doko dokona passompe'e

Upload: gitabone

Post on 30-May-2018

232 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 Doko Dokona Passompe'e

  1/21

  DOKO-DOKONA PASOMPE'E

  Karya DR. B. F. Matthes, Boeginesche Chrestomathic , I,P.L-27 dalam Rahim

  (1985;207-227) di sadur oleh : Ir. H. Abdu Samad H. A. Umar, M.Si.

  Ceritera ini merupakan ceritera rakyat (Legenda) yang mempunyai banyak

  peristiwa yang luar biasa.

  Substansinya ada pada Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, dan sangat berguna

  pada saat ini dimana budaya sipakatau atau sipakalebbi sudah mengalami

  pergeseran dalam alam demokrasi lokal. Baik itu masyarakat lokal maupun bagi

  pasompe (Pengembaraan Orang Bugis) yang senantiasa rindu kampung

  halamannya, maupun pernah mendengar ceritera masa lampau oleh orang tua

  kita dahulu hingga dibawa ke perantauan. Hal ini merupakan ceritera tersendiri di

  kalangan pasompe , membuat rindu kampung halaman, sanak saudara dan Wari'

  (asal usul), memperpanjang usia ( lamperi sunge ) karena mengembang biakkan

  manusia ( Pabbija Tau ) dan Merindangkan Pepohonan ( Palorong Welareng ) ditanah seberang di mulai dari Cina, Malaysia, Singapura, Kamboja, Philipina, dan

  Australia (Hamid;2004). Bahkan sampai ke Johor, Selangor, Trenggano, dan

  Pahang. Begitu pula La Maddukelleng dalam pengembaraannya menaklukkan

  Kesultanan Pasir tahun 1726, kemudian merebut Kutai, Pangatan, Banjarmasin

  dan daerah sekitarnya. Disebutkan bahwa La Maddukelleng kawin dengan anak

  Sultan Pasir yang bernama Andeng Ajeng. Setelah Sultan Sepuh Alamsyah

  (Sultan Pasir 14, Ayahanda Andeng Ajeng) wafat, istri La Maddukelleng

  dicalonkan menjadi Ratu Pasir, Namun sebagian orang-orang pasir menolak

  pencalonan tersebut. Akibat dari penolakan itu, pasukan La Maddukelleng

 • 8/14/2019 Doko Dokona Passompe'e

  2/21

  menyerang dan menaklukkan Pasir. Hasil penaklukan tersebut La Maddukelleng

  naik tahta menjadi Sultan Pasir ke 15, selain itu beliau juga bergelar Arung

  Peneki, Arung Singkang, Arung Matoa Wajo ke XXXI (Maulana;2003.(

  La Maddukelleng Daeng Simpuang adalah keturunan ke-6 dari La

  Tadampare Puang Ri Maggalatung Arung Matowa Wajo ke IV dengan We Pageri

  Arung Cabalu, Latadampare adalah anak dari La Tompi Wanua Arung Sailong

  dengan We Tenri Lewi (Saudara La Tenri Ampa Arung Palakka) dan

  Lamaddukelleng adalah cucu dari Arung Menge Ranreng Talottenreng. Sesuai

  dengan hukum adat ketatanegaraan Kerajaan Wajo, Arung Matowa Wajo harus

  dilantik oleh Arung Betteng Pola yang mempunyai kedudukan sebagai Petta

  Inanna Limpoe (Ibu Rakyat Wajo) (Maulana;2003:38.(

  Adapun asal usul Arung Betteng Pola, Arung Talottenreng dan Arung Sao Tanre

  (Ranrenge ri Tua) merupakan anak-anak yang lahir dari perkawinan putri

  Mappajunge (Raja Luwu) dengan putra Arumpone ( Raja Bone ). Asal usul nya

  adalah:"PAUPAU RIKADONG "

  Konon kabarnya di Kerajaan Luwu pada masa lampau mempunyai seorang Puteri

  ( Arung Welampelang ) yang ditimpa bencana yaitu mengalami penyakit kulit yang

  baunya sangat amis dan busuk ( masala uli ). Dia anak tunggal sekaligus sebagai

  anappattola (Pewaris Tahta.(

  Pada suatu waktu berkumpullah rakyat Luwu bersama para Tokoh Adat

  (Pampawa Ade' ) disebabkan orang di Luwu takut ditulari penyakit yang seperti

  itu.

 • 8/14/2019 Doko Dokona Passompe'e

  3/21

  Ayah-bundanya menjadi susah karena musibah yang menimpa putrinya.

  Berdatanganlah para dukun ( Sanro ) dan tabib, tetapi penyakitnya malah membuat

  orang tak tahan mencium baunya yang sangat menusuk hidung. Dia hendak

  dibunuh, tapi tidak boleh sebab dia adalah keluarga yang tak boleh didurhakai

  lagi pula ia berdarah mulia ( Maddara-takku' ), karena Raja ( Mappajung ) mereka di

  sana dianggap berasal dari dewa ( Batara Guru Sangkuru Wira Mula Tau Tellang

  Pulawenng e) yang berdarah putih bagaikan getah dari pohon takku bagaikan

  susu, Takku (Caktus ) (Mappasanda,2007.(

  Oleh karena itu amat susahlah orang di Luwu. Terjadilah pada suatu waktu, orang

  Luwu berhimpun sampai di Wara yang berbatas dengan Baebunta, demikian pula

  mereka yang berada di Bulu' Polo. Adapun sebagai hasil dari persetujuan mereka

  adalah sepakat menghadap ke Mappajunge (Raja Luwu) untuk memperoleh

  persetujuan yang telah disepakati oleh mereka yaitu yang mana kiranya dihargai

  oleh beliau, telur sebutir atau telur yang banyak. Setelah mereka duduk

  berhadapan dengan Mappajunge mereka tunduk, bisu seribu bahasa.Maka bertitahlah Mappajunge , "Apakah hajat kalian Adat Luwu bersama dengan

  orang banyak?" Adat Luwu sama berucap : "Tiada lain hajat penting yang kami

  bawa menghadap Raja kami selain hendak menyampaikan rasa takut kami,

  demikian juga takut ditulari penyakit yang menimpa Puteri Raja kami. Adapun

  kesepakatan dan persetujuan ( Siamaturuseng ) kami adalah yang mana Tuan

  inginkan, telur yang sebutir ataukah telur yang banyak. Sekiranya Tuan

  menginginkan telur yang sebutir, maka berkehendaklah rakyat ( atanna )

  Mappajunge malleke' dapureng , berpindah orang di Luwu sampai di Wara sini,

  batasnya di Baebunta sana, tempat diterima beritanya di Bulu' Polo sana. Akan

 • 8/14/2019 Doko Dokona Passompe'e

  4/21

  tetapi sekiranya Tuan masih tetap mencintai telur yang banyak, baiklah kiranya

  jikalau puteri Raja kami yang malasa kumpinge (berpenyakit infeksi pada kulit) itu

  dijauhkan.

  "Kubenarkan kata kalian orang di Luwu, "Jawab Raja". Lebih kuhargai orang

  yang banyak dari pada orang yang satu. Bukankah janjiku dahulu, janji yang kita

  sepakati bersama ( Risiamaturuseng ), yang disaksikan oleh Topabbare' bareede

  (yang maha memelihara) bahwa meskipun anakku, isteriku, sekiranya kalian

  mencelanya, akupun tak menyukainya. "Ini merupakan pertanda seorang Raja

  yang memiliki nilai Lempu' (kejujuran), Asitinajang (Kepatutan) dan Getteng

  ( Keteguhan)" kemudian Raja Luwu berkata betapakah pendapat kalian?"

  Serentak berucap Adat Luwu, " syukur alhamdulillah " sebab Mappajunge ternyata

  mengikuti kesepakatan orang banyak. Kalau demikian titah Baginda maka kami

  pikir, Tuan Puteri sebaiknya di buang ( ri pali ), sebab hendak dialirkan darahnya,

  hal tersebut tak dapat diadatkan di tanae' di Luwu ( Yanaro ana appona

  Mappajunge de siseng-siseng nawedding dibukkakan darana ). Baginda punmenjawab "Kuteguhkan ( Magetteng ) apa yang kalian setujui". Kemudian Adat

  Luwu bersama orang banyak berkumpul untuk membuatkan rakit besar ( pincara )

  bagi puteri Rajanya. Setelah rampung, merekapun bersama-sama naik

  memberitahukan Baginda. Ketika mereka berada di hadapan Baginda, bertitahlah

  beliau kepada puterinya. "Kumpulkan semuanya hai anakku, barangmu yang

  telah kuserahkan menjadi milikmu. Ambil juga semua sahayamu yang engkau

  senangi untuk menyertaimu. Pergilah kerakit membawa nasibmu ( Totomu.(

  Betapa besar cintaku inginkan kita hidup bersama-sama tetapi negeri dan rakyat

  Luwu tak mengizinkannya disebabkan penyakitmu ketika itu.

 • 8/14/2019 Doko Dokona Passompe'e

  5/21

  Sang puteripun mengumpulkan inannyumparenna (ibu penyusunya),

  pattarana'na (yang memelihara dan menjaganya) semua sahanya;

  dikumpulkannya pula semua barang yang telah dimilikinya kepadanya. Segala-

  galanya telah siap, lalu diapun serombongan berangkat turun ke rakit. Diantar

  oleh ayah-bunda Rajanya ( Mappajunge -Petta Makkunrai ), Adat ( Pangaderreng ) ,

  anak-anak raja ( Anakarung ), putera-putera mahkota ( Anappattola ), dan orang

  banyak ( Pabbanuwa.(

  Tali tambat rakitpun ditetas dan semuanya sudah berada diatas rakit. Sama

  merangkun rakit ke tempat yang dalam, dihanyutkan oleh arus sungai. Empat

  puluh hari, empat puluh malam, mereka hanyut tak tentu tempat tujuannya.

  Hanyalah nasib ( Toto ) dan nilai luhur yang dimiliki oleh sang puteri yaitu

  Asitinajang (Kepatutan), Getteng (Keteguhan) atau kesabaran, meskipun mata tak

  bisa terpejam karena memikirkan suratan takdir ( Pammase ) dari yang maha

  memelihara yang mesti diterima di dunia ini. Mataharipun bersinar dari atas

  gunung. Sinarnya berpendar-pendar lembut terang-temerang. Dan Allahmemperlihatkan kekuasaanNya; saatnya telah tiba. Rakit sudah berada di sungai

  yang agak sempit. Sahayanya lalu sama-sama turun, menarik rakit mencapai

  tepian. Merekapun naik ke darat, perempuan naik membenah, sedangkan laki-laki

  sama pergi mencari tanah tempat berumah. Tampaknya negeri ini bukanlah

  wilayah Luwu, mereka lalu menemukan pohon besar yang didekatnya ada sungai-

  sungai yang tak pernah kering, mereka lalu berembuk dan semua laki-laki

  memikir-mikirkan. Akhirnya sepakat untuk membangun rumah yang patut

  (Sitinaja ) buat Puteri Rajanya. Setelah rumah rampung dibangun, maka turunlah

  mereka ke rakit untuk memberitahukan puteri Rajanya tentang kesepakatan yang

 • 8/14/2019 Doko Dokona Passompe'e

  6/21

  telah mereka buat. Tuan puteri mendengarkan kata para sahayanya, termasuk

  mereka yang diambilnya sebagai orang tua ( Tomatuwa ), sambil berkata "Apa

  yang telah menjadi kesepakatan kalian, itu pulalah yang kudengarkan dan

  kuteguhkan ( Magetteng )". Lalu merekapun sama kembali lagi lalu membangun

  pula rumah buat mereka masing-masing.

  Semua laki-laki tadi sama pergi mpukke tana (membuka atau mengolah lahan)

  ada yang berladang jagung, ada pula yang bersawah, juga ada yang menanam

  keladi, pisang dan sayur-mayur. Itulah yang dikerjakan oleh kaum laki-laki.

  Adapun yang dikerjakan oleh kaum perempuan, di waktu tanaman suami mereka

  telah berhasil seperti padi ( Sangiangseri ) merekalah yang menuainya lalu

  dibawakan kepada Rajanya, Demikianlah kelakuan sahayanya, laki-laki dan

  perempuan.

  Pada suatu waktu, mereka membawa padi dan jagung, menjemurnya di depan

  rumah Rajanya. Bila pagi datang, laki-laki dan perempuan berangkat, juga orang-

  orang tua dan anak-anak semuanya. Mereka berangkat pergi mencari rezki ( dalle )di dalam hutan dan di lahan. Jikalau mereka semuanya telah lepas berangkat,

  maka Tuan puteripun yang berpenyakit kulit itu pergi pula menjemur padi.

  Begitulah kelakuan sahaya dan sang Raja setiap harinya.

  Terjadilah pada suatu waktu, ketika sang Puteri turun ke tanah hendak

  membenahi padi yang ada di depan rumahnya, tiba-tiba dia melihat seekor kerbau

  balar ( Tedong Mpuleng ) sedang berada di dekat onggokan padi, Diapun pergi

  menghalaunya tetapi dia sendiri hendak diseruduk oleh kerbau balar, bahkan

  dikejar kian-kemari sampai Tuan Puteri terjatuh. Maka datanglah sang kerbau tadi

  menjilat seluruh dahinya sampai sekujur tubuhnya. Kemudian sang kerbau balik

 • 8/14/2019 Doko Dokona Passompe'e

  7/21

  kembali masuk hutan. Anak Rajapun bangkit berdiri dengan penuh lumuran air

  liur sang kerbau. Lalu Tuan Puteri pergi mandi di sungai yang ada di dekat

  rumahnya. Selesai mandi, diapun naik kerumahnya ( Salassana ) sambil

  memikirkan nasibnya takdir dari Allah Subhanahu Wataala.

  Tuan puteri lalu mengambil cermin dan berkaca memperhatikan dahinya bekas

  jilatan kerbau. Diperhatikannya wajahnya, dan dilihatnya sudah ada perubahan;

  demikian pula perubahan pada tubuhnya. Dia pergi ke tempat tidurnya

  membaringkan dirinya, lalu terlena sampai tertidur .

  Ketika dia terjaga dari tidurnya, diapun menyaksikan dirinya, penyakitnya telah

  berubah, semua sahanya yang sedang gembira kembali dari pekerjaannya,

  bertambaha bersuka cita menyaksikan Puteri Rajanya. Demikian itu kerjanya

  setiap hari, Jikalau pagi telah datang, diapun turun ketanah menjemur padinya,

  dan sang kerbau datang pula menjilat sekujur tubuhnya sampai kulit Tuan puteri

  pulih kembali keadaannya seperti semula dia dijadikan oleh Allah ta'alah ( Suatu

  pertanda bahwa jika Allah menghendaki tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu menghalanginya.(

  Tepat pada saat itu konon kabarnya, pada suatu waktu putera Arumpone

  ( Anappattol a) hendak pergi berburu, maka dikumpulkanlah semua anreguru

  pakkennyarange (Guru penunggang kuda) bersama mereka yang gagah perkasa.

  Keberangkatannya telah disiapkan dengan pengiringnya ( Joa ), para penunggang

  kudanya. Lantas guru penuggang kuda naik menghaturkan kepada Arumpone

  (Raja Bone), kemudian Baginda bertitah kepada pembawa puan ( pakalawingepue )

  supaya pergi menyampaikan Putera Mahkota ( Anappattola ) agar berangkat besok

  pagi menuju Awangpone berburu rusa. Pada keesokan harinya, Putera

 • 8/14/2019 Doko Dokona Passompe'e

  8/21

  Mahkotapun berangkat diiringi oleh para penunggang kudanya dan mereka yang

  gagah perkasa, Tujuh hari tujuh malam dalam perjalanan, mereka kehabisan

  bekal dan laparpun mulai terasa sehingga Beliau merasa ibah melihat semua

  orangnya sedang menanggung lapar. Dia lalu menyuruh supaya pergi mencari

  makanan sebab terasa sangat lapar. Orang banyak membagi diri terpencar-

  pencar ke segala penjuru untuk mencari makanan.

  Ada yang menyusuri sungai Walanae (Sungai Cenrana), ke bawah; ada yang tetap

  mengikuti sungai itu, dan ada pula yang menyeberanginya di bagian sebelah

  bawah. Yang terakhir inilah yang menampak asap kejauhan. Akhirnya mereka tiba

  di tempat itu. Mereka ini terperanjat menyaksikan sejumlah rumah, dan sebuah

  rumah besar menandakan rumah Raja. Ketika yang disuruh tadi ( Suro ) tiba, maka

  sekonyong-konyong tertangkap matanya pada tuan Raja Puteri. Hati berdebar

  menyaksikan kecantikannya. " Apa gerangan hajatmu," kata Tuan Puteri yang

  empunya rumah; "Orang dari mana kamu, mengapa kalian kelihatan gugup

  memandang saya. "Sembah Tuan", jawab yang disuruh, "kami dari Bone, disuruholeh Putera Arumpone ( Anappattola ) pergi mencari makanan sebab dalam

  perjalanan berburu, bekal kami telah habis, sehingga kamilah yang disuruh

  mencari makanan."

  Berkatalah yang empunya rumah kepada pattudang (protokol) supaya pergi

  memasakkan putera Arumpone. Pattudang bangkit; beras diambilnya juga ayam

  disuruh potong. Gadis-gadis bangsawan datang semuanya. Bersama pattudang

  mereka lalu memasak makanan yang akan diantar, dibekalkan pada pesuruh

  putera Arumpone . "Terimalah makanan ini," kata Raja Puteri kepada Suro

  (pesuruh). "Bawakan putera Rajamu dan sampaikan kepada beliau bahwa tidak

 • 8/14/2019 Doko Dokona Passompe'e

  9/21

  ada yang lain dapat kubekalkan kecuali hanya sekedar ini saja, nasi dan lauk-

  pauknya serta beberapa buah telur, sebab kamipun di sini adalah orang

  terdampar dari Luwu. Hanyalah teman-teman saya yang bercocok tanam

  sehingga adalah yang dimakan".

  Adapun suro amat tertarik pada sikap yang manis lagi menyenangkan itu,

  ditingkah pula keindahan tutur kata yang tak terlukiskan.

  Tiga orang suro tadi mengatur sembah, mohon pamit sambil berangkat pulang

  memikul bawaan. Setelah mereka tiba, maka orang banyakpun sama terkejut

  termasuk Rajanya yang menyaksikan, disamping banyaknya juga dalam keadaan

  yang sangat berpatut ( Sitinaja.(

  Dari Awassalo Tuanku," kata suro , "kami mencari makanan. Seorang gadis Puteri

  Raja yang membekalkan. Konon beliau datang dari Luwu. Sembahku Tuanku,

  tiada pernah kulihat ada perempuan secantik dia. Ramah-tamah pada joa'na

  (rakyat pengikutnya), pandai mengumpul-menghimpun orang yang baik budi

  pekertinya ( madeceng kininnawai ), lagi bijak bertutur kata. Banyak temannya dan juga lengkap peralatan semua laki-lakinya. Beliau yang membuka tanah, berumah

  di bawah pohon Wajoe ". Putera Raja mendengarkan semua kesan yang

  disampaikan, kemudian mereka makan bersama-sama.

  Selesai makan, berkatalah Putera Arumpone ; "pakailah masing-masing

  senjatamu dan siapkan semua kuda, Aku ingin mengunjungi Raja perempuan

  tersebut, yang datang dari Luwu itu. Dia begitu besar ibah hatinya mengirimkan

  makanan kepada kita". Semuanya sudah di atas kuda, satu rombongan berangkat

  menuju Awassalo . Suro tadi yang dijadikan mata laleng (penunjuk jalan). Tiba-tiba

  mereka terkejut nampak sebuah rumah Raja, dikelilingi rumah-rumah sahayanya,

 • 8/14/2019 Doko Dokona Passompe'e

  10/21

  dialiri sungai-sungai yang tak kering. Ketika mereka tiba di ambang

  perkampungan Raja perempuan, lalu rombongan turun dari kuda mereka, Putera

  Arumpone menyuruh naik memberi tahukan tentang kehadiran dirinya.

  Setelah suro tiba diatas, berkatalah pattudange ; " Suro dari mana engkau, apa

  gerangan hajat anda, siapa yang menyuruh?". "Putera Arumpone yang menyuruh

  saya. Beliau sekarang berada di ambang rumah berhajat menemui Tuan Raja

  Puteri dari Luwu, "Jawab suro . Maka berkatalah inannyumparenna Raja yang

  empunya rumah, "bagaimana pendapat senngata (panggilan sederajat antara

  mereka yang berbakti kepada raja), sebab Raja seorang gadis ( Welampelang .(

  "Tiada lain yang dihajatkan Puwakku (Rajaku) kecuali ingin naik makkasuwiyang

  (bertemu dan berbakti) sebab beliau telah dikirimi makanan yang memberatkan

  perasaannya, yang juga dirasakan oleh rombongan dan sesama kami, jikalau

  tidak datang membawa diri kehadapan Tuan Puteri Raja dari Luwu. Maka

  Inannyumpareng (indo pasusunya) pun lalu masuk ke bilik (kamar)

  memperkatakan kepada anaknya.Berkatalah puteri Rajanya; "Jikalau demikian kesepakatan kalian, undanglah

  beliau naik dan ajak pula semua lelaki yang telah kujadikan orang tua." Tidak

  lama kemudian, hadirlah seluruh joa'na (Kesatria) yang laki-laki dan mereka yang

  dijadikan orang tua. Lalu dijemput pulalah rombongan orang yang dari Bone naik

  di watampolae (rumah induk; tetamu yang diterima di rumah induk, adalah tamu

  yang amat dihormati). Sesudah itu, lalu disambut pula Putera Armpone oleh

  Pattudange , dibasuh kakinya dari cerek emas, diantar oleh Inannyumpareng ,

  didudukkan di atas tikar permadani. Sambil duduk, mereka semua terheran-heran

 • 8/14/2019 Doko Dokona Passompe'e

  11/21

  menyaksikan saniasa (keteraturan yang berpatutan), kelengkapan bagi kaum

  perempuan, kelengkapan bagi kaum laki-laki.

  Kemudian masuk inannyumpareng menjemput anak Rajanya. Beliau di antar

  keluar, dibimbing oleh Pattudanna , makkasuwiyang di hadapan putera Arumpone .

  Takjub mereka semuanya menyaksikan gerak langkah gemulai dan raut wajah

  yang mempesona. Setelah Tuan Puteri Raja duduk di atas tikar permadani, maka

  tersimbah perasaan, guncang hatinya putera Arumpone. Entah duduk, entah

  berdiri, duduk salah tegakpun salah. Terlenakah dia tak sadarkan diri lagi, gelap

  penglihatannya dan rebah jatuh (pingsan) di atas tikar permadani, bersamaan

  dengan itu pula Inannyumpareng melompat menerima kepala putera Arumpone .

  Secepat itu pula Tuan Puteri Raja minta air di mangkuk putih, Cepat juga

  Pattudang membawakannya. Tuan Puteri membuka sanggulnya dan rambut lepas

  terurai sudah, dia lalu mencelupkan ujung rambutnya ke dalam air di mangkuk

  putih, lantas dipercikkan ke wajah putera Arumpone sampai dia sadarkan diri.

  Semua yang hadir takjub melihat kecantikan yang empunya rumah dalamkeadaan rambut tebal terurai itu.

  Setelah sadarkan dirinya, bermohon dirilah dia bersama semua pengiringnya

  (joa'na), siap berangkat kembali ke Bone. Begitu dia berada di tanah, diapun

  menengadah kelangit sambil membisikkan hatinya. "Ya Allah, telah tertambat

  hatiku, jika benar aku seorang anak yang tak boleh didurhakai ( toriabusungeng )

  dan jika membawa kebaikan bagi diriku serta kebaikan bagi orang banyak, tolong

  bentengi aku ya Allah, supaya dapat aku mempersunting Puteri dari Luwu ini.

  Tetapi jika sekiranya akan menjadi kebinasaan bagi diriku dan bagi orang banyak,

 • 8/14/2019 Doko Dokona Passompe'e

  12/21

  tolong aku ya Allah, hindarkan hati yang terpukau ini, tiada kemauan yang akan

  jadi, iradatMu jualah yang berlaku".

  Begitu selesai membisikkan hatinya (berdo'a), begitu dia melompat menunggang

  kudanya, diantar, dikawal oleh para pengiringnya, keluar meninggalkan gerbang,

  melintasi sungai Walanae, menuju Attassalo. Tujuh hari, tujuh malam perjalanan

  di tempuh baru mereka tiba di rumahnya di Bone. Begitu beliau turun dari

  kudanya, langsung saja naik ke sallassa'e (istana) dan segera masuk ke biliknya

  (kamarnya), membuka kelambu sambil merebahkan badannya, terus menyelimuti

  kepala dan kakinya. Hanya menangis merindukan Tuan Puteri yang telah memikat

  hatinya dalam perjalanannya.

  Ketika waktu malam tiba, Arumpone lalu mencari puteranya sambil bertanya

  kepada Inannyumparenna . "O Kino (nama yang biasa dipergunakan oleh raja

  untuk memanggil Inannyumpareng ), "mana anakmu". "Sembahku, dia sedang

  tidur Puang !, "Jawabnya.

  Bangunkan dia, lalu ajak dia keluar makan," perintah Raja ( Arumpone.(Dia dibangunkan namun tiada juga mau bangun melainkan hanya menangis.

  Kepada Raja disampaikan; "Sembahku," kata Inannyumpareng , "Dia tidak mau

  bangun kecuali terus saja menangis, sejak dia kembali dari berburu, tak pernah

  dia bangun." "Sakit apa gerangan dia anakmu, Kino ?" tanya Raja lagi. Dia tidak

  demam, tidak pula sakit kepala, ya Puang ,"Jawab Inannyumpareng.

  Maka bangkitlah Arumpone (Petta Mangkau ) bersama permaisuri ( Petta

  Makkunrai ), masuk menjenguk puteranya. Sampai di dalam, beliau meraba

  kepalanya sambil berkata ayah bundanya. " O Baso ," (nama panggilan orang tua

  kepada anak laki-lakinya) "kenapa engkau demikian, apa sakitmu," Namun si

 • 8/14/2019 Doko Dokona Passompe'e

  13/21

  anak tetap saja menyelimuti kepala dan kakinya sambil air mata tertumpah dari

  rintihan bayangan rindu.

  Berkatalah Ayahnya, "Kalau-kalau ada orang yang mengganggu hatimu, maka

  akan kuperangi negerinya. Bangunlah Baso , mari kita keluar makan." Keadaan-

  nya tak berubah, isak tangis terus juga, dan tetap menyelimuti seluruh badannya,

  maka bersusah hatilah ayah-bundanya melihat keadaan puteranya. Mereka inipun

  keluar makan, dan Arumpone menyuruh panggil Anreguru Pakkennyarange yang

  menyertai perjalanan Arung Malaloe (Tuan Raja Muda.(

  Anreguru pakkennyarange pun telah hadir di hadapan Arumpone , dan diapun

  ditanya."Hai Anreguru , apa yang menyebabkan Arung Malolo terus saja menangis

  membungkus kepala dan kakinya dan tidak hendak bangun makan?.

  "Sembahku,"kata Anreguru ," tiada pengetahuan saya sebab setiba tadi dari

  berburu, dia tidak demam, tidak sakit juga kepalanya, tidak pula pernah terjatuh

  dari kuda." "Kalau-kalau ada orang yang mengganggu perasaannya," desak Petta

  Makkunrai (Permaisuri.("Dua kepala orang tak akan berani berbuat demikian atas diri Arung Maloloe ,'

  sambung Anreguru , "Mungkin dia jatuh cinta pada anaknya orang, ataukah dia

  pernah melihat sesuatu yang tak biasa baginya lalu menawan hatinya tetapi malu

  mengatakannya?" Desak lagi permaisuri.

  Maka mulailah Anreguru hendak menjelaskannya. Biarlah hamba dibunuh, hamba

  disembelih. Daunlah saya sedangkan Tuan angin. Paranglah saya, Tuanlah yang

  menetakkan. Hamba hendak menjelaskannya. Adapun Arung Malolo tidaklah

  demam, tidak sakit kepala tetapi memang dia sedang menanggung sesuatu di

  dalam hatinya." Demikian Anreguru berceritera panjang lebar kepada Puang nya.

 • 8/14/2019 Doko Dokona Passompe'e

  14/21

  "Sesudah Arung Malolo kembali sadarkan diri, sama takjublah kami semua

  menyaksikan lagi sebuah kecantikan yang mempesona dalam keadaan

  rambutnya Tuan Puteri lepas dari sanggulnya terurai panjang. Kamipun dijamu

  kue-kue, takjub kami menyaksikan cara dan sedianya. Demikian juga guru

  Pattudanna , tentang caranya menghidangkan makanan, Aneka rupa macamnya

  kue sedang tak kelihatan asap, sampai semuanya masak, demikian juga orang

  yang membuat kue. Arung Malolo diaturkan jamuan diatas baki dari perak

  (Salaka ), cangkir tempat minum kopinya dari emas ( Ulaweng ), sedangkan tempat

  kuenya dari bessikelling (nikel), semuanya ditata emas. Adapun tangkup bakinya

  adalah sutera berwarna kuning. Ketika Arung Maloloe menginjakkan kakinya di

  tanah, pandangan Tuan Puteri tak pernah lepas dari balik tellongeng salae'

  (jendela bukan jendela utama) sampai keluar meninggalkan gerbang. Disepanjang

  jalan hanya seperti jalan kenangan tidak satupun butir kata yang keluar dari

  mulutnya sampai kami semuanya tiba dan masing-masing kami turun dari kuda.

  Hanya butir-butir air mata tampak jatuh berderai yang dibawanya naik kesalassae '. Dia langsung masuk ke biliknya, terus membuka kelambu, lalu

  merebahkan badannya sambil menyelimuti kepala dan kakinya. Hanya inilah

  sembahku,"kata Anreguru menutup keterangannya.

  Rupanya waktunya telah tiba, Nama harum Tuan Puteri Raja mulai hendak

  semerbak. Kemudian berkatalah Arumpone (Raja Bone) kepada isterinya, "Tahu

  aku akan caranya. O, Tuan Permaisuri, beritahu putramu supaya tidak usah

  bersusah begitu. Jikalau benar hatinya telah terpaut pada puteri Raja dari Luwu,

  kalau memang kasihnya timbul dari lubuk kalbunya yang bening ( Ati Macinnong )

  mencintai puteri itu, maka akan ku kirim duta ( Suro ). Kalau sampai dia menolak

 • 8/14/2019 Doko Dokona Passompe'e

  15/21

  lamaran kita, biar kuperangi negerinya. "Masuk lah indo Puwanna/Petta

  Makkunrai (ibunda rajanya) menuturkan kepada anaknya. "E, Baso , bangun

  kemari nak, apa yang engkau rintihkan dan kesulitanmu. Sekiranya ada samamu

  anappattola (anak pewaris tahta kerajaan) yang menggoda hatimu, biarlah kita

  meminangnya, membuat sama tinggi tiang rumahnya. Sekiranya dia adalah

  tosama'mua (orang kebanyakan) yang mappolo ada (melanggar aturan), biarlah

  kusuruh bunuh. Tetapi jika memang kamu telah jatuh cinta, biarlah kami

  mengatur duta." Demikian bujuk bundanya meyakinkan puteranya.

  Betapapun senang hatinya mendengarkan kata ibunda rajanya ibarat terasa madu

  yang dituangkan ke dalam lubuk hatinya. Lantas dia bangun membenahi

  pakaiannya sambil berkata "Bundaku, biar saya dibunuh dan disembelih, biar

  dibuang di kejauhan, Memang saya telah jatuh cinta pada Puteri Raja dari Luwu.

  Jikalau bunda tak sedia memahami hati yang diamuk cinta ini, biar kubunuh diri

  ini. Sebab tiada lagi artinya dunia bagi diriku. Kalau tak dapat kupetik dan

  kupersunting dia di dunia ini, biarlah jumpa kekasih di akhirat kelak. "Lalu diakembali lagi membaringkan dirinya, menyelimuti kepala dan kakinya, merintih lagi

  dia. Biarlah aku menyampaikannya kepada ambo' puangmu (Tuan Raja,ayahmu),

  "bujuk lagi Indo' Puwanna.

  Sesudah disampaikan keadaan anaknya, Arumpone lalu menyuruh

  Pakalawingepu (Pemangku Puan) menjemput Qadi (Petta Kalie ) dan Ade' Pitue

  (Tujuh orang Raja sebagai Kepala Adat) Bone. Semuanyapun telah hadir di

  hadapan Arumpone . Bagindapun berkata : "Kuminta kalian bertindak sebagai

  duta, berangkat meminang Raja Puteri yang dari Luwu. Tetapi persenjatai diri

  kalian. Sekiranya lamaran diterima, maka tetapkan saja hari jadinya dan segera

 • 8/14/2019 Doko Dokona Passompe'e

  16/21

  balik ke Bone menyampaikannya. Tetapi jikalau natongkangi (mereka menolak)

  maka langsung saja angkat senjata lalu suruh beritakan kemari".

  Segalanya telah lengkap, merekapun berangkat. Tujuh hutan ditembus, tujuh

  padang nan panjang dilintasi, baru mereka tiba di sungai Walanae. Mereka

  menyeberangi Awassalo . Tiba-tiba sahaya Tuan Puteri Raja menampak mereka.

  Segera dia berlari memberitahukan Rajanya. Gegerlah semua perempuan dan

  sekalian sahaya datang berkumpul, juga lelaki yang dijadikan orang tua.

  Disiapkan senjata dan tombak, Pintu gerbang disuruh dijaga. Empat puluh pucuk

  senjata, empa puluh laras meriam. Masing-masing dikawal, kemudian tiba pulalah

  Ade' Pitue bersama Qadi Bone serta orang banyak, maka bertanyalah pengawal

  gerbang. "Orang dari mana kalian?" yang dijawab, "Kami mengiringi Ade' Pitue

  dan Qadi Bone."Mereka diminta supaya menunggu sebentar. " Senngata (sebutan

  bagi sesama sahaya) akan menyampaikan dahulu kepada Tuan Puteri Raja." Ada

  sejumlah orang yang datang, mereka berkata, orang dari Bone. Dikatakan mereka

  bersama Ade' Pitue dan Qadi Bone, disuruh oleh Arumpone. Inilah yangmenyebabkan saya naik ke mari," kata pengawal pintu gerbang. Tuan Raja

  Puteripun menyuruh supaya mereka di undang masuk. "Jikalau sudah takdirku

  tentu tidak bisa tak kulihat apa yang telah kuiyakan lahir kedunia ini".

  Pintu gerbang dibuka, mereka yang datang sama masuk pula. Pattudang sama

  menanti, juga tau rialena (Keluaga dekatnya) Tuan Puteri Raja. Mereka menanti di

  tangga dengan cerek ditangan. Ketika tamu tiba di tangga, dibasuhlah kaki

  mereka oleh Pattudange dari cerek perak ( Salaka ), langsung naik mengantarkan

  ammerakeng (tempat sirih) Sesudah Ade' Pitue dan Qadi makan sirih, bertanyalah

  mereka.

 • 8/14/2019 Doko Dokona Passompe'e

  17/21

  "O, Kino , dimanakah Tuan kita ( Puatta ), Puteri Raja yang empunya rumah." Beliau

  ada di dalam bilik," jawab Inannyumpareng bersama para orang tua. "Kepada

  siapa sekiranya kami menyampaikan amanat yang disuruhkan Arumpone dan

  permaisuri?" tanya duta dari Bone. Kepada kamilah semuanya disampaikan

  amanat itu, pesan yang disuruhkan oleh Tuan Raja!"Jawab Inannyumpareng

  bersama para orang tua. Maka berkatalah Ade Pitue bersama Qadi. "Kami

  membawa hajat dari jauh. Berhajat Arumpone mempersuami-isterikan Adatnya

  dan rakyatnya, mempertukarkan kerbau jantannya Bone dengan kerbau betinanya

  Luwu, yang ada berumah, membuka negeri, di bawah pohon Wajoe. Sekiranya

  orang Luwu tidak berkenan mempertukarkan kerbaunya dengan kerbaunya Bone,

  Arumpone inginkan orang Luwu suka membuat sama tinggi bentengnya dengan

  bubungan rumahnya"!

  Lalu berkatalah Inannyumpareng dan orang-orang yang dipandang sebagai

  orang-tua kerajaan Luwu,"Biarlah kami merembuk-rembukkannya lebih dahulu.

  Adapun yang telah kami sepakati bersama, itulah yang akan kami bawa kepadaTuan Puteri Raja kami.

  Apalah nanti yang diinginkan beliau, itu pulalah yang akan kami sampaikan

  kepada Ade' Pitue bersama Qadi Bone. Setelah tiba pada saatnya, maka

  berkumpullah semua orang yang datang dari Luwu, semua perempuan, para

  gadis, para pemuda nappae mattappi (yang baru mulai memakai keris), bersama

  laki-laki yang tua-tua, sama-sama bertukar pikiran. Maka adapun yang disepakati

  bersama yaitu menyetujui untuk mempertukarkan kebau jantannya Bone dengan

  kerbau betinanya Luwu, lalu mereka semuanya pun naik menyampaikan kepada

  Puteri Rajanya tentang kesepakatan yang telah mereka ambil. Maka berucaplah

 • 8/14/2019 Doko Dokona Passompe'e

  18/21

  Puteri Rajanya :" Apa pun yang kalian telah sepakati, itu pulalah yang

  kudengarkan. Akan tetapi yang menjadi keberatan bagiku jika hendak riarekare

  (disiasiakan) dan riappanngaddiyang (dimadu)." Para orang tuapun yang dari

  Luwu sama menyambut bahwa itulah juga yang akan menjadi keberatan yang

  akan disampaikan kepada mereka yang disuruh oleh Bone. Jikalau hal itu telah

  disyaratkan, lalu disetujuinya pula, kemudian dilanggarnya juga, maka itulah

  yang menyebabkan na-ala puebulo (terbelahnya bambu; maksudnya, menjadi

  gara-gara yang menimbulkan sengketa atau perang). Selesai itu, keluarlah

  Inannyumpareng dan para orang tua yang dari Luwu menghaturkan hasil

  permufakatan mereka termasuk syarat yang diajukan oleh Tuan Puteri Rajanya.

  Berkatalah kepada Ade' Pitue dan Qadi Bone. "Adapun yang telah menjadi

  kesepakatan kami sengata (para abdi) dari Luwu, menyetujui mempertukarkan

  kerbau jantannya Bone dengan kerbau betinanya Luwu. "Hanya ada suatu ada-

  kipapolo (kata titipan atau pesanan)." Silahkan sampaikan kepada kami agar kami

  mendengarkannya supaya kami juga menyampaikan kepada Arumpone ," sambutduta, Maka berkatalah Inannyumpareng :"Hanya yang menjadi keberatan kami

  riarekare'-e' dan rippadduwange (dimadu) Jikalau itu yang telah kami syaratkan,

  lalu sampai terjadi atas diri kami, maka itulah yang kami jadikan alasan puebulo ."

  Lalu dijawablah. "Kami telah mendengar semua kata anda. Itu jugalah yang akan

  dihadapkan kepada Arumpone . "Lalu merekapun memohon diri, sedangkan

  sebelumnya, waktu pelaksanaan sudah ditetapkan juga.

  Merekapun tiba kembali di Bone, sama menghadap Arumpone . "Duta, bagaiman

  hasil perjalananmu," sambut Arumpone bersama permaisuri. "Kami sudah

  kembali Puang , Apa yang diinginkan sama-sama disukai. Suka sama suka dan

 • 8/14/2019 Doko Dokona Passompe'e

  19/21

  sama ingin mempertukarkan kerbau jantannya Bone dengan kerbau betinanya

  Luwu. Hanya ada sesuatu ada maelo napapolo ." "Apa gerangan kata itu? Tanya

  Arumpone . "Hanya yang menjadi syaratnya orang Luwu yaitu tidak mau disia-

  siakan ( diarekare ) demikian juga dimadu ( dipadduwa ). Sebab mereka memandang

  diri, sebagai anappada (anak sederajat) dan anappattola di Luwu".

  Maka berkatalah Arumpone suami-isteri."Memang tidak boleh, hai Ade' Pitu ,

  saling menyia-nyiakan jikalau mereka sama-sama anappattola.

  Sesudah itu, Arumpone menyuruh memberitakannya di Tana Bone, sampai

  kepada seluruh palili'na (kerajaan bawahannya) kepada keluarganya. Kemudian

  daripada itu, maka berdatanganlah semua raja bawahannya ( Arung Palili ) Bone

  bersama keluarganya, dengan segala bawaan mereka, datang

  massolo (mempersembahkan tanda ikut gembira). Arumpone pun menetapkan

  hari keberangkatan mengarak puteranya bersama permaisuri pun bertolak,

  diiringi Ade' Pitue , dan juga oleh orang banyak. Sesampainya di rumah raja Puteri

  datang pulalah seluruh orang Luwu menjemput Arumpone bersama bakalRajanya.

  Dalam perkawinan antara Anappattola Luwu dan Anappattola Bone sompanya

  adalah Sompa Tosellitoni (mahar yang tertinggi yang hanya berlaku bagi

  anappattola Luwu). Lepas malam pantangannya maka siyadecengini (berbaiklah

  keduanya) pengantin baru. Arumpone bersama permaisuri pun disertai orang

  banyak, sama kembali pulalah ke Bone. Hanya yang tinggal ialah masing-masing

  sahaya Tuan Raja Muda ( Arung Maloloe ), juga seyajinna (keluarga) mereka.

  Beberapa tahun kemudian, bersalinlah pengantin baru ini, Para sahayanya juga

  sama beranak-pinak. Anak-pinak ini sama meninggalkan negerinya, pergi

 • 8/14/2019 Doko Dokona Passompe'e

  20/21

  berkelompok-kelompok. Ada kelompok yang pergi mencari kehidupan dengan

  jalan menyadap tuak, melakukannya dengan cara taro tenreng yaitu memasang

  tangga. Kelompok inilah yang disebut Limpoe ri Talottenreng (Kelompok yang

  berdiam di Talottenreng .(

  Adapula kelompok yang pergi mencari penghidupan dengan menangkap ikan

  dengan cara mattuwa'tuwa' bale yaitu dengan menggunakan tuba guna

  memabukkan ikan. Kelompok inilah yang disebut Limpoe ri Tu a' (kelompok yang

  berdiam di Tua.('

  Adapun kelompok lainnya yang pergi mencari penghidupannya dengan cara

  mabbang alliribola yaitu menebang kayu untuk dibuat tiang rumah, selanjutnya

  membangun rumah besar. Kelompok inilah yang disebut Bettempola.

  Adapun anak-anak yang lahir dari perkawinan Puteri Mappajunge dengan Putera

  Arumpone , masing-masing menjadi Raja pada setiap kelompok tadi. Dia yang ke

  Talottenreng digelarlah Arunge ri Talottenreng ; yang ke Tua' digelar Ranrenge ri

  Tua ; sedangkan yang mendiami Bettempola , dialah yang digelar Petta Betteng .Tiga Raja tersebut masing-masing mengangkat passulle (wakil, misalnya juga

  sulewatang , artinya wakil pribadi), dengan gelar masing-masing sesuai dengan

  warna panji-panji mereka, yaitu : pilla warna merah; patola warna coklat kehijau-

  hijauan; dan cakkuridi warna kuning.

  Dengan tambahan tiga orang pejabat tersebut, maka mereka lalu menjadi enam

  semuanya. Merekapun sama berkata satu dengan lainnya. "Kita berenam sudah

  sama dewasa dan besar, dan apabila terjadi perselisihan di antara kita, siapa lagi

  yang akan menasihati kita?" Mereka lalu bersepakat untuk menunjuk seorang

 • 8/14/2019 Doko Dokona Passompe'e

  21/21

  yang digelar Arung Matowa (Raja yang dituakan, suatu jabatan Ketua

  Pemerintahan Wajo), sehingga mereka sudah merupakan Tujuh Besar Raja.

  Adapun tempat dimana terdapat rumah besar tadi, di bawah pohon Wajo'e, itulah

  yang disebut Tana Wajo, atau Tosora.

  )8Rabiul Awwal 2008.(

  DAFTAR PUSTAKA

  Hamid Abu. 2004. Pengembaraan Orang Bugis (PASOMPE) , Pustaka Refleksi,

  Makassar .

  Mappasanda. A. 2007. Kerajaan Luwu , to ACCAe Publishing, Makassar

  Maulana,M. 2003. Lamaddakelleng , Lamacca Press, Makassar .

  Rahim.A.R.1985. Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis , LEPHAS, Makassar .