rekep nilai uas ganjil 2013

Download Rekep Nilai Uas Ganjil 2013

Post on 11-Aug-2015

156 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

REKAP PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2012/2013 JURUSAN PENDIDIKAN MIPA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGIIIII V VII

Keterampilan Pertanian

Perkembangan Hewan

Pengantar Pendidikan

Evolusi Palentologi

Kewarganegaraan

Statistik Penelitian

Bahasa Indonesia

Telaah Kurikulum

NO

NAMA MAHASISWA

Matematika Dasar I

NPM Bahasa Inggris I

Evaluasi Hasil Belajar

Belajar Pembelajaran

Morfologi Tumbuhan

Teknik Laboratorium

Zoologi Invertebrata

Fisiologi Hewan

Seminar Biologi

Struktur Hewan

Bahasa Inggris

Ekologi Hewan

Agama Islam I

Biologi Umum

Fisika Dasar I

Kimia Dasar I

Filsafat Ilmu

Mikrobiologi

Parasitologi

Ke NW an

Genetika

Ilmu Gizi

Biokimia

Mikologi

ISBD

IA

2 A C B C

2

2 A C B C

2

4

4 A

2

3

3 A

4 A

2 B

4

4

2 A

2 A

2 A

2 A

2

2

2

2

2

4

4

3

2

3

2

2

2

2

2

2

2

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

MIFTAHUL JANNAH COK ERITA RETNO APRIANTI SHOLEHATI HIJRIANTI MUHIBATUK HUKMI FITRIA ARNANI WAN AFRIANDI FITRIA APRIANI M. RIDWAN IZZATI NURHASANAH FIRDAUS HASBI USWATUN HASANAH NIA RIZKIA ANDRIANI RABIATUL ADAWIAH HENI KURNIAWATI MARHIN NURHASANAH AHYAR ROSIDI HANI SRIWAHYUNI IDAWATI

12220001 12220002 12220003 12220004 12220005 12220006 12220007 12220008 12220009 12220010 12220011 12220012 12220013 12220014 12220015 12220016 12220017 12220018 12220019 12220020 12220021

KKN

BTR

PPL

4 24 24 24 24

B A B

C B B

C C C

C D B

C B D

A A A

B B C

pindah ke anjani B C C C C C B B B B C B B B B B B B B B B B A B A B B B C B B B B B C C B C B B B A B C B C B C D C B B A C D B D C D D C B C B B D B D C B D D B D A A D A A A A A A A A A A A A C B C C C A A B A D 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

#DIV/0! 3.83 2.46 2.71 2.50 #DIV/0! #DIV/0! 3.33 2.17 2.79 2.42 2.00 2.42 3.17 2.92 3.46 3.17 #DIV/0! 1.88 #DIV/0! #DIV/0!

KETERANGAN

JLM. SKS

REKAP PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2012/2013 JURUSAN PENDIDIKAN MIPA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGIIIII V VII

Keterampilan Pertanian

Perkembangan Hewan

Pengantar Pendidikan

Evolusi Palentologi

Kewarganegaraan

Statistik Penelitian

Bahasa Indonesia

Telaah Kurikulum

NO

NAMA MAHASISWA

Matematika Dasar I

NPM Bahasa Inggris I

Evaluasi Hasil Belajar

Belajar Pembelajaran

Morfologi Tumbuhan

Teknik Laboratorium

Zoologi Invertebrata

Fisiologi Hewan

Seminar Biologi

Struktur Hewan

Bahasa Inggris

Ekologi Hewan

Agama Islam I

Biologi Umum

Fisika Dasar I

Kimia Dasar I

Filsafat Ilmu

Mikrobiologi

Parasitologi

Ke NW an

Genetika

Ilmu Gizi

Biokimia

Mikologi

ISBD

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

AHMAD JUNAIDI MUHAMMAD ERWIN AFANDI RABIATUN ADAWIYAH SRI DEWI NURUL AINI AHMAD JAELANI RISTIA RINI KARIATUL HAPIZAH HAYANI DINI ASTUTI APIPUDDIN HERAWATI YUNI HARMIYATI SITI ROSINTA

12220022 12220023 12220024 12220025 12220026 12220027 12220028 12220029 12220030 12220031 12220032 12220093 12220094 12220095

KKN

BTR

PPL

C B C B B C A B

B A B B B B B B

B B C B B B B C

C B C C B B B B

C B B B B C B B

D B D D C B B B

D B D D B A A B

A A A A A A A A

C B D C C C B B

24 24 24 24 24 24 24 24

C B B

B A B

C A B

C B B

D A B

D B C

D B B

A A A

C B A

24 24 24

2.17 3.21 2.13 2.42 2.83 #DIV/0! 2.83 3.29 3.04 #DIV/0! #DIV/0! 1.92 3.46 3.08

KETERANGAN

JLM. SKS

REKAP PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2012/2013 JURUSAN PENDIDIKAN MIPA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGIIIII V VII

Keterampilan Pertanian

Perkembangan Hewan

Pengantar Pendidikan

Evolusi Palentologi

Kewarganegaraan

Statistik Penelitian

Bahasa Indonesia

Telaah Kurikulum

NO

NAMA MAHASISWA

Matematika Dasar I

NPM Bahasa Inggris I

Evaluasi Hasil Belajar

Belajar Pembelajaran

Morfologi Tumbuhan

Teknik Laboratorium

Zoologi Invertebrata

Fisiologi Hewan

Seminar Biologi

Struktur Hewan

Bahasa Inggris

Ekologi Hewan

Agama Islam I

Biologi Umum

Fisika Dasar I

Kimia Dasar I

Filsafat Ilmu

Mikrobiologi

Parasitologi

Ke NW an

Genetika

Ilmu Gizi

Biokimia

Mikologi

ISBD

IB

2 B B B B A B B B B B B B C B B B A B B B B B B B B B C B B B B B A B B B

2

2 B B B C C B B B B B C C B B B B B B

2 B B A B A A C B B B B B C C B B C C

4 B B B B A A B B B B A B B B B D B C B D B D B C B D D D B C B D B B B D

4 B B A B B A C C A C B A C D C B A D

2

3 A C A A A B A B A A A B A B A C A B A A A B A B A C A B A B A B A C A C

3

4

2

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

3

2

3

2

2

2

2

2

2

2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

MARIANI IMRAN RASIDI KUSNAWATI AHMAD HANDANI FITRIAH USWATUN HASANAH TITIN KURNIATIN M. ERNI FARIDA YANTI KHOTIBUL IMAM JUITA PURNAMASARI USWATUN HASANAH ROSIDAH SUPRIADI M. HAFIZ SURYADI FITRI ROYANI MARYAM SALEHAH MEGAWATI AKMAL PUTRI AYUWANTARI SURNIATI SULAIMAN BQ. PATMASARI

12220033 12220034 12220035 12220036 12220037 12220038 12220039 12220040 12220041 12220042 12220043 12220044 12220045 12220046 12220047 12220048 12220049 12220050 12220051 12220052 12220053

KKN

BTR

PPL

3.00 3.25 #DIV/0! 3.71 3.04 3.25 3.46 2.88 2.58 3.13 2.83 2.71 #DIV/0! 2.96 2.50 2.13 2.88 2.79 3.08 #DIV/0! 2.42

KETERANGAN

JLM. SKS

REKAP PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2012/2013 JURUSAN PENDIDIKAN MIPA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGIIIII V VII

Keterampilan Pertanian

Perkembangan Hewan

Pengantar Pendidikan

Evolusi Palentologi

Kewarganegaraan

Statistik Penelitian

Bahasa Indonesia

Telaah Kurikulum

NO

NAMA MAHASISWA

Matematika Dasar I

NPM Bahasa Inggris I

Evaluasi Hasil Belajar

Belajar Pembelajaran

Morfologi Tumbuhan

Teknik Laboratorium

Zoologi Invertebrata

Fisiologi Hewan

Seminar Biologi

Struktur Hewan

Bahasa Inggris

Ekologi Hewan

Agama Islam I

Biologi Umum

Fisika Dasar I

Kimia Dasar I

Filsafat Ilmu

Mikrobiologi

Parasitologi

Ke NW an

Genetika

Ilmu Gizi

Biokimia

Mikologi

ISBD

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32

MUHAMMAD AMINUDDIN JANNATI SAKILA HANDAYANI YULI NURMAWALA AZWAR HAMID RABIATUN ADAWIYAH SAPARWADI EFENDI ZOHRATUL AINI SAPRIZAL AHMAD SUMIATI MUHAMMAD IRAWAN M. KAMALUDDIN

12220054 12220055 12220056 12220057 12220058 12220059 12220060 12220061 12220062 12220096 12220097 12220098

KKN

BTR

PPL

B B A B A B

B A B B C B B B B

B B B C A C B B B

B B B D B D

B C D A A B B B B

A A A A A B A C A A A C A C A C A B

24 24 24 24 24 24 24 24 24

B B A A A B B B B B B B

A B A B B C B C B B B C

3.25 #DIV/0! 3.00 2.71 #DIV/0! 3.17 3.67 #DIV/0! 2.83 2.83 3.00 2.96

KETERANGAN

JLM. SKS

REKAP PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2012/2013 JURUSAN PENDIDIKAN MIPA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGIIIII V VII

Keterampilan Pertanian

Perkembangan Hewan

Pengantar Pendidikan

Evolusi Palentologi

Kewarganegaraan

Statistik Penelitian

Bahasa Indonesia

Telaah Kurikulum

NO

NAMA MAHASISWA

Matematika Dasar I

NPM Bahasa Inggris I

Evaluasi Hasil Belajar

Belajar Pembelajaran

Morfologi Tumbuhan

Teknik Laboratorium

Zoologi Invertebrata

Fisiologi Hewan

Seminar Biologi

Struktur Hewan

Bahasa Inggris

Ekologi Hewan

Agama Islam I

Biologi Umum

Fisika Dasar I

Kimia Dasar I

Filsafat Ilmu

Mikrobiologi

Parasitologi

Ke NW an

Genetika

Ilmu Gizi

Biokimia

Mikologi

ISBD

KKN

BTR

PPL

IC

2 B D B B C B C B B B C B C B C B B B B B C B C B B A A B C D C C

2 C C C B B B B C A A C B B A B B

2 C B C B B C C B B B B B A A C C

2 C B C B A C C B B A B C A A C C

4 C B B B A B D B A B B B A A C B

4 D C D D A D D B B B C C A A D D

2

3 A B A B A B A B A A A B A B A B A B A B A B A B A A A B A B A B

3

4

2

4

4

2

2

2

2

2

2