kebiasaan buruk

19
Kebiasaan Buruk @ Bad Habits

Upload: blessedfamilycentre

Post on 22-Jun-2015

404 views

Category:

Spiritual


8 download

DESCRIPTION

Kebiasaan Buruk yang perlu dihindari

TRANSCRIPT

Page 1: Kebiasaan buruk

Kebiasaan Buruk@ Bad Habits

Page 2: Kebiasaan buruk

2 Peterus 2:19 “Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang

lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu.”

(For a man is a slave to whatever controls him)

Page 3: Kebiasaan buruk

Apa itu habits? A. “an acquired pattern of behavior that often occurs automatically” B. an acquired behavior pattern regularly followed until it has become almost involuntary

Page 4: Kebiasaan buruk

1. MALU

Kebiasaan Buruk @ Bad Habits

Matius 7:7

"Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.”

Page 5: Kebiasaan buruk
Page 6: Kebiasaan buruk

2. TIDAK AMBIL PERHATIAN

Kebiasaan Buruk @ Bad Habits

Markus 4:9

Dan kata-Nya: "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar!"

Page 7: Kebiasaan buruk
Page 8: Kebiasaan buruk

Amsal 5:1-21 Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan,2 supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan.

Page 9: Kebiasaan buruk

Amsal 8 :32-3332 Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku.33 Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak; janganlah mengabaikannya.mengabaikannya itu yang dimaksud dengan cuek.

Page 10: Kebiasaan buruk

3. BIMBANG / tidak dapat membuat keputusan

Kebiasaan Buruk @ Bad Habits

Yakobus 1:6“Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian ke mari oleh angin. “

Page 11: Kebiasaan buruk
Page 12: Kebiasaan buruk

4. MENUNDA NUNDA

Kebiasaan Buruk @ Bad Habits

Page 13: Kebiasaan buruk

Keluaran 8: 1-101 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya: Beginilah firman TUHAN: Biarkanlah umat-Ku pergi, supaya mereka beribadah kepada-Ku;2 jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka Aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak.

Page 14: Kebiasaan buruk

3 Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu.4 Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu."

Page 15: Kebiasaan buruk

5 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Katakanlah kepada Harun: Ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir."6 Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir.

Page 16: Kebiasaan buruk

7 Tetapi para ahli itupun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantera mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir.8 Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata: "Berdoalah kepada TUHAN, supaya dijauhkan-Nya katak-katak itu dari padaku dan dari pada rakyatku; maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada TUHAN."

Page 17: Kebiasaan buruk

9 Kata Musa kepada Firaun: "Silakanlah tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan dari padamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja."

10 Katanya: "Besok." Lalu kata Musa: "Jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui, bahwa tidak ada yang seperti TUHAN, Allah kami.

Page 18: Kebiasaan buruk
Page 19: Kebiasaan buruk

Renungan

Amsal 30:28