rph model konstruktivisme (poligon)

Download RPH Model Konstruktivisme (POLIGON)

Post on 31-Jul-2015

163 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Contoh Persediaan Mengajar Yang Menggunakan Model Konstruktivisme Bidang Pembelajaran Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran Masa Tahap Pelajar Fasa PERSEDIAAN Orientasi idea berasaskan pengetahuan sedia ada. IMAGINASI Penstrukturan idea Meneroka Menjelas Konstruk idea baru : POLIGON : Murid dapat i. mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri sisi empatuntuk menyelesaikan masalah.

: Murid akan dapat: i. menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi empat ialah 3600. : 1 waktu : Sederhana Cadangan Aktiviti 1) Murid dibahagikan kepada 9 kumpulan. 2) Setiap kumpulan diberikan kad manila yang mempunyai rajah sisi empat. 1) Murid diminta melabel sudut pada rajah dengan menggunakan huruf. 2) Potong kad manila kepada kepada empat bahagian seperti yang ditunjukkan oleh guru. 3) Susun keratan bucu pada satu titik. Cadangan Komunikasi Mengapa bentuk ini dinamakan sisi empat?

Bagaimanakah caranya kamu melabelkan sudut-sudut pada rajah sisi empat ini? Apakah yang harus kamu lakukan untuk menentukan sudut-sudut? Apakah yang dapat diperhatikan daripada susunan keratan bucu ini? Apakah persamaan atau perbezaan yang kamu dapati apabila kamu membandingkan jawapan kamu dengan kumpulan yang lain? Mengapa?

PERKEMBANGAN Penjelasan lanjut Aplikasi idea

TINDAKAN Penilaian Kaji semua perubahan idea Penyiasatan lanjutan PENTAKSIRAN Pelaksanaan

1) Murid membuat pemerhatian ke atas jumlah keempat-empat sudut pedalaman dan membandingkan dengan kumpulan yang lain. 2) Murid membandingkan pemerhatian sendiri dengan pemerhatian kumpulan lain serta membuat perbincangan mengenai dapatan masingmasing. 1) Murid melukis dua sisi empat yang berlainan bentuk dan melabelkan setiap sudut dalam sisi empat itu.

1) Murid membincangkan

kaedah lain untuk

Terangkan proses yang kamu lakukan untuk menentukan jumlah sudut pedalaman bagi sisi empat. Berdasarkan aktiviti ini apakah konsep baru yang kamu perolehi? Adakah cara lain untuk membuktikan bahawa jumlah

Amalan berterusan NILAI DAN SIKAP

membuktikan bahawa jumlah sudut pedalaman adalah 3600. Mendengar arahan dengan cermat, menumpu perhatian dan menghargai pandangan orang lain.

sudut pedalaman adalah 3600? Terangkan bagaimana kamu membuktikannya.