perencanaan gelagar prategang

Upload: airlangga-sastranegara

Post on 08-Aug-2018

245 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 8/22/2019 Perencanaan Gelagar Prategang

  1/18

  NIM akhir 4

  Diketahui:

  A. Material

  = 20 m

  Beton

  f'c = 40.4 MPa

  f'ci = 30.4 MPa

  Eci = 30000 MPa 3 hariEc = 40000 MPa 28 hari

  Baja

  fpu = 1860 MPa

  fpy = 1450 MPa

  Eps = 200000 MPa

  dps = 12.7 mm

  n strand = 7 (kabel seven wire strand)

  1- = 0.15

  = 0.85

  B. Pembebanan

  =

  =

  Ditanya:

  Bentuk & Dimensi Penampang

  Gaya Prategang & n kabel perlu

  Posisi Kabel

  Tulangan Geser Perlu

  Penyelesaian:

  1. Perhitungan Tegangan Izin

  Saat Transfer:

  fci = -0,6. f'ci

  = -0,6 x 30.4

  = -18.24 MPa

  fti =

  = 0,25 x ( 30.4^0,5)

  = 1.378404875 MPa (di tengah bentang)

  fti =

  = 0,5 x (30.4^0,5)

  = 2.75680975 MPa (di tumpuan)

  Saat Layan:

  fc = -0,45. f'c

  = -0,45 x 40.4

  = -18.18 MPa

  ft =

  = 0,5 x (40.4^0,5)

  = 3.178049716 MPa

  Area = 178064.1600

  Centroid x = 203.2000 mm

  Centroid y = 319.7700 mm

  Moments Inertia x = 9.4668E+09 mm^4

  Moments Inertia y = 1.3953E+09 mm^4

  2

  Ct = 391.4300 mm

  Cb = 319.7700 mm

  h = 711.2000 mm

  b1 = 304.8000 mm

  b2 = 406.4000 mm

  a. Momen Lentur

  qdl = Ac x beton

  = 0.1781 x 2.4

  = 0.4274 t/m

  qsidl = 0.2 t/m

  qLL = 0.34 t/m

  =

  = 1/8 x 0.4274 x 20

  = 21.3677 t.m

  =

  = 1/8 x 0.2 x 20

  = 10.0000 t.m

  =

  = 1/8 x 0.34 x 20

  = 17.0000 t.m

  Hasil:

  Md = 21.3677 t.m

  = 213676992.0000 N.mm

  Msidl + MLL = 27.0000 t.m

  = 270000000.0000 N.mm

  3. Perhitungan St dan Sb perlu

  a. St dan Sb perlu (akibat pembebanan dan sifat material)

  St 15,608,573

  St 14,717,503 mm (di tumpuan)

  Sb 16,168,009 mm

  b. St dan Sb tersedia dari penampang

  St = Ic / Ct

  = 9466821164.642 / 391.43

  = 24,185,221 mm

  Sb = Ic / Cb

  = 9466821164.642 / 319.77

  = 29,605,095 mm

  Hasil:

  = 24,185,221 > St perlu = ######## (di tengah bentang) OK

  = 24,185,221 > St perlu = ######## (di tumpuan) OK

  = 29,605,095 > Sb perlu = ######## OK

  4. Gaya Prategang Awal

  = 1.3785 - ((391.43 / 711.2) x (1.3785-18.24))

  = -9.4192 MPa (di tengah bentang)

  = 2.7569 - ((391.43 / 711.2) x (2.7569-18.24))

  = -8.7994 MPa (di tumpuan)

  Pi =

  = 178064. 16 x 9.41916573826548

  = 1,677,215.8351 N (di tengah bentang)

  Pi =

  = 178064. 16 x 8.79940684211027

  = 1,566,858.9878 N (di tumpuan)

  5. Eksentrisitas Maksimum

  e

  e ((1.3785 - -9.4192) x (24185221.2775/1677215.8351)) + (213676992/1677215.8351)

  e 283.0992986 mm (di tengah bentang)

  e

  e ((2.7569--8.7995) x (24185221.2775/1566858.9879)) + (213676992/1677215.8351)

  e 305.7755732 mm (di tumpuan)

  *dipakai e = 200

  6. Hitung Batas Pi

  Di tengah Bentang

  Saat Awal

  Pi 3,848,953.6312

  Pi 2,057,751.9138

  Saat akhir

  Pi -3,110,653

  Pi 565,054

  Di tumpuan

  Saat Awal

  Pi 1,197,655

  Pi 1,474,351

  Saat akhir

  Pi 1,409,006

  Pi 1,728,825

  Rekap batas

  Tengah Bentang

  Saat Awal Saat Akhir

  Tumpuan

  Saat Awal Saat Akhir

  7. Luas Baja Prategang

  Pi = 2,057,751.9138 N

  Pe = 0.85 x 2057751.9138

  = 1,749,089.1267 N

  = 2057751.9138 / 1450

  = 1419.1393

  n kabel =

  = 1.599760173

  2

  dp = h - e= 711.2 - 200

  = 511.2000 mm

  a = n x Aps x fps

  0,85 x f'c x b

  = 3299993.4

  12211.304

  = 270.2408686 mm

  Mn = n x Aps x fps x (dp- a/2)

  = (((0,25 x (22/7) x (12.7^2))) x 7) x 2 x 1860 x (511.2-(270.2409/2))

  = 1.2411E+09

  0,8. Mn > +

  > 213676992 + 270000000

  > 4.8368 x 10^8 N.mm

  2 bu ah tendo n deng an P i = 205 7751 .9138 N , menimbulkan Mn = 9 .9285 x 10^8 N.mm > Mu = MD + MT = 4.8368 x 10^8 N .mm, OK!

  8. Kontrol Tegangan Izin

  8.a) Saat transfer

  Tengah Bentang

  ft = -3.374655756 MPa < 1.378405

  fb = -18.24 MPa < -18.24

  Tumpuan

  ft = 5.460367482 MPa > 2.75681

  fb = -25.457575 MPa < -18.24

  8.b) Saat layan

  Tengah Bentang

  ft = -6.522530092 MPa < 3.17805

  fb = -12.51888688 MPa > -18.18

  Tumpuan

  ft = 4.641312359 MPa > 3.17805

  fb = -21.63893875 MPa < -18.18

  9. Perhitungan Batas Aman Tendon

  9.a) Nilai Momen Per Pias Bentang

  Akibat MD Akibat MT

  Ra = Rb = 4.2735 t Ra = Rb = 5.4000 t

  qdl = 0.4274 t/mqsidl = 0.2 t/m

  qLL = 0.34 t/m

  kt =2

  = -(53165.2252 / 319.77)

  = -166.2608 mm

  kb =2

  = (53165.2252 / 391.43)

  = 135.8231 mm

  Pi = 2,057,751.9138 N

  Pe = 1,749,089.1267 N

  Di atas Tumpuan 0.0000 m

  Batas bawah

  =

  e5 = 135.8231 mm

  0 8 x 1.2411 x 10^9

  .9285 x 10^8 N.mm

  =

  =

  akibat LL

  Momen tengah bentang

  akibat DL

  Momen tengah bentang

  akibat SIDL

  Momen tengah bentang

  t/m0.54

  0.15 x 213676992 + 270000000

  0.85 x 1.37840487520902 - -18.18

  St

  +

  0.85 x 2.75680975041804 - -18.18

  St

  0.15 x 213676992 + 270000000

  3.17804971641414 - 0.85 x -18.24

  Sb

  cti

  LSDDt

  ff

  MMMS

  )1(

  cit

  LSDDb

  ff

  MMMS

  )1(

  cif'.25,0

  cif'.5,0

  cf'.5,0

  101.

  600

  76.

  200

  304.800

  711.

  200

  127.

  000

  127.

  000

  319.

  770

  391.

  430

  )( fcciftcih

  cftci

  t

  fcci

  fcci

  fcci

  )( fcciftcih

  cftci

  t

  fcci

  fcci

  fcci

  I

  D

  I

  t

  p

  M

  p

  Sxfcciftci

  I

  D

  I

  t

  p

  M

  p

  Sxfcciftci

  )/.1(

  )/(

  2rce

  ASMfP

  tc

  tDti

  i

  )/.1(

  )/(

  2rce

  ASMfP

  b

  cbDcii

  )/.1(

  )/(

  2rce

  ASMfP

  tc

  tTc

  i

  )/.1(

  )/(

  2rce

  ASMfP

  b

  cbTtsi

  )/.1(

  )(2rce

  AfP

  t

  ctii

  )/.1(

  )(2

  rce

  AfP

  b

  cci

  i

  t

  Dt

  c

  i

  S

  M

  r

  ce

  A

  Ptf )1(2

  .

  b

  Db

  c

  i

  S

  M

  r

  ce

  A

  Pbf )1( 2

  .

  )1(2

  .

  r

  ce

  A

  Pt t

  c

  if

  )1( 2.

  r

  ce

  A

  P

  bb

  c

  if

  tTt

  c

  e

  S

  M

  r

  ce

  A

  Ptf )1(2

  .

  b

  Tb

  c

  e

  S

  M

  r

  ce

  A

  Pbf )1( 2

  .

  )1( 2.

  r

  ce

  A

  Pt t

  c

  ef

  )1( 2.

  r

  ce

  A

  P

  bb

  c

  ef

  )/.1(

  )(

  2rce

  AfP

  tcts

  i

  )/.1(

  )(

  2rce

  AfP

  b

  cci

 • 8/22/2019 Perencanaan Gelagar Prategang

  2/18

  Batas atas

  =

  e5 = -166.2608 mm

  1/8 Bentang 2.5000 m

  =

  = 9.3484 t.m

  Batas bawah

  =

  = 93483684 / 2057751.9138

  = 45.4300 mm

  e4 =

  = 135.8231 + 45.4301

  = 181.2531 mm

  + = ############## N.mm

  = 11.8125 t.m

  Batas atas

  =

  = 118125000 / 1749089.12673

  = 67.5352 mm

  e4 = -

  = 67.5352 - -166.2609

  = 233.7960 mm

  1/4 Bentang 5.0000 m

  =

  = 16.0258 t.m

  Batas bawah

  =

  = 160257744 / 2057751.9138

  = 77.8800 mm

  e3 =

  = 135.8231 + 77.8801

  = 213.7031 mm

  + = ############## N.mm

  = 20.2500 t.m

  Batas atas

  =

  = 202500000 / 1749089.12673

  = 115.7745 mm

  e3 = -

  = 115.7746 - -166.2609

  = 282.0354 mm

  3/8 Bentang 7.5000 m

  =

  = 20.0322 t.m

  Batas bawah

  =

  = 200322180 / 2057751.9138

  = 97.3500 mm

  e2 =

  = 135.8231 + 97.3501

  = 233.1731 mm

  = ############## N.mm

  = 25.3125 t.m

  Batas atas

  =

  = 253125000 / 1749089.12673

  = 144.7182 mm

  e2 = -

  = 144.7182 - -166.2609

  = 310.9790 mm

  1/2 Bentang 10.0000 m

  =

  = 21.3677 t.m

  Batas bawah

  =

  = 213676992 / 2057751.9138

  = 103.8400 mm

  e1 =

  = 135.8231 + 103.8401

  = 239.6631 mm

  = ##############

  = 27.0000 t.m

  Batas atas

  =

  = 270000000 / 1749089.12673

  = 154.3661 mm

  e1 = -

  = 154.3661 - -166.2609

  = 320.6269 mm

  10. Perencanaan Balok Prategang

  10.a) Perhitungan Tulangan Utama

  qdl = 0.4274 t/m

  L = 4.0000 m *(1 segmen 4 m)

  Mu = 0.8547 t.m

  = 8,547,079.6800 N.mm

  = 13 mm

  = 10 mm

  = 30 mm

  fy = 400 MPa

  f'c = 40.4 MPa

  h = 711.2000 mm

  b1 = 304.8000 mm

  b2 = 406.4000 mm

  d = h p - sengkang tul. Utama

  = 711.2 30 - 10 ( .13)

  = 664.7 mm

  Ac' = 153883.36

  '

  a = 186.2970297

  b = -320

  c = 0.0836

  dengan rumus abc diperoleh akar2 persamaan:

  x1 = 1.718

  x2 = -0.0002612

  = 0.0002612

  min = 1,4 / fy

  = 1,4 / 400

  = 0.0035

  = 0.0035000

  As = . b. D

  = 0.0035 x ((304.8 + 406.4) / 2) x 664.7

  = 827.28562

  10.b) Perhitungan Tulangan Geser

  *Pengaruh Beban Mati

  = 0.6274 t/m

  L = 20 m

  = 20000 mm

  Vu = 1/2. q. L

  = 0,5 x 0.627353984 x 20

  = 6.27353984 t

  = 62,735.3984 N

  d = 664.7000 mm

  Vc = gaya lintang yang ditahan oleh beton

  Untuk perhitungan Vc ini, harus dilihat dari dua hal yaitu

  -retak akibat geseran pada badan penampang (Vcw)

  -retak miring akibat lentur (Vci)

  -nilai Vc adalah nilai terkecil dari Vcw dan Vci

  Vcw = '0,5

  Vp = komponen vertikal dari gaya prategang

  Vp = 27,949.0187 N

  Bw = 250 mm *Separuh Elastomer

  fpc = Pe / Ac

  = 1749089.1268 / 178064.16

  = 9.822802785

  Vcw = '0,5

  = (((0,29 x (40.4^0,5)) + (0,3 x 9.8229)) x 250 x 664.7) + 27949.0187

  = 823,945.4933 N

  Mcr = ' '0,5

  = (9466821164.642 / 391.43) x ((0,5 x (40.4^0,5)) + 9.8229)

  = ############## N.mm

  Tegangan terbesar terdapat pada jarak x atau 0,25.L dari tumpuan, maka:

  x = 0,25 x L

  = 0,25 x 20 m

  = 5000 mm

  Mmax / Vt =

  = ((20000. 5000) - 5000) / (20000 - 2.5000)

  = 7500 mm

  Vci = '0,5

  = (0,05 x 250 x 664.7 x (40.4^0,5)) + (314428494.5389 / 7500)

  = 52,811.2412 + 41923.79927

  = 94,735.0404 N

  dipakai = 94,735.0404 N

  = 104,558.9973 N

  Vs =

  = (62735.3984 / 0, 6) - 94735.0405

  = 9,823.9569 N

  0,5.Vc = 0,5 x 94735.0404343639

  = 47,367.5202 N

  Dibutuhkan Tulangan Geser, (Vu / ) > 0,5.Vc

  Av / S = Vs / (fy.d)

  Av / S = 9823.95689896942 / (400 x 664.7)

  Av / S = 0.036948837

  Av = 78.57142857

  0.03695 = 78.5714285714286 / S

  S = Av / (Av / S)

  = 78.5715 / 0.037

  = 2126.492578 mm

  = 212.6492578 cm

  S = 0,75 x h

  = 533.4 mm

  = 53.34 cm

  S = 24 inch

  = 60.96 cm

  S = 53.34 *(Dipakai yg terkecil)

  40 *Sesuaikan dengan bentang

  Mu / Ac' x d

  Mu / Ac' x d

  0.0836

  tulan an utama

  tulan an sen kan

  Mu / Ac' x d

  0.0836

 • 8/22/2019 Perencanaan Gelagar Prategang

  3/18

  angan Beton Prategang

  NIM akhir 4

  iketahui:

  . MaterialPanjang bentang :

  L = 20 m

  Beton

  Mutu beton pada umur 28 hari :

  f'c = 40.4 MPa

  Mutu beton pada umur 3 hari :

  f'ci = 30.4 MPa

  Modulus elastisitas beton pada umur 3 hari :

  Eci = 30000 MPa

  Modulus elastisitas beton pada umur 28 hari :

  Ec = 40000 MPa

  Berat jenis beton :

  beton = 2.4 t/m

  Baja

  Mutu baja prategang ultimit :

  fpu = 1860 MPa

  Mutu baja prategang leleh :

  fpy = 1450 MPa

  Modulus elastisitas baja prategang :

  Eps = 200000 MPa

  Diameter baja prategang :dps = 12.70 mm (1 strand)

  Jumlah Strand (dalam 1 stendon):

  n strand = 7 (kabel seven wire strand)

  Kehilangan prategang :

  1- = 0.15 (prategang residual)

  = 0.85

  . Pembebanan

  Beban berat sendiri balok :

  qdl = - t/m

  Beban mati :

  qsidl = 0.20 t/m

  Beban hidup :

  qLL = 0.34 t/m

  itanya:

  Bentuk & Dimensi Penampang

  Gaya Prategang & n kabel perlu

  Posisi Kabel

  Tulangan Geser Perlu

  BAB 3

  PERHITUNGAN

  Anggen

 • 8/22/2019 Perencanaan Gelagar Prategang

  4/18

  angan Beton Prategang

  enyelesaian:

  . Perhitungan Tegangan Izin

  Saat Transfer:

  Tegangan tekan ijin saat awal :

  fci = -0,6. f'ci

  = -0,6 x 30.4

  = -18.24 MPa

  Tegangan tarik ijin saat awal di tengah bentang :

  fti =

  = 0,25 x ( 30.4^0,5)

  = 1.3784 MPa

  Tegangan tarik ijin saat awal di tumpuan :

  fti =

  = 0,5 x (30.4^0,5)

  = 2.7568 MPa

  Saat Layan:

  Tegangan tekan ijin saat akhir :

  fc = -0,45. f'c

  = -0,45 x 40.4

  = -18.1800 MPa

  Tegangan akhir ijin saat akhir :

  ft =

  = 0,5 x (40.4^0,5)

  = 3.1780 MPa

  . Perhitungan Momen Yang Terjadi

  Anggen

 • 8/22/2019 Perencanaan Gelagar Prategang

  5/18

  angan Beton Prategang

  Data Penampang :

  Luas = 178064.1600 mm

  Moments Inertia x = 9.4668E+09 mm^4

  Moments Inertia y = 1.3953E+09 mm^4

  R2

  = 53165.2252 mm

  Ct = 391.4300 mm

  Cb = 319.7700 mm

  h = 711.2000 mm

  b1 = 304.8000 mm

  b2 = 406.4000 mm

  . Momen Lentur

  Beban berat sendiri balok :

  qdl = Ac x beton

  = 0.1781 x 2.4

  = 0.4274 t/m

  Beban mati :

  qsidl = 0.20 t/m

  Beban hidup :

  qLL = 0.34 t/m

  = 1/8.qdl.l

  = 1/8 x 0.4274 x 20

  = 21.3677 t.m

  = 1/8.qsidl.l

  = 1/8 x 0.2 x 20

  = 10.0000 t.m

  = 1/8.qLL.l

  = 1/8 x 0.34 x 20

  = 17.0000 t.m

  Hasil perhitungan momen :

  Md = 21.3677 t.m

  = 2.1368E+08 N.mm

  Msidl + MLL = 27.0000 t.m

  = 2.7000E+08 N.mm

  . Perhitungan Modulus Penampang Serat Atas (St) dan Modulus Penampang Serat Bawah (Sb) perlu

  . Modulus Penampang St dan Modulus Sb perlu (akibat pembebanan dan sifat material)

  Perhitungan Modulus Penampang Serat Atas (St) perlu di tengah bentang :

  St 15,608,573 mm

  (akibat LL )

  Momen tengah bentang

  St ((0.15 x 213676992) + 270000000)

  ((0.85 x 1.37840487520902) - -18.18)

  (akibat DL )

  Momen tengah bentang

  (akibat SIDL )

  Momen tengah bentang

  Anggen

 • 8/22/2019 Perencanaan Gelagar Prategang

  6/18

  angan Beton Prategang

  Perhitungan Modulus Penampang Serat Atas (St) perlu di tumpuan :

  St 14,717,503 mm

  Perhitungan Modulus Penampang Serat Bawah (Sb) :

  Sb 16,168,009 mm

  . Modulus Penampang Serat Atas (St) dan Modulus Penampang Serat Bawah (Sb) tersedia dari penamp

  Modulus Penampang Serat Atas (St) tersedia :

  St = Ic / Ct

  = 9466821164.642 / 391.43

  = 24,185,221 mm

  Modulus Penampang Serat Bawah (Sb) tersedia :

  Sb = Ic / Cb

  = 9466821164.642 / 319.77

  = 29,605,095 mm

  Hasil perhitungan Modulus Penampang Serat Atas (St) dan Modulus Penampang Serat Bawah (Sb) :

  t tersedia = 24,185,221 > St perlu = 15,608,573 mm OK

  t tersedia = 24,185,221 > St perlu = 14,717,503 mm OK

  b tersedia 29,605,095 > Sb perlu = 16,168,009 mm OK

  . Gaya Prategang Awal

  = 1.3785 - ((391.43 / 711.2) x (1.3785-18.24))

  = -9.4192 MPa (di tengah bentang)

  = 2.7569 - ((391.43 / 711.2) x (2.7569-18.24))

  = -8.7994 MPa (di tumpuan)

  ((0.15 x 213676992) + 270000000)

  (3.17804971641414 - (0.85 x -18.24))

  =

  Modulus Penampang Serat Atas (St) :

  Modulus Penampang Serat Bawah (Sb) :

  =

  St ((0.15 x 213676992) + 270000000)

  ((0.85 x 2.75680975041804) - -18.18)

  Sb

  Anggen

 • 8/22/2019 Perencanaan Gelagar Prategang

  7/18

  angan Beton Prategang

  Gaya Prategang Awal di tengah bentang :

  Pi = Ac x fcci

  = 178064.16 x 9.41916573826548

  = 1,677,215.8351 N

  Gaya Prategang Awal di tumpuan :

  Pi = Ac x fcci

  = 178064.16 x 8.79940684211027

  = 1,566,858.9878 N

  . Eksentrisitas Maksimum

  Eksentrisitas Maksimum di tengah bentang :

  e

  e ((1.3785 - -9.4192) x (24185221.2775/1677215.8351)) + (213676992/1677215.8351)

  e 283.0992986 mm

  Eksentrisitas Maksimum di tumpuan :

  e

  e ((2.7569--8.7995) x (24185221.2775/1566858.9879)) + (213676992/1677215.8351)

  e 305.7755732 mm

  Asumsi eksentrisitas kurang dari eksentrisitas maksimum di tengah bentang, maka dipakai :

  e = 200 mm

  . Mencari Batas - batas Gaya Prategang

  Batas - batas Gaya Prategang Di tengah Bentang

  Saat Awal

  Pi

  Pi 3,848,953.6312 N

  Pi

  Pi 2,057,751.9138 N

  ((1.3785 + (213676992 / 24185221.2775)) x 178064.16)

  (-1 + ((200 x 391.43) / 53165.2252))

  ((--18.24 + (213676992 / 29605094.8014)) x 178064.16)

  (1 + ((200 x 319.77) / 53165.2252))

  Anggen

 • 8/22/2019 Perencanaan Gelagar Prategang

  8/18

  angan Beton Prategang

  Saat akhir

  Pi

  Pi -3,110,653 N

  Pi

  Pi 565,054 N

  Batas - batas Gaya Prategang Di tumpuan

  Saat Awal

  Pi

  (-1 + ((200 x 391.43) / 53165.2252))

  Pi 1,197,655 N

  Pi

  (1 + (200 x 319.77) / 53165.2252)

  Pi 1,474,351 N

  Saat akhir

  Pi

  Pi 1,409,006 N

  Pi

  Pi 1,728,825 N

  (3.1781 x 178064.16)

  (--18.24 x 178064.16)

  (3.1781 x 178064.16)

  ((-1+((200 x 391.43) / 53165.2252)) x 0.85)

  ((-1+((200 x 391.43) / 53165.2252)) x 0.85)

  ((-3.1781 + (270000000 / 29605094.8014)) x 178064.16)

  ((1+((200 x 319.77) / 53165.2252)) x 0.85)

  ((-18.18 + (270000000 / 24185221.2775)) x 178064.16)

  (--18.18 x 178064.16)

  ((1+((200 x 319.77) / 53165.2251898529)) x 0.85)

  Anggen

 • 8/22/2019 Perencanaan Gelagar Prategang

  9/18

  angan Beton Prategang

  Rekapitulasi Hasil Batas - batas Gaya Prategang :

  Tengah Bentang

  Saat Awal Saat Akhir

  Pi 3,848,953.6313 N Pi -3,110,652.8725 N

  Pi 2,057,751.9138 N Pi 565,053.8796 N

  Tumpuan

  Saat Awal Saat Akhir

  Pi 1,197,655.2692 N Pi 1,409,006.1991 N

  Pi 1,474,350.7547 N Pi 1,728,824.6079 N

  . Luas Baja Prategang

  Maka batas prategang yang memenuhi persyaratan ( Pi) adalah :

  Pi = 1,197,655.2692 N

  Gaya Prategang Efektif (Pe)

  Pe = . Pi

  = 0.85 x 1197655.2692

  = 1,018,006.9788 N

  Luas Baja Prategang (Apsperlu)

  Apsperlu = Pi / fpsi

  = 1197655.2692 / 1450

  = 825.9692 mm

  Jumlah kabel (n)

  n = Apsperlu / Aps

  = 825.9692 / (((0,25 x (22/7) x (12.7^2))) x 7)

  = 0.93109436

  1 Tendon

  Gaya Prategang Aktual (Pi)

  Pi = Pi . n

  = 1197655.2692 x 1

  = 1,197,655.2692 N

  Gaya Prategang Aktual Efektif (Pe)

  Pe = Pe . n

  = 1018006.97882 x 1

  = 1,018,006.9788 N

  Luas Baja Prategang Aktual (Apsaktual)

  Apsaktual = Jumlah tendon . Luas satu tendon

  = n . 1/4 D2

  = 1 x (0,25 x (22/7) x (12.7^2) x 7)

  = 887.095 mmJarak dari serat tekan terluar :

  dp = h - e'

  = 711.2 - (319.77 - 200)

  = 591.4300 mm

  . Anggen

 • 8/22/2019 Perencanaan Gelagar Prategang

  10/18

  cangan Beton Prategang

  Tinggi blok tegangan persegi panjang ekivalen :

  a = n x Aps x fps

  0,85 x f'c x b

  =

  = 1649996.712211.304

  = 135.1204343 mm

  Kuat momen nominal :

  Mn = n x Aps x fps x (dp- a/2)

  = (((0,25 x (22/7) x (12.7^2))) x 7) x 1 x 1860 x (591.43-(135.1205/2)

  = 8.6438E+08 N.mm

  Faktor reduksi dikali Momen nominal

  0,8. Mn > MD + MT

  > 213676992 + 270000000

  > 4.8368 x 10^8 N.mm

  1 buah tendon dengan Pi = 1197655.2692 N, menimbulkan Mn = 6.9151 x 10^8 N.mm > Mu = MD + MT = 4.8368 x 10^8 N.mm, OK!

  Momen tahanan tendon > momen akibat beban sehingga tulangan non-prategang secara teoritis tidak diperlukan,

  namun tetap dipasang sebagai tulangan pembentuk.

  8. Kontrol Tegangan Izin

  8.a) Saat transfer

  Tegangan serat di tengah bentang

  Tepi atas :

  ft = -1,197,655.2692 -213676992.0000178,064.1600 24,185,221

  ft = -5.656973521 < 1.378404875 MPa

  Tepi bawah :

  fb = -1,197,655.2692 213676992.0000

  178064.1600 29,605,095

  fb = -7.599273736 > -18.24 MPa

  Tegangan serat di tumpuanTepi atas :

  ft = -1,197,655.2692

  178064.1600

  ft = 3.178049716 > 2.75680975 MPa

  (1 - 1.4726)

  (1 + 1.203)

  (1 - 1.4726)

  0,85 x 40.4 x ((304.8 + 406.4) / 2)

  1 x 887.095 x 1860

  0,8 x 0.8644 x 10^9

  6.9151 x 10^8 N.mm

  S. Anggen

 • 8/22/2019 Perencanaan Gelagar Prategang

  11/18

  angan Beton Prategang

  Tepi bawah :

  fb = -1,197,655.2692

  178064.1600

  fb = -14.81684873 > -18.24 MPa

  .b) Saat layan

  Tegangan serat di tengah bentang

  Tepi atas :

  ft = -1,018,006.9788 -270000000.0000

  178064.1600 24,185,221

  ft = -8.462500193 < 3.178049716 MPa

  Tepi bawah :

  fb = -1,018,006.9788 270000000.0000

  178064.1600 29,605,095

  fb = -3.474269559 > -18.18 MPa

  Tegangan serat di tumpuan

  Tepi atas :

  ft = -1018006.979

  178064.1600

  ft = 2.701342259 < 3.178049716 MPa

  Tepi bawah :

  fb = -1,018,006.9788

  178064.1600

  fb = -12.59432142 > -18.18 MPa

  . Perhitungan Batas Aman Tendon

  .a) Nilai Momen Per Pias Bentang

  Beban yang Bekerja :

  Akibat MD

  Ra = Rb = 4.2735 t

  Akibat MT

  Ra = Rb = 5.40 t

  (1 + 1.203)

  (1 + 1.203)

  (1 - 1.4726)

  (1 + 1.203)

  (1 - 1.4726)

  Anggen

 • 8/22/2019 Perencanaan Gelagar Prategang

  12/18

  angan Beton Prategang

  Beban yang bekerja :

  qdl = 0.4274 t/m

  qsidl = 0.2 t/m

  qLL = 0.34 t/m

  Posisi kern atas (diatas garis netral)

  kt = -(r2

  / Cb)

  = -(53165.2252 / 319.77)= -166.2608 mm

  Posisi kern bawah (dibawah garis netral)

  kb = (r2

  / Ct)

  = (53165.2252 / 391.43)

  = 135.8231 mm

  Gaya prategang

  Pi = 1,197,655.2692 N

  Gaya prategang efektif

  Pe = 1,018,006.9788 N

  Di atas Tumpuan 0.0000 m

  Batas bawah

  amin = 0 mm

  e5 = 135.8231 mm

  Batas atas

  amax = 0 mm

  e5 = -166.2608 mm

  1/8 Bentang 2.5000 m

  MD = 93,483,684.0000 N.mm

  = 9.3484 t.m

  Batas bawah

  amin = MD /Pi

  = 93483684 / 1197655.2692

  = 78.0556 mm

  e4 = kb + amin= 135.8231 + 78.0556

  = 213.8787 mm

  MSD + MLL = ############## N.mm

  = 11.8125 t.m

  Batas atas

  amax = MT /Pe

  = 118125000 / 1018006.97882

  = 116.0356 mm

  e4 = amax - kt

  = 116.0356 - -166.2609

  = 282.2964 mm

  0.54 t/m

  . Anggen

 • 8/22/2019 Perencanaan Gelagar Prategang

  13/18

  cangan Beton Prategang

  1/4 Bentang 5.0000 m

  MD = ############## N.mm

  = 16.0258 t.m

  Batas bawah

  amin = MD /Pi= 160257744 / 1197655.2692

  = 133.8096 mm

  e3 = kb + amin= 135.8231 + 133.8096

  = 269.6326 mm

  MSD + MLL = ############## N.mm

  = 20.2500 t.m

  Batas atas

  amax = MT /Pe

  = 202500000 / 1018006.97882= 198.9181 mm

  e3 = amax - kt

  = 198.9181 - -166.2609

  = 365.1789 mm

  3/8 Bentang 7.5000 m

  MD = ############## N.mm

  = 20.0322 t.m

  Batas bawah

  amin = MD /Pi

  = 200322180 / 1197655.2692

  = 167.2620 mm

  e2 = kb + amin= 135.8231 + 167.262

  = 303.0850 mm

  MSD + MLL = ############## N.mm

  = 25.3125 t.m

  Batas atas

  amax = MT /Pe

  = 253125000 / 1018006.97882

  = 248.6476 mm

  e2 = amax - kt

  = 248.6477 - -166.2609

  = 414.9084 mm

  S. Anggen

 • 8/22/2019 Perencanaan Gelagar Prategang

  14/18

  angan Beton Prategang

  1/2 Bentang 10.0000 m

  MD = ############## N.mm

  = 21.3677 t.m

  Batas bawah

  amin = MD /Pi= 213676992 / 1197655.2692

  = 178.4128 mm

  e1 = kb + amin= 135.8231 + 178.4128

  = 314.2358 mm

  MSD + MLL = ##############

  = 27.0000 t.m

  Batas atas

  amax = MT /Pe

  = 270000000 / 1018006.97882

  = 265.2241 mm

  e1 = amax - kt

  = 265.2242 - -166.2609

  = 431.4849 mm

  0. Perencanaan Balok Prategang

  0.a) Perhitungan Tulangan Geser

  Pengaruh Beban Mati dan tambahan beban luar

  qdl + qsd = 0.6274 t/m

  Panjang bentang (L)

  L = 20 m= 20000 mm

  Gaya geser terfaktor (Vu)

  Vu = 1/2. q. L

  = 0,5 x 0.627354 x 20

  = 6.2735 t

  = 62,735.3984 N

  Jarak dari serat tekan terluar ke pusat berat tulangan tarik

  d = 664.7000 mm

  Vc = gaya lintang yang ditahan oleh beton

  Untuk perhitungan Vc ini, harus dilihat dari dua hal yaitu

  -retak akibat geseran pada badan penampang (Vcw)-retak miring akibat lentur (Vci)

  -nilai Vc adalah nilai terkecil dari Vcw dan Vci

  Kuat geser badan (Vcw)

  Vcw = (0,29. (f 'c)0,5

  + 0,3.fpc).bw.d + Vp

  Komponen vertikal dari gaya prategang di penampang (Vp)

  Vp = komponen vertikal dari gaya prategang

  Vp = 16,266.9218 N

  . Anggen

 • 8/22/2019 Perencanaan Gelagar Prategang

  15/18

  angan Beton Prategang

  Lebar badan (Bw)

  Bw = 350 mm

  Tegangan tekan beton akibat gaya prategang dari beban luar (fpc)

  fpc = Pe / Ac

  = 1018006.9789 / 178064.16

  = 5.717079612 N/mm

  Vcw = (0,29. (f 'c)0,5 + 0,3.fpc).bw.d + Vp

  = (((0,29 x (40.4^0,5)) + (0,3 x 5.7171)) x 350 x 664.7) + 16266.9219

  = 844,109.1960 N

  Momen akibat beban hidup yang bekerja menimbulkan retak

  Mcr = (Ic' / Yt).((0,5.f'c0,5

  ) + fpc)

  = (9466821164.642 / 391.43) x ((0,5 x (40.4 0,5)) + 5.7171)

  = ############## N.mm

  Tegangan terbesar terdapat pada jarak x atau 0,25.L dari tumpuan, maka:

  x = 0,25 x L

  = 0,25 x 20 m

  = 5000 mm

  Mmax / Vt = ((L. x) - x) / (L - 2.x)= ((20000. 5000) - 5000) / (20000 - 2.5000)

  = 7500 mm

  Kekuatan lentur geser

  Vci = 0,05.bw.d.(f'c)0,5

  + (Vt.Mcr) / Mmax

  = (0,05 x 350 x 664.7 x (40.4 0,5)) + (215130671.1071 / 7500)

  = 73,935.7376 + 28684.08948

  = 102,619.8271 N

  ipakai Vc = Vci = 102,619.8271 N

  Kekuatan geser nominal

  Vu / = 62735.3984 / 0,6

  = 104,558.9973 N

  Kuat geser nominal tulangan geser (Vs)

  Vs = (Vu / ) - Vc

  = (62735.3984 / 0,6) - 102619.8272

  = 1,939.1702 N

  0,5 kuat geser nominal beton

  0,5.Vc = 0,5 x 102619.8272

  = 51,309.9136 N

  Dibutuhkan Tulangan Geser, (Vu / ) > 0,5.Vc

  Mencari kebutuhan luas sengkang per milimeter panjang

  Av / S = Vs / (fy.d)

  Av / S = 1939.1703 / (400 x 664.7)

  Av / S = 0.007293 mm/mm

  Luas 1 tulangan sengkang dengan diameter 10 mm

  Av = 78.5714 mm tulangan sengkang 10 m

  idapatkan 0.0072934 = 78.5715 / S

  S = Av / (Av / S)

  = 78.5715 / 0.0073

  = 10772.9436 mm

  = 1077.2944 cm

  Anggen

 • 8/22/2019 Perencanaan Gelagar Prategang

  16/18

  angan Beton Prategang

  S = 0,75 x h

  = 533.4 mm

  = 53.34 cm

  S = 24 inch

  = 60.96 cm

  S = 53.34 *(Dipakai yg terkecil)

  40 *Sesuaikan dengan bentang

  Anggen

 • 8/22/2019 Perencanaan Gelagar Prategang

  17/18

  Wandrianto S. Anggen

  I 1111 094

  NIM akhir 4

  Diketahui:

  A. Material

  = 20 m

  Betonf'c = 40.4 MPa

  f'ci = 30.4 MPa

  Eci = 30000 MPa 3 hari

  Ec = 40000 MPa 28 hari

  Baja

  fpu = 1860 MPa

  fpy = 1450 MPa

  Eps = 200000 MPa

  dps = 12.7 mm

  n strand = 7 (kabel seven wire strand)

  1- = 0.15

  = 0.85

  B. Pembebanan

  = -

  =

  Ditanya:

  Bentuk & Dimensi Penampang

  Gaya Prategang & n kabel perlu

  Posisi Kabel

  Tulangan Geser Perlu

  Penyelesaian:

  1. Perhitungan Tegangan Izin

  Saat Transfer:

  fci = -0,6. f'ci

  = -0,6 x 30.4

  = -18.24 MPa

  fti =

  = 0,25 x ( 30.4^0,5)

  = 1.378404875 MPa (di tengah bentang)

  fti =

  = 0,5 x (30.4^0,5)= 2.75680975 MPa (di tumpuan)

  Saat Layan:

  fc = -0,45. f'c

  = -0,45 x 40.4

  = -18.18 MPa

  ft =

  = 0,5 x (40.4^0,5)

  = 3.178049716 MPa

  2. Perhitungan Momen Yang Terjadi

  Area = 178064.1600

  Centroid x = 203.2000 mm

  Centroid y = 319.7700 mm

  Moments Inertia x = 9.4668E+09 mm^4

  Moments Inertia y = 1.3953E+09 mm^4

  2

  Ct = 391.4300 mm

  Cb = 319.7700 mm

  h = 711.2000 mm

  b1 = 304.8000 mm

  b2 = 406.4000 mm

  a. Momen Lentur

  qdl = Ac x beton

  = 0.1781 x 2.4

  = 0.4274 t/m

  qsidl = 0.2 t/m

  qLL = 0.34 t/m

  =

  = 1/8 x 0.4274 x 20

  = 21.3677 t.m

  =

  = 1/8 x 0.2 x 20= 10.0000 t.m

  =

  = 1/8 x 0.34 x 20

  = 17.0000 t.m

  Hasil:

  Md = 21.3677 t.m

  = 213676992.0000 N.mm

  Msidl + MLL = 27.0000 t.m

  = 270000000.0000 N.mm

  3. Perhitungan St dan Sb perlu

  a. St dan Sb perlu (akibat pembebanan dan sifat material)

  St 15,608,573

  St 14,717,503 mm (di tumpuan)

  Sb 16,168,009 mm

  b. St dan Sb tersedia dari penampang

  St = Ic / Ct

  = 9466821164.642 / 391.43

  = 24,185,221 mm

  Sb = Ic / Cb

  = 9466821164.642 / 319.77

  = 29,605,095 mm

  Hasil:

  St tersedia = 24,185,221 > St perlu = ######## (di tengah bentang) OK

  St tersedia = 24,185,221 > St perlu = ######## (di tumpuan) OK

  Sb tersedia = 29,605,095 > Sb perlu = ######## OK

  4. Gaya Prategang Awal

  = 1.3785 - ((391.43 / 711.2) x (1.3785-18.24))

  = -9.4192 MPa (di tengah bentang)

  = 2.7569 - ((391.43 / 711.2) x (2.7569-18.24))

  = -8.7994 MPa (di tumpuan)

  Pi =

  = 178064. 16 x 9. 41916573826548

  = 1,677,215.8351 N (di tengah bentang)

  Pi =

  = 178064. 16 x 8. 79940684211027

  = 1,566,858.9878 N (di tumpuan)

  5. Eksentrisitas Maksimum

  e

  e ((1.3785 - -9.4192) x (24185221.2775/1677215.8351)) + (213676992/1677215.8351)

  e 283.0992986 mm (di tengah bentang)

  e

  e ((2.7569--8.7995) x (24185221.2775/1566858.9879)) + (213676992/1677215.8351)

  e 305.7755732 mm (di tumpuan)

  *dipakai e = 200

  6. Hitung Batas Pi

  Di tengah Bentang

  Saat Awal

  Pi

  Pi 3,848,953.6312

  Pi

  Pi 2,057,751.9138

  Saat akhir

  Pi

  Pi -3,110,653

  Pi

  Pi 565,054

  Di tumpuan

  Saat Awal

  Pi

  (-1 + ((200 x 391.43) / 53165.2252))

  Pi 1,197,655

  Pi

  (1 + (200 x 319.77) / 53165.2252)

  Pi 1,474,351

  Saat akhir

  Pi

  Pi 1,409,006

  Pi

  Pi 1,728,825

  Rekap batas

  Tengah Bentang

  Saat Awal Saat Akhir

  Tumpuan

  Saat Awal Saat Akhir

  7. Luas Baja Prategang

  Pi = 1,197,655.2692 N

  Pe = 0.85 x 1197655.2692

  = 1,018,006.9788 N

  = 1197655.2692 / 1450

  = 825.9692

  n kabel =

  = 0.93109436

  1

  Pi baru = 1,197,655.2692 N

  Pe baru = 1,018,006.9788 N

  Aps baru = 887.095 mm

  dp = h - e'

  = 711.2 - (319.77 - 200)

  = 591.4300 mm

  a = n x Aps x fps

  0,85 x f'c x b

  = 1649996.7

  12211.304

  = 135.1204343 mm

  Mn = n x Aps x fps x (dp- a/2)

  = (((0,25 x (22/7) x (12.7^2))) x 7) x 1 x 1860 x (591.43-(135.1205/2))

  = 8.6438E+08

  0,8. Mn >

  > 213676992 + 270000000

  > 4.8368 x 10^8 N.mm

  1 buah tendo n deng an Pi = 1197 655 .2692 N , menimbulkan Mn = 6 .9151 x 10^8 N.mm > Mu = MD + MT = 4.8368 x 10^8 N .mm, OK!

  8. Kontrol Tegangan Izin

  8.a) Saat transfer

  Tengah Bentang

  ft = -5.656973521 MPa < 1.378405

  fb = -7.599273736 MPa > -18.24

  Tumpuan

  ft = 3.178049716 MPa > 2.75681

  fb = -14.81684873 MPa > -18.24

  8.b) Saat layan

  Tengah Bentang

  ft = -8.462500193 MPa < 3.17805

  fb = -3.474269559 MPa > -18.18

  Tumpuan

  ft = 2.701342259 MPa < 3.17805

  fb = -12.59432142 MPa > -18.18

  9. Perhitungan Batas Aman Tendon

  9.a) Nilai Momen Per Pias Bentang

  Akibat MD Akibat MT

  3.1781 x 178064.16

  -1+ 200 x 391.43 / 53165.2252 x 0.85

  --18.18 x 178064.16

  1+ 200 x 319.77 / 53165.2251898529 x 0.85

  0 8 x 0.8644 x 10 9

  6.9151 x 10^8 N.mm

  +

  3.17804971641414 - 0.85 x -18.24

  =

  1.3785 + 213676992 / 24185221.2775 x 178064.16

  -1 + 200 x 391.43 / 53165.2252

  --18.24 + 213676992 / 29605094.8014 x 178064.16

  1 + 200 x 319.77 / 53165.2252

  -18.18 + 270000000 / 24185221.2775 x 178064.16

  -1+ 200 x 391.43 / 53165.2252 x 0.85

  - +

  1+ 200 x 319.77 / 53165.2252 x 0.85

  3.1781 x 178064.16

  --18.24 x 178064.16

  0.15 x 213676992 + 270000000

  0.85 x 1.37840487520902 - -18.18

  St 0.15 x 213676992 + 270000000

  0.85 x 2.75680975041804 - -18.18

  akibat LL

  Momen tengah bentang

  akibat DL

  Momen tengah bentang

  akibat SIDL

  Momen tengah bentang

  =

  St

  Sb

  cti

  LSDDt

  ff

  MMMS

  )1(

  cit

  LSDDb

  ff

  MMMS

  )1(

  cif'.25,0

  cif'.5,0

  cf'.5,0

  )( fcciftcih

  cftci

  t

  fcci

  fcci

  fcci

  )( fcciftcih

  cftci

  t

  fcci

  fcci

  fcci

  I

  D

  I

  t

  p

  M

  p

  Sxfcciftci

  I

  D

  I

  t

  p

  M

  p

  Sxfcciftci

  )/.1(

  )/(

  2rce

  ASMfP

  tc

  tDti

  i

  )/.1(

  )/(

  2rce

  ASMfP

  b

  cbDcii

  )/.1(

  )/(

  2rce

  ASMf

  P tc

  tTc

  i

  )/.1(

  )/(

  2rce

  ASMfP

  b

  cbTtsi

  )/.1(

  )(2rce

  AfP

  t

  ctii

  )/.1(

  )(2

  rce

  AfP

  b

  cci

  i

  t

  Dt

  c

  i

  S

  M

  r

  ce

  A

  Ptf )1(2

  .

  b

  Db

  c

  i

  S

  M

  r

  ce

  A

  Pbf )1( 2

  .

  )1(2

  .

  r

  ce

  A

  Pt t

  c

  if

  )1( 2.

  r

  ce

  A

  P

  bb

  c

  if

  tTt

  c

  e

  S

  M

  r

  ce

  A

  Ptf )1(2

  .

  b

  Tb

  c

  e

  S

  M

  r

  ce

  A

  Pbf )1( 2

  .

  )1( 2.

  r

  ce

  A

  Pt t

  c

  ef

  )1( 2.

  r

  ce

  A

  P

  bb

  c

  ef

  )/.1(

  )(

  2rce

  AfP

  tcts

  i

  )/.1(

  )(

  2rce

  AfP

  b

  cci

 • 8/22/2019 Perencanaan Gelagar Prategang

  18/18

  Ra = Rb = 4.2735 t Ra = Rb = 5.4000 t

  qdl = 0.4274 t/m

  qsidl = 0.2 t/m

  qLL = 0.34 t/m

  kt = 2

  = -(53165.2252 / 319.77)

  = -166.2608 mm

  kb =2

  = (53165.2252 / 391.43)

  = 135.8231 mm

  Pi = 1,197,655.2692 N

  Pe = 1,018,006.9788 N

  Di atas Tumpuan 0.0000 m

  Batas bawah

  =

  e5 = 135.8231 mm

  Batas atas

  =

  e5 = -166.2608 mm

  1/8 Bentang 2.5000 m

  =

  = 9.3484 t.m

  Batas bawah

  =

  = 93483684 / 1197655.2692

  = 78.0556 mm

  e4 =

  = 135.8231 + 78.0556

  = 213.8787 mm

  = ############## N.mm

  = 11.8125 t.m

  Batas atas

  =

  = 118125000 / 1018006.97882

  = 116.0356 mm

  e4 = -

  = 116.0356 - -166.2609

  = 282.2964 mm

  1/4 Bentang 5.0000 m

  =

  = 16.0258 t.m

  Batas bawah

  =

  = 160257744 / 1197655.2692

  = 133.8096 mm

  e3 =

  = 135.8231 + 133.8096

  = 269.6326 mm

  + = ############## N.mm

  = 20.2500 t.m

  Batas atas

  =

  = 202500000 / 1018006.97882

  = 198.9181 mm

  e3 = -

  = 198.9181 - -166.2609

  = 365.1789 mm

  3/8 Bentang 7.5000 m

  =

  = 20.0322 t.m

  Batas bawah

  =

  = 200322180 / 1197655.2692

  = 167.2620 mm

  e2 =

  = 135.8231 + 167.262

  = 303.0850 mm

  + = ############## N.mm

  = 25.3125 t.m

  Batas atas

  =

  = 253125000 / 1018006.97882

  = 248.6476 mm

  e2 = -

  = 248.6477 - -166.2609

  = 414.9084 mm

  1/2 Bentang 10.0000 m

  =

  = 21.3677 t.m

  Batas bawah

  =

  = 213676992 / 1197655.2692

  = 178.4128 mm

  e1 =

  = 135.8231 + 178.4128

  = 314.2358 mm

  + = ##############

  = 27.0000 t.m

  Batas atas

  =

  = 270000000 / 1018006.97882

  = 265.2241 mm

  e1 = -

  = 265.2242 - -166.2609

  = 431.4849 mm

  10. Perencanaan Balok Prategang

  10.a) Perhitungan Tulangan Utama

  qdl = 0.4274 t/mL = 4.0000 m *(1 segmen 4 m)

  Mu = 0.8547 t.m

  = 8,547,079.6800 N.mm

  = 13 mm

  = 10 mm

  = 30 mm

  fy = 400 MPa

  f'c = 40.4 MPa

  h = 711.2000 mm

  b1 = 304.8000 mmb2 = 406.4000 mm

  d = h p - sengkang tul. Utama

  = 711.2 30 - 10 ( .13)

  = 664.7 mm

  Ac' = 153883.36

  '

  a = 186.2970

  b = -320

  c = 0.0836

  dengan rumus abc diperoleh akar2 persamaan:

  x1 = 1.718

  x2 = -0.0002612

  = 0.0002612

  min = 1,4 / fy

  = 1,4 / 400

  = 0.0035

  = 0.0035000

  As perlu = . b. D

  = 0.0035 x ((304.8 + 406.4) / 2) x 664.7

  = 827.28562

  = 18 buah

  As tersedia = 2390.1429 mm > As perlu = 827.28562 mm

  10.b) Perhitungan Tulangan Geser

  *Pengaruh Beban Mati

  = 0.6274 t/m

  L = 20 m

  = 20000 mm

  Vu = 1/2. q. L

  = 0,5 x 0.627353984 x 20

  = 6.27353984 t

  = 62,735.3984 N

  d = 664.7000 mm

  Vc = gaya lintang yang ditahan oleh beton

  Untuk perhitungan Vc ini, harus dilihat dari dua hal yaitu

  -retak akibat geseran pada badan penampang (Vcw)

  -retak miring akibat lentur (Vci)

  -nilai Vc adalah nilai terkecil dari Vcw dan Vci

  Vcw = '0,5

  Vp = komponen vertikal dari gaya prategang

  Vp = 16,266.9218 N

  Bw = 350 mm

  fpc = Pe / Ac

  = 1018006.9789 / 178064.16

  = 5.717079612

  Vcw = '0,5

  = (((0,29 x (40.4^0,5)) + (0,3 x 5.7171)) x 350 x 664.7) + 16266.9219

  = 844,109.1960 N

  Mcr = ' '0,5

  = (9466821164.642 / 391.43) x ((0,5 x (40.4^0,5)) + 5.7171)= ############## N.mm

  Tegangan terbesar terdapat pada jarak x atau 0,25.L dari tumpuan, maka:

  x = 0,25 x L

  = 0,25 x 20 m

  = 5000 mm

  Mmax / Vt =

  = ((20000. 5000) - 5000) / (20000 - 2.5000)

  = 7500 mm

  Vci = '0,5

  = (0,05 x 350 x 664.7 x (40.4^0,5)) + (215130671.1071 / 7500)= 73,935.7376 + 28684.08948

  = 102,619.8271 N

  dipakai = 102,619.8271 N

  = 104,558.9973 N

  Vs =

  = (62735.3984 / 0, 6) - 102619.8272

  = 1,939.1702 N

  0,5.Vc = 0,5 x 102619.8272

  = 51,309.9136 N

  Dibutuhkan Tulangan Geser, (Vu / ) > 0,5.Vc

  Av / S = Vs / (fy.d)

  Av / S = 1939.1703 / (400 x 664.7)

  Av / S = 0.007293

  Av = 78.5714

  didapatkan 0.00729 = 78.5715 / S

  S = Av / (Av / S)

  = 78.5715 / 0.0073

  = 10772.9436 mm= 1077.2944 cm

  S = 0,75 x h

  = 533.4 mm

  = 53.34 cm

  S = 24 inch

  = 60.96 cm

  S = 53.34 *(Dipakai yg terkecil)

  40 *Sesuaikan dengan bentang

  Mu / Ac' x d

  Mu / Ac' x d

  0.0836

  Di akai tulan an okok

  t/m

  tulan an utama

  tulan an sen kan

  Mu / Ac' x d

  0.54