p1105 perakaunan awalan unit0 - · pdf filekonsep-konsep asas perakaunan andaian-andaian...

Click here to load reader

Post on 15-Jul-2019

272 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • P1105 PERAKAUNAN AWALAN ( i)

  Suzana/Sofiah/Ramlah/2001 Perdagangan POLIMAS download this file from : http://ready4study.blogspot.com/

  NAMA: SOFIAH BT. ABDULLAH MAHDY ALAMAT: JABATAN PERDAGANGAN POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH 06000 JITRA KEDAH TARIKH LAHIR: 17 NOVEMBER 1962 BERASAL: IPOH, PERAK LATARBELAKANG: 1. DIPOLMA IN ACCOUNTANCY, ITM, SHAH ALAM

  (1983) 2. SARJANAMUDA PERAKAUNAN DGN KEPUJIAN

  UKM (1986) 3. DIPLOMA PENDIDIKAN UKM (1988)

  PENGALAMAN MENGAJAR: 14 TAHUN MATA PELAJARAN YANG PERNAH DIAJAR: PERAKAUNAN, PENCUKAIAN DAN PENGAUDITAN JAWATAN YANG PERNAH DAN SEDANG DISANDANG: PENYELARAS PEPERIKSAAN JABATAN, PEGAWAI BIASISWA JABATAN, PENSYARAH KELAS DAN KETUA KURSUS PERAKAUNAN.

  NAMA: SUZANA BINTI BIDI ALAMAT: JABATAN PERDAGANGAN POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH 06000 JITRA KEDAH

  NAMA: RAMLAH YUSOF ALAMAT: JABATAN JABATAN PERDAGANGAPOLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH 06000 JITRA KEDAH

  BIODATA PENULIS MODUL P1105 PERAKAUNAN AWALAN

  http://modul2poli.blogspot.com/

 • P1105 PERAKAUNAN AWALAN ( ii)

  Suzana/Sofiah/Ramlah/2001 Perdagangan POLIMAS download this file from : http://ready4study.blogspot.com/

  GRID KURIKULUM Grid kurikulum modul ini adalah berdasarkan kepada kurikulum yang sedang digunakan di Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia.

  TOPIK UNIT PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN 1 BUKU-BUKU PERAKAUNAN 2 3 4 BUKU TUNAI RUNCIT DAN SISTEM IMPRES

  5

  SISTEM CATATAN BERGU 6 7 IMBANGAN DUGA 8 AKAUN PENAMAT DAN KUNCI KIRA-KIRA

  9

  PELARASAN AKAUN 10 11 12 13 14 AKAUN KAWALAN 15 16 PEMBETULAN KESILAPAN 17 PENYATA PENYESUAIAN BANK 18

  UNIT 1 :PENGENALAN KEPADA PERKAUNAN

  1.1 Tugas-tugas umum akauntan 1.2 Definisi perakaunan dan simpankira 1.3 Prinsip-prinsip, andaian-andaian dan konvensyen perkaunan 1.4 Fungsi perkaunan dan cabang-cabang perakaunan 1.5 Penggunaan dan kepentingan maklumat perakaunan 1.6 Kitaran perakaunan

  UNIT 2: BUKU-BUKU PERAKAUNAN

  2.1 Buku Tunai UNIT 3: BUKU TUNAI RUNCIT DAN SISTEM IMPRES 3.1 Sistem Impres 3.2 Buku Tunai Runcit UNIT 4 : BUKU-BUKU PERAKAUNAN

  4.1 Jurnal Belian 4.2 Jurnal Pulangan Belian 4.3 Jurnal Jualan 4.4 Jurnal Pulangan Jualan

  UNIT 5: BUKU-BUKU PERAKAUNAN

  5.1 Jurnal Am

  http://modul2poli.blogspot.com/

 • P1105 PERAKAUNAN AWALAN ( iii)

  Suzana/Sofiah/Ramlah/2001 Perdagangan POLIMAS download this file from : http://ready4study.blogspot.com/

  UNIT 6: SISTEM CATATAN BERGU 6.1 Konsep Catatan Bergu

  6.2 Persamaan Perakaunan 6.3 Akaun Nominal dan akaun-akaun sebenar

  UNIT 7: SISTEM CATATAN BERGU

  7.1 Posting dari Jurnal Am 7.2 Posting dari Buku Tunai 7.3 Posting dari Buku Tunai Runcit 7.4 Posting dari Buku Belian 7.5 Posting dari Buku Pulangan Belian 7.6 Posting dari Buku Jualan 7.7 Posting dari Buku Pulangan Jualan

  UNIT 8: IMBANGAN DUGA

  8.1 Tujuan Imbangan Duga 8.2 Fungsi Imbangan Duga

  8.3 Penyediaan Imbangan Duga UNIT 9: AKAUN PENAMAT DAN KUNCI KIRA-KIRA 9.1 Akaun Perdagangan

  9.2 Akaun Untung Rugi 9.3 Kunci Kira-kira

  UNIT 10: PELARASAN AKAUN

  10.1 Asas akruan dan asas tunai 10.2 Belanja terakru 10.3 Belanja terdahulu 10.4 Belanja hasil dan belanja modal

  UNIT 11: PELARASAN AKAUN 11.1 Hasil Terakru 11.2 Hasil Terdahulu UNIT 12: PELARASAN AKAUN 12.1 Hutang Lapuk 12.2 Hutang lapuk pulih 12.3 Peruntukan hutang ragu 12.4 Peruntukan Diskaun Boleh Diberi UNIT 13: PELARASAN AKAUN 13.1 Konsep Susutnilai 13.2 Kaedah Garis Lurus 13.3 Kaedah Baki Berkurangan

  http://modul2poli.blogspot.com/

 • P1105 PERAKAUNAN AWALAN ( iv)

  Suzana/Sofiah/Ramlah/2001 Perdagangan POLIMAS download this file from : http://ready4study.blogspot.com/

  UNIT 14: PELARASAN AKAUN 14.1 Lembaran Kerja 14.2 Akaun Penamat UNIT 15: AKAUN KAWALAN 15.1 Akaun Kawalan Penghutang 15.2 Penyata Penyelarasan Baki Penghutang UNIT 16: AKAUN KAWALAN 16.1 Akaun Kawalan Pemiutang 16.2 Penyata Penyelarasan Baki Pemiutang UNIT 17: PEMBETULAN KESILAPAN 17.1 Kesilapan Tidak Ketara 17.2 Kesilapan Ketara dan Akaun Tergantung 17.3 Kesan Kesilapan ke atas Untung Rugi UNIT 18: PENYATA PENYESUAIAN BANK 18.1 Sebab-sebab perbezaan baki Akaun Bank Perniagaan dengan baki di Penyata Bank

  18.2 Langkah-langkah menyediakan Penyata Penyesuaian Bank 18.4 Kaedah-kaedah penyediaan Penyata Penyesuaian Bank 18.5 Penyata Penyesuaian Bank dengan baki overdraf

  http://modul2poli.blogspot.com/

 • P1105 PERAKAUNAN AWALAN ( v)

  Suzana/Sofiah/Ramlah/2001 Perdagangan POLIMAS download this file from : http://ready4study.blogspot.com/

  PANDUAN MENGGUNAKAN MODUL 1. Modul ini dibahagikan kepada 22 unit. Setiap unit disediakan dalam jilid yang sama 2. Muka surat dinomborkan berdasarkan kepada kod subjek, unit dan halaman. P1105 / UNIT 1 / 5 Subjek Unit 1 Halaman 5 3. Pada permulaan unit, objektif am dan khusus dinyatakan 4. Setiap unit mengandungi urutan aktiviti dan diberikan simbol berikut:-

  OBJEKTIF Bahagian ini mengadungi objektif am dan khusus setiap pembelajaran

  INPUT Input mengandungi maklumat yang akan anda pelajari

  AKTIVITI Bahagian ini mengandungi proses pembelajaran secara aktif untuk menguji kefahaman anda. Anda perlu ikuti dengan teliti dan melaksanakan arahan yang diberikan.

  MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan dalam aktiviti.

  http://modul2poli.blogspot.com/

 • P1105 PERAKAUNAN AWALAN ( vi)

  Suzana/Sofiah/Ramlah/2001 Perdagangan POLIMAS download this file from : http://ready4study.blogspot.com/

  5. Anda perlu mengikuti unit demi unit yang disediakan. 6. Anda boleh meneruskan unit selanjutnya setelah berjaya melalui unit sebelumnya dan

  yakin dengan pencapaian anda.

  PENILAIAN KENDIRI Penilaian kendiri menguji kefahaman anda dalam setiap unit

  MAKLUMBALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI

  Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan dalam penilaian kendiri.

  http://modul2poli.blogspot.com/

 • P1105 PERAKAUNAN AWALAN ( vii)

  Suzana/Sofiah/Ramlah/2001 Perdagangan POLIMAS download this file from : http://ready4study.blogspot.com/

  PERNYATAAN TUJUAN Modul ini disediakan untuk kegunaan pelajar-pelajar semester 1 yang mengikuti kursus sijil/diploma di jabatan Perdagangan. Ianya bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang konsep sesuatu unit ke arah pembelajaran kendiri atau dengan bimbingan daripada pensyarah. PRA-SYARAT KEMAHIRAN DAN PENGETAHUAN. Pra-syarat untuk mengikuti modul ini ialah lulus dalam peperiksaan SPM dengan mendapat kredit dalam matapelajaran tertentu. OBJEKTIF AM Di akhir modul ini, pelajar-pelajar akan dapat: 1. Mempelajari dan memahami asas-asas perakaunan kewangan 2. Memahami sistem merekod urusniaga dan seterusnya menyediakan akaun tahunan

  perniagaan persendirian PERALATAN & SUMBER YANG PERLU DIGUNAKAN BERSAMA MODUL 1. Kalkulator 2. Buku-buku jurnal dan buku lejar 3. Alatulis RUJUKAN 1. Wood F: Perakaunan Perniagaan Volum 1 dan 2: