migrasi dan menerbit web

Click here to load reader

Post on 21-Jan-2017

58 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LnP 04.01Migrasi dan Backup SistemSAP 4403 MIGRASI DAN MENERBIT WEB

  Pensyarah perlu membuat sesi induksi bersama pelajar mengenai topik-topik sebelum ini yang berkaitan dengan topik ini.

  Pensyarah perlu menerangkan berkenaan topik yang akan diajar pada kelas tersebut.

  Pensyarah perlu melaksanakan induksi bagi topik ini (contoh bercerita, soal jawab dan sebagainya)*

 • HASIL PEMBELAJARANDi akhir LA ini, para pelajar akan boleh:-

  Mengaplikasikan proses migrasi sistem ke server Mengaplikasikan proses backup system dengan betulMelaksanakan proses menerbit (publish) laman webMelaksanakan proses menentusahkan kebolehfungsian sistem berasaskan web

  Pensyarah menerangkan hasil pembelajaran yang akan dicapai oleh pelajar di akhir topik.*

 • PENILAIAN

  TEORIMARKAHLnP 04.01LnP 04.02

  70%KUIZ4%4%TUGASAN4%4%PERSEMBAHAN PROJEK4%AMALIAMALI10%10%PROJEK30%

  Pensyarah menerangkan berkenaan penilaian yang akan dijalankan di dalam topik ini. *

 • 4.1 DEFINISI MIGRASI SISTEM KE SERVER

  Pensyarah perlu menerangkan definisi migrasi sistem ke server.

  Cadangan kepada pensyarah:

  Pensyarah boleh bertanyakan kepada pelajar :Apa itu sistem?Apa itu migrasi?Apa itu server?

  Daripada jawapan pelajar, pensyarah adalah digalakkan untuk membuat kesimpulan tajuk.Adalah digalakkkan kepada pensyarah untuk memberi definisi dalam bentuk gambaran gambarajah supaya pelajar mendapat gambaran yang lebih jelas.*

 • 4.1.1 KONSEP MIGRASI SISTEM KE SERVER

  Xampp Server disarankan digunakan sebagai simulasi sebelum diaplikasikan perubahan sebenar di laman web di internet.Ia sesuai juga digunakan untuk menguji kesesuaian rekabentuk antaramuka dan pangkalan data. Setelah rekabentuk antaramuka dan pangkalan data selesai diubahsuai, barulah fail-fail yang telah diubahsuai dimuatnaik semula.

  Menggunakan Xampp Server sebagai Server Hosting

  Pensyarah perlu membantu pelajar ulangkaji tentang pembelajaran mereka yang lepas iaitu dengan bertanyakan soalan berikut:Apa itu Xampp?Setelah belajar dan mengaplikasikan penggunaan Xampp dalam LA02 dan LA03, apa yang boleh terangkan dengan lebih jelas apakah kegunaan Xampp?

  Pensyarah perlu memberi jawapan yang jelas kepada pelajar melalui huraian dalam slaid ini.*

 • 4.1.1 KONSEP MIGRASI SISTEM KE SERVERDilakukan menggunakan local serverDilakukan menggunakan web server

  Pensyarah perlu memberi penerangan secara visual mengenai Xampp.*

 • 4.2 KAEDAH PEMINDAHAN FAIL LAMAN WEB DAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER MENGGUNAKAN APLIKASI SERVER YANG SESUAIPenggunaan Xampp server sebagai destinasi serverPelaksanaan instalasi Xampp server perlu dilakukan untuk menggunakan aplikasi Xampp server. (instalasi Xampp server telah dibuat di LA01)

 • 4.2.1 LANGKAH PEMINDAHAN FAIL LAMAN WEB KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 1Pastikan apache dan mysql di Xampp control panel aktif (running)

 • 4.2.1 LANGKAH PEMINDAHAN FAIL LAMAN WEB KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 2Cipta folder tempat penyimpanan di htdocs dalam xampp

  Folder htdocs berada di dalam folder xampp di drive c: C:/xampp/htdocs/Di dalam folder htdocs, cipta folder sebagai media penyimpanan. (contoh folder yang dicipta : lamanwebKu)

 • 4.2.1 LANGKAH PEMINDAHAN FAIL LAMAN WEB KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 3Pindahkan semua fail laman web ke dalam folder yang dicipta.

  Contoh : Pindahkan semua fail laman web ke dalam folder lamanwebKu

 • 4.2.1 LANGKAH PEMINDAHAN FAIL LAMAN WEB KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 4Buka browser webTaipkan url : localhost/nama_folder_dihtdocs_tempat_anda_menyimpan_file.php

  Contoh : localhost/lamanwebKu

 • 4.2.2 LANGKAH PEMINDAHAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 1Pastikan apache dan mysql di Xampp control panel aktif (running)

 • 4.2.2 LANGKAH PEMINDAHAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 2Uji konfigurasi sambungan aplikasi PHP dengan pangkalan data MySQL (aplikasi phpMyAdmin)

  Aplikasi phpMyAdmin ialah di dalam pakej Xampp serverXampp menyediakan aplikasi ini untuk memudahkan capaian pangkalan data. Jika sebelum biasanya pangkalan data dicapai menggunakan console atau cmd WindowsAplikasi phpMyAdmin merupakan sebuah aplikasi pengurusan pangkalan data MySQL yang berasaskan web

 • 4.2.2 LANGKAH PEMINDAHAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 2Pengujian capaian phpMyAdmin adalah seperti berikut :

  Taip alamat URL berikut di web browser : http://localhost/phpmyadmin/

 • 4.2.2 LANGKAH PEMINDAHAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 2Atau pengujian capaian phpMyAdmin adalah seperti berikut :

  Taip alamat URL berikut di web browser : http://localhost/xamppPilih menu phpMyAdmin

 • 4.2.2 LANGKAH PEMINDAHAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 2Jika muncul paparan seperti berikut, bermaksud MySQL Server belum aktif (running). Aktifkan MySQL dari Xampp Control Panel

 • 4.2.2 LANGKAH PEMINDAHAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 3Untuk memindahkan dail pangkalan data, pastikan fail pangkalan data adalah dalam format .sql

 • 4.2.2 LANGKAH PEMINDAHAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 4Apabila berjaya pengujian capaian ke aplikasi phpMyAdmin, bina pangkalan data baru (contoh : db_webku)

 • 4.2.2 LANGKAH PEMINDAHAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 5Klik pada pilihan pangkalan data yang baru dibina,

 • 4.2.2 LANGKAH PEMINDAHAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 6Klik tab menu Import

 • 4.2.2 LANGKAH PEMINDAHAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 7Klik pada butang Choose File

 • 4.2.2 LANGKAH PEMINDAHAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 8Pilih fail pangkalan data di lokasi penyimpanan

 • 4.2.2 LANGKAH PEMINDAHAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 9Klik butang Go

 • 4.2.2 LANGKAH PEMINDAHAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER (XAMPP SERVER)Langkah 10Status berjaya import akan dipaparkan jika proses memindahkan pangkalan data ke xampp server berjaya

 • 4.3 KONFIGURASI SAMBUNGAN PANGKALAN DATA KE SERVER

 • 4.3 KONFIGURASI SAMBUNGAN PANGKALAN DATA KE SERVERIkuti langkah-langkah berikut untuk membuat konfigurasi sambungan pangkalan data ke server

  Buka folder yang menyimpan fail-fail laman web (contoh : lamanwebKu)Cari fail config.php

 • 4.3 KONFIGURASI SAMBUNGAN PANGKALAN DATA KE SERVER

  Konfigurasi sambungan

 • 4.4 DEFINISI BACKUP SISTEMBackup ialah satu proses melakukan salinan pendua untuk data biasanya dilakukan dengan tujuan untuk melindungi data jika storan gagal berfungsi dan melindungi data jika berlaku bencana seperti banjir , kebakaran dan sebagainya

 • 4.5 KEPENTINGAN BACKUP SISTEMMelindungi keselamatan datadaripada bencana dan kerosakan storan secara fizikal.Menjimatkan masa dan wangsekiranya berlaku kerosakan atau kehilangan data , data asal boleh diperolehi daripada mediabackuptanpa perlu membuatnya semula.Melindungi daripada kerosakan dataakibat seranganviruskomputer atau yangseumpama dengannya.

 • 4.5.1 KATEGORI BACKUPData peribadiData rasmi jabatanData laman webData kod aplikasiData manual penggunaData arkibData pangkalan dataData serverData drive komputerData installer perisian komputer

 • 4.5.2 BILA BACKUP DILAKSANAKAN?Aplikasi baruUpgrade serverFormat PCDokumentasiMembangunkan sistemUpdate PatchesBackup berkala data

 • 4.6 JENIS MEDIA STORANMedia backup dan kesesuaiannyaTentukan kuantiti dan saiz failAnggarkan tambahan saizTentukan jenis data

 • 4.6 JENIS MEDIA STORANDISKET

  Cakera liut atau disket ialah perantara storan yang mudah dibawa dan murah. Ia boleh digunakan dari satu komputer dengan komputer yang lain. Sebelum menyimpan data dalam disket ia mestilah di format dahulu. 'Formatting' ialah proses memformat sesuatu disket atau cakera keras dengan aplikasi tertentu.

 • 4.6 JENIS MEDIA STORANPENDRIVE

  Memberikan lebih ruang saiz kapasiti storan berbanding disket atau cakera zipJenis pendrive yang terdapat di pasaran:-KingstonKingmaxToshiba

 • 4.6 JENIS MEDIA STORANCAKERA KERAS (Hard Disk)

  Memberikan lebih ruang saiz kapasiti storan berbanding USB flash drive atau disketCakera keras terletak dalam unit sistem utamaTerdapat portable hardisk yang lebih ringan dan kecil yang boleh dibawa ke mana-mana tetapi penggunaannya masih kurang.

 • 4.6 JENIS MEDIA STORANCD - ROM

  Compact Disc Read-Only MemoryIanya tidak boleh dipadamkan atau diubahsuai. Oleh itu namanya hanya untuk baca sahaja.CD - ROM boleh menyimpan 650 MB data hingga 100 GigaByte, pengajaran dan maklumat.Saiz CD adalah bergaris pusat 4.6

 • 4.6 JENIS MEDIA STORAN* DISK VIDEO DIGITAL ( DVD ) Jenis DVD mengikut versi:

  DVD-ROM. Boleh mencapai 4.7 GBSaiz tertinggi sehingga 17 GB. DVD-R (recordable) boleh mencapai saiz 3.9 GB per side.DVD RAM boleh tulis dan baca seperti HD ZIP DISKZip Disk boleh menyimpan data sehingga 100MB hingga 750MB yang biasanya digunakan untuk menyimpan fail bagi tujuan backup

 • 4.6 JENIS MEDIA STORANBACKUP TAPE

  Antara media backup yang paling banyak digunakan. Sesuai untuk backup pangkalan data.

 • 4.6 JENIS MEDIA STORANOnline Storage

  http://www.ibackup.com/http://www.datadepositbox.com/http://www.idrive.com/http://www.backupright.com/ http://www.dropbox.com/

 • 4.6 JENIS MEDIA STORANOFFSITE BACKUP

  Biasanya dilakukan untuk backup keseluruhan sistem aplikasi di lokasi yang berlainan. Kaedah ini memerlukan kos yang tinggi