task 2 pbm

10
PEMBANGUNAN BANDAR MAPAN LMCP1532 PENILAIAN KEMAMPANAN BANDAR KOTA TINGGI, JOHOR NAMA: NURUL SYIFAA BINTI BAHARUDIN NO MATRIK: A156660 NAMA PENSYARAH: PROF. DATO’ IR DR. RIZA ATIQ ABDULLAH BIN O.K RAHMAT

Upload: nurulsyifaabintibaharudin

Post on 12-Apr-2017

431 views

Category:

Education


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: Task 2 PBM

PEMBANGUNAN BANDAR MAPAN LMCP1532

PENILAIAN KEMAMPANAN BANDAR KOTA TINGGI, JOHOR

NAMA: NURUL SYIFAA BINTI BAHARUDIN NO MATRIK: A156660

NAMA PENSYARAH: PROF. DATO’ IR DR. RIZA ATIQ ABDULLAH BIN O.K RAHMAT

Page 2: Task 2 PBM

PENGENALAN Kota Tinggi merupakan salah satu daerah yang terdapat di Johor bahru

Terletak di Selatan Pantai Timur Semenanjung

Bandar Kota Tinggi terletak di Muara Sungai Johor dan jaraknya kira-kira 42km dari bandaraya Johor Bahru

Daerah yang terbesar di negeri Johor dan keluasannya kira-kira 3,500 kilometer persegi

Bandar Kota Tinggi mempunyai10 buah mukim, 29 buah kawasan kampung, 117 buah kampung rangkaian, 29 buah

kawasan penempatan Felda dan 5 buah kawasan baru KEROJA

Aktiviti ekonomi utama bagi daerah ini ialah perladangan seperti kelapa sawit, getah dan pertanian lain di samping

terdapat kegiatan lain seperti perikanan yang terdapat di pesisiran pantai seperti di Tanjung Sedili. Aktiviti ekonomi

yang lain ialah seperti perlombongan dan perniagaan.

Terdapat juga tempat pelancongan seperti pantai Desaru, Batu Layar dan Tanjung balau

Terdapat juga Air Terjun yang terletak kira-kira 16km daripada bandar Kota Tinggi dan Hutan Lipur Panti

Page 3: Task 2 PBM

PETA BANDAR KOTA TINGGI, JOHOR

Page 4: Task 2 PBM

Alam sekitarAlam sekitar Skala Reka bentuk

Bandar6

Kepelbagaian bio

7

Sampah 7Eco Foot Print 7Kawasan hijau 7

Perubahan cuaca

6

Kitar semula 7Kualiti udara 5

Page 5: Task 2 PBM

Alam sekitar

Page 6: Task 2 PBM

ekonomi

ekonomi skala

pekerjaan 8pengangkutan 5

Peluang perniagaan

7

Page 7: Task 2 PBM

Antara peluang ekonomi

Page 8: Task 2 PBM

SOSIAL

Sosial skalaPendidikan 7Penjagaan kesihatan

7

makanan 7

Page 9: Task 2 PBM

Antara kemudahan sosial

Page 10: Task 2 PBM

SEKIAN TERIMA KASIH