rancangan tahunan 2009-t1

Upload: feeda1977

Post on 05-Apr-2018

235 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  1/33

  ARAS

  1.Perbincangan guru 1

  2. Latih tubi

  ARAS

  1.Perbincangan guru 1,2 &3

  2. Latih tubi

  *penanaman

  *penjagaan anak pokok

  ARAS

  1.Perbincangan guru 1,2 &3

  2. Latih tubi

  *jenis paip,penyambungan paip dan bahan paip

  *jenis dan kelengkapan paip

  *mengenalpasti jenis paip

  Kandungan

  * pengenalan sistem bekalan air di rumah

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : KERJA PAIP

  (BAHAGIAN TERAS)

  Objektif/Kemahiran Aktiviti

  * mengenalpasti sistem bekalan air di rumah

  *mengenalpasti jenis dan fungsi penyambung

  *menjaga anak pokok

  Kandungan

  * pembiakan secara keratan

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Minggu : 5-7 Tarikh: 24/1-8/2 Cuti:Tahun Baru Cina

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : TANAMAN HIASAN

  (BAHAGIAN TERAS)

  Objektif/Kemahiran Aktiviti

  * mengenalpasti jenis jenis keratan

  *menyediakan medium tanaman

  * Pengurusan Organisasi Bengkel Dan Keselamatan

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Minggu : 3-4 Tarikh: 10/1-21/1 Cuti: Hari Raya Haji

  (BAHAGIAN TERAS)

  AktivitiObjektif/Kemahiran

  Kandungan

  * menyediakan struktur organisasi bengkel

  *mempraktikkan struktur organisasi bengkel

  *mengamalkan langkah keselamatan

  RANCANGAN TAHUNAN

  Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup Tingkatan 1(PERD) Tahun : 2009

  Tarikh: 5/1-9/1Minggu : 1-2 Cuti:

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : ORGANISASI BENGKEL DAN KESELAMATAN

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  2/33

  ARAS

  1.Perbincangan guru 1,2 &3

  2. Latih tubi

  *jenis wayar dan kerja pendawaian

  ARAS1.Perbincangan guru 1,2 &3

  2. Latih tubi

  3. Amali

  *alatan tangan dan mesin

  *penghasilan projek

  ARAS

  1.Perbincangan guru 1,2 &3

  2. Latih tubi

  3.Amali

  *penghasilan artikel

  *menggunakan mesin jahit

  Kandungan

  *mesin jahit

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : JAHITAN

  (BAHAGIAN TERAS)

  Objektif/Kemahiran Aktiviti

  *mengenalpasti mesin jahit

  *menerangkan fungsi bahagian mesin

  *mendokumentasi & membuat persembahan

  Kandungan

  * pengenalan rekabentuk dan teknologi

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Minggu : 17-21 Tarikh: 11/4-6/5 Cuti:

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : REKABENTUK & PENGHASILAN PROJEK

  (BAHAGIAN TERAS)

  Objektif/Kemahiran Aktiviti* menyatakan definisi rekabentuk dan teknologi

  *mengenalpasti faktor utama rekabentuk

  *mengenalpasti fungsi fius

  Kandungan

  * sumber dan kegunaan elektrik

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Minggu : 11-16 Tarikh: 28/2-8/4 Cuti:

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : ELEKTRIK

  (BAHAGIAN TERAS)

  Objektif/Kemahiran Aktiviti

  * mengenalpasti sumber dan kegunaan elektrik

  *mengenalpasti jenis wayar dan plag

  Minggu : 8-10 Tarikh: 14/2-21/2 Cuti:

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  3/33

  ARAS

  1.Perbincangan guru 1,2 &3

  2. Latih tubi

  *bentuk dan jenis perniagaan

  *faktor mempengaruhi perniagaan

  ARAS1.Perbincangan guru 1,2 &3

  2. Latih tubi

  *pengendalian perniagaan

  *bantuan perniagaan

  ARAS

  1.Perbincangan guru 1,2 &3

  2. Latih tubi

  *jenis dokumen*maklumat penting dalam dokumen

  *mengira diskaun dan syarat pembayaran

  Kandungan

  *kepentingan dokumen

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : DOKUMEN PERNIAGAAN

  (BAHAGIAN ELEKTIF)

  Objektif/Kemahiran Aktiviti

  *menjelaskan cara menyimpan dokumen

  *membezakan diskaun tunai & niaga

  *menyatakan etika amalan perniagaan

  Kandungan

  * langkah penubuhan perniagaan kecil

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Minggu : 31-35 Tarikh: 18/7-12/8 Cuti:

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : PENUBUHAN & PEGENDALIAN PERNIAGAAN

  (BAHAGIAN ELEKTIF)

  Objektif/Kemahiran Aktiviti* merancang perniagaan

  *menyediakan penyata aliran tunai

  *senarai faktor mempengaruhi perniagaan

  Kandungan

  * konsep & kepentingan perniagaan

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Minggu : 27-30 Tarikh: 20/6-11/7 Cuti:

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : PENGENALAN KEPADA PERNIAGAAN

  (BAHAGIAN ELEKTIF)

  Objektif/Kemahiran Aktiviti

  * membanding perniagaan dahulu dan sekarang

  *meramal perubahan ciri perniagaan

  Minggu : 22-26 Tarikh: 9/5-13/6 Cuti:

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  4/33

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  5/33

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  6/33

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  7/33

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  8/33

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  9/33

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  10/33

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  11/33

  ARAS

  1.Perbincangan guru 1

  2. Latih tubi

  ARAS

  1.Perbincangan guru 1,2 &3

  2. Latih tubi

  *penanaman

  *penjagaan anak pokok

  ARAS

  1.Perbincangan guru 1,2 &3

  2. Latih tubi

  *jenis paip,penyambungan paip dan bahan paip

  *jenis dan kelengkapan paip

  Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup Tingkatan 1(ERT) Tahun : 2009

  *mengenalpasti jenis paip

  Kandungan

  * pengenalan sistem bekalan air di rumah

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : KERJA PAIP

  (BAHAGIAN TERAS)

  Objektif/Kemahiran Aktiviti

  * mengenalpasti sistem bekalan air di rumah

  *mengenalpasti jenis dan fungsi penyambung

  *menjaga anak pokok

  Kandungan

  * pembiakan secara keratan

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Minggu : 5-7 Tarikh: 24/1-8/2 Cuti:Tahun Baru Cina

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : TANAMAN HIASAN

  (BAHAGIAN TERAS)

  Objektif/Kemahiran Aktiviti

  * mengenalpasti jenis jenis keratan

  *menyediakan medium tanaman

  * Pengurusan Organisasi Bengkel Dan Keselamatan

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Minggu : 3-4 Tarikh: 10/1-21/1 Cuti: Hari Raya Haji

  Objektif/Kemahiran Aktiviti

  * menyediakan struktur organisasi bengkel

  *mempraktikkan struktur organisasi bengkel

  *mengamalkan langkah keselamatan

  Kandungan

  RANCANGAN TAHUNAN

  Minggu : 1-2 Tarikh: 5/1-9/1 Cuti:

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : ORGANISASI BENGKEL DAN KESELAMATAN

  (BAHAGIAN TERAS)

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  12/33

  ARAS

  1.Perbincangan guru 1,2 &3

  2. Latih tubi

  *jenis wayar dan kerja pendawaian

  ARAS1.Perbincangan guru 1,2 &3

  2. Latih tubi

  3.Amali

  *alatan tangan dan mesin

  *penghasilan projek

  ARAS

  1.Perbincangan guru 1,2 &3

  2. Latih tubi

  3.Amali

  *penghasilan artikel

  *mesin jahit

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  *mengenalpasti mesin jahit

  *menerangkan fungsi bahagian mesin

  *menggunakan mesin jahit

  Kandungan

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : JAHITAN

  (BAHAGIAN TERAS)

  *mendokumentasi & membuat persembahan

  Kandungan

  Objektif/Kemahiran Aktiviti

  * pengenalan rekabentuk dan teknologi

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Minggu : 17-21 Tarikh: 11/4-6/5 Cuti:

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : REKABENTUK & PENGHASILAN PROJEK

  (BAHAGIAN TERAS)

  Objektif/Kemahiran Aktiviti* menyatakan definisi rekabentuk dan teknologi

  *mengenalpasti faktor utama rekabentuk

  *mengenalpasti fungsi fius

  Kandungan

  * sumber dan kegunaan elektrik

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Minggu : 11-16 Tarikh: 28/2-8/4 Cuti:

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : ELEKTRIK

  (BAHAGIAN TERAS)

  Objektif/Kemahiran Aktiviti

  * mengenalpasti sumber dan kegunaan elektrik

  *mengenalpasti jenis wayar dan plag

  Minggu : 8-10 Tarikh: 14/2-21/2 Cuti:

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  13/33

  ARAS

  1.Perbincangan guru 1,2 &3

  2. Latih tubi

  *perancangan menu

  *prinsip memasak & kaedah memasak

  ARAS1.Perbincangan guru 1,2 &3

  2. Latih tubi

  *penyediaan bater

  ARAS

  1.Perbincangan guru 1,2 &3

  2. Latih tubi

  *penyediaan makanan

  *menyedia,memasak,menghias dan pengiraan kos

  Kandungan

  *sumber kuih tempatan

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : KUIH TEMPATAN

  (BAHAGIAN ELEKTIF)

  Objektif/Kemahiran Aktiviti

  *menerangkan pegertian kuih tempatan

  *menerangkan sumber kuih tempatan

  *jenis bater

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Minggu : 28-29 Tarikh: 2/7-13/7 Cuti:

  Objektif/Kemahiran Aktiviti*menerangkan pegertian bater

  *mengenalpasti jenis bater

  *menyenaraikan makanan dari bater cair & pekat

  Kandungan

  Impak/Refleksi:

  Minggu : 26-27 Tarikh: 18/6-29/6 Cuti:

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : BATER

  (BAHAGIAN ELEKTIF)

  *menerangkan faktor utama merancang diet

  *menerangkan prinsip asas diet seimbang

  *menyediakan rancangan kerja

  Kandungan

  *diet seimbang

  Pengisian Kurikulum

  Minggu : 22-25 Tarikh: 7/5-15/6 Cuti:

  Tajuk/Bidang Pembelajaran :PEMAKANAN & PENGURUSAN SAJIAN

  (BAHAGIAN ELEKTIF)

  Objektif/Kemahiran Aktiviti

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  14/33

  ARAS

  1.Perbincangan guru 1,2 &3

  2. Latih tubi

  *pemilihan pakaian

  *penjagaan pakaian

  ARAS

  1.Perbincangan guru 1,2 &3

  2. Latih tubi

  3.Amali

  *penghasilan projek jahitan

  ARAS

  1.Perbincangan guru 1,2 &3

  2. Latih tubi

  *perkembangan perniagaan dan masa depannya

  *bentuk dan jenis perniagaan

  *mengenalpasti bentuk perniagaan

  Kandungan

  * pengenalan kepada perniagaan

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : PERNIAGAAN & KEUSAHAWANAN

  (BAHAGIAN ELEKTIF)

  Objektif/Kemahiran Aktiviti

  *menerangkan maksud keperluan & kehendak

  *mengenalpasti perubahan dalam perniagaan

  *mengenalpasti tanda pola

  Kandungan

  *proses jahitan

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Minggu : 38-39 Tarikh: 24/9-13/10 Cuti:

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : JAHITAN

  (BAHAGIAN ELEKTIF)Objektif/Kemahiran Aktiviti

  *menerangkan pegertian kelim

  *menyenaraikan jenis kelim

  *mengenalpasti alat mendobi

  Kandungan

  *fabrik

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Minggu : 32-37 Tarikh: 23/7-23/9 Cuti:

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : PAKAIAN

  (BAHAGIAN ELEKTIF)

  Objektif/Kemahiran Aktiviti

  *menerangkan jenis ciri fabrik

  *pilih stail dan corak pakaian yang sesuai

  Minggu : 30-31 Tarikh: 16/7-20/7 Cuti:

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  15/33

  ARAS

  Kandungan

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : ULANGKAJI & PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

  Objektif/Kemahiran Aktiviti

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Minggu : 40-42 Tarikh: 15/10-15/11 Cuti:

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  16/33

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  17/33

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  18/33

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  19/33

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  20/33

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  21/33

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  22/33

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  23/33

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  24/33

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  25/33

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  26/33

  ARAS

  1.Perbincangan guru 1

  2. Latih tubi

  ARAS

  1.Perbincangan guru 1,2 &3

  2. Latih tubi

  *penanaman

  *penjagaan anak pokok

  ARAS

  1.Perbincangan guru 1,2 &3

  2. Latih tubi

  *jenis paip,penyambungan paip dan bahan paip

  *jenis dan kelengkapan paip

  *mengenalpasti jenis paip

  Kandungan

  * pengenalan sistem bekalan air di rumah

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Minggu : 8-10 Tarikh: 14/2-21/2 Cuti:

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : KERJA PAIP

  (BAHAGIAN TERAS)

  Objektif/Kemahiran Aktiviti

  * mengenalpasti sistem bekalan air di rumah

  *mengenalpasti jenis dan fungsi penyambung

  *menjaga anak pokok

  Kandungan

  * pembiakan secara keratan

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Minggu : 5-7 Tarikh: 24/1-8/2 Cuti:Tahun Baru Cina

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : TANAMAN HIASAN

  (BAHAGIAN TERAS)

  Objektif/Kemahiran Aktiviti

  * mengenalpasti jenis jenis keratan

  *menyediakan medium tanaman

  Kandungan

  * Pengurusan Organisasi Bengkel Dan Keselamatan

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Minggu : 3-4 Tarikh: 10/1-21/1 Cuti: Hari Raya Haji

  (BAHAGIAN TERAS)

  Objektif/Kemahiran Aktiviti

  * menyediakan struktur organisasi bengkel

  *mempraktikkan struktur organisasi bengkel

  *mengamalkan langkah keselamatan

  RANCANGAN TAHUNAN

  Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup Tingkatan 1(KT) Tahun : 2009

  Minggu : 1-2 Tarikh: 5/1-9/1 Cuti:

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : ORGANISASI BENGKEL DAN KESELAMATAN

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  27/33

  ARAS

  1.Perbincangan guru 1,2 &3

  2. Latih tubi

  *jenis wayar dan kerja pendawaian

  ARAS

  1.Perbincangan guru 1,2 &32. Latih tubi

  3. Amali

  *alatan tangan dan mesin

  *penghasilan projek

  ARAS

  1.Perbincangan guru 1,2 &3

  2. Latih tubi

  3Amali

  *penghasilan artikel

  Kandungan

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : JAHITAN

  (BAHAGIAN TERAS)

  Objektif/Kemahiran Aktiviti

  *mesin jahit

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  *mengenalpasti mesin jahit

  *menerangkan fungsi bahagian mesin

  *menggunakan mesin jahit

  *mendokumentasi & membuat persembahan

  Kandungan

  * pengenalan rekabentuk dan teknologi

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Minggu : 17-21 Tarikh: 11/4-6/5 Cuti:

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : REKABENTUK & PENGHASILAN PROJEK

  (BAHAGIAN TERAS)

  Objektif/Kemahiran Aktiviti

  * menyatakan definisi rekabentuk dan teknologi*mengenalpasti faktor utama rekabentuk

  *mengenalpasti fungsi fius

  Kandungan

  * sumber dan kegunaan elektrik

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Minggu : 11-16 Tarikh: 28/2-8/4 Cuti:

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : ELEKTRIK

  (BAHAGIAN TERAS)

  Objektif/Kemahiran Aktiviti

  * mengenalpasti sumber dan kegunaan elektrik

  *mengenalpasti jenis wayar dan plag

  Minggu : 22-29 Tarikh: 7/5-6/7 Cuti:

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : ELEKTRIK

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  28/33

  ARAS

  1.Perbincangan guru 1,2 &3

  2. Latih tubi

  3 Amali

  *penggunaan meter pelbagai

  *kuasa elektrik

  ARAS

  1.Perbincangan guru 1,2 &3

  2. Latih tubi3Amali

  *pengenalan pergerakan elektromekanikal

  ARAS

  1.Perbincangan guru 1,2 &3

  2. Latih tubi

  *perkembangan perniagaan dan masa depannya

  *bentuk dan jenis perniagaan

  (BAHAGIAN ELEKTIF)

  Objektif/Kemahiran Aktiviti

  *membuat pemasangan litar siri

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Minggu : 30-37 Tarikh: 9/7-24/9 Cuti:

  *membuat pemasangan litar selari

  *menerangkan maksud dan mengira kuasa

  Kandungan

  *jenis litar elektrik

  *menyatakan konsep pergerakan mekanikal

  *menyatakan jenis pergerakan mekanikal*mengenalpasti jenis dan fungsi gear

  Kandungan

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : ASAS ELEKTROMEKANIKAL

  (BAHAGIAN ELEKTIF)

  Objektif/Kemahiran Aktiviti

  *pengenalan pergerakan mekanikal

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Minggu : 38-39 Tarikh: 24/9-13/10 Cuti:

  *menerangkan maksud keperluan & kehendak

  *mengenalpasti perubahan dalam perniagaan

  *mengenalpasti bentuk perniagaan

  Kandungan

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : PERNIAGAAN & KEUSAHAWANAN

  (BAHAGIAN ELEKTIF)

  Objektif/Kemahiran Aktiviti

  * pengenalan kepada perniagaan

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

  Minggu : 40-42 Tarikh: 15/10-15/11 Cuti:

  Tajuk/Bidang Pembelajaran : ULANGKAJI & PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  29/33

  ARASAktivitiObjektif/Kemahiran

  Kandungan

  Pengisian Kurikulum Impak/Refleksi:

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  30/33

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  31/33

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  32/33

 • 8/2/2019 rancangan tahunan 2009-t1

  33/33