berbagi kasih persaudaraan_ kumpulan doa doa iman katolik yang harus dihafal

Upload: douglas-simbolon

Post on 27-Feb-2018

428 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Berbagi Kasih Persaudaraan_ Kumpulan DOA DOA Iman Katolik Yang Harus Dihafal

  1/13

  21:56:57

  2013 (8)

  Januari 2013 (8)

  12 RAHASIA AWET MUDAMENURUT ALKITAB

  Arti DO A Bapa Kami

  PAROKI SANTA MARIAASSUMPTA SANTOYOSEF: UMAT KA...

  Doa Koronka KerahimanIlahi

  Doa Mohon Pengampunan

  Doa Penyembuhan BatinDalam Tidur

  Kumpulan DOA DOA ImanKatolik Yang HarusDihafal

  Koleksi Gambar2 Kudus

  TEMUKAN LEBIH BANYAK DISINIBREW..

  SHARE

  5 Lainnya Blog Berikut Buat Blog Masuk

  http://robertureng.blogspot.com/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00%2B07:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00%2B07:00&max-results=8http://robertureng.blogspot.com/2013/01/kumpulan-doa-doa-iman-katolik-yang.htmlhttp://robertureng.blogspot.com/2013/01/doa-koronka-kerahiman-ilahi.htmlhttp://void%280%29/http://robertureng.blogspot.com/2013/01/doa-mohon-pengampunan.htmlhttp://void%280%29/http://robertureng.blogspot.com/2013/01/12-rahasia-awet-muda-menurut-alkitab.htmlhttp://robertureng.blogspot.com/2013/01/paroki-santa-maria-assumpta-santo-yosef.htmlhttp://robertureng.blogspot.com/2013/01/blog-post_3.htmlhttp://robertureng.blogspot.com/2013/01/v-behaviorurldefaultvmlo.htmlhttp://robertureng.blogspot.com/2013_01_01_archive.htmlhttp://robertureng.blogspot.com/http://robertureng.blogspot.com/2013/01/doa-penyembuhan-batin-dalam-tidur.html
 • 7/25/2019 Berbagi Kasih Persaudaraan_ Kumpulan DOA DOA Iman Katolik Yang Harus Dihafal

  2/13

  Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini

  sekarang dan waktu kami mati. Amin

  6. DOA ROSARIOBiasanya dilakukan setiap bulan Mei Dan Oktober secara berkelompok

  setiap malam.

  Peristiwa-Peristiwa Rosario:

  1. Peristiwa-Peristiwa Gembira: ( Senin+Sabtu )a.

  Maria Menerima Kabar Gembira dari Malaikat Gabriel

  b. Maria Mengunjungi Elizabeth saudarinya

  c.Yesus dilahirkan di kandang Betlehem

  d. Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah

  e.Yesus diketemukan dalam bait Allah.

  2. Peristiwa-peristiwa Sedih:(Selasa & Jumat)

  a. Yesus berdoa kepada Bapanya dalam sakrat maut

  b. Yesus diderac. Yesus dimahkotai duri

  d. Yesus memanggul salibnya ke gunung kalvari.

  e. Yesus wafat disalib.

  3. Peristiwa-peristiwa Mulia (Minggu+ Rabu)

  a. Yesus bangkit dari mati.

  b. Yesus naik ke surga.

  c. Roh Kudus turun atas para rasul

  d. Maria diangkat kesurga.e. Maria dimahkotai di surga.

  4.Peristiwa peristiwa Terang (Kamis)

  a. Yesus dibaptis di Sungai Yordan

  b. Yesus menyatakan diriNya dalam pesta pernikahan di

  Kana

  c. Yesus memberitakan Kerajaan Allah & menyerukan

  pertobatan

  d. Yesus menampakkan kemuliaanNya

  e. Yesus menetapkan Ekaristi

  Tata Cara Berdoa Rosario :

  oAku percaya

  o Kemuliaan

  o Bapa kami

  o Salam, Puteri Allah Bapa-Salam Maria

  o Salam, Bunda Allah Putera-Salam Mariao Salam, mempelai Allah Roh KudusSalam Maria

  o Kemuliaan

  o Terpujilah keluarga kudus Yesus, Maria dan Yoseph.

 • 7/25/2019 Berbagi Kasih Persaudaraan_ Kumpulan DOA DOA Iman Katolik Yang Harus Dihafal

  3/13

  Sampai selama-lamanya.

  o Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami

  lindungilah kami dari api neraka dan hantarlah segala

  jiwa ke dalam

  Surga terlebih jiwa yang sangat memerlukan

  kesayanganMu.

  o

  Marilah kita mendoakan Peristiwa-peristiwa (lihat di atas:peristiwa-peristiwa Rosario, sesuaikan dengan harinya masing2)

  Peristiwa 1 ( Lihat a-e)

  o Bapa kami

  o Salam Maria (10 x)

  o Kemuliaan

  o Terpujilah

  o Ya Yesus yang baik.

  Peristiwa 2

  o Bapa kami

  o Salam Maria (10 x)

  o Kemuliaan

  o Terpujilah

  o Ya Yesus yang baik

  Peristiwa 3

  o Bapa kami

  o Salam Maria (10 x)

  o Kemuliaan

  o Terpujilah

  o Ya Yesus yang baik

  Peristiwa 4

  o Bapa kami

  o Salam Maria (10 x)

  o Kemuliaan

  o Terpujilaho Ya Yesus yang baik.

  Peristiwa 5

  o Bapa kami

  o Salam Maria (10 x)

  o Kemuliaan

  o Terpujilah

  o Ya Yesus yang baik.

  7. SALAM YA RATU

  Salam Ya Ratu, Bunda yang rahim, kehidupan, penghiburan

  dan pengharapan kami. Salam, kami orang buangan, anak

  hawa berseru kepadamu. Kepadamu kami mohon dengan

 • 7/25/2019 Berbagi Kasih Persaudaraan_ Kumpulan DOA DOA Iman Katolik Yang Harus Dihafal

  4/13

  keluh kesah di lembah kedukaan ini. Maka tunjukkanlah

  kepada kami, Yesus buah tubuhmu yang terpuji. Ya Maria.

  Perawan yang murah hati, penuh kasih sayang dan manis.

  P: Doakanlah kami Ya Santa Bunda Alah

  U: Supaya kami dapat menikmati janji Kristus

  8. LITANI SANTA PERAWAN MARIA

  P:Tuhan, kasihanilah kami

  U: Kristus, kasihanilah kami

  P:Tuhan, kasihanilah kami; Kristus dengarkanlah kami

  U: Kristus, kabulkanlah doa kami

  Allah Bapa di Surga : Kasihanilah

  kami

  Allah Putera, Penebus Dunia

  Allah Roh Kudus

  Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan Yang Maha EsaSanta Maria : Doakanlah

  kami

  Santa Bunda Allah

  Santa Perawan Termulia

  Bunda Kristus

  Bunda Rahmat Ilahi

  Bunda Yang Tersuci

  Bunda Yang Termurni

  Bunda Yang Tetap Perawan

  Bunda Yang Tak Bercela

  Bunda Yang Patut DiCintai

  Bunda Yang Patut DiKagumi

  Bunda Penasehat Yang Baik

  Bunda Pencipta

  Bunda Penebus

  Perawan Yang Amat Bijaksana

  Perawan Yang Harus DiHormatiPerawan Yang Berkuasa

  Perawan Yang Murah Hati

  Perawan Yang Setia

  Cermin Kekudusan

  Takhta Kebijaksanaan

  Bejana Rohani

  Bejana Yang Patut DiHormati

  Bejana Kebaktian Yang Utama

  Bunga Mawar Yang Gaib Doakanlah

  kami

  Benteng Daud

 • 7/25/2019 Berbagi Kasih Persaudaraan_ Kumpulan DOA DOA Iman Katolik Yang Harus Dihafal

  5/13

  Benteng Gading

  Rumah Kencana

  Tabut Perjanjian

  Pintu Surga

  Bintang Timur

  Keselamatan Orang Sakit

  Perlindungan Orang BerdosaPenghibur Orang Berdukacita

  Pertolongan Orang Kristen

  Ratu Para Malaikat

  Ratu Para Bapa Bangsa

  Ratu Para Nabi

  Ratu Para Rasul

  Ratu Para Martir

  Ratu Para Pengaku Iman

  Ratu Para PerawanRatu Para Orang Kudus

  Ratu Yang Terkandung Dengan Tiada Bernoda Asal

  Ratu Yang Diangkat Ke Surga

  Ratu Rosari Yang Amat Suci

  Ratu Pencinta Damai

  Ratu Para Keluarga

  Anak Domba Allah..Sayangilah kami Ya Tuhan

  Anak Domba Allah.Kabulkanlah doa kami YaTuhan

  Anak Domba AllahKasihanilah kami

  P: Kami mengungsi pada perlindunganmu, Ya Maria Bunda

  Allah

  U: Jangan kau abaikan permohonan kami,tetapi bebaskanlah

  kami dari segala bahaya,

  O perawan yang mulia dan terpuji. Marilah kita berdoa Ya

  Tuhan, Putera Mu yang tunggal, dengan hidup, kematianserta kebangkitanNya, telah memperoleh kebahagiaan kekal

  bagi kami. Kami mohon, semoga dalam merenungkan

  peristiwa-peristiwa doa rosario suci Santa Perawan Maria, kami

  dapat meneladani isinya dan memperoleh apa yang

  dijanjikannya, karena Kristus Tuhan kami. Amin.

  9. MEMORARE

  Ingatlah, Ya Maria, perawan yang amat baik bahwa belum

  pernah terdengar seorang yang berlindung kepadamu,memohon pertolonganmu dan meminta perantaraanmu

  pernah ditinggalkan olehmu. Hai kusuma segala perawan, Hai

  Bunda, kepadamu aku berlari, digerakkan hati oleh harapan

 • 7/25/2019 Berbagi Kasih Persaudaraan_ Kumpulan DOA DOA Iman Katolik Yang Harus Dihafal

  6/13

  yang demikian itu, kepadamu aku datang, dihadapanmu aku

  seorang berdosa, berdiri seraya mengadu. Hai Bunda sabda

  Allah, jangan mengabaikan perkataanku, melainkan

  dengarkan dengan belaskasihan dan luluskanlah.Amin.

  10. DOA IMAN

  Allah, Tuhanku, aku percaya bahwa Engkau satu Allah tiga

  diri: Bapa, Putera, dan Roh Kudus; bahwa Allah Putera

  menjadi manusia untuk kami dan wafat di salib; bahwa

  Engkau membalas yang baik dan menghukum yang jahat.

  Aku percaya akan semuanya yang telah Kau wahyukan dan

  Kau ajarkan dengan perantaraan gereja kudus. Aku percaya

  dengan teguh akan semuanya itu. Sebab yang mengatakannya

  Engkaulah, yang Mahatahu dan Mahabenar. Tuhan

  tambahkanlah imanku.

  11. DOA PENGHARAPANTuhan yang mahamurah, karena jasa Yesus Kristus, aku

  mengharap menerima dari padaMu: kebahagiaan kekal, sertasemua rahmat yang perlu untuk menerimanya. Akumengharapkan semuanya itu dengan pengharapan yangkokoh, sebab yang berjanji adalah Engkau,Tuhan yang mahakuasa, mahamurah untukku, dan setia pada

  janjiMu. Tuhan, kuatkanlah pengharapanku.

  12. DOA CINTATuhan adalah segala cinta, aku mencintai Engkau lebih dari

  segala sesuatu dan dengan segenap hati, sebab Engkau maha

  baik dan pantas dicintai. Karena cinta akan dikau maka aku

  pun cinta akan semua orang, sebagaimana aku cinta akan

  diriku sendiri. Tuhan, tambahkanlah selalu cintaku.

  13.

  DOA PENYERAHAN DIRI

  Ya, Tuhanku dan Allahku, Ambillah segala yang menjauhkan

  aku dari padaMu. Ya Tuhanku dan Allahku, berilah aku segalayang kuperlukan untuk menemui Engkau. Ya Tuhanku dan

  Allahku, terimalah diriku, dan jadikanlah milikMu.

  14. DOA MOHON KELUHURAN HATI

  Sang Sabda yang tercinta, ajarlah aku berhati luhur

  sebagaimana pantas bagiku. Ajarlah aku memberi tanpa

  pamrih, berjuang tanpa mengeluh kesakitan, dan bekerja

  tanpa mengharap upah. Ajarlah aku menyerahkan diri

  sepenuhnya kepada kehendak Allah, sebab satu-satunya yang

  kuharapkan ialah hasrat yang tulus untuk selalu melaksanakan

  kehendakNya di dalam segala-galanya. Amin.

 • 7/25/2019 Berbagi Kasih Persaudaraan_ Kumpulan DOA DOA Iman Katolik Yang Harus Dihafal

  7/13

  15. DOA PENYERAHAN

  Bapa, kuserahkan diri kepadaMu, berbuatlah sekehendakmu

  atas diriku. Apapun yang kauperbuat atas diriku akan

  kuterima dengan senang hati. Aku bersedia menanggung

  segala-galanya, asal kehendakMu terlaksana di dalam diriku

  dan di dalam segala makhluk. Itulah Tuhan, yang kuharapkan;

  tiada yang lain. Kupertaruhkan jiwaku demi namaMu,kuserahkan hidupku kepadaMu dengan segenap hati dan

  penuh cinta, sebab aku mencintaiMu. Sebagai tanda bukti

  cintaku kuserahkan diriku dan kupersembahkan hidupku

  tanpa syarat ke dalam tanganMu. Aku percaya kepadaMu

  dengan kepercayaan yang tiada batasnya, sebab Engkau adalah

  Bapaku. Amin

  16. DOA TOBAT

  Allah yang maharahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebabpatut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina

  Engkau yang maha murah dan mahabaik bagiku. Aku benci

  akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan

  rahmatMu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan

  berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku, orang berdosa.

  17.DOA DALAM DERITA

  Bapa yang maha penyayang dan mahatahu, aku percaya bahwa

  Bapa mengetahui apa yang sedang kuderita, dan apa yang akurasakan. Aku percaya pula bahwa Bapa mempunyai rencana

  dengan segala derita dan kegelapan kami di dalam tanganMu.

  Tabahkanlah hatiku untuk menghadapi segala kesusahan

  kami, dan berilah kami terangMu, sehingga kami dapat

  mengerti dan menerima kesusahan kami seperti yang Bapa

  kehendaki. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan

  berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin

  18.DOA WAKTU SAKIT

  Tuhan Yesus, Engkau memahami segala penderitaan sebab

  Engkau telah mengalami penderitaan yang paling berat. Dan

  tatkala di taman Zaitun Engkau sungguh orang yang paling

  kesepian dari semua orang yang kesepian.Pada saat ini aku

  pun menjadi orang yang tidak berdaya. Badanku lemah, tak

  dapat tidur. Hari-hariku terasa panjang dan membosankan.

  Aku terkurung saja di ruangan ini, tubuhku tak dapat

  kugerakkan, aku terpaku pada ranjang derita ini. Sementarasesamaku yang sehat dengan lincah mengayunkan

  langkahnya, dan senyum gembira menghias wajahnya. Di

  dalam benakku bermunculan pengalaman-pengalaman yang

 • 7/25/2019 Berbagi Kasih Persaudaraan_ Kumpulan DOA DOA Iman Katolik Yang Harus Dihafal

  8/13

  telah lewat, yang kuundang dengan sengaja: kegembiraan,

  hiburan, kesenangan, dan macam-macam peristiwa yang

  membuat aku bahagia.Alangkah bahagianya menikmati

  keadaan yang segar bugar. Di pagi hari aku dapat memuji

  keagunganMu, lalu menyiapkan diri untuk tugas rutinku.

  Tetapi sakitku ini membuatku memahami bahwa kesehatan

  adalah anugerahMu melulu.Ampunilah aku, karena kurangtahu terimakasih atas segala anugerahMu. Kupersembahkan

  tubuhku yang lemah ini; sakitku kupersatukan dengan

  deritaMu di Getsemani. Tuhan, berilah aku kegembiraan,

  ketabahan, dan kekuatan untuk menerima keadaan ini.

  Jadikanlah aku rela pasrah dalam menerima penderitaan ini.

  berkatilah semua orang yang dengan cara apa saja membantu

  dan melayani aku. Sudilah Engkau mengganjar mereka. Semua

  ini aku mohon demi Kristus, Tuhan kami. Amin.

  19. MOHON KEHENDAK YANG KUAT

  Ya Tuhan, alangkah senangnya kalau boleh memiliki

  kehendak yang kuat! Aku teringat akan orang-orang dalam

  sejarah yang memiliki kemauan keras membaja Mereka terus

  berusaha membangun dunia ini, meski menghadapi seribu

  satu kesulitan dan tantangan yang datang bertubi-

  tubi.Terutama aku teringat akan orang-orang yang dengan

  gagah perkasa melaksanakan kehendakMu; akan para pelajar

  yang berusaha sungguh sungguh dan setia menjalankan

  tugasnya, karena ingin menyenangkan Dikau; akan para

  pekerja yang bersusah payah sepanjang tahun, karena

  menyadari kewajibannya; akan para martir yang pantang

  menyerah biarpun dipaksa dengan siksaan atau aniaya. Tuhan

  Yesus Kristus, aku teringat akan kehendakMu sendiri yang

  tetap kuat dan teguh, biar dalam sengsara dan penghinaan

  sekalipun. Terpujilah Engkau, ya Allahku.Alangkah

  nikmatnya dapat mengatakan: Aku mau Seluruh duniamungkin runtuh hancur berantakan, namun tiada sesuatu pun

  yang dapat menggoyahkan batukarang kehendak yang bebas

  dan pasti. Tetapi aku juga takut kalau berlagak terlampau

  berani. Sebab hanya yang rendah hati berkenan kepadaMu.

  Oleh karena itu, ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku

  kemauan yang kuat, dan sekaligus sikap yang lembut lagi

  kesatria. Amin.

  20. MOHON PELAJARAN BERHASILGuru ilahi yang maha bijaksana, aku mohon kepadaMu,

  supaya pelajaranku berhasil, karena pelajaranku merupakan

  persiapan bagi hidupku di kemudian hari. Aku tidak mohon

 • 7/25/2019 Berbagi Kasih Persaudaraan_ Kumpulan DOA DOA Iman Katolik Yang Harus Dihafal

  9/13

  kepandaian yang cemerlang, tetapi cukuplah kalau Engaku

  sudi membantu aku, agar aku dapat mengerti semua mata

  pelajaran, dan dapat mengingat semuanya dengan baik,

  sehingga pada akhir tahun pelajaran aku bisa naik.Guru yang

  maha bijaksana, aku juga mohon khususnya supaya aku

  memperoleh hasil yang paling baik di dalam mata pelajaran

  yang paling aku butuhkan dikemudian hari.Dari pihakku, akuakan berusaha sungguh-sungguh untuk mengikuti semua

  mata pelajaran dengan tekun, juga mata pelajaran yang paling

  membosankan. Tetapi dalam hal ini aku sungguh hanya

  bersandar pada bantuanMu.Yesus, aku mohon pelajaranku

  berhasil demi masa depanku; demi orangtuaku; jangan sampai

  mereka kecewa; demi keselamatan jiwaku; dan demi

  kemuliaan namaMu.Akhirnya ya, Yesus, aku mohon

  semangat dan gairah belajar yang tinggi, supaya aku selalu

  belajar dengan rajin dan tekun, tanpa mengabaikankepentingan-kepentingan luhur yang perlu bagi keselamatan

  jiwaku di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin.

  21.DOA PAGI

  Allah Bapa, kami berterima kasih kepadaMu karena hari yang

  baru ini. berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat,

  dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan

  kami ucapkan hari ini, dan segala perbuatan kami,

  menyenangkan hatimu.Bimbinglah kami dengan RohMu, agar

  dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus

  Kristus PuteraMu.Berkatilah keluarga kami dan semua orang

  yang kami jumpai hari ini. semoga dalam pergaulan dengan

  mereka kami menunjukkan kebaikan, seperti Engkau baik hati

  bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan

  duka dengan hati yang tabah.Santa Maria, Bunda Yesus,

  jagailah kami anakmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan

  Roh Kudus. Amin.

  22 DOA ANGELUS (Didoakan jam 06;00, 12;00 dan 18;00)

  P: Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan

  U: Maka ia mengandung dari Roh Kudus (Salam Maria)

  P: Aku ini hamba Tuhan

  U: Terjadilah padaku menurut perkataanMu (Salam Maria)

  P: Sabda telah menjadi daging

  U: Dan tinggal diantara kita (Salam Maria)

  P: Doakanlah kami Ya Santa Bunda AllahU: Supaya kami dapat menikmati janji Kristus

  Marilah berdoa:

  Ya Allah, karena kabar Malaikat kami mengetahui,

 • 7/25/2019 Berbagi Kasih Persaudaraan_ Kumpulan DOA DOA Iman Katolik Yang Harus Dihafal

  10/13

  bahwa Yesus Kristus, PuteraMu, menjadi manusia;

  kami mohon curahkanlah rahmat-Mu kedalam hati

  kami, supaya kami karena sengsara dan salibNya

  kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh

  Kristus Tuhan kami. Amin.

  23.RATU SURGA (Masa Paska)

  Ratu surga bersukacitalah, AlleluiaSebab Dia yang boleh kau

  kandung, AlleluiaTelah bangkit seperti yang disabdakan-Nya,

  AlleluiaDoakanlah kami pada Allah, Alleluia

  P: Bersukacitalahdan bergembira-lah Perawan Maria, Alleluia

  U: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, Alleluia

  Marilah Berdoa:

  Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan

  kebangkitan PutraMu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kamimohon, perkenankanlah kami dengan perantaraan BundaNya

  Perawan Maria, bersukacitalah dalam kehidupan yang kekal,

  karena Kristus Tuhan kami. Amin

  24. DOA MASA ADVENT

  O Yesus, Dikau yang hidup dalam diri Maria, datang dan

  tinggallah didalam diri hamba-hambaMu, dalam semangat

  kekudusanMu, dalam kepenuhan kuasaMu, dalam kebajikan-

  kebajikanMu yang sejati, dalam kesempurnaan jalan-jalanMu,dan didalam misteriMu yang menyatukan. Taklukkanlah

  setiap kuasa musuh dalam RohMu, demi kemuliaan Allah

  Bapa. Amin

  25. NOVENA ROH KUDUS

  Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatMu, dan

  nyalakanlah di dalamnya api cintaMu. Utuslah RohMu maka

  segala sesuatu akan diciptakan lagi. Dan Engkau akan

  membaharui muka bumi.Marilah berdoa:

  Ya, Allah, Engkau telah mengajar hati umatMu dengan

  terang Roh Kudus; berilah supaya dalam Roh yang sama ini

  kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu

  gembira karena lipuranNya. Demi Kristus, Tuhan kami.

  Amin.

  26. MOHON BERKAT ATAS PEKERJAAN

  Allah yang mahakuasa, sebelum menghadapi pekerjaan kami,

  kami mohon berkatMu. Pimpinlah hati dan tangan kami, agar

  dalam Dikau kami memulai dan menyelesaikannya. Semoga

 • 7/25/2019 Berbagi Kasih Persaudaraan_ Kumpulan DOA DOA Iman Katolik Yang Harus Dihafal

  11/13

  segala

  kesulitan tidak melemahkan kami, dan hasilnya tidak

  menyesatkan kami. semoga usaha kami menambah

  kemuliaanMu, dan berguna bagi sesama kami. Semua jerih

  payah yang akan kami jumpai, kami persatukan dengan

  pengurbanan Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau, kini

  dan sepanjang masa. Amin.

  27. DOA SEBELUM MAKAN I

  Ya Tuhan, berkatilah kami dan segala pemberian yang akan

  kami terima dari kemurahanMu. Demi Kristus pengantara

  kami. Amin.

  Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan

  kasihanilah kami. Bapa kami Moga-moga Raja kemuliaan

  yang kekal memberi kami tempat dalam perjamuan surgawi.

  Amin.

  28. DOA SEBELUM MAKAN II

  Ya, Bapa, kami sekeluarga berkumpul disini untuk menikmati

  hidangan yang telah tersedia. Berkatilah kami dan kurniaMu

  ini agar berguna bagi kami untuk senantiasa berbakti

  kepadaMu. Berkatilah mereka yang menyiapkan makanan ini,

  bantulah saudara-saudara kami yang kekurangan.

  29. DOA SESUDAH MAKAN IIIAllah maha baik, Engkau menjaga seluruh makhluk

  ciptaanMu. Bukalah mata hati kami terhadap kebutuhan dan

  penderitaan yang kami jumpai. Ya Bapa, berilah makanan

  secukupnya kepada semua saudara yang berkekurangan.

  Amin.

  30. DOA SESUDAH MAKAN IV

  Bapa yang maha pengasih, kami mengucap syukur atas

  makanan ini, dan atas cintakasih mereka yang sudahmenghidangkannya. Berkatilah mereka dan semua orang yang

  menaruh perhatian pada kesejahteraan sesama manusia. Demi

  Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.

  31. DOA MALAM I

  Sebelum tidur kita harus lebih dahulu mengucapkan doa.

  Untuk segala hasil yang telah diperoleh, dan juga untuk

  kegagalan yang dialami, kita harus berterima kasih kepada

  Tuhan. Tiap hari yang telah lalu mempunyai arti yang besar

  bagi hidup kita.Ya Tuhanku dan Allahku, aku berlutut di

  hadapanMu dan bersembah sujud kepadamu, Raja tertinggi.

 • 7/25/2019 Berbagi Kasih Persaudaraan_ Kumpulan DOA DOA Iman Katolik Yang Harus Dihafal

  12/13

  Aku mengucapkan syukur kepadaMu atas segala kemurahan,

  terlebih atas pemeliharaanMu pada hari yang lalu.Datanglah

  hai Roh Kudus terangilah budiku supaya aku mengetahui

  dosa-dosaku, dan berilah aku rahmatMu, supaya aku dapat

  menyesal sungguh atas dosa-dosaku itu.

  32. DOA TOBAT

  Allah yang maharahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab

  patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina

  Engkau yang mahamurah dan maha baik bagiku. Aku benci

  akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan

  rahmatMu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan

  berbuat dosa lagi. Allah ampunilah aku orang berdosa.

  33. DOA MALAIKAT ALLAH

  Engkau yang diserahi tugas untuk melindungi aku: terangilah,

  lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin.

  34 DOA UNTUK MENGHORMATI KESUCIAN BUNDA MARI

  Bapa Kami 1X

  Salam Maria 3x , (tiap kali disusul Engkau yang

  terkandung tanpa noda ya Maria, sucikanlah

  badanku dan kuduskanlah jiwaku)

  Ya Tuhan berilah aku berkatMu, lindungilah

  aku terhadap segala yang jahat, danbimbinglah aku kepada kehidupan yang kekal.

  Amin. Moga-moga jiwa kaum beriman

  beristirahat dalam ketentaraman karena

  kerahiman Tuhan. Amin.

  35.DOA MALAM II

  Tuhan Allah kami pada malam hari ini kami menghadap

  Engkau untuk berterimakasih atas penyelengaraanMu. Kamihanyalah manusia biasa. Hidup kami mengenal untung dan

  malang, suka dan duka. Ampunilah kami bila pada hari ini

  kami lupa akan Dilkau. Maafkanlah kami, bila pada hari ini

  kami telah melukai hati orang lain dengan perkataan dan

  perbuatan yang melanggar cinta kasih (pemeriksaan batin sejenak)

  Tuhan, PuteraMu Kauutus ke dunia ini sebagai terang yang

  menghalau kegelapan. Kami berdoa bagi semua orang yang

  berada dalam kegelapan: Semoga mereka dapat menerima

  kabar gembira puteraMu.Tuhan, berilah kami hati yang damaidan malam yang tenang. Semoga esok hari kami bangun

  dengan tenaga dan semangat yang baru. Amin.

 • 7/25/2019 Berbagi Kasih Persaudaraan_ Kumpulan DOA DOA Iman Katolik Yang Harus Dihafal

  13/13

  Posting Lebih Baru Posting LamaBeranda

  36.

  DOA SEBELUM MEMBACA KITAB SUCI

  Allah, Bapa kami, sabdaMu adalah pelita di kala gelap, dan

  tongkat di jalan yang licin.Pada saat ini kami akan membaca

  dan merenungkan sabdaMu. Bersabdalah, kami

  mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdaMu,

  bukalah telinga kami supaya dapat mendengarkan bisikanMu

  yang halus.Bapa, sabdaMu adalah kebenaran. Bersihkanlahbudi kami dari pikiran-pikiran yang mengacaukan, dan hati

  kami dari keinginan yang menyesatkan. Jagalah mata kami,

  jangan sampai disilaukan oleh barang-barang duniawi.

  Sebaliknya, semoga kami selalu rajin mengumpulkan harta

  yang tak akan musnah. Ya Bapa, sabdaMu penuh daya

  pembaharu. Baharuilah kami dengan sabdaMu yang akan kami

  renungkan ini. Amin.

  AMIN AMIN AMIN TUHAN YESUS MEMBERKATI

  http://robertureng.blogspot.com/2013/01/doa-penyembuhan-batin-dalam-tidur.htmlhttp://robertureng.blogspot.com/2013/01/blog-post_3.htmlhttp://robertureng.blogspot.com/