meringkaskan karangan

Download Meringkaskan Karangan

Post on 21-Jun-2015

9.962 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. Selasa MeringkaskanKarangan16 Febuari 2010

2. Dunia Pelajar Teknik ulangkaji menghasilkan nota pelajaran yang lengkap, teratur dan isi-isi penting.

 • Mencata nota daripada bahan-bahan dibaca.
 • Mencatat bahan yang didengar daripada pengajaran guru.

3. Dunia Pekerjaan

 • Meringkaskan isi dalam ceramah, syarahan dan sebagainya.
 • Para setiausaha, pelapor, pemberita, wartawan.

4.

 • Pelajar fahami keseluruhan teks
 • Ringkaskan dengan tema dan idea utama
 • Pelajar fahami semua isi penting dalam petikan
 • J awapan calon mesti dalam satu perenggan sahaja.
 • Selepas habis menjawab, jangan lupa mengira jumlah perkataan dan tuliskannya di bawah penjuru kanan.
 • Perkara-perkara yang biasanya dibuang atau tidak diperlukan ialah contoh-contoh, isi yang berulang, isi yang tidak berkaitan dengan tema.

5. Langkah 1 Baca petikan secara keseluruhan Cari isi-isi penting berdasarkan arahan soalan Gunakan pen penyerlah gariskan sahaja frasa atau ayat yang penting Seboleh-bolehnya mencari 8 hingga 10 isi. Mencari tema merujuk kepada perkara pokok yang dibincangkan dalam keseluruhan petikan (biasanya isi yang ditekankan berulang kali) 6. Langkah 2 Penghubung Sambung frasa atau ayat yang digariskan Bina dengan ayat olahan kamu sendiri Gunakan Penanda Wacana dan kata hubung yang koheren. 7. Langkah 3 Bina Ayat Gunakan AYAT KAMU SENDIRI. Gunakan kata bersinonim. Pastikan ayat-ayat ringkas anda lengkap, ada subjek dan ada predikat. 8. Langkah 4 Semak karangan Pastikan ejaan betul dan ayat yang gramatis digunakan. Hitunglah jumlah perkataan Hadkan jika terlebih sesuaikan ayat panjang menjadi ayat pendek 9. SETIAP KUMPULAN AKAN MEMILIH TUGAS YANG DISEDIAKAN SETIAP KUMPULAN DIKEHENDAKI MENCARI ISI PENTING YANG TERDAPAT DALAM PENDAHULUAN ATAU ISI ATAU PENUTUP. WAKIL KUMPULAN AKAN MENULIS JAWAPAN MEREKA DI PAPAN PUTIH 10. Contoh Soalan Tahun 2006 Pengangguran di kalangan siswazah telah menjadi tajuk perbualan masyarakat kini. Golongan siswazah ini terdiri daripada siswazah lepasan universiti tempatan atau seberang laut. Walaupun kerajaan cuba mengatasi masalah ini dengan menggalakkan siswazah menceburkan diri dalam bidang pertanian tetapi usaha ini gagal mengatasi masalah tersebut. Satu daripada punca kegagalan tersebut ialah bukan semua siswazah berminat dalam bidang pertanian. Mereka lebih berminat menjadi pegawai tinggi yang duduk di bilik berhawa dingin dengan gaji lumayan. Mereka juga berpendapat bahawa status diri mereka akan dipandang tinggi oleh masyarakat. Mereka tidak mahu lagi bersusah payah ketika belajar di universiti. Di samping itu, pertanian merupakan bidang kerja tradisional di negara kita. Petani terpaksa menempuh pelbagai kesusahan, sentiasa bersabar, serta sanggup bergelut dengan kekotoran. Malangnya, bilangan siswazah kurang berminat menempuh dugaan seperti ini. Menurut mereka, segala kerja itu tidak layak bagi mereka yang berpendidikan tinggi. Lantaran itu jelaslah bahawa bukan semua siswazah bersedia untuk bergelumang dengan segala kesukaran. Selain itu, kegagalan usaha tersebut juga berpunca daripada bidang yang dipelajari oleh seseorang siswazah. Tidak semua siswazah memiliki kelulusan dalam bidang pertanian. Mereka perlu mempelajari semua pengetahuan berhubung dengan pertanian jika ingin menceburkan diri dalam bidang ini. Hal ini akan membuang masa mereka. Sebaliknya, jika mereka tetap akan menolak bidang pertanian dan masalah pengangguran di kalangan siswazah tetap menjadi wabak yang berbahaya. Bidang pertanian juga sering diancam oleh pelbagai masalah, misalnya masalah kemarau, banjir, serangan serangga dan binatang. Sebaliknya, pekerjaan di pejabat menyediakan pendapatan tetap pada setiap bulan. Mereka tidak perlu menanggung risiko seperti yang dialami oleh golongan petani di negara kita yang berpendapatan tidak tetap. Oleh itu usaha kerajaan menggalakkan siswazah menceburkan diri dalam bidang pertanian tidak akan mencapai matlamatnya. Walau apa sekalipun, perkara yang penting, siswazah tidak seharusnya terlalu memilih pekerjaan yang dianggap sesuai dengan bidang kursus yang dipelajari di universiti. Mereka pasti menjadi manusia berguna dan dapat memanfaatkan segala sumber yang disediakan. (331 patah perkataan) 11. Baca petikan secara keseluruhan Penghubung Bina Ayat Semak karangan Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4