sharing makrifatullah 1

Download Sharing makrifatullah 1

Post on 29-Jul-2015

73 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. MAKRIFATULLAH Mengenal Allah menurut Al-Quran dan Hadits Tauhid Sebagai upaya memegang tali ALLAH semampunya dari seorang hamba Rifki Rizal 2. DASAR MENYEBARKAN MAKRIFATULLAH: AL- BAQARAH 159-160 Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah KAMI turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah KAMI menerangkannya kepada manusia dalam Al- kitab, mereka itu dilaknat ALLAH dan dilaknat pula oleh semua yang dapat melaknati, kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran terhadap mereka itu. AKU menerima taubatnya dan AKU lah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang Catatan: janganlah kita menyembunyikan kebenaran sehingga orang lain tidak memperoleh kebenaran itu. Jika sudah tahu hal ini, sebarkanlah. Apalagi ini adalah fondasi ibadah seluruh manusia 3. SAHIH MUSLIM BK. 1, 28 Engkau akan datang pada suatu kaum Ahli Kitab. Karena itu, hendaklah yang pertama-tama engkau serukan kepada mereka adalah beriman kepada ALLAH Azza Wa Jalla. Apabila mereka sudah mengenal ALLAH (Makrifat), maka beritahulah mereka bahwa ALLAH mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam Catatan: ternyata Rasulullah menyatakan makrifat dahulu baru ajarkan syariat. Kepada siapa kita ibadah, kalau kita sendiri belum tahu menghadap kemana. Ibadah tanpa makrifat tentu akan gugur dengan sendirinya. 4. IMAM GHAZALI MINHAJUL ABIDIN Wajib bagimu mengenal dahulu siapa yang harus disembah. Setelah itu baru engkau menyembah kepadaNYA 5. SAYID SABIQ, AQIDAH ISLAM, 30 Makrifat kepada ALLAH Taala itulah yang merupakan asas atau dasar yang diatasnya didirikanlah segala kehidupan kerohanian 6. IMAM GHAZALI, IHYA ULUMIDDIN BK. 7, 427 Orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya niscaya sudah pasti ia mengenal bahwa ia tiada lagi memiliki wujud bagi dirinya 7. AWAL BERMAKRIRAT SEMUA BERAWAL DARI KUN Mengenal Allah dengan Tauhid 8. SAHIH BUKHARI VOL. 9, 381 Pada permulaan ALLAH SWT saja yang ada dan tiada apapun bersamaNYA 9. KUN [Al Baqarah:117] Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak sesuatu, maka Dia hanya mengatakan kepadaNYA: "Jadilah!" Lalu jadilah ia." [An Nahl:40] Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadaNYA: "kun (jadilah)", maka jadilah ia". 10. KUN [Yaasiin:82] Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadaNYA: "Jadilah!" maka terjadilah ia". [Al An'aam:73] Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataan-Nya di waktu Dia mengatakan: "Jadilah, lalu terjadilah", dan di tangan-Nyalah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang ghaib dan yang nampak. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui 11. IMRAN HOESIN, ISLAM AND THE CHANGING WORLD ORDER, 9 Kalau ALLAH SWT saja yang ada saat permulaan, maka kepada siapa DIA tujukan firman itu? Kalau ada seseuatu selain daripadaNYA maka pada permulaan sudah ada 2 wujud. Dan dengan ini runtuhlah TAUHID 12. CATATAN Berdasarkan keterangan itulah maka Allah berfirman kepada diriNYA SENDIRIKUNmaka dari setitik DIRINYA, terciptalah alam semesta beserta seluruh isinya yang dilindungi oleh tirai NUR sebanyak 70 lapis agar tidak hancur terbakar ke MAHA INDAHan DzatNYA 13. AL HADITS (MISTAKUL MASABIH) VOL 4, 226 Malaikat Jibril as berkata bahwa ada 70 tirai NUR yang meniraikan DZAT dan sekiranya dia mendekati tirai NUR yang pertama saja, dia akan binasa 14. SAHIH MUSLIM BK. 1 228 TiraiNYA adalah NUR dan seandainya terangkat pasti keagungan DZATNYA akan membakar makhluk yang terpandang olehNYA 15. SIFAT HAKIKAT MAKRIFAT 16. LA MAUJUDA ILALLAAH 17. AL ISRAA 70 Kami angkut mereka di daratan dan di lautan Catatan: Allah berbicara tentang DzatNYA yang setitik, yang menjadi Lauh Mahfudz Ayat ini kalau direnungkan SANGAT LUAR BIASA Yang mengangkut transportasi di darat laut itu apa yang terlihat oleh mata penglihatan manusia? Ya benar! Berbagai kendaraan darat (mobil, motor, bis, dll) dan berbagai kendaraan laut (kapal, perahu, kapal selam) Inilah sebuah ungkapan Makrifatullah, bahwa pada realitas penglihatan mata kita naik mobil, motor, kapal laut, pesawat udara dan lain-lain, tapi pada HAKIKATNYAa DZAT NYA yang sedikit (yang setitik dari keseluruhan yang MAHA BESARALLAHUAKBAR.) itulah yang mengangkut kita-kita inidan pada MAKRIFATNYA, DZATNYA yang mengangkut kita itu hanya setitik dari samudra DZAT 18. AL ANFAAL 17 Maka bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi ALLAH lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi ALLAH lah yang melempar Catatan: Allah berbicara tentang DzatNYA yang setitik, yang menjadi Lauh Mahfudz 19. HUD 7 Arasy-NYA berada di atas air 20. HTTP://NEWS.YAHOO.COM/AS TRONOMERS-LARGEST- OLDEST-MASS-WATER- UNIVERSEAstronomers have discovered the largest and oldest mass of water ever detected in the universe a gigantic, 12 billion year old cloud harboring 140 trillion times more water than all of earths oceans combined. The cloud of water vapor surrounds a supermassive black hole called a quasar located 12 billion light years from earth. The discovery shows that water has been prevalent in the universe for nearly its entire existence, researcher said. 21. SUNAN AT TIRMIDZI BK. 5, 342 Engkaulah Dzat yang mendahulukan dan Dzat yang mengakhirkan, tidak ada Tuhan selain ENGKAU. Catatan: ini berbicara tentang DzatNYA yang sedikit dalam Lauh Mahfudz 22. SUNAN ABU DAWUD VOL. 3, 1342 Seperti bulan Purnama (di waktu malam) tetapi itu hanya kecil saja. Allah lebih Mulia dan Lebih Besar daripada itu 23. GOSPEL OF BARNABAS 132 Setitik air masin daripada lautan segala sesuatu tidaklah sebesar daripada sebutir pasir kepada Tuhan 24. TENTANG ALLAH Mengenal Allah dengan Tauhid 25. AL MULK 12 Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak Nampak oleh mereka Catatan: Allah tidak nampak oleh mata biasa 26. ASY SYURA 11 Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan DIA Catatan: Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun atau bayangan apapun juga atau lintasan pikiran apapun juga 27. AL IKHLAS 4 Tidak ada seseorangpun yang seumpama dengan DIA 28. AL ANAAM 103 DIA tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata Catatan: Allah tidak bisa dilihat mata 29. HADITS AISYAH RA Barangsiapa yang menyangka bahwa Muhammad melihat Tuhannya (semasa mikraj) maka telah benar-benar membuat kedustaan yang besar terhadap ALLAH. Belumkah engkau mendengar bahwa ALLAH berfirman, DIA tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata 30. SAHIH MUSLIM BK. 1 228 TiraiNYA adalah NUR dan seandainya terangkat pasti keagungan DZATNYA akan membakar makhluk yang terpandang olehNYA 31. AL MULK 19 Sesungguhnya DIA Maha Melihat 32. AL MUKMIN 56 DIA lah yang Maha Mendengar 33. AL ANAAM 59 Tiada sehelai daun jatuh tanpa DIA mengetahuinya 34. THAHA 14 Sesungguhnya AKU inilah ALLAH, tidak ada Tuhan (yang hak) selain AKU maka sembahlah AKU dan dirikanlah shalat untuk mengingatKU 35. LUQMAN 16 Sesungguhnya ALLAH Maha Halus lagi Maha Mengetahui 36. FUSSILAT 54 Sesungguhnya DIA Maha Meliputi segala sesuatu Catatan: Allah berbicara tentang DzatNYA yang setitik, yang menjadi Lauh Mahfudz 37. SAHIH MUSLIM BK 4, 6 Maka demi DZAT yang jiwaku berada dalam genggamanNYA Catatan: Allah berbicara tentang DzatNYA yang setitik, yang menjadi Lauh Mahfudz 38. AL BAQARAH 115 Dan ALLAH jualah yang memiliki timur dan barat, maka kemana saja kamu menghadap di situlah Wajah ALLAH Catatan: Allah berbicara tentang DzatNYA yang setitik, yang menjadi Lauh Mahfudz 39. AL HADID 4 DIA bersama kamu di mana saja kamu berada Catatan: Allah berbicara tentang DzatNYA yang setitik, yang menjadi Lauh Mahfudz 40. QAAF 16 Kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya Catatan: Allah berbicara tentang DzatNYA yang setitik, yang menjadi Lauh Mahfudz 41. AL BAQARAH 110 Sesungguhnya ALLAH Maha Melihat apa apa yang kamu kerjakan Catatan: Allah berbicara tentang DzatNYA yang setitik, yang menjadi Lauh Mahfudz 42. SAHIH MUSLIM BK. 1, 95 Demi DZAT yang tiada Tuhan selain DIA 43. AR RAD 9 Dia Yang Maha Besar Catatan: Allah berbicara tentang DzatNYA yang keseluruhan 44. AL HAJJ 62 ALLAH yang Maha Luas Catatan: Allah berbicara tentang DzatNYA yang keseluruhan 45. AL MUKMIN 12 Yang Maha Tinggi Catatan: Allah berbicara tentang DzatNYA yang keseluruhan 46. AL HADID 3 DIA lah Yang Awal dan Yang Akhir Catatan: Allah berbicara tentang DzatNYA yang setitik, yang menjadi Lauh Mahfudz 47. AL HADID 3 Yang Dzahir dan Yang Batin Catatan: Allah berbicara tentang DzatNYA yang setitik, yang menjadi Lauh Mahfudz 48. AN NISA 126 ALLAH senantiasa Meliputi akan tiap-tiap sesuatu Catatan: Allah berbicara tentang DzatNYA yang setitik, yang menjadi Lauh Mahfudz 49. AL MUKMIN 56 DIA lah yang Maha Mendengar 50. AL HIJR 25 Sesungguhnya ALLAH Maha Mengetahui segala sesuatu 51. AL MUJADILAH 7 ALLAH Maha Mengawasi segala sesuatu 52. SIKAP DAN PERILAKU KAUM MAKRIFATULLAH Bagaimana Keadaan Mereka 53. IMAM GHAZALI, IHYA ULUMIDDIN Ketahuilah bahwa yang Maujud yang paling terang dan nyata ialah ALLAH Taala. Dan ini menghendaki pada Makrifatullah 54. AD DHUHA 110 DIA mendapatimu (Muhammad) sebagai orang yang bingung, lalu DIA memberikan petunjuk Sebuah keterangan yang membuat Rasulullah sangat manusiawi sekali..beliaupun bingung dan ALLAH lah yang memberikan petunjuk. 55. AL ISRAA 93 Katakanlah, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku (Muhammad) ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? 56. AL ARAAF 188 Dan sekiranya aku (Muhammad) mengetahui yang ghaib tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan Luar biasa sangat manusia sekali beliau ini.Dari dimensi ALLAH yang MAHAALLAH sudah tahu tempat kita ini di Surga atau Neraka, semua sudah ditetapkan dengan sempurna dalam Lauh Mahfudzsemua hanya