materi doa

Upload: nelvi-misel

Post on 03-Apr-2018

277 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 7/28/2019 Materi Doa

  1/12

  TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN (TPQ) DAN

  MAJELIS TALIM UMMAHAT AL-AZHAR SOROWAKOAlamat: Jl. Menara, No. 13, Dusun Tambeha, Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur.

  Tlp./Hp. 0852 180 27 754

  1 | P a g e

  MATERI DOA DAN KATA MUTIARA PILIHAN

  A. DOA YANG BERKAITANDENGAN MENUNTUT ILMUB. DOA YANG BERKAITAN DENGAN SHALAT WAJIBC. DOA YANG BERKAITAN DENGAN SHALAT SUNNAHD. DOA YANG BERKAITAN DENGAN BEPERGIANE. DOA YANG BERKAITAN DENGAN SYKURANF. DOA YANG BERKAITAN DENGAN KESELAMATANG.DOA YANG BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN DARI GODAAN SYAITANH.DOA YANG BERKAITAN DENGAN AKTIVITAS SEHARI-HARI

 • 7/28/2019 Materi Doa

  2/12

  TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN (TPQ) DAN

  MAJELIS TALIM UMMAHAT AL-AZHAR SOROWAKOAlamat: Jl. Menara, No. 13, Dusun Tambeha, Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur.

  Tlp./Hp. 0852 180 27 754

  2 | P a g e

  1. PENGETIAN DOADoa adalah otak ibadah. Doa adalah memohon atau meminta suatu yang bersifat baik

  kepada Allah SWT seperti meminta keselamatan hidup, rizki yang halal dan keteguhaniman. Sebaiknya kita berdoa kepada Allah SWT setiap saat karena akan selalu didengar

  oleh-Nya.

  Seperti sabda Nabi tentang pentingnya doa dalam ibadah:

  () Artinya: Doa itu adalah otaknya ibadah

  2. KENAPA KITA BERDOA?

  Berdoa merupakan ajaran agama Islam, yang diperintahkan Allah Swt, dan rasul-Nya.

  Orang yang menolak bedoa adalah orang sombong, karena merasa tidak membutuhkan

  Allah Swt, dalam hidupnya. Beberapa manfaat berdoa, sebagai berikut:

  1. Memohon hidup selalu dalam bimbingan Allah Swt.2. Agar selamat di dunia dan di akhirat.3. Untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Swt atas nikmat pemberian-Nya.4. Memohon perlindungan Allah Swt, dari godaan setan dan sekutunya.

  3. WAKTU-WAKTU DOA MUSTAJAB (TERKABULKAN)

  Semua waktu dalam siang dan malam dapat digunakan untuk berdoa, namun diantarawaktu-waktu itu, ada waktu dimana doa mustajab (terkabulkan), maka tidak ada

  salahnya memperhatikan waktu-waktu berikut:

  1. Saat membaca Al-Quran.

  2. Setelah Shalat wajib 5 (lima) waktu.3. Saat bangun tengah malam setelah shalat tahajud.4. Saat melaksanakan ibadah haji.5. Saat berpuasa wajib dan sunah.

  4. ADAB-ADAB DALAM BERDOASetiap tempat ada adab dan tata tutur kata yang berbeda. Begitulah agama Islam

  mengajarkan kesopanan. Demikian halnya dalam hal berdoa, memiliki adab-adab,

  sebagai berikut:

  1. Menghadap ke Kiblat /Ka'bah.

  2. Sebelum berdoa membaca basmalah, istighfardan hamdalah. Kemudian diikuti

  salawat nabi Muhammad Saw, keluarga dan para sahabatnya.

  3. Mengangkat kedua telapak tangan sebelum berdoa dan mengusap muka dengan

  telapak tangan setelah doa.

  4. Melembutkan suara dan tenang saat berdoa.5. Khusyuk (konsentrasi), ikhlas dan serius.

 • 7/28/2019 Materi Doa

  3/12

  TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN (TPQ) DAN

  MAJELIS TALIM UMMAHAT AL-AZHAR SOROWAKOAlamat: Jl. Menara, No. 13, Dusun Tambeha, Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur.

  Tlp./Hp. 0852 180 27 754

  3 | P a g e

  6. Berharap agar doanya diterima Allah Swt.

  7. Berdoa berulang-ulang di lain waktu untuk menunjukkan keseriusan kita agar

  dikabulkan oleh Allah Swt.8. Setelah berdoa ditutup dengan salawat nabi dan pujian pada Allah Swt.

  A. DOA DAN KATA MUTIARA YANG BERKAITAN DENGAN MENUNTUT ILMU1.

  Allahumma inn as aluka ilman nfian warizqan thayyiban wa amalanmutaqabbal.

  Artinya:

  Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, riski yang baik dan amal yang

  diterima.

  2. Rabbi zidenilman warzuqnfahmaArtinya:

  Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuanku dan tambahkalah kepadaku

  pemahaman.

  3.(),() ,()(,)()(,)(),

  ().

  Allahummarhamn (rhamn) bilqrun, wajaalhu lan (l) imman wanuwran wahudan

  warahmah, allahumma zakkirn (zakkirn) minhu m nasn (nastu), waalimna (alimn)

  minu m jahiln (jahiltu), warzuqn (warzuqn) tilwatahu nallaili wa

  atherfannahr, waj'alhu lan (l) hujjatan yrabbal lamn.

 • 7/28/2019 Materi Doa

  4/12

  TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN (TPQ) DAN

  MAJELIS TALIM UMMAHAT AL-AZHAR SOROWAKOAlamat: Jl. Menara, No. 13, Dusun Tambeha, Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur.

  Tlp./Hp. 0852 180 27 754

  4 | P a g e

  Artinya:

  Ya Allah, belas kasihanilah kami (aku) dengan al-Quran, dan jadikanlah ia pemimpin bagi

  kami (ku); cahaya, petunjuk dan karunia. Ya Allah, ingatkalah kami (aku) darinya apa-apayang kami (aku) lupa, dan ajarkanlah kami (aku) darinya apa-apa yang kami (aku) tidak

  tahu. Dan berilah rezki kepada kami (aku) dengan membacanya di tengah malam dan di

  pengujung siang, dan jadikanlah dia untuk kami (ku) sebagai pembela, wahai Tuhan

  semesta alam.

  4.:

  Qlal immu Syfii radhiyallahu anhu:

  Al-ilmu shaidun wal kitbatu qaiduhu

  Qayyid shuydaka bil jiblil wtsiqah

  Faminal hamqati an tashda qhadzlataWatatrukah bainal khaliqi thliqatan.

  Artinya:

  Imam Syafii R.a berkata:

  Ilmu pengetahuan itu buruan dan tulisan adalah talinyaIkatlah banatang buruanmu dengan tali yang kuat

  Maka termasuk kebodohan bila Anda berburu seekor rusaLalu membiarkannya terlepas di antara orang banyak.

  5.:

 • 7/28/2019 Materi Doa

  5/12

  TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN (TPQ) DAN

  MAJELIS TALIM UMMAHAT AL-AZHAR SOROWAKOAlamat: Jl. Menara, No. 13, Dusun Tambeha, Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur.

  Tlp./Hp. 0852 180 27 754

  5 | P a g e

  Qlal immu Syfii radhiyallahu anhu:

  Al-limu kabrun wain kna hadatsan

  Wal jhilu shaqirun wain kna syaikhan

  Taalamu falaisal mar u yladu liman

  Walaisa akhilmin kaman huwa jhil

  Wainna kabral qaumi l ilma indahu

  Shaqhirun idz iltafats alaihil jahfil.

  Artinya:

  Imam Syafii R.a berkata: Orang berilmu itu besar meskipun muda

  Dan orang bodoh itu kecil walaupun sudah tua

  Belajarlah karena tidak seorang pun dilahirkan dalam keadaan berilmuTidakah orang yang berilmu itu sama dengan orang bodoh

  Sesungguhnya tokoh masyarakat yang tidak berilmuNampak kecil bila berada dalam suatu majelis pertemuan.

  5.:

  Qlal immu Syfii radhiyallahu anhu:

  Man lam yadzuk dzulla taalumi satan

  Tajarraa dzullal jahli thla hayatihi

  Waman ftahu taalmu waqta syabbihi

  Fakabbir alaihi arbaan liwaftihi

  Hayatul fat, wallahi bililmi wa thuq

  Idz lam yakn l itibra lidztihiArtinya:

 • 7/28/2019 Materi Doa

  6/12

  TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN (TPQ) DAN

  MAJELIS TALIM UMMAHAT AL-AZHAR SOROWAKOAlamat: Jl. Menara, No. 13, Dusun Tambeha, Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur.

  Tlp./Hp. 0852 180 27 754

  6 | P a g e

  Barangsiapa tidak merasakan derita belajar sesaatIa akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya

  Barangsiapa meningglkan belajar waktu mudanyaMaka bertakbirlah empat kali atas kewafatannya

  Kehidupan pemuda, sungguh hanya dengan ilmu dan ketakwaanTanpa ilmu dan takwa, ia tak dapat dianggap apa-apa sama sekali.

  6.74

  .... !

  Qla Amru benil Wardal-muthawafa fsanati 749 H:

  Uthlubil ilma fal taksal fam

  Abadul khaira ala ahli; kasal !...

  Wal taqul qad dzahabats ayymuhu

  Kullu man sra ala darbi washal

  Wa taqul ashlwa fadhlabadan

  Innaam ashlul fat m qad hashal.Artinya:

  Amru bin al-Wardi (wafat Th. 749 H.), berkata:

  Tuntutlah ilmu, janganlah malas, alangkahJauhnya kebaikan dari orang yang malas

  Dan jangalah katakan sudah lewat masanya untuk belajarKarena semua yang berjalan di atas jalannya akan sampai

  Dan janganlah selalu menyebut asal usul dan rumpun suku AndaSesungguhnya aslinya seseeorang itu adalah apa yang ia telah capai.

 • 7/28/2019 Materi Doa

  7/12

  TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN (TPQ) DAN

  MAJELIS TALIM UMMAHAT AL-AZHAR SOROWAKOAlamat: Jl. Menara, No. 13, Dusun Tambeha, Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur.

  Tlp./Hp. 0852 180 27 754

  7 | P a g e

  DOA AKTIVITAS SEBELUM DAN SETELAH DALAM SEHARI-HARI

  1. Doa Sebelum dan Setelah Bangun Tidura. Doa Sebelum Tidur

  Allahummma bismika ahya wa amuut

  Ya Allah, dengan nama-Mu, aku hidup dan aku mati.

  b. Doa Setelah Bangun Tidur

  alhamdu lillahilladzii ahyaanaa bada maa amaatanaa wa ilaihin nusyuur

  Segala puji milik Allah, Yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan

  kepada-Nyalah tempa kami kembali.

  2. Doa Masuk dan Keluar Masjid

  a. Doa Masuk Masjid

  Allahumma ftahlii abwaaba rahmatik

  YaAllah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu.

  b.

  Doa Keluar Masjid

  Allahumma innii asaluka mim fadlik

  Ya Allah, aku memohon karunia kepada-Mu.3. Doa Sebelum dan Setelah Belajar (Doa Kaffaraat Majelis)

  a. Doa Sebelum Belajar

  Allahumma innii asaluka ilmaman naafian wa risqan thayyiban wa amalan

  mutaqabbalaa

  Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal

  yang diterima.

  Atau:

  Rabbi zidnii ilman warzuqnii fahmaa

  Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berilah kepadaku pemahaman.

  b. Doa Setelah Belajar dan Doa Kaffaraat Majelis Penutup Pertemuan

 • 7/28/2019 Materi Doa

  8/12

  TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN (TPQ) DAN

  MAJELIS TALIM UMMAHAT AL-AZHAR SOROWAKOAlamat: Jl. Menara, No. 13, Dusun Tambeha, Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur.

  Tlp./Hp. 0852 180 27 754

  8 | P a g e

  Allahumma innii staudiuka maa alimtaniihi fardudhu ilayya inda haajatanii ilaaihi walaatansaniihi yaa rabbal lamiina

  Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada-Mu apa yang telah Engkau ajarkan

  kepadaku, maka kembalikanlah padaku saat aku membutuhkan dan janganlah Engkau

  jadikan akau lupa padanya wahai Tuhan semesta alam.

  subhaanakal lahumma wa bihamdika asyhadu anlaa ilaaha illa anta astaqfiruka wa atubu

  ilaika

  Maha suci Engkau Ya Allah dan segala puji bagi-Mu, Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

  yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu.

  4. Doa Masuk dan Keluar Rumah

  a. Doa Masuk Rumah

  Bismillahi walajnaa bismillahi kharajnaa wa alaa rabbinaa tawakkalnaa

  Dengan menyebut nama Allah kami masuk (rumah) dan dengan nama Allah kami keluar.

  Dan (hanya) kepada Tuhan kami, kami bertawakkal.

  b.Doa Keluar Rumah

  Bismillahi tawakkaltu laallahi wa laa haula wa laa quwwata illa billah

  Dengan menyebut nama Allah, aku menyerahkan diriku kepada Allah dan tidak ada daya

  dan kekuatan selain dari Allah saja.

  5. Doa Masuk dan Keluar W.C. (Water-Closet)

  a. Doa Masuk W.C. (Water-Closet)

  Allahumma innii audzu bika minal khubudzi wal khabaaits

  Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari godaan syaitan laki-laki dan syaitan

  perempuan.

  b.Doa Keluar W.C. (Water-Closet) ,

 • 7/28/2019 Materi Doa

  9/12

  TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN (TPQ) DAN

  MAJELIS TALIM UMMAHAT AL-AZHAR SOROWAKOAlamat: Jl. Menara, No. 13, Dusun Tambeha, Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur.

  Tlp./Hp. 0852 180 27 754

  9 | P a g e

  Gufranak, alhamdu lillahil ladzii adzba annil adzaa wa afaanii

  Saya mohon ampunan-Mu. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan

  penyakit dariku dan telah menyehatkan diriku.

  6. Doa Sebelum dan Setelah Makan

  a. Doa Sebelum Makan.

  Allahumma baarik lanaa fiimaa razaqtanaa wa qinaa adzaban naar. Bismillah

  Ya Allah, berkahilah apa yang telah Engkau riskikan kepada kami dan peliharalah kami

  dari adzab neraka. Dengan nama Alllah.

  b.Lupa Membaca Doa Makan

  bismillahi awwalahu wa akhiruh

  Dengan nama Allah pada permulaan dan pada akhirnya.c. Doa Setelah Makan

  . Alhamdu lillahil ladzii athamanii hadzaa wa razaqniihi min qhairi haulim minnii wa laa

  quwaah

  Segala puji bagi Allah yang memberi makan ini kepadaku dan yang memberi rezki

  kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku.

  7. Doa Sebelum Wudhu, Niat dan Setelah Wudhu

  a. Doa Sebelum Wudhu

  Bismillahi rahmaaniirahiim adzu bika min hamazaatis syaathiin wa audzu bika rabbi an

  yahdharuun.

  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku

  berlindung kepada-Mu dari bisikan syaitan dan aku berlindung kepada-Mu, ya Tuhanku,

  dari syaitan-yaitan itu datang kepadaku.

  Dengan menyebut nama Allah (aku berudhu)

  b.Niat Wudhu

 • 7/28/2019 Materi Doa

  10/12

  TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN (TPQ) DAN

  MAJELIS TALIM UMMAHAT AL-AZHAR SOROWAKOAlamat: Jl. Menara, No. 13, Dusun Tambeha, Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur.

  Tlp./Hp. 0852 180 27 754

  10 | P a g e

  Nawaitul wudhuua lirail hadatsil asghari fardan lillahi talaa.

  Saya berniat berwudhu untuk menghilangkan hadas (kotoran) kecil, wajib karena Allah

  Taalaa.c. Doa Setelah Wudhu

  , .

  . asyahu anlaa ilaaha illalLah wahahu laa syarika lah, wa asyahadu anna Muhammadan

  abduhu warasuulah. Allahumma jalnii minathawwabiina wa jalanaii minal

  muthathahiriin, wa jalnii minas shalihiin

  Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah Yang Maha Esa yang tiada sekutu bagi-Nya.

  Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku

  dari golongan orang-orang yang bertaubat kepada-Mu dan dari golongan orang-orang

  yang membersihkan diri dan orang-orang shaleh.

  8. Doa Niat Puasa dan Saat akan berbuka Puasa

  a. Doa Niat Puasa

  Nawaitu shaumaa ghadin an adaai fardha syahrir ramadhani hadzihiis sanati lillahi

  talaa

  Saya berniat puasa besak, untuk menunaikan kewajiban puasa bulan Ramadhan tahun

  ini, karena Allah Taala.

  b.Doa Saat akan berbuka Puasa

  Allahumma lakashumtu wa bika aamantu wa alaa risqika afthartu birahmatika yaa

  arhamar raahimiin

  Ya Tuhan kami, karena Engkau kami berpuasa, hanya kepada-Mu kami beriman, atasriski-Mu kami berbuka, dengan rahmat-Mu wahai Tuhan Maha Pemurah semesta alam.

  9. Doa Saat Memakai Pakaian dan Memakai Pakaian Baru

  a.Doa Saat Memakai Pakaian

  alhamdulillahilladzii kasaanii maa uwariya bihi auratii wa atajammalu bihi fii hayaatii

  Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan kepadaku apa yang dengannya menutup

  auratku dan aku dapat berhias dengannya dalam hidupku.

  c. Doa Saat Memakai Pakaian Baru

 • 7/28/2019 Materi Doa

  11/12

  TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN (TPQ) DAN

  MAJELIS TALIM UMMAHAT AL-AZHAR SOROWAKOAlamat: Jl. Menara, No. 13, Dusun Tambeha, Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur.

  Tlp./Hp. 0852 180 27 754

  11 | P a g e

  .

  Ya Allah, milik-Mulah segala puji. Sesungguhnya Engkau telah memaikan ini kepadaku. Aku

  memohon kepada-Mu kebaikannya, dan kebaikan yang dijadikan untuknya. Dan aku

  berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan yang dijadikan untuknya.

  10. Doa Saat Naik Kendaraan dan Tiba di Tempat Tujuan

  a.Doa Saat Naik Kendaraan

  b. Doa Saat Tiba di Tempat Tujuan

  11. Doa Mendengar Adzan dan Setelah Adzan

  a. Doa Mendengar Adzan

  b. Doa Setelah Adzan

  12. Doa Melihat Sesuatu Yang Disukai dan Sesuatu Yang Dibenci

  a. Doa Melihat Sesuatu Yang Disukai

  b. Doa Melihat Sesuatu Yang Dibenci

  13. Doa Saat Hujan dan Mendengar Petir/Guruha. Doa Saat Hujan

  b. Doa Saat Mendengar Petir/Guruh

  14. Doa Saat Bersin dan Menjawab Doa Bersin Orang Lain

  a. Doa Saat Bersih

  b. Doa Menjawab Doa Bersin Orang Lain

  15. Doa Saat Mendapat Musibah dan Melihat/Mendengar Musibah Menimpah Orang

  Lain

  a. Doa Saat Mendapat Musibah

  b. Doa Saat Melihat/Mendengar Musibah Menimpah Orang Lain

  16. Doa Melewati Pasar dan Memasuki Pasar

  a. Doa Melewati Pasar dan Memasuki Pasar

  b. Doa Melewati Pasar dan Memasuki Pasar

  17. Doa Bercermin dan Memakai Pakaian Baru

  a. Doa Bercermin dan Memakai Pakaian Baru

 • 7/28/2019 Materi Doa

  12/12

  TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN (TPQ) DAN

  MAJELIS TALIM UMMAHAT AL-AZHAR SOROWAKOAlamat: Jl. Menara, No. 13, Dusun Tambeha, Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur.

  Tlp./Hp. 0852 180 27 754

  12 | P a g e

  b. Doa Bercermin dan Memakai Pakaian Baru

  18. Doa Saat Ditimpah Musibah Kematian dan Doa Untuk Orang Lain, Serta SaatMemasuki/Melewati Kuburan Orang Islam

  a. Doa Saat Ditimpah Musibah Kematian

  b. Doa Saat Musibah Kematian Menimpah Orang Lain

  c. Doa Saat Memasuki/Melewati Kuburan Orang Islam