pemikiran kritis dan kreatif group

Click here to load reader

Download Pemikiran kritis dan kreatif group

Post on 12-Nov-2014

11.896 views

Category:

Automotive

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. PEMIKIRAN KRITIS DAN KREATIF (PPP 4023) BAB 5: PEMIKIRAN KREATIF
 • 2. MARSHITA BINTI AROP L20112008645 SURIANI BINTI SHAFIEI L20112008641 NOOR DIANA BINTI JAFAR L20112008634 NURUL JANNAH BINTI NASARI L20112008653SITI FIRDAUS BINTI MOHAMAD DAMIN L20112008640
 • 3. DEFINISI KREATIF Menurut Kamarudin,2003 dalam Jamal etc. Pemikiran Kritis dan Kreatif menyatakan: - berasal dari perkataan create yang bermaksud kata dasarnya mencipta. - merujuk kepada suatu ciptaan baharu yang tidak pernah wujud sebelum ini. - dikaitkan dengan pelbagai aktiviti untuk memperkembangkan sesuatu, menambah, mempertingkatkan, memperbaiki, memperkukuh dan memperluaskan sesuatu yang telah sedia ada.
 • 4. Menurut Maimunah,2004 Pemikiran Kreatif:- keupayaan untuk menjana idea-idea baru yangmenyimpang daripada kebiasaan- Dikatakan permulaan kepada kreativiti keranapenjanaan idea memungkinkan wujudnya kreativitidalam tujuan penyelesaian sesuatu masalah,penambahbaikan, produktiviti, keberkesanan dan nilaitambah.
 • 5. Istilah KREATIVITI secara universal:1)Sidney W.Tiedt(1961): -kreativiti sebagai suatu hasil cipta yang baru dan asli, sesuatuyang memperlihatkan hubungan yang baru serta juga penggunaanimaginasi dan penerokaan.2) Merujuk kepada satu proses pemikiran yang berbeza daripada oranglain atau satu cara unik untuk membuat sesuatu.animasi pembelajaran matematika 1.flv3) Kebolehan minda untuk mengambil pelbagai cebisan maklumat melaluipelbagai aktiviti otak dan melahirkan entiti baru.......Contoh Video Guru Mengajar Solo.flv4) Pelajar Psikologi di California State University, Northridge -kebolehan mengguna imaginasi, insight, intelek dan perasaanuntuk menggerakkan sesuatu idea daripada keadaan sekarang kepadasatu keadaan alternatif yang belum pernah diterokai.........Pictures2012-09-22
 • 6. CIRI-CIRI PEMIKIRAN KREATIF
 • 7. Sumber daripadaPemikiran Kritis danKreatif:Teori danAplikasi.Pengarang:Jamal @ NordinYunus, Khuan WaiBing, MarinahAwang, SuzyantyMohd Shokory danZuraidah Zainol)
 • 8. PERBEZAAN DEFINISI
 • 9. CIRI INDIVIDU YANG KREATIF
 • 10. PROSES YANG KREATIF
 • 11. LANGKAH PROSES BERFIKIR KREATIFGraham Wallas(1926) :
 • 12. Persediaan Peringkat awal dalam proses berfikir kreatif. Pemikir akan mengenal pasti dan menjelaskan masalah sebenar yang wujud atau produk yang hendak dihasilkan. Pemikir akan menerokai sumber-sumber yang relevan dari segi pengetahuan, bahan, maklumat yang akan dikumpul, dipilih dan di nilai. Mengambil masa yang agak lama
 • 13. Pengeraman Peringkat paling mudah. Pemikir akan berhenti seketika untuk berfikir permasalahan yang terlibat di peringkat persediaan. Mengalih fikiran kepada perkara-perkara lain. Pemikir akan merenung idea-idea yang telah dikumpul di peringkat persediaan. Meluangkan masa untuk merehatkan minda. Proses pengeraman idea hanya berlaku dalam otak sahaja.
 • 14. Iluminasi Peringkat puncak dalam proses berfikir. Boleh berlaku dalam masa yang singkat. Pemikir dapat mengubah persepsi dan kombinasikan idea baru atau satu transformasi yang menghasilkan penyelesaian atau jawapan yang memuaskan. Pemikir akan rasa keseronokkan, penuh semangat dan kepuasan dapat menghasilkan idea atau cari penyelesaian yang dikehendaki pengalaman Aha atau Eureka.
 • 15. Verifikasi Proses terakhir dalam berfikir kreatif. Menyemak dan menilai idea atau jawapan yang dihasilkan. Penting kerana pemikir mungkin menghasilkan penemuan baru yang tidak berguna dan tidak berupaya selesaikan masalah. Pemikir perlu ke tahap persediaan dan pengeraman sekiranya idea yang dijana tidak boleh diterima atau digunakan.
 • 16. HASIL KREATIVITI MASYARAKAT JEPUN (SAWAH PADI)
 • 17. Produk YangKreatif
 • 18. Bagaimana KreativitiBagaimana Kreativiti Berlaku? Berlaku?
 • 19. 3. M ::Method 3. M Method1. M : Minda reset 2. M ::Motivasi 2. M Motivasi - -Apakah kaedah2 yang Apakah kaedah2 yang - Minda perlu di reset - -Beri motivasi kepada dpt. digunakan untuk dpt. digunakan untuk Beri motivasi kepada dalam mencari diri dan orang lain untuk menghasilkan idea, menghasilkan idea, diri dan orang lain untuk penyelesaian2 kepada mengeluarkan idea-idea. mengemukakan idea, mengemukakan idea, mengeluarkan idea-idea. sesuatu isu. mengeluarkan idea dan mengeluarkan idea dan pelbagai ttg. menjana pelbagai ttg. menjana idea. idea. 7. A ::Action 7. A Action (bertindak) (bertindak) 4. II::Ingin tahu 4. Ingin tahu- -Cepat bertindak. Cepat bertindak. - -Ingin tahu tentang Ingin tahu tentang peristiwa, terpesona peristiwa, terpesona dengan alatan, berminat dengan alatan, berminat dengan idea-idea baru. dengan idea-idea baru. 6. R ::Reasoning 6. R Reasoning 5. Q : Questioning (mempunyai alasan (mempunyai alasan (suka menyoal)munasabah/ justifikasi)munasabah/ justifikasi) - Untuk mendapatkan- -Dapat meminimakan risiko, Dapat meminimakan risiko, pengetahuan, mengumpuldapat mengelakkan kesilapan dapat mengelakkan kesilapan fakta, memahami denganbesar, menjimatkan masa. besar, menjimatkan masa. lebih jelas, membina keyakinan.
 • 20. APLIKASI KREATIVITI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menurut Maimunah (2004), Penyelidikan yang pernah dibuat di Amerika Syarikat mendapatiINFO bahawa potensi kanak-kanak akan semakin menurun selaras dengan peningkatan umur. (sumber daripada Pemikiran Kritis dan Kreatif:Teori dan Aplikasi.Pengarang:Jamal @ Nordin Yunus, Khuan Wai Bing, Marinah Awang, Suzyanty Mohd Shokory dan Zuraidah Zainol)
 • 21. PERKARA YANG DAPAT MERANGSANGPERTUMBUHAN KREATIVITI KANAK-KANAKMenurut Hallman(1967): Sumber daripada Pemikiran Kritis dan1. Jangan cepat menilai Kreatif:Teori dan Aplikasi.Pengarang:2. Menggunakan soalan terbuka Jamal @ Nordin Yunus, Khuan Wai3. Menggalakkan minat belajar sendiri Bing, Marinah Awang, Suzyanty4. Menggalakkan minat terlebih belajar Mohd Shokory dan Zuraidah Zainol)5. Menggunakan fleksibiliti intelektual6. Menggalakkan penilaian kendiri7. Membantu mereka yang mengalami kekecewaan dan kegagalan
 • 22. KAEDAH MENINGKATKAN KREATIVITI PELAJAR
 • 23.

View more