skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/nilai-dan-bap-sosum... · 2/8/2008...

38
2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK AKHIR MUTU 1 MUHAMMAD ABDURRAHMAN B04110068 86 44.5 55.0 81.8 61.2 BC S01 2 YANTI INNEKE NABABAN C14124001 93 53.0 74.0 80.8 70.1 AB Q01 3 SUSI MERRY MARINI C34110088 100 55.5 52.0 77.9 62.1 BC Q06 4 BUNGA NOOR HALIMAH C54120001 100 73.0 78.0 80.4 77.4 A Q01 5 SUCI KHAIRIZA C54120002 100 66.5 81.5 82.0 77.2 A Q04 6 ARYANTO C54120003 100 65.5 81.0 82.3 76.8 A Q11 7 PARADITA HASANAH C54120004 100 74.5 90.0 81.7 82.4 A Q04 8 M ZARIT C54120005 100 68.0 69.0 82.4 73.4 AB Q02 9 PUTRA EDI SURANTA C54120006 93 51.0 63.5 41.0 51.9 D Q05 10 HAMMAD HAKIM C54120007 100 70.0 80.5 81.0 77.5 A Q01 11 SRI WAHYUNI C54120008 100 58.0 79.0 81.9 73.7 AB Q11 12 AHDIYAT RIYADI C54120009 100 48.0 70.0 80.9 67.2 B Q05 13 LUKMAN HAKIM C54120010 100 53.5 70.5 80.4 68.9 B Q07 14 SARI INDRIANI PUTRI C54120011 100 54.0 61.0 80.4 65.7 B Q01 15 ARINI NADIYA C54120012 100 61.5 72.5 80.7 72.1 AB Q09 16 ABRAR ADINUL KHAIRUM C54120013 93 56.0 49.0 81.5 62.5 BC Q05 17 EMA SARI ANGESTI C54120014 100 72.5 53.0 78.6 67.8 B Q06 18 NABILA GHASSANI C54120015 100 67.5 58.5 80.0 68.7 B Q08 19 OWANDA ALAM PUGUNG C54120016 100 62.0 75.0 81.7 73.5 AB Q09 20 RESTYA RAHMANIAR C54120017 93 74.0 79.0 80.7 78.1 A Q09 21 ANOM SULARDI C54120018 100 70.0 83.0 81.5 78.6 A Q03 22 MIDA ANDRIA C54120019 100 58.5 78.5 80.2 73.1 AB Q01 23 ASEP FITRIANSYAH C54120020 100 65.5 52.0 80.8 66.1 B Q04 24 CYNTIA MARDIANA C54120021 Q02 25 ACHMAD FAISAL C54120023 100 68.0 82.5 81.2 77.7 A Q09 26 DEBBY DESWANTO C54120024 100 50.5 67.0 80.8 66.9 B Q07 27 THOMAS ANGGA PUTRA SIMARMATA C54120025 100 56.0 63.5 81.0 67.4 B Q01 28 YULINA IRAWATI C54120027 100 77.5 80.0 82.5 80.1 A Q05 29 MIMMA MEILANI C54120028 100 49.5 77.5 81.2 70.4 AB Q02 30 MUHAMMAD TAUFIK C54120029 93 56.5 64.5 80.9 67.8 B Q07 31 GUMILAR BAGASKARA C54120030 100 58.5 69.0 80.3 69.8 B Q02 32 JANUARIZKA S P C54120031 100 69.5 79.0 81.2 76.9 A Q10 33 SOFIATUN C54120032 100 60.5 69.5 80.0 70.5 AB Q03 34 TAUFAN DWI ADINEGORO C54120033 100 68.0 55.5 81.0 68.2 B Q04 35 MUHAMMAD IRFAN MAULANA C54120034 100 70.5 85.0 80.0 78.9 A Q05 36 FICI IMAN NASETION C54120035 100 71.0 76.5 82.1 76.8 A Q04 37 BENDRIANTO C54120036 100 63.0 61.5 79.6 68.3 B Q01 38 ANDI YAODI NURANI YAMIN C54120037 100 70.0 75.0 80.6 75.5 A Q03 39 INTAN DESTIANIS HARTATI C54120038 100 60.5 76.5 79.9 72.9 AB Q01 40 YUDIK AMALIYASARI C54120039 100 80.0 86.0 81.5 82.6 A Q09 41 SILVANA DWI ANGGRAENI C54120040 100 46.0 64.0 81.6 64.8 BC Q11 42 SARASWATI DEWI ARIESTA C54120042 100 75.5 78.0 81.1 78.3 A Q09 43 ILHAM AKBAR C54120044 100 75.5 74.5 79.5 76.6 A Q06 44 TIO DWI WIBISONO C54120045 93 63.5 73.0 80.7 72.8 AB Q02 45 MUHAMMAD FAISAL IMRON C54120046 100 63.0 78.0 80.1 74.2 AB Q08 46 FADLIL PUNGKAS C54120047 100 72.0 60.5 80.9 71.1 AB Q04 47 AFINI ELIANA TALITHA C54120048 93 73.5 88.0 80.4 81.0 A Q07 48 HAPSARI KINANTHI P C54120049 100 67.0 64.5 81.4 71.2 AB Q04 49 ARIEFIANTO T M C54120050 100 62.0 92.0 80.2 78.9 A Q10 50 TRI NUR SUJATMIKO C54120051 100 70.5 78.0 82.2 77.2 A Q08 51 GIBRAN ADHI FATTAH P C54120052 100 53.0 71.0 81.1 69.1 B Q04 52 WIRA ROHO BR H C54120053 100 63.0 61.5 79.8 68.4 B Q06 53 RIRIS SITARINI C54120054 100 61.0 65.0 80.1 69.1 B Q02 54 ADI NUGROHO C54120055 100 75.0 74.0 80.7 76.6 A Q07 55 YUDA ALAM PERDANA C54120056 100 49.0 82.5 79.9 71.5 AB Q02 56 TEGAR WISHNU C54120057 100 64.5 92.0 80.0 79.5 A Q06 No. NAMA NIM Nilai Persentase Kehadiran Kel Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 1 dari 38

Upload: duongnhu

Post on 02-Mar-2019

320 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130)

UTS UAS PRAK AKHIR MUTU

1 MUHAMMAD ABDURRAHMAN B04110068 86 44.5 55.0 81.8 61.2 BC S01

2 YANTI INNEKE NABABAN C14124001 93 53.0 74.0 80.8 70.1 AB Q01

3 SUSI MERRY MARINI C34110088 100 55.5 52.0 77.9 62.1 BC Q06

4 BUNGA NOOR HALIMAH C54120001 100 73.0 78.0 80.4 77.4 A Q01

5 SUCI KHAIRIZA C54120002 100 66.5 81.5 82.0 77.2 A Q04

6 ARYANTO C54120003 100 65.5 81.0 82.3 76.8 A Q11

7 PARADITA HASANAH C54120004 100 74.5 90.0 81.7 82.4 A Q04

8 M ZARIT C54120005 100 68.0 69.0 82.4 73.4 AB Q02

9 PUTRA EDI SURANTA C54120006 93 51.0 63.5 41.0 51.9 D Q05

10 HAMMAD HAKIM C54120007 100 70.0 80.5 81.0 77.5 A Q01

11 SRI WAHYUNI C54120008 100 58.0 79.0 81.9 73.7 AB Q11

12 AHDIYAT RIYADI C54120009 100 48.0 70.0 80.9 67.2 B Q05

13 LUKMAN HAKIM C54120010 100 53.5 70.5 80.4 68.9 B Q07

14 SARI INDRIANI PUTRI C54120011 100 54.0 61.0 80.4 65.7 B Q01

15 ARINI NADIYA C54120012 100 61.5 72.5 80.7 72.1 AB Q09

16 ABRAR ADINUL KHAIRUM C54120013 93 56.0 49.0 81.5 62.5 BC Q05

17 EMA SARI ANGESTI C54120014 100 72.5 53.0 78.6 67.8 B Q06

18 NABILA GHASSANI C54120015 100 67.5 58.5 80.0 68.7 B Q08

19 OWANDA ALAM PUGUNG C54120016 100 62.0 75.0 81.7 73.5 AB Q09

20 RESTYA RAHMANIAR C54120017 93 74.0 79.0 80.7 78.1 A Q09

21 ANOM SULARDI C54120018 100 70.0 83.0 81.5 78.6 A Q03

22 MIDA ANDRIA C54120019 100 58.5 78.5 80.2 73.1 AB Q01

23 ASEP FITRIANSYAH C54120020 100 65.5 52.0 80.8 66.1 B Q04

24 CYNTIA MARDIANA C54120021 Q02

25 ACHMAD FAISAL C54120023 100 68.0 82.5 81.2 77.7 A Q09

26 DEBBY DESWANTO C54120024 100 50.5 67.0 80.8 66.9 B Q07

27 THOMAS ANGGA PUTRA SIMARMATA C54120025 100 56.0 63.5 81.0 67.4 B Q01

28 YULINA IRAWATI C54120027 100 77.5 80.0 82.5 80.1 A Q05

29 MIMMA MEILANI C54120028 100 49.5 77.5 81.2 70.4 AB Q02

30 MUHAMMAD TAUFIK C54120029 93 56.5 64.5 80.9 67.8 B Q07

31 GUMILAR BAGASKARA C54120030 100 58.5 69.0 80.3 69.8 B Q02

32 JANUARIZKA S P C54120031 100 69.5 79.0 81.2 76.9 A Q10

33 SOFIATUN C54120032 100 60.5 69.5 80.0 70.5 AB Q03

34 TAUFAN DWI ADINEGORO C54120033 100 68.0 55.5 81.0 68.2 B Q04

35 MUHAMMAD IRFAN MAULANA C54120034 100 70.5 85.0 80.0 78.9 A Q05

36 FICI IMAN NASETION C54120035 100 71.0 76.5 82.1 76.8 A Q04

37 BENDRIANTO C54120036 100 63.0 61.5 79.6 68.3 B Q01

38 ANDI YAODI NURANI YAMIN C54120037 100 70.0 75.0 80.6 75.5 A Q03

39 INTAN DESTIANIS HARTATI C54120038 100 60.5 76.5 79.9 72.9 AB Q01

40 YUDIK AMALIYASARI C54120039 100 80.0 86.0 81.5 82.6 A Q09

41 SILVANA DWI ANGGRAENI C54120040 100 46.0 64.0 81.6 64.8 BC Q11

42 SARASWATI DEWI ARIESTA C54120042 100 75.5 78.0 81.1 78.3 A Q09

43 ILHAM AKBAR C54120044 100 75.5 74.5 79.5 76.6 A Q06

44 TIO DWI WIBISONO C54120045 93 63.5 73.0 80.7 72.8 AB Q02

45 MUHAMMAD FAISAL IMRON C54120046 100 63.0 78.0 80.1 74.2 AB Q08

46 FADLIL PUNGKAS C54120047 100 72.0 60.5 80.9 71.1 AB Q04

47 AFINI ELIANA TALITHA C54120048 93 73.5 88.0 80.4 81.0 A Q07

48 HAPSARI KINANTHI P C54120049 100 67.0 64.5 81.4 71.2 AB Q04

49 ARIEFIANTO T M C54120050 100 62.0 92.0 80.2 78.9 A Q10

50 TRI NUR SUJATMIKO C54120051 100 70.5 78.0 82.2 77.2 A Q08

51 GIBRAN ADHI FATTAH P C54120052 100 53.0 71.0 81.1 69.1 B Q04

52 WIRA ROHO BR H C54120053 100 63.0 61.5 79.8 68.4 B Q06

53 RIRIS SITARINI C54120054 100 61.0 65.0 80.1 69.1 B Q02

54 ADI NUGROHO C54120055 100 75.0 74.0 80.7 76.6 A Q07

55 YUDA ALAM PERDANA C54120056 100 49.0 82.5 79.9 71.5 AB Q02

56 TEGAR WISHNU C54120057 100 64.5 92.0 80.0 79.5 A Q06

No. NAMA NIMNilaiPersentase

Kehadiran Kel

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 1 dari 38

Page 2: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

57 RUMITA MIRANDA C54120058 Q10

58 EKO SUGIARTA C54120059 100 59.5 80.0 81.9 74.5 AB Q11

59 SULI ANGGA WIJAYADI C54120060 100 78.0 89.5 80.8 83.0 A Q02

60 NURHAYA AFIFAH C54120061 100 67.5 76.0 83.1 75.9 A Q03

61 BOY MOHAMMAD KENEDI C54120062 100 59.0 78.0 80.4 73.2 AB Q01

62 BARA HASADERA C54120063 100 66.0 59.5 79.3 68.4 B Q03

63 AULIA RAHMANIA PUTRI C54120064 100 77.0 73.5 81.2 77.3 A Q09

64 LUZMI MALIA IZZA C54120065 100 66.0 65.0 80.7 70.8 AB Q07

65 RIFQY ABDUSSALAM I.M C54120066 36 55.0 40.3 30.6 E Q08

66 MIFTAHUL KHAIR C54120067 100 59.0 79.0 82.7 74.3 AB Q10

67 VARRENCO JOSYE A C54120069 100 58.5 67.5 81.0 69.5 B Q10

68 DENDY DANIEL KAENADY C54120070 100 64.5 67.0 79.9 70.8 AB Q03

69 SYIFA NUR AFIF G C54120071 100 75.5 74.5 81.0 77.1 A Q09

70 IHSANUL FAJRI C54120072 100 45.5 48.0 81.7 59.1 C Q11

71 AFLAHA AM C54120073 100 61.5 71.5 80.6 71.7 AB Q09

72 AMRI SABRIAN C54120074 100 58.0 69.0 78.6 69.1 B Q08

73 VIOLITA WULAN SARASW C54120075 100 41.0 52.0 80.8 58.8 C Q02

74 M NURKHOLIS FAUZI C54120076 100 67.0 65.5 79.9 71.0 AB Q03

75 KARTIKA RAHMAWATI C54120077 100 66.0 93.5 80.1 80.5 A Q01

76 FERDIANSYAH RAMADHAN C54120078 100 70.5 75.5 81.0 75.9 A Q01

77 RAGIL RAMADHANI C54120079 100 56.5 74.0 78.7 70.4 AB Q06

78 ARDHITA STEVEFANO C54120080 Q09

79 HARYO RAHMAN WICAKSONO C54120082 100 72.5 63.0 81.3 72.3 AB Q09

80 PURNOMO HADI C54120084 Q11

81 ALVIDITA BEATRIX INDAYANI C54120085 100 66.0 66.0 80.0 70.9 AB Q01

82 UTARI ENDAH RAHMAT C54120086 100 59.5 64.0 79.8 68.2 B Q07

83 NENENG SRI HENDRA C54120088 100 43.5 63.5 80.8 63.5 BC Q09

84 BUNGA AMALIA C54120089 100 46.5 61.0 81.0 63.6 BC Q09

85 TRIANA C54120090 100 59.5 71.5 78.8 70.5 AB Q06

86 AGIST SAEFUL ANGGARA C54120091 100 48.0 50.5 79.3 59.8 C Q06

87 FAJAR DWI MAULANA EFTIAH C54120092 100 66.0 80.5 82.7 76.9 A Q05

88 MOH. ADIP SETIAWAN C54120093 100 39.5 60.5 80.8 61.3 BC Q09

89 YULIANTI C54120094 100 56.5 64.0 79.7 67.2 B Q07

90 PAULINUS MISWANTO C54120095 100 56.0 48.0 78.6 61.1 BC Q10

91 JUNIAS MEIDODGA C54120096 100 54.0 33.0 78.3 55.2 C Q03

92 TRI ARDIYANTI E14120001 100 69.5 72.0 80.0 74.1 AB Q06

93 MULFIA WINDI MASITHA E14120002 100 54.0 68.5 80.0 68.2 B Q07

94 DERY FIRDAUS E14120003 100 43.0 75.0 81.8 67.8 B Q11

95 SISVA SILSIGIA E14120005 100 64.5 76.0 82.4 74.8 AB Q05

96 NOVALIANA E14120006 100 68.0 67.0 79.9 71.8 AB Q03

97 ZANI WAHYU RAHMAWATI E14120007 93 65.5 73.5 80.0 73.4 AB Q07

98 IMA DUWI ROBAIKAH E14120008 100 75.0 64.0 80.9 73.2 AB Q09

99 VURIE AYU E14120009 100 77.0 79.5 80.8 79.2 A Q08

100 MUHAMAD ABDU AL GIFARI E14120010 93 55.0 67.0 80.9 68.3 B Q07

101 SORAYA NAWAWI E14120011 100 62.0 69.0 80.2 70.8 AB Q07

102 SUTAMI RAHAYU E14120012 100 70.5 77.5 80.1 76.3 A Q07

103 MUHAMMAD RIFALDI HAVID E14120013 100 51.0 72.0 82.0 69.2 B Q11

104 E. INDRI DEWI DARMAWATI E14120014 100 57.5 80.0 81.8 73.9 AB Q04

105 DINELIA RAFA SARI E14120015 100 60.0 69.5 79.7 70.2 AB Q08

106 EVA DANIAWATI E14120016 100 63.0 62.0 80.1 68.7 B Q06

107 YOLANDA LIMBONG E14120017 100 73.0 81.0 81.3 78.7 A Q10

108 FIKRI KAFABIH E14120018 100 50.5 63.5 81.5 65.9 B Q09

109 AGNA HUDA MAULIDA E14120019 100 60.5 70.5 79.9 70.8 AB Q10

110 RIZKI AYU GAYATRI E14120020 100 56.5 74.5 80.8 71.3 AB Q02

111 ADE WIBOWO PUTRO E14120021 93 59.0 65.0 78.6 67.9 B Q06

112 GINANJAR PUTRI WIJAYANTI E14120022 100 65.5 85.0 80.5 77.6 A Q07

113 AGUNG FAJAR ISKANDAR E14120024 100 60.0 70.5 80.6 70.9 AB Q10

114 SASNIA WIDWIKANTI E14120025 100 61.0 81.5 81.5 75.4 A Q04

115 DWI ARDELLA P. E14120026 100 55.5 81.5 80.3 73.3 AB Q01

116 YESI SITI AGUSTINA E14120027 93 69.5 62.0 81.6 71.1 AB Q07

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 2 dari 38

Page 3: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

117 TRI WAHYU LEGAWA E14120028 100 67.0 64.5 82.5 71.5 AB Q05

118 YOGI FRANSISKA E14120029 93 43.0 50.5 81.0 58.9 C Q05

119 ENDAH RETNANING TYAS RAHAYU E14120030 100 50.5 55.0 81.0 62.8 BC Q02

120 DEWI AYU WULANDARI E14120031 100 64.5 77.0 81.8 74.9 AB Q10

121 ANNISA SAPUTRI E14120032 100 62.0 80.5 79.8 74.7 AB Q08

122 ROBI RUKMANA E14120033 100 54.5 67.5 77.8 67.2 B Q06

123 SELA EKA MEILIYATUL INAYAH E14120034 100 66.0 71.5 81.5 73.3 AB Q02

124 DWI SRI ASTUTI E14120035 100 62.0 73.0 81.9 72.8 AB Q11

125 SATRIA KURNIA E14120036 93 63.0 67.5 81.5 71.0 AB Q05

126 ALIF RIZKI AGUNG SISWAHYUDI E14120037 100 60.0 79.5 81.8 74.4 AB Q10

127 SARDIANTO E14120038 93 67.0 80.5 80.7 76.5 A Q02

128 LIA OKTA WIJAYANA E14120040 100 60.5 61.0 80.5 67.7 B Q01

129 SIGIT EKO SUMARNO E14120041 100 56.0 63.0 82.5 67.7 B Q10

130 RECHA HAJIAH SOEMANTRI E14120042 100 60.0 67.0 79.6 69.3 B Q07

131 MUHAMMAD FADLY AL HADAD E14120043 93 60.0 72.0 80.3 71.3 AB Q05

132 JUANDA HASIBUAN E14120044 100 62.5 83.5 81.9 76.6 A Q02

133 NIKEN ANDIKA PUTRI E14120045 100 66.0 85.0 81.9 78.2 A Q11

134 AHMAD JAJULI E14120046 100 56.0 69.5 79.8 69.0 B Q03

135 IRVA WILDIANA E14120047 100 67.5 71.0 82.2 73.9 AB Q08

136 MUHAMMAD RIZKY E14120048 100 34.0 56.0 78.1 57.1 C Q06

137 KHILMA SUFIANA E14120049 100 72.0 72.0 83.1 75.9 A Q05

138 SENNA DESVIA HUTAPEA E14120050 100 54.0 62.0 82.2 66.7 B Q10

139 HELMI HANAFIAH E14120051 100 61.0 66.0 78.8 69.0 B Q06

140 VIAR RACHMAT ADHITAMA ODY PRADITYA E14120052 100 63.5 81.0 81.0 75.8 A Q05

141 IMAN TOCHID E14120054 100 60.0 66.5 82.2 70.0 AB Q10

142 PRISCILLIA RESTANTINA R E14120055 93 75.0 84.0 80.3 80.0 A Q10

143 NURFIKE HASANAH E14120056 100 58.5 61.0 80.9 67.2 B Q10

144 SOFIATUN E14120057 100 70.5 77.0 80.3 76.2 A Q07

145 NIRMALA EKA CANDRA E14120058 100 37.0 64.0 80.5 61.7 BC Q04

146 SARA EKA PUSPITA E14120059 86 66.5 41.0 34.3 E Q09

147 EKI SUTRISNO E14120060 100 66.5 87.0 80.0 78.4 A Q03

148 SITTI NUR FATIMAH E14120061 100 42.0 47.5 80.1 57.3 C Q01

149 SEPYANDI E14120062 100 63.0 72.5 80.2 72.4 AB Q02

150 ANISA BUDI UTAMI E14120063 100 58.5 80.0 78.7 73.1 AB Q01

151 RADIK MADYA MAULID E14120064 100 71.0 69.5 80.2 73.7 AB Q10

152 IRA INDAH PUSPITASARI E14120065 100 63.0 73.0 80.2 72.5 AB Q03

153 ZADHI SYAHRI SYA'BANI E14120066 100 56.5 66.5 78.4 67.7 B Q06

154 DESTIANI HILMININGTYAS E14120067 100 63.5 78.5 82.3 75.3 A Q11

155 AZWADRI E14120068 100 58.0 67.0 80.6 69.1 B Q10

156 ALIFIA YUNI SOUFININGRUM E14120069 100 67.5 78.0 79.7 75.4 A Q03

157 SOFIYATINNISA' R E14120070 Q08

158 DWI NUGROHO PUTRANTO E14120071 100 72.0 93.5 80.8 82.6 A Q02

159 HOTMAIDA E14120072 100 68.5 70.5 79.5 73.0 AB Q08

160 IDA NUR ARIFFIANTI E14120073 Q03

161 LAELA NURAHMA E14120074 100 70.5 79.0 81.5 77.3 A Q10

162 SIDIQ MA'RUF NUGROHO E14120075 100 54.0 56.5 79.1 63.7 BC Q01

163 ZAENUDIN E14120076 100 85.0 74.0 80.9 79.7 A Q03

164 RIFKY EKO SETIAWAN E14120077 100 75.0 74.0 80.1 76.4 A Q10

165 SOPYAN NURKARIM E14120078 100 66.0 69.0 80.6 72.2 AB Q10

166 FEBRI RAMADHAN E14120079 Q10

167 ANDI YUNIAR AMRIZAL E14120080 100 73.5 75.5 79.8 76.4 A Q08

168 ERLANGGA PEKIK P E14120081 100 52.0 63.5 80.3 65.9 B Q07

169 REZA PURNOMO E14120082 100 80.0 71.5 78.7 76.6 A Q06

170 FARIS RAFI ALMAY W E14120083 100 57.5 70.5 81.2 70.4 AB Q09

171 FUAD HAKIM E14120084 100 52.5 84.5 80.6 73.5 AB Q08

172 WISNU WARDANA E14120085 100 28.0 53.0 78.6 54.5 D Q01

173 DIAN PURNAMA E14120086 100 50.0 62.0 79.6 64.6 BC Q05

174 I WAYAN ARTHA WIJAYA E14120087 100 57.0 64.0 78.7 67.0 B Q06

175 MUHAMMAD AKRAM.A E14120088 100 54.0 66.0 80.3 67.4 B Q03

176 OKI DWI PRASTOWO E14120089 100 77.0 85.5 80.8 81.3 A Q07

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 3 dari 38

Page 4: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

177 QODIMATUL UNSHURI I E14120090 100 61.5 80.5 81.1 75.0 A Q08

178 DINA NOVITASARI E14120091 100 49.0 52.5 80.4 61.2 BC Q03

179 MUHAMMAD FIRDI E14120092 100 46.5 65.5 79.2 64.6 BC Q07

180 AHMAD ABDULLAH SAID E14120093 100 67.5 74.0 80.3 74.3 AB Q08

181 FAKHRUL ARIF A E14120094 100 44.0 71.0 80.7 66.3 B Q02

182 ALFIN AYU IRIANTI E14120095 100 70.0 71.0 81.1 74.2 AB Q03

183 DARA ARKHAMA E14120096 100 79.0 74.5 79.8 77.7 A Q03

184 MUH RICKY KURNIAWAN E14120097 100 70.0 68.0 80.6 73.0 AB Q05

185 DINDA PIYAN LAKSANA E14120098 100 65.5 77.5 81.3 75.2 A Q08

186 KHALID HERMANSYAH E14120099 100 45.0 61.5 82.2 63.8 BC Q11

187 YULIAR KUSUMAWARDANI E14120100 100 66.0 68.5 80.8 72.0 AB Q10

188 RANI SITI NURAENI E14120101 100 42.5 49.0 81.0 58.3 C Q09

189 DIAR FADILLAH E14120102 100 61.5 80.5 79.9 74.6 AB Q02

190 DINI FEBRIAN E14120103 93 52.0 76.0 80.0 70.2 AB Q01

191 MUHAMMAD ISA ANSYARI E14120104 100 54.5 76.0 80.3 71.1 AB Q04

192 HELSY AFRILIANTI E14120106 100 57.5 76.0 81.8 72.5 AB Q11

193 VICTOR PRANATA E14120107 100 57.0 47.5 79.4 61.5 BC Q03

194 MUHAMAD HUSEN E14120108 100 57.0 76.5 78.3 71.3 AB Q06

195 M. ARIEF INDRA PRIYONO E14120109 100 46.5 62.5 78.6 63.3 BC Q06

196 SABIQ RIJAL AMRULLOH E14120110 100 45.0 74.0 80.5 67.6 B Q07

197 ELIN NAILUFAR E14120111 93 47.0 54.5 80.9 61.5 BC Q05

198 DENNIS CHANDRA JUANDA E14120113 Q11

199 MUHAMMAD JUFRI IDRIS E14120114 100 41.5 40.5 79.6 54.5 D Q07

200 KODRAT EKA SAPUTRA E14120115 100 53.0 60.0 80.8 65.2 B Q09

201 AGUNG NUR HAQ E14120116 100 65.5 66.0 80.0 70.7 AB Q01

202 DANI NUGRAHA SYAFLY E14120117 100 35.5 59.0 80.2 59.4 C Q02

203 SORAYA VITALAYA E14120118 Q02

204 BIANUS KEMOL E14120119 100 39.0 52.5 80.6 58.3 C Q04

205 KOSMUS IMBIRI E14120120 Q01

206 PAUL ALPAS TETJUARI E14120121 100 38.5 38.0 80.0 52.9 D Q02

207 PUNKY KUSUMA DAMAYANTI E14120122 Q08

208 MARCHAWANDA ADITYA P F14100133 71 41.0 48.0 74.2 55.1 C Q05

209 NASRUL HADI F14110135 Q01

210 DIANG SAGITA F14120001 100 72.0 72.5 81.3 75.4 A Q09

211 M. YUSUF F14120002 100 74.5 69.0 80.1 74.5 AB Q06

212 MOCHAMMAD FATCHUR RAHMAN F14120003 100 82.0 74.0 80.0 78.5 A Q03

213 MUHAMAD ISWADI F14120004 100 48.0 65.5 81.5 65.9 B Q04

214 ANDI ISMANTO F14120005 100 54.0 71.0 82.0 69.7 B Q02

215 GISKA SETYA PRIAJI F14120006 100 61.5 74.5 80.8 72.8 AB Q05

216 SAHAT TUAMAN MUNTHE F14120007 100 74.0 76.5 81.1 77.3 A Q05

217 NURUL DWI QURNIAWATI F14120008 100 61.0 84.0 80.2 75.8 A Q07

218 REGGY APRIYANSYAH WIJAYA F14120009 100 50.0 73.0 79.5 68.4 B Q01

219 CHANDRA GUPTA F14120010 100 65.0 71.0 78.4 71.8 AB Q06

220 JAKOBUS SWANDY SIANIPAR F14120011 100 56.5 72.0 80.1 70.2 AB Q06

221 RADENTA NADIBUNDA JAYANTARA F14120012 100 61.0 44.5 81.6 62.4 BC Q11

222 SAEFUL FATAH F14120013 Q09

223 ALIMATUL HASANAH F14120014 100 54.5 68.5 80.8 68.6 B Q09

224 DINO SYAHPUTRA F14120015 100 64.5 67.5 82.1 71.7 AB Q11

225 ARIS APRIADI F14120016 100 64.5 81.0 79.7 75.6 A Q07

226 MUHAMMAD KHOIRUR ROZIQIN F14120017 100 70.5 76.5 80.3 76.0 A Q02

227 ANDRIANO SIMAREMARE F14120018 100 46.5 62.0 80.0 63.7 BC Q03

228 DASIR F14120019 100 66.5 72.0 80.0 73.1 AB Q07

229 LUTHFI DWI CAHYO F14120020 100 69.5 73.0 79.0 74.1 AB Q06

230 ARIZAL NURHIDAYAT F14120021 100 45.0 51.0 80.3 59.5 C Q10

231 FIKRI AZALI FAISAL SYAF F14120022 100 51.5 69.5 81.7 68.4 B Q05

232 CHRISTONI SITORUS F14120023 100 64.0 63.0 80.3 69.4 B Q10

233 BOB ANDRI F14120025 100 74.5 68.0 78.7 73.7 AB Q03

234 FERNANDO NAHAMPUN F14120026 100 61.5 64.5 79.8 68.9 B Q08

235 M.MUNAJAT F14120027 100 76.5 85.5 79.5 80.7 A Q06

236 MUHAMMAD WAHYU AL FARISI F14120028 100 66.5 72.5 81.2 73.7 AB Q06

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 4 dari 38

Page 5: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

237 ANDRIYANA F14120029 100 59.0 76.0 79.9 72.3 AB Q01

238 RIFQI HIKMATULLAH F14120030 100 64.0 78.0 82.1 75.2 A Q11

239 MOHAMMMAD SAMSUL BAKHRI F14120031 100 52.0 62.5 80.7 65.7 B Q07

240 KABUL BUDIONO F14120032 100 64.0 69.5 81.2 71.9 AB Q05

241 MOH ROFI ASSGAF F14120033 100 64.5 75.0 80.9 73.9 AB Q07

242 ABDUL MUKHID ROZAK F14120035 100 57.5 56.5 78.6 64.5 BC Q06

243 TEGUH ADITYA SAPUTRA F14120036 100 65.0 72.0 79.8 72.6 AB Q02

244 ZAKY AHMAD IBRAHIM F14120037 100 55.0 62.0 79.6 66.0 B Q08

245 RADITA RISKI RAMADAN F14120038 100 68.0 83.0 80.1 77.5 A Q01

246 DOMINICUS ABBEL OCTIANO F14120039 100 81.5 63.5 81.5 75.2 A Q10

247 KRESHNA DWI NUGROHO F14120040 100 70.0 79.0 81.5 77.2 A Q08

248 HAFIDZ RAMADHAN AKBAR F14120041 100 71.0 71.5 80.1 74.4 AB Q01

249 NANDRIANTO SUPARNO F14120042 100 50.0 70.0 80.0 67.5 B Q08

250 LISTYANI FITRIA RACHMAWATI F14120044 100 63.5 83.5 80.9 76.6 A Q05

251 ARI WAKHID SUBEKTI F14120045 100 72.5 74.0 81.2 76.1 A Q09

252 JERRI H. MANALU F14120046 100 55.5 62.5 79.7 66.4 B Q07

253 SITI FATIMAH DARA ARIANGGA F14120047 93 69.0 0.0 80.9 49.0 D Q04

254 RONI YOSUA LUBIS F14120048 100 57.5 59.0 80.8 66.2 B Q09

255 ADI WIDYATMAJI F14120049 100 54.5 60.0 79.7 65.2 B Q01

256 VICKY SYAIFUL ULUM F14120050 100 61.0 71.5 81.8 71.9 AB Q11

257 IRSYAD FAISAL MUTAQIN F14120051 100 62.0 61.5 79.9 68.1 B Q05

258 RICHY ZULYVER SINAGA F14120052 100 63.5 68.5 81.0 71.4 AB Q09

259 ARDI FADLI YASYA F14120053 100 53.5 70.0 79.2 68.3 B Q06

260 DODIK IDKA ISNANDAR F14120054 100 60.0 64.5 80.4 68.7 B Q05

261 MUHAMMAD AFIZH F14120055 86 52.5 73.5 78.4 68.9 B Q06

262 DWI ARIS SETIAWAN F14120056 100 56.5 76.0 80.4 71.7 AB Q04

263 NURLELA F14120057 100 62.0 71.5 80.5 71.8 AB Q07

264 M. FAISAL LUBIS F14120058 100 68.0 60.5 77.9 68.8 B Q06

265 RIMO HASNAN F14120059 86 76.0 78.0 80.1 78.1 A Q03

266 AZZA ABDILLAH F14120060 43 45.5 41.4 28.1 E Q11

267 HABIBURRAHMAN CHOLIQ F14120061 100 68.0 68.5 80.5 72.6 AB Q04

268 FIKIE MARDANUS F14120062 100 60.0 65.0 80.8 69.0 B Q09

269 BREHANS RASKAROWANA F14120063 100 67.5 74.0 79.8 74.1 AB Q06

270 IDA HUMAEROH F14120064 100 52.0 62.0 78.9 64.9 BC Q06

271 RIZQOMULLAH MARSYA F14120065 100 58.0 78.5 80.7 73.1 AB Q01

272 MUHAMMAD SEPTI ANGGADIRJA F14120066 Q11

273 MUHAMMAD SYAHIDUL FITRAH F14120067 100 65.5 59.5 81.6 69.0 B Q05

274 NADHILAH FATHUR RAHMAN F14120069 100 71.0 56.5 80.0 69.1 B Q08

275 IRWAN SALEH KURNIAWAN F14120070 100 76.5 84.0 78.6 79.9 A Q01

276 IRHAM FAZA F14120071 100 72.0 82.5 79.9 78.4 A Q01

277 YUSUP HARTONO F14120072 100 57.0 54.0 80.6 64.2 BC Q09

278 M. ARIF FATONI F14120073 93 62.5 72.5 79.5 72.0 AB Q02

279 AHMAD SHOBIRIN F14120074 100 74.5 67.0 79.2 73.5 AB Q01

280 PUTRI LAYLA ANDINI F14120075 100 77.5 83.5 79.8 80.4 A Q08

281 DIETRICH GERRY PELIKAS TARIGAN F14120076 100 66.0 83.5 78.9 76.6 A Q06

282 AHMAD ZAUHIN BAHIJ F14120077 100 52.5 54.5 81.1 63.2 BC Q09

283 NUR YULIANA F14120078 93 66.5 83.5 80.5 77.4 A Q07

284 ANDRI NAUFA FITRONI F14120079 100 58.0 75.5 80.8 72.1 AB Q09

285 MUHAMAD ILHAM KURNIAWAN F14120080 100 55.5 77.5 80.2 71.8 AB Q02

286 MUHAMMAD FATHURROHMAN F14120081 100 67.0 58.5 78.4 68.0 B Q08

287 SILVIA YUNDA BR LUMBAN TOBING F14120082 100 76.0 65.0 79.8 73.5 AB Q07

288 SEVEN ROBERTO SIRAIT F14120083 100 65.0 71.0 81.1 72.7 AB Q09

289 KHOIRUL UMAM F14120084 100 61.0 59.0 82.0 67.7 B Q11

290 HENDRI TAUFIK F14120085 100 77.0 80.5 79.6 79.1 A Q07

291 NUGROHO H.Y F14120086 100 53.0 57.5 81.8 64.6 BC Q11

292 HIDAYATUL MAHMUD F14120087 100 65.0 67.5 80.6 71.3 AB Q04

293 WILIANDI SAPUTRO F14120088 100 74.5 64.5 79.4 72.7 AB Q03

294 DANDYS RIZQI PRATAMA F14120089 100 72.5 88.0 79.1 80.2 A Q06

295 EMERALDI IRAWAN F14120090 79 26.0 49.1 25.0 E Q04

296 AFRIZA ALFARISI F14120091 100 71.0 82.5 81.6 78.7 A Q11

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 5 dari 38

Page 6: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

297 GAGAS ARGO SASONGKO F14120092 100 67.0 62.5 79.6 69.8 B Q08

298 FADEL NUGRAHA SUMARNA F14120093 100 65.5 68.0 80.3 71.6 AB Q07

299 FUAD CHALIM RUSDANA F14120094 100 67.5 81.0 80.9 76.9 A Q04

300 ARIF RAHMAN F14120095 100 21.0 43.5 77.5 48.6 D Q02

301 ADISA R WILOSO F14120096 93 60.5 67.0 79.7 69.5 B Q06

302 ASNUL HADI PUTRA F14120097 100 78.5 71.5 79.7 76.5 A Q03

303 MUHAMMAD SHAFRIZAL H F14120098 100 57.5 74.5 81.7 71.9 AB Q11

304 ADITIYA PERMADI F14120099 100 53.0 68.0 80.9 68.0 B Q05

305 HENDI OKTA KURNIAWAN F14120100 100 66.5 83.0 81.4 77.5 A Q02

306 GERY BRAMANTIO F14120101 100 60.5 65.0 79.5 68.7 B Q03

307 ALIEN NANDA RIANDANI F14120102 100 53.0 76.5 79.8 70.6 AB Q02

308 MUHAMMAD RIDHO F14120104 100 62.0 55.0 79.6 65.7 B Q05

309 FAUZAN ABDUL AZMI F14120105 100 69.5 59.0 81.0 69.9 B Q04

310 YUNAN BAYU PRATAMA F14120108 100 60.0 72.0 81.0 71.6 AB Q09

311 RADIA ARIZA PRATAMA F14120109 100 71.0 66.0 78.7 72.0 AB Q03

312 LILIK MUHAMMAD R F14120110 100 72.5 83.0 81.9 79.5 A Q04

313 MOCHAMMAD CHUSEN F14120111 100 80.0 66.0 82.3 75.9 A Q11

314 FINA RETNAWATI F14120112 Q05

315 ADNAN F14120113 100 42.0 69.5 81.3 65.4 B Q11

316 SRI ICHFANA H F14120114 100 72.5 62.5 81.5 72.1 AB Q08

317 SINGGIH PEBRIANTO F14120115 100 44.5 61.0 80.9 63.0 BC Q04

318 HUSNA HANIFATUL M F14120116 100 74.0 74.5 79.9 76.2 A Q02

319 MUHAMMAD IMRON H F14120117 100 63.0 73.5 81.0 73.0 AB Q04

320 ALRAYAN F14120118 100 70.5 75.0 81.2 75.8 A Q10

321 ALDILAH FAZY F14120119 100 69.0 79.5 79.9 76.5 A Q07

322 MUHAMMAD FADIL F14120120 100 62.5 72.0 80.8 72.2 AB Q01

323 BONIFASIUS JOHAN KURNIAWAN F14120122 100 77.0 70.0 80.3 75.7 A Q10

324 REZA FEBRIZAL F14120123 100 52.0 79.0 82.5 72.1 AB Q11

325 MUHAMMAD SALMAN AL-FARISI F14120124 100 66.5 67.0 82.5 72.3 AB Q11

326 BANYUAJI WICAKSONO F14120125 100 60.5 71.5 79.3 70.9 AB Q03

327 OZA SATRIA F14120126 100 65.5 85.0 79.5 77.2 A Q01

328 NAUFAL IMAM FAUZAN F14120127 100 52.5 62.5 81.9 66.3 B Q11

329 RIZKY ULTIOPASA R F14120128 100 44.5 61.0 81.6 63.3 BC Q10

330 DHANY ILHAM WIRAGANDA F14120129 100 66.0 67.0 80.6 71.5 AB Q10

331 DANOV ISTIGHFARR F14120130 100 60.0 68.0 82.7 70.7 AB Q02

332 FLORENSIUS LABAT BIONILLE F14120131 100 72.5 77.0 79.9 76.7 A Q10

333 WELIANA F14120132 100 58.0 73.0 80.9 71.3 AB Q09

334 BENCUS F14120133 Q08

335 PETER REINHART SAMUEL W F14120134 100 52.0 57.5 80.1 63.8 BC Q01

336 HAMI WAHYU F14120135 100 57.0 82.0 80.1 73.8 AB Q02

337 IRFAN FATHULLAH RAHARJO F14120136 100 60.0 70.5 78.6 70.2 AB Q08

338 CHINTYA YUNIKA F24120001 100 73.5 71.5 80.5 75.3 A Q07

339 WULAN SADAT WATI F24120002 100 56.5 83.0 82.2 74.8 AB Q02

340 ELLA NANDA SARI F24120003 100 68.0 74.0 81.2 74.7 AB Q01

341 FELLY WIJAYA F24120004 100 77.5 81.5 81.1 80.1 A Q08

342 GOKLAS PARLINDUNGAN SIREGAR F24120005 100 55.5 76.0 80.6 71.5 AB Q10

343 GEMPUR ANARKI F24120006 100 65.5 81.5 80.2 76.3 A Q01

344 INAS SUCI RAHMAWATI F24120007 100 82.0 78.0 81.9 80.6 A Q09

345 VITA RACHMAWATI NUR F24120008 100 58.5 75.0 80.4 71.9 AB Q07

346 RITA WIDI ASTUTI F24120009 100 76.5 78.5 80.5 78.6 A Q07

347 REGINA MASYEBA SURYA NAGARA F24120010 100 72.5 74.0 80.3 75.7 A Q03

348 KARTINAH F24120011 100 75.5 86.0 81.7 81.4 A Q11

349 YESIKA KRISTIANI RISLIRA F24120012 93 51.5 82.0 83.2 73.3 AB Q05

350 DWINA JULIANA WARMAN F24120013 100 92.0 82.0 81.3 84.7 A Q06

351 DIAN PUSPITASARI F24120014 100 73.0 81.5 80.0 78.4 A Q01

352 ISMIANI RAHAYU F24120015 100 90.5 78.0 82.5 83.3 A Q10

353 RINA RISMAYA F24120016 100 61.5 78.5 82.8 74.9 AB Q08

354 HAYATUL JANNAH F24120017 100 73.0 81.0 81.5 78.8 A Q08

355 NABHIELA AGNES WULANDARI F24120018 93 87.0 85.0 81.2 84.3 A Q02

356 ANGELINA AGAPE YONA PUTRI F24120019 100 70.0 73.5 79.0 74.4 AB Q06

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 6 dari 38

Page 7: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

357 RATNA NURMALITA SARI F24120020 100 79.0 89.0 83.7 84.2 A Q10

358 MUHAMAD ALFIYAN ZUBAIDI F24120021 100 76.0 63.5 77.9 72.3 AB Q06

359 SABRINAWATI R T F24120022 100 59.0 84.5 81.8 75.9 A Q10

360 SUDARSONO F24120023 100 55.0 68.5 78.1 67.8 B Q06

361 ANAK AGUNG KHANIYA LAKSMI WIRASTRI F24120024 100 60.5 76.5 81.6 73.5 AB Q09

362 AMARI ANGGRIT F24120025 100 63.0 63.5 81.7 69.7 B Q08

363 ABDUL AZIZ F24120026 100 72.0 77.0 82.1 77.3 A Q05

364 PRASETYO PAMUNGKAS F24120027 100 62.0 82.0 80.4 75.4 A Q01

365 ADIKA FAJAR WASKITO F24120028 100 87.5 78.0 80.0 81.5 A Q06

366 KARISKA ISWARI YASA F24120029 100 75.5 81.0 82.3 79.8 A Q08

367 DISTY SEPTIENI F24120030 100 84.5 92.0 80.5 85.7 A Q07

368 RENI AYU AMILIYA F24120031 100 77.5 81.0 81.0 79.9 A Q01

369 FEBRIAN RAMADHAN HARTANTO F24120032 100 59.5 85.0 80.6 75.8 A Q08

370 FAHRANI NISRINA HABIBATI F24120033 100 76.5 80.5 82.3 79.9 A Q04

371 ANDI SANTOSO F24120034 100 65.0 70.5 78.4 71.6 AB Q06

372 RARASARI CLORINITA UTOMO F24120035 100 79.5 81.0 78.1 79.5 A Q06

373 AMELIA LINDANI F24120036 100 60.5 76.0 79.6 72.6 AB Q03

374 DEWANTARI PUTRI G F24120037 100 75.0 85.5 80.8 80.7 A Q09

375 MUHAMMAD WIDYAN F24120038 100 72.5 77.5 80.7 77.1 A Q01

376 MUHAMMAD RUZIQO NUGRAHADI F24120039 100 84.5 83.0 80.9 82.7 A Q03

377 NOVIA BETRISIA F24120040 100 57.5 55.5 80.1 64.7 BC Q02

378 TITI MAWASTI F24120041 100 72.5 91.5 81.3 82.2 A Q09

379 LIDWINA MONICA F24120042 100 64.5 69.0 82.4 72.3 AB Q05

380 DHELA PURNAMA RAHAYU F24120043 100 77.0 75.5 80.8 77.8 A Q03

381 NOVI ALFIYANI F24120044 100 69.5 87.0 82.1 80.0 A Q11

382 BOBY SELAMET HARTONO F24120045 100 62.5 63.5 81.6 69.5 B Q04

383 SORAYA RESTI PANGESTIKA F24120046 100 68.0 70.5 79.3 72.8 AB Q06

384 ANGGA PRASETYO F24120047 100 61.0 59.5 79.5 67.0 B Q06

385 NUR AINI FATHIARISA F24120048 100 72.5 79.0 80.3 77.5 A Q07

386 REZA MUHAMMAD ABYAN F24120049 100 48.5 75.5 78.4 68.4 B Q06

387 DERA SEPTIANI BARSENA F24120050 100 63.0 76.0 83.2 74.6 AB Q08

388 SEKAR INDAH MAHARANI F24120051 100 67.5 86.0 82.2 79.1 A Q05

389 GRISELLA MONICA GULTOM F24120052 100 55.5 77.5 82.0 72.5 AB Q04

390 RISTYA PRIMADI F24120053 100 45.0 61.0 80.3 63.0 BC Q08

391 GILANG INDY ASHARI F24120054 100 70.5 86.0 79.8 79.2 A Q06

392 EGA YUKI WIRATMA F24120055 100 75.5 71.5 79.8 75.6 A Q03

393 DIMAS PUTRI WULANDARI F24120056 100 83.0 70.5 78.9 77.2 A Q06

394 DWI KARMILA SYAFRIYANTI F24120057 100 75.0 71.0 81.5 75.9 A Q04

395 AFRIAN FACHRI MUHAMMAD F24120058 93 62.0 79.0 79.1 73.9 AB Q02

396 ROSALIA RISKI ANANDA F24120059 100 68.5 88.0 81.8 80.0 A Q09

397 GITA EKA PRAHASTI F24120060 100 68.5 69.5 79.4 72.7 AB Q03

398 JUNI REZA WULANDARI SILALAHI F24120061 100 74.0 68.5 81.0 74.5 AB Q10

399 MEIRISKA F24120062 100 72.5 93.5 81.7 83.1 A Q09

400 RINA MAULIDIYAH F24120063 100 78.0 73.5 82.3 77.9 A Q08

401 FARADIS RAHMAWATI F24120064 100 65.0 84.5 81.6 77.6 A Q01

402 NURMALIA NINGSIH F24120065 100 84.5 76.0 80.7 80.2 A Q07

403 NURUL ASRI TASMAN F24120066 100 54.0 88.5 80.1 75.2 A Q02

404 BENY IRWANTO F24120067 93 68.0 70.5 81.2 73.5 AB Q04

405 KEVIN ADRIANUS F24120068 100 76.5 91.5 81.7 83.6 A Q09

406 HARYA DANNISWARA F24120069 93 76.0 74.0 81.1 77.1 A Q06

407 WILMA MAJIDAH F24120070 100 70.0 77.0 80.8 76.2 A Q02

408 OCTARINA INDAH SETYOWATI F24120072 100 71.5 85.0 82.2 80.0 A Q11

409 ARI FAUZI SABANI F24120073 100 75.5 81.0 81.9 79.7 A Q08

410 R ZAKYA HIDAYATI R. F24120074 100 74.0 69.5 81.0 74.9 AB Q10

411 AHMAD NASIR F24120075 100 54.0 90.5 82.3 76.7 A Q04

412 HAIFA HASNA NIDA UL HAQ F24120076 100 70.0 71.0 79.3 73.6 AB Q06

413 ERISTYA YANUAR MARWOKO F24120077 100 74.0 71.0 80.3 75.2 A Q03

414 IHDA AZIZAH F24120078 100 59.0 86.0 81.0 76.1 A Q09

415 BRIGITTA LYDIA F24120079 100 64.5 72.0 78.2 71.9 AB Q06

416 ZEIN FADHLUR RAHMAN F24120080 100 64.5 77.5 79.9 74.4 AB Q10

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 7 dari 38

Page 8: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

417 IMAM PERDANA PUTRA F24120081 100 81.5 81.5 80.8 81.2 A Q06

418 RISKO HASIHOLAN SIPAYUNG F24120082 100 59.0 73.0 80.3 71.4 AB Q10

419 ASTRIE MARDHATILLAH F24120083 100 70.5 69.0 81.9 74.0 AB Q05

420 DUANTRA BERGAS ARI KUNTO F24120084 100 51.5 86.5 81.2 74.2 AB Q02

421 RIMA HIDAYATI F24120085 100 70.0 89.5 80.9 80.7 A Q07

422 SARAH ANITA APRILIANI F24120086 100 62.0 64.5 80.9 69.5 B Q09

423 DIAR NURICHA PRATAMI F24120087 100 76.0 91.0 81.8 83.3 A Q04

424 RAHMAWATI F24120088 100 65.5 73.5 82.2 74.1 AB Q11

425 AMALINA QURRATU AYUN F24120089 100 64.0 67.0 81.3 71.1 AB Q08

426 M AFIF HAFIDZ F F24120090 100 71.5 81.0 82.0 78.5 A Q11

427 DEWI RAHMATIKA S F24120091 100 62.5 70.5 81.5 71.9 AB Q05

428 BUNGA RANA F24120092 100 73.5 85.0 78.8 79.4 A Q06

429 NADYA MARA ADELINA F24120093 100 74.5 72.5 82.2 76.5 A Q11

430 WINSTON JOHANES S F24120096 100 54.0 74.0 81.6 70.7 AB Q04

431 IRHAM MUALIMIN A F24120097 Q05

432 NADIRA IRFANA F24120098 100 60.0 82.5 81.3 75.3 A Q02

433 ERIC PRASETYA F24120099 100 61.5 81.0 80.6 75.0 A Q10

434 LOLITA AGNI A F24120100 100 61.5 52.5 81.3 65.3 B Q10

435 RATU INTAN PRAMITA F24120101 93 61.0 82.0 81.8 75.6 A Q10

436 ARUM SAFRIANA DEWI F24120102 100 73.5 74.0 82.1 76.7 A Q04

437 I MADE WIDIGUNA F24120103 Q01

438 ERKA FITRIA F24120104 100 72.0 82.0 81.0 78.7 A Q10

439 MUHAMMAD ZAKKI M F24120105 100 63.0 76.5 80.3 73.8 AB Q08

440 SUSANTI MARETA A F24120108 100 73.0 83.0 81.2 79.4 A Q07

441 WINDA ASRI N F24120109 93 83.0 77.0 81.1 80.2 A Q07

442 YUSUF AUFAR R F24120110 100 65.5 79.0 78.9 74.9 AB Q06

443 RAHMATINA TRI OKTARI F24120111 100 52.5 84.5 81.7 73.9 AB Q04

444 MUTHIARINI DWI DHAMA F24120112 100 76.5 72.5 78.3 75.7 A Q06

445 LEONITA MAULIDYANTI F24120113 100 58.5 60.0 82.1 67.3 B Q11

446 HAEKAL RASYID S F24120114 100 63.0 74.5 81.5 73.5 AB Q09

447 DEWI FATMALA F24120115 100 66.0 69.5 81.4 72.6 AB Q09

448 ELSA NUR SAPHIRA F24120116 100 51.5 81.0 82.0 72.5 AB Q11

449 HEIDI NATAWIDJAJA F24120117 100 80.5 83.5 80.0 81.4 A Q06

450 SITI HABIBAH F24120118 100 77.5 84.5 81.3 81.3 A Q08

451 RANTI FATYA UTAMI F24120119 100 65.0 73.5 82.0 73.9 AB Q11

452 LAKSMITA AYU P F24120120 100 61.5 84.0 79.3 75.6 A Q06

453 DONNY RUBEN YAHYA F24120121 93 59.5 71.5 80.9 71.2 AB Q05

454 IVAN DEMAS BHARATA F24120122 100 47.5 69.0 80.2 66.5 B Q02

455 ANISA RATNASARI F24120123 100 66.5 0.0 80.4 48.1 D Q01

456 DINNY RACHMAWATI F24120124 100 74.5 77.5 81.5 78.0 A Q11

457 OKY OKTAPIANI F24120126 100 85.5 78.0 81.5 81.5 A Q02

458 RAUDHAH F24120127 100 85.0 79.5 82.7 82.3 A Q05

459 ANDRO FRANDO SITUMORANG F24120128 100 69.5 76.0 80.3 75.5 A Q03

460 HAQQIFIZTA RATIHWULAN F24120129 100 70.0 79.0 81.0 77.0 A Q01

461 MUHAMMAD RAMADHAN F24120130 86 68.5 68.5 81.2 72.9 AB Q04

462 ELIZKA HANNA NADAHAWINI NORIMARNA F24120132 100 62.5 87.0 81.7 77.8 A Q05

463 RADEN RADYA RAMADHANI F24120133 100 62.0 75.5 81.6 73.6 AB Q11

464 NADHILLA PRIDA SHABRINA F24120134 93 65.0 73.0 79.9 73.0 AB Q08

465 NEVVI WIBELLA F24120135 93 53.5 85.5 82.6 74.9 AB Q05

466 FITRIANI F24120136 Q05

467 PERISMAWATI LAIA F24120137 100 45.0 46.0 81.0 57.9 C Q09

468 AFIF ARWANI F24120138 100 74.0 94.0 81.6 83.7 A Q07

469 QANITATIN WAFIYAH F24120139 100 57.5 69.0 80.8 69.7 B Q04

470 SITI MARYATI F24120140 100 60.0 72.0 81.2 71.6 AB Q10

471 MARISABELA OKTAVIANI LINTANG F24120141 Q06

472 NISRINA HANIFA YUNIZAR F24120142 100 71.5 74.5 82.1 76.3 A Q11

473 ROZI WIRANATA F24120143 100 62.5 60.0 79.5 67.6 B Q05

474 SAJIDA F24120144 100 60.0 75.5 82.5 73.3 AB Q05

475 FEBY SETIAWAN F24120145 100 66.5 87.5 78.0 77.9 A Q06

476 SARI SIFATI AULIYA F24120146 100 56.5 69.0 79.8 69.0 B Q01

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 8 dari 38

Page 9: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

477 KEVIN STEVANUS SEMBIRING F24120147 Q02

478 INDHIKA FAUZHAN WARSITO F24120148 Q09

479 AFIF ARWANI F34120001 Q01

480 SYARAH DINDA ARIESTA F34120002 100 53.0 61.0 79.6 65.1 B Q05

481 FITRI WAHYUNI F34120003 100 68.0 84.0 82.5 78.7 A Q08

482 BAGAS ARI WICAKSONO F34120004 100 74.0 76.0 81.4 77.3 A Q04

483 MUHAMMAD FENDI WIRANATA F34120005 100 49.0 65.5 80.1 65.7 B Q02

484 FAJAR HARIYANTO F34120006 Q04

485 NIKEN EKO SETYOWATI F34120007 100 66.5 77.5 82.3 75.9 A Q08

486 SALSABILA ZAKIYYAH F34120008 100 65.0 60.5 81.3 69.1 B Q10

487 TRIANA RIDHOAH F34120009 100 75.0 78.5 80.0 78.0 A Q03

488 I T A F34120010 100 76.5 61.0 80.8 72.6 AB Q08

489 HERMAN SIHOTANG F34120011 100 52.5 65.5 80.4 66.8 B Q08

490 ILHAM MARVIE F34120012 100 75.0 86.0 80.4 80.7 A Q03

491 SULASTRI F34120013 100 72.5 72.5 82.2 75.9 A Q05

492 ANANTA EKA JANNANDHIKA F34120014 100 68.5 63.0 80.5 70.8 AB Q07

493 PUTTY RAHMASARI F34120016 100 71.5 81.5 80.8 78.3 A Q04

494 SITI ROHMAH F34120017 100 70.0 82.0 79.7 77.6 A Q01

495 HARYATI WIDYASTUTI F34120018 100 85.5 84.0 81.0 83.4 A Q03

496 HANIK ATUS SANGADAH F34120019 100 68.5 70.0 82.0 73.8 AB Q04

497 HERFINA NOVITA DEWI F34120020 100 57.5 90.0 81.0 77.1 A Q09

498 ASMIRIL AZIZ GHOFUR F34120021 100 62.5 76.0 81.6 73.9 AB Q10

499 RIO FAZAR RM ANSOR F34120022 93 42.0 53.0 81.9 59.8 C Q02

500 MOCHAMAD DHIO SATRIYO GANDHI F34120023 100 65.0 67.0 80.8 71.2 AB Q09

501 AMALIA AFIFAH F34120024 100 83.0 76.5 80.0 79.7 A Q03

502 REZKI SEPTIANY F34120025 100 55.0 77.5 81.1 72.0 AB Q09

503 NUR ANGEL MUTI'AH F34120026 100 66.5 79.0 80.0 75.6 A Q06

504 HELMA YOGA UTAMI F34120027 100 51.0 74.0 81.9 69.9 B Q11

505 NURUL LATHIFAH F34120028 100 63.5 83.0 80.3 76.2 A Q07

506 MUHAMMAD ZENITH AEMAN F34120029 100 67.5 70.5 80.1 73.0 AB Q02

507 KADEK DIDIT AGUS PRYANJANA F34120030 100 69.0 78.0 81.7 76.6 A Q05

508 NUR HASANAH F34120031 100 60.0 75.5 81.7 73.0 AB Q05

509 RIFQI FAKHIRIN F34120032 100 69.0 72.5 82.1 74.8 AB Q04

510 JULIA PAULINA UMBAS F34120034 100 60.0 76.0 82.2 73.4 AB Q11

511 PUTIK LOKA WIJAYANTI F34120035 100 64.0 71.0 80.9 72.4 AB Q07

512 DEDI SUDIRMAN F34120036 100 73.5 74.5 79.8 76.0 A Q07

513 ARIEF ALIMUDIN F34120038 100 57.5 77.0 82.5 73.1 AB Q11

514 INNA DINOVITA F34120039 100 63.5 75.0 82.4 74.1 AB Q11

515 HARDIANTI MUTHIA ACHAS F34120040 100 64.5 86.0 81.4 77.9 A Q08

516 ASDANI MUATIKA SARI F34120041 100 64.5 77.5 81.8 75.1 A Q08

517 RIDWAN FACHRUDIN F34120042 100 65.0 81.5 82.4 76.9 A Q11

518 FITRIANA DINA RIZKINA F34120043 100 65.0 83.0 82.0 77.3 A Q02

519 EKA LISTIANA F34120044 100 72.0 86.5 80.2 79.9 A Q01

520 DESTI MAULANI WALLA F34120045 100 56.0 67.0 80.8 68.5 B Q09

521 NURLIA DAMAYANTI F34120046 100 70.5 77.5 80.3 76.4 A Q01

522 MUH. IQBAL ZAENAL A F34120047 100 72.5 72.5 80.9 75.4 A Q09

523 AJENG ROSECHA ULUMI F34120048 100 78.0 71.0 80.5 76.4 A Q07

524 M. RIDHO AGUSRA F34120049 100 59.5 73.5 81.0 71.9 AB Q09

525 TANIA PANANDITA F34120050 100 66.0 73.5 82.1 74.2 AB Q11

526 ANGGA PANJI TRISNA F34120051 100 73.0 72.5 80.9 75.6 A Q04

527 MAULANA RAUSYAN FIKRI F34120052 93 56.0 69.0 79.7 68.8 B Q02

528 MUHAMMAD NAUFAL HANIFUDDIN F34120053 100 67.0 79.0 80.3 75.9 A Q01

529 ELVIN WIJAYA F34120054 93 47.0 66.5 80.4 65.5 B Q05

530 DWI SUTARTINI F34120055 100 60.5 88.5 80.7 77.4 A Q02

531 GANI RAMDANI F34120056 100 58.5 70.0 81.0 70.4 AB Q10

532 KHAIRUNNISA RAMADHANI F34120057 100 68.5 83.5 79.4 77.6 A Q03

533 SABRINA MANORA INDRIYANI F34120058 100 74.5 83.5 79.8 79.5 A Q06

534 MANGGALA PUTRA F34120059 100 50.0 71.0 81.5 68.4 B Q09

535 IRFAN ARSYAD F34120060 100 66.0 82.5 79.6 76.5 A Q01

536 VAIRUL DWI NOPIASARI F34120061 100 60.5 70.0 81.6 71.2 AB Q10

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 9 dari 38

Page 10: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

537 YUNIA ISTIFANI F34120062 100 58.5 67.0 80.6 69.2 B Q07

538 MUHAMAD FAKHRI HAKIKI F34120063 Q03

539 WILDA WARDATY F34120064 100 67.0 69.0 80.8 72.5 AB Q10

540 RATIH DAMAYANTI F34120065 100 54.0 70.0 82.1 69.4 B Q11

541 NUR AMIKALIA F34120066 100 65.0 72.5 80.1 72.9 AB Q05

542 WIKE TRI LESTARI F34120067 100 67.5 75.0 82.0 75.2 A Q11

543 RETNO PUJI RAHAYU F34120068 100 63.5 77.0 80.3 74.1 AB Q03

544 NABILA AN NADJIB F34120069 100 63.5 78.0 81.0 74.7 AB Q01

545 RACHMAN PRABOWO F34120070 100 76.5 75.5 82.6 78.3 A Q11

546 ISMA NURHIKMAH APUPIANTI F34120071 100 74.0 87.0 81.0 81.0 A Q07

547 TAUFIK ISMATULLAH F34120072 100 79.0 71.0 82.4 77.4 A Q04

548 NOVITA ROSIYANA F34120073 100 64.5 93.5 81.3 80.5 A Q01

549 NORMA INDI MAGHFIROTIKA F34120074 100 53.0 49.5 79.7 61.1 BC Q02

550 RARAS ARIANDI RIZKYANTI F34120075 100 86.5 74.0 79.9 79.8 A Q06

551 DIAN TIYA PUSPITASARI F34120076 100 62.5 66.0 82.2 70.6 AB Q10

552 ALVANZA FARHAT F34120077 100 58.5 73.5 80.5 71.5 AB Q05

553 RIFKY SUGANDI F34120078 79 54.0 51.0 79.7 61.9 BC Q07

554 YOYOK SETYO HARTOYO F34120079 100 70.0 72.0 80.2 74.3 AB Q10

555 DESITA DWI KURNIA SARI F34120080 100 59.0 71.5 81.8 71.3 AB Q04

556 NOVIKA NANDYA PURNAMASARI F34120081 100 73.0 72.5 81.0 75.6 A Q05

557 KHARISMA NUR FAUZIAH F34120082 93 77.0 77.5 80.9 78.5 A Q10

558 RIYADI CAHYO WIJIYONO F34120083 100 72.5 68.0 80.8 73.8 AB Q10

559 BERLIAN AGUSTINA MAHARDHIKA F34120084 Q06

560 BAGASKORO TRI PAMUNGKAS F34120085 100 77.0 80.5 79.6 79.1 A Q08

561 SRI MEI CICA W F34120086 100 64.5 82.5 80.2 76.3 A Q03

562 KUSMAN GUNAWAN F34120087 100 66.5 63.0 80.1 70.0 AB Q01

563 FAIKAR MARZUQ F34120088 100 80.0 85.5 81.7 82.5 A Q09

564 ENDAH PURWA ARI PUSPITANINGRUM F34120089 100 64.0 82.0 82.6 76.8 A Q10

565 FIONA ARINTIKA R. F34120090 100 49.0 64.0 78.9 64.7 BC Q06

566 KARTIKA ELSAHIDA F34120091 100 73.5 80.0 79.8 78.0 A Q08

567 INDANA MARDHIATI F34120092 100 62.0 76.5 79.8 73.3 AB Q03

568 AMELIA MUTHIA KANZA F34120093 100 68.0 67.0 81.3 72.3 AB Q10

569 ILHAM ARTIAN SAPUTRA F34120094 100 52.5 70.5 79.2 68.1 B Q03

570 RIZKY RAMADINI FEBRINDA F34120095 100 69.0 82.0 81.8 78.0 A Q04

571 AJENG AYU SYAFITRI F34120096 100 65.5 75.0 81.0 74.2 AB Q04

572 ABDUL GHOFUR F34120097 100 68.0 59.0 79.6 68.9 B Q08

573 DILLAN GUCIASAMANO F34120098 100 50.0 63.5 81.1 65.6 B Q04

574 FITRIANI F34120099 100 52.0 63.5 80.3 65.9 B Q06

575 MUHAMMAD ALFI HUSNI F34120100 100 64.5 71.5 81.0 72.7 AB Q09

576 DONI MARDIAN F34120101 Q04

577 MELIA INOSA F34120102 100 66.5 67.5 81.5 72.1 AB Q06

578 MUHAMMAD SIDIK F F34120103 100 64.5 67.0 81.0 71.2 AB Q10

579 IGNATIA HERTI R U F34120104 100 77.0 64.0 78.8 73.1 AB Q06

580 AGUM MAULANA F34120105 100 50.5 63.5 81.5 65.9 B Q06

581 SEPTIAN VENTURA F34120106 100 75.5 71.0 81.3 76.0 A Q01

582 AHMAD WALIYUDDIN F34120107 86 48.5 64.5 80.5 65.3 B Q10

583 ICHA PEBRIYANTI F34120108 100 79.5 76.5 79.8 78.6 A Q08

584 ANNIZSA WIENNETA P F34120109 100 58.5 67.5 80.9 69.5 B Q02

585 AMANDA DWI GEBRINA F34120110 100 70.0 77.0 80.8 76.2 A Q06

586 NUR AZIZUL UMAM F34120112 100 63.5 58.0 79.8 67.3 B Q03

587 SYAHRUL SHIDDIQ F34120113 100 49.0 71.5 82.4 68.6 B Q11

588 CITRA AULIA L F34120114 100 53.5 69.0 80.6 68.4 B Q02

589 RINO A F F34120116 100 53.5 77.0 81.6 71.6 AB Q10

590 GITASHA AFIYAH PUTRI F34120117 Q05

591 ARDIAN PULIH K F34120118 100 61.5 64.5 80.1 69.0 B Q10

592 ANDIK CAHAYANI F34120119 100 67.5 68.0 78.8 71.6 AB Q08

593 SYIFA SAKINA M F34120120 93 71.5 69.5 80.9 74.1 AB Q05

594 ATIKA TRIRAHMAWATI F34120121 100 53.5 47.5 81.5 61.2 BC Q04

595 SITI MARIYAM F34120122 100 64.5 69.5 82.1 72.4 AB Q11

596 AGAM DWI SYAHDAN F34120123 100 86.5 83.5 80.5 83.4 A Q01

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 10 dari 38

Page 11: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

597 TESSA SEPTIADI F34120124 100 69.0 63.0 82.5 71.6 AB Q11

598 ALDRIAN KUSWADI F34120125 100 46.0 88.5 79.8 72.7 AB Q02

599 DHUHARI CHALIS BANI F34120126 Q07

600 AZZA ANNISA F34120127 100 67.5 72.0 82.0 74.2 AB Q10

601 DEVI Y A HUTABARAT F34120128 100 73.0 73.0 78.9 75.1 A Q06

602 ALFIN MAHASIN F34120131 100 50.5 63.0 79.1 64.9 BC Q03

603 ASSA KARTIKA PRIHABSARI F34120136 100 70.5 79.5 81.2 77.4 A Q03

604 ALIEF ABDURROB F34120137 100 60.0 74.0 81.0 72.2 AB Q01

605 NINDIA SABRINA F34120138 100 54.5 69.5 79.6 68.5 B Q01

606 ANDI REZA ROHADIAN F34120139 100 62.5 78.0 81.7 74.6 AB Q06

607 FAIZA AYU LESTARI F34120141 100 70.5 74.5 80.1 75.3 A Q03

608 AHMAD SANI F34120142 100 69.5 81.0 80.1 77.2 A Q08

609 JAKIUS TARDI BAWARDI F34120143 100 52.5 67.5 79.8 67.3 B Q10

610 ALBERTO BERCHMANS PERANGIN-ANGIN F34120144 100 56.5 83.0 81.8 74.6 AB Q02

611 AURADELIA FEBRIANI PAHAN F34120145 100 54.0 67.0 79.7 67.5 B Q03

612 RAMANDA ANUGRAH AFRIANTO F34120146 93 47.5 50.5 80.4 60.1 BC Q05

613 LENA PUSPITA SARI F34120147 100 64.5 67.0 81.8 71.4 AB Q10

614 NOSI MARETA ATNO F34120148 100 51.0 60.0 78.6 63.8 BC Q03

615 FACHRI MUHAMMAD F34120149 100 55.0 67.5 80.8 68.4 B Q04

616 YESINIA F34120150 100 60.0 68.0 81.9 70.5 AB Q06

617 MUHAMMAD RAHMADSYAH F34120151 100 63.0 69.5 80.1 71.3 AB Q01

618 NOVIZA HAYATINUR F34120152 93 65.0 77.5 81.1 75.0 A Q04

619 FAHMIL IKHSAN HIDAYAT F34120153 Q05

620 FAHRUDIN HENDRO PRIYONO F44110025 Q08

621 HAMZAH ARIEF F44120001 100 65.0 79.0 80.5 75.3 A Q06

622 AMIR HAMZAH F44120002 100 49.0 71.0 81.7 68.1 B Q04

623 DEVIKA ZULVIA F44120003 100 57.5 68.0 80.8 69.3 B Q09

624 ANDINI GINAWATI GUNAWAN F44120004 100 74.0 83.5 81.7 80.0 A Q10

625 EKO SANTOSO PAJUHI F44120005 100 70.0 65.5 81.4 72.4 AB Q10

626 MEILISA F44120006 100 76.0 72.0 82.6 76.9 A Q11

627 FATMA NURKHAERANI F44120007 100 56.5 74.5 82.0 71.7 AB Q05

628 MUHAMMAD SYAHDAN SHAH F44120008 100 68.0 61.5 78.9 69.5 B Q02

629 JEMMY ARISMAYA F44120009 100 66.5 76.5 81.2 75.1 A Q02

630 CITRA NOER INTAN PURWADI F44120010 100 65.0 74.0 81.6 74.0 AB Q08

631 SITI RAHMATIKA F44120011 100 60.5 54.0 80.8 65.3 B Q01

632 TEGUH BUDIAJI SETJO F44120012 100 78.5 60.5 80.2 72.8 AB Q08

633 MUKHAMMAD ARIF SETIAWAN F44120013 93 47.5 69.0 81.2 66.8 B Q04

634 SEKAR AYU DARMASTUTI F44120014 100 59.5 70.5 80.6 70.7 AB Q01

635 ASTY DAMAYANTI SAPARINA F44120015 100 61.0 82.0 79.4 74.8 AB Q02

636 RIKA PURNAMASARI F44120016 100 66.0 73.0 83.2 74.5 AB Q08

637 RAIHANA NAJWA ALWIN F44120018 100 70.0 64.0 80.0 71.4 AB Q01

638 HALIMANTO SAPTA TRIYOGA F44120019 100 68.5 77.0 81.1 75.9 A Q06

639 AGNES FAJARIANI F44120020 100 67.0 60.5 79.9 69.2 B Q02

640 DEKA TRISNARDI MUNARSO F44120021 100 64.5 70.0 80.8 72.1 AB Q10

641 RINALDO PRATAMA F44120022 100 76.5 81.5 82.7 80.4 A Q04

642 FEMYLIA NUR UTAMA F44120023 100 59.0 76.5 80.7 72.7 AB Q09

643 MUKHLAS SAJIDIN F44120024 100 59.5 73.5 79.2 71.3 AB Q08

644 YOGA ARMANDO F44120026 100 71.0 74.5 81.9 76.0 A Q05

645 ARIO WISNU WICAKSONO F44120027 100 62.5 64.5 81.8 70.0 AB Q05

646 PASCA EKA PRASETYA F44120028 100 64.5 65.5 81.1 70.7 AB Q10

647 TOGU STARDODO TAMPUBOLON F44120029 100 56.0 54.5 81.0 64.2 BC Q06

648 MUHAMMAD NOFAL F44120030 100 76.5 94.5 82.0 84.7 A Q11

649 IQBAL FIRMANSYAH F44120031 100 61.0 63.5 80.0 68.5 B Q03

650 TIAR ANSORI F44120032 100 72.0 77.5 82.0 77.4 A Q11

651 PARADHA WIHANDI SIMARMATA F44120033 100 52.5 70.0 79.6 68.1 B Q03

652 NAURATUL ASLAH F44120034 100 63.5 75.0 80.1 73.4 AB Q03

653 GILANG BELA RAMADHAN F44120035 93 73.0 76.5 80.3 76.8 A Q07

654 HARITS KUSUMA A F44120036 100 60.5 75.0 80.7 72.7 AB Q01

655 MUHAMMAD DIDIK NUGRAHA F44120037 100 68.0 77.5 80.2 75.6 A Q08

656 NURUL HIDAYATI F44120038 100 61.5 58.5 80.4 67.1 B Q03

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 11 dari 38

Page 12: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

657 DENI MIRANDA F44120039 100 70.5 77.0 80.8 76.4 A Q08

658 FADHLILLAH ARSAN RAFLI F44120040 100 79.0 79.0 79.5 79.2 A Q03

659 ALIFIA OCTASUZAN F44120041 100 63.5 80.0 79.9 75.0 A Q01

660 NOVIYANTI F44120042 100 74.0 71.0 81.1 75.4 A Q02

661 NUR PADLIAH F44120043 100 53.0 57.5 81.3 64.5 BC Q06

662 LENI SAFITRI F44120045 100 56.5 82.5 81.0 74.2 AB Q09

663 ALVI ROHMAWATI F44120046 100 56.0 72.0 80.2 70.1 AB Q02

664 ANDITA DWI SEFIANI F44120047 100 69.5 80.5 82.0 77.7 A Q04

665 RIZKY KURNIAWAN F44120048 100 74.0 86.5 81.4 81.0 A Q07

666 DENNY SYAFRUDIN F44120049 100 77.5 79.5 80.2 79.2 A Q01

667 FANDI ADAM F44120050 Q06

668 MELIA HERGIANA F44120051 93 58.5 84.5 81.9 75.8 A Q11

669 ANGGA WARSITO F44120052 100 67.5 74.5 81.0 74.7 AB Q10

670 ALMIRA PAMELA QIFTA F44120053 93 54.5 72.5 79.6 69.6 B Q07

671 ALFANDIAS SEYSNA PUTRA F44120054 100 45.5 81.5 80.8 70.5 AB Q09

672 MUHAMAD RIDWAN F44120055 100 59.0 74.5 80.8 72.0 AB Q10

673 GANGSAR WAHYUDI F44120056 86 38.0 46.5 78.8 55.2 C Q05

674 KUNCARA DANU W F44120057 93 48.5 58.5 80.9 63.3 BC Q04

675 PUTRI MAUDY KUSUMAH F44120058 Q07

676 ESKA RAHMADI F44120059 100 61.0 63.0 79.8 68.3 B Q03

677 FAJAR RAMADANI F44120060 100 67.0 64.0 80.6 70.7 AB Q10

678 ARAFAH F44120061 100 69.0 74.0 80.5 74.8 AB Q01

679 MUHAMAD ALFATH NOOR F44120062 100 67.0 79.5 80.8 76.2 A Q10

680 YESSIE JULINANDA F44120063 100 56.5 71.0 81.1 70.2 AB Q10

681 LARASATI SWISTI W F44120064 100 68.0 73.5 80.8 74.4 AB Q06

682 RIZKY UNO ANANDA F44120065 100 61.5 80.5 81.1 75.0 A Q09

683 FAKHRIL HAMDI F44120066 100 67.0 63.5 79.7 70.2 AB Q02

684 OMIE NAUFAL ROZI F44120067 100 77.0 56.0 81.4 71.2 AB Q02

685 TB VERRY SA F44120068 100 71.5 56.0 80.1 69.1 B Q07

686 RAHMAFITRI ARUM S F44120069 100 61.0 84.5 81.5 76.4 A Q10

687 ADE PRASETYO K F44120070 100 63.0 72.5 81.8 72.9 AB Q04

688 WIRAPRAJA LAZUARDI F44120071 100 54.0 77.5 79.5 71.1 AB Q03

689 FAJAR NUR HUDA F44120072 100 62.0 78.0 81.5 74.4 AB Q08

690 NAUFAL AULIYA F44120073 Q05

691 RANDI HANTORO F44120075 100 79.5 86.5 80.3 82.2 A Q07

692 TOMMY SUHERMAN F44120076 100 75.0 71.0 81.3 75.8 A Q06

693 KIAGUS RAYHAN MUHAMMAD LUTHFIE F44120079 57 60.0 53.0 40.0 50.5 D Q01

694 ARRASYID MAULANA F44120080 86 74.0 79.0 81.2 78.3 A Q04

695 MOHAMMAD GILANG NUGRAHA F44120081 100 46.5 70.0 80.5 66.6 B Q10

696 EMAN SERIUS WARUWU F44120082 100 56.5 55.0 79.2 63.9 BC Q01

697 TADZALLI TIGIN SYAHIDAN F44120083 86 53.5 64.0 81.4 66.9 B Q05

698 PATRICIA CHRISTIN F44120085 100 53.0 75.0 79.8 70.1 AB Q01

699 KRISTIANTO RUMAGA F44120086 100 44.0 65.0 81.1 64.3 BC Q09

700 WANCA ALDRIANUS F44120087 100 56.0 76.5 82.2 72.3 AB Q04

701 LUKAS DOO F44120088 100 43.0 60.0 81.0 62.2 BC Q10

702 LINA ARIYANI F44120089 100 77.0 76.0 81.7 78.3 A Q09

703 DINA ANALYA F44120090 100 61.0 61.0 80.5 67.8 B Q01

704 INDRI ANGGRAINI F44120091 93 80.5 78.5 79.6 79.5 A Q03

705 MARDIANTO EFFENDI F44120092 100 55.5 76.5 80.9 71.7 AB Q02

706 WIDYA DAHLIA JUWITA F44120093 Q04

707 CHANDRA P.M. MAYOR F44120094 100 52.5 60.5 80.2 65.0 B Q03

708 KIKA MUSTIKA G14110029 Q07

709 M ZAINI G14120001 100 77.5 78.5 80.7 79.0 A Q03

710 NINA HERLINA G14120002 100 62.0 81.5 82.2 75.9 A Q11

711 ESA RAMADHANI FEBRIYANTI G14120003 100 80.0 65.0 80.5 74.9 AB Q03

712 HASNA MELANI PUSPASARI G14120004 100 67.0 83.5 82.8 78.3 A Q08

713 A. BIO DARA AMANDA G14120005 100 79.0 78.5 80.3 79.3 A Q01

714 MEGA PRADITA PANGESTIKA G14120006 100 52.5 78.0 80.8 71.3 AB Q09

715 IBEN MOCHAMMAD MULYA SAPUTRA G14120007 100 80.0 84.0 82.9 82.4 A Q05

716 ADAM MUHAMMAD RIDWAN G14120008 100 66.0 77.0 82.2 75.5 A Q06

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 12 dari 38

Page 13: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

717 ANGGI BUDI PRATIWI G14120009 100 63.0 77.0 81.1 74.2 AB Q03

718 RAHMASARI INAYAH G14120010 100 68.5 62.5 81.1 70.8 AB Q08

719 MUHAMAD RISMAN G14120011 100 67.0 66.0 81.4 71.7 AB Q09

720 AGNES DWI LESTARI G14120012 100 65.0 82.0 81.5 76.7 A Q06

721 RIFQI SANDY G14120013 100 59.0 75.0 79.8 71.9 AB Q07

722 IHDANIA ARYANTI G14120014 93 74.5 90.5 79.8 82.0 A Q02

723 HERUL HIDAYATULLAH G14120015 100 77.0 81.0 81.9 80.1 A Q08

724 SARAH SARI UTARI G14120016 100 78.0 71.0 79.6 76.1 A Q07

725 M IQBAL G14120017 100 63.0 72.0 82.2 72.9 AB Q03

726 AGNESIA NELY SHEILA G14120018 100 66.0 71.0 81.7 73.2 AB Q06

727 PUPU PARHANI G14120019 100 71.5 81.5 82.7 78.9 A Q08

728 IKA ROJIATUS SA' ADAH G14120020 100 73.0 84.5 81.0 79.8 A Q10

729 AULIA RIZKI FIRDAWANTI G14120021 100 78.5 77.0 81.3 79.0 A Q06

730 WINDA ARIS MAYA G14120022 100 71.0 77.0 81.3 76.7 A Q08

731 ENDY FILINTAS WIRATAMA G14120023 100 69.0 83.5 82.2 78.7 A Q04

732 RISKI APRIANI SARI G14120024 100 68.0 83.0 82.5 78.3 A Q11

733 REZA MUHAMMAD G14120025 93 74.0 60.0 82.2 72.0 AB Q05

734 SHIDIQ HERNANDI ANDRIAN G14120026 100 35.5 45.0 79.7 54.3 D Q03

735 SEPTIAN PUTRI P G14120027 100 70.0 81.0 80.0 77.3 A Q04

736 MULIANTO RAHARJO G14120029 100 59.0 79.0 81.0 73.7 AB Q05

737 RISQIN NI'MA FATHARANI G14120030 93 61.0 70.5 82.0 71.7 AB Q11

738 WURI HANDAYANI G14120031 100 74.0 74.5 81.0 76.6 A Q07

739 HASRUL ABDURAHMAN G14120032 93 52.5 81.5 79.8 72.2 AB Q04

740 WAHYU SOLEH G14120033 100 58.0 69.5 80.4 69.9 B Q05

741 MARKASUL ADABIYAH G14120034 100 75.5 82.5 82.4 80.4 A Q11

742 KHADIJAH G14120035 100 72.0 79.5 80.3 77.5 A Q11

743 ARIKMADI TRI WIDODO G14120036 100 70.5 72.0 80.8 74.6 AB Q11

744 FEBIE TRI LESTARI G14120037 100 66.0 76.5 79.6 74.4 AB Q05

745 SUCI WULANDARI G14120038 Q08

746 AULIA PUSPITA DEWI G14120040 100 65.0 79.5 81.9 76.0 A Q06

747 LUCKY ABDURAHMAN G14120041 100 59.0 77.5 80.9 73.1 AB Q11

748 YESTRIA APRILIANA G14120042 100 76.0 77.5 80.7 78.2 A Q01

749 NESYA PRASTIA G14120043 100 63.5 68.5 81.4 71.5 AB Q09

750 SARINA AYU MEILANDA G14120044 100 71.0 78.0 79.8 76.5 A Q02

751 TEGAR BAGUS PAMUNGKAS G14120045 100 70.5 66.5 80.3 72.5 AB Q09

752 ANNISA SATIA RANI G14120046 100 60.0 75.5 80.6 72.7 AB Q09

753 NISSA WIBI RAHMENTARI G14120047 100 51.0 88.0 80.2 74.2 AB Q02

754 KATRI INDAR PRAKSITA G14120048 100 59.0 86.0 80.0 75.8 A Q11

755 NURITA SUCI LESTARI G14120049 100 62.5 64.5 79.8 69.2 B Q03

756 NOER ENDAH ISLAMI G14120050 100 65.0 81.5 80.2 76.1 A Q04

757 SITI JULPAH HARTATI G14120051 100 73.0 79.5 80.7 78.0 A Q11

758 OKTARINA SAFAR NIDIA G14120052 100 84.5 91.0 82.2 86.0 A Q08

759 RISABELLA G14120053 86 83.5 85.0 80.3 82.9 A Q11

760 DIAN IRMA NINGTYAS G14120054 100 68.5 71.5 81.9 74.2 AB Q08

761 PRAMESTI G14120055 100 54.5 78.5 80.2 71.9 AB Q04

762 SRI WIJAYANTI G14120056 100 69.0 77.0 81.3 76.1 A Q11

763 ADILIO MUHAROM G14120057 100 55.0 68.5 79.3 68.2 B Q02

764 INTAN SHELLA HERDIATY G14120059 100 60.0 72.5 79.2 71.1 AB Q05

765 ARIN PRAMESTI G14120060 100 64.5 87.0 79.3 77.6 A Q02

766 SEPTANTI KUSUMA DWI ARINI G14120061 100 63.0 73.5 80.2 72.7 AB Q01

767 ZANA APRILLIA G14120062 100 64.0 82.0 80.8 76.2 A Q09

768 DEA RAHMA G14120063 100 72.5 78.0 80.3 77.2 A Q05

769 HAFSAH AMALIA G14120064 100 56.0 79.0 80.4 72.6 AB Q02

770 AGUS EKA SANJAYA GEDE G14120065 100 65.5 72.0 81.3 73.3 AB Q08

771 MUTIA HADIDTYANINGRUM G14120066 100 70.5 79.5 81.5 77.5 A Q06

772 YUDHA SURYO HUTOMO G14120067 100 75.0 75.0 80.9 77.1 A Q09

773 DINDHA FADHILAH D. G14120068 100 63.0 80.0 81.0 75.2 A Q02

774 SAFIRA WIDYA PUTRI G14120069 100 79.0 78.0 80.7 79.2 A Q03

775 ERNST ADITYA G14120071 100 57.5 80.5 79.8 73.3 AB Q01

776 DIMAS PRASETYO G14120072 93 65.0 58.5 80.7 68.2 B Q05

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 13 dari 38

Page 14: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

777 ANISSA ANGGRAINI G14120074 100 78.5 64.5 80.1 74.2 AB Q07

778 ASA MENTARI PUTRI S G14120075 100 54.5 79.0 81.3 72.5 AB Q10

779 MUHAMMAD FAUZAN S N G14120076 100 77.5 82.0 80.0 80.0 A Q02

780 EKA SETIAWATY G14120077 100 72.0 76.5 79.8 76.3 A Q07

781 ANISAH M SHALIHAH G14120078 100 71.5 79.0 79.7 77.0 A Q05

782 ANDIKA RAHMATILLAH Y G14120079 100 73.0 82.0 80.7 78.8 A Q05

783 NADYA AMELIA DEWI SU G14120081 100 60.5 74.5 79.9 72.2 AB Q02

784 PUTRI NOVIANTI G14120082 100 79.5 71.0 80.7 76.9 A Q10

785 MOHAMAD BARIDI BAGASKORO G14120083 93 65.0 71.5 80.5 72.7 AB Q10

786 RIAN AYU SUSILOWATI G14120084 100 61.0 77.5 80.1 73.5 AB Q01

787 NUR ULIN NUHA G14120086 93 67.0 95.5 81.2 81.9 A Q11

788 DARA KINTAN AMANDA G14120087 100 84.5 75.0 80.7 79.8 A Q01

789 AHDANIYAH SIREGAR G14120088 100 72.0 79.5 81.0 77.8 A Q03

790 FITRIA NINGSIH G14120089 Q08

791 ROHAZIM G14120090 100 54.0 65.5 79.6 67.0 B Q07

792 PUTRI HANDAYANI G14120091 Q09

793 RIDHA RAHMAT G14120092 Q05

794 IKA ROSMIYATI G14120093 100 72.5 75.5 81.2 76.6 A Q08

795 MUHAMMAD ALI UMAR G14120094 100 62.5 67.5 80.7 70.6 AB Q06

796 MUHAMAD RAFLI DARMAWAN G14120095 100 50.5 70.0 79.6 67.5 B Q04

797 CINDY LIA LISTIANI G24120001 100 73.5 80.0 80.3 78.1 A Q01

798 AJI PERMANA G24120002 100 80.5 77.0 81.2 79.5 A Q03

799 DESIANA NURUSSYIFA G24120003 100 62.0 77.0 82.2 74.3 AB Q03

800 SEPTINA TRI ANGGIANI G24120004 100 68.5 52.5 80.7 67.2 B Q07

801 TANTI MUTIARA DAHLIA G24120005 Q04

802 EGA PRATAMA G24120006 100 55.0 73.0 79.4 69.8 B Q04

803 MAHARANI DWI JUNIARTI G24120007 100 59.5 84.5 81.5 75.9 A Q09

804 MEGA FITRIA G24120008 100 75.5 70.5 81.5 75.9 A Q10

805 IRSAN WIDI PRASETYO G24120009 100 55.0 60.0 80.3 65.6 B Q09

806 AGIS G24120010 100 66.5 76.5 81.5 75.3 A Q07

807 LUISA FEBRINA AMALO G24120011 100 67.5 78.0 80.5 75.7 A Q01

808 FITRIA HANIFIA ASSAMHA G24120012 100 68.0 80.5 80.9 76.9 A Q11

809 MAYA MONICA G24120014 100 72.0 74.5 80.7 75.9 A Q11

810 KIKI SAKINAH G24120015 100 80.5 64.5 81.5 75.2 A Q03

811 QAMAL TAUFIKURAHMAN G24120016 100 59.5 72.0 80.2 71.1 AB Q01

812 AIMAN ILTIZAM ALHAQ G24120017 100 71.0 71.0 81.3 74.6 AB Q06

813 APRILIA ABRIANI PUSPITOAJI G24120018 Q10

814 NISRINA R A G24120019 100 65.0 79.0 80.5 75.3 A Q04

815 MUTIARA ENDINA G24120020 100 63.0 86.0 80.1 77.0 A Q01

816 DEBBY ROSE DIANA G24120021 100 71.0 78.5 80.8 77.0 A Q06

817 DWI RAHMAWATI G24120022 100 70.5 77.5 81.3 76.7 A Q05

818 RAFAEL SEPTIANO G24120023 100 62.5 86.0 81.3 77.3 A Q09

819 UMMU MA RUFAH G24120025 100 75.0 74.0 81.1 76.8 A Q08

820 SITI LAILATUL FAUZIYAH G24120026 93 75.0 66.0 79.8 73.5 AB Q07

821 CHAERUL ADAM HERTIANS G24120027 100 64.5 71.0 80.4 72.3 AB Q10

822 MUTHIA DWI NOVAWATY G24120028 100 65.0 73.0 80.8 73.3 AB Q05

823 BUDI LESTYONO G24120029 100 82.0 85.0 80.0 82.4 A Q07

824 BETHARINA PUTRI RAMADHANI G24120030 100 69.0 84.5 79.7 78.2 A Q05

825 AYU LARAS PURNAMASARI S G24120031 93 75.5 82.0 80.3 79.4 A Q05

826 YOSI FERIANTINI G24120032 100 80.5 75.0 80.6 78.6 A Q11

827 NENG ASTINI G24120033 100 61.0 74.0 80.4 72.3 AB Q10

828 NURUL AMRI K G24120034 100 62.5 77.0 80.3 73.8 AB Q04

829 ALIFFA ASHARI APRILLIA G24120035 100 70.5 86.5 80.8 79.7 A Q11

830 MOH. INSAN KAMIL G24120036 100 67.5 67.5 82.2 72.7 AB Q08

831 NADIA PUTRI WICAKSANA G24120037 100 63.0 77.5 80.1 74.1 AB Q11

832 ANNISA ARIFAH G24120038 100 72.0 82.5 80.4 78.6 A Q04

833 BENNY FAJAR MUFID G24120039 100 57.0 55.5 80.3 64.6 BC Q06

834 ANNURI ROSITA G24120040 100 65.0 83.0 81.1 76.9 A Q08

835 ALLAN NUR WAHID G24120041 100 56.5 65.0 81.6 68.3 B Q06

836 MEGA SARTIKA DEWI G24120042 100 58.5 72.5 81.1 71.3 AB Q10

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 14 dari 38

Page 15: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

837 SEKAR AYU KANTI WENINGKINASIH G24120043 100 62.0 71.5 81.6 72.2 AB Q10

838 DIAH NURAMALINA G24120044 93 69.5 77.5 79.3 75.7 A Q05

839 ANJIAS YONATAN G24120045 100 72.5 88.5 81.0 81.1 A Q06

840 DARA FIYANKA KHAIRUNISA G24120046 100 63.5 71.0 79.5 71.7 AB Q05

841 ASTRIANTI FAUZI SALIM G24120047 100 58.5 81.5 81.4 74.6 AB Q06

842 M. DINUL HAQ. HS G24120048 100 66.5 74.5 80.9 74.3 AB Q08

843 NUR ZAMAN FATHULLAH G24120049 100 65.5 79.5 81.2 75.9 A Q10

844 GALIH SAPUTRO G24120051 100 53.5 80.5 79.7 72.1 AB Q01

845 YAHYA RAMADHANA G24120052 100 65.5 73.5 82.0 74.1 AB Q05

846 BAYU BUDI HANGGARA G24120053 100 77.5 94.5 80.2 84.4 A Q04

847 SITI MAESAROH G24120054 100 56.5 81.5 80.8 73.8 AB Q11

848 RINANDA PUTRI C G24120055 100 72.0 80.0 80.3 77.7 A Q11

849 CICILIA CORNELIA PUTRI G24120056 100 78.0 72.0 80.7 76.8 A Q10

850 FAJAR SYIFAUL HAQ G24120057 100 71.0 83.5 80.5 78.7 A Q03

851 ORITA MEGA DELANI G24120058 100 54.0 70.5 80.4 69.0 B Q09

852 DINUR RISALATI G24120059 100 66.0 69.5 79.7 72.0 AB Q02

853 YANSEN IRAWAN G24120060 93 66.5 72.5 79.9 73.3 AB Q11

854 EDYA ANNAS G24120061 93 53.0 70.0 78.8 68.0 B Q02

855 ADJI CHENCANA S G24120062 100 77.0 76.0 80.7 77.9 A Q11

856 APREMADA SATIA L P G24120063 100 74.0 83.5 80.0 79.4 A Q02

857 CLAUDIA CHIKITA G24120065 100 80.5 77.0 81.1 79.5 A Q08

858 ALMAS SHABRINA G24120066 Q09

859 HILDA AYU P G24120068 100 78.0 82.0 80.7 80.3 A Q01

860 M RIZKI ARHAMDINI H G24120069 100 63.5 68.5 80.8 71.3 AB Q06

861 SAEFUL RAKHMAN G24120070 100 75.0 80.0 82.1 79.2 A Q08

862 ADITIA YOGA PRATAMA G24120071 Q05

863 UMAR MUHAMAD ADNAN ASSOBARI G24120072 100 44.5 74.0 80.4 67.4 B Q02

864 IRVAN FATHUROCHMAN G24120073 100 72.5 77.0 81.0 77.1 A Q06

865 YESSICA LEVANI WIDHA G24120074 100 72.5 78.0 80.1 77.1 A Q01

866 SITI RINI RAHMAYANTI G24120075 100 56.0 70.0 80.1 69.3 B Q07

867 HARISA BILHAQQI QALBI G24120076 100 70.5 68.5 80.8 73.4 AB Q09

868 RIDHO RISMAYANDA G24120077 Q01

869 RIAS SHOLIHAH G24120078 100 49.5 60.5 81.7 64.6 BC Q10

870 YAHDI ISNU MIFTAHUDDIN G24120079 100 62.5 85.0 82.6 77.4 A Q03

871 SUTILAH G24120080 100 54.5 73.5 80.6 70.3 AB Q05

872 ERWEIN WIJAYANTO G44110061 Q04

873 WULAN PUSPITASARI G44120001 100 66.0 68.5 80.6 72.0 AB Q01

874 MELAWATI G44120003 100 72.0 85.5 81.5 80.0 A Q10

875 MAELANI G44120005 100 50.5 71.0 82.0 68.7 B Q10

876 RENNY SITI ASYIAH G44120006 93 53.0 65.5 79.9 66.8 B Q07

877 TUTI PUSPITA WATI G44120007 100 60.5 78.0 81.4 74.0 AB Q08

878 ISTY HERIYAH G44120008 100 69.0 78.5 81.4 76.7 A Q10

879 APNI SAFITRI G44120009 100 67.5 80.5 83.0 77.5 A Q08

880 ROSIDAH RAHMAN CAHYANI G44120010 100 89.5 83.0 80.2 84.0 A Q01

881 EMA WULANDARI G44120011 100 63.5 76.0 81.6 74.2 AB Q08

882 SUSRIANI G44120012 100 70.5 70.5 80.2 73.9 AB Q03

883 MARIA AGUSTINA G44120013 100 70.0 80.0 79.1 76.7 A Q04

884 DIAN MAYASARI G44120014 100 59.0 68.0 80.0 69.5 B Q07

885 M DEFRIANSYAH RAYASA PUTRA G44120015 100 64.5 82.5 80.9 76.5 A Q10

886 TITIS WAHYU UTAMI G44120016 100 64.5 80.5 81.4 76.0 A Q07

887 AYU HAPITA TRIAWATI G44120017 100 81.5 85.5 78.6 81.9 A Q02

888 RINI AGUSTINI G44120018 100 77.5 95.5 81.2 85.1 A Q08

889 ENDEH BADRYAH G44120019 100 69.0 88.5 80.7 79.9 A Q11

890 LUTHFI AFRIANI G44120020 100 75.5 78.5 81.2 78.6 A Q08

891 GHOZY AL MARSUS G44120021 100 73.5 87.0 81.2 80.9 A Q02

892 TRI YUNIANTO G44120022 100 61.0 79.0 81.6 74.5 AB Q05

893 SUHARTI G44120023 100 51.5 69.5 80.9 68.1 B Q04

894 ZAINAB G44120024 100 60.0 70.5 81.5 71.2 AB Q10

895 ALFI AIN MULIA MARFUAH G44120025 100 64.0 73.5 80.3 73.0 AB Q07

896 YUDHI IRFANTARA G44120026 100 56.0 81.5 80.8 73.6 AB Q11

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 15 dari 38

Page 16: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

897 SONIA WULANDARI G44120027 Q11

898 RIELHA DEVIANA G44120028 100 55.5 67.5 81.7 68.9 B Q06

899 HANNA ZULEIKA G44120029 100 64.0 75.0 80.4 73.6 AB Q01

900 MUHAMMAD HASBY RIFAI G44120030 100 78.0 83.0 80.2 80.5 A Q11

901 NIDA FARIHAH G44120031 100 61.0 72.0 80.2 71.6 AB Q07

902 FIRDA AULIA G44120032 100 61.0 89.0 80.8 77.7 A Q04

903 SITI NUR FADHILAH G44120033 93 54.0 76.5 80.0 71.0 AB Q11

904 LULU MAULANI G44120034 100 64.0 82.5 80.7 76.3 A Q03

905 MEYLANI ASTUTI G44120035 100 66.5 90.0 80.7 79.7 A Q11

906 RAHADYANOTO TRIMULIA G44120036 100 59.0 58.5 79.5 66.0 B Q07

907 AZIZ RAMDANI G44120037 100 62.5 67.0 80.1 70.2 AB Q05

908 NISA MI'RAJUN MUPPARIQOH G44120038 100 80.5 84.0 80.3 81.7 A Q05

909 REGINA BUNGA PEBRIANI G44120039 100 69.5 69.0 81.1 73.4 AB Q03

910 MOCHAMAD RIZAL G44120040 100 72.0 79.5 81.2 77.8 A Q11

911 ELDORA KURNIAWAN G44120041 100 75.5 80.0 80.3 78.7 A Q05

912 FITRI AMELIA G44120042 100 46.5 65.0 80.1 64.7 BC Q04

913 SARAH G44120043 100 59.0 74.0 81.7 72.2 AB Q06

914 MUHAMMAD JULIAN DWI SAPUTRA G44120044 100 83.0 97.0 81.1 87.2 A Q11

915 FRISKA WATI SINAGA G44120045 100 55.5 65.0 80.8 67.7 B Q09

916 SETIOWATI DWI UTAMI G44120046 93 65.0 68.5 81.1 71.9 AB Q08

917 RUSLAN ABDUL GANDI G44120047 100 59.0 67.5 81.1 69.7 B Q09

918 RATU TIARA MEIANDIANY G44120048 93 81.0 72.0 80.0 77.5 A Q03

919 ERIKA YULIANDARI G44120049 100 69.5 72.0 80.4 74.2 AB Q03

920 AYU NURJANAH G44120050 100 58.0 66.5 79.5 68.5 B Q07

921 LILY TRISNAWATI G44120051 100 27.0 73.0 78.8 61.2 BC Q02

922 ABDILLAH HISYAM G44120052 100 64.0 68.0 81.1 71.4 AB Q06

923 RACHMAWATI G44120053 100 64.5 68.5 81.2 71.7 AB Q08

924 DIAN AZHARY G44120054 100 56.0 67.0 81.5 68.8 B Q10

925 ALI ROSI G44120055 100 58.5 53.0 79.9 64.1 BC Q03

926 MIFTAHUL JANNAH G44120056 100 67.5 76.0 80.0 74.8 AB Q02

927 ZAINAB G44120057 100 48.0 73.5 78.8 67.7 B Q05

928 HADDY KUSHARDIANSYAH G44120058 100 74.5 66.5 80.9 73.9 AB Q03

929 LUSIANA HAKIM G44120059 100 62.0 66.5 81.0 70.2 AB Q06

930 DANIA NURLITA SARI G44120060 100 60.5 72.5 79.8 71.5 AB Q02

931 PUJI WULANDARI G44120061 100 66.0 63.5 80.8 70.3 AB Q03

932 ANISA NURRAHMAWATI G44120062 93 70.5 55.5 79.4 68.4 B Q05

933 NISA AULIA RESTU G44120063 100 73.0 71.0 81.4 75.3 A Q08

934 ANDREAS HARISON MANURUNG G44120064 100 74.0 86.0 81.0 80.6 A Q05

935 SALSABILA ARYA G44120065 100 60.0 76.0 81.4 73.1 AB Q09

936 MAHWAN FEBRIAN G44120066 100 69.5 80.0 81.4 77.3 A Q03

937 MUCHAMMAD ARIF HIDAYAT G44120067 100 59.5 62.5 81.2 68.1 B Q10

938 MUHAMMAD ARDIYANSYAH G44120068 100 61.0 79.0 80.3 74.0 AB Q03

939 ADE LADIES CHAHYANINGTIAS G44120069 100 64.5 93.0 81.0 80.2 A Q02

940 CHINTIA FEBRIANI PERMATASARI G44120071 100 39.0 65.0 80.9 62.8 BC Q10

941 NURULIA APRILIANI G44120072 100 61.0 65.5 80.7 69.5 B Q09

942 MUTHIAH Q A G44120073 100 59.0 54.5 79.3 64.5 BC Q07

943 MOHAMMAD ADZANA R. Z G44120074 93 66.0 54.0 78.7 66.2 B Q07

944 BOBBY ARDIYANTO W G44120075 100 64.5 84.5 81.2 77.3 A Q06

945 MITHA EKA PUTERI G44120076 100 64.5 66.5 80.8 70.9 AB Q09

946 NISA AGNIA ZELDA G44120077 100 70.5 79.0 80.3 76.9 A Q05

947 NAZMU SYAKIB G44120078 100 51.0 54.0 80.7 62.4 BC Q10

948 HANDIKA G44120079 100 78.0 81.0 81.1 80.1 A Q08

949 EKA OKTAVIANI L G44120080 100 55.0 59.0 80.6 65.4 B Q06

950 MUHAMMAD RISHAK R G44120082 Q03

951 TIA MUHAMAD REZA G44120083 100 78.0 75.5 80.5 78.0 A Q02

952 M RIDWAN FAUZI G44120084 100 63.5 60.5 80.8 68.5 B Q08

953 INDAH RATNASARI D G44120085 100 66.5 65.0 80.0 70.7 AB Q05

954 ROBBY AGUSTIAN G44120086 93 65.0 84.5 79.8 77.0 A Q01

955 BILLY YOUNG G44120087 100 61.5 73.0 80.8 72.3 AB Q03

956 FAJAR ADI MARIANTO G44120088 Q03

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 16 dari 38

Page 17: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

957 WISNU RAHADIAN FIRWI G44120089 100 59.0 59.5 80.7 66.8 B Q05

958 ALDI SYAHID MUHAMMAD G44120090 100 62.0 67.0 79.9 70.0 AB Q07

959 DEWI SASKIA P G44120091 100 62.0 64.5 74.9 67.4 B Q04

960 RUPAIDA AMELIA ADHA G44120092 100 70.0 69.0 79.6 73.0 AB Q11

961 LISTIANA CAHYA L G44120093 100 73.0 93.5 80.5 82.8 A Q09

962 MELISA NUR FAJRANI G44120094 100 59.5 67.0 79.7 69.2 B Q07

963 DIAN RAFIDA NINGTIAS G44120096 100 63.5 73.5 79.7 72.7 AB Q04

964 RIDHA MARTA PUTRI G44120097 100 77.5 75.5 80.0 77.7 A Q03

965 AISYAH ZAFIRA G44120098 100 63.0 78.5 81.1 74.8 AB Q05

966 UDIN MABRURO G44120099 Q09

967 MAULIDFA MUDDHALIFAH G44120100 100 51.0 75.0 79.9 69.5 B Q07

968 JOHANES ARYO KRISTANTO G44120101 71 53.5 0.0 68.6 40.1 E Q04

969 DINI NOVITA ANGGRAINI G44120102 93 68.5 56.5 81.0 68.7 B Q05

970 EDWIN RAMDHANI PRATAMA G44120103 100 62.0 83.5 80.0 75.8 A Q11

971 ACHMAD GUS FAHMI G44120104 100 53.0 75.0 81.1 70.6 AB Q05

972 SITI AISYAH G44120105 100 76.5 81.0 80.9 79.6 A Q03

973 ISMAIL G44120106 100 65.5 64.0 81.7 70.6 AB Q06

974 AISYAH G44120107 100 63.0 81.5 80.2 75.5 A Q04

975 NOVIA RAHMA G44120108 100 64.5 74.0 79.8 73.2 AB Q07

976 AZMI MAHIRI G44120109 Q06

977 RAZETHY RAHAYU BATUBARA G44120110 100 62.0 71.5 80.1 71.7 AB Q05

978 ISRIA DWI NOVALIA G44120111 100 53.0 76.5 79.5 70.5 AB Q02

979 SANDITHYA NUGRAHA G44120113 100 61.5 77.5 79.8 73.5 AB Q07

980 TEGUH YANUAR PRATAMA G44120114 100 64.0 69.0 80.2 71.4 AB Q09

981 MELVA SARI G44120115 100 50.0 63.0 80.7 65.3 B Q09

982 DANIEL P. OKTANIANUS LAIA G44120116 100 54.0 61.5 78.1 65.0 B Q04

983 LESMAN BUULOLO G44120117 100 49.0 58.5 80.4 63.3 BC Q03

984 FATIMATUN HUSNUL HASANAH G44120118 Q03

985 SUMIATI NINGSIH G44120119 100 56.0 66.5 81.1 68.5 B Q08

986 NINDA ROSYANTI ALBERTHUS G44120120 100 50.5 66.0 79.3 66.0 B Q02

987 NORHALIMAH G44120121 100 45.5 69.0 80.1 65.8 B Q11

988 Anisa Nurul Hikmah G44124001 86 68.5 84.0 79.6 77.8 A Q11

989 Anike Arliana Sujana G44124003 100 69.0 79.5 80.4 76.7 A Q06

990 Putra Destrian G44124004 100 74.5 74.0 81.1 76.6 A R01

991 Hanhan Nur Handayani G44124005 100 52.0 69.5 79.5 67.7 B R01

992 Anindia Adhi Fathya G44124007 100 69.0 77.5 80.6 76.0 A R01

993 Jasika Gita Pramesti G44124008 93 69.5 67.0 80.9 72.6 AB R01

994 Meidisyah Lady Yolanda G44124009 100 63.0 76.5 79.6 73.5 AB R01

995 Wenny Nurwendari G44124010 100 77.0 78.0 79.6 78.2 A Q11

996 Pitria Aprilani Rahmat G44124011 100 78.5 92.5 80.4 84.1 A Q11

997 Hayyin Nur Rohsela G44124013 100 61.5 87.0 79.5 76.7 A Q11

998 Andi Muhammad Ichzan G44124014 100 84.5 86.0 79.9 83.4 A Q11

999 Gesa Amarinta G44124015 93 74.0 75.0 80.7 76.7 A R01

1000 Makky Januari Mukti G44124017 100 60.5 77.5 79.6 73.1 AB Q11

1001 Christina Bakkara G44124019 100 54.5 75.5 81.1 71.2 AB R01

1002 Nurul Sri Wulandari G44124021 100 67.0 72.0 80.8 73.6 AB R01

1003 Deinarni G44124022 100 60.5 73.5 81.0 72.2 AB R01

1004 ABU UBAIDAH G54110018 Q06

1005 DESNA TELA LIRIANI G54120001 100 66.0 80.5 80.5 76.2 A Q10

1006 DWILARAS ATHINA G54120002 100 66.0 84.0 81.3 77.6 A Q02

1007 WIWIN WIDIYANTI G54120003 100 68.5 79.0 80.6 76.4 A Q04

1008 SITI MIRA LESTARI G54120004 100 68.0 73.5 80.6 74.3 AB Q10

1009 IRVAN SOPYAN G54120005 93 60.5 65.0 80.7 69.1 B Q10

1010 MOCH. GIA PRIYANA PAJAR G54120006 100 57.5 86.0 82.1 76.1 A Q09

1011 AZMIA BASYA G54120007 100 71.0 75.5 80.3 75.8 A Q02

1012 NI'MATUL HASANAH G54120008 100 73.0 94.0 80.0 82.8 A Q04

1013 ZAHRA ZAFFIRA SABILA RAHMAH G54120009 100 72.5 78.0 81.0 77.4 A Q03

1014 SAHID AHCMAD MATIEN G54120010 100 53.5 79.0 79.7 71.6 AB Q01

1015 INTAN SELVYA G54120011 100 65.0 79.0 80.6 75.4 A Q11

1016 LAELATUN NAJAH G54120012 100 65.5 71.0 80.9 72.8 AB Q10

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 17 dari 38

Page 18: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

1017 NATHANIEL V PASARIBU G54120014 100 63.0 76.5 79.4 73.5 AB Q05

1018 FUAD FATANAH MUTTAQIN G54120015 Q11

1019 KRISNA ARIANTI G54120016 100 73.0 72.0 81.0 75.4 A Q09

1020 DEDY IRAWAN PRIHANDOKO G54120017 100 69.5 78.0 79.3 75.9 A Q07

1021 ASNELLY PUTRI G54120018 100 80.0 70.0 80.0 76.5 A Q01

1022 AULIA KHOIRUNNISA G54120019 100 77.5 91.0 80.2 83.2 A Q04

1023 TRI YULIANTI G54120020 100 64.5 65.5 80.7 70.5 AB Q02

1024 NUR KHOLIS G54120021 100 73.5 75.0 81.5 76.8 A Q08

1025 HALINI NORMA LIANI G54120022 100 67.5 75.5 80.0 74.7 AB Q01

1026 NENDEN PRATIWI HADIYANTO G54120023 93 56.0 87.5 79.5 75.2 A Q05

1027 MUHAMMAD THOHIRUL AKHADI G54120024 100 59.5 71.0 80.3 70.8 AB Q09

1028 VIVIE SUNDARI G54120025 93 74.5 67.0 80.2 73.9 AB Q05

1029 SYAHID ABDULLAH G54120026 100 76.0 74.5 80.4 77.0 A Q03

1030 EGI IRWAN G54120027 100 73.5 64.0 81.1 72.8 AB Q05

1031 NUR AL FADLI G54120028 100 63.5 84.0 80.8 76.7 A Q11

1032 BELLA YOSIA G54120029 100 77.0 82.5 81.2 80.4 A Q09

1033 FAJRI FARID G54120030 86 76.5 67.5 74.5 72.7 AB Q01

1034 SYIFA NURUL ANNISA G54120031 100 54.5 78.5 80.1 71.9 AB Q02

1035 NUR AISYAH MUKARROMAH G54120032 100 66.0 74.5 78.9 73.5 AB Q02

1036 LINA AMALIA G54120033 100 65.0 75.5 80.8 74.2 AB Q03

1037 PUTRI AGUSTINA EVERIA G54120034 93 57.0 82.5 80.3 74.1 AB Q04

1038 NENENG MURNASIH G54120036 100 61.5 96.5 80.7 80.5 A Q04

1039 NUZUL FARINA G54120037 100 65.5 77.5 80.5 74.9 AB Q10

1040 LINA AFIFAH ANGGITA SARI G54120038 93 61.5 83.0 76.6 74.3 AB Q01

1041 RYVANU ADI NUGROHO G54120039 100 56.5 73.0 80.1 70.5 AB Q04

1042 ANGGA DWI INDRIANTO G54120040 93 69.0 73.0 80.0 74.3 AB Q02

1043 HESTY NUGRAHENI G54120041 100 53.5 86.5 80.6 74.5 AB Q11

1044 NURJANAH G54120042 100 63.5 71.5 81.0 72.4 AB Q06

1045 RAHMADDANI MULIA G54120043 100 58.5 60.5 81.5 67.3 B Q06

1046 ANGGRAINI VIEN PUTRYANDA G54120044 100 67.0 73.0 81.7 74.3 AB Q08

1047 RANI SRI PARWATI G54120045 100 64.5 78.5 79.9 74.8 AB Q01

1048 RIRIN ELSI YOANTRI G54120046 100 68.0 78.5 80.7 76.1 A Q09

1049 FITRI RODIATUL MARDIAH G54120047 93 65.0 66.5 80.7 71.0 AB Q10

1050 NOVITADAYANTI G54120049 100 73.5 81.5 79.6 78.4 A Q07

1051 SHABRINA IZZATI G54120050 Q08

1052 PUTRI NOVIA FAHMAWATI G54120051 100 70.5 54.5 80.2 68.3 B Q03

1053 BOMBONGAN EDWIN HALLEY G54120052 100 58.5 75.0 78.5 71.3 AB Q04

1054 M. IQBAL HIBATULLAH G54120053 100 73.0 74.0 80.1 75.8 A Q01

1055 MUFID ROHMATUN NURUL H G54120054 100 46.5 62.5 81.3 64.3 BC Q06

1056 M. FREDY NURSETO G54120055 100 57.5 73.0 79.6 70.6 AB Q05

1057 NOVALIA KARTIKA G54120056 100 81.0 66.5 81.0 75.9 A Q03

1058 RIAN FRYZKY G54120057 100 62.5 63.5 80.4 69.1 B Q09

1059 ZULFILMAN SIREGAR G54120058 100 66.5 80.0 79.9 75.9 A Q11

1060 DITA WIDYA AISYAH G54120059 100 52.5 94.0 80.3 76.7 A Q04

1061 FARIZ ANANDA G54120060 100 54.5 68.5 81.2 68.8 B Q09

1062 SYADZA NADHIR RAYHAN G54120061 100 49.5 68.0 80.9 67.0 B Q06

1063 MUHAMMAD MUHLIS AL KAUTSAR G54120062 100 65.5 72.5 80.3 73.1 AB Q03

1064 GALUH MAHARANI G54120063 100 63.0 86.5 80.8 77.5 A Q04

1065 NURLITA FIKADHILLA G54120064 100 72.0 80.0 81.0 78.0 A Q02

1066 FUJI KURNIA NINGSIH G54120065 100 57.0 61.0 81.6 67.0 B Q06

1067 VERANIA MEDIANI G54120066 100 68.0 77.0 80.5 75.5 A Q11

1068 GERRY FREDRICK G54120067 100 68.5 84.0 80.3 78.0 A Q11

1069 ULFAH ROHMAH INSANI G54120068 100 68.5 82.5 79.6 77.3 A Q04

1070 KEMAL ABDALLAH G54120069 100 58.5 69.0 79.4 69.5 B Q11

1071 KHANIFATUL AZIZAH G54120070 100 53.0 79.5 80.2 71.8 AB Q04

1072 IDHAM HIDAYATULLAH G54120071 100 44.0 81.0 79.1 69.2 B Q02

1073 RIA NURHAYATI G54120072 100 63.5 78.5 80.8 74.8 AB Q09

1074 ODE KUSTRIANI ATMAJA G54120073 93 78.5 75.0 80.6 78.0 A Q05

1075 GAMBIT MARTHIN F G54120075 Q02

1076 ANDRE DHARMA G54120078 100 75.0 74.0 79.3 76.1 A Q07

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 18 dari 38

Page 19: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

1077 FAZA SAKINAH G54120079 100 50.0 69.0 80.5 67.3 B Q02

1078 RIFALDI FATHURROHMAN G54120080 100 61.0 65.5 81.4 69.7 B Q06

1079 DARA AMANDA NASUTION G54120081 100 53.5 66.0 79.8 67.1 B Q06

1080 RANDI DEA UTAMA G54120082 100 72.5 80.0 81.2 78.2 A Q09

1081 RAFI DEAWIJAYA G54120083 Q09

1082 NOVITA KAUSE G54120084 100 29.5 62.5 79.5 58.6 C Q11

1083 AKULIN GIYAI G54120085 100 45.5 43.5 80.6 57.1 C Q10

1084 FRISKA YULIANTIKA S G54120086 100 79.0 71.5 81.3 77.2 A Q08

1085 TRILIANA G54120087 Q06

1086 SYAMSUL G54120088 100 71.0 85.0 80.6 79.3 A Q11

1087 AN NISA ISTIQAMAH G54120089 100 59.0 64.5 81.7 68.9 B Q09

1088 MUHAMMAD MIKAEL TOHAGA G64110076 Q05

1089 MATH SALAM G64118001 93 31.0 50.0 75.5 53.2 D Q01

1090 NURDEVI NOVIANA G64120001 100 67.5 68.5 80.1 72.3 AB Q01

1091 MUHAMMAD DARIANSYAH LUBIS G64120002 93 63.0 55.0 79.3 65.9 B Q01

1092 REZA FAHLEVI G64120003 100 58.0 69.5 81.1 70.1 AB Q09

1093 YUANDRI TRISAPUTRA G64120004 100 72.5 84.0 80.4 79.3 A Q01

1094 MUHAMMAD FAHMI AMIR G64120005 100 72.5 74.5 80.0 75.8 A Q07

1095 INTAN YULI KISWARI G64120006 100 71.0 81.5 81.7 78.4 A Q09

1096 SRI WAHYUNI NOPITASARI G64120007 100 65.0 80.5 81.1 76.1 A Q03

1097 FITRAH ANUGRAH G64120008 100 50.5 69.5 79.4 67.3 B Q07

1098 DIAN SETIANA G64120010 100 62.5 80.5 80.4 75.0 A Q11

1099 SAMAD G64120011 100 69.5 75.5 80.6 75.5 A Q08

1100 DIEVA SETYATAMA G64120012 100 56.5 69.5 80.8 69.6 B Q06

1101 AGUNG KURNIAWAN G64120013 100 79.0 80.0 79.3 79.4 A Q07

1102 MUHAMMAD NUH YAHYA G64120014 100 60.5 75.5 79.4 72.4 AB Q02

1103 ERNA FATAYATI G64120015 100 68.0 59.5 80.7 69.5 B Q03

1104 IRFAN ARROFI KUSMARA G64120016 100 76.5 76.5 81.0 78.1 A Q08

1105 GAZA VIRYAGIE G64120017 100 70.0 68.0 81.3 73.3 AB Q10

1106 FACHRY ICHSAN PUTRA G64120018 100 67.5 60.5 79.2 69.1 B Q07

1107 HAMIDATUL KHAIRAT G64120019 100 68.0 81.5 80.0 76.9 A Q01

1108 RIJEN JUNI P. SIANTURI G64120020 100 67.5 74.5 81.0 74.7 AB Q09

1109 FITRI JUARIAH G64120021 100 56.0 60.0 80.5 66.0 B Q05

1110 KYULENE BUNLYA FALLAH G64120022 100 62.0 72.5 81.1 72.4 AB Q06

1111 KADEK GRIHADEVI KARDINI G64120023 100 67.0 80.5 81.0 76.6 A Q02

1112 ALANIKIKA PRATYAKSA G64120024 93 51.0 73.0 81.5 69.4 B Q02

1113 AULIA FASYA NUGROHO G64120025 100 51.0 73.0 79.1 68.5 B Q02

1114 YUSUF AL MUQADDAMI G64120027 100 65.5 66.0 80.3 70.9 AB Q08

1115 INDRIYANI G64120028 100 61.0 71.0 81.3 71.6 AB Q06

1116 HAYRUNNISA MUTYA G64120029 100 71.0 70.0 79.5 73.6 AB Q04

1117 HERI KHAERUDIN G64120030 Q02

1118 HENGKY RACHMADHANI G64120031 100 57.5 69.5 81.7 70.2 AB Q03

1119 ARDHI MAARIK G64120032 100 71.5 81.0 79.4 77.6 A Q02

1120 IFAN G64120033 100 56.0 61.0 79.0 65.8 B Q07

1121 MUHAMAD REZA ANUGRAH MASKADI G64120034 100 63.5 71.0 81.2 72.3 AB Q09

1122 DIRMAN HAFIZ G64120035 100 67.5 83.0 81.3 77.8 A Q08

1123 AZARI BERESMAN G64120036 100 57.5 71.0 79.3 69.8 B Q04

1124 SARAH SHANAZ SHAZTIKA G64120037 93 68.0 67.5 79.6 71.9 AB Q07

1125 MUSLICHATUN NI'AM G64120038 100 63.5 75.5 81.6 74.0 AB Q08

1126 ARIEF DWI PRASETYA G64120039 100 43.0 53.5 80.1 59.7 C Q09

1127 KGS. ABDUL FATTAH G64120040 93 64.0 54.0 80.6 66.3 B Q01

1128 ILMAN PANGERAN G64120041 100 58.5 51.5 79.9 63.5 BC Q08

1129 HERDIAN NUGRAHA G64120042 86 74.0 79.0 80.3 77.9 A Q11

1130 ANANDA INSHANY PUTRI G64120043 100 74.0 61.0 80.6 71.8 AB Q03

1131 MUHAMMAD SYARIF G64120044 100 69.5 62.0 80.4 70.7 AB Q10

1132 RAHMAT HIDAYAT NASUTION G64120045 100 63.0 66.0 78.6 69.5 B Q04

1133 MUHAMMAD RAKA M. G64120046 100 58.0 80.0 80.5 73.6 AB Q05

1134 WIDURI WULANSARI PUTRI G64120047 100 69.5 69.0 81.7 73.6 AB Q08

1135 IWAN KURNIA G64120048 100 63.0 75.5 80.3 73.4 AB Q11

1136 M. RACHMATAR RAMADHAN G64120049 100 70.5 73.5 81.1 75.2 A Q08

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 19 dari 38

Page 20: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

1137 ESTY CF. PANGGABEAN G64120052 100 60.5 81.0 79.3 74.3 AB Q04

1138 DIMAS AGUNG MAULANA HIDAYATUL G64120053 100 76.0 83.5 82.5 80.9 A Q10

1139 IHSAN FIKRIE G64120054 100 75.5 79.5 80.6 78.7 A Q10

1140 R. ACHMAD SYATRIADI WIDISANA G64120055 100 45.5 65.5 80.4 64.7 BC Q03

1141 MIRZA RAKHMADIANTI G64120056 100 71.0 74.0 81.4 75.7 A Q06

1142 ILHAM AULIA FAHMY G64120057 100 62.5 72.0 79.7 71.9 AB Q05

1143 ALFANDIO GRASHELDI G64120058 100 71.0 76.0 80.5 76.1 A Q04

1144 HAPOSAN MICHAEL GREGORIUS SILALAHI G64120059 100 73.5 72.5 80.4 75.6 A Q09

1145 SHELLAFURI BIRU MARDIKA G64120060 93 59.5 70.5 79.5 70.3 AB Q05

1146 AKMARANA LAZUARDI G64120061 100 69.5 70.5 81.5 74.1 AB Q09

1147 MUHAMMAD ZULFIKAR G64120062 100 54.5 86.5 81.7 75.2 A Q02

1148 NURAENI YULIATI G64120063 100 54.0 59.5 80.1 65.1 B Q03

1149 DWIA PUNGKY ARUMDANI G64120064 100 79.5 70.0 79.2 76.1 A Q05

1150 MAS CHANDRA AW G64120065 100 35.0 56.0 77.8 57.3 C Q04

1151 ZAHRATUL RAHMI G64120066 100 46.5 69.5 80.2 66.3 B Q03

1152 WIEKE AULIA PUTRI G64120067 100 54.0 65.5 79.6 67.0 B Q05

1153 KHAIDIR AFIF G64120068 100 44.0 74.0 80.3 67.2 B Q02

1154 MOH. ARYO FAQIH ZAMANI G64120069 100 69.0 84.0 80.0 78.1 A Q04

1155 ANNISA TRIANADEWI G64120070 100 75.5 83.0 79.7 79.6 A Q02

1156 FAHMI TAJUDDIN G64120071 100 65.5 71.0 79.4 72.3 AB Q07

1157 RIFKA SASKIA NURUNNISA G64120072 100 62.5 74.5 79.4 72.6 AB Q01

1158 ANDRI TRI WAHYU UTOMO G64120073 100 68.5 86.0 79.5 78.5 A Q04

1159 MUHAMAD INDRAWAN G64120074 100 75.5 73.5 82.0 77.1 A Q10

1160 MUHAMMAD FARIZ G64120075 86 63.0 76.0 80.4 73.7 AB Q02

1161 DARIANI PERMATASARI G64120076 Q02

1162 IRFAN ZIDNY G64120077 100 65.0 74.0 81.3 73.9 AB Q05

1163 M ZANWAR F Z G64120078 100 42.0 58.0 79.7 60.8 BC Q02

1164 AHMAD HAFIZH G64120079 100 55.5 72.5 78.4 69.5 B Q04

1165 RANA PRADIPTA G64120080 100 67.5 68.5 79.3 72.0 AB Q07

1166 MUHAMMAD TESSAR G64120081 100 58.0 70.0 80.8 70.2 AB Q01

1167 PRAYOGA BAGUS H G64120082 100 67.0 64.5 81.6 71.2 AB Q10

1168 FARISYA ADZKIA G64120083 100 67.5 69.5 80.1 72.6 AB Q11

1169 HENDRI KUSUMA WIJAYA G64120084 100 41.5 53.0 78.6 58.5 C Q04

1170 SEGY HENDRO PRATAMA G64120085 100 54.0 69.5 80.3 68.6 B Q03

1171 JUANANDA DWI SATRIA G64120086 93 53.0 60.5 79.8 65.0 B Q01

1172 ALVIN AL ASYRAF M G64120087 100 44.5 67.5 81.0 65.3 B Q06

1173 UTARI AMBARWATI G64120088 100 74.0 72.5 79.4 75.4 A Q07

1174 GEMA ABRIANTINI G64120089 100 67.5 85.0 79.8 77.9 A Q04

1175 AIMAN FAKHRI G64120090 100 60.0 70.0 79.7 70.4 AB Q01

1176 NIKO FAJAR JULIYANTO G64120091 100 65.0 85.0 80.6 77.5 A Q03

1177 FACHRIZAL OKTAVIAN P G64120093 100 70.5 69.0 79.9 73.3 AB Q08

1178 RIZKI ADI UTOMO G64120094 93 68.5 76.0 80.3 75.3 A Q08

1179 HENDRA DWINANTO P G64120095 93 79.5 83.0 81.2 81.3 A Q08

1180 RIZKY DWIPUTRA R B G64120096 100 61.5 71.0 80.2 71.4 AB Q11

1181 NURIDITA PUTRI LIANY G64120097 100 65.5 72.5 80.8 73.3 AB Q06

1182 HIKMAT RACHMATIA G64120098 100 68.0 73.0 81.4 74.4 AB Q06

1183 AMMAR IMRON MUHAMMAD G64120099 100 68.5 77.5 74.6 73.8 AB Q01

1184 TIARA TSALSA A G64120100 100 66.5 61.5 80.4 69.6 B Q03

1185 MUHAMMAD S RADHI G64120101 100 63.0 68.5 81.6 71.4 AB Q10

1186 HILMI SALIM G64120102 100 58.0 72.0 79.8 70.5 AB Q01

1187 RAY RHIDO RIBUNA GINTING G64120103 100 49.0 66.5 79.8 65.9 B Q08

1188 MUAMMAR HAIKAL PERDANA G64120104 100 70.5 85.0 81.1 79.3 A Q08

1189 ILHAM SATYABUDI G64120105 100 84.5 88.0 80.5 84.3 A Q02

1190 DEFRIANI PUTRI G64120106 100 63.0 67.0 79.5 70.2 AB Q05

1191 GHIFFARY YUTHIAN G64120107 100 62.5 76.0 79.8 73.3 AB Q05

1192 FANDY MUHAMMAD FATHIRROCHIM G64120109 93 47.5 52.5 80.5 60.8 BC Q10

1193 EYLIEN DESY NOVITA G64120110 100 70.5 70.5 81.4 74.3 AB Q03

1194 DIARDIAN FEBIANI G64120113 100 73.5 82.5 82.0 79.6 A Q05

1195 HAFIDH MULYAWAN G64120114 Q11

1196 QUDRATULLAH A.M MUFADHDHAL G64120115 100 65.0 79.0 81.7 75.8 A Q10

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 20 dari 38

Page 21: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

1197 FARISAH NADILAH G64120116 100 56.0 68.5 80.5 69.0 B Q11

1198 RAMDHAN ABDUL GHIFARI G64120117 100 62.5 70.5 80.6 71.6 AB Q11

1199 LANI ULUNG IMUNO PUTRI G64120118 100 68.5 65.5 80.8 71.7 AB Q03

1200 IWAN KURNIAWAN G64120119 100 75.0 82.5 79.4 79.2 A Q04

1201 ASNI LAIA G64120120 100 25.5 43.5 80.3 51.0 D Q09

1202 PERALTA C. P. ZEGA G64120121 100 61.5 77.5 78.8 73.1 AB Q01

1203 IMAM WITJAKSANA G64120122 93 39.0 43.0 79.5 54.6 D Q01

1204 CYNTHIA DEWI SEPTIANI YR G64120123 100 52.0 73.0 78.7 68.7 B Q04

1205 BEATA RETNO MARLANGEN G64120124 100 34.0 44.0 80.9 53.9 D Q09

1206 GUSTI BIMO MARLAWANTO G64120125 100 39.5 53.5 77.3 57.6 C Q02

1207 ZULKIFLI ASDARIANTO G64120126 100 73.0 60.0 80.5 71.1 AB Q08

1208 RADIA ARIZA PRATAMA G64120127 Q07

1209 RIZQY ABDULLAH WIDJAYA G64120128 100 44.0 41.5 79.8 55.7 C Q03

1210 ADEK AYU PUTRI JULIANI G64120129 100 67.0 75.5 79.4 74.3 AB Q07

1211 YOHANNES SIMANUNGKALIT G64120130 93 68.0 66.0 79.5 71.3 AB Q07

1212 ASMA HANIFAH G74120001 100 70.0 71.0 80.6 74.1 AB Q10

1213 AI HERA APRILIAWAN G74120002 100 68.0 87.5 81.2 79.4 A Q08

1214 NENENG WIDA PUJIASTUTI G74120003 100 34.5 79.5 79.8 66.1 B Q02

1215 BAYTI NURJANATI G74120004 100 56.5 80.5 81.3 73.6 AB Q05

1216 IDALIA G74120005 100 58.5 64.5 81.4 68.6 B Q10

1217 SUPYAN SAEPUL YAMAN G74120006 100 64.0 83.5 80.1 76.5 A Q04

1218 HALIMAH SA'DIYAH G74120008 100 74.5 82.5 81.4 79.7 A Q06

1219 YULIANTI G74120009 100 53.5 63.0 78.7 65.6 B Q07

1220 MELINDA JARMAWATI G74120010 100 62.5 72.5 80.8 72.4 AB Q06

1221 HERLINA G74120011 100 69.5 88.5 80.3 79.9 A Q04

1222 PINA WIDI ILLAHI G74120012 100 65.5 76.5 80.4 74.5 AB Q11

1223 FARLIANI HIJRIANA G74120013 100 66.0 84.0 80.7 77.4 A Q01

1224 REZA FAHMI HIDAYAT G74120014 100 79.0 82.0 81.0 80.8 A Q06

1225 AAH NURAISAH G74120015 100 72.0 78.5 80.4 77.2 A Q01

1226 MUTIARA KHAERUNISA G74120016 100 59.0 86.5 81.3 76.4 A Q10

1227 DENNY BHATARA G74120017 100 65.5 67.0 80.8 71.4 AB Q09

1228 PRANDIKA NUR PRATAMA G74120018 93 57.5 70.0 78.9 69.4 B Q07

1229 AMELIA INDRIANI G74120019 100 70.0 83.0 80.5 78.2 A Q05

1230 DEDEH NURHAYATI G74120020 100 66.5 72.5 78.7 72.9 AB Q02

1231 RAKHMAT FEBRIANA G74120021 100 51.5 58.5 80.6 64.2 BC Q09

1232 M. ZAFUR ABROR RAJABI G74120022 100 72.0 65.5 79.8 72.5 AB Q01

1233 ZUHDAH SIMA'ATUL KUBRO G74120023 100 58.5 89.0 80.8 77.0 A Q11

1234 SHINTA ANGGIA MURNI G74120024 100 67.0 81.5 80.4 76.8 A Q11

1235 SITI ROHAENI G74120025 100 67.5 70.5 82.0 73.6 AB Q08

1236 HASAN KHAIRULLAH ARMIN G74120026 100 53.5 85.5 80.0 74.0 AB Q11

1237 VALDA EKA SOFIANA G74120027 100 69.0 58.5 81.1 69.6 B Q06

1238 SUPRIYANTO G74120029 100 70.5 78.5 80.4 76.8 A Q11

1239 SIGIT AKHMAT FATONI G74120031 100 57.5 75.0 80.5 71.7 AB Q04

1240 AHMAD KHOIRUL F G74120032 100 67.0 75.0 79.6 74.2 AB Q01

1241 RATNAWATI G74120033 100 69.5 62.0 80.1 70.6 AB Q07

1242 MULYANINGSIH G74120034 100 62.0 56.5 79.5 66.2 B Q03

1243 LENI ARYANTI G74120035 100 49.5 74.5 80.8 69.2 B Q09

1244 NOVITASARI G74120036 100 75.0 78.5 80.1 78.0 A Q05

1245 GITA PRATIWI G74120037 100 58.0 63.5 79.2 67.3 B Q07

1246 ASTUTI AWALIYAH G74120038 100 85.0 82.0 81.9 82.9 A Q08

1247 SALAMET NURHIMAWAN G74120040 100 61.5 70.5 80.1 71.2 AB Q03

1248 SRI ASTUTI G74120041 Q10

1249 HISYAM G74120042 100 47.5 66.5 81.1 65.9 B Q09

1250 DIMAS YUDHA PRATAMA G74120043 100 62.5 71.0 80.6 71.8 AB Q10

1251 ROJALI FADILA G74120044 100 56.5 83.5 79.1 73.8 AB Q05

1252 FAHMI SALIM G74120045 100 63.5 68.0 80.8 71.1 AB Q09

1253 NURIKA FITRIANI G74120046 100 70.5 61.0 79.4 70.3 AB Q07

1254 INDRAS KURNIA FITRI G74120047 100 68.0 82.5 80.5 77.4 A Q04

1255 ANGGUN AMBAR KUSUMAASTUTI G74120048 100 59.0 74.0 79.6 71.5 AB Q02

1256 DIKA RAHMAT SAEPULLOH G74120049 100 70.0 81.0 79.3 77.1 A Q07

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 21 dari 38

Page 22: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

1257 RATU LAELATUS SA'ADAH G74120050 93 59.0 63.5 78.9 67.5 B Q07

1258 AGRIAWAN WIJAYA G74120051 100 41.0 50.5 79.7 57.9 C Q08

1259 RIZKI ADI NUGROHO G74120052 100 51.5 58.0 80.3 63.9 BC Q02

1260 RAHMA HANI AISIYAH G74120053 100 53.5 87.5 81.0 75.0 A Q11

1261 GENDIS NURNAZMUMAH RINALDI G74120054 100 45.5 56.0 80.9 61.6 BC Q10

1262 MOCH BAKTI RAMDHAN G74120055 100 57.0 78.0 81.1 72.8 AB Q02

1263 IMMANUEL IVAN PRADANA SUHARDI G74120056 100 68.0 92.0 79.3 80.3 A Q04

1264 REZKA BABY HANANDYA G74120057 100 60.5 70.5 80.8 71.1 AB Q11

1265 DINDA YUANSA SULAEMAN G74120058 100 71.0 86.0 79.5 79.2 A Q04

1266 MUHAMAD RIFQI TAWAKAL G74120059 100 78.0 75.5 82.2 78.6 A Q06

1267 MUHAMMAD YUNUS G74120060 100 76.5 88.5 81.0 82.3 A Q04

1268 CHOIRUL RIZZA AKBARIL AZIZ G74120061 100 66.5 82.0 78.0 75.9 A Q04

1269 PARTI MARDIANI G74120062 100 59.0 58.5 78.9 65.8 B Q03

1270 FURI ALIFIARI G74120064 93 69.0 73.5 81.3 74.9 AB Q10

1271 MUTIARA DEWI LESTARI G74120066 100 64.0 67.5 80.8 71.1 AB Q09

1272 FIKRI G74120067 100 61.0 67.0 81.9 70.4 AB Q10

1273 BELA HANIEF A G74120068 100 53.0 73.0 80.1 69.5 B Q01

1274 FITRI FAUZIAH G74120069 100 68.0 91.5 81.4 80.9 A Q09

1275 RIESQI AYU HARDIANTI G74120070 100 53.0 69.0 80.8 68.3 B Q08

1276 RAFI FADLIANTO G74120071 100 56.5 70.0 80.5 69.6 B Q09

1277 AHMAD ARIF ZULFIKAR G74120072 Q07

1278 MUHAMMAD DZULQORNAIN G74120073 100 74.0 72.5 77.4 74.7 AB Q04

1279 IBNU RAMADHON G74120074 Q11

1280 ADLY MAULANA S G74120075 86 63.5 74.0 80.7 73.2 AB Q08

1281 FEBRI RAMDHIANI G74120077 100 58.0 74.0 79.7 71.2 AB Q05

1282 SITI SARAH YULIANTI G74120078 100 58.0 70.5 79.8 70.0 AB Q01

1283 ARIF TRISMAN DANIEL LAIA G74120079 100 53.0 66.5 81.6 67.7 B Q08

1284 NURLIA EKA DAMAYANTI G74120080 100 65.0 77.5 78.8 74.2 AB Q02

1285 NUVITARIANI G74120081 100 51.5 61.5 80.3 65.1 B Q09

1286 JUITA ANGRIANI G74120082 100 73.5 68.5 81.9 74.7 AB Q08

1287 DITA QURATA 'AYUN G84110022 Q02

1288 NOVI NURFITRIYANI G84110068 Q03

1289 LINDA ROSIYANA G84120001 100 64.0 73.0 80.4 72.9 AB Q01

1290 ANIK SETYANI G84120002 100 57.0 85.0 78.9 74.5 AB Q04

1291 MARGARETTA G84120004 100 49.0 80.0 81.8 71.3 AB Q02

1292 SONIA DWIANANTA YUSANTRI G84120005 100 69.0 67.0 81.2 72.6 AB Q10

1293 SAPUTRA MARENDRA RAHARJA G84120006 100 68.0 72.0 80.8 73.9 AB Q09

1294 MERLINA SARI G84120007 Q01

1295 CAECILIA JESSICA UNARSO G84120008 93 75.5 79.0 81.9 79.0 A Q08

1296 IIS TENTIA AGUSTIN G84120009 100 84.0 86.0 80.5 83.5 A Q01

1297 DEWI ESTI RESTIANI G84120010 100 62.5 73.5 80.0 72.5 AB Q01

1298 MAYANG DEWI MADU UTARI G84120011 100 71.5 74.0 82.0 76.1 A Q08

1299 LISNA FARIDA G84120012 100 65.5 68.5 80.8 71.9 AB Q09

1300 SITI KHODJIJAH G84120013 100 67.5 77.0 79.7 75.1 A Q02

1301 AIDA JUNIARTI G84120014 100 70.5 65.5 79.6 71.9 AB Q07

1302 ROSLIANA PURWANING DYAH G84120015 100 52.5 75.5 80.7 70.4 AB Q03

1303 BELLA MARISA G84120016 100 64.5 86.0 81.6 78.0 A Q09

1304 ELLA DEFFI LESTARI G84120017 100 65.0 80.0 80.1 75.5 A Q05

1305 SUCI AMELIA G84120018 100 79.5 79.5 79.8 79.6 A Q07

1306 HAFIZ NALFIANDO G84120019 100 66.5 84.5 80.7 77.8 A Q04

1307 RIA OKTAVIANI G84120020 100 69.0 72.0 79.7 73.8 AB Q07

1308 SYUAIDA SYAFITRI G84120021 100 66.5 73.0 80.9 73.8 AB Q03

1309 AGUSTINA TRI PUSPITA SARI G84120023 93 70.5 79.0 80.7 77.0 A Q11

1310 ARIFA NURAHMAHPUTRI G84120024 100 63.0 86.0 80.6 77.2 A Q09

1311 APRILITA PUTRI DEFAN RITONGA G84120025 100 74.5 75.5 80.3 76.9 A Q09

1312 NUZUL FARINI G84120026 100 69.5 79.0 80.7 76.7 A Q01

1313 DESI ROSDIANA G84120027 100 68.5 66.0 80.8 71.9 AB Q05

1314 YUNITA ELVA FRISTIANI G84120028 100 55.5 66.5 79.3 67.7 B Q07

1315 SAEPUL RAHMAT G84120029 100 74.5 76.5 80.9 77.4 A Q01

1316 SITI FEBRIANTI G84120030 100 48.5 71.0 80.3 67.5 B Q05

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 22 dari 38

Page 23: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

1317 NAHDAH SHOLIHAH G84120031 100 76.5 77.0 80.1 77.9 A Q01

1318 EFDIAN DWI ISWANDI G84120032 100 76.5 71.5 78.8 75.6 A Q07

1319 KARTIKA ANGGRAENI G84120033 100 62.0 69.0 79.5 70.6 AB Q07

1320 KARTIKA NURFADHILAH G84120034 100 78.5 81.5 80.8 80.3 A Q04

1321 SUHARJONO G84120035 100 60.0 86.5 80.9 76.6 A Q11

1322 RIZKY NURHAYATI G84120036 100 44.5 65.0 79.8 64.0 BC Q02

1323 AFIFAH G84120037 Q09

1324 MUTIARA PRATIWI H.M G84120039 100 66.5 62.5 79.5 69.7 B Q07

1325 USWATUN KHASANAH G84120040 93 47.5 56.5 78.9 61.7 BC Q07

1326 ROMESTA TARIGAN G84120041 100 53.5 60.5 82.2 66.0 B Q06

1327 NUKE ANNISA NASUTION G84120042 100 73.5 87.5 81.1 81.0 A Q02

1328 WIKE ZAHRA MUSTAFAWI G84120043 100 73.5 79.0 80.2 77.8 A Q03

1329 MUHAMMAD FAKHRI RAMADHAN G84120044 100 74.0 75.5 81.2 77.1 A Q03

1330 LATHIFAH AMALIA G84120045 100 73.5 74.5 79.1 75.8 A Q07

1331 HERLANI TRI WIDHIASTUTI G84120046 100 54.5 83.0 79.5 73.2 AB Q04

1332 TUBAGUS IQBAL MAULANA G84120048 100 78.5 79.5 79.7 79.3 A Q04

1333 RIZKY RINDASARI G84120049 100 72.0 72.0 80.9 75.1 A Q08

1334 YAHYA RAMADHANI G84120050 100 62.0 58.5 80.0 67.1 B Q05

1335 ENNI PRASETYONINGTIAS G84120051 100 93.0 74.5 81.1 82.3 A Q03

1336 FEBY VALENTIYA G84120052 100 64.5 72.0 81.4 73.0 AB Q06

1337 RACHMAT SAPUTRA BIKI G84120053 100 65.5 64.0 81.7 70.7 AB Q10

1338 YANTI FAJARWATI G84120054 100 69.0 78.0 81.4 76.5 A Q05

1339 DIAN NITAMI G84120055 100 69.5 70.0 80.1 73.4 AB Q01

1340 SAFITRIANI G84120056 100 68.0 83.5 80.3 77.7 A Q11

1341 FENNY DEWI KISSMAYANTI G84120057 100 67.5 67.0 80.6 71.9 AB Q01

1342 GEMPUR IRAWAN SUPENA PUTRA G84120058 100 62.5 84.0 80.9 76.5 A Q05

1343 NAVIA BELLADINA G84120059 100 65.5 76.5 79.9 74.4 AB Q05

1344 GEODANI AKBAR G84120061 100 49.5 64.0 80.3 65.4 B Q02

1345 FADHLAN FAKHRUL ARIFIN G84120062 100 77.0 71.0 80.3 76.0 A Q03

1346 ANNISA DHIYA ATHIYYAH KHANZA G84120063 100 78.0 88.0 81.0 82.5 A Q11

1347 LUKAS LUKITO G84120064 100 62.0 70.5 81.4 71.8 AB Q08

1348 ALMAY SHALAHUDDIN R G84120065 100 62.0 80.5 80.6 75.0 A Q01

1349 DANIEL STEVEN G84120066 100 65.0 65.0 81.5 70.8 AB Q02

1350 ANISA GIANTI ZHAFIRA G84120067 100 71.5 80.0 81.2 77.9 A Q08

1351 RATIH PUSPITASARI G84120068 100 55.5 69.0 80.3 68.9 B Q07

1352 MAYA UMMI AS G84120070 100 35.0 46.5 81.5 55.3 C Q06

1353 SITI MARIYANTI G84120071 100 67.0 74.5 80.9 74.5 AB Q03

1354 ANIS WAMTAZUL LIANA G84120072 100 77.5 95.0 80.8 84.8 A Q04

1355 HANING SAFRIDA N G84120073 100 60.0 75.5 80.6 72.6 AB Q01

1356 ROAZAH GRAMMY L G84120074 100 63.5 74.5 79.4 72.9 AB Q02

1357 NUBLI FALAAH ALBANNA G84120075 93 64.5 65.5 78.6 69.8 B Q07

1358 SRI WIDIANTI G84120076 Q07

1359 DHANI L R G84120078 100 62.0 72.0 79.2 71.5 AB Q07

1360 MUHAMMAD MUNASIR G84120079 100 67.0 71.0 80.7 73.2 AB Q03

1361 AGUSTINUS HADI P G84120080 100 54.0 89.0 81.7 75.9 A Q10

1362 HAFSHAH S M G84120081 Q03

1363 GIOVANN HANIF F G84120082 100 70.0 77.0 79.5 75.8 A Q07

1364 ANASTASIA ARMIMI G84120083 100 74.0 67.5 80.7 74.1 AB Q11

1365 RIZQY FACHRIA G84120084 93 72.0 92.5 80.7 82.2 A Q05

1366 FARA RUBY ADDINA G84120085 100 67.0 73.0 80.5 73.8 AB Q09

1367 LISTIA VIDYAWATI MARETTY MANURUNG G84120086 93 71.0 80.0 79.5 77.1 A Q07

1368 SILVIREDETA ANINDYA PUTRI G84120088 100 66.0 77.0 80.0 74.7 AB Q11

1369 ARUNYA RIZKI WIDINI G84120089 100 63.5 79.0 80.3 74.8 AB Q02

1370 BAYU CAKRA BUANA G84120091 100 73.0 88.5 81.8 81.5 A Q08

1371 NORMALITA E PRAVITASARI G84120092 100 65.5 70.5 81.6 72.9 AB Q03

1372 KHAIRIKA HELYUPUTRI G84120093 100 66.0 78.5 80.7 75.5 A Q08

1373 MELATI DEVINA GUSTINI WIRASTUTI G84120094 100 68.5 91.5 80.0 80.6 A Q04

1374 WIRA ISLAMIATI G84120095 100 59.0 79.5 78.8 73.1 AB Q04

1375 ANNISA FARHIAH WH G84120096 100 78.5 80.0 81.4 80.0 A Q09

1376 ROBBY INDRA WIJAYA H14120001 100 51.0 52.5 79.8 61.6 BC R03

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 23 dari 38

Page 24: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

1377 MAYA SITA NURHAPSARI H14120002 100 58.0 83.5 81.6 75.2 A R01

1378 DEBBIE ANJANI SUKMAWATI H14120003 100 62.0 61.5 81.2 68.6 B R04

1379 SHELVY YULINDA H14120004 100 79.5 76.5 81.1 79.0 A R01

1380 NUR SITI ANNAZAH H14120005 100 61.5 78.0 81.4 74.2 AB R04

1381 SARA ENGGAR LISTYANI H14120006 93 71.0 73.0 81.4 75.3 A R03

1382 NAUFAL ANHAR H14120007 100 65.5 56.5 79.7 67.3 B R03

1383 MUHAMMAD GALIH PANGESTU H14120008 100 66.0 71.5 82.7 73.8 AB R02

1384 MEIDAH AZHARI H14120009 100 73.5 67.5 81.4 74.2 AB R01

1385 YENI LESTARI H14120010 100 58.5 60.5 79.5 66.6 B R03

1386 WIDYA JEVANY H14120011 100 67.0 69.5 80.5 72.6 AB R04

1387 SAMARA YARASEVIKA H14120012 100 67.5 87.5 81.4 79.4 A R04

1388 ANS SHINTA PANCARINI H14120013 100 64.0 76.5 81.3 74.4 AB R04

1389 NATIA OLFIANI H14120014 100 71.0 68.5 80.8 73.6 AB R04

1390 INDAH LIZA ROFIANI H14120015 100 68.0 71.5 80.8 73.7 AB R04

1391 ENI RATNAWATI H14120016 100 68.5 77.0 79.7 75.4 A R03

1392 AJENG INDAH P H14120017 100 55.0 56.5 79.5 64.1 BC R03

1393 VENI LUTFIANI ZULFA H14120018 100 66.5 67.0 82.3 72.2 AB R02

1394 MHD. HABIBI PULUNGAN H14120019 100 55.5 66.0 80.8 68.0 B R03

1395 TEGUH ADITYA H14120020 100 58.5 71.5 79.4 70.4 AB R03

1396 ASEP KUSNAEDI H14120021 100 70.0 50.0 80.9 66.8 B R01

1397 BUDIONO RAHMAT H14120022 100 78.0 75.5 81.5 78.4 A R01

1398 SAVANET H14120023 100 61.5 72.5 80.7 72.1 AB R04

1399 AMINATUS SOFIAH H14120024 100 56.5 60.5 80.4 66.3 B R04

1400 ZELIN NURFADIA SIDIK H14120025 100 58.0 76.0 81.2 72.4 AB R01

1401 RIANA H14120026 100 61.5 71.0 80.7 71.6 AB R01

1402 ARSHIE RAMADHANI H14120027 93 83.5 77.0 81.8 80.6 A R01

1403 ARYANI SUNDARI H14120028 100 73.0 67.5 81.1 73.9 AB R01

1404 ALEXANDER ROMARIO BUKIT H14120029 100 62.0 70.5 81.8 71.9 AB R04

1405 DWI RANI WIDIASTUTY H14120030 100 58.0 74.5 82.1 72.2 AB R02

1406 SELVA ARDANTI AYUJAWI H14120031 100 63.0 63.0 82.1 69.7 B R02

1407 AYU CITRA MUTHIA H14120032 100 73.0 76.5 81.0 77.0 A R03

1408 MUHAMMAD PRAJANTIO PRACEKA H14120033 100 57.5 59.0 79.4 65.7 B R03

1409 INDRAJI PRAYOGO H14120034 100 59.5 79.5 79.9 73.6 AB R03

1410 FATHYA NIRMALA HANOUM H14120035 100 66.5 72.5 81.7 73.9 AB R02

1411 GARAN PARUTA H14120036 93 57.5 58.5 82.3 66.5 B R02

1412 NURHALIMAH MARDIANITA H14120037 100 64.5 76.0 81.5 74.5 AB R01

1413 MARSELA PERMATA H14120038 R01

1414 NI PUTU SARA SUTENGSU H14120039 100 70.5 76.0 80.2 75.8 A R04

1415 HAYLUL MAHARANI PUTRI H14120040 100 61.0 65.0 80.9 69.4 B R01

1416 FALIKHAKH NUR BAETI H14120041 100 69.0 79.0 81.6 76.9 A R01

1417 DENI APRIYANTO H14120042 100 66.5 65.5 80.8 71.2 AB R01

1418 MABRUROH H14120043 100 60.0 56.0 82.0 66.3 B R02

1419 BAYU TRI NUGRAHA ABDI H14120044 100 61.5 72.5 79.1 71.5 AB R03

1420 MIRA MARINA H14120045 100 62.5 68.0 81.7 71.2 AB R02

1421 IRMAN RAMDANI H14120046 86 69.5 80.5 79.6 76.9 A R01

1422 MUHAMMAD FAARUQ H14120047 100 76.5 62.5 81.1 73.2 AB R04

1423 DEWI SOLIKHAH NOVIYANI H14120048 100 81.0 77.5 81.5 80.0 A R04

1424 NOVIZARIANI DEWI H14120049 86 78.5 70.0 79.4 75.8 A R03

1425 LISA MEILANIE H14120050 100 77.0 79.0 81.3 79.2 A R01

1426 MONICA PRISKILA SHINTA H14120051 100 62.0 74.0 81.7 73.1 AB R04

1427 APRIMA SYAFRINO H14120052 100 44.0 69.0 80.5 65.5 B R01

1428 SITI RISKA ULFAH HIDAYANTI H14120053 100 71.0 58.0 82.1 70.3 AB R02

1429 ANNISA SAFITRI H14120055 100 54.5 59.5 81.8 65.8 B R02

1430 DANIEL BONARTUA MALAU H14120056 100 59.0 56.5 81.5 66.0 B R02

1431 WITA NOVITASARI H14120058 100 70.5 85.0 82.3 79.7 A R02

1432 DEWI AYU RAHMAHWATI H14120059 100 66.5 68.0 79.5 71.6 AB R03

1433 RIZKI GUSTAMA DARSONO H14120060 100 75.5 62.0 80.5 72.5 AB R04

1434 TALITHA NADIA AUDITA H14120061 100 76.5 76.5 79.2 77.4 A R05

1435 GISA RACHMA K H14120062 100 56.0 83.5 79.6 73.9 AB R05

1436 KHAIRUL AZMI H14120063 R05

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 24 dari 38

Page 25: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

1437 M. AULIA RAHMAN H14120064 100 66.0 80.5 79.3 75.7 A R05

1438 NGURAH KRISNA BAYU H14120065 100 51.5 47.5 81.6 60.6 BC R02

1439 ZULFA NAJAH A H14120066 R01

1440 INDAH KURNIA JUNIRDA H14120067 100 71.0 86.5 79.6 79.4 A R05

1441 FAISAL ANUGRAH W H14120068 100 68.0 82.0 79.6 77.0 A R05

1442 CASSANDRA H14120069 100 63.5 69.0 81.2 71.6 AB R03

1443 MARDHIYAH ALMIRA R H14120070 R05

1444 WIENDYAN ANGGUN S H14120071 100 72.5 79.5 80.3 77.7 A R04

1445 RIZKI ADHITYA H14120072 100 70.5 58.0 77.3 68.5 B R01

1446 VICKY AVIANTURI SONY H14120073 100 60.0 69.0 82.1 70.9 AB R02

1447 ALFIANISA TONGATO H14120074 100 62.0 67.0 79.4 69.9 B R05

1448 EKO PRASETYO H14120075 100 54.5 61.0 80.6 65.9 B R04

1449 AULIA YULIYANTI WULANDARI H14120076 100 57.5 82.0 80.7 74.2 AB R04

1450 RIALDA KUSUMA H14120078 100 65.5 66.0 81.1 71.1 AB R04

1451 ORYZA SATIVA H14120079 R03

1452 MIA AYU WARDANI H14120080 100 72.0 73.5 81.2 75.7 A R04

1453 AYU PURBANINGTYAS H14120081 100 58.0 74.0 78.0 70.6 AB R05

1454 RATRI DINDA APRILIA RAKHMAH H14120085 100 62.5 64.0 79.5 69.0 B R05

1455 SELLY YANTY NANSYAH PUTRI H14120086 100 60.5 70.0 79.1 70.3 AB R05

1456 NUGRAYNI SRI SEPTIANA H14120087 100 30.0 50.0 80.1 54.5 D R05

1457 MAULINA RIZQI ASTARI H14120088 R01

1458 LARASATI H14120089 100 39.5 60.5 79.4 60.8 BC R05

1459 TRI WULANDARI H14120090 100 45.0 45.0 79.5 57.1 C R05

1460 REZA HERLI ADI NUGRAHA H14120091 100 55.5 82.0 80.1 73.4 AB R04

1461 MONIKA H14120092 100 46.5 53.0 80.1 60.5 BC R04

1462 RENI ARMAIDAH H14120093 100 52.5 59.5 81.9 65.2 B R02

1463 DILAS LIGAR RAMDHANIA H14120094 R01

1464 VIVI SAFRIANI H14120095 100 70.0 59.0 81.9 70.3 AB R02

1465 ARIF FEBRYANTO H24100072 93 52.5 73.0 74.2 67.3 B R05

1466 RANTIKA SARI H24120001 100 65.0 72.0 81.2 73.1 AB R04

1467 TIYA NUR HIDAYATI H24120002 100 78.5 83.5 79.6 80.6 A R03

1468 RAISYA NOOR AU H24120003 100 56.5 49.5 79.4 62.1 BC R03

1469 SITI WAFIROH H24120004 100 64.5 83.0 81.6 77.0 A R04

1470 IMEL NOVELINA H24120005 100 66.0 81.0 80.0 76.1 A R04

1471 ELIS SOPARIAH H24120007 100 67.0 66.5 80.1 71.4 AB R03

1472 AKASYAH PALAHUDDIN H24120008 100 71.0 92.5 81.2 82.1 A R02

1473 RANTIKA DEWI H24120009 100 79.5 76.5 81.8 79.2 A R02

1474 DIYAS JATI KUSUMA H24120010 100 60.0 60.5 79.5 67.0 B R03

1475 DEVI KARTIKA SARI H24120011 100 63.5 61.5 81.0 68.9 B R04

1476 IKA PERTIWI H24120012 100 63.0 73.5 81.0 73.0 AB R04

1477 MELIA LELIYANI SONDHARI H24120013 100 73.0 67.5 82.2 74.3 AB R02

1478 PUTRI NURWANDINI LESTARI H24120014 100 56.5 60.0 79.2 65.7 B R03

1479 FAHRIZA AULIA RACHMAN H24120015 100 76.5 83.0 80.9 80.3 A R04

1480 YUNI EKA PUTRI H24120016 100 65.5 70.5 81.2 72.7 AB R04

1481 VIDIANA SORAYA H24120017 100 72.0 82.5 80.7 78.7 A R04

1482 DESYLIANA H24120018 100 80.5 74.0 81.2 78.5 A R04

1483 WITRI AUDRI H24120019 100 70.5 79.0 81.6 77.4 A R01

1484 GALIH NUGRAHA H24120020 100 83.0 75.0 80.1 79.2 A R03

1485 RISNA JAYANTI H24120021 100 58.5 57.0 82.0 66.2 B R02

1486 MEI SETYOWATI H24120022 100 67.5 80.0 82.1 77.0 A R02

1487 ANGGRAENI MUKAROHMAH H24120023 93 63.0 73.5 81.5 73.2 AB R01

1488 ARI AGIL KUSUMA H24120024 100 66.5 71.0 81.3 73.2 AB R01

1489 YUANA ROSARIA KARINA H24120025 100 50.5 61.0 81.0 64.8 BC R01

1490 NURUL AULIA RACHMA H24120026 100 75.5 85.0 81.0 80.7 A R01

1491 MUHAMMAD ADRIANSYAH H24120027 100 53.0 55.5 81.3 63.8 BC R01

1492 PUTRI VIONITA H24120028 100 80.5 73.0 79.4 77.5 A R03

1493 SORAYA LARASATI H24120029 100 76.5 61.5 79.5 72.3 AB R03

1494 TRIASIH KUSMALINDA H24120030 100 72.5 76.0 81.6 76.9 A R01

1495 IKROM FALAH H24120031 100 47.0 41.0 81.5 57.0 C R02

1496 ASEP SAEFUL BAHRI H24120032 100 60.0 60.0 82.0 67.7 B R02

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 25 dari 38

Page 26: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

1497 MAHARANI PUSPITA PUTRI H24120033 100 62.5 67.0 82.3 71.0 AB R02

1498 RAHMAT HIDAYAT H24120034 100 62.0 87.0 81.2 77.5 A R04

1499 DITA MELIANA H24120035 100 62.0 74.5 81.5 73.2 AB R04

1500 UMMUN NISA H24120037 R04

1501 SEPTINA RIALYTA H24120038 100 53.5 52.5 79.8 62.3 BC R03

1502 TIKA SARTIKAWATI H24120039 100 54.5 72.5 82.0 70.4 AB R02

1503 NI'MAH ANIISAH H24120040 100 60.5 50.5 82.0 64.5 BC R02

1504 JERRY CITRA CALVIN H24120041 100 50.5 70.0 81.4 68.1 B R01

1505 MEGA PAJRIATI H24120042 100 63.0 70.0 79.9 71.4 AB R03

1506 TRI NURJANAH H24120043 100 52.5 74.0 82.0 70.4 AB R01

1507 RINI LEVANA PANGGABEAN H24120044 100 63.0 74.0 79.6 72.7 AB R03

1508 HETI SETYONINGRUM H24120045 100 62.0 82.5 81.2 75.9 A R01

1509 SELANEYSA LIBRANTI H24120046 100 55.0 60.0 80.1 65.5 B R04

1510 FARAUQ ARRAHMAN H24120047 100 68.5 81.0 79.9 76.9 A R03

1511 SYIFA FAUZIAH NURMILA H24120048 100 62.0 83.5 80.9 76.1 A R04

1512 HILYAH FACHRIA H24120049 100 69.0 80.5 80.7 77.1 A R04

1513 WILSON ANTONIU SAGALA H24120050 100 50.0 54.0 79.1 61.6 BC R03

1514 HERLYAN SRI BADRIYAH H24120051 100 75.0 77.0 79.5 77.3 A R03

1515 RISKI AYU WULANDARI H24120053 100 60.5 63.5 82.3 69.2 B R02

1516 MUHAMMAD SOBAH MIRDAS H24120055 100 75.0 73.5 80.9 76.5 A R03

1517 PRASTIKA DINATASHA H24120057 100 69.0 78.5 80.5 76.3 A R04

1518 INDAH NUR KIRANA H24120058 100 72.0 77.5 82.1 77.4 A R02

1519 MAYA YULIANA H24120059 100 63.5 72.5 81.5 73.0 AB R01

1520 AFRISCA AZUMANUL HAKIM H24120060 100 70.5 81.5 80.8 78.0 A R03

1521 YANGYANG ABDUL RAHMAN H24120061 100 50.5 59.5 82.0 64.7 BC R02

1522 RESTU HENI DARIANI H24120062 100 74.5 76.0 82.0 77.6 A R02

1523 ARININDYA RETNANINGTYAS SP H24120063 93 63.0 65.5 80.0 69.8 B R03

1524 ELIA GUSTIMONA H24120064 100 80.0 81.5 80.3 80.6 A R03

1525 RININTA BEAUTY AVIANA H24120065 100 65.0 78.5 81.7 75.6 A R04

1526 PRETI IDIANTI H24120066 100 62.0 59.5 81.6 68.0 B R04

1527 FARAH HANI ANDINI H24120067 93 67.5 65.0 81.8 71.6 AB R02

1528 WIDA ANRYANI H24120068 100 57.5 62.5 80.5 67.3 B R04

1529 DEA TRESNA NUROHMAH H24120069 R03

1530 AHMAD ZUHDI H24120070 100 67.0 84.0 81.5 78.0 A R01

1531 AMALIATUN HIKMAH H24120072 R03

1532 LISTYA DWITASARI H24120073 100 59.5 79.0 81.5 74.0 AB R04

1533 PUTRI SOFHIA KHAIRUNNISA H24120074 100 58.5 66.0 81.2 69.1 B R01

1534 NAZLIA ANNISA ISKANDAR H24120075 100 58.5 78.0 80.1 72.9 AB R03

1535 MUHAMMAD AMIRUL HAKIM H24120076 93 66.5 62.5 82.0 70.5 AB R02

1536 IMAM ALI SUWARNO H24120077 100 57.0 69.5 80.0 69.4 B R04

1537 MAYA MONICA H24120078 100 66.5 79.5 80.4 75.9 A R04

1538 NYAYU AZLIANI H24120079 100 60.5 64.0 79.9 68.5 B R03

1539 IMAM FAIZAL ACHMAD H24120080 100 66.5 81.5 79.5 76.3 A R03

1540 DIANDRA RIZKO SISWANTO H24120081 100 64.5 78.5 80.0 74.8 AB R03

1541 PUPUT FITRI MEGANTARI H24120082 100 72.0 86.5 81.9 80.5 A R01

1542 AULIA OCTAVIANI H24120083 100 74.0 78.0 80.7 77.8 A R04

1543 IMAN RAKHMADI H24120084 100 62.0 67.5 82.2 71.0 AB R02

1544 FAJRUL FALAH H24120085 100 59.0 75.0 82.1 72.7 AB R02

1545 GRISHEILA ESTRELLA H24120086 100 51.0 60.0 81.3 64.7 BC R02

1546 SHAFIRA LAUDITTA H24120087 R05

1547 DESI KUSUMANINGTYAS H24120088 100 60.5 61.0 79.4 67.3 B R05

1548 ANATIAR AZIIZ H24120089 100 37.5 54.5 79.0 58.0 C R05

1549 ISNAENI NURSOBAH H24120090 100 43.0 64.5 78.9 63.1 BC R05

1550 SHIDQI HIRZIANTO H24120091 100 64.5 69.0 78.8 71.1 AB R05

1551 WAFI MUHAMAD RIFAT H24120092 100 51.0 63.0 78.7 64.9 BC R05

1552 ELMA HILLARY PUTRI H H24120093 100 65.0 61.0 79.0 68.5 B R05

1553 MUHAMMAD FAQIH B H24120094 100 54.0 73.0 80.4 69.9 B R01

1554 AGNES MICHELLE H24120095 100 73.0 66.0 82.0 73.7 AB R02

1555 ADE YULYA BASRIL H24120096 100 61.5 76.0 79.3 72.8 AB R05

1556 ALYSSA WILANDA H24120097 100 63.0 69.5 78.6 70.7 AB R05

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 26 dari 38

Page 27: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

1557 LINDA HANDAYANI H24120098 100 57.0 57.5 80.6 65.4 B R04

1558 BAMBANG AJI NUGRAHA H24120099 100 76.0 86.0 78.3 80.3 A R05

1559 REZI MAULANA AKBAR H24120100 100 35.5 38.5 80.7 52.4 D R02

1560 BAYU TRYA ROSDIANA H24120101 86 54.5 77.0 78.9 70.9 AB R05

1561 RAYZA RIFQI H24120102 100 53.5 52.5 82.3 63.2 BC R02

1562 INTAN APKIYAH H24120103 100 49.0 54.0 78.8 61.2 BC R05

1563 FARAH DINA ALIFAH H24120104 100 73.5 80.5 79.7 78.1 A R03

1564 JESSICA WIDYA PUTRI H24120105 100 72.0 69.0 80.0 73.8 AB R03

1565 YUGO ADIBRATA H24120106 100 54.0 71.0 79.2 68.8 B R05

1566 AMALIA AVILIANI H24120107 100 56.5 67.0 79.1 68.1 B R05

1567 EFAN SEPTIAN SAPUTRA H24120108 100 45.5 47.5 81.7 58.9 C R02

1568 FITRIANA LATHIFAH H24120109 100 61.5 87.0 79.2 76.6 A R05

1569 DIAH KHAIRANI H24120110 100 61.0 76.0 80.1 72.9 AB R05

1570 YEHUDA CLEMENT H24120111 93 52.0 59.0 79.1 63.9 BC R05

1571 HANIFA DWI SANTI H24120113 100 83.5 75.0 82.6 80.2 A R01

1572 YUDIS SEKAR PRASASTI H24120114 R02

1573 EKA NOVIANI AZIS H24120115 100 63.5 72.0 81.1 72.6 AB R01

1574 GP.RANISA PRANAZHIRA H24120116 100 64.0 85.5 79.7 77.0 A R05

1575 NADHILAH QISTHINA H24120117 100 77.5 68.0 79.5 74.9 AB R03

1576 DEFIRA METHA D T H24120118 R05

1577 ROSHARIA ANDINA P H24120119 100 70.5 80.5 81.1 77.7 A R01

1578 PUTRI AYU KARNELA H24120120 100 45.5 71.0 78.3 65.9 B R05

1579 DERISTYA HANDOKO H24120121 100 67.5 88.5 79.8 79.2 A R05

1580 USNAWATI INDRIA SARI H24120122 100 73.5 72.5 79.6 75.3 A R05

1581 PERTIWI NURFITRIA H24120123 100 66.0 54.5 79.2 66.6 B R05

1582 FITRI FAIZA RACHMAWATI H24120125 R03

1583 DIAH AYU KUSUMANINGSIH H24120126 100 82.0 71.0 80.2 77.5 A R03

1584 SYLVARANI PUTRINAYANA H24120127 100 67.0 83.0 78.8 76.7 A R05

1585 MUHAMMAD FAUZAN AKBAR H24120128 100 71.0 67.5 78.8 72.5 AB R05

1586 MUTOHAROH H24120129 100 66.0 72.0 79.2 72.7 AB R05

1587 ARVINA UTAMI H24120130 100 71.5 61.0 79.4 70.6 AB R05

1588 YASTRIEN DESTRIPUTRI SHALEHA H24120131 100 52.5 65.0 79.1 66.2 B R05

1589 RADEN RIANTI PURNAMA PUTRI H24120132 100 64.5 85.0 79.9 77.1 A R01

1590 GARIS GRACIA SOEMPENA H24120133 100 67.0 85.0 79.9 77.8 A R01

1591 FARISA DWIDARA YUNOFA H24120134 100 61.0 62.5 78.6 67.7 B R05

1592 LAODE MUHAMMAD ROJAWO H24120135 93 55.0 75.0 79.5 70.6 AB R01

1593 MADE UTHI ADYA ANINDITA H24120136 100 69.0 71.5 82.1 74.5 AB R02

1594 DZIKRI NUR RAMADHAN H24120137 100 52.5 66.5 79.3 66.8 B R05

1595 RASYIDA LEILA RAMADLANA H24120138 100 68.0 70.0 79.4 72.7 AB R03

1596 FAUZAN KAMIL H24120139 100 50.5 66.5 78.4 65.9 B R05

1597 AKBAR SETIADI H24120140 100 52.5 69.5 78.6 67.6 B R05

1598 KARDANI H24120141 100 66.0 78.5 78.5 74.7 AB R05

1599 MUHAMMADSYAFI ASMARULLAH H24120142 100 55.0 58.0 82.0 65.5 B R02

1600 HYRA JAMZA PRASEDYA H24120143 93 62.0 49.0 78.6 63.3 BC R05

1601 GLORIA REWANG H24120144 R04

1602 MIRZA WIRASHALCI H24120145 100 37.0 68.0 78.4 62.3 BC R05

1603 YULITTA AMY ARDHANI H24120146 100 62.0 69.5 82.1 71.7 AB R02

1604 DIPASENA YANUARESTA H24120147 100 48.5 58.0 79.2 62.6 BC R01

1605 AFRIAN DESTAMA H24120148 100 57.0 81.5 79.1 73.3 AB R05

1606 DIANA ALFAUZIAH H24120149 100 68.0 83.5 80.6 77.8 A R01

1607 IRFAN MAULANA H24120150 R01

1608 WINDA DEZI PUTRI H24120151 100 68.0 74.0 78.1 73.6 AB R05

1609 ZAHIDA ARGA NISWATI H34110002 R01

1610 M RIZKIMULUK SURYANA H34110045 R01

1611 KHALIFARDHI IKHSAN H34110127 R02

1612 KHOIRU RIZQY RAMBE H34120001 100 72.5 86.0 80.8 80.1 A R04

1613 LUKMAN HAKIM H34120002 100 45.5 72.0 80.6 67.1 B R04

1614 SELA NOPIANI H34120003 100 65.5 67.5 79.6 71.1 AB R03

1615 MUHAMMAD HAFIDH H34120004 100 67.0 72.5 81.5 74.0 AB R04

1616 HANYFA H34120006 93 56.5 77.0 82.0 72.6 AB R02

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 27 dari 38

Page 28: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

1617 OCTARI AMALIA H34120007 100 87.5 81.5 79.5 82.6 A R03

1618 EVELYN PATRICIA SIMANJUNTAK H34120008 100 63.5 64.5 80.1 69.7 B R03

1619 SITI NABILA YUNIAR H34120009 100 65.5 71.5 79.8 72.6 AB R03

1620 MUHAMMAD ROSYID RIDHO H34120010 100 63.0 63.0 80.4 69.1 B R04

1621 RAHMANUL HAKIM MARSA H34120011 100 51.0 52.0 81.0 61.9 BC R01

1622 SHANTI OKTARI H34120012 100 65.5 52.5 82.1 66.8 B R02

1623 SITI ACHMARIAH H34120013 100 71.5 67.5 81.0 73.4 AB R01

1624 SUGANDI H34120014 100 63.5 64.5 81.3 70.1 AB R02

1625 RIZKY NAUVAL H34120015 100 43.5 49.0 80.6 58.4 C R01

1626 TRI FAUZI NURHUDA H34120016 100 78.5 76.0 82.1 78.9 A R01

1627 DESMY ERINA LAOFA H34120017 100 56.0 61.0 81.6 66.7 B R01

1628 NIKEN FATIMAH NURHAYATI H34120018 100 65.5 72.0 80.8 73.1 AB R01

1629 MOHAMAD RIZKY H34120019 100 57.5 58.5 81.1 66.1 B R02

1630 HELGINA TRI. A H34120021 100 64.0 70.5 80.3 72.0 AB R04

1631 NUR KHOMSAH H34120022 100 62.5 67.5 80.4 70.5 AB R04

1632 KHAIRANI PUTRI UTAMI H34120023 100 32.0 39.5 81.4 51.9 D R02

1633 IRAWATI QOLBUNIAH HASANAH H34120024 100 65.0 83.0 81.6 77.1 A R01

1634 ERIA PUSPITA SARI H34120025 100 59.0 79.0 81.9 74.0 AB R02

1635 VICKY MEI YOLANDA H34120026 R03

1636 CHATRYN VON BORA H34120027 100 66.0 76.0 81.4 74.9 AB R01

1637 FIRNA ANDRIANI RAHAYU H34120028 100 66.5 71.5 82.0 73.7 AB R02

1638 FEBRI HAFIYAH H34120029 100 68.0 71.0 80.7 73.5 AB R04

1639 MARC LUDWIG DONGAN NAULI H34120030 100 70.5 69.0 82.9 74.3 AB R02

1640 GAGAN RAHAYU H34120031 86 72.5 81.0 81.9 78.8 A R01

1641 NENNY RACHMI PUTRI H34120032 100 77.0 54.0 79.8 69.9 B R03

1642 YULISA ANDRIANI BR. GINTING H34120033 100 65.5 72.0 80.6 73.1 AB R04

1643 MUHAMMAD IQBAL H34120034 100 57.0 63.0 81.6 67.7 B R02

1644 HOTMA RIAHTA SARAGIH H34120035 100 68.0 79.0 82.1 76.8 A R02

1645 ARIFAH DWI PALUPI H34120036 100 68.0 69.5 79.5 72.5 AB R03

1646 SHOFIA ZIDNI H34120037 100 81.0 74.5 80.2 78.4 A R04

1647 JAMIATI H34120038 100 60.5 70.0 81.6 71.2 AB R01

1648 M. SOLIHIN H34120039 100 62.0 74.5 82.3 73.5 AB R02

1649 ERA BUNDANA DAMANIK H34120040 100 62.5 71.5 79.7 71.7 AB R03

1650 GRACE HANNA A. H34120041 100 75.0 64.0 79.9 72.9 AB R03

1651 LEO RIO EPENDI MALAU H34120042 100 66.5 89.0 82.1 79.8 A R02

1652 TUTI HARYATI H34120043 100 64.5 64.5 81.5 70.5 AB R01

1653 SRI RAFIKA WULANDARI H34120044 100 60.5 72.5 81.4 72.0 AB R01

1654 FARIKHATUL MAISAROH H34120045 100 73.0 76.5 80.3 76.8 A R04

1655 RIZKI PUSPITA DEWANTI H34120046 100 67.5 80.5 81.5 77.0 A R01

1656 KHAVILANA WIFANDANI P H34120047 100 60.0 73.5 80.9 72.0 AB R04

1657 ALDIANSYAH FADLI HASIBUAN H34120048 100 26.0 41.5 81.5 50.9 D R02

1658 MUHAMMAD IBNU AKIL H34120049 100 59.0 64.5 80.9 68.6 B R04

1659 WINDA ADELITA SARAGIH H34120050 100 69.0 69.5 82.3 73.8 AB R01

1660 M. HELMI AKBAR W H34120051 100 79.0 67.0 82.1 75.9 A R02

1661 AYURI NUR ASHARI H34120052 100 64.0 69.0 82.3 72.2 AB R02

1662 ATIK SILVIA H34120053 100 80.0 70.5 81.8 77.3 A R04

1663 USWATUN HASANAH H34120054 100 59.5 72.0 80.6 71.3 AB R02

1664 DIAN ANGGRAINI H34120055 100 70.5 73.5 79.8 74.8 AB R03

1665 LIKA ANNISA N.R. H34120056 100 72.5 67.0 80.7 73.4 AB R01

1666 DINITA ELYNI H34120057 100 76.0 75.0 82.5 77.9 A R04

1667 IDA PURNASIH H34120058 100 62.0 63.0 79.1 68.3 B R02

1668 NEGI KARNIEGO H34120059 93 69.5 85.0 79.5 78.4 A R03

1669 FAJAR YUNIASARI H34120060 100 73.0 58.5 78.9 70.0 AB R02

1670 DEBY CHATRIN ZHETA H34120061 100 61.0 69.5 79.8 70.6 AB R03

1671 CHERRY KHATLEEN DAME H34120062 100 59.0 62.0 80.8 67.7 B R04

1672 RININTA SUCI LESTARI H34120063 100 63.0 61.5 81.1 68.8 B R02

1673 HAFIZAH H34120064 100 54.0 67.0 79.4 67.4 B R03

1674 FEBRY H34120066 100 61.5 62.5 80.3 68.4 B R02

1675 SELLY ROSITA DEWI H34120068 100 75.5 70.5 83.9 76.7 A R03

1676 EVELYN WIDYA MEDIANA H34120069 100 62.5 64.0 80.4 69.3 B R02

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 28 dari 38

Page 29: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

1677 DWI JAYANTI NUR AINI H34120070 100 70.0 72.5 81.6 75.0 A R01

1678 ASTRIA MUTIARASARI H34120071 100 66.0 77.0 80.6 75.0 A R01

1679 ELVIN H34120072 100 64.0 59.0 82.0 68.5 B R04

1680 KETUT SWASTIKA H34120073 100 68.0 81.5 82.5 77.8 A R04

1681 CHARLIE SANJAYA H34120074 93 51.5 69.0 74.6 65.7 B R03

1682 ANJA AZIZAH H34120075 100 67.0 67.5 83.4 72.9 AB R03

1683 RATNA KHAERANI H34120076 100 48.0 55.0 82.0 62.3 BC R03

1684 AMANDA NOVITA PUTRI H34120077 100 62.0 76.0 81.5 73.7 AB R04

1685 ASTRI DRIYANTI H34120078 100 61.0 64.0 79.1 68.4 B R02

1686 RETNO PUSPITA KADARMAN WICAKSONO H34120079 100 59.5 78.5 80.7 73.6 AB R02

1687 I MADE PRADITYARJUNA MAHATMYAM H34120080 100 63.0 79.0 82.5 75.4 A R03

1688 ANDRA WAHYU W H34120081 100 70.0 72.0 83.0 75.3 A R03

1689 ANGGORO SAPTO UTOMO H34120082 100 53.5 72.5 81.3 69.9 B R04

1690 DEWI ANGGRAENI H34120083 100 70.0 66.5 83.4 73.5 AB R03

1691 RILLIA LAZUARDIANA H34120084 100 48.0 53.0 80.8 61.2 BC R04

1692 DWI UTARI H34120085 100 52.0 76.0 81.2 70.6 AB R04

1693 DINDA WIED NATACHA PUTRI NI PUTU H34120086 100 67.0 83.0 83.5 78.4 A R03

1694 PIBRA GATRIA WIDAYAPUTRA H34120087 100 74.5 71.0 82.5 76.1 A R04

1695 MUHAMMAD FADLI HERDIANSYAH H34120088 100 70.5 80.5 82.3 78.1 A R04

1696 ANDI HIDAYAT H34120090 100 64.5 82.0 80.6 76.3 A R02

1697 ASEP ABIDIN H34120091 100 70.5 68.5 79.8 73.1 AB R01

1698 ROMA PAULYNA H34120092 100 54.5 65.5 80.1 67.3 B R01

1699 FIRMANSYAH H34120093 100 75.0 64.5 78.6 72.6 AB R01

1700 HIFADRI H34120094 100 65.0 82.5 80.9 76.7 A R04

1701 MUH. ZAINUL ARIFIN H34120095 100 40.0 48.0 78.8 56.4 C R05

1702 M IRFANI NUR AZZA H34120096 R01

1703 FARAH FEBRIANI RAZAK H34120097 100 61.5 61.0 79.0 67.5 B R02

1704 GITA FEBIANTI.W H34120098 100 45.0 61.5 82.1 63.8 BC R04

1705 ALDIAN RIZKY D H34120099 100 72.0 52.5 81.7 68.6 B R04

1706 HIDANTI KARNILA H34120100 100 56.0 69.0 78.8 68.5 B R05

1707 RINI IRAWATI H34120101 100 62.0 69.5 78.7 70.5 AB R05

1708 CAHYA SHOLIHATIN M H34120102 100 63.5 76.0 78.5 73.1 AB R05

1709 AGHA ADITYA H34120103 R05

1710 DANVI SARAH H34120104 100 61.0 71.0 83.0 72.2 AB R03

1711 ARIO BAGASWORO H34120105 79 67.0 73.0 79.5 73.5 AB R05

1712 AYU NUR SELVIANI H34120106 100 49.5 67.5 82.7 67.4 B R03

1713 PUTRI DAMAYANTI H34120107 93 58.5 87.5 82.1 76.9 A R03

1714 SITI FARIDAH H34120108 100 75.5 68.5 80.3 74.7 AB R01

1715 DENDI H34120109 100 76.5 65.5 80.8 74.2 AB R01

1716 PEBRIYANTO HASIBUAN H34120110 100 33.5 70.0 79.0 62.2 BC R05

1717 TASHA N ISLAMI H34120111 100 62.5 71.0 82.5 72.5 AB R03

1718 IRFANDI FADHIL H34120113 100 58.5 55.5 79.0 64.6 BC R05

1719 RANGGA NUDRIAN Y H34120114 100 64.0 77.5 81.7 74.9 AB R05

1720 MEITRI AMALIA H34120115 100 73.5 66.5 81.4 73.8 AB R01

1721 AVISENNA SIREGAR H34120116 100 64.0 64.5 81.5 70.3 AB R03

1722 TIARA AULIANA M H34120117 100 35.5 49.5 78.4 55.4 C R02

1723 TASYA AMANDA H34120118 93 71.5 83.5 82.3 79.5 A R05

1724 VANBASTEN M H34120119 100 63.5 75.5 82.5 74.3 AB R05

1725 MARIA ANGGIANI H34120120 R05

1726 AMMAR FATHIN MAHDI H34120121 100 67.0 65.5 81.6 71.6 AB R05

1727 ANINDA NADYA BILQIS H34120122 100 69.0 71.5 81.7 74.3 AB R04

1728 MUHAMMAD RANDY NUGRAHA H34120123 R02

1729 AMANDA YUNITA SARIDEWI A.LATIEF H34120124 100 64.5 88.0 82.2 78.9 A R05

1730 ANGGA PRATAMA H34120125 100 60.5 71.5 78.5 70.6 AB R02

1731 ALFAN ANUGRAH H34120127 93 57.0 74.0 81.5 71.5 AB R04

1732 IDHAM AKBAR H34120128 93 57.5 70.0 81.2 70.2 AB R05

1733 INGKA DWI MAHENDRA H34120130 100 71.0 63.0 81.0 71.7 AB R04

1734 CHAIRA AGITA AMINY H34120131 R03

1735 MUHAMMAD UMAR H34120132 100 67.5 79.5 81.0 76.4 A R04

1736 VINO ARDIANTO H34120133 100 68.5 69.5 81.5 73.4 AB R05

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 29 dari 38

Page 30: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

1737 SAVA CALOSA AMADEA H34120134 100 56.5 69.0 79.8 69.0 B R02

1738 MUHAMMAD FAUZAN HAMIDURRAHMAN H34120136 100 57.5 71.5 80.6 70.5 AB R04

1739 RATIH SEPTIYANTI H34120137 100 71.0 75.5 82.1 76.5 A R05

1740 EVA ARIANI H34120138 100 58.5 61.5 82.3 67.9 B R05

1741 INDIRA GITA ADELIA H34120139 100 57.0 73.5 82.1 71.6 AB R05

1742 MUHAMMAD IRFAN GHIFARI H34120140 100 76.5 73.0 82.2 77.3 A R05

1743 CITRA ANNISAA PUTRI H34120141 100 58.0 78.0 83.2 73.8 AB R03

1744 MUHAMMAD HAFIZH SALEH H34120142 R04

1745 PRISCILLA MAULINA JULIANI SIREGAR H34120143 100 59.5 84.0 82.3 76.1 A R05

1746 GEBBIE MALONA CRISTINE H34120144 100 54.5 70.0 82.2 69.6 B R05

1747 PANDU ADISASMITA HARIYADI H34120145 100 62.5 68.5 79.6 70.6 AB R01

1748 MUHAMMAD RENDY NUGRAHA H34120146 100 54.5 80.5 81.2 73.0 AB R05

1749 MUHAMAD ILHAM AKBAR UTAMA H34120147 100 47.5 59.0 79.6 62.7 BC R02

1750 ACHMAD FEBRIYAN ESA PUTRA H34120148 100 51.0 60.0 81.4 64.8 BC R05

1751 MUHAMMAD ARIF HIDAYAT H34120150 100 68.0 84.0 81.5 78.3 A R05

1752 TAUZIRY SIDDIQ H34120151 100 62.0 74.5 81.6 73.2 AB R05

1753 WILDA DWI PUTRI H34120152 100 66.0 54.0 79.5 66.5 B R02

1754 KHARISMA ADIASPUTRA H34120153 93 70.5 61.5 80.1 70.7 AB R04

1755 MUHAMMAD RIFA'I H34120154 100 66.0 61.0 81.5 69.7 B R05

1756 IMELDA NOVEBRIYANTI H34120155 100 66.0 79.0 82.1 76.2 A R05

1757 PRAYUDHIE GUNTARA H34120156 100 42.5 56.0 78.0 59.7 C R02

1758 ADRIANA ANNISA THOHA H34120157 R03

1759 FRANKY I.H. TAMBUNAN H34120158 86 54.5 63.5 76.5 65.4 B R01

1760 NASTITI ATHARI PARAMADINA H44120001 R02

1761 DEWI MARISA MARITS H44120002 100 56.5 68.5 81.9 69.6 B R04

1762 ANDRI RIYADI H44120003 100 48.5 74.5 81.5 69.2 B R04

1763 YASINTA ASMARANI AMALIA H44120004 100 70.0 62.0 81.0 71.0 AB R01

1764 HANA' LATHIFAH AMATULLAH H44120005 100 61.0 71.0 81.5 71.7 AB R04

1765 YAYU WIDA H44120006 100 61.5 74.0 81.4 72.9 AB R01

1766 NUR HUDAYA H44120007 R04

1767 MOHD AGUNG KURNIAWAN H44120008 100 43.0 56.0 78.5 60.0 BC R02

1768 PINI PURWANTI H44120009 100 65.5 74.5 81.0 74.1 AB R01

1769 M. RIFQI H44120010 100 82.0 72.5 81.1 78.4 A R02

1770 DWI PUTRI ANGGRAINI H44120011 100 74.0 63.5 80.6 72.7 AB R02

1771 RESTI DWI LESTARI H44120012 93 61.0 61.5 79.5 67.7 B R02

1772 RINDA YANI BR SINURAT H44120013 100 59.0 61.0 82.3 67.9 B R04

1773 ERLINA WIDYANTI H44120014 100 55.0 55.0 78.6 63.3 BC R02

1774 SULASTRI APRILYANTI SITUMORANG H44120015 100 58.0 73.5 81.4 71.6 AB R02

1775 TRIANA ELIZA LUBIS H44120016 100 70.0 76.0 80.2 75.7 A R02

1776 REVITA ANJAR RIZKY H44120017 100 65.5 54.0 79.8 66.5 B R02

1777 SHINDYA HANSTANI H44120018 100 76.0 86.5 81.9 81.7 A R03

1778 KHARISMA RAMADHAN H44120019 100 65.0 71.5 79.7 72.4 AB R02

1779 HIMATUL ALIYAH H44120020 100 67.0 86.5 80.8 78.6 A R04

1780 DALILATUL MUPARIHAH H44120021 100 68.5 64.0 79.4 70.7 AB R02

1781 MUSTIKA RATNASARI H44120022 100 61.5 77.0 81.0 73.7 AB R04

1782 NURUL IQAMAH ELZA H44120023 100 83.0 83.0 82.0 82.7 A R01

1783 ZUKHRUF ANNISAA H44120024 93 57.0 81.0 82.2 74.2 AB R03

1784 MARLIN DENATA H44120025 R04

1785 AINURROFIAH H44120026 100 47.5 60.0 82.7 64.2 BC R03

1786 DITAVIANA H44120027 100 59.5 66.5 80.4 69.3 B R01

1787 AHMAD FACHRYAN MUHAIMIN H44120028 93 35.5 68.5 81.6 63.2 BC R03

1788 NURUL LINDA H44120029 100 47.5 71.5 82.2 68.1 B R04

1789 DIMAS PRABOWO H44120030 100 63.0 75.5 80.0 73.3 AB R02

1790 RAHAYU H44120031 100 46.5 74.0 82.5 68.7 B R04

1791 CITRA VITA YUNINGTYAS H44120032 93 57.5 68.5 81.2 69.7 B R03

1792 BELGIEZ LAELA NOOR HABIBA H44120034 100 64.5 67.5 79.2 70.7 AB R01

1793 INDRI RATNASARI ANSOR H44120035 100 58.0 57.5 79.9 65.5 B R01

1794 IKA PUTRI R H44120037 100 60.5 77.0 79.8 73.0 AB R02

1795 ZARA DIAN SAPUTRI H44120038 100 72.5 88.5 80.8 81.0 A R01

1796 NENG HANI WULANDANI H44120039 100 67.5 69.5 81.9 73.2 AB R04

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 30 dari 38

Page 31: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

1797 DWI OKTAPIYAH H44120040 100 58.5 65.5 82.8 69.5 B R03

1798 SETYO CAHYANTO H44120041 86 66.0 49.0 79.4 64.7 BC R02

1799 SETIANA H44120042 100 60.5 79.5 82.2 74.8 AB R04

1800 ERIYANTI PRATIWI H44120043 100 65.5 78.5 79.9 75.1 A R02

1801 ANISA RUMAWAR SHOLEHAH H44120044 100 64.5 59.5 80.1 68.2 B R01

1802 APRILLIVA HARMAN FITRIYA NINGRUM H44120045 100 67.0 71.0 79.7 72.8 AB R02

1803 SILVIA MAWADDAH H44120046 100 52.0 68.5 82.2 68.3 B R04

1804 FITRI PRATIWI H44120047 100 56.5 59.5 81.9 66.4 B R04

1805 MUHAMAD RAFEI H44120048 100 59.5 83.0 82.7 75.8 A R03

1806 DEWI BUNGA SARI H44120049 100 64.5 52.5 78.9 65.3 B R02

1807 YOVANI YOLAN INTANI H44120050 100 54.0 61.0 80.3 65.7 B R01

1808 REMY SOSIAWAN WIJAYA H44120051 93 65.5 62.0 82.9 70.4 AB R01

1809 IMAM PERKASA H44120052 100 55.0 79.5 82.0 73.0 AB R01

1810 AMALIA INSHAN FADILAH H44120053 100 71.5 73.5 83.5 76.4 A R03

1811 SHOLIKAH H44120054 100 70.5 58.0 80.3 69.6 B R01

1812 RALLYANTA TARIGAN H44120055 100 49.5 70.0 79.0 67.0 B R02

1813 NUGROHO WICAKSONO H44120056 100 57.0 59.5 83.3 67.1 B R04

1814 NURMALA FITRI S. H44120057 100 64.0 72.0 79.6 72.3 AB R02

1815 RADITYA ENGGAR KUSUMA H44120058 100 65.0 73.5 82.5 74.1 AB R03

1816 RIRIN SARASWATI ISTIANI H44120059 100 70.0 68.5 82.0 73.7 AB R03

1817 RD NOER ASSYIFA H44120060 100 53.5 70.5 80.1 68.7 B R01

1818 AZIZ HUTOMO PUTRA H44120062 100 64.5 69.5 83.4 72.9 AB R03

1819 METI YULIA SARI H44120063 100 59.0 54.0 79.5 64.4 BC R02

1820 RONNY JOSUA LIMBONG H44120064 100 59.0 83.0 80.6 75.0 A R02

1821 DESI DWI CAHYANI H44120065 100 63.0 58.0 79.4 67.0 B R02

1822 TRIO NURUL FAJRI PUTRA H44120066 100 44.5 56.5 81.1 61.5 BC R04

1823 ANGGI KARINA PERMATA H44120067 R01

1824 CIPTANINGTYAS DYAH H44120068 100 72.0 67.5 79.4 73.0 AB R02

1825 FATRANELLA WIDIA H H44120069 100 57.5 58.0 83.2 66.7 B R03

1826 AMELIA NOOR ZAHRADITTA H44120070 100 55.5 71.5 79.8 69.6 B R01

1827 INDRIA ANGGRENI LUBIS H44120071 100 66.0 83.5 82.2 77.8 A R04

1828 RINDY OKTAVIA H44120072 100 67.5 75.5 83.2 75.8 A R03

1829 HACIKA ANDJANI H44120073 100 53.5 77.5 79.6 71.0 AB R02

1830 AYU JUWITASARI SUPRIHATIN H44120074 86 48.0 54.5 80.7 61.7 BC R01

1831 RAMADHANI UTAMI PUTRI H44120075 100 67.5 74.5 80.9 74.6 AB R02

1832 ELFA NURFADILAH H44120076 100 70.0 69.5 82.2 74.1 AB R03

1833 ULFA PUTRI DEIZI H44120078 100 59.5 72.0 79.9 71.0 AB R01

1834 ANANDHIO PRAYUGA H44120079 100 61.0 65.5 80.9 69.5 B R01

1835 WULAN ANINDITASARI H44120080 100 56.5 72.0 82.7 71.1 AB R03

1836 SHAFRINA TIJJANI H44120081 100 68.5 67.0 83.2 73.1 AB R03

1837 MUHAMMAD ICHSAN H44120082 93 66.5 65.5 81.2 71.3 AB R03

1838 MOCHAMAD IQBAL MAULANA H44120083 R03

1839 RAZII ABRAHAM H44120084 100 65.5 83.0 80.3 76.8 A R02

1840 WIDIASTUTI H44120085 100 53.5 77.5 82.2 71.9 AB R05

1841 GITA AYUNADYA H44120086 100 68.5 79.0 81.9 76.9 A R03

1842 LUTHFI KAMIL H44120087 86 60.5 66.0 76.1 67.9 B R03

1843 TABITHA T H44120088 100 70.5 67.0 82.3 73.4 AB R03

1844 ASTRID DAMARIN N A H44120089 100 57.0 72.0 81.8 70.9 AB R01

1845 M RIZKY NURAZRIAN H44120090 100 53.5 59.5 81.2 65.3 B R05

1846 SUCI WULANDARI H44120091 100 63.5 67.0 79.6 70.4 AB R02

1847 RODLIAH A F H44120092 100 76.0 85.0 82.3 81.4 A R03

1848 TRY SYILVANI H44120093 93 64.0 72.5 81.3 73.0 AB R04

1849 ALIFTHYA P H H44120094 100 53.5 72.5 82.0 70.1 AB R05

1850 NADIA PERMATASARI P H44120095 100 67.0 79.0 82.4 76.6 A R05

1851 MUHAMMAD ADHE P H44120096 71 60.0 87.5 81.9 77.3 A R05

1852 LINDA LIGAWATI H44120097 100 48.0 66.5 80.3 65.8 B R01

1853 VERA ERVIANA H44120098 100 58.0 80.0 82.2 74.2 AB R05

1854 NURUL RIZKI SANRANG H44120099 93 77.0 82.0 81.8 80.4 A R05

1855 ASRI HARIANJA H44120100 100 73.5 89.0 82.7 82.1 A R04

1856 SHELLA J SIREGAR H44120101 93 66.5 71.0 82.0 73.5 AB R03

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 31 dari 38

Page 32: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

1857 AISYAH NURLITA UTAMI H44120103 100 70.0 79.0 82.3 77.5 A R05

1858 SYLVIANA DEWI SYAFITRI H44120104 100 59.5 60.0 82.0 67.6 B R05

1859 MUHAMMAD ADLAN FADHILLAH H44120105 100 51.0 66.5 81.1 67.0 B R05

1860 DINI FAJRIA MEITA H44120106 100 55.5 69.0 82.9 69.8 B R03

1861 AMMAR SALEH LUBIS H44120108 100 53.0 61.5 82.2 66.2 B R05

1862 FANIA APRILLIA H44120109 100 48.0 47.0 81.4 59.3 C R05

1863 AULIA ANGGITASARI H44120110 100 63.0 64.5 82.0 70.2 AB R05

1864 JODI SEPTIADI AKBAR H44120111 100 63.5 70.5 82.0 72.4 AB R05

1865 ANDHIKA PERKASA PUTRA H44120112 100 53.5 58.0 79.5 64.2 BC R01

1866 IBRAHIM NOOR HAKIM H44120113 100 54.0 66.5 80.9 67.8 B R05

1867 TITO LUTFI ATHAYA AFIF H44120114 100 37.0 38.5 76.4 51.3 D R02

1868 NOVITA SARI H44120115 93 76.0 69.0 81.5 75.5 A R05

1869 ARINTIA FIRDA UTAMI H54120001 93 72.0 74.0 82.6 76.4 A R04

1870 ITA SUGIH HARTATI H54120002 100 52.5 81.0 81.5 72.6 AB R01

1871 RIZKI DAMAYANTI H54120003 100 76.0 66.5 82.1 74.8 AB R04

1872 MUSRIFAH H54120004 100 68.5 66.5 79.8 71.7 AB R02

1873 MEIDA MAYA PUTRI H54120005 100 60.5 70.0 80.8 70.9 AB R01

1874 EKA R PANGESTY H54120006 100 67.5 74.5 80.1 74.4 AB R02

1875 IRA ROCH INDRAWATI H54120007 100 57.0 60.0 79.6 65.9 B R01

1876 MEIDA YULIANI H54120008 100 70.0 78.0 80.6 76.5 A R01

1877 ALFI NURUL SYAHIDAH H54120009 100 67.5 81.5 79.9 76.8 A R02

1878 TIARA NOER CAHYADI H54120010 100 66.0 80.0 83.0 76.9 A R03

1879 NUR NAFI'AH HERMANIANTO H54120011 100 68.5 74.5 79.1 74.3 AB R02

1880 KARTIKA ANDIANI H54120012 100 80.0 77.5 79.9 79.1 A R02

1881 AJENG PRAHARTI WIDYANINGSIH H54120013 100 67.0 54.0 79.9 67.0 B R01

1882 ZACKY HAMZAH H54120014 100 56.0 65.5 80.1 67.8 B R02

1883 CHOIRUNNISA H54120015 86 75.5 67.5 80.9 74.6 AB R01

1884 WIDYA ALFIANI LESTARI H54120017 100 73.0 68.0 79.3 73.5 AB R02

1885 SYAMSUL RIYADI H54120018 R01

1886 ICHRIA NURUL ARDA H54120019 100 68.5 64.5 81.6 71.7 AB R04

1887 SITI MELANI GUSTIANI WILLIS H54120020 100 58.5 73.5 81.0 71.6 AB R01

1888 NOVIYANTI H54120021 100 69.0 68.0 81.1 72.9 AB R01

1889 WINDAWATI H54120022 100 60.0 63.5 83.2 69.3 B R03

1890 NIA FEBRIANAH H54120023 100 62.0 68.0 82.8 71.4 AB R03

1891 RENI RAHAYU H54120024 100 56.0 68.5 80.7 69.0 B R01

1892 TRI WIDYASTUTI H54120025 100 62.0 81.0 82.9 76.0 A R03

1893 ANTI SITI FATIMAH H54120026 100 56.5 70.0 82.9 70.5 AB R03

1894 SHAFIRA MURNI H54120028 R04

1895 RAMUNA H54120029 93 75.5 72.0 82.0 76.6 A R03

1896 ADELIA OCTARINA H54120030 100 70.5 83.0 81.4 78.7 A R04

1897 AISYAH NUR RAHMA H54120031 100 62.0 63.5 80.6 69.0 B R01

1898 DWI ADI MUKTI H54120032 100 66.5 88.0 82.1 79.5 A R03

1899 ARNO NUGROHO H54120033 100 54.5 66.0 79.9 67.4 B R02

1900 AHMAD MUHAEMIN H54120034 86 70.0 65.5 78.8 71.5 AB R01

1901 KHADIJAH H54120035 93 79.5 63.5 81.0 74.4 AB R01

1902 DARMAN GUSNAINI H54120036 100 69.5 85.0 83.3 79.8 A R03

1903 AULIYA HIDAYATI H54120037 100 54.5 75.0 81.9 71.3 AB R04

1904 AMATULLAH AFIFAH H54120038 100 62.5 72.5 81.3 72.6 AB R04

1905 RIEZKY NOVYANDIKA H54120039 100 59.5 67.0 81.0 69.7 B R01

1906 ACHMAD FAUZAN FIRDAUS H54120040 93 72.0 69.5 81.3 74.4 AB R01

1907 DITTA WARDANI H54120041 100 67.0 72.0 80.7 73.5 AB R01

1908 SHELLY AMALIA ASTUTY H54120042 100 46.5 71.5 81.7 67.6 B R05

1909 MUTIARA HANIFAH H54120043 100 40.5 67.0 82.1 64.3 BC R05

1910 SANDRA FETRIANA H54120044 100 76.5 63.5 80.1 73.2 AB R02

1911 EGA PRATIWI H54120045 100 63.5 61.0 82.2 69.2 B R05

1912 AFIFAH ULY KARIMAH H54120046 100 45.5 60.5 82.3 63.6 BC R05

1913 HANIFAH AZIZAH H H54120047 100 55.0 79.0 82.2 72.9 AB R05

1914 BENAZHAR AHMAD H54120048 100 64.5 71.0 82.7 73.1 AB R03

1915 RIZKI MAHA PUTRA H54120049 100 79.5 80.5 81.3 80.5 A R04

1916 ASTI NURLATIFAH F H54120050 100 51.5 71.0 82.3 69.1 B R03

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 32 dari 38

Page 33: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

1917 RIZAL ARIF W H54120051 93 75.5 72.0 81.6 76.4 A R01

1918 RIA ARNI FAJRIAH H54120052 100 67.5 81.5 80.0 76.8 A R02

1919 SYARIFAH NURUL AINI H54120053 100 59.0 71.0 82.0 71.3 AB R05

1920 ZALIKA NASSER H54120054 100 64.5 84.0 82.0 77.4 A R05

1921 IRZA QORIANI H54120055 100 86.5 70.5 81.5 79.1 A R01

1922 AYDINDA SERCIKA D H54120056 100 73.5 62.5 81.4 72.4 AB R05

1923 ARUM AMELIA W H54120057 100 76.5 65.5 83.4 75.1 A R03

1924 FRAMA NUGRAHA H54120058 100 59.0 77.0 80.2 72.7 AB R04

1925 DWIKI KURNIAWAN H54120059 86 52.5 55.0 79.4 62.8 BC R01

1926 ANGGITA AULIA P H54120060 100 69.0 76.5 80.8 75.7 A R02

1927 M VIDIASTANA BAFAGIH H54120061 100 43.0 61.5 81.6 63.0 BC R05

1928 RIRIN ISTIQOMAH H54120062 100 77.5 76.0 81.5 78.4 A R04

1929 ADE TRIANA H54120063 100 68.0 82.0 80.5 77.3 A R01

1930 NYDIA NOVIRA AMALIA H54120064 100 57.0 60.5 81.9 66.9 B R05

1931 RIANDI ALAMPUTRA H54120065 86 59.0 63.5 79.9 67.9 B R01

1932 MUSTICA BINTANG S H54120066 100 63.5 81.5 81.7 76.2 A R04

1933 M FAJAR DANI H54120067 86 56.5 54.5 81.3 64.5 BC R05

1934 FARAH EKKY NASTITI H54120068 100 46.5 78.5 82.2 70.2 AB R03

1935 SAUSAN ANGGI A H54120069 100 58.0 80.5 80.3 73.7 AB R01

1936 SARIWATI H54120070 R05

1937 SITI RIFAATUL A H54120071 93 61.5 83.0 81.3 76.0 A R04

1938 M ALANASA ANDIKA F H54120072 100 40.5 52.5 78.4 58.0 C R02

1939 HIKMAH SITI KURNIAWATI H54120073 100 56.5 60.0 81.2 66.4 B R05

1940 RIZKA WULANSARI H54120074 100 47.0 71.0 81.7 67.5 B R03

1941 ARIEF AMIN H54120075 100 62.5 70.0 82.7 72.2 AB R03

1942 TAMARA YUANITA MUJI MARDANI H54120076 100 76.5 79.0 81.3 79.0 A R04

1943 HASAN AZZAHID H54120079 100 72.0 68.0 80.3 73.5 AB R01

1944 ANDHIKA NANANG PERMANA H54120080 100 57.0 76.5 82.7 72.8 AB R03

1945 NUR AZIZAH H54120081 100 58.0 66.5 82.0 69.4 B R05

1946 GIASITIFANA POPPY PARAMITA H54120083 100 49.5 49.0 82.1 60.7 BC R05

1947 NISRINA PRIYANDANI H54120084 100 61.0 62.0 82.2 68.8 B R04

1948 SHOFWAN MUHAMMAD RASYID H54120085 93 55.5 57.0 81.6 65.2 B R05

1949 SEBIKA PUTRI SYAHTARI H54120086 100 61.0 74.0 82.1 72.9 AB R03

1950 ADLI DZIL IKRAM H54120087 100 60.0 82.5 82.5 75.7 A R04

1951 NINDYA LATIFA H54120088 100 67.0 60.0 82.5 70.0 AB R05

1952 TATU KULSUM H54120090 100 71.5 74.5 82.0 76.2 A R04

1953 MUHAMMAD ARIQY RAIHAN H54120091 100 70.0 69.5 82.1 74.1 AB R03

1954 ALDILA VIDDY RAIHAN ROSANDYA H54120093 100 66.5 59.5 78.7 68.3 B R02

1955 ADDINA SILMI H54120094 100 62.5 74.0 81.5 73.2 AB R04

1956 IVAN HANNOERIADI ARDIANSYAH H54120095 100 47.0 53.5 82.0 61.5 BC R03

1957 NADIA DWI FITRIA H54120096 100 58.5 60.5 82.1 67.5 B R05

1958 SAID FARHAN MONTAZERY H54120097 93 42.0 40.5 80.2 54.8 D R05

1959 NAUFAL RAHARDI H54120098 100 56.5 84.5 81.7 75.1 A R05

1960 MUHAMAD FARIS H54120099 100 47.5 65.0 80.8 65.3 B R05

1961 FEBRI RAMADHANI H54120100 100 59.5 70.5 80.4 70.7 AB R02

1962 MUTHIARANI NILAMSARI H54120101 57 34.5 0.0 76.5 37.1 E R04

1963 NOORHIDAYAH H54120102 100 51.0 56.5 82.4 63.9 BC R03

1964 NOUVA PARAMITHA H54120103 100 53.0 71.0 82.3 69.6 B R05

1965 HAZRINA RACHMAWATI I24120002 100 86.0 84.5 83.7 84.7 A S02

1966 SITI SRI RAHAYU I24120005 100 69.5 54.5 80.6 68.1 B S01

1967 RINA MARYANA I24120006 100 52.0 78.0 81.5 71.4 AB S01

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 33 dari 38

Page 34: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

1968 INDAH AYU I24120009 100 69.0 74.0 81.1 75.0 A S01

1969 DAMARA LIANA HERMAWAN I24120010 100 82.5 80.0 78.5 80.2 A S02

1970 CITRA AULIA OKTAVIANI I24120011 100 53.0 61.0 78.2 64.6 BC S02

1971 FORTUNE JIHAN I24120012 100 64.0 79.5 81.6 75.6 A S01

1972 LIA FAHLITA I24120014 100 71.5 76.0 79.2 75.8 A S02

1973 WIHELMINA FITRIANI I24120017 100 81.5 67.5 80.9 76.4 A S01

1974 SISWANTO I24120018 100 56.0 70.5 81.1 69.8 B S01

1975 NUR WIDYA KAMILA I24120020 93 69.0 75.0 79.8 74.9 AB S02

1976 DWI PRATIWI SEPTIANITA I24120021 S02

1977 SURIANIE I24120022 100 70.5 77.5 81.4 76.8 A S01

1978 NUR SAKINAH I24120023 100 69.5 67.0 78.5 71.8 AB S02

1979 MARYANTI I24120024 100 80.5 77.0 82.1 79.8 A S02

1980 INTEN RENGGANIS SUKMAWATI I24120025 100 62.0 80.0 81.8 75.2 A S01

1981 HASYYATI KHAIRI I24120026 100 63.0 63.0 78.9 68.6 B S02

1982 NURUL ZAFIRAH I24120027 100 81.5 87.0 82.5 83.8 A S02

1983 ATIN SUMIARTI I24120028 100 67.5 61.5 80.9 70.1 AB S01

1984 NURUL ILMI I24120029 100 49.5 70.5 81.5 68.0 B S01

1985 FATIMATUL MUZAKIYAH I24120030 100 64.0 76.0 82.3 74.6 AB S02

1986 DWI AJENG LARASATI I24120031 100 66.5 72.5 77.8 72.6 AB S02

1987 ULFI U'RFILLAH I24120032 100 72.0 74.5 81.8 76.3 A S01

1988 TISA SITI SAJIAH I24120033 100 55.5 63.0 76.2 65.4 B S02

1989 TRI SAPTA RINI I24120034 100 62.5 72.0 81.3 72.4 AB S01

1990 SUHERTI I24120035 100 63.5 67.5 81.9 71.3 AB S02

1991 AMANDA I24120036 S01

1992 GALUH WAHYU ASMORO I24120037 93 78.0 62.0 78.4 72.5 AB S02

1993 RINA I24120038 100 78.5 75.5 79.0 77.6 A S02

1994 RISTIA FATIMAH I24120039 100 57.0 84.5 80.6 74.9 AB S01

1995 UMI MUFIDAH I24120040 100 65.5 69.0 76.9 70.7 AB S02

1996 TRI DIANA ROCHIMAWATI I24120041 100 39.5 62.5 81.1 62.1 BC S01

1997 ARUM WIDIANINGSIH I24120042 S02

1998 DESY RAHMANI PUTRI I24120043 93 50.0 53.5 81.1 62.1 BC S01

1999 NITYA FEDITA I24120044 100 54.0 69.0 80.1 68.4 B S01

2000 FATHYA FIDDINI EL FAJRI I24120046 100 64.5 67.0 80.4 70.9 AB S01

2001 FITRIATUL HASANAH I24120047 100 49.0 61.5 81.3 64.7 BC S01

2002 NIA KURNIASIH I24120048 100 56.5 71.5 78.5 69.5 B S02

2003 IQUN NOOR HANDAYANI I24120049 100 65.5 67.5 81.2 71.7 AB S01

2004 YAYANG WITRI A. DJ I24120050 100 62.5 72.0 81.6 72.5 AB S01

2005 ELIEN SURYA HADHYASTUTI I24120051 100 59.0 82.0 80.1 74.4 AB S02

2006 NADIA HASANA I24120052 100 50.5 53.0 79.0 61.4 BC S02

2007 ERNA MULIANA I24120053 100 70.0 67.0 79.2 72.2 AB S02

2008 MARTHA GRACE I24120054 100 64.5 52.5 81.1 66.1 B S02

2009 NIKEN AYU KARTIKA I24120055 100 56.0 88.0 80.6 75.8 A S01

2010 NUR ASIAH JAMIL I24120056 S02

2011 NADYA RAMADHIANTI I24120057 100 77.0 75.0 78.7 76.9 A S02

2012 MUTHIA OCTAVIANI I24120059 100 61.0 78.5 81.1 74.2 AB S01

2013 HOTMAULI ADINA RISKA I24120060 100 74.0 76.0 81.8 77.4 A S01

2014 IKA SRI WAHYUNINGSIH I24120061 100 51.5 71.0 81.8 68.9 B S01

2015 RATIH AYU CEMPAKA KANSIL I24120062 100 50.0 55.5 81.3 62.9 BC S01

2016 RADEN RENNY SANIZA I24120063 100 50.5 58.5 80.4 63.8 BC S01

2017 CRISNA MURTI I24120064 100 62.0 72.5 80.6 72.2 AB S02

2018 AMANAH FITRIA I24120065 100 83.5 79.0 80.2 80.8 A S02

2019 WILLA SARI DEWI I24120066 100 72.5 83.0 78.8 78.4 A S02

2020 ANITA KOMALASARI I24120067 100 73.0 66.5 80.5 73.4 AB S02

2021 LARAS AULIA I24120068 100 71.5 63.0 76.7 70.3 AB S02

2022 HENNY FEBRIYANI I24120071 100 53.5 64.5 81.2 67.0 B S01

2023 NURLIA MUNAWAROH I24120072 100 72.5 74.0 81.0 76.0 A S02

2024 DYANZA SRI NOVIANTI I24120073 100 64.5 63.5 77.7 68.8 B S02

2025 IZKY ARSYLLA I24120074 100 56.0 57.5 80.4 65.0 B S02

2026 ROXALANA FIKREN T I24120075 100 66.5 60.5 84.1 70.5 AB S02

2027 ISMAYANTI PRATIWI I24120076 100 81.5 87.5 81.0 83.4 A S02

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 34 dari 38

Page 35: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

2028 NAUFANNI MUTHI AULIA I24120077 100 62.0 80.5 78.5 74.2 AB S02

2029 AFRILIA DEWI H I24120078 100 60.0 77.5 81.2 73.5 AB S01

2030 MUTIARA PURNAMAWATI I24120079 100 68.0 86.0 81.1 78.9 A S01

2031 ANISA NURHESTI H I24120080 100 51.0 68.0 78.0 66.4 B S02

2032 FIKA HARDINI LESTARI I24120081 100 43.5 57.0 79.9 61.0 BC S01

2033 INDAH RIZKI ANNISA I24120083 100 53.0 67.0 80.8 67.6 B S01

2034 ANISA SEKAR SAFITRI I24120084 100 59.5 75.5 79.8 72.2 AB S02

2035 MULIAWATI SINTADEWI I24120085 100 55.5 51.5 79.9 62.6 BC S01

2036 DIANTY NUR ASNI I24120086 100 56.0 66.0 81.8 68.5 B S01

2037 REZEKI AGUNG I24120087 100 57.5 61.0 77.2 65.6 B S02

2038 SAYIDATI HAZAR I24120088 100 56.5 62.0 77.1 65.7 B S02

2039 LYRA MAJASOKA I24120089 100 59.5 65.5 78.9 68.4 B S02

2040 MUHAMMAD AKBAR PRASETYO I24120090 93 58.5 72.5 80.6 71.1 AB S01

2041 NABILA FONNA I24120091 100 47.0 55.0 81.3 61.8 BC S01

2042 RAESKY RABBANI HIDAYAT I24120092 100 39.0 36.0 77.6 51.4 D S02

2043 SANIATU AINI I24120093 S02

2044 GHINA QONITA I24120094 100 59.0 56.5 81.0 65.8 B S01

2045 HILDA FAUZIAH I24120095 100 54.0 49.0 81.1 61.7 BC S01

2046 HANIFAH MUFIDATI I24120096 S02

2047 MUTHIA KHALIDA SOERIADISASTRA I24120097 100 48.0 50.5 81.7 60.7 BC S01

2048 SANIA NALA SALMA I24120098 100 54.5 54.5 80.6 63.6 BC S01

2049 SUHAILAH I24120099 100 62.0 57.5 79.6 66.6 B S02

2050 MUHAMMAD IRFAN I24120100 S02

2051 RAHMATIKA DWI AYU I24120101 100 35.0 50.5 82.0 56.9 C S01

2052 SUKWANTI TRIANI KARSAD I24120102 100 56.0 73.5 76.8 69.4 B S02

2053 AIDHA SYAH I24120104 100 68.5 70.5 81.2 73.6 AB S01

2054 GILANG RAMADHAN I24120108 100 53.0 58.0 76.8 63.1 BC S02

2055 AULIA RAHMI I24120109 100 64.5 77.5 81.3 74.9 AB S01

2056 KHOIRINA SYAHIDA I34110135 100 45.5 48.0 80.1 58.5 C S01

2057 CHINTHIA I34110152 S02

2058 ARIS WIDIANTO I34120001 100 55.0 85.5 81.4 74.9 AB S01

2059 ADITYA CAHYA SAPUTRA I34120002 100 76.5 72.0 81.0 76.5 A S01

2060 RAHMA HASANAH I34120004 100 59.5 73.0 80.0 71.4 AB S01

2061 SITI HOELILAH I34120005 100 50.0 49.5 77.6 59.5 C S02

2062 ALIA NISFI JAYANTI I34120006 100 63.0 67.0 81.1 70.7 AB S01

2063 ENGGAL MAULIDYA SUHERMAN I34120007 100 39.5 44.0 81.6 55.8 C S01

2064 UFI RAHMATIKA I34120008 100 71.5 87.5 79.8 80.0 A S01

2065 TIARA ANJANI I34120011 93 76.0 76.5 77.5 76.7 A S02

2066 YOSAFAT MARTUNAS MANALU I34120012 100 43.0 66.0 81.0 64.3 BC S01

2067 MUHAMAD HARIS ZAMALUDIN S I34120013 100 64.0 75.0 81.6 74.0 AB S02

2068 ANNISA FITRIANI I34120014 100 74.0 74.5 82.1 77.0 A S02

2069 AGUS I34120015 100 38.5 62.5 81.4 61.9 BC S01

2070 WIDYA AMALIAH I34120016 100 67.0 72.5 80.9 73.8 AB S01

2071 R. IRINNE DEVITA ARIANY I34120017 100 67.0 72.0 79.1 73.0 AB S02

2072 REZA PATNI ARIANTO I34120018 100 75.5 71.5 77.9 75.0 A S02

2073 SRI AGUSTIN MAULANI I34120019 100 67.0 69.5 81.2 72.8 AB S01

2074 HENING GAHAYUNING I34120020 100 82.5 76.0 80.2 79.4 A S02

2075 ERLINA NUR FITRIYANI I34120021 100 57.0 65.5 80.7 68.3 B S01

2076 EKA SETYA NURJANAH I34120022 100 72.5 58.5 81.8 70.8 AB S01

2077 NYAYU ZAHRA UMMAYA I34120023 100 69.0 82.5 83.7 78.9 A S02

2078 AZKIYYATUS SYARIIFAH I34120024 100 58.0 78.0 81.3 73.2 AB S01

2079 MUHAMMAD SYUKUR I34120025 100 62.0 69.0 82.1 71.5 AB S01

2080 LAELI IRA MASLAKHAH I34120026 100 64.5 69.0 82.5 72.4 AB S02

2081 VISHY EKA PUTRI I34120027 100 64.0 71.5 80.8 72.5 AB S01

2082 DIJAKO RIZKI JULISTIANTO I34120028 100 68.5 62.5 81.6 71.0 AB S01

2083 TIKKA MUSLIMAH I34120029 100 69.0 84.5 79.5 78.1 A S02

2084 NENENG KARTIKA I34120030 100 64.0 58.5 77.6 66.8 B S02

2085 NASYI'ATUL LAILA I34120031 100 77.0 81.0 82.5 80.3 A S02

2086 MONA ELSAHAWI I34120032 100 68.5 63.5 80.6 71.0 AB S02

2087 ROHMAH HAYATI I34120033 100 71.0 78.5 79.3 76.5 A S02

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 35 dari 38

Page 36: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

2088 ZAHRA FIRDAUSI I34120034 93 57.0 54.5 80.9 64.5 BC S01

2089 MUCHLISAH HARLIANI I34120035 100 71.0 81.0 80.2 77.7 A S02

2090 ROHMAH HIDAYATI I34120036 100 56.5 70.5 81.4 70.1 AB S01

2091 DIKNA DIASTARI DISTIANTINI I34120037 100 70.0 71.0 80.9 74.2 AB S02

2092 WAHYU EKA PUTRI I34120038 100 75.5 80.5 80.6 79.0 A S02

2093 NURAINI I34120039 100 63.0 61.5 81.1 68.8 B S01

2094 RESTI SARASWATI I34120040 100 69.5 81.0 81.7 77.8 A S01

2095 ATIKA AISYARAHMI MUNZIR I34120041 100 70.5 71.5 80.7 74.4 AB S02

2096 FITRI ZAKIYAH I34120042 100 64.5 78.5 85.2 76.6 A S01

2097 ABDUL HADI NOVRIANSYAH P. S. I34120043 100 55.0 74.5 80.3 70.7 AB S02

2098 IKE CHANDRA NOVITASARI I34120044 100 75.0 83.0 85.3 81.4 A S01

2099 EKA PUSPITA SARI I34120045 100 71.0 79.5 81.2 77.5 A S02

2100 NURMITHA ATMIA I34120046 100 68.5 71.5 84.9 75.3 A S01

2101 M. ALI MAHMUDIN I34120048 93 74.0 62.5 82.9 73.1 AB S02

2102 HAERANI ASLESMANA I34120049 100 70.0 86.0 85.0 80.9 A S01

2103 ULVIA MUSPITA ANGRAINI I34120050 100 79.0 87.5 80.6 82.5 A S02

2104 TYAGITA INDAHSARI I34120052 100 68.5 65.5 84.6 73.1 AB S01

2105 MUHAMMAD MIRRZA ALAM I34120053 93 50.0 59.0 84.0 65.1 B S01

2106 RIMA AULIA ROHMAH I34120054 100 64.5 66.5 84.8 72.3 AB S01

2107 DEANISA RAHMANI I34120056 100 77.5 71.0 81.2 76.5 A S02

2108 EGI NURRIDWAN I34120057 100 75.0 59.0 84.7 72.8 AB S01

2109 VANYA ANNISANINGRUM I34120058 100 68.5 83.0 80.8 77.9 A S02

2110 SUHAILA ABDAT I34120059 100 64.5 71.0 84.7 73.9 AB S01

2111 ALVIAN RIZKY I34120060 100 66.0 89.5 85.4 81.0 A S01

2112 AYU MASHARI AMELIA I34120061 100 56.5 76.0 81.1 71.9 AB S02

2113 CITRA PRATIWI I34120062 100 68.0 65.5 84.9 73.0 AB S01

2114 TRI NUGROHO WICAKSONO I34120064 100 79.0 70.0 81.0 76.5 A S02

2115 DESTIAZMI ANDALIVA I34120065 93 49.0 67.5 81.1 66.7 B S02

2116 FITHRIYAH SHOLIHAH I34120066 100 42.0 80.5 81.3 69.2 B S02

2117 IQBAL SYAHRONI I34120067 100 53.0 61.0 80.1 65.3 B S02

2118 YULINDA DEVIANTY I34120068 100 51.5 53.5 84.9 63.9 BC S01

2119 PINOLA KINANTI I34120069 100 57.0 78.0 84.5 74.0 AB S01

2120 NUR KOMARIAH I34120070 100 54.5 63.5 80.9 66.9 B S02

2121 SHIFA ANINDHITA PUTRI ABDILLAH I34120071 100 87.0 76.5 84.7 82.5 A S01

2122 AJENG SRIWAHYUNI I34120072 100 69.5 73.5 80.8 74.8 AB S02

2123 DARA AYU PUSPASARI I34120073 93 66.0 72.0 85.0 74.8 AB S01

2124 NADYA APRIELLA I34120074 100 49.0 69.0 81.1 67.2 B S02

2125 SINTA HERIAN PAWESTRI I34120075 100 78.5 88.5 81.8 83.1 A S02

2126 MAYA RESTY ANDRYANA I34120076 100 58.5 76.0 80.5 72.3 AB S02

2127 UMI WASILAH WINAHYUNING TYAS I34120077 100 74.0 80.0 82.7 79.1 A S02

2128 AHMAD ZIKRI FADILAH I34120078 100 50.0 50.0 84.5 62.1 BC S01

2129 FITRI DWI PRASTYANTI I34120079 100 87.5 85.0 82.2 84.8 A S02

2130 ERLINDA AYU N I34120080 S01

2131 MEILINDA LATHFIA I34120081 100 75.5 77.5 81.0 78.1 A S02

2132 ABEDNEGO GIOVANNY I34120082 93 65.0 61.5 84.2 70.5 AB S01

2133 ORYZA GUSTINING SETYOWATI I34120083 93 59.5 73.5 81.5 72.1 AB S02

2134 NURUL KHOIRIAH I34120084 100 61.0 63.5 82.7 69.5 B S01

2135 FITRI MUNGGARANI I34120087 100 68.0 78.0 82.5 76.6 A S01

2136 TAZKIYAH SYAKIRA AL KAFF I34120088 100 68.5 84.0 82.5 78.8 A S02

2137 YANUAR HARI LAKSONO I34120089 S01

2138 FAUZIAH KURNIATI I34120090 100 82.0 62.5 82.5 75.3 A S01

2139 HENY KRISTIKASARI I34120091 100 62.5 61.0 83.2 69.2 B S01

2140 VANY ERDIANTO I34120092 100 62.0 74.5 81.9 73.3 AB S02

2141 RIZKY ANGGRAINI I34120093 100 56.0 67.5 82.2 69.2 B S02

2142 MELISA HANDAYANI I34120094 100 68.0 83.5 82.1 78.4 A S01

2143 HAMZAH NASUTION I34120095 100 58.5 70.5 83.2 71.4 AB S02

2144 NENSI FEBRINTINA MELDA S I34120096 100 71.5 72.5 82.7 75.8 A S01

2145 FERISA ANIS DANESVARAN I34120097 100 67.5 72.5 82.7 74.6 AB S01

2146 DESYTA NUGRAHENI I34120098 100 69.0 73.5 80.6 74.6 AB S02

2147 FEBINA TALITHA I34120099 100 57.0 58.0 82.0 66.1 B S01

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 36 dari 38

Page 37: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

2148 MUHAMMAD GHIFARI I34120100 93 61.0 77.0 80.1 73.3 AB S02

2149 NANDA PUTERI R I34120101 100 68.5 86.0 82.3 79.5 A S01

2150 HILLARIANA IKHLASH D I34120102 100 77.0 82.0 82.8 80.8 A S01

2151 MELISA CAMALIA I34120103 100 82.5 79.5 83.0 81.6 A S02

2152 FERDHIAN IRVANDIAZ I34120104 93 69.5 77.0 83.0 76.9 A S01

2153 RACHMAWATI I34120105 100 68.0 73.0 82.8 74.9 AB S01

2154 REZKY EKA FAUZIA I34120106 100 62.0 74.5 82.7 73.6 AB S02

2155 FAJARINA NURIN I34120107 100 58.0 86.5 82.5 76.5 A S01

2156 JOHANSYAH I34120108 S02

2157 DINDA SARASWATI I34120109 100 71.5 81.0 81.8 78.4 A S02

2158 FAIRUZ RAFIDAH A I34120110 100 54.5 79.0 78.9 71.6 AB S02

2159 INA NUR JANAH I34120111 100 80.0 75.0 81.6 78.8 A S02

2160 FARIS AHMAD SAPUTRA I34120112 100 79.0 74.5 81.4 78.3 A S02

2161 MARANI FITRA R I34120113 100 60.5 67.5 82.7 70.7 AB S01

2162 FINA WINDAYANI I34120114 100 50.0 74.5 82.3 69.9 B S01

2163 FAUZAN AHMAD MILAD I34120115 100 62.5 67.5 80.5 70.6 AB S02

2164 INEZ KANIA FEBRIYANI I34120116 100 50.5 62.0 81.7 65.4 B S01

2165 A. PUTRI REZKY N I34120117 100 45.0 46.0 81.9 58.3 C S01

2166 APRINA PERMATA A I34120118 100 42.0 70.5 81.9 65.9 B S01

2167 INNA RAHMAWATI I34120119 100 63.5 67.0 82.9 71.5 AB S01

2168 GITA PERMATASARI I34120120 100 58.0 58.0 81.2 66.1 B S02

2169 UMU ROHMAH I34120121 93 85.5 79.0 82.8 82.3 A S02

2170 WIDYA HASIAN S I34120122 100 73.5 72.0 83.1 76.3 A S01

2171 SYIFA IBTISAMAH I34120123 100 55.0 74.0 82.9 71.4 AB S01

2172 HANA HILALY ANISA I34120124 100 54.5 81.5 80.5 73.1 AB S02

2173 ANNISA HAPSARI I34120125 93 58.5 59.5 80.5 66.6 B S02

2174 KHARIN FARADIBA G I34120126 100 68.0 73.5 82.7 75.1 A S01

2175 LICI MEIRANTI I34120127 100 62.0 73.0 82.1 72.9 AB S01

2176 FADILA HAPSARI I34120128 S02

2177 CITRA TRESNA ASIH I34120129 100 65.5 58.0 79.7 67.8 B S02

2178 NASTUTI EKANINGTYAS I34120130 100 66.0 83.5 80.4 77.2 A S02

2179 SINTA AYU SOFIANTI I34120131 100 47.5 49.0 82.1 60.1 BC S01

2180 ALMIRA DEVINA W P I34120132 100 59.0 80.0 80.0 73.7 AB S02

2181 NABILAH ANANDA R I34120133 100 69.5 78.0 81.2 76.6 A S02

2182 SUCI AYU RACHMAWATI I34120134 100 69.0 78.5 81.2 76.6 A S02

2183 RIDHO PANGESTU A.R I34120136 100 68.0 90.0 79.8 79.8 A S02

2184 WULAN MUSTIKA I34120137 100 71.5 75.5 81.2 76.3 A S02

2185 YUNITA WINI D I34120138 100 66.0 76.5 82.3 75.4 A S02

2186 IDHA AYU LESTARI I34120139 S02

2187 PARAMITA DWI FEBRIAN I34120140 93 59.0 55.0 80.2 65.0 B S02

2188 MELIANI ROSALINA I34120141 100 73.5 74.5 81.3 76.6 A S02

2189 MEGA NOVITA I34120142 100 67.5 68.0 82.7 73.0 AB S01

2190 ANINDITA LINTANGDESI AFRIANI I34120143 100 69.5 63.0 81.4 71.4 AB S02

2191 ADE FEBRYANTI I34120144 100 75.5 67.0 82.2 74.9 AB S01

2192 AMALIA SETYA PRATIWI I34120145 100 85.0 81.0 82.7 82.8 A S01

2193 HANIFAH FIRDA FAUZIA GUNADI I34120146 100 90.5 91.0 81.9 87.7 A S02

2194 NELA GABRIELLE I34120147 93 64.0 53.5 82.7 66.9 B S01

2195 MAHESA JENAR I34120148 100 66.5 72.5 82.3 74.1 AB S01

2196 FALAHUDDIN RACHMAN I34120149 100 72.5 85.0 82.0 80.2 A S02

2197 GHIFARI RAMDHAN I34120150 100 64.5 85.0 81.1 77.5 A S02

2198 ASTRID PUTRI INDIRAWARDANI I34120151 100 59.0 78.0 82.2 73.8 AB S01

2199 FARHAT ZHILAL AR-RAHMAN I34120152 S01

2200 AUDINA AMANDA PRAMESWARI I34120153 100 58.0 68.0 82.7 70.1 AB S01

2201 DEBI WIRANTI I34120154 93 62.0 74.0 80.5 72.7 AB S02

2202 NABILA RAHMA IRAWATI I34120155 100 49.0 46.5 82.5 59.8 C S01

2203 RANIENCI ISTIQOMAH I34120156 100 66.0 73.0 81.5 73.9 AB S02

2204 MOCHAMMAD YUNUS GERRY FITRIADI I34120157 100 56.5 44.5 82.3 61.3 BC S01

2205 ANDI MUAMMAR QKHADAFI I34120158 100 63.5 76.5 81.5 74.3 AB S02

2206 FENNY FEBRI KRISDAYANTI I34120159 100 73.5 70.5 83.1 75.8 A S01

2207 BONNY RICHARDO I34120160 S01

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 37 dari 38

Page 38: skpm.ipb.ac.idskpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2013/02/Nilai-dan-BAP-Sosum... · 2/8/2008 DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL 2012/2013 M.K. SOSIOLOGI UMUM (KPM 130) UTS UAS PRAK

2/8/2008

UTS UAS PRAK AKHIR MUTUNo. NAMA NIM

NilaiPersentase

Kehadiran Kel

2208 RAFI BARRANTHYO I34120161 86 48.5 48.0 81.6 59.9 C S01

2209 ADE WULANDARI I34120162 100 65.5 72.0 82.0 73.5 AB S01

2210 WIDYA CHRISTINA MANIK I34120163 100 69.5 67.5 81.6 73.0 AB S02

2211 RIZA RYANDA I34120164 100 70.0 62.5 81.0 71.2 AB S02

2212 YUDHIANSYAH EKA SAPUTRA I34120165 100 67.0 57.0 82.8 69.0 B S01

2213 NABILA SYALLY FAIZAH I34120166 100 41.0 55.0 80.9 59.9 C S02

2214 ELSA DESTRIAPANI I34120167 100 62.5 70.5 83.2 72.6 AB S01

2215 SRI RAHAYU NINGSI I34120168 S01

2216 DEBBY AULIA FIRDAUS I34120169 100 71.5 79.5 82.9 78.3 A S01

2217 IKKO PRASETYO WIBOWO I34120170 86 69.5 44.0 81.7 64.9 BC S01

2218 NADYA FERDIANI I34120171 100 51.5 78.0 80.7 71.0 AB S02

2219 EFRISKA GINASTI M I34120172 100 61.0 68.0 82.7 71.1 AB S01

2220 NOVIA SALISAH I34120173 100 37.0 69.0 82.3 64.1 BC S01

Nilai Maksimum 100.0 93.0 97.0 85.4 87.7

Nilai Minimum 35.7 21.0 0.0 40.0 25.0

Nilai Rata-Rata 99.1 63.6 71.6 80.6 72.3

Median 100.0 64.5 72.5 80.8 73.0

Modus 100.0 62.0 71.0 82.1 76.2

Std Deviasi 3.6 10.0 10.3 2.4 6.0

HURUF MUTU Jlh Persen

A = ≥ 75 721 34.4

AB = 70 - 75.9 771 36.8 Bogor, 29 Januari 2013

B = 65 - 69.9 406 19.4 Koordinator MK,

BC = 60 - 64.9 131 6.2

C = 55 - 59.9 42 2.0

D = 45 - 54.9 20 1.0

E = < 45 6 0.3 Ir. Fredian Tonny, MS

BL 0 0.0

Jumlah 2,097 100

Tidak Mengkuti KBM 123 0

Total 2,220 100

Koordinator M.K. Sosiologi Umum (KPM 130) Halaman 38 dari 38