jpu-geografi-pertengahan-tahun-tingkatan-1-set1 (2)

2
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GURUN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN UJIAN : Peperiksaan Pertengahan Tahun, 2011 Subjek : Geografi Tingkata : Satu Helaian: 1/2 Kertas/Bahagian No. Item Bentuk Soalan Aras Kesukaran Pemberatan ( Markah ) Catatan Esei Struktur Objektif Mudah Sederhana Sukar Bahagian A 1   1.66 2   1.66 3   1.66 4   1.66 5   1.66 6   1.66 7   1.66 8 V  1.66 9   1.66 10   1.66 11   1.66 12   1.66 13   1.66 14   1.66 15   1.66 16 V  1.66 17   1.66 18   1.66 19   1.66 20   1.66 21   1.66 22   1.66 23   1.66 24   1.66 25   1.66 26   1.66 27   1.66 28   1.66 29   1.66 30   1.66 31   1.66 32   1.66 33   1.66 34   1.66 35   1.66

Upload: alradzi-jalil

Post on 18-Oct-2015

64 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GURUNJADUAL SPESIFIKASI UJIANUJIAN : Peperiksaan Pertengahan Tahun, 2011

Subjek : GeografiTingkata : SatuHelaian: 1/2

Kertas/BahagianNo. ItemBentuk SoalanAras KesukaranPemberatan( Markah )Catatan

EseiStrukturObjektifMudahSederhanaSukar

Bahagian A11.66

21.66

31.66

41.66

51.66

61.66

71.66

8V1.66

91.66

101.66

111.66

121.66

131.66

141.66

151.66

16V1.66

171.66

181.66

191.66

201.66

211.66

221.66

231.66

241.66

251.66

261.66

271.66

281.66

291.66

301.66

311.66

321.66

331.66

341.66

351.66

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GURUNJADUAL SPESIFIKASI UJIANUJIAN : Peperiksaan Pertengahan Tahun, 2011

Subjek : GeografiTingkata : SatuHelaian: 2/2

Kertas/BahagianNo. ItemBentuk SoalanAras KesukaranPemberatan( Markah )Catatan

EseiStrukturObjektifMudahSederhanaSukar

Bahagian A361.66

371.66

381.66

391.66

401.66

411.66

421.66

43V1.66

441.66

451.66

461.66

471.66

481.66

491.66

501.66

511.66

52V1.66

531.66

541.66

551.66

561.66

571.66

581.66

591.66

601.66

Jumlah271914100

Peratus453223100