kisi-kisi prediksi un 2014

Download Kisi-Kisi Prediksi UN 2014

Post on 10-Oct-2015

17 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kisi-Kisi Prediksi UN 2014 http://www.indroyono.com

TRANSCRIPT

 • 5/20/2018 Kisi-Kisi Prediksi UN 2014

  1/8

  Jrrgr Pjkglhitigh, Pjomihl

  Kgnprjfjhsigh, Ihkgnpcjtj Miocgluj ohm

  Kcgzj ]jst

  @jmof [AC ZH 02?;/ 02?=

 • 5/20/2018 Kisi-Kisi Prediksi UN 2014

  2/8

  :. Jrrgr Pjkglhitigh

  ZH 02?0/02?; RPJMIA[I ZH 02?;/02?=

  Njhjhtuaoh aoto/eroso yohl socof yohltjrmopot mocon aocinot yohl njhyotoaoh

  pjr`ohmihloh jhmo/ pjroturoh otou

  pjhgcoaoh

  sono

  Njhjhtuaoh aoto/eroso yohl socof yohl

  tjrmopot mocon aocinot yohl njhyotoaoh

  mjsaripsi `jhmo/ tjnpot wf-qujstighs

  sono

  Njhjhtuaoh aoto/eroso yohl socof yohl

  tjrmopot mocon aocinot yohl njhyotoaoh

  mjsaripsi eisia sjsjgrohl (pfysikoc

  oppjorohkj)/`jhmo otou prgejsi

  sjsjgrohl.

  sono

  Njhjhtuaoh aoto/eroso yohl socof yohl

  tjrmopot mocon aocinot yohl njhyotoaohpjhlohmoioh/picifoh tihmoaoh.

  + su`duhktivj

  Njhjhtuaoh aoto/eroso yohl socof yohl

  tjrmopot mocon aocinot yohl njhyotoaoh

  pjrosooh sjsjgrohl tjrfomop

  sjsuotu/pjhmopot sjsjgrohl

  sono

 • 5/20/2018 Kisi-Kisi Prediksi UN 2014

  3/8

  5. Pjomihl Kgnprjfjhsigh

  ZH 02?0/02?; RPJMIA[I ZH 02?;/02?=

  Njhjhtuaoh piairoh utonoporolroe/lon`oroh unun

  otou ihegrnosi

  tjrtjhtu/ihegrnosi

  rihki/ihegrnosi tjrsirot otounoaho aoto/eroso mocon

  surot/njng/pjsoh/j-noic

  `jrsieot `ishis.

  [ono

  Njhjhtuaoh piairoh utono

  porolroe/lon`oroh

  unun/ihegrnosi

  tjrtjhtu/ihegrnosi rihki,

  tjrsurot moh otou

  tjrsirot/ruduaoh aoto otou

  sono

 • 5/20/2018 Kisi-Kisi Prediksi UN 2014

  4/8

  5. Pjomihl Kgnprjfjhsigh

  ZH 02?0/02?; RPJMIA[I ZH 02?;/02?=

  Njhjhtuaoh piairoh utonoporolroe/lon`oroh ununotou

  ihegrnosi tjrtjhtu/ihegrnosi

  rihki/ihegrnosi tjrsirot otou noaho

  aoto/eroso pomo mjsaripsi

  pjajrdooh sjsjgrohl mi woatuconpou/dg` mjskriptighs

  [ono

  Njhjhtuaoh piairoh utono

  porolroe/lon`oroh unun otou

  ihegrnosi rihki/ihegrnosi tjrsirot,

  otou noaho aoto/eroso moconsj`uof tjas prg kjmurj mocon

  `jhtua o.c. nohuoc/ rjsjp/

  pjtuhdua/ihstruasi otou iacoh.

  [ono

 • 5/20/2018 Kisi-Kisi Prediksi UN 2014

  5/8

  5. Pjomihl Kgnprjfjhsigh

  ZH 02?0/02?; RPJMIA[I ZH 02?;/02?=

  Njhjhtuaoh piairoh utono

  porolroe/lon`oroh

  unun/ihegrnosi

  tjrtjhtu/ihegrnosi rihki,

  tjrsurot moh otou tjrsirot otouruduaoh aoto/eroso otou noaho

  aoto/eroso mocon tjas

  omvjrt isjnjht tjhtohl

  sj`uof jhmo/tjnpot/ doso.

  [ono

  Njhjhtuaoh piairoh utono

  porolroe/lon`oroh unun

  otou ihegrnosi

  tjrtjhtu/ihegrnosirihki/ihegrnosi tjrsirot otou

  [ono

 • 5/20/2018 Kisi-Kisi Prediksi UN 2014

  6/8

 • 5/20/2018 Kisi-Kisi Prediksi UN 2014

  7/8

 • 5/20/2018 Kisi-Kisi Prediksi UN 2014

  8/8

  6. Kcgzj ]jst

  ZH 02?0/02?; RPJMIA[I ZH

  02?;/02?=Njhjhtuaoh agso aoto (aoto

  ajrdo/aoto mjpoh/aoto sieot) yohl

  tjpot uhtua njcjhlaopi tjas

  runpohl timoa cjhlaop pomo surot`ishis `jr`jhtua surot conoroh

  ajrdo/ njng

  Aoto ajrdo/ aoto sieot/ aoto

  ajtjrohloh/ aoto mjpoh moh

  `uaoh njrupoaoh mjrivotigh.

  Njhjhtuaoh agso aoto (aoto

  ajrdo/aoto mjpoh/aoto sieot) yohl

  tjpot uhtua njcjhlaopi tjasrunpohl timoa cjhlaop pomo

  sj`uof pjhlununoh/

  pjn`jritofuoh

  Aoto ajrdo/ aoto sieot/ aoto

  ajtjrohloh/ aoto mjpoh moh

  `uaoh njrupoaoh mjrivotigh..

  Njhjhtuaoh agso aoto (aoto

  ajrdo/aoto mjpoh/aoto sieot) yohltjpot uhtua njcjhlaopi tjas

  Aoto ajrdo/ aoto sieot/ aoto

  ajtjrohloh/ aoto mjpoh moh`uaoh njrupoaoh mjrivotigh.