modul 1 - maksud, peranan, tabii, dan nilai-nilai matematik

of 39/39
TOPIK 1 Hasil Pembelajaran Memahami maksud-maksud matematik yang dikemukan oleh para tokoh Matematik. Menerang peranan yang terkandung dalam Matematik. Kerangka Konsep RAJAH 1 Antara konsep pendidikan Matematik. 1.1 Maksud atau pengertian Matematik Penduduk Malaysia kini 28.3 juta PUTRAJAYA: Malaysia kini mempunyai 28.3 juta penduduk dengan bilangan lelaki melebihi wanita, demikian menurut laporan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2010. Penduduk lelaki kini adalah 14.56 juta orang dan wanita 13.77 juta orang, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Nor Mohamed Yakcop ketika mengumumkan laporan itu, yang turut dihadiri Ketua Perangkawan Datuk Wan Ramlah Wan Abdul Raof.- BERNAMA

Post on 07-Dec-2014

300 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kurikulum matematik di malaysia

TRANSCRIPT

TOPIK 1 Hasil Pembelajaran Memahami maksud-maksud matematik yang dikemukan oleh para tokoh Matematik. Menerang peranan yang terkandung dalam Matematik.

Kerangka Konsep

Maksud atau pengertian Pendidikan Matematik Peranan Matematik RAJAH 1 Antara konsep pendidikan Matematik.

1.1 Maksud atau pengertian Matematik

Penduduk Malaysia kini 28.3 juta

PUTRAJAYA: Malaysia kini mempunyai 28.3 juta penduduk dengan bilangan lelaki melebihi wanita, demikian menurut laporan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2010.

Penduduk lelaki kini adalah 14.56 juta orang dan wanita 13.77 juta orang, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Nor Mohamed Yakcop ketika mengumumkan laporan itu, yang turut dihadiri Ketua Perangkawan Datuk Wan Ramlah Wan Abdul Raof.BERNAMA

RAJAH 2 Keratan akhbar yang menggunakan elemen Matematik.

1) Senaraikan simbol matematik yang dinyatakan dalam keratan akhbar di atas. 2) Berapakah bilangan patah perkataan dalam petikan akhbar tersebut. 3) Apakah simbol-simbol matematik yang biasa anda lihat dalam kehidupan seharian? Senaraikan.

Setelah anda membaca dan membuat analisis keratan akhbar yang telah anda lakukan sebentar tadi, pada pandangan anda, adakah simbol matematik hanya sekadar simbol-simbol seperti yang dinyatakan? Jom kita kaji lebih lagi untuk mendapatkan kepastian!

Marilah kita mendalami maksud matematik berdasarkan tokoh tokoh matematik.

Maksud Matematik mengikut tokoh-tokoh matematik

James dan James (1976) dalam kamus matematiknya menyatakan bahawa matematik adalah ilmu mengenai bentuk, susunan, pembesaran, dan konsepkonsep yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak. Ia terbahagi kepada tiga bidang iaitu aljabar, analisis dan geometri.

Johnson dan Rising (1972) dalam bukunya mengatakan bahwa matematik adalah pola berfikir, pola mengorganisasi, pembuktian yang logik, matematik itu bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas

dan tepat, persembahannya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai idea daripada mengenai bunyi.

Reys (1984) dalam bukunya mengatakan bahawa matematik adalah kajian tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau pola pemikiran, suatu seni, suatu bahasa dan suatu alat.

Kline (1973) dalam bukunya mengatakan bahwa matematik itu bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna kerana dirinya sendiri, tetapi adanya matematik itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi dan alam.

DEFINISI UMUM

Matematik adalah satu cara yang membolehkan manusia mendapat kuantiti atau nilai berapa banyak, berapa besar, berapa cepat, berapa panjang dan sebagainya. Di samping itu, ia adalah suatu badan ilmu yang amat berguna kepada saintis fizik dan sosial, ahli falsafah, ahli logik dan artis. Oleh itu matematik menjadi alat dalam kehidupan untuk

menyelesaikan masalah harian, membolehkan manusia mengkaji pola, mengkaji masalah sosial, mereka bentuk yang menarik dan seimbang, serta menjadi alat yang berguna untuk membantu sains mencari kebenaran yang berkaitan dengan fenomena fizikal di alam sekeliling.

ADA APA DENGAN MATEMATIK? Persoalan sebegini selalu muncul diminda kita, kita sering mendengar bahawa matematik selalu diaplikasi dalam kehidupan seharian kita, namun, sejauh manakah anda sedar akan pengertian matematik terhadap diri anda? Berikut adalah pengertian yang boleh kita takrifan bagi matematik: 1. Matematik adalah kajian tentang pola dan perhubungan. 2. Matematik adalah cara berfikir. 3. Matematik adalah seni. 4. Matematik adalah satu bahasa. 5. Matematik adalah alat atau instrumen.

1) Apakah maksud matematik mengikut James dan James (1976)? 2) Terangkan definisi umum matematik dengan menggunakan pemahaman anda. 3) Nyatakan 5 takrifan matematik.

Selanjutnya, kita akan melihat secara terperinci berkaitan takrifantakrifan yang telah dinyatakan sebentar tadi. Diharap guru matematik dapat memahami maksud atau pengertian dengan lebih mendalam.

Matematik adalah kajian tentang pola dan perhubungan. Sesuatu yang berulang itu dinamakan sebagai pola manakala sesuatu yang berlaku atas sebab sesuatu perkara pula merujuk kepada perhubungan. Dalam konteks ini, pola dan perhubungan hendaklah bekerjasama bagi menghasilkan idea matematik yang logik. Pola dan perhubungan juga boleh diteroka dalam bidang muzik, seni, tekstil dan sebagainya.

Gambar rajah di sebelah adalah salah satu petak ajaib yang biasa kita lihat. Jika kita perhatikan petak ajaib ini, setiap hasil tambah pada manamana bahagian dalam petak ini akan

menunjukkan hasil jawapan yang sama; 15. Maka, pola yang betul adalah kunci kepada jawapan petak ajaib ini. Dari segi perhubungan pula, operasi asas menambah telah digunakan bagi mendapat jawapan petak ajaib ini.

Pada gambar rajah di sebelah kanan pula, segi tiga Pascal turut

menggunakan pola dan perhubungan dalam menghasilkan sebuah segi tiga yang amat berguna sehingga hari ini. Tatkala kita hendak menulis ungkapan yang mempunyai puca kuasa yang

besar, segi tiga Pascal ini akan dirujuk agar penulisan ungkapan tersebut tidak mengalami sebarang kesilapan. Di sini kita boleh lihat bahawa semakin ke bawah pola tersebut semakin melebar manakala perhubungannya pula adalah bahagian paling tengah setiap tingkat segi tiga ini akan menjadi angka yang terbesar.

1) Apakah pernyataan matematik yang seterusnya? 0, 1, 1, 2, 3, 5,__, __, 21, 34, 55, 89,__,...

2) Nyatakan contoh-contoh turutan Fibonacci yang terdapat dalam alam sekitar.

Matematik adalah cara berfikir. Terdapat dua kaedah pemikiran yang ditekankan dalam matematik. Kaedah yang pertama adalah induktif dan yang kedua pula adalah deduktif. Apa perbezaan antara kedua-dua kaedah ini?

Perbezaannya adalah cara pelakasanaannya. Jika kita lihat pada kaedah induktif, cara pemikirannya adalah penyampaian maklumat secara khusus terlebih dahulu kemudian barulah beralih kepada penyampaian maklumata yang lebih umum. Sebaliknya, kaedah deduktif pula, cara pemikirannya adalah berlawanan kepada kaedah induktif di mana penyampaian maklumat secara umum akan dilakukan terlebih dahulu sebelum penyampiaian maklumat yang lebih khusus.

INDUKTIF

Aktiviti 1: Mencari segi tiga yang sama dengan segi tiga yang lain. Jawapan: Mempunyai 3 sisi, mempunyai 3 bucu dan hasil tambah sudut pedalaman adalah 180.

Aktiviti 2: Mengenal pasti jumlah segi tiga yang terdapat di dalam satu segi tiga yang lebih besar. Jawapan: 12DEDUKTIF

1) Terangkan perbezaan antara kaedah induktif dan kaedah deduktif. 2) Pada pandangan anda, kaedah yang manakah lebih sesuai untuk diguna pakai secara menyeluruh dalam sistem pendidikan negara kita?

Matematik adalah seni.

Antara kesenian yang terdapat dalam matematik adalah seni muzik, seni bina, seni lukis dan seni budaya.

Seni muzik memerlukan koordinasi anggota tubuh badan terhadap nota-nota muzik berupa nombor-nombor tertentu. Setiap nota muzik ini mempunyai simbol atau angka tertentu bagi membezakan setiap bunyi yang akan dihasilkan.

Seni

bina

Islam

banyak

memggunakan

geometri dalam membuat perhiasan pada dinding dan kubah masjid. Geometri sering berhubungkait dengan matematik. Maka, kita boleh membuat kesimpulan bahawa kesenian dalam geometri tidak kurang hebatnya.

Seni

lukis

juga

terdapat

dalam

bidang

matematik. Hal ini boleh dilihat pada corak kain batik yang dihasilkan lazimnya melalui

pengulangan corak tertentu.

Seni budaya khususnya dalam tarian juga menggunakan konsep matematik. Hal ini kerana para penari kena ingat langkahlangkah dalam menari mengikut bilangan tertentu.

Matematik adalah satu bahasa.

Antara keunikan matematik adalah ia mempunyai bahasa yang tersendiri. Dalam permasalahan kehidupan seharian kita, matematik telah

memperkenalkan simbol-simbol dan operasi asas yang tertentu. Setiap masalah yang berangkai boleh di selesaikan dengan mudah. Oleh itu, pakar matematik dari zaman dahulu hingga sekarang telah memperkenalkan pelbagai formula yang logik dan sedia diterima pakai oleh umum.

RAJAH 3 Rumus bagi silinder

RAJAH 4 Rumus Phytaghoras

Matematik adalah alatan atau instrumen.

Fungsi matematik memang tidak boleh lari daripada kehidupan seorang manusia. Kebergantungan kita terhadap nombor, masa, mata wang dan sebagainya sedikit sebanyak telah mempengaruhi aktiviti rutin kita.

Penggunaan mata wang dalam sistem pertukaran mata wang memerlukan kemahiran menukar nilai . Secara tidak langsung, kita mengaplikasikan konsep matematik bagi menjayakan permasalahan tersebut.

RAJAH 5 Alatan untuk mengukur

1.2 Peranan Matematik

Matematik

teras

kemajuan

sains

dan

teknologi.

Penyelidikan

dan

pembangunan dalam bidang sains dan teknologi di mulakan dengan matematik. Sebagai contohnya, penghasilan tenaga nuklear dan pelancaran satelit memerlukan kiraan matematik yang tepat. Dalam bidang reka bentuk, pakar yang terlibat juga merupakan pakar matematik. Pembinaan bangunan, jambatan, lebuh raya dan kenderaan juga memerlukan kiraan matematik yang jitu. Tegasnya matematik memajukan bidang sains dan teknologi.

Matematik penting dalam bidang sosioekonomi. Pembangunan sosio ekonomi negara juga bergantung pada matematik. Unjuran ekonomi negara di rumuskan melalui formula matematik. Pengumpulan dan penganalisisan data penduduk juga melibatkan ilmu stastistik dalam matematik. Stastistik penting dalam bentuk graf bar, carta pai, dan graf garis tentang pembangunan negara juga mustahil dapat di lakukan tanpa penguasaan matematik. Kadar pertumbuhanan ekonomi juga di hasilkan melalui ilmu ini. Maklumat yang di paparkan lebih mudah difahami. Seterusnya, perancangan untuk

membangunkan sosioekonomi negara dapat dijalankan dengan lebih pesat.

Matematik dapat membentuk sikap jujur dan mendukung kebenaran. Matematik bersifat objektif. Jawapan kepada setiap masalah matematik adalah tetap dan kita tidak dapat berdolak-dalik tentangnya. Hal ini berlainan daripada subjek yang lain yang bersifat subjektif. Lama-kelamaan, apabila kita biasa dengan hal ini, kita akan bersifat berterus-terang dalam kehidupan kita. Kita tidak mudah berdolakdalik dan kurang berbohong. Sifatsifat murni ini penting untuk melahirkan masyarakat yang sempurna. Subjek ini juga mengajar kita untuk berfikir secara logik, objektif dan sistematik.

Matematik mengajar kita semangat bertungkuslumus dan pantang mengaku kalah. Kita mempelajari matematik melalui penyelesaian masalah matematik. Kita tahu bahawa setiap masalah matematik ini ada jawapannya. Selagi belum kita memperoleh jawapan selagi itulah kita harus berusaha. Latihan sedemikian memberi keyakinan kepada kita. Kita sedar bahawa asalkan kita berusaha, kita akan berjaya akhirnya. Oleh itu, semangat bertungkus lumus dan tidak mudah mengaku kalah dapat dipupuk. Tambahan pula, mengikut Immanuel Kant , seorang ahli falsafah yang terkenal, matematik merupakan satusatunya bidang yang menajamkan daya penaakulan manusia.

Bukankah ini penting untuk melahirkan rakyat Malaysia yang progresif dan dinamik?

Matematik sebati dengan kehidupan kita sehingga kita tidak perasan akan kehadirannya. matematik penting dalam segala perancangan kehidupan kita. Kewajipan subjek ini diajarkan di sekolah membuktikan kepentingannya. Walaupun kita tidak berminat untuk menjadi pakar matematik, sekurang kurangnya kita perlu menguasai matematik asas untuk menyempurnakan kehidupan kita.

1) Nyatakan peranan matematik yang telah dihuraikan. 2) Pada pandangan anda, apakah langkah yang perlu diambil matematik di sekolah?oleh guru matematik dalam memperkasakan bidang

KUKUHKAN MINDA ANDA Pendidikan Matematik

Pengertian / Maksud Matematik

Peranan matematik

James dan James (1976)

Matematik teras kemajuan sains dan teknologi.

Johnson dan Rising (1972)

Matematik penting dalam bidang sosioekonomi. Matematik dapat membentuk sikap jujur dan mendukung kebenaran. Matematik mengajar kita semangat bertungkus lumus dan pantang mengaku kalah.

Reys (1984)

Kline (1973)

Matematik adalah kajian tentang pola dan perhubungan. TAKRIFAN MATEMATIK Matematik adalah cara berfikir. Matematik adalah seni. Matematik adalah satu bahasa. Matematik adalah alat atau instrumen.

RUJUKAN Baroody & Dowker (2003). The Development of Arithmetics Concepts and Skills-Constructing Adaptive Expertise. New Jerssey: Lawrence Erlbaum Associates. Johnson & Millet. Implementing the Mathematics National Curriculu-Policy, Politics and Practice. London: Paul Chapman Publishing Ltd. Rowland & Ruthven. (2011). Mathematical Knowledge in Teaching. London: Springer Dordretch Heidelberg. Tiada Penulis. (2009). Komunikasi Melalui Interaksi Sosial: Membina dan Memperkembangkan Pengetahuan Matematik. http://www.myrummy.com/Komunikasi_kanak-kanak_Melalui_Interaksi_Sosial.html. Dilayari pada 5 April 2012. Urton. (1997). The Social Life Of Numbers-A Quechua Ontology of Numbers and Philosophy of Arithmetic. United States of America: University of TexasPress. Zawawi (2012). MATEMATIK SEBAGAI SATU BAHASA. http://www.reocities.com/Athens/Acropolis/2766/math11.html. Dilayari pada 5 April 2012.

LAMPIRAN ( JAWAPAN) TUTORIAL 1 1 ) 28.3 juta melebihi banci 2010 14.56 juta 13.77 juta 2) 34 patah perkataan 3) tambah tolak jam tangan meter kereta pembaris kalkulator

TUTORIAL 2 1) Ilmu mengenai bentuk, susunan, pembesaran dan konsep-konsep yang berhubungan antara satu sama lain dengan kuantiti yang banyak. Terbahagi kepada tiga bidang iaitu aljabar, analisis dan geometri.

2) Matematik adalah tentang pola dan perhubungan. Matematik adalah cara berfikir.

Matematik adalah seni. Matematik adalah satu bahasa. Matematik adalah alat atau instrumen.

TUTORIAL 3 1) 8, 13,...,144,... 2) cengkerang bunga pasang jubin lantai

TUTORIAL Induktif adalah penerangan daripada khusus kepada umum manakala deduktif adalah penerangan umum kepada khusus.

TUTORIAL 5 Matematik teras kemajuan sains dan teknologi. Matematik penting dalam bidang sosioekonomi. Matematik dapat membentuk sikap jujur dan mendukung kebenaran. Matematik mengajar kita semangat bertungkuslumus dan pantang mengaku kalah.

TOPIK 1 MAKSUD, PERANAN MATEMATIK, TABII MATEMATIK DAN NILAI-NILAI DALAM MATEMATIK

TOPIK 3 PERKEMBANGAN KURIKULUM MATEMATIK DI MALAYSIA. PENGARUH KURIKULUM MATEMATIK NEGARA LAIN TERHADAP KURIKULUM MATEMATIK MALAYSIA.

1.3

Tabii Matematik

Pengenalan

Matematik ialah satu bidang ilmu yang melatih minda supaya berfikir secara mantik dan bersistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Sifat Matematik secara tabiinya menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan mencabar pemikiran. Pendidikan Matematik adalah suatu yang sangat penting sebagai salah satu alat komunikasi yang

menggambarkan dan menerangkan sesuatu perkara dengan menggunakan sistem simbolik melalui tulisan, pertuturan dan aspek penglihatan.

HasilPembelajaran Pada akhir pembelajaran ini, pelajar pelajar mampu : Memahami kaedah penyelesaian masalah dan strategi masalah dicadangkan dalam model Polya Mengetahui sifat penaakulan yang digunakan dalam menyelesaikan sesuatu masalah Memahami dengan jelas tentang sifat nombor nombor yang merupakan domain dalam pendidikan matematik. yang

Sifat (Nature) Matematik

Matematik merupakan ilmu tentang pola atau corak yang membolehkan kita memahami persekitaran kita. Justeru, pengalaman dengan persekitaran

yang melibatkan matematik berupaya untuk meninggikan tahap kebolehan matemtik dengan keupayaan untuk membaca secara kritikal, mengenalpasti kesalahan, mencari alternatif dan sebagainya. Model penyelesaian masalah yang diperkenalkan George Polya membantu matematik dalam memahami sesuatu perkara.

Sifat Penyelesaian Masalah

George Polya merupakan ahli matematik yang terkemuka dan telah menulis 3 buah buku berkaitan penyelesaian masalah. Salah satu buku tersebut bertajuk How to Solve It memperkenalkan model penyelesaian masalah yang memfokuskan kepada teknik penyelesaian masalah dan prinsip pembelajaran matematik. Dalam model Polya, masalah diselesaikan atau diuraikan melalui empat fasa utama.

Memahami masalah (baca masalah dengan berhati-hati sekurang-kurangnya dua kali) Merancang kaedah untuk selesaikan masalah. Melaksanakan kaedah Menyemak keputusan (mempastikan keputusan adalah munasabah)

Rajah 1.3.3.1 :Kaedah penyelesaian masalah mengikut Polya Bagi melaksanakan kaedah-kaedah penyelesaian di dalam model Polya tersebut, beberapa strategi dicadangkan supaya penyelesaian sesuatu masalah dapat dijalankan dengan lebih mudah dan cepat. Di samping itu, strategi-strategi ini juga membantu kita menyelesaikan sesuatu masalah dengan lebih sistematik dan teratur.

Mari kita dua sifat (tabii) matematik yang utama...

Menyelesaikan masalah serupa yang lebih mudah (solve a simpler similar problem) Menjadikan masalah lebih konkrit (make a problem more concrete)

Meneka dan meyemak (Guess and check) Memecahkan masalah kepada masalah lebih kecil (Break the problem into smaller problems) Mencari pola /corak (Look for a pattern)

Melukis gambar / rajah (Draw a picture or diagram)

Menyelesaikan cara terbalik ( Work backwards )

Melakonkan (Act it out/Explain it to someone else ) Menukar cara pemikiran (Change your point of view (Think outside the dots)) Menggunakan persamaan / formula (Use an equation or formula )

Rajah 1.3.3.2 :Strategi penyelesaian masalah Seperti yang telahdisebutkan di atas, matematik merupakan suatu bidang yang mampu menjelaskan tentang persekitaran, justeru terdapat dua sifat (tabii) matematikiaitu : Sifat penaakulan logik Sifat nombor nombor

Sifat Penaakulan Logik (Nature of logical reasoning) Penaakulan merupakan suatu proses menggunakan fakta, pengetahuan dan strategi penyelesaian masalah bagi menghasilkan kesimpulan untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau membuat sebarang keputusan. Bidang matematik , sains dan kemanusiaan kebiasaannya menggunakan dua jenis penaakulan bawah. yang asas yang ditunjukkan dalam rajah di

PENAAKULAN

Penaakulan induktif

Penaakulan deduktif

Rajah 1.3.4: Strategipenyelesaianmasalah

Jenis penaakulan asas yang pertama adalah penaakulan induktif. Penaakulan induktif adalah proses menggunakan idea-idea yang khusus untuk membentuk suatu generalisasi. Penaakulan induktif dimulakan

dengan pemerhatian terhadap beberapa pola nombor yang spesifik atau khusus. Kemudiannya, konjektur atau kesimpulan awal dibuat terhadap pola-pola nombor yang dicerap. Akhir sekali, suatu generalisasi atau

kesimpulan umum dibuat berdasarkan pola-pola tersebut. Secara ringkasnya, penaakulan induktif bergerak daripada khusus ke umum.

Penaakulan deduktif pula adalah proses membentuk suatu teori atau peraturan khusus yang dibuat berdasarkanprinsip-prinsip yang umum atau am. Penaakulan deduktif sering digunakan bagi membentuk sesuatu hujah pada peraturan atau fakta selagi sesuatu keadaan itu menepati syarat. Secara ringkasnya, umum ke khusus penaakulan deduktif bergerak daripada

Sifat nombor nombor (Nature of Numbers)

Pada mulanya, nombor diertikan sebagai sesuatu yang boleh dibilang atau dikira. Contohnya, untuk menghitung bilangan sesuatu objek atau perkara. Sistem nombor ini melalui penambahbaikkan dari masa ke masa bagi memperluaskan idea berkenaan nombor.

Jadual 1.3.5: Sifatnombor-nombor

Set Nombor Asli {1, 2, 3, } Nombor Bulat {0, 1, 2, 3, } Integer {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } Berbentuk Nombor Nisbaha b

Huraian Mewakili semua nombor yang boleh dibilang Bermula dengan 1 Bermula dengan 0 Termasuk semua nombor asli Melibatkan semua nombor bulat negatif Termasuk semua nombor bulat

di Boleh ditulis dalam bentuk perpuluhan terhad atau berulang

mana a dan b adalah integer dan b 0

Nombor perpuluhan Nombor Bukan Nisbah yang tidak berulang dan tidak terhad Boleh ditulis Nombor Nyata sebagai nombor perpuluhan

Tidak dapat ditulis dalam bentuk nombor nisbah

Semua nombor yang boleh didapati di atas garisan nombor

Set-set nombor ini merupakan subset antara satu sama lain dan adalah berhubungan. Maka, hubungan tersebut diekspresikan dalam gambarajah

Venn bagi memudahkan perkaitan dilihat.

Rajah 1.3.5: Perkaitan set-set nombor yang membentuk nombor nyata

Penutup

Memandangkan matematik merupakan satu cabang ilmu yang berupaya membantu manusia memahami persekitaran melalui penyelesaian masalah, maka matematik mempunyai sifat penaakulan yang membantu untuk mengekspresikan dan menghubungkaitkan sesuatu kejadian dengan teori atau prinsip yang telah ditetapkan. Selain itu, matematik juga mempunyai perkaitan dengan sifat nombor oleh sebab nombor merupakan domain dan medium bagi matematik mengekspresikan sesuatu idea.

Aktiviti1.3 : 1. Nyatakan empat fasa utama kaedah penyelesaian masalah menurut model Polya.

2. Nyatakan dua jenis kaedah penaakulan.

3. Berikan satu contoh nombor bukan nisbah yang sering diguna pakai dalam operasi matematik.

LAMPIRAN (JAWAPAN AKTIVITI 1.3)

1. Nyatakan empat fasa utama kaedah penyelesaian masalah menurut model Polya. Memahami masalah (baca masalah dengan berhati hati sekurang kurangnya dua kali) Merancang kaedah untuk selesaikan masalah. Melaksanakan kaedah Menyemak munasabah ) keputusan (mempastikan keputusan adalah

2. Nyatakan dua jenis kaedah penaakulan. Penaakulan induktif Penaakulan deduktif

3. Berikan satu contoh nombor bukan nisbah yang sering digunapakai dalam operasi matematik. Nilai Pi ( ) yang sering digunapakai dalam mencari isipadu dan masalah yang melibatkan bulatan

RUJUKAN

Dr See Kin Hai, Matematik Merentas Kurikulum Termasuk Penggunaan Matematik Dalam Mata Pelajaran Atau Bidang Lain, 2008. Laman web http://khsee2007.blogspot.com/2008/11/ps-4305-216-maths-acrosscurriculum.html. Dilayari pada 19 April 2012.

Muhamad bin Doraman, ModulMatematik Pendidikan Rendah, 2011. Laman web http://www.lmsipda.net/ppg_lms/file.php/1/MODUL_PPG_SEMESTER_1/MTE 3102_Kurikulum_Pendidikan_Matematik.pdf. Dilayari pada 18 April 2012

1. 4 Nilai-Nilai Dalam Matematik

Pengenalan

Tajuk ini membincangkan tentang nilai-nilai yang terdapat dalam pendidikan matematik. Nilai-nilai dalam matematik ini telah diketengahkan oleh Sean dan Bishop (2000) melalui satu model yang mereka telah bina melibatkan kajian penerapan nilai melalui buku teks matematik di Singapura dan Victoria, Australia. Model tersebut mengambil kira tiga kategori nilai iaitu nilai pendidikan umum, nilai pendidikan matematik dan nilai matematik.

Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran ini, pelajar-pelajar dapat: i. Mengetahui bahawa matematik mempunyai nilainya yang tersendiri tidak terbatas pada nombor dan operasi sahaja. ii. Boleh menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam pelajaran matematik di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. iii. Boleh mengenalpasti nilai-nilai yang terdapat dalam pelajaran matematik.

Konsep Konstektual Nilai-nilai Dalam Matematik

Nilai Pendidikan Umum

Nilai Pendidikan Matematik

Nilai Matematik

Rajah 1.4.3: Nilai-nilai dalam Matematik

Definisi Nilai Sebelum pergi lebih lanjut mengenai nilai dalam pendidikan matematik, lebih baik kita mengetahui definisi istilah nilai itu sendiri. Mengikut pandangan umum, nilai adalah peraturan untuk kita membuat keputusan tentang benar dan salah, harus dan tidak boleh, baik dan buruk. Nilai juga memberitahu kita yang sesuatu itu adalah penting atau tidak. Berikut merupakan perspektif yang berbeza berkaitan definisi nilai itu sendiri mengikut beberapa pandangan tokoh.

Jadual 1.4.4: Definisi Nilai Mengikut Pandangan Tokoh Tokoh Chin & Lin ( 2001) Nilai Pandangan merupakan keutamaan peribadi

berkaitan piawai (standard) individu untuk mempertimbangkan kepentingan atau faedah sesuatu perkara bagi mereka sendiri untuk berfikir dan bertindak Krawthwohl, Masia (1964) Bloom dan Nilai sebagai suatu hasilan sosial yang telah diinternalisasi atau diterima dengan perlahanlahan dan telah digunakan oleh seseorang guru sebagai kriteria dirinya sendiri Lim & Fatimah (2002); Bishop, FitzSimons, Seah & Clarkson (1999) Nilai merupakan kecenderungan seseorang tentang bagaimana sepatutnya atau tidak sepatutnya kecenderungan bertingkah seseorang laku atau

melakukan

sesuatu perkara berbanding dengan yang lain Nik Aziz (1995) Dari sudut afektif, nilai merujuk satu rangka keutamaan dalam membuat pilihan berfungsi yang membentuk dan mepengaruhi tingkah laku manusia. Nilai mencerminkan falsafah peribadi kehidupan seseorang dan

membekalkan kepuasan diri yang paling tinggi.

Bishop (2000)

Nilai akan hidup lebih lama dalam diri seseorang pengetahuan sehinggalah ia individu berbanding dan dengan prosedur, dalam

konsep

dibuktikan

gagal

memenuhi matlamat diri secara berulangulang kali.

Nilai-nilai Pendidikan Umum

Nilai-nilai pendidikan umum bermaksud nilai terterap dalam pengajaran oleh guru, sekolah, masyarakat atau budaya kepada pelajar, tetapi bukan bersifat matematik (Bishop et al. 1999). Nilai-nilai pendidikan umum ini kebiasaannya diterapkan oleh guru-guru di sekolah yang bertujuan

membentuk peribadi seseorang murid. Contohnya, apabila guru menegur pelajar yang menipu dalam peperiksaan adalah merupakan satu nilai kejujuran. Di Malaysia, secara khususnya, nilai pendidikan umum ini dikenali sebagai nilai-nilai murni. Terdapat empat jenis nilai ini iaitu nilai asas, nilainilai sampingan, nilai-nilai asas serta nilai-nilai tambahan. Berikut merupakan gambaran berkaitan dengan nilai-nilai ini beserta dengan contohnya masingmasing: Jadual 1.4.5: Nilai-nilai Pendidikan Umum Nilai-nilai Pendidikan Umum Nilai Asas Nilai-nilai Sampingan Iman dan taqwa. Kepercayaan, kebenaran, bijaksana, adil, telus dan bersyukur. Nilai-nilai Asas Setia, bertanggungjawab, kerjasama dan berpengetahuan. Nilai-nilai Tambahan Kewargenegaraan, kreatif, berdedikasi, berkeyakinan diri dan lain-lain. Contoh

Nilai-nilai Pendidikan Matematik

Nilai pendidikan matematik ialah kualiti nilai terterap melalui amalan dan norma dalam pengajaran dan pembelajaran matematik sebagaimana yang dianjurkan oleh guru, buku-buku matematik ataupun pihak sekolah (Bishop et al. 1999). Selain itu, nilai dalam pendidikan matematik juga merupakan nilai-nilai afektif yang mendalam dibangunkan melalui subjek matematik. Sebagai contoh, guru menyuruh pelajar menyemak kembali penyelesaian masalah yang dilaksanakan sendiri oleh pelajar merupakan salah satu cara penerapan nilai penilaian dalam pengajaran bilik darjah. Menurut Professor Nik Aziz Nik Pa, seseorang yang mempelajari pendidikan matematik perlu menumpukan pada nilai-nilai pendidikan matematik itu sendiri iaitu:

Nilai yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran, di mana tujuanpembelajaran matematik adalah untuk apresiasi, aplikasi atau teori matematik.

Nilai yang berkaitan dengan kemampuan pelajar di mana matematik adalah sesuai untuk individu tertentu atau untuk semua.

Nilai yang berkaitan dengan kaedah penyelesaian masalah di mana

pelajar memahami, mengetahui dan melakukan operasi rutin ataumencari dan melaksanakan operasi yang sesuai, membuat refleksi dan komunikasi.

Nilai yang berkaitan dengan tingkat pemahaman di mana pelajar menggunakan matematik peraturan, operasi, dan prinsip-prinsip untuk rumus

atau

mengetahui

bagaimana

menggunakan

algoritma dan mengapa ia digunakan.

Nilai-nilai yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran matematik di mana melibatkan proses deduktif, menghafal dan belajar secara pasif atau matematik adalah pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran induktif, konstruktif dan aktif.

Rajah 1.4.6: Nilai-nilai Pendidikan Matematik

Nilai-nilai Matematik Nilai-nilai matematik pula merujuk kepada nilai yang berkaitan dengan pengetahuan matematik. Nilai-nilai seperti ini meliputi ciri-ciri, sumber bahan, kebenaran dan penggunaan pengetahuan matematik yang dibawakan dalam konteks yamg berbeza. Menurut Bishop (1999) dan Seah et al. (2001), nilai matematik bemaksud kualiti yang berkait dengan aspek epistemologikal matematik sebagai suatu disiplin, iaitu tentang cara bagaimana disiplin matematik dibina oleh ahli matematik dalam pelbagai budaya. Sehubungan dengan itu, Bishop (1988) telah mengenalpasti tiga pasang pelengkap untuk nilai matematik ini iaitu rasionalisme dan empirisme, kawalan dan kemajuan serta keterbukaan dan misteri. Setiap pasangan ini menunjukkan sifat berlawanan antara kedua-duanya. Berikut merupakakan penjelasan lanjut mengenai nilai-nilai dalam matematik tersebut:

Setelah kita mengetahui nilai yang terdapat dalam pendidikan matematik, maka kita akan berganjak kepada subtopik yang seterusnya iaitu nilai-nilai mati... Hayatilah....

i) Rasionalisme & Empirisme

Jadual 1.4.7 (i): Rasionalisme & Empirisme Rasionalisme Menilai rasionalisme bererti menekankan hujah, penaakulan, analisis logik dan penjelasan. Ia melibatkan teori, situasi hipotetis dan abstrak, dan dengan demikian membawa kepada pemikiran universal. Empirisme Menilai empirisisme bererti mencari objektif, konkrit, dan melaksanakan idea-idea dalam matematik dan sains.. Ia merangsang kepada pemikiran beranalogi, mencari simbol, dan penggunaan data. Hal ini juga menggalakkan materialisme dan kesungguhan.

Nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam Guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam hujah dan penaakulan logik. Pengajaran tentang bukti dan membuktikan. Menggalakkan perbincangan dan perdebatan di dalam kelas. Pelajar mencari penjelasan untuk data percubaan, Kontra hipotesis alternatif. Guru mengembangkan kemahiran praktikal pelajar. Guru mengajar tentang aplikasi dan penggunaan idea. Pelajar dan guru membuat simbol, model, rajah dan lain-lain untuk dijadikan bahan pembelajaran dan sebagai praktikal. Pelajar mengumpul data eksperimen atau kajian. Pelajar menguji idea terhadap data yang telah dikumpulkan.

ii) Kawalan & Kemajuan Jadual 1.4.7 (ii): Kawalan & Kemajuan Kawalan Menilai kawalan bererti menekankan kekuatan pengetahuan matematik dan sains melalui penguasaan peraturan, fakta, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini juga menggalakkan keselamatan dalam pengetahuan, dan kemampuan untuk meramal. Kemajuan Menilai kemajuan bererti menekankan cara-cara idea-idea matematik dan sains berkembang, melalui teori alternatif, pembangunan kaedah baru dan mempersoalkan idea-idea yang ada. Hal ini juga menggalakkan nilai-nilai kebebasan individu dan kreativiti.

Nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam Guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam latih tubi dan rutin. Guru mengajar tentang ketepatan matematik dan sains. Pelajar mempraktikkan kemahiran dan prosedur. Guru menunjukkan bagaimana idea-idea matematik dan sains dapat menjelaskan serta meramalkan kejadian yang akan berlaku. Guru mengembangkan imaginasi kreatif pelajar. Guru mengajar tentang perkembangan pengetahuan sains dan matematik. Nilai kemajuan mendorong pelajar memahami penjelasan alternatif bagi sesuatu isu.

iii) Keterbukaan & Misteri

Jadual 1.4.7 (iii): Keterbukaan & Misteri Keterbukaan Menilai keterbukaan bermaksud demokrasi pengetahuan, melalui demonstrasi, bukti dan penjelasan individu. Pengesahan hipotesis, artikulasi yang jelas dan pemikiran kritis juga signifikan. Misteri Menilai misteri bererti menekankan keajaiban, daya tarikan, dan mistik dari idea-idea sains dan matematik. Ini menggalakkan kita berfikir tentang asal-usul dan sifat pengetahuan.

Nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam Guru mengembangkan kemampuan pelajar dalam mengartikulasikan idea-idea mereka. Guru mengajar kriteria pembuktian dan pengesahan. Menggalakkan perbincangan dan perdebatan berlaku di dalam kelas. Menggalakkan kebebasan berekspresi. Mewujudkan kontra pendapat di antara guru dan pelajar. Percubaan atau eksperimen yang diulangi Guru mengembangkan imaginasi pelajar. Guru mengajar tentang sifat pengetahuan objektif. Merangsang sikap ingin tahu dan kagum pelajar dengan idea-idea yang signifikan yang dikemukakan. Mendorong pelajar untuk membaca bahan-bahan sains fiksyen. Membuatkan pelajar merasa terkejut terhadap hasil penemuan yang tidak terduga. Menggalakkan pelajar menerokai teka-teki matematik.

Penutup Kesimpulannya,nilai-nilai dalam matematik juga wujud dan

merangkumi tiga jenis iaitu nilai pendidikan umum, nilai pendidikan matematik dan nilai matematik itu sendiri. Hal ini kerana, kebanyakkan guru berpandangan dan mengatakan bahawa pelajaran matematik tidak

mengandungi nilai yang membawa kepada perkembangan di dalam minda pelajar seperti dalam subjek bahasa. Oleh itu, seorang guru matematik perlu mempelajari dan memahami nilai-nilai ini dan kemudiannya menerapkannya di dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

Aktiviti: 1. Apakah itu nilai dari sudut pandangan umum? 2. Nyatakan tiga jenis nilai yang terdapat di dalam matematik. 3. Nyatakan tiga cara bagi guru untuk menerapkan nilai matematik di dalam kelas?

LAMPIRAN (JAWAPAN AKTIVITI 1.4)

1. Nilai adalah peraturan untuk kita membuat keputusan tentang benar dan salah, harus dan tidak boleh, baik dan buruk.

2. Tiga jenis nilai yang terdapat di dalam matematik ialah a. Nilai pendidikan umum b. Nilai pendidikan matematik c. Nilai matematik

3. Tiga cara bagi guru untuk menerapkan nilai matematik di dalam kelas ialah dengan: a. Guru memberi latih tubi kepada pelajar untuk mengembangkan nilai kawalan yang ada dalam diri pelajar.

b. Guru harus menggalakkan perbincangan dan perdebatanberlaku di dalam kelas supaya pelajar lebih bersifat terbuka dan rasional dalam memberi pandangan di dalam sesuatu hal.

c. Pelajar dan guru membuat simbol, model, rajah dan lain-lainuntuk dijadikan bahan pembelajaran dan sebagai praktikal supaya pelajar lebih memahami sesuatu pelajaran dengan lebih mendalam.

RUJUKAN

Bishop, A., FitzSimons, G., Tiong Seah, W. & Clarkson, P.(1999). Values in Mathematics Education. Making Values Teaching Explicit in the Mathematics Classroom. http://www.aare.edu.au/99pap/bis99188.htm. Dilayari pada 6 April2012.

Mohd Uzi, D. (2007). Penerapan Nilai dalam Pengajaran Guru Matematik Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes. Universiti Sains Malaysia: Tesis yang diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Doktor Falsafah.

Wan Zah, W. A., Sharifah Kartini, S. H., Habsah, I., Ramlah, H., Mat Rofa, I., Mohd Majid, K. & Rohani, A. T. (2005). Kefahaman Guru Tentang Nilai Matematik. Jurnal Teknologi, 43(E), Hal 45-62.