soal latihan un matematika dalam bentuk power point

40
kli k Asyiiiiik ! Betul gue...! Yaaaa! Saaalaah. Aaaaah...? Payah ....lu ! Uuuuh....? Salah melulu ..! Mikir..dulu donk Jangan asal jawab ! . Diketahui premis- premis sebagai berikut 1. Jika guru rajin mengajar maka siswa senang 2. Jika siswa senang maka hasil belajarnya baik 3. Hasil belajar siswa tidak baik Penarikan kesimpulan yang sah adalah …. A. Siswa tidak senang B. Guru tidak rajin mengajar C. Guru rajin mengajar tetapi siswa tidak s enang D. Jika guru rajin mengajar maka hasil belajar baik E. Jika hasil belajar baik maka guru rajin mengajar

Upload: widi1966

Post on 26-May-2015

11.110 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

1. Diketahui premis- premis sebagai berikut 1. Jika guru rajin mengajar maka siswa senang 2. Jika siswa senang maka hasil belajarnya baik 3. Hasil belajar siswa tidak baik Penarikan kesimpulan yang sah adalah ….

A. Siswa tidak senang

B. Guru tidak rajin mengajar

C. Guru rajin mengajar tetapi siswa tidak s enang

D. Jika guru rajin mengajar maka hasil belajar baik

E. Jika hasil belajar baik maka guru rajin mengajar

Page 2: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

2. Ingkaran dari pernyataan “ Jika hari ini hujan maka beberapa siswa tidak masuk sekolah” adalah ….

A. Jika hari ini tidak hujan maka semua siswa masuk s ekolah

B. Jika hari ini tidak hujan maka beberapa siswa masuk sekolah

C. Hari ini tidak hujan dan semua siswa masuk sekolah

D. Hari ini hujan dan semua siswa masuk sekolah

E. Jika semua siswa masuk maka hari ini tidak hujan

Page 3: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

3. Nilai dari

A. 3

B. 2

C. 8/3

D. 8/5

E. 8/9

....34

3211

12

nn

nn

Page 4: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

4. Diketahui log 2 = a dan log 5 = b maka log 125 =

A. 3b / 2a

B. 2a / 3b

C. 5b /2a

D. 5a /2b

E. 3b / 4a

Page 5: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

5. Persamaan kuadrat x2 – 3x + 4 = 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2 , maka nilai dari

A. - 9/16

B. - 1/16

C. 3 /4

D. 9/16

E. 1 /16

22

21

11xx

adalah ….

Page 6: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

6. Diketahui fungsi kuadrat y = x2 – kx + 9. Agar grafik fungsi tersebut selalu berada di atas sumbu X maka nilai k yang memenuhi adalah ….

A. – 6 ≤ x ≤ 6

B. x < – 6 atau x > 6

C. 0 < x < 6

D. x < 0 atau x > 6

E. – 6 < x < 6

Page 7: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

7. Ali membeli dua buah baju dan sebuah kaos di sebuah toko dengan harga Rp200.000. Budi membeli sebuah baju dan sebuah kaos yang sama dengan baju dan kaos yang dibeli Ali di toko tersebut dengan harga Rp125.000. Jika Candra ingin membeli sebuah baju seperti yang dibeli Ali atau Budi dan ia memiliki uang Rp100.000,- maka sisa uang Candra adalah ….

A. Rp 15.000,-

B. Rp 25.000,-

C. Rp35.000,-

D. Rp40.000,-

E. Rp 50.000,-

Page 8: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

8. Salah satu persamaan garis singgung lingkaran ( x – 2 )2 + (y + 1 )2 = 10 di titik yang berabsis 1 adalah ….

A. x + 3y + 11 = 0

B. x + 3y – 11 = 0

C. 3x + y + 11 = 0

D. 3x + y – 11 = 0

E. x + y – 11 = 0

Page 9: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

9. Bila x3 – 4x2 + ax + b habis dibagi oleh x2 – 3x + 2 , maka nilai a dan b berturut-turut adalah ….

A. 5 dan – 2

B. 5 dan 2

C. 2 dan – 5

D. – 2 dan 5

E. – 5 dan 2

Page 10: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

10. Diketahui

A

B.

C.

D.

E.

32

23 , xxf xx

dan g (x) = 2x + 3 , Rumus (g o f)(x) = ….

6

7,76

52

xx

x

6

7,76

52

xx

x

3

2,

23

611

xx

x

3

2,

23

611

xx

x

3

2,

23

611

xx

x

Page 11: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

11. Untuk membuat sebuah roti A dipergunakan 50 gr mentega dan 60 gr tepung. Untuk membuat sebuah roti B diperlukan 100 gr mentega dan 20 gr tepung. Jika tersedia 3,5 kg mentega dan 2,2 kg tepung, jumlah kedua roti terbanyak yang dapat dibuat adalah ….

A. 25

B. 35

C. 40

D. 50

E. 70

Page 12: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

12. Diketahui

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

Nilai a yang memenuhi adalah ….

44

2

12

31

36

153 bab

bb

b

Page 13: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

13. Diketahui matriks

A. 5

B. 10

C. 14

D. 16

E. 20

dan

Jika X matriks berordo 2x2 dan X = A.B + C, maka determinan matriks X = ….

,31

52

A

12

03B ,

611

38

C

Page 14: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

14. Diketahui vektor vektor a = 6i – 7k , b = 2i + 7j + 4k, dan c = - 4i + 11j. Maka vektor 3 a – b + 2 c = ....

A. 8i + 19j + 26k

B. 8i + 19j – 26k

C. 8i – 19j – 26k

D. 4i + 12j – 13k

E. 84i + 12j + 13k

Page 15: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

15. Diketahui b = 2i + 2j – k dan b = 3i + 4k . Nilai kosinus sudut antara vektor a dan b adalah ….

A. 12/15

B. 4/15

C. 6/15

D. 2/ 3

E. 3/ 2

Page 16: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

16. Diketahui b = 2i – 6j – 3k dan b = 2i + j – 2k . maka vektor pr0yeksi a pada b adalah ….

A. 4/9 (2i + j – 2k)

B. 5/9 (2i + j – 2k)

C. 4/9 (- 2i – j + 2k)

D. 6/9 (2i + j – 2k)

E. 6/9 (– 2i – j + 2k)

Page 17: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

17. Persamaan bayangan garis 3x – y + 2 = 0 oleh pencerminan terhadap garis y = x dilanjutkan dengan rotasi ½ π radian terhadap O adalah ….

A. 3x – y + 2 = 0

B. 3x + y – 2 = 0

C. 3y – x + 2 = 0

D.–3y + x + 2 = 0

E. –3x + y + 2 = 0

Page 18: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

18. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 5log ( x2 – 4x ) < 1 adalah ….

A. {x | –5 < x < 0 }

B. {x | –5 < x < 1}

C. {x | –1 < x < 5}

D. {x | –5 < x < -4 atau 0 < x < 1 }

E. {x | –1 < x < 0 atau 4 < x < 5 }

Page 19: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

19. Perhatikan grafik fungsi berikut . Persamaan dari grafik fungsi di samping adalah ….

A. y = 2 x – 2

B. y = 2 x +2

C. y = 2 x

D. y = (1/2) x

E. y = (1/2) x +2

X

Y

(0,4)

y = f(x)

Page 20: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

20. Diketahui suatu deret aritmetika dengan suku ke- 3 = 11, suku tengahnya 14 dan suku terakhir = 23, maka banyak suku dari deret tersebut adalah ….

A. 11

B. 10

C. 9

D. 8

E. 7

Page 21: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

21. Diketahui deret geometri dengan suku-suku positif. Diketahui suku ke-3 adalah 1/8 dan s uku ke-7 adalah 2. Rumus suku ke-n deret tersebut adalah ….

A. 2 n + 5

B. 2n – 4

C. 2n – 6

D. 2 n – 4

E. 2 n – 6

Page 22: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

22. Diketahui kubus ABCD.EFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Jarak titik D ke bidang ACH adalah ….cm

A. 8/3 √ 2

B. 8/3 √ 3

C. 4 √ 3

D. 16/3 √ 2

E. 16/3 √ 3

Page 23: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

23. Diketahui bidang empat beraturan T.ABC. Nilai cosinus sudut antara bidang TBC dan ABC adalah ….

A. 1/3

B. 1/2

C. 1/3 √3

D. 2/3

E. 2/3 √3

Page 24: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

24. Keliling segi enam beraturan yang terletak pada lingkaran dengan jari-jari 10 cm adalah ….cm

A. 20

B. 36

C. 40

D. 50

E. 60

Page 25: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

25. Himpunan penyelasaian dari persamaan 2sin 2x + 5 cos x = 4 untuk 00 ≤ x ≤ 3600 adalah ....

A. {30,330}

B. {60,300}

C. {120,240}

D. {150,210}

E. {180,360}

Page 26: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

26. Diketahui tan A = 4/3, A sudut lancip, sin B = 5/13 , B sudut tumpul, Nilai sin (A – B) adalah ….

A. - 56/65

B. - 16/65

C. 16/65

D. 56/65

E. 59/52

Page 27: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

27. Nilai dari

A. 0

B. 2

C. 3

D. 6

E. 8

....53

4lim

2

2

2

x

xx

Page 28: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

28. Nilai dari

A. – 2

B. – 4

C. – 6

D. – 8

E. – 12

....sin

14coslim

0

xx

xx

Page 29: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

29. Persamaan garis singgung pada kurva y = 3x2 – x3, melalui titik yang absisnya = 1 adalah ….

A. y = 3x + 1

B. y = 3x – 1

C. y = –3x – 1

D. y = –3x + 1

E. y = 3x + 2

Page 30: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

30. Gradien garis singgung di setiap titik (x,y) pada suatu kurva y = f(x) adalah 4x + 4 Jika kurva tersebut melalui t itik (1,1), maka persamaannya adalah ….A. y = 4x2 + 4x – 5

B. y = 4x2 + 4x + 5

C. y = 2x2 – 4x + 5

D. y = 2x2 + 4x + 5

E. y = 2x2 + 4x – 5

Page 31: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

31. (6x2 – 6x – 11)dx = – 6 Jika a bilangan bulat, nilai a yang memenuhi adalah ..

A. 5B. 4

C. 3D. 2

E. 1

a

o

Page 32: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

32. Nilai dari

A.

B.

C.

D.

E.

....82

183

2

x

dxx

cx 82 361

cx 82 323

cx 823 3

cx 826 3

cx 8236 3

Page 33: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

33. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah Jika dihitung dengan integral adalah . …

A.

B.

C.

D.

E.

x

yy = 4x

y = 12 – x2

dxxx 2

0

2 412

dxxx 2

0

2124

dxxx 3

0

2124

dxxx 3

0

2 412

dxxx 4

0

2 412

Page 34: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

34. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva y = x2 – 6x + 8 dan sumbu X adalah … satuan luas

A. 2/3

B. 4/3

C. 8/3

D. 10/3

E. 20/3

Page 35: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

35. Daerah yang dibatasi oleh y = x2 + 3, x = 0 dan x = 2 diputar mengelilingi sumbu X sejauh 3600. Maka isi benda putar yang terjadi adalah ….

A. 36 1/5 π

B. 32 4/5 π

C. 49 2/5 π

D. 40 2/5 π

E. 45 3/5 π

Page 36: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

A. 9

B. 9,2

C. 9,6

D. 10

E. 10,4

36. Perhatikan table berikut! Nilai Frekuensi 3 – 5 3 6 – 8 4 9 – 11 9 12 - 14 6 15 - 17 2Rataan hitung dari data pada tabel di atas adalah ….

Page 37: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

A. 68,5

B. 50,5

C. 47,5

D. 45,5

E. 33,5

Nilai kuartil atas (Q3) pada table tersebut adalah ….

37. Perhatikan table berikut! Nilai Frekuensi 1 – 10 8 11 – 20 12 21 – 30 16 31 – 40 10 41 – 50 7 51 – 60 3 61 – 70 4

Page 38: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

38. Banyaknya bilangan ganjil yang terdiri dari tiga angka dapat disusun dari angka- angka 1 , 2 ,3 , 4 , 6, dan 8 tanpa ada angka diulang adalah ….

A. 24B. 28

C. 40D. 48

E. 60

Page 39: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

39. Dalam suatu ujian seorang siswa wajib mengerjakan 8 soal diantara 15 soal yang ada, dengan ketentuan soal nomor 1, 2, dan 3 harus dikerjakan. Banyaknya pilihan soal yang dapat dilakukannya adalah ….

A. 625B. 684

C. 792D. 810

E. 825

Page 40: Soal latihan un matematika dalam bentuk power point

klik

Asyiiiiik !Betul gue...!

Yaaaa!Saaalaah.

Aaaaah...?Payah ....lu !

Uuuuh....?Salah melulu ..!

Mikir..dulu donkJangan asal jawab !

40. Peluang Alvi lulus pada ujian akhir adalah 0,90, sedangkan peluang Beni lulus pada ujian akhir itu adalah 0,85. Peluang Alvi lulus tetapi Beni tidak lulus pada ujian itu adalah ….

A. 0,085

B. 0,135

C. 0,250

D. 0,765

E. 0,950