mari membaca 4

Click here to load reader

Post on 22-Jun-2015

1.470 views

Category:

Education

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Ini Ali. Ali seorangbudak yang malas. Dia sukamembuang masa.

2. Dia adaseorang adik.Adiknya rajindan sukamenolongbapanyaberkebun. 3. Di sekolah pula, Ali sukaberkawan dengan budak-budak nakal. Dia selalubergaduh. 4. Encik Hadi ialah guru kelasAli. Dia selalu memberinasihat kepada anakmuridnya supaya bersikapbaik dan rajin berusaha. 5. Tetapi Alibersikap degil.Dia tidak mahumendengarnasihat danpesanan darigurunya itu. 6. Baju sekolahnyajuga tidakkemas dankotor. Dia sukamembuangsampahdimerata-ratatempat. 7. Di sekolah pula, Ali sukamenyembunyikan bekalanmakanan kawan-kawannya.Selepas itu dia akanmemakan bekalan itu. 8. Oleh kerana sikapnya itu,dia tidak disukai dan tidakmempunyai ramai kawan. 9. Pada suatu hari,Ali dimarahi olehguru besar. Diadirotan keranamelawan cakapgurunya. Diaberasa sangatsedih. 10. Semenjak hariitu, Ali telahberubah sikap.Dia selalumenolong orangyang di dalamkesusahan. 11. Ali juga berubah menjadiseorang budak yang rajin. Diaselalu bekerjasama dengankawan-kawannyamembersihkan kelas. 12. Ali kesal dengan sikapburuknya dulu. Sekarang, diamenjadi budak yang baik dandisukai oleh semua orang.