINAH YOGYAKARTA 8/21/1959 ISLAM P CERAI HIDUPMENGURUS RUMAH TBLOK DA2B /4 14 1478 321605 6409750006 SRI SUGIYANTI SRAGEN 9/24/1975 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2B /4 14 1479 321605 6512650004 SRI MULYATI BIMA 12/25/1965 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2B /3 14 1480 321605 6809950004 MARIA RUT FATIMA JAKARTA 9/28/1995 KATHOLIK P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK DA2A/6 14 14

1 321605 0903940015 FIRZA SASTRA RAMADHAN BEKASI 09/03/1994 ISLAM L BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK DA.2/1 15 142 321605 1008800010 UNTUNG SUROSO LAMPUNG 10/08/1980 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK CA.1/1 15 143 321605 1402750003 M. FADIL SAMPANG 14/02/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK CA.1/18 15 144 321605 2504780009 RANA SURYANA GARUT 25/04/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2A/2 15 145 321605 1103690012 IWAN SETIAWAN HILMANSY JAKARTA 11/03/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2A/4 15 146 321605 1602720006 HERU SURYANTO JAKARTA 16/02/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2A/3 15 147 321605 6610750005 WAHYUNI PURWOREJO 28/10/1975 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2/10 15 148 321605 0411600003 MUHARNO KEBUMEN 04/11/1960 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2/1 15 149 321605 1708780003 GUSMARDI PADANG 17/08/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2/3A 15 14

10 321605 1809760007 EDY SUTRISNO JAKARTA 18/09/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2A/4 15 1411 321605 1508720011 SUJIONO MOJOKERTO 15/08/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2/9 15 1412 321605 5110920006 NETY YUSTIA ANGGARDINI MAGELANG 11/10/1992 ISLAM P BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK CA.1/15 15 1413 321605 5505780013 IRMA KURNIAWATI BEKASI 15/05/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2 NO. 15 1414 321605 6003730004 SAROBAH LAMPUNG 20/03/1973 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2/9 15 1415 321605 2609680003 SONDANG SIANIPAR JAKARTA 26/09/1968 KRISTEN L KAWIN WIRASWASTA BLOK CA.1/12 15 1416 321605 0902760009 P. SORI MUDA HUTAGALUNGMEDAN 09/02/1976 KRISTEN L BELUM KAWWIRASWASTA BLOK CA.1/12 15 1417 321605 0407750004 NURYADIN PEMALANG 04/07/1975 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA.2A/3 15 14

Page 52: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

18 321605 2106750004 ZAKARIA JAKARTA 21/06/1975 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA.2/6 15 1419 321605 7006900001 DELLI FARADILA JAKARTA 30/06/1990 ISLAM P BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK CA.1/17 15 1420 321605 6709650002 DEWI ROSMASARI JAKARTA 27/09/1965 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK CA.1/17 15 1421 321605 1504630007 SYARIFUDDIN JAKARTA 15/04/1963 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK CA.1/17 15 1422 321605 1403950006 SYEH DHZAKA ALI EP BEKASI 14/03/1995 ISLAM L BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK CA.1/14 15 1423 321605 4405710009 RETNO WATI JAKARTA 04/05/1971 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2/1 15 1424 321605 6101900001 RINI JANURIANI GARUT 21/01/1990 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK CA.1/2 15 1425 321605 2001910004 IMAM SASTRA AJI BEKASI 20/01/1991 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA.2/1 15 1426 321605 2110820001 JUNGI SINAGA GIRSANG 21/10/1982 KRISTEN L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA.2/43 15 1427 321605 4109820013 JONIATI KEBUMEN 01/09/1982 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2/3 15 1428 321605 6301730005 SARTINI YOGYAKARTA 23/01/1973 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2A/3 15 1429 321605 6303800002 WAGIYAH ESPERANCA KEBUMEN 23/03/1980 KATHOLIK P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2A/3 15 1430 321605 0510620013 ADHE SETIAWAN JAKARTA 05/10/1982 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK CA.1/7 15 1431 321605 4511810012 EVI DWI KURNIAWATI BANYUMAS 05/11/1981 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK CA.1/7 15 1432 321605 1006710005 SAROFATI TELAUMBANUA NIAS 10/06/1971 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2A/3 15 1433 321605 5107770008 ISTIKHANAH JOMBANG 11/07/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.2A/3 15 1434 321605 6202830006 RIRIN FEBRIANA LAMPUNG 22/02/1983 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.2/3A 15 1435 321605 2106700009 EKO SANTOSO JEMBER 21/06/1970 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK CA.1/14 15 1436 321605 2106790003 ERWIN FENLIYANTO JAKARTA 21/06/1979 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK CA.1/7 15 1437 321605 2201680002 YUSUF FIYANTO TEMANGGUN 22/01/1968 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK CA.1/15 15 1438 321605 0110710009 QODRAT JAYA TANJUNG KA 10/1/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2/10 15 1439 321605 0112790004 ADE SOUFYAN SANUSI KUNINGAN 12/1/1979 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2 /7 15 1440 321605 0212620005 AMIRSYAH CIANJUR 12/2/1962 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK CA1 /5 15 1441 321605 0410690006 MARLIN SINAMBELA PORSEA 10/4/1969 KATHOLIK L KAWIN WIRASWASTA BLOK CA1/16 15 1442 321605 0410740006 JUPRI HARTONO JAKARTA 10/4/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK CA1/8 15 1443 321605 0701750003 HERMAN,S.AG SUBANG 1/7/1975 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK DA2A /3 15 1444 321605 0905860005 ASEP RASIDIN KUNINGAN 5/9/1986 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK CA1/2 15 1445 321605 1105770006 EKO SETIAWAN JAKARTA 5/11/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN BUMN BLOK DA2A/33 15 1446 321605 1106650004 SUGIYANTO YOGYAKARTA 6/11/1965 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK CA1 /19 15 1447 321605 1205770010 NORTON SILAEN KISARAN 5/12/1977 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2A/31 15 1448 321605 1405940002 ARIS WIDIANTO JAKARTA 5/14/1994 ISLAM L BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK CA1 /19 15 1449 321605 1503580005 SUTAJI SURABAYA 3/15/1958 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA2/12A 15 1450 321605 1504760015 GUNARI MAGETAN 4/15/1976 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA2 /15 15 14

Page 53: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

51 321605 1803730008 ANDY PUJIADI JAKARTA 3/18/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK CA1/10 15 1452 321605 2007700008 SARMILI HASAN BEKASI 7/20/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2/5 15 1453 321605 2105880006 RUDIANTO SINAMBELA SEIMUKA 5/21/1988 KRISTEN L BELUM KAWWIRASWASTA BLOK DA2A /3 15 1454 321605 2201800001 KURNIAWAN LAMPUNG 1/22/1980 ISLAM L BELUM KAWWIRASWASTA BLOK DA2 /3A 15 1455 321605 2402790006 PURNAMA SUSANTO BANTUL 2/24/1979 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2A/29 15 1456 321605 2410730003 EMILIO AMARAL TIMOR TIMO 10/24/1973 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2A /3 15 1457 321605 2612770003 NURZAIN HANDAYANI JAKARTA 12/26/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2/8 15 1458 321605 4106780008 MEDINA HAREFA NIAS 6/1/1978 KRISTEN P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2A/30 15 1459 321605 4107770052 SUSI SUGIARTI INDRAMAYU 7/1/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2A/33 15 1460 321605 4306770006 MUTIASIH MAGELANG 6/3/1977 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2/5 15 1461 321605 4409800004 AI SUKAESIH SUBANG 9/4/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2A/36 15 1462 321605 4708770012 KARYATMI WONOGIRI 8/7/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK CA1/10 15 1463 321605 4802810007 HELMI PERAWATI PANJAITANPORSEA 2/8/1981 KRISTEN P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2A /3 15 1464 321605 4904860007 APRIYANTI WIDIANSYAH BEKASI 4/9/1986 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK CA1 /5 15 1465 321605 4908770008 NETTI LIA MARDALENI PADANG 8/9/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2A /4 15 1466 321605 4908830004 RUANAH PEMALANG 8/9/1983 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2A/29 15 1467 321605 5005750017 SRI SUPARMI KLATEN 5/10/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK CA.1 / 14 15 1468 321605 5007650007 YATENING LAMONGAN 7/10/1965 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2 /12 15 1469 321605 5011850007 VIVID WAHYU SULISTYOWATILAMONGAN 11/10/1985 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2/15 15 1470 321605 5102850009 IDA ROYANI SILALAHI SEI RAKYAT 2/11/1985 KRISTEN P KAWIN WIRASWASTA BLOK DA.2 /43 15 1471 321605 5209800001 HUNI HANIFAH ARTA JAKARTA 9/12/1980 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK CA1/1 15 1472 321605 5211710005 SITI MALNIYAH MAGELANG 11/12/1971 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK CA1 /15 15 1473 321605 5502770005 FERA FEBRIANTI JAKARTA 2/15/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK CA1 /8 15 1474 321605 5509570002 HERYANI MH JAKARTA 9/15/1957 ISLAM P KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK CA1/7 15 1475 321605 5509770007 TRI FITRI IMROATI BREBES 9/15/1977 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2A /2 15 1476 321605 5606760003 JUMAIDAH JAKARTA 8/16/1976 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2/6 15 1477 321605 5611690002 DIANA HUTAGALUNG MEDAN 11/16/1969 KRISTEN P KAWIN WIRASWASTA BLOK CA1/12 15 1478 321605 5709610003 AINUN JAKARTA 9/17/1961 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK CA1 /5 15 1479 321605 5803700005 NUR HAMAMAH SAMPANG 3/28/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK CA1/18 15 1480 321605 6106730003 UCIK HANDAYANI NGANJUK 6/21/1973 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2A /3 15 1481 321605 6112700007 TITIN PATIMAH TEGAL 12/21/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA2A/44 15 1482 321605 6405870002 FIFIT FITRIANSYAH BEKASI 5/24/1987 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK CA1/5 15 1483 321605 6503720004 RIRIS RIANI.S MEDAN 3/25/1972 KATHOLIK P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK CA1/16 15 14

Page 54: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

84 321605 6608770003 EVI MONALISA LAMPUNG 8/26/1977 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA2 /3A 15 1485 321605 6702800004 JUHANI CIREBON 2/27/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA15/1 15 1486 321605 6810720004 YUWANA MAGETAN 10/28/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK CA1 /19 15 14

1 321605 4309680005 DRA. LINDA ERTANTI AGAM 03/09/1968 ISLAM P KAWIN GURU BLOK DA.9/12 16 142 321605 0802680005 ACHMAD MUFID JAKARTA 08/02/1968 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.3A N 16 143 321605 2312840001 AHMAD RIDWAN MEDAN 23/12/1984 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.3A N 16 144 321605 2507760003 SUKRO WONOGIRI 25/07/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.3A N 16 145 321605 0610780003 EKO WAHONO PURWOREJO 06/10/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.3A/2 16 146 321605 2303730008 MUJIYANA JATENG 23/03/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.3A/1 16 147 321605 0306760007 SAHURI TEGAL 03/06/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.3A/2 16 148 321605 2703710005 TEGUH PRIBADI PURBALINGG 27/03/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.3A/2 16 149 321605 2704700003 MOH. SOLIHIN CIREBON 27/04/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.9/9 16 14

10 321605 4206720007 LINDA MANALU TAPUT 02/06/1972 KRISTEN P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.6/8 16 1411 321605 1402740001 SUPARNO SUKOHARJO 14/02/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.6/20 16 1412 321605 5508760006 RIKA KARTIKA JAKARTA 15/08/1976 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.3A/5 16 1413 321605 1306740004 CHOIRUL MUSHOFA MALANG 13/06/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.6/18 16 1414 321605 1409730003 UNANG SETIAJI WONOSOBO 14/09/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.9/6 16 1415 321605 0202750004 SUGENG MAGETAN 02/02/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.3A/1 16 1416 321605 1804770006 MISDIYONO KUTOARJO 18/04/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.6/12 16 1417 321605 2008790004 ANTON TRILOGI JAKARTA 20/08/1979 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.3A/1 16 1418 321605 2905770004 DWI MULYONO JAKARTA 29/05/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.9/3A 16 1419 321605 0204920008 MUH. KHILMI MUBAROK BANTUL 02/04/1992 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA.3A/8 16 1420 321605 0101660013 SANTOSO GUNUNGKIDU01/01/1966 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.6/9 16 1421 321605 6404740009 SUTARMI PURBALINGG 24/04/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.3A/2 16 1422 321605 4110850014 NUNIK TRI HANDAYANI JAKARTA 01/10/1985 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.3A/1 16 1423 321605 4607800012 RINA ANDRIYANI JAKARTA 06/07/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.9/3A 16 1424 321605 6005680011 HADIJAH JAKARTA 20/05/1968 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.3/24 16 1425 321605 2008690006 DJOKO SISWANTO JAKARTA 20/08/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.3A/5 16 1426 321605 2509880005 SETIO KUSWORO PURWOREJO 25/09/1988 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.3A/2 16 1427 321605 5203810008 RETNO MULYAWATI JAKARTA 12/03/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.3A/1 16 1428 321605 1408760002 AGUS AMALUDIN PAYAKUMBU 14/08/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.9/3 16 1429 321605 4308780005 IKE AGUSTINI BOGOR 03/08/1978 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.6/16 16 14

Page 55: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

30 321605 4812710007 KOMALARINI JAKARTA 08/12/1971 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.3/18 16 1431 321605 4708700007 LARASANTI, SE CIREBON 07/08/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.9/9 16 1432 321605 4812810008 DEWI RATNA SARI MAGELANG 08/12/1981 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.3A/1 16 1433 321605 4812750004 YOYOH ROHAYATI, A.MD CIREBON 08/12/1975 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.3A/1 16 1434 321605 0606730010 MOCHAMMAD ARROZI TEGAL 06/06/1973 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK DA.9/8 16 1435 321605 6509710003 TESIH SUPRIYATI JAKARTA 25/09/1971 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.6/14 16 1436 321605 6512740007 WIDI HASTUTI WONOGIRI 25/1274 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.3A/2 16 1437 321605 0611870007 IRA SETYAWAN WONOGIRI 06/11/1987 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA.3A/3 16 1438 321605 0404840008 DWI ENDARTO MADIUN 04/04/1984 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.3/14 16 1439 321605 1808740013 AGUS PRAYETNO BEKASI 18/08/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.6/22 16 1440 321605 1903800008 IYAN SOFYAN SUMEDANG 19/03/1980 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.3A/2 16 1441 321605 4607720007 SRI WINARNI SRAGEN 06/07/1972 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.3A/1 16 1442 321605 2008670004 ROKHANI PEKALONGAN 20/08/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.6/14 16 1443 321605 2104700011 ILHAM FAJAR RACHMAN MAJALENGKA 21/04/1970 ISLAM L CERAI HIDUPWIRASWASTA BLOK DA.3A/3 16 1444 321605 2104790013 ADE RAHMAN SUKABUMI 21/04/1979 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.6/11 16 1445 321605 2206790012 ASHAR MIRADIONO JAKARTA 22/06/1979 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.6/16 16 1446 321605 2309610003 INAYAT SYAH MEDAN 23/09/1981 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA.3A/1 16 1447 321605 0301650004 KASNAN KEDIRI 1/3/1965 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA 3A /1 16 1448 321605 0405660004 SUNOTO BUMI RAHAY 5/4/1966 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA3A/12 16 1449 321605 0506700010 ARIS BOJONEGOR 6/5/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA3A /1 16 1450 321605 0510680005 WARSITO MAGETAN 10/5/1968 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA3A/23 16 1451 321605 0510720008 SUHARSONO JAKARTA 10/5/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA9 /12 16 1452 321605 0601700005 BELSASAR LUMBANTORUAN LBN JABI JABI 1/6/1970 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA6 /8 16 11453 321605 0602730005 SUSHANDOKO PEMALANG 2/6/1973 KRISTEN L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA6/24 16 1454 321605 0610690009 ASTHO SUROTO PURWOREJO 10/6/1969 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK DA3A /1 16 1455 321605 0804820005 MUHAMMAD SOLEH PADANG SID 4/8/1982 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA9 /5 16 1456 321605 0901880004 CAHYO BIMANTORO JAKARTA 1/9/1988 ISLAM L KAWIN PELAJAR/MAHASISWABLOK DA3A/14 16 1457 321605 1011800010 SUHARI.SH YOGYAKARTA 11/10/1980 ISLAM L KAWIN KEPOLISIAN RI (POLRI)BLOK DA6/7 16 1458 321605 1106530003 SUNARTO SOLO 6/11/1953 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA3A/14 16 1459 321605 1111890009 SUMITRO SIPARENDEA 11/11/1989 KRISTEN L BELUM KAWWIRASWASTA BLOK DA3A/28 16 1460 321605 1201950005 ALFIN ABDULLAH WAHID JAKARTA 1/12/1995 ISLAM L BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK DA 3A /1 16 1461 321605 1207680011 MUPRON MAULANA JAKARTA 7/12/1968 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK DA3 /24 16 1462 321605 1211880005 TEGUH ARIF NOVIANTO MAGETAN 11/12/1988 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA3A/14 16 14

Page 56: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

63 321605 1212710005 NUR HIDAYAT BANTUL 12/12/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.3A /8 16 1464 321605 1212710006 FIRMAN TANAH BARU 12/12/1971 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA3A /2 16 1465 321605 1303860005 DEDI LASMANA BEKASI 3/13/1986 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC7/17 16 1466 321605 1308670006 SYAHERWIN,SE PALEMBANG 8/13/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA3A/11 16 1467 321605 1408760007 SUGIMAN SRAGEN 8/14/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA3A/26 16 1468 321605 1505670009 SOFYAN TONI TASIKMALAY 5/15/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA9 /12 16 1469 321605 1508780011 SUYADI SUKOHARJO 8/15/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA3A /2 16 1470 321605 1510820011 ZAINAL MUARIP BEKASI 10/15/1982 ISLAM L KAWIN KEPOLISIAN RI (POLRI)BLOK DA3/3 16 1471 321605 1606670010 SUSMANTO JAKARTA 6/16/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA9 /7 16 1472 321605 1811730003 YOHANES GUNAWAN JAKARTA 11/18/1973 KRISTEN L KAWIN GURU BLOK DA6 /17 16 1473 321605 1910690001 NUSIRWAN S.Si,APT PADANG 10/19/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA6 /19 16 1474 321605 2106810005 BAYU ISWAHYUDI JAKARTA 6/21/1981 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA3A /1 16 1475 321605 2110670003 SUDARYONO SRAGEN 10/21/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA6 /10 16 1476 321605 2510740009 JOKO WALUYO BOYOLALI 10/25/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA3A/6 16 1477 321605 2912610003 L.M SAMRYN,PHD CAND MUNA 12/29/1961 ISLAM L KAWIN DOSEN BLOK DA6/15 16 1478 321605 3008780005 AHMAD MASKUR TEGAL 8/30/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA9/10 16 1479 321605 4105750004 SUMINI WONOGIRI 5/1/1975 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA6/20 16 1480 321605 4105800009 MEYLANY ELISABETH HANDOJAKARTA 5/1/1980 KRISTEN P KAWIN GURU BLOK DA6/17 16 1481 321605 4105820007 DWI SULISTYOWATI SRAGEN 5/1/1982 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA3A/1 16 1482 321605 4610950007 DWI PRASETIAWATI JAKARTA 10/6/1995 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK DA3A/24 16 1483 321605 4802830004 JASUTIA DEWI JAKARTA 2/8/1983 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA6 /7 16 1484 321605 4803950009 ANDIN ARIESTA JAKARTA 3/8/1995 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK DA3A /1 16 1485 321605 4901750008 SRI PRIHARTININGSIH CIREBON 1/9/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA9/7 16 1486 321605 4902630006 JUMIATI WONOGIRI 2/9/1963 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA3A/12 16 1487 321605 4904890007 KUSWATI KENDAL 4/9/1989 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA9 /6 16 1488 321605 5103830008 LISGIYANTI BLORA 3/11/1983 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA3A/20 16 1489 321605 5105740008 BAWANI YOGYAKARTA 5/11/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA3A/10 16 1490 321605 5109790007 ERNA SETYOWATI WONOGIRI 9/11/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA3A /3 16 1491 321605 5110790016 ATIK SUGIARTI BOGOR 10/11/1979 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA3A /2 16 1492 321605 5201700006 PARIYATI PURWOREJO 1/12/1970 ISLAM P CERAI MATI MENGURUS RUMAH TBLOK DA3A /3 16 1493 321605 5308790003 RAHAYU NINGSIH BOYOLALI 8/13/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA3A /2 16 1494 321605 5407720010 ROSNITA MANURUNG JANJI 7/14/1972 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA3A /2 16 1495 321605 5407780004 KOSYATI PD RATU 7/14/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA9 /3 16 14

Page 57: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

96 321605 5505780018 FITRIANI NA SUHAID 5/15/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA 9 /8 16 1497 321605 5510760008 YUSI FRIDIAWATI JAKARTA 10/15/1976 ISLAM P KAWIN WIRASWASTA BLOK DA3A/15 16 1498 321605 5702830004 SRI RAHAYU GUNUNG KID 2/17/1983 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA3A/29 16 1499 321605 5708650010 SRI GUSTANTI MEDAN 8/17/1965 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA 3A /1 16 14

100 321605 5712890006 NIRA WINDY ANDINI JAKARTA 12/17/1989 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK DA 3 /24 16 14101 321605 5811820007 YESI NURIKHSANTI RAHAYU JAKARTA 11/18/1982 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA3A/7 16 14102 321605 6001950006 TIA ALITZA JAKARTA 1/20/1995 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK DA3A/18 16 14103 321605 6010910006 DESMA SINAGA BARISAN GER 10/20/1991 KRISTEN P BELUM KAWWIRASWASTA BLOK DA3A /1 16 14104 321605 6306680003 YUNITA DUMARIA P JAKARTA 6/23/1968 KRISTEN P KAWIN WIRASWASTA BLOK DA6/24 16 14105 321605 6402590002 M SUKARMIYATI MADIUN 2/24/1959 ISLAM L KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA3A/14 16 14106 321605 6408770004 SUDARSIH PURWOREJO 8/24/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA9 /12 16 14107 321605 6501760002 NETTY MUZAIYANAH JAKARTA 1/25/1976 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA6 /19 16 14108 321605 6502840003 FEBRINA RENIKA,SH MEDAN 2/25/1984 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA3A/16 16 14109 321605 6508760008 RINA AGUSTINA BANDUNG 8/25/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA3A/26 16 14110 321605 6511750006 ENNY KHUMAIDAH BANTUL 11/25/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA.3A /8 16 14111 321605 6705710008 DIYAH RATMASIH PURWOKERT 5/27/1971 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK DA9/6 16 14112 321605 6711940003 ASRIANI DONGORAN SIBURBUR 11/27/1994 ISLAM P BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK DA9/5 16 14113 321605 6712760004 TRI WINARTI MADIUN 12/27/1976 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA6/9 16 14114 321605 6801840004 FITRI LAILA SIREGAR TAPSEL 1/28/1984 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA9/5 16 14115 321605 6803810003 WAHYUNING BEKASI 3/28/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK DA6/22 16 14116 321605 6909780006 ROSTIANA JAKARTA 9/29/1978 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA6 /11 16 14

1 321605 0809720009 MARTOYO KLATEN 08/09/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC.6/5 17 142 321605 5510670006 NINING KUSNANINGSIH SUBANG 15/10/1967 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC.7/8 17 143 321605 1407620002 DEDI APENDI SUBANG 14/07/1962 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC.7/8 17 144 321605 1810720003 GUNAWAN WONOGIRI 18/10/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC.8/2 17 145 321605 1004830010 MOHTAR IDRUS NGAWI 10/04/1983 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC.7/12A 17 146 321605 4701790004 KAMSIA PANJAITAN MEDAN 07/01/1979 KRISTEN P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC.8/3A 17 147 321605 1611730001 AKHMAD SUBANDI JAKARTA 16/11/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC.6/7 17 148 321605 5310910005 ENI TAMALA BEKASI 13/10/1991 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EC.7/17 17 149 321605 0401740007 TRI HANDOYO PURWOKERT 04/01/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC.6/1 17 14

10 321605 0103740005 AHMAD SUKANTO WONOGIRI 01/03/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC.7/3A 17 1411 321605 0101930008 ARMANDHO FC JAKARTA 01/01/1993 ISLAM L BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EC.6/11 17 14

Page 58: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

12 321605 7004780004 LENI RUSMAYANTI INDRAMAYU 30/04/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC.6/19 17 1413 321605 6009830009 AGRI KUPAWARNI TASIKMALAY 20/09/1983 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC.7/16 17 1414 321605 6505770013 ELI TRI WIDOWATI TEGAL 25/05/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC.7/11 17 1415 321605 6709350002 NETTY ADEL CATRIEN HUKO CEPU 27/09/1935 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC.6/16 17 1416 321605 6606780008 ISTIQOMAH NGAWI 26/06/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC.7/12A 17 1417 321605 4111860002 DYAH MUNTIANI TRENGGALEK 01/11/1986 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC.7/12A 17 1418 321605 2708610002 NGADINO SOLO 27/08/1961 ISLAM L KAWIN PNS BLOK EC.6/11 17 1419 321605 2704760012 NUR HIDAYAT BANYUWANG 27/04/1976 ISLAM L KAWIN POLRI BLOK EC.7/18 17 1420 321605 1606710009 TEGUH SUHARTO JAKARTA 16/06/1971 KRISTEN L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EC.6/16 17 1421 321605 6002750002 LINCE DOLOK SARIBU PORSEA 20/02/1975 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC.6/12 17 1422 321605 0908870006 NGADIRUN PURWOREJO 09/08/1987 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EC.7/11 17 1423 321605 6507780008 LYNURIAH JAKARTA 25/07/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC.8/3A 17 1424 321605 0309940004 BINTANG SATRIO UTOMO JAKARTA 03/09/1994 ISLAM L BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EC.6/15 17 1425 321605 1508800006 MUJIONO PALEMBANG 15/08/1980 ISLAM L KAWIN TENTARA NASIONAL INBLOK EC.7/14 17 1426 321605 4809810005 SULIANA SIDODADI 08/09/1981 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC.7/5 17 1427 321605 6606930006 INA CHAERUNNISA BEKASI 26/06/1993 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EC.6/12A 17 1428 321605 5901700003 ROZANAH JAKARTA 29/01/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC.6/3 17 1429 321606 1912880005 ROBBY NURHENDRA BEKASI 19/12/1988 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EC.6/12A 17 1430 321605 5312950005 NATALIA GRACE TEMY JAKARTA 13/12/1995 KRISTEN P BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EC.6/16 17 1431 321605 2504440001 IR. SRI SEDYA MARJANTO CEPU 25/04/1944 ISLAM L KAWIN PENSIUNAN BLOK EC.7/5 17 1432 321605 6303630001 NURJANAH BEKASI 23/03/1963 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC.6/12A 17 1433 321605 4608930006 AGUSARIANI GROBOGAN 06/08/1993 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EC.6/20 17 1434 317203 4601760016 DIAN SUCIANTI JAKARTA 1/6/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC7 N0.2 17 1435 321605 0105730005 DARSONO INDRAMAYU 5/1/1973 ISLAM L KAWIN TENTARA NASIONAL INBLOK EC6/19 17 1436 321605 0111700006 AKHMAD SOLIKHIN JAKARTA 11/1/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC6/3A 17 1437 321605 0205690005 SUTIKNO WONOGIRI 5/2/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC8/3 17 1438 321605 0901790007 DICKY ROOSTIAWAN SEMARANG 1/9/1979 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC7/5 17 1439 321605 0904720004 BAKIR PURWOREJO 4/9/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC7/11 17 1440 321605 1010800009 LUBIK SIMANJUNTAK BONAN DOLO 10/10/1980 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC6/3A 17 1441 321605 1106790007 NANANG TEGUH.W NGAWI 6/11/1979 ISLAM L KAWIN KEPOLISIAN RI (POLRI)BLOK EC7/12A 17 1442 321605 1110740006 AHMAD FATONI JAKARTA 10/11/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC8/3A 17 1443 321605 1303750007 HOT BANYER SIAHAAN PAGAR BATU 3/13/1975 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC6 N0.1 17 1444 321605 1607750012 EKO YULIANTO SUMPIUH BA 7/16/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC6 /9 17 14

Page 59: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

45 321605 1707720006 YULIANIS JAKARTA 7/17/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC7/2 17 1446 321605 1712720004 SUKARMAN GUNUNG KID 12/17/1972 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EC6/8 17 1447 321605 2007750003 YAYAN YULIANDI BEKASI 7/20/1975 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EC6/14 17 1448 321605 2712650002 ZULHAKIMAN PESISIR SELA 12/27/1965 ISLAM L KAWIN GURU BLOK EC7 /9 17 1449 321605 3005500001 MAMAN BEKASI 5/30/1950 ISLAM L KAWIN SOPIR BLOK EC7/17 17 1450 321605 3011750009 ASEP SUTISNO INDRAMAYU 11/30/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC 7 / 10 17 1451 321605 4108640001 SUMARTINI KUNINGAN 8/1/1964 ISLAM P KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EC6/11 17 1452 321605 4311810004 NUR HIDAYAH KEBUMEN 11/3/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC6/9 17 1453 321605 4603850008 HANNA MARTIYANA PUTRI JAKARTA 3/6/1985 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EC6 /14 17 1454 321605 4805770011 LIA LEIANA HAERANI PURWAKART 5/8/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC6/1 17 1455 321605 4906610004 ETY BINTI NAIH BEKASI 6/9/1961 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC7/17 17 1456 321605 4908880004 HENDRAWATI SIMANJUNTAKBONAN DOLO 8/9/1988 KRISTEN P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EC.6 /3A 17 1457 321605 5502920006 FANNI FEBRIANTI SUBANG 2/15/1992 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EC7/8 17 1458 321605 5602750004 WARWANTI WONOGIRI 2/16/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC6 /8 17 1459 321605 5606720009 NUR AZIZAH PESISIR SELA 6/16/1972 ISLAM P KAWIN GURU BLOK EC17/9 17 1460 321605 5805810006 TRI HASTUTI WONOGIRI 5/18/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC7/10 17 1461 321605 6204830005 LILIS KURNIASIH JAKARTA 4/22/1983 ISLAM P KAWIN GURU BLOK EC7/14 17 1462 321605 6209710003 FIORITA LUCYA ROOSANTI BLORA 9/22/1971 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC7/5 17 1463 321605 6309800004 YUYUH SUKMAWATI BOGOR 9/23/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC6/7 17 1464 321605 6603820003 JUMARNI PURBALINGG 3/26/1982 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC7 /3A 17 1465 321605 6610720005 HERMY ELVIRA LEILANI,S.SOSJAKARTA 10/26/1972 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC6/16 17 1466 321605 6702850006 DEDEH KURNIASIH INDRAMAYU 2/27/1985 ISLAM P KAWIN WIRASWASTA BLOK EC6/19 17 1467 321605 6905780003 RAMENTINA SILALAHI NEGERI LAMA 5/29/1978 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EC7/1 17 1468 321605 6907770005 YULLYANA RUSTAM JAKARTA 7/29/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC.6 /5 17 1469 321605 6909750005 TITIK LESTARI WONOGIRI 9/29/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EC8/3 17 1470 321606 1608910006 DENDY HAMDY BEKASI 8/16/1991 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EC6 /12A 17 14

1 321605 2308770007 NASRULLOH, S.PD,MM JAKARTA 23/08/1977 ISLAM L KAWIN GURU BLOK EA.1A/1 18 142 321605 5003720006 IMAS SURYATI JAKARTA 10/03/1972 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.1/9 18 143 321605 1911680006 ERWIS YONO JAKARTA 19/11/1968 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.1/1 18 144 321605 6912910006 ACHDAUL AFIS GRESIK 29/12/1991 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA.1A/6 18 145 321605 2904790006 EKO APRIYANTO KEBUMEN 29/04/1979 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK CA.3A/1 18 146 321605 1510750009 MOCHAMAD TURIP B ABDUL CIREBON 15/10/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.1/16 18 14

Page 60: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

7 321605 1104710005 DANANG UNTORO JAKARTA 11/04/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.2/1 18 148 321605 1710690003 SUPARMAN SURABAYA 17/10/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.1/5 18 149 321605 2012930007 BILLY ABDIRRAHMAN AHMA BEKASI 20/12/1993 ISLAM L BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EA.2/8F 18 14

10 321605 0312910006 GARDYAS BEKASI 03/12/1991 KRISTEN L BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EA.2/80 18 1411 321605 7005880008 PRISTA SAVERINA MEDYANI JAKARTA 30/05/1988 ISLAM P BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EA.2/3 18 1412 321605 6506780008 TITIK MURDIYANTI SURAKARTA 25/06/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.1/5 18 1413 321605 5207780012 ETI YULIANTI JAKARTA 12/07/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.2/6 18 1414 321605 7001820003 ENDANG SURYANTI JAKARTA 30/01/1982 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.1A/8 18 1415 321605 7112740018 MANIS CILACAP 31/12/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.8/7 18 1416 321605 6709710002 SRI HASTUTI LUBUK LING 27/09/1971 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.2/2 18 1417 321605 4212780010 IIT ITNAH BEKASI 02/12/1978 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.2/80 18 1418 321605 6612700004 EUIS SITI MASITOH BANDUNG 26/12/1970 ISLAM P CERAI PNS BLOK EA.1/2 18 1419 321605 1212630006 ABD. MUFID GRESIK 12/12/1983 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA.1A/6 18 1420 321605 7101780002 ELVIRA HENI SUPRIYANTO SLEMAN 31/01/1978 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.6/18 18 1421 321605 0712780008 TRI SUMPENO PURWOREJO 07/12/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK DA.3A/7 18 1422 321605 1501720013 EDY SUYANTO GRESIK 15/01/1972 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.1/17 18 1423 321605 1512660005 DJOKO ABRIANTORO JAKARTA 15/12/1966 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EA.1/9 18 1424 321605 5806850009 YUNI SUNARTI CILACAP 18/06/1985 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.1/6 18 1425 321605 5803790007 SUTINAH BOYOLALI 18/03/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.1A/5 18 1426 321605 5704800009 SUNIYATI KUNINGAN 17/04/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.2/5 18 1427 321605 6009760006 CATUR WIBI IRIYANI NGAWI 20/09/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.1/17 18 1428 321605 4311510002 SARYONAH KUNINGAN 03/11/1951 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.1/10A 018 1429 321605 1909770006 ANNASUL MUCHLIS CILACAP 19/09/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.2/5 18 1430 321605 0406800017 LUKMAN NURHAKIM KUNINGAN 04/06/1980 ISLAM L KAWIN KEPOLISIAN RI (POLRI)BLOK EA.2/8G 18 1431 321605 0311470003 H.USNADI KUNINGAN 03/11/1947 ISLAM L KAWIN PENSIUNAN BLOK EA.1/10A 18 1432 321605 2304720005 SRIYONO SEMARANG 23/04/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.2/2 18 1433 321605 2109750008 STEFAN YUSDA ROSAVA JAKARTA 21/09/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.1/7 18 1434 321605 4712790011 YANTI CIREBON 07/12/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.1/16 18 1435 321605 2312700004 ABDULLAH SIARA MALILI 23/12/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.2/8F 18 1436 321605 7009760004 SUPARTINAH WONOGIRI 30/09/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.1A/11 18 1437 321605 0104890008 MUNTAZ ARIFIN TEGAL 4/1/1989 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA1 /20 18 1438 321605 0106750008 RUKAMTO BOYOLALI 6/1/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA1A/5 18 1439 321605 0207620002 TEDDY ACHMAD SETIADY BANDUNG 7/2/1962 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA2/3A 18 14

Page 61: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

40 321605 0212670007 SRI MIYANTO SUKOHARJO 12/2/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA EA1 /3 18 1441 321605 0608720007 APIPUDIN CIAMIS 8/6/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA1/3A 18 1442 321605 0709760008 YUDI TRI HERLAMBANG KEDIRI 9/7/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA1 /20 18 1443 321605 0906750012 ISWANTO BANTUL 6/9/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA1A /18 18 1444 321605 1005760012 LASTARI REMBANG 5/10/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA1A/11 18 1445 321605 1005850014 DIKUN PEKALONGAN 5/10/1985 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EA8 N0.7 18 1446 321605 1406650005 DRS.BARIDUN KEBUMEN 6/14/1965 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EA1/15 18 1447 321605 1707700010 WASRIL JAMBAK SUMBAR 7/17/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA1/8 18 1448 321605 2411930006 MUHAMMAD NUR KHALIMI TEGAL 11/24/1993 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA1 /20 18 1449 321605 2603760005 NURHIDAYAT BEKASI 3/26/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA1A /9 18 1450 321605 2604940005 RICKMAN MULIARA JAKARTA 4/26/1994 ISLAM L BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EA1/2 18 1451 321605 2707840008 ERIK KOSIM CIANJUR 7/27/1984 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA1A /3A 18 1452 321605 2802940004 FERDI FERI JAKARTA 2/28/1994 ISLAM L BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EA1 /1 18 1453 321605 2901820005 RIZKY RINALDI FAJAR JAKARTA 1/29/1982 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA1A /8 18 1454 321605 2903680003 TAUFIQ MUJAHIDIN BANYUWANG 3/29/1968 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA1/11A 18 1455 321605 4109950005 DIANA VIOLANY JAKARTA 9/1/1995 KRISTEN P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EA.2 / 8E 18 1456 321605 4401720005 SURIYATI JOMBANG 1/4/1972 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA2/3A 18 1457 321605 4408780008 SRI RAHMAYUNI PADANG 8/4/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA1 /8 18 1458 321605 4610690003 SITI SAENAH KEBUMEN 10/6/1969 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA1/15 18 1459 321605 4808730012 MURNI ANA DAMANIK SIDAMANIK 8/8/1973 KRISTEN P CERAI MATI WIRASWASTA BLOK EA2 /8E 18 1460 321605 4903870006 SITI UMAIROH JAKARTA 3/9/1987 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA1A /1 18 1461 321605 5010790013 SRI SUCI EKOWATI TEGAL 10/10/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA1 /20 18 1462 321605 5012690014 MULYANAH GRESIK 12/10/1969 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA1A /6 18 1463 321605 5204820004 SARTINI BANTUL 12/2/1967 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA1 /3A 18 1464 321605 5206800010 SETIYARISTINA LEBAK BANTE 6/12/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA1A /10 18 1465 321605 5306810014 RIRIN RINTAN KUNINGAN 6/13/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA.2 /8G 18 1466 321605 5408780008 SRI SUYAMTI SUKOHARJO 8/14/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA1 /3 18 1467 321605 5505750022 TUTI HANDAYANI JAKARTA 5/15/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA2 /1 18 1468 321605 5807700006 HERAWATI CIREBON 7/18/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA2/8F 18 1469 321605 6505750011 NASYATUN KEBUMEN 5/25/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA1 /18 18 1470 321605 6606610002 SRI SURANI KLATEN 6/26/1961 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA2/3 18 1471 321605 6905100003 KHUSNUL MARIANAH MALANG 5/29/1981 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA1 /7 18 1472 321605 6910900003 ISTNAINIL MUFIDAH GRESIK 10/29/1990 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EA1A/6 18 14

Page 62: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

73 321605 7112730014 MUKHFITROH BANJAR NEG 12/31/1973 ISLAM P KAWIN PEDAGANG BLOK EA1/1 18 14

1 321605 5311730004 YURIATI GUNUNGKIDU13/11/1973 ISLAM P KAWIN HONORER BLOK EB.15/22 19 142 321605 1902740005 MARYONO WONOGIRI 19/02/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.15/25 19 143 321605 0809930003 FAJAR DANIRI BEKASI 08/09/1993 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB.12/9 19 144 321605 2703650001 RUSMANTA SUBANG 27/03/1965 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.15/16 19 145 321605 2405780003 MINO WONOGIRI 24/05/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.18/6 19 146 321605 6312950005 DESI NURMALASARI JAKARTA 23/12/1995 ISLAM P BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EB.18/3 19 147 321605 2911910003 BINSAR RICCARDO HARRY BEKASI 29/11/1991 KRISTEN L BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EB.18/3A 19 148 321605 6903810007 SITI NURHASANAH JAKARTA 29/03/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.18/6 19 149 321605 6812890005 FARIDA JAKARTA 28/12/1989 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.15/16 19 14

10 321605 7008700010 ARYANTI ARIFIN JAKARTA 30/08/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.15/10 19 1411 321605 5107690008 IDA FARIDA SRI MULYANI AMBARAWA 11/07/1969 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.15/14 19 1412 321605 6908790002 WATI BOGOR 29/08/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.12/3A 19 1413 321605 5309710004 ELIS KURNIAWATI SUKABUMI 13/09/1971 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.18/3 19 1414 321605 6109790004 KONI YULIANSA PETANGGAN 21/09/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.18/9 19 1415 321605 4303740006 SRI WAHYUNI KARANG ANY 03/03/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.18/7 19 1416 321605 0108540004 YUNUS AGUSTINUS SURABAYA 01/08/1954 KRISTEN L KAWIN PENSIUNAN BLOK EB.18/11 19 1417 321605 1007760011 SANDA SAKARUDIN BEKASI 10/07/1976 ISLAM L KAWIN PNS BLOK EB.15/22 19 1418 321605 1111710002 JUMINO SOLO 11/11/1971 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB.18/16 19 1419 321605 5505750006 ELLYS PURBA TAPUT 15/05/1975 KRISTEN P KAWIN WIRASWASTA BLOK EB.15/15 19 1420 321605 5212880010 YENNI GABRIEL BEKASI 12/12/1988 KRISTEN P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB.18/11 19 1421 321605 6603840006 ERVINA BR. SINURAYA MEDAN 26/03/1984 KRISTEN P BELUM KAWPERAWAT BLOK EB.12/10 19 1422 321605 1508580004 SONTAR MARPAUNG SUMUT 15/08/1958 KRISTEN L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB.18/3A 19 1423 321605 4410950007 DHEWANTI ABRI EKA PUTRI JAKARTA 04/10/1995 ISLAM P BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EB.18/16 19 1424 321605 6006720004 MURNI ANITA JAKARTA 20/08/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.12/9 19 1425 321605 1604750011 SUYADI PACITAN 16/04/1975 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB.15/27 19 1426 321605 0608720004 EDWARDI LAMPUNG 06/08/1972 ISLAM L KAWIN BURUH HARIAN LEPASBLOK EB.15/17 19 1427 321605 5005780010 TRIYANI LAMPUNG 10/05/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.15/17 19 1428 321605 4611780011 NGADINEM BANTUL 06/11/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.15/27 19 1429 321605 4904810007 EVI KANIA ENDAH CIAMIS 09/04/1981 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.15/20 19 1430 321605 0607760013 RADEN BUDI ARIFIANTO JAKARTA 06/07/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EA.1A/10 19 1431 321605 1904670004 FATURYONO BANYUMAS 19/04/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.18/3A 19 14

Page 63: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

32 327501 0504940017 TEGUH ARIEFIANTO BEKASI 05/04/1994 ISLAM L BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EB.18/2 19 1433 327501 4507640024 WARTINI JAKARTA 05/07/1964 ISLAM P CERAI MENGURUS RUMAH TBLOK EB.18/2 19 1434 321605 4901640001 ROIDA BR SIMANGUNSONG SIRUAR 09/01/1964 KRISTEN P KAWIN GURU BLOK EB.18A/ 19 1435 321605 2201750009 MUKTI BASUKI JAKARTA 22/01/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.12/3A 19 1436 321605 2105670004 SUKARDI MALANG 21/05/1967 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EB.12/1 19 1437 321605 4702760010 HERMAYANTI KUNINGAN 07/02/1976 ISLAM P KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EB.12/1 19 1438 321605 6409910001 ENDAH PERMATA SARI BEKASI 24/09/1991 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB.12/9 19 1439 321605 0704700009 RUDY HARTONO YOGYAKARTA 07/04/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.15/20 19 1440 321606 0808760020 BERESMAN SITORUS SIRINGORING 08/08/1976 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.18/15 19 1441 321605 0309710005 SUGIYANTA KLATEN 9/3/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB12/5 19 1442 321605 0404720009 SUTARSO WONOGIRI 4/4/1972 ISLAM L KAWIN PEDAGANG BLOK EB.15 / 19 1443 321605 0801940005 MUHAMMAD RIZKI JAKARTA 1/8/1994 ISLAM L BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EA15 /16 19 1444 321605 0807740006 NANA SUMEDANG 7/8/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB15/12 19 1445 321605 1003670010 DENI TAUFAN INDRAMAYU 3/10/1967 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB15 /18 19 1446 321605 1006780014 JOHAN EFENDI S JAKARTA 6/10/1978 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK. EB-12 / 19 1447 321605 1008600004 EDI EFENDI JAKARTA 8/10/1960 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB12 /9 19 1448 321605 1105920004 APIT WIDODO TEGAL 5/11/1992 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB15/25 19 1449 321605 1106780006 SUGIYARTO KLATEN 6/11/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.16 / 5 19 1450 321605 1403820009 UPENG SUPRIATNA CIAMIS 3/14/1982 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB12/3 19 1451 321605 1511900003 DANIEL AGUSTINUS BUMI AYU 11/15/1990 KRISTEN L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB16 /11 19 1452 321605 1708750014 AGUS PERANGIN ANGIN MEDAN 8/17/1975 KRISTEN L KAWIN PEDAGANG BLOK EB12/10 19 1453 321605 2701710003 SUWANDI WONOGIRI 1/27/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB15/21 19 1454 321605 2704920003 FERRY AFRIYANTO AMBARAWA 4/27/1992 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB15 /14 19 1455 321605 2905800003 ALEX RAHARDI JAKARTA 5/29/1980 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB15 /24 19 1456 321605 2912690002 SUHENDI JAKARTA 12/29/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB15 /10 19 1457 321605 3005790002 HEMRIYADI PALEMBANG 5/30/1979 ISLAM L KAWIN BURUH HARIAN LEPASBLOK EB16 /9 19 1458 321605 4107940083 JULIANA BR MARPAUNG BEKASI 7/1/1994 KRISTEN P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EB16/3A 19 1459 321605 4703830011 DEDEH ARYANTI SUMEDANG 3/7/1983 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB15/12 19 1460 321605 5002720005 SUMARTI WONOGIRI 2/10/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB16 /16 19 1461 321605 5107690009 APONG EDAH JUBAEDAH SUMEDANG 7/11/1969 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB15 /16 19 1462 321605 5202760002 SUTIYEM GUNUNG KID 2/12/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB15 /11 19 1463 321605 5210800006 NYS NURMALAYANTI OKTARIPALEMBANG 10/12/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB 15 /2 19 1464 321605 5211480003 MURTINI BANYUMAS 11/12/1948 ISLAM P CERAI MATI MENGURUS RUMAH TBLOK EB16/6 19 14

Page 64: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

65 321605 5303800005 INDRIYANI BOYOLALI 3/13/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB15 N0 19 1466 321605 5411740003 IIS SOPIYAH LAMPUNG 11/14/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA12 N0. 19 1467 321605 5706790006 RITA QODARIYAH BLITAR 6/17/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB12 /3 19 1468 321605 5709760003 ARMIDA BR.SEMBIRING KABANJAHE 9/17/1976 KRISTEN P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB12/10 19 1469 321605 6004830003 SUPARMI TEGAL 4/20/1983 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB15/25 19 1470 321605 6907670002 DARTI R. BUMI AYU 7/29/1967 KRISTEN P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB16/11 19 1471 321605 7101930002 FATMAWATI JAKARTA 1/31/1993 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB16/3 19 14

1 187112 7110910004 TRIANA NOVIANTI LAMPUNG 31/10/1991 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB.3A/10 20 142 317107 5407830009 NUR CHOTIMAH JAKARTA 14/07/1983 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB.2/15 20 143 317107 0603510003 RATA TEGAL 06/03/1951 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB.2/15 20 144 317107 4210580005 MUASIH JAKARTA 02/10/1958 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.2/15 20 145 321605 6303780002 MARDYANNA KOESWANDARIJAKARTA 23/03/1978 ISLAM P KAWIN GURU BLOK EB.3/2 20 146 321605 4606720014 SRI HARIMURTI GROBOGAN 06/06/1972 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.2/14 20 147 321605 2512740004 TRI KRISTANTO JAKARTA 25/12/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.3/11A 20 148 321605 6901760003 RIANI ANGGRAINI JAKARTA 29/01/1976 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.3/11A 20 149 321605 2303770004 DADAN DANI SUGANDI MAJALENGKA 23/03/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.3/20 20 14

10 321605 6405820005 MUNFAIZAH BEKASI 24/05/1982 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.3/3A 20 1411 321605 4109720004 SUPRIYATIN JAKARTA 01/09/1972 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.3A/3 20 1412 321605 4101920014 PIPIN DEPIATI MUARA DAN 01/01/1992 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB.2/1 20 1413 321605 5001890006 ELAH SHOLIHAH KUNINGAN 10/01/1989 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB.3/3 20 1414 321605 4903930009 FITRIANI KARANG TAN 09/03/1993 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB.2/1 20 1415 321605 7112810012 ELLIS AMALIA BANDUNG 31/12/1981 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.3/3 20 1416 321605 0201780006 FADUL HAKIM JAKARTA 02/01/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.3A/8 20 1417 321605 1705740003 DAMIN BLORA 17/06/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA JL. BERLIAN VI 20 1418 321605 1810820007 YOSUA BAYU SETA SURABAYA 18/10/1982 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.3/21 20 1419 321605 4201840002 MELI ZUBAEDAH TEGAL 02/01/1984 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.3/23 20 1420 321605 6503690004 SANARIAH PALEMBANG 25/03/1969 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.2/3 20 1421 321605 4902790005 SRI MULYANI NGAWI 09/02/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.3A/12 20 1422 321605 7008780003 RENI GUSWATI PEKAN KAMIS 30/08/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.3A/8 20 1423 321605 6712440001 WASTINAH INDRAMAYU 27/12/1944 ISLAM P CERAI MENGURUS RUMAH TBLOK EB.2/12 20 1424 321605 7009780003 SULASMININGSIH BLORA 30/09/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.3/16A 20 1425 321605 2403770009 RIZAL FAUZI BOGOR 24/03/1977 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB.3/9 20 14

Page 65: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

26 321605 6109770009 KISMIYATI MAGELANG 21/09/1977 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.3A/7 20 1427 321605 6311750003 NURAINI LAMPUNG 23/11/1975 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.3A/10 20 1428 321605 4404820006 APRILLIA WULANDARI JAKARTA 04/04/1982 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.3/1 20 1429 321605 4307790006 YULI NURHAYATI JAKARTA 03/07/1979 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.3A/1 20 1430 321605 6107950005 ASTRID CYNTIAWATI WIJAYA JAKARTA 21/07/1995 ISLAM P BELUM KAWMAHASISWA/PELAJARBLOK EB.3/5 20 1431 321605 4202760003 SUWARNI BANYUMAS 02/02/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.3/14 20 1432 321605 1311830001 MUHAMMAD SAHRIZAL KOTA DATAR 13/11/1983 ISLAM L KAWIN GURU BLOK EB.3/2 20 1433 321605 1405920004 INDRA ANDRIAN RUSTANDI BEKASI 14/05/1992 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB.3A/6 20 1434 321605 1203740005 YAYAT SUKMANA TASIKMALAY 12/03/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA JL. BERLIAN VI 20 1435 321605 5204870007 RIZA REPITA LS. BATU 12/04/1987 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.2/1 20 1436 321605 2610800006 OKTAVIANUS ANTONI SURABAYA 26/10/1980 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.2/15 20 1437 321605 5206680011 SUMARSIH KEBUMEN 12/06/1968 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.3A/5 20 1438 321605 6303750017 ESIH SUKAESIH SUKABUMI 23/03/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.2/3A 20 1439 330601 5003450001 KALMINATUN PURWOREJO 10/03/1945 ISLAM P CERAI MENGURUS RUMAH TBLOK EB.3/7 20 1440 321605 0206790007 TRI WIDODO JAKARTA 02/06/1979 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.3A/12 20 1441 321605 2012730005 NELSON SIRINGO RINGO MEDAN 20/12/1973 KRISTEN L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.3/12 20 1442 321605 2007710005 JEMMY SOHILAIT JAKARTA 20/07/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.3A/1 20 1443 321605 2004760009 MIRIANTO BELINYU 24/04/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.3/11 20 1444 321605 4610740001 MASTIAWAN PURBATUA 06/10/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.3A/11 20 1445 321605 0707700011 ZULKIFLI ATANG MAJU 07/07/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.3/26 20 1446 321605 6501740003 YENI MUHARNIANTI JAKARTA 25/01/1974 ISLAM P CERAI KARYAWAN SWASTA BLOK EB.3/10 20 1447 321605 2201830004 LUTFI DWI SUSANTO TEGAL 22/01/1983 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB.3/23 20 1448 321605 2310760002 WAHYU KUNINGAN 23/10/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.3/14 20 1449 321605 4707830011 NINGRUM YULININGSIH JAKARTA 07/07/1983 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.3/6 20 1450 321605 4707720001 BETTY YULIANA JAKARTA 07/07/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.2/12 20 1451 321605 6505940002 MIA LESTARI KARANGTAND25/05/1994 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB.2/1 20 1452 321605 0603900003 ENDRIK SUPRIYANTO CIREBON 06/03/1990 ISLAM L BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB.2/1 20 1453 321605 2809780001 FATHURRAHMAN, S.PT JAKARTA 28/09/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.3/27 20 1454 321605 2310730003 A. FAISAL PADANG 23/10/1973 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB.2/3 20 1455 321605 1905730004 YAYAT KOSWARA JAKARTA 19/05/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.3A/3 20 1456 321605 0204740011 ARIP MULYANA GARUT 4/2/1974 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB2/3A 20 1457 321605 0208790005 SULAEMAN JAKARTA 8/2/1979 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB2/9 20 1458 321605 0608730005 OMA IRFANI TANGERANG 8/6/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB2 /6 20 14

Page 66: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

59 321605 0903730004 HANDOYO ADIPUTRO,S.SOS JAKARTA 3/9/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB3A/7 20 1460 321605 1003750011 TONG ADIH JAKARTA 3/10/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB2 /12 20 1461 321605 1008680005 ZULFAHMI PADANG 8/10/1968 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB2/3 20 1462 321605 1111700004 LASTARI BEKASI 11/11/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB3 /3A 20 1463 321605 1206700007 DIAN HARNOKO MEDAN 6/12/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB3A/11 20 1464 321605 1309750003 AHMAD FAUZI MIFTAH BEKASI 9/13/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB3/1 20 1465 321605 1405790004 IHWANNUDIN BOYOLALI 5/14/1979 ISLAM L KAWIN KEPOLISIAN RI (POLRI)BLOK EB3 /25 20 1466 321605 1707710006 FRANS SARTANA ANDRIES,SEPEKANBARU 7/17/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN HONORERBLOK EB3/15 20 1467 321605 1707800004 ASTADI CIREBON 7/17/1980 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB2/1 20 1468 321605 1801780007 JOKO PURWANTO WONOGIRI 1/18/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB3/6 20 1469 321605 1811770004 NOFRIANDI PADANG 11/18/1977 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB2/3A 20 1470 321605 1912760004 SYARIF BUDIMAN SERANG 12/19/1976 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB3 /3A 20 1471 321605 2602760002 BUSROH.HS KARANG NEG 2/26/1976 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB2/12A 20 1472 321605 2602920002 SURYA FITER WIBOWO LS.BATU 2/26/1992 ISLAM L BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK EB2/1 20 1473 321605 2611950004 EKA PUTRA ZULIANSAH JAKARTA 11/26/1995 ISLAM L BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EB2/3 20 1474 321605 3005680004 MUHIDIN DENI RUSTANDI BEKASI 5/30/1968 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB3A/6 20 1475 321605 3011660001 DRS.CENTOT ISWANTORO LAMPUNG 11/30/1966 ISLAM L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB3A/10 20 1476 321605 3011750005 AVIK HARIYANA BEKASI 11/30/1975 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB2/2 20 1477 321605 4104770006 SRI WAHYUNI BEKASI 4/1/1977 ISLAM P KAWIN WIRASWASTA BLOK EB2/2 20 1478 321605 4406790012 SUWARNI CIAMIS 6/4/1979 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB3 /16 20 1479 321605 4502780007 LAMRIA BANJAR NAHOR MEDAN 2/5/1978 KRISTEN P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB 3 /12 20 1480 321605 4610780010 NUNUNG SITI NURAENI MAJALENGKA 10/6/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB3 /20 20 1481 321605 4709770002 LESTARI RAHMAWATI,S.Pd RATO SILA 9/7/1977 ISLAM P KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EB3 /27 20 1482 321605 4807820005 NUR HASANAH JAKARTA 7/8/1982 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB NO 9 20 1483 321605 5011780008 NUR OPNIH JAKARTA 11/10/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB2 /9 20 1484 321605 5211720008 ETIN HARYATIN SUMEDANG 11/12/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB3 /26 20 1485 321605 5306950008 RESSA ARITA ZULKIFLI PUTRI BEKASI 6/13/1995 ISLAM P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB3 /26 20 1486 321605 5403430001 RR. SARWASIH MADIUN 3/14/1943 ISLAM P CERAI MATI BELUM/TIDAK BEKERJ BLOK EB3 /21 20 1487 321605 5406780009 NURITA JAKARTA 6/14/1978 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB2 /15 20 1488 321605 5504930004 IZZATULLOH SUMIRATI NIN KEBUMEN 4/15/1993 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EB3A/5 20 1489 321605 5604780009 APRIYANI MASRATI JAKARTA 4/16/1978 ISLAM P KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EB3 /15 20 1590 321605 5609800011 NENI S.PALUPI CIREBON 9/16/1980 ISLAM P KAWIN GURU BLOK EB3 /11 20 1491 321605 5807720007 WATI SUSILAWATI CIAMIS 7/18/1972 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB3/5 20 14

Page 67: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

92 321605 5911800009 RITMADINI KUBANG 11/19/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB2/3A 20 1493 321605 6009810001 WIDYAWATI PADANG 9/20/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB2/3 20 1494 321605 6402940002 SITI AISYAH SUKABUMI 2/24/1994 ISLAM P BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK EB NO 9 20 1495 321605 6511810002 ASTUTI WIJANTI JAKARTA 11/25/1981 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB3/21 20 1496 321605 7012760007 WIDIANIH JAKARTA 12/30/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB2 N0.6 20 1497 332815 0401920004 ANGGA DWIAN WIDYARFIANTEGAL 1/4/1992 ISLAM L BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK EB2 /15 20 14

1 321605 0309690004 SUGIARTO PEMALANG 03/09/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.14/1 21 142 321605 4311890004 RIBKA TOBING JAKARTA 03/11/1989 KRISTEN P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB.12A/3 21 143 321605 1805680005 TEDI HERDIAT CIAMIS 18/05/1968 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.15/7 21 144 321605 6504680005 TATIK SUGIYANTI SUKOHARJO 25/04/1968 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.14/7 21 145 321605 4104760004 MUDAYAH KENDAL 01/04/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.15/7 21 146 321605 0102550001 H. SOETIKNO JEPARA 01/02/1955 ISLAM L KAWIN PENSIUNAN BLOK EB.12A/6 21 147 321605 0406640004 DAOS, S.PD BEKASI 04/06/1964 ISLAM L KAWIN PNS BLOK EB.15/6 21 148 321605 0508720007 ANTONIUS ASON FLORES 05/08/1972 KATHOLIK L KAWIN WIRASWASTA BLOK EB.12A/1 21 149 321605 7003910001 NENSY ARIESTY JAKARTA 30/03/1991 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.12A/3 21 14

10 321605 1609690005 YASFIZAL TASLIM BITUNG 16/09/1969 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.14/8 21 1411 321605 6104760004 DIANA HERAWATI, S.PD JAKARTA 21/04/1976 ISLAM P KAWIN GURU BLOK EB.15/9 21 1412 321605 4209830002 ITA SUSANTI NINGSIH SRAGEN 02/09/1983 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.14/9 21 1413 321605 5006680010 MARLIS S HERI YUNISTIATI PURBALINGG 10/06/1968 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.12A/1 21 1414 321605 4803800004 TRI SUBEKTI BOYOLALI 08/03/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.14/5 21 1415 321605 5103700001 KHAERIYAH PEMALANG 11/03/1970 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.14/1 21 1416 321605 2501770003 JEFFRY KARYANTO MAGELANG 25/01/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.14/3 21 1417 321606 2010770005 NANA SUHANA CIREBON 20/10/1977 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.14/2 21 1418 321606 4807800023 ARMY JULIYANTI JAKARTA 08/07/1980 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.14/2 21 1419 321605 4710780005 GURITNO EKOWATI NGANJUK 07/10/1978 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.14/3 21 1420 321605 6504730001 OWAN SUMANINTEN NGAWI 25/04/1973 ISLAM P KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.14/6 21 1421 321605 2611750004 MOH. ROIS TUBAN 16/11/1975 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EB.12A/8 21 1422 321605 7005650003 INDAH PUJI RAHAYU JAKARTA 30/05/1965 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB.12A/1 21 1423 321605 0202690002 MUHAIMIN,SE.MM MAGELANG 2/2/1969 ISLAM L KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EB15/9 21 1424 321605 0503640004 NASAN JAKARTA 3/5/1964 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB12A/1 21 1425 321605 1706720007 SUGIHARJA SLEMAN 6/17/1971 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB14/5 21 1426 321605 1802780001 BERNADUS EKO PRIATNO K CIREBON 2/18/1978 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.15/9 21 14

Page 68: Data E-ktp Untuk Rt-rt

Data E-KTP untuk RT

website : rwmustika14.blogspot.comemail : [email protected]

NO KODE NIK NIK NAMALAHIR

AGAMAJ. K

STATUS PEKERJAAN ALAMAT RT RW KETTEMPAT TGL L P

27 321605 1804830004 SURYANI AKHWAN BATANG 4/18/1983 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB.14 /0 21 1428 321605 1812730002 RABIYO GUNUNG KID 12/18/1973 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB14 /8 21 1429 321605 2208660004 ZAINAL ARIFIN JAKARTA 8/22/1966 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB12A/1 21 1430 321605 2607700002 ABDUL MUKMIN JAKARTA 7/26/1970 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB14/3A 21 1431 321605 2805720001 MAIRULI JAKARTA 5/28/1972 ISLAM L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB14 /7 21 1432 321605 3110670001 PAULUS ENDRO PRATOMO BANJAR NEG 10/31/1967 KATHOLIK L KAWIN KARYAWAN SWASTA BLOK EB15/3 21 1433 321605 4100920005 KASINDAH GALUH PERTIWI JAKARTA 10/14/1992 ISLAM P BELUM KAWPELAJAR/MAHASISWABLOK EB12A/1 21 1434 321605 4104860008 VERA DAWATI TOBING JAKARTA 4/1/1986 KRISTEN P BELUM KAWKARYAWAN SWASTA BLOK EB12A/3 21 1435 321605 4503800006 DENY RIANTY JAKARTA 3/5/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB12A/8 21 1436 321605 4511840004 ANA KURNIYATI MAGELANG 11/5/1984 ISLAM P KAWIN KARYAWAN HONORERBLOK EB.15/9 21 1437 321605 4910560002 HJ.YATI YOGYAKARTA 10/9/1956 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB12 /6 21 1438 321605 5011760001 SRI WINARSIH KEDIRI 11/10/1976 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB15 /3 21 1439 321605 5211910007 RIZKA RAHMAWATI BEKASI 11/12/1991 ISLAM P BELUM KAWBELUM/TIDAK BEKERJ BLOK EB15 /6 21 1440 321605 5303740004 MURNIATI MARPAUNG MEDAN 3/13/1974 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB12A/1 21 1441 321605 5304700002 SITI ROGAYA,S.PD,SD BEKASI 4/13/1970 ISLAM P KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPILBLOK EB15 /6 21 1442 321605 5512800007 DESI SRI WAHYUNI JAKARTA 12/15/1980 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EB14/3A 21 1443 321605 6708750006 HENY YUMAENI PURNAMA DJAKARTA 8/27/1975 ISLAM P KAWIN MENGURUS RUMAH TBLOK EA14 /8 21 14