pemikiran kritis dan kreatif group

of 44 /44
PEMIKIRAN KRITIS DAN KREATIF (PPP 4023) BAB 5: PEMIKIRAN KREATIF

Author: mazmon-mahmud

Post on 12-Nov-2014

11.903 views

Category:

Automotive


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. PEMIKIRAN KRITIS DAN KREATIF (PPP 4023) BAB 5: PEMIKIRAN KREATIF
 • 2. MARSHITA BINTI AROP L20112008645 SURIANI BINTI SHAFIEI L20112008641 NOOR DIANA BINTI JAFAR L20112008634 NURUL JANNAH BINTI NASARI L20112008653SITI FIRDAUS BINTI MOHAMAD DAMIN L20112008640
 • 3. DEFINISI KREATIF Menurut Kamarudin,2003 dalam Jamal etc. Pemikiran Kritis dan Kreatif menyatakan: - berasal dari perkataan create yang bermaksud kata dasarnya mencipta. - merujuk kepada suatu ciptaan baharu yang tidak pernah wujud sebelum ini. - dikaitkan dengan pelbagai aktiviti untuk memperkembangkan sesuatu, menambah, mempertingkatkan, memperbaiki, memperkukuh dan memperluaskan sesuatu yang telah sedia ada.
 • 4. Menurut Maimunah,2004 Pemikiran Kreatif:- keupayaan untuk menjana idea-idea baru yangmenyimpang daripada kebiasaan- Dikatakan permulaan kepada kreativiti keranapenjanaan idea memungkinkan wujudnya kreativitidalam tujuan penyelesaian sesuatu masalah,penambahbaikan, produktiviti, keberkesanan dan nilaitambah.
 • 5. Istilah KREATIVITI secara universal:1)Sidney W.Tiedt(1961): -kreativiti sebagai suatu hasil cipta yang baru dan asli, sesuatuyang memperlihatkan hubungan yang baru serta juga penggunaanimaginasi dan penerokaan.2) Merujuk kepada satu proses pemikiran yang berbeza daripada oranglain atau satu cara unik untuk membuat sesuatu.animasi pembelajaran matematika 1.flv3) Kebolehan minda untuk mengambil pelbagai cebisan maklumat melaluipelbagai aktiviti otak dan melahirkan entiti baru.......Contoh Video Guru Mengajar Solo.flv4) Pelajar Psikologi di California State University, Northridge -kebolehan mengguna imaginasi, insight, intelek dan perasaanuntuk menggerakkan sesuatu idea daripada keadaan sekarang kepadasatu keadaan alternatif yang belum pernah diterokai.........Pictures2012-09-22
 • 6. CIRI-CIRI PEMIKIRAN KREATIF
 • 7. Sumber daripadaPemikiran Kritis danKreatif:Teori danAplikasi.Pengarang:Jamal @ NordinYunus, Khuan WaiBing, MarinahAwang, SuzyantyMohd Shokory danZuraidah Zainol)
 • 8. PERBEZAAN DEFINISI
 • 9. CIRI INDIVIDU YANG KREATIF
 • 10. PROSES YANG KREATIF
 • 11. LANGKAH PROSES BERFIKIR KREATIFGraham Wallas(1926) :
 • 12. Persediaan Peringkat awal dalam proses berfikir kreatif. Pemikir akan mengenal pasti dan menjelaskan masalah sebenar yang wujud atau produk yang hendak dihasilkan. Pemikir akan menerokai sumber-sumber yang relevan dari segi pengetahuan, bahan, maklumat yang akan dikumpul, dipilih dan di nilai. Mengambil masa yang agak lama
 • 13. Pengeraman Peringkat paling mudah. Pemikir akan berhenti seketika untuk berfikir permasalahan yang terlibat di peringkat persediaan. Mengalih fikiran kepada perkara-perkara lain. Pemikir akan merenung idea-idea yang telah dikumpul di peringkat persediaan. Meluangkan masa untuk merehatkan minda. Proses pengeraman idea hanya berlaku dalam otak sahaja.
 • 14. Iluminasi Peringkat puncak dalam proses berfikir. Boleh berlaku dalam masa yang singkat. Pemikir dapat mengubah persepsi dan kombinasikan idea baru atau satu transformasi yang menghasilkan penyelesaian atau jawapan yang memuaskan. Pemikir akan rasa keseronokkan, penuh semangat dan kepuasan dapat menghasilkan idea atau cari penyelesaian yang dikehendaki pengalaman Aha atau Eureka.
 • 15. Verifikasi Proses terakhir dalam berfikir kreatif. Menyemak dan menilai idea atau jawapan yang dihasilkan. Penting kerana pemikir mungkin menghasilkan penemuan baru yang tidak berguna dan tidak berupaya selesaikan masalah. Pemikir perlu ke tahap persediaan dan pengeraman sekiranya idea yang dijana tidak boleh diterima atau digunakan.
 • 16. HASIL KREATIVITI MASYARAKAT JEPUN (SAWAH PADI)
 • 17. Produk YangKreatif
 • 18. Bagaimana KreativitiBagaimana Kreativiti Berlaku? Berlaku?
 • 19. 3. M ::Method 3. M Method1. M : Minda reset 2. M ::Motivasi 2. M Motivasi - -Apakah kaedah2 yang Apakah kaedah2 yang - Minda perlu di reset - -Beri motivasi kepada dpt. digunakan untuk dpt. digunakan untuk Beri motivasi kepada dalam mencari diri dan orang lain untuk menghasilkan idea, menghasilkan idea, diri dan orang lain untuk penyelesaian2 kepada mengeluarkan idea-idea. mengemukakan idea, mengemukakan idea, mengeluarkan idea-idea. sesuatu isu. mengeluarkan idea dan mengeluarkan idea dan pelbagai ttg. menjana pelbagai ttg. menjana idea. idea. 7. A ::Action 7. A Action (bertindak) (bertindak) 4. II::Ingin tahu 4. Ingin tahu- -Cepat bertindak. Cepat bertindak. - -Ingin tahu tentang Ingin tahu tentang peristiwa, terpesona peristiwa, terpesona dengan alatan, berminat dengan alatan, berminat dengan idea-idea baru. dengan idea-idea baru. 6. R ::Reasoning 6. R Reasoning 5. Q : Questioning (mempunyai alasan (mempunyai alasan (suka menyoal)munasabah/ justifikasi)munasabah/ justifikasi) - Untuk mendapatkan- -Dapat meminimakan risiko, Dapat meminimakan risiko, pengetahuan, mengumpuldapat mengelakkan kesilapan dapat mengelakkan kesilapan fakta, memahami denganbesar, menjimatkan masa. besar, menjimatkan masa. lebih jelas, membina keyakinan.
 • 20. APLIKASI KREATIVITI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menurut Maimunah (2004), Penyelidikan yang pernah dibuat di Amerika Syarikat mendapatiINFO bahawa potensi kanak-kanak akan semakin menurun selaras dengan peningkatan umur. (sumber daripada Pemikiran Kritis dan Kreatif:Teori dan Aplikasi.Pengarang:Jamal @ Nordin Yunus, Khuan Wai Bing, Marinah Awang, Suzyanty Mohd Shokory dan Zuraidah Zainol)
 • 21. PERKARA YANG DAPAT MERANGSANGPERTUMBUHAN KREATIVITI KANAK-KANAKMenurut Hallman(1967): Sumber daripada Pemikiran Kritis dan1. Jangan cepat menilai Kreatif:Teori dan Aplikasi.Pengarang:2. Menggunakan soalan terbuka Jamal @ Nordin Yunus, Khuan Wai3. Menggalakkan minat belajar sendiri Bing, Marinah Awang, Suzyanty4. Menggalakkan minat terlebih belajar Mohd Shokory dan Zuraidah Zainol)5. Menggunakan fleksibiliti intelektual6. Menggalakkan penilaian kendiri7. Membantu mereka yang mengalami kekecewaan dan kegagalan
 • 22. KAEDAH MENINGKATKAN KREATIVITI PELAJAR
 • 23. KAEDAH MENINGKATKAN KREATIVITI PELAJAR
 • 24. KAEDAH MENINGKATKAN KREATIVITI PELAJAR
 • 25. KAEDAH MENINGKATKAN KREATIVITI PELAJAR Sumber diperoleh daripada Jurnal Pengajian Umum : :Peranan guru dalam memupuk Sumber diperoleh daripada Jurnal Pengajian Umum Peranan guru dalam memupuk kreativiti pelajar, MOHAMAD MOHSIN MOHAMAD SAID & NASRUDDIN YUNOS. kreativiti pelajar, MOHAMAD MOHSIN MOHAMAD SAID & NASRUDDIN YUNOS. Dimuatturun : :http://www.ukm.my/jmalim/images/vol_09_2008/artikel%205%20- Dimuatturun http://www.ukm.my/jmalim/images/vol_09_2008/artikel%205%20- %20mohsin%20ms%2057-72.pdf %20mohsin%20ms%2057-72.pdf
 • 26. Menurut Adams (1986), terdapat empat jenis halangan kreativiti :
 • 27. 1. Halangan Persepsi1. Menghalang seseorang daripada mempersepsi masalah atau maklumat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya:- Apabila seseorang individu telah membuat andaian bahawa dia sudah tahu tentang sesuatu perkara yang difikirkan. Apabila seseorang hanya berminat untuk melihat apa yang diharapkannya sahaja (stereotyping) sehingga tidak mampu melihat permasalahan sebenar yang berlaku.2. Kecenderungan menetapkan batasan kepada sesuatu masalah yang berlaku dan kegagalan melihat masalah daripada pelbagai perspektif turut menyumbang kepada kreativiti yang bercambah.3. Berlaku apabila minda seseorang menjadi tepu sehingga menyebabkan kegagalan untuk menggunakan kesemua input sensorinya.[persepsi=gambaran atau bayangan dalam hati atau fikiran, Kamus Dewan Edisi Keempat]
 • 28. 2. Halangan Emosi1. Boleh menyekat kreativiti apabila wujud perasaan marah, takut, bimbang dan benci yang melampau. Contoh :- Seseorang yang mudah takut untuk melakukan kesilapan cenderung untuk tidak mengambil sebarang risiko dan enggan bertoleransi terhadap sesuatu yang tidak pasti. Seseorang yang terlalu mementingkan keselamatan diri, lebih suka menilai atau menghakimi idea daripada menjanakan idea.2. Berlaku apabila individu tidak dapat bertenang, tidak berupaya mengekalkan minat untuk memikir secara mendalam atau berada dalam situasi kurang cabaran.3. Individu yang tidak dapat membezakan realiti dan fantasi kerana dalam pemikiran kreatif, imaginasi perlu dikawal supaya tidak lari dari realiti.
 • 29. 3. Halangan Budaya dan Persekitaran Budaya:1. Apabila seseorang individu mementingkan taboo, iaitu kepercayaan karut atau pantang larang.2. Apabila ketiadaan humor di sepanjang proses menyelesaikan sesuatu masalah. Ini kerana kebiasaannya orang yang serius tidak akan membenarkan orang lain berjenaka semasa menyelesaikan sesuatu masalah.3. Apabila individu lebih mementingkan penaakulan berbanding intuisi, pemikiran logikal lebih penting daripada imaginasi, sains lebih penting daripada seni dan sastera serta lebih berminat untuk terus mengekalkan tradisi daripada mengubahnya. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, Humor bermaksud keadaan hati (gembira,sedih,marah), kebolehan menyatakan sesuatu yang menggelikan hati
 • 30. 3. Halangan Budaya dan Persekitaran Persekitaran: 1. Apabila persekitaran tidak menyokong aktiviti kreativiti seperti ketiadaan bahan atau suasana bilik yang terlalu bersepah. 2. Kritikan yang melampau terhadap idea yang diutarakan serta sikap ketua terlalu autokratik. 3. Menurut Mohsin Bin Mohamad Said & Nasaruddin Yunus(2008) Halangan dalam persekitaran sekolah iaitu sistem pendidikan, guru dan rakan sebaya adalah penyumbang paling tinggi membantutkan kreativiti seseorang murid. i. Sistem pendidikan FPN mahukan murid JERIS tetapi masih berorientasikan peperiksaan maka murid lebih menghafal. ii. Guru Menurut MacKinnon (1963), guru kebiasaannya tidak menyukai bilik darjah yang pelajarnya terdiri daripada individu yang kreatif. Sebaliknya guru lebih suka kepada bilik darjah yang para pelajarnya terdiri daripada individu yang pengakur dan baik kerana mereka senang dikawal dan diurus. iii. Rakan Sebaya Torrance (1968) melalui kajiannya beliau mendapati bahawa punca kepada penurunan aras kreativiti adalah kerana tekanan agar mereka akur kepada rakan sebaya.Mohamad Mohsin Bin Mohamad Said & Nasruddin Yunus, (2008),Halangan-halangan Kepada Usaha Memupuk Kreativiti di Kalangan Pelajar, Prosiding SKIKS, Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah, 89-96
 • 31. 4. Halangan Intelektual dan Komunikasi Intelektual:1. Intelek atau mental individu yang kurang mantap terhadap sesuatu isu atau masalah menyebabkan kreativiti terbantut di mana akan menghadkan pilihan taktik atau strategi untuk menyelasaikan masalah.2. Dilema intelektual, contohnya kebanyakan mereka yang intelek sering mencurigai sekiranya sesuatu idea atau cadangan penyelesaian terlalu mudah. Komunikasi:1. Berlaku apabila kekurangan maklumat yang betul, menerima maklumat yang salah atau kurangnya kebolehan berkomunikasi dalam menyampaikan idea. Contohnya, kreativiti tidak dapat disampaikan apabila individu tidak mempunyai kemahiran untuk menyatakan idea secara efektif melalui penggunaan rajah atau carta.
 • 32. Menurut Hallman (1967), empat faktor yang menghalang kreativiti seseorang individu :-
 • 33. RUMUSAN Kreativiti merupakan keupayaan menghasilkan sesuatu yang baru melalui penggabungan pengetahuan dan imaginasi tanpa memerlukan intelek istimewa atau IQ yang tinggi. Kreativiti digunakan untuk menghasilkan dan mengembangkan produk, perkhidmatan, pasaran, pembungkusan, promosi, pengiklanan dan penyelesaian masalah. Pemikiran kreatif digunakan bagi menyelesaikan masalah, mencipta peluang-peluang baru dan menyokong idea yang bertentangan dengan fikiran semasa (Ainon dan Abdullah, 2003) Terdapat empat ciri-ciri orang yang kreatif iaitu dinamik, berani, benyak sumber, rajin bekerja dan berdikari (Vincent R. Ruggiero, 2010) Proses berfikir kreatif melibakan empa langkah iaitu persediaan, pengeraman, iluminasi dan verifikasi ( Graham Wallas, 1926) Halangan kreativiti terdiri daripada halangan persepsi, halangan emosi, halangan budaya dan persekitaran dan halangan intelektual dan komunikasi.
 • 34. Bibliografi Jamal @ Nordin Yunus,Khuan Wai Bing, Marinah Awang, Suzyanty Mohd Shokory dan Zuraidah Zainol (2012). Pemikiran Kritis dan Kreatif : Teori dan Aplikasi. Kuala Lumpur ,Kaisar Media Kreatif. Mohamad Mohsin Mohamad Said & Nasruddin Yunos (2008). Peranan Guru Dalam Memupuk Kreativiti Pelajar. Universiti Kebangsaan Malaysia. Jurnal Pengajian Umum Bil. 9. dimuatturun daripada http://www.ukm.my/jmalim/images/vol_09_2008/artikel%205%20-%20mohsin %20ms%2057-72.pdf pada 25 September 2012. Mohd. Azhar Abd. Hamid, Zainudin Hassan, Esa Khalid & Othman Abu Kassim (2003). Pendidik Kreatif Sebagai Teras Transformasi Literasi Kreatif di Malaysia. Jurnaldimuatturun daripada http://eprints.utm.my/2286/1/PENDIDIK_KREATIF_SEBAGAI_TERAS_TRANSFOR MASI.pdf pada 25 September 2012.
 • 35. http://nurasyikinrazak.blogspot.com/2009/09/bagaimana- kreativiti-itu-berlaku-dan.html dimuatturun pada 25 September 2012 http://jurnalmalaysia.com/index.php/berita-terkini/46- jurnal/306-kreativiti-kru dimuatturun pada 25 September 2012. http://busuk.org/ping/search/gambar-produk-yang-kreatif- dimuatturun pada 25 September 2012. http://pena-bonda.blogspot.com/2011/07/bagaimana- memupuk-pemikiran-kreatif.html dimuatturun pada 28 September 2012
 • 36. PENILAIAN KENDIRI1) Menurut Parkhurst(1999), definisi terbahagi kepada 3 kategori.Nyatakan dan huraikan secara ringkas setiap kategori tersebut.2) Bagaimanakah ibu bapa dan guru-guru merangsang kreativiti kanak-kanak (Hallman,1967)?3) Nyatakan jenis halangan kreativiti menurut Adams,1986.
 • 37. UJI MINDAUbahkan nombor di atas menjadi ke nombor 36dengan membuang 2 garisan sahaja.
 • 38. Ubahkan kedudukan arah ikan ke arah yangbertentangan dengan hanya menggerakkantiga batang mancis.
 • 39. 1 2 3 2 4 6 3 6 ?Nombor apakah yang hilang?
 • 40. SEKIAN TERIMA KASIH