kajian syahadat tauhid

Download KAJIAN SYAHADAT TAUHID

Post on 21-Oct-2015

537 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kajian tentang Syahadah

TRANSCRIPT

KAJIAN SYAHADAT TAUHID/KEESAAN

1. NIAT SYAHADAT2. RUKUN SYAHADAT3. BINASANYA SYAHADAT/ BATHAL4. PENYAKSIAN SYAHADAT.

1. NIAT SYAHADAT

FALAM ANNAHU LAAILAHA ILLALLAH WAL AWALU WAL AKHIRU WAL ZAHIRO WAL BATHINOASHADUALLAILAHAILLAHU WA ASYHAHADU ANNAMUHAMMADARRASULLAH.

MULAI AWALKEHIDUPAN DANAKHIR KEMATIAN DARI ZAHIR MAUPUN BATHIN TETAP TIDAK BERUBAHIKTIKAT HAQQUL YAAKIN AINULYAKIN KAMALULYAKIN. TETAP DUA KALIMAH SYAHADAD.

AGAR ALLAH SENANTIASA MEMELIHARA KEYAKINAN KITA TIDAK BATHAL ATAU BINASA. SYAHADAT KITADOA; RABBANA MAAKHALAQ TAHAZA BATHILA PA SUBHAKA PA KINAA AZBANNAR.PAHALANYA SEHITUNG HITUNG BINTANG DILANGIT DENGAN NIAT MEMELIHARA HAQ MEMELIHARA SYAHADAT.

2. R U K U N SYAHADAT TAUHID

1. MENGESAKAN AKAN ZAT ALLAH

KAJIAN= TAUHIDUS ZAT . Ilmunya=, MA RIFATULLAH.DALIL= LA ZATUN BI HAQQI ILALLAH= tiada ada yang punya zat yang haq selain allah . KESIMPULAN =Kenal ALLAH. Juga HAMBAZikirnya Zikir =syir rahsianya= ismu ZAT Nama aslinya: zat allah. Tersembunyi.Pujinya: mutlak:puji qadim Bagi qadim,Atau.puju Allah bagi Allah Namanya: Kalam qadim. Kajiannya -Marifat,Mengenal Allah :pengenalan Akan Lenyap Dalam Tkbiratul Ihram.Takbir, Akan lenyap di dalam husu sesa at, husu Akan lenyap Kepada Mabrur, Mabrur, Akan Lenyap Kepada Zat Wajibal wujud Laisa Kamislihi Syai un.

2. MENGESAKAN AKAN SIPAT2 ALLAH.

KAJIAN = TAUHIDU SIPAT . Ilmunya= HAQIKATDALIL: LA SIPATUN BI HAQQI ILALLAH=tiada ada yang punya sipat haq kecuali allah amalan. Sipat 20. wujud s/d Mutaqallimun hanya milik allah. Zikirnya;zikir; nyawa rahasianya : ismul azam = Nama perhimpunan: Zahr. Pujinya .Puji Allah Bagi Qadim. Kajianya Mennyempurakan rukun 13 rukun shalat. Rukun 13 Akan Lenyap kepada Syahadat Syahadat Akan Lenyap kepada sipat 20 sipat 20 akan lenyap kepada .Ma,ripat.3. MENG ESAKAN AKAN ASMA ALLAH.KAJIAN=TAUHIDUL ASMA = Ilmunya= TARIQATDALIL: LA ASMAUN BIHAQQI ILLALLAH= Tiada yang Bernama Hanya allah Amaliahnyasma allah 99 contoh, sabur, sakur . rajak dll haya milik allah. Zikirnya:zikir= hati. Pujinya: puji Muhaddas Bagi Qadim Atau Puji Muhaddas Kepada Qadim. Setelah sempurna Menjaga Kesucian. Wudhu. Wudhu akan lenyapKepada. Shalat . Shalat Akan Lenyap Kepada Syahadad.

4. MENG ESAKAN APALNYA =Ilmunya= Syariat

DALIL= LA AF ALUN BI HQQI ILLALLAH=tiada yang punya apal- Melainkan Allah. Ket. Wala tataharraka illa bi iznillah ,zikirtnya:zikir=lisan Pujinya :puji Muhaddas Bagi muhaddas Atau puji hamba. Allah. Kesuciannya. Mandi junub.akan lenyap Kepada.istinja. istinja akan lenyap kepada Wudhu. Jai Saling keterkaitan sama Saling menyempurnakan.=yang bernama allah itu; Ada zat ,ada sipat ,ada Asma, Ada Apal ada Rahasia dan Ada Rasa.Itulah yang bernama allah I sedangkan Allah Itu Hanya Nama Pangkat Puji pujian Yang bisa di seru Orang di seluruh AlamDengan Pengelan Mahluk allah dahulu , akan utomatis bisa Mengenal Allah . Namanya :Jalan Pemulangan asal Usul. Tapakkaru pi Halki llah: tapakurlah tentang Maluk allah.Wala Tapakkaru pi Zati llah: dan jangan kau pikirkan dulu Zat Allah.Karena nyatanya Kudrat Irad Allah Ta ala itu Sabnyat nyata Pada Mahluk,/Hambanya.

Ini Didapatnya di Pengalaman rohani.5.Tauhidus zauk= Mengesakan akan Rasa:La zaukun illallah:tiada yg Merasa hanya allah. Walam yazauk walam yardi walam yarpaillah. Barangsipa Siapa mengenal pasti merasa.6.Tauhidus syir =Meng esakan akan Rahasia Allah, Rahasianya =Ismu ZAT.

Ket.Hadirnya rasa.di dalam rasa,dan Hadirnya suhud di dalam rasa. Martabat ini Bisa didapat, pada Waktu slalat , Musahadah .Murakabah ,Tapakur,didalam halwat, atau suluk , saat membaca alquran dan padawaktu membaca Shalawat Nabi.namanya: zatbah Rasulullah. Akan Naik ke zatbah Ilahiyah/rububiyah. Disebut makom pana naik, panapillah naik kemakom baqa dan baqa billah..apabila sampaike Martabat ini. Dinamai makom= Iza arada syaian ayyakulalahu kun payakun.atau Wama yasahum indarobbim.!! Makom ini kecuali ada ijin Allah, illab iznillah. Kalau masi h ada saja beras. Dan ada uaang dikantung.jangan jangan coba2 Takut Akan istidrat lanjuran allah.jadi !! Rabbakumul ala .akan menyeruapi Firaun. Tetaplah pada pondasi asal Walan a maluna Walakum a malum. Karena kita semua, Lahaula walakuata illa billah hil alihil aziim.walalhualam.

3. BINASANYA SYAHADAT / BATHALNYA SYAHADAD

1.Menyangkal di ciptakan allah/putus asa2.menyekutukan allah3.Murtad /pindah agama kemudian kembalilagi.4.Meng ulang ulangi berbuat dosa besar+ besar/ durhaka kpd ibu bapa.5.PENYAKSIAN SYAHADAD

DALILALAS TUBI RABBIKUM QALU BALA ANNAHU LA ILA HAILLALLAH MUHAMMADURRASULULLAH. KETERANG; ASYHADU ALLA ILAHA ILALLAH = PENYARAHAN JASAT MUHDDAS ATAU ZAHIR HANYA MILIK ALLAH, SAKSINYA NYAWA#WA ASYHADU ANNA MUHAMMADARRASULULLAH= Penyerahan Nyawa SYAKSINYA= TUBUH, NYAWA, ALLAH TA ALA. Sayhdan.HU= PENGAKUAN ALLAH TAALA = BAHWA TUBUH DAN NYAWA MUHAQ KU . QUL SUBHANA RABBY.Untukmenyelusuri ke martabat yang lebihbaikIhtisal ,ilmu wal amaliah itu ihtisal kepada Rasulullah. Murid sanat dari gurunyaGuru sanat dari gurunya sampai kepada sahabat sampai kepada rasulullah sampai kepada allahswt Tanyakanlah kpd guru yang murabbi mursid.Wallahualam. Lahaulawalakuata illa billahil ali hil azim.

YANG HARUS RUTIN HARI HARI.KESUCIAN KUNCI UTAMA1.MANDI JUBUB ZAHIR BATIN sesuai cara dan niat2.ISTNJAZAHIR BATHIN sesuai cara,dan niat3.WUDHU ZAHIR BAHTIN sesuai cara dan niat4.SYAHADAT ZAHIR BATHIN sesuai dgn 4 tauhid ke esaan.+ rasa &syirYang bikin Gara2 4 kesempurnaan di atas lenyap di istinja lenyap di,wudhu ,lenyap di rukun 13 lenyap di sipat 20 lenyap disyahadat lenyap di Ma ripat lenyap di tahbiratul ihram lenyap di . Mabrur Lenyap di.

KET= Kalau 1 s/d 4 sempurna=Hlilanglenyap di dlm kubur kembalikepada allahMandi junub tdk sempuna putih kuning di dlm kubur utuh.Istinja tidak sempurna lamak mungkal di dalam kubur UtuhWudhu tidak sempurna kurus kering di dalam kuburUtuh.Syahadat tidak sempurna Hancur lebur bercerai berai di dalam kubur.BUKAN Mait TetapiBangkai. INI Tadi cum salah 1 Tdk sempurna.

WaAkhirulda wahum alhamdulillahirabbil alamin Mudah2an bermampaat bagi diri saya sendiri, maupun orang lain, ampun maaf zahir bathin dari ujng rambut sampaiujung kaki. Karena kita mempunyai sipat kekurangan. Dabitan ini hanya sebagai kenang2an saja. Sebagai jenjang untuk kita menyelusi kepada ahlinya .dan jangan Tanya kan kepada yang bukan ahlinya.amin ya robbal alamin. Di lanjutkan Dengan pengenalan jalan pemulangan kalu berkenan.

WassalamTahjudinSyahadad

Asyahadualla ilaaha illallah ini merupakan syahadat tauhid atau hakikat ketuhanan, iaitu diri bathin manusia (Rohani) Wa-asyhadu anna muhammadar rasulullah ini merupakan syahadat rasul atau hakikat kerasulan, iaitu diri zahir manusia. (Jasmani).

Diri bathin (rohani) adalah sebenar-benarnya diri yang mengandungi, Diri Rahasia Allah. Untuk menyatakan Diri Rahasia Allah, adalah diri zahir manusia. Sedangkan .. perkataan Muhammad pada syahadad Rasul mengandungi erti, iaitu diri zahir manusia, yang di dalamya ada diri batin yang menanggung Rahasia Allah.

Kejadian manusia adalah satu-satunya kejadian yang paling sempurna dan rapi, QS Al Mukminum 23:12,13,14: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada tanah, kemudian kami jadikan sari tanah itu air mani yang terletak dalam tempat yang kokoh, Kemudian Kami jadikan air mani itu segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan daging, dan segumpal daging Kami jadikan tulang belulang, kemudian tulang belulang itu Kami tutup dengan daging, sesudah itu Kami jadikan makhluk yang berbentuk lain, Maha Suci Allah pencipta yang paling baik.

Setelah jasad itu siap, maka Allah meniupkan Ruhnya, QS Al As Sajdah 32:9: Setelah selesai bentuknya Aku ciptakan, maka Aku utus Ruhku ke dalamnya, maka dengan itulah ia melihat, bergerak dan berkuasa. Qs Hijr 15:29:Maka setelah Aku sempurnakan kejadiannya, maka Aku tiupkan Ruhku ke dalamnya, maka tunduklah kamu dengan bersujud.

Kemudian Allah meninggikan darajat manusia seperti firmannya Q.S. At Tiin 95:4: Dan Kami tinggikan (muliakan) namamu.

Kemuliaan manusia karena manusialah yang sanggup menanggung Rahasia Allah Q.S. Al-Ahzab 33: 72: Sesungguhnya telah Kami kemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-ganang lalu mereka enggan memikulnya dan takut untuk menerimanya, kemudian amanah itu dipikul oleh manusia.

Dan kerana firman Allah dalam surah Al-Ahzab 33:72 inilah kita mengucapkan syahadad:

Asyahadualla Ilaaha Illallah Wa Asyahadu Anna Muhammadar RasulullahAku bersaksi tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah dan Muhammad itu Rasullulah.

Bahawa, kita bersaksi dengan diri kita sendiri bahwa tiada yang nyata pada diri kita sendiri hanya Allah semata, dengan tubuh zahir kita sebagai tempat menanggung Rahasia Allah, dan kita akan menjaganya (Rahsia ini) sehingga ia kembali ke asalnya.

(Perhatian: Jangan tersalah tafsir kerana ia boleh menyebabkan syirik dan kufur, dan jangan juga menunding jari, mintalah hidayah kepada Allah semoga diberikan pemahaman dalam perkara ini.)

salamTahjudBalikpapan

1) adakah diri batin (ruh) itu ESA jua?

2) boleh tak dipahamkan yang diri batin kita ( ruh) tu sebagai yang qadim..dan diri zahir (jasad) kita sebagai yang muhaddas (baharu)? jadi diri zahir ( Muhammad ) kena menurut/memuji/sehaluan /melakukan dgn kehendak diri batin (ruh) ataupun kehendak Allah.

Itulah yang dikatakan Muhammad pesuruh Allah. Betul tak pemahaman saya semacam ini?

3) AKU bersaksi tiada yang nyata melainkan Allah dan AKU bersaksi Muhammad pesuruh Allah. AKU tu. adakah bermaksud DIA? ataupun bermaksud DIA dan MUHAMMAD? Ataupun bermaksud DIRI KITA (ZAHIR DAN BATIN) ? yang mana merupakan penzahiran DIA dan MUHAMMAD juga.

4) Adakah kita perlu meletakkan diri kita yg sebenar di dalam kalimah syahadah ini ( zahir dan batin) di setiap detik ?

Maaf kalau soa