lesson plan (poligon)-inkuiri penemuan

Download Lesson Plan (Poligon)-Inkuiri Penemuan

Post on 24-Jul-2015

51 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Contoh Persediaan Mengajar Yang Menggunakan Model Inkuiri Penemuan

Bidang Pembelajaran Objektif Pembelajaran

: POLIGON (SIMETRI) : Murid akan dapat : 1. Mengenalpasti paksi simetri

Hasil Pembelajaran

: Murid akan dapat: 1. Menentukan dan melukis paksi simetri suatu bentuk. 2. Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi. 3. Melukis corak menggunakan konsep simetri

Masa Pengetahuan Sedia Ada Poligon. FASA 1. PERSEDIAAN Memerhati Menciri Mengelas Menyoal

: 2 waktu : Murid telah tahu konsep bentuk dan

CADANGAN AKTIVITI 1. Murid memerhatikan bentuk-bentuk yang terdapat di sekitar kelas. 2. Murid melukis dan menggunting bentukbentuk tersebut. 1. Murid mengenalpasti bentuk tersebut sama ada bertindih atau tidak dengan melipat bentuk tersebut kepada 2 bahagian. 2. Guru memberi beberapa contoh bentuk yang boleh bertindih dan tidak bertindih.

CADANGAN KOMUNIKASI Apakah bentuk-bentuk yang terdapat di dalam kelas Bolehkah kamu melukis bentuk yang telah kamu perhatikan?. Bagaimanakah kamu memastikan bentuk tersebut boleh bertindih atau tidak ?

2. IMAGINASI Meneroka Merancng Meramal Membuat hipotesis

Adakah bentuk yang kamu lukis boleh bertindih atau tidak?. (Ditunjukkan oleh pelajar). Apakah yang kamu perhatikan pada bentuk yang telah kamu lipat tadi.

3. PERKEMBANGAN Menguji hipotesis

1. Murid mengasingkan bentuk tersebut kepada 2 kumpulan iaitu kumpulan A yang boleh bertindih dengan tepat dan kumpulan B yang tidak boleh bertindih dengan tepat.

2. Murid melukis beberapa garis yang dapat membahagikan 2 belah lipatan yang bertindih tepat pada bentuk tersebut. 3. Murid mengenalpasti nama garis tersebut.

Bolehkah kamu cuba melukis garisan tersebut?.

Apakah nama garis tersebut?. (Guru memberi penerangan apakah yang dimaksudkan dengan simetri). Apakah yang kamu boleh rumuskan mengenai hasil kerja kamu?. Apakah pengetahuan baru yang kamu peroleh?

4. TINDAKAN Membuat kesimpulan Dokumentasi

1. Murid melengkapkan Lembaran Kerja. 2. Murid membuat kesimpulan daripada hasil kerja mereka.

PENTAKSIRAN

Murid mengenalpasti dan melukis Garis Simetri. Mendengar arahan dengan teliti, jujur, saling membantu dan menghargai pandangan orang lain.

NILAI DAN SIKAP