hanacaraka - nanging conto aksara buda sing paling tuwa diduga asalأ© saka ... padha ana...

Download Hanacaraka - Nanging conto aksara Buda sing paling tuwa diduga asalأ© saka ... padha ana sawijining

Post on 15-May-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Aksara Hanacaraka iku sawijining aksara sing digunakaké ing Tanah Jawa lan saubengé kaya ta ing Madura, Bali, Lombok lan uga Tatar Sundha. Aksara Hanacaraka iku uga diarani aksara Jawa nanging sajatiné ukara iki kurang sreg amarga aksara Jawa iku warnané akèh

  saliyané iku aksara iki ora mung dienggo nulis basa Jawa waé. Aksara iki uga dienggo nulis basa Sangskreta, basa Arab, basa Bali, basa Sundha, basa Madura, basa Sasak lan uga basa Melayu.

  Nanging ing artikel iki ukara Hanacaraka lan aksara Jawa dienggo loro-loroné lan yèn ana ukara aksara Jawa sing dirujuk iku aksara Hancaraka.

  Aksara Hanacaraka kagolong aksara jinis abugida utawa hibridha antara aksara silabik lan aksara alfabèt. Aksara silabik iki tegesé yèn saben aksara uga nyandhang sawijining swara. Hanacaraka kalebu kulawarga aksara Brahmi sing asalé saka Tanah Hindhustan. Déné wujudé, aksara Hanacaraka anané wis kaya saiki wiwit sa-ora-orané abad kaping 17. Aksara Hanacaraka iki jenengé dijupuk saka limang aksara wiwitané.

  Hanacaraka

  Tipe: Abugida

  Basa: Basa Jawa, Basa Sundha, Basa

  Madura, Basa Bali, Basa

  Melayu

  Titimangsa: 804 - saiki (kanggo basa Jawa)

  Leluhur: Kanaan

  → Fenisia

  → Aram

  → Brahmi

  → Pallawa

  → Kawi

  → Hanacaraka

  Sedulur: Bali

  Buda

  Sundha

  Batak

  Baybayin

  Rejang

  Unicode UA980

  ISO 15924 Java

  Cathetan: Kaca puniki mbokmenawa ngamot

  simbul fonétik IPA ing Unicode.

  https://jv.wikipedia.org/wiki/Jawa https://jv.wikipedia.org/wiki/Madura https://jv.wikipedia.org/wiki/Bali https://jv.wikipedia.org/wiki/Lombok https://jv.wikipedia.org/wiki/Sundha https://jv.wikipedia.org/wiki/Aksara_Jawa https://jv.wikipedia.org/wiki/Basa_Jawa https://jv.wikipedia.org/wiki/Basa_Sangskreta https://jv.wikipedia.org/wiki/Basa_Arab https://jv.wikipedia.org/wiki/Basa_Bali https://jv.wikipedia.org/wiki/Basa_Sundha https://jv.wikipedia.org/wiki/Basa_Madura https://jv.wikipedia.org/wiki/Basa_Sasak https://jv.wikipedia.org/wiki/Basa_Sasak https://jv.wikipedia.org/wiki/Basa_Melayu https://jv.wikipedia.org/wiki/Abugida https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Hibridha&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/wiki/Silabik https://jv.wikipedia.org/wiki/Alfab%C3%A8t https://jv.wikipedia.org/wiki/Abad_kaping_17 https://jv.wikipedia.org/wiki/Abad_kaping_17 https://jv.wikipedia.org/wiki/Abugida https://jv.wikipedia.org/wiki/Basa_Jawa https://jv.wikipedia.org/wiki/Basa_Sundha https://jv.wikipedia.org/wiki/Basa_Madura https://jv.wikipedia.org/wiki/Basa_Madura https://jv.wikipedia.org/wiki/Basa_Bali https://jv.wikipedia.org/wiki/Basa_Melayu https://jv.wikipedia.org/wiki/Basa_Melayu https://jv.wikipedia.org/wiki/804 https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Aksara_Proto-Kanaan&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/wiki/Aksara_Fenisia https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Aksara_Aram&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/wiki/Aksara_Brahmi https://jv.wikipedia.org/wiki/Aksara_Pallawa https://jv.wikipedia.org/wiki/Kawi https://jv.wikipedia.org/wiki/Aksara_Bali https://jv.wikipedia.org/wiki/Aksara_Buda https://jv.wikipedia.org/wiki/Aksara_Sundha https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Surat_Batak&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Baybayin&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Aksara_Rejang&action=edit&redlink=1 http://unicode.org/charts/PDF/UA980.pdf https://jv.wikipedia.org/wiki/International_Phonetic_Alphabet https://jv.wikipedia.org/wiki/Unicode https://jv.wikipedia.org/wiki/Gambar:Javanese_script_example.jpg

 • Étimologi lan legèndha asal Artikel utama: Carita Aji Saka

  Aksara Hanacaraka jenenge dijupuk saka urutan limang aksara wiwitan iki sing uniné "hana caraka". Urutan dhasar aksara Jawa nglegena iki cacahé ana rongpuluh lan nglambangaké kabèh foném basa Jawa. Urutan aksara iki kaya mengkéné:

  Hana caraka

  data sawala

  padha jayanya

  maga bathanga

  ha na ca ra ka da ta sa wa la pa dha ja ya nya ma ga ba tha nga

  Urutan iki uga bisa diwaca dadi ukara- ukara:

  "Hana caraka" tegesé "Ana utusan" "Data sawala" tegesé "Padha kekerengan" "Padha jayanya" tegesé "Padha digjayané" "Maga bathanga" tegesé "Padha dadi bathang".

  Urutan aksara iki digawé miturut legèndha yèn aksara Jawa iku diasta déning Aji Saka saka Tanah Hindhustan menyang Tanah Jawa. Banjur Aji Saka ngripta

  https://jv.wikipedia.org/wiki/Carita_Aji_Saka https://jv.wikipedia.org/wiki/Aji_Saka https://jv.wikipedia.org/wiki/Aji_Saka https://jv.wikipedia.org/wiki/India https://jv.wikipedia.org/wiki/Tanah_Jawa https://jv.wikipedia.org/wiki/Gambar:Hanacaraka01.png https://jv.wikipedia.org/wiki/Gambar:Datasawala02.png https://jv.wikipedia.org/wiki/Gambar:Padhajayanya03.png https://jv.wikipedia.org/wiki/Gambar:Magabathanga04.png

 • urutan aksara kaya mengkéné kanggo mèngeti panakawané; Dora lan Sembada, sing setya nganti mati. Loro-loroné mati amerga ora bisa mbuktèkaké dhawuhé sang ratu. Mula Aji Saka banjur nyiptakaké aksara Hanacaraka supaya bisa kanggo nulis layang.

  Sajarah aksara Jawa Hanacaraka

  Aksara ka ing aksara Brahmi sing diwèhi sandhangan

  Aksara Jawa kuwi lair saka critané Ajisaka. Satria sing bisa ngalahaké Déwata Cengkar sing dadi raja ing médan Kamulan. Wektu semana Ajisaka lan abdi setiané yaiku Dora lan Sembada lagi mangembara. Nalika wis tekan pulau Majethi, Dora diwènèhi utusan jaga pusaka lan diwènèhi amanat : aja mènèhké

  pusaka kuwi sakliyané Ajisaka sing jupuk. Ajisaka lan sembada banjur neruské perjalanan. Sakwisé Ajisaka ngalahké Dewata Cengkar lan dadi Raja, Ajisaka banjur ngutus sembada jupuk pusaka sekaliyan ngajak Dora ing kerajaan. Ananging Dora ora gelem mènèhké pusaka amarga wis diwènèhi amanat Ajisaka. Banjur kabeh pada tarung lan mati kabeh amarga pada saktiné.

  Aksara Hanacaraka iku baboné aksara Brahmi sing asalé saka Hindhustan. Ing anak bawana Indhia iku akèh rupa- rupaning aksara. Salah sijining aksara sing wigati iku aksara Pallawa saka Indhia sisih kidul. Aksara iki inaranan mengkéné miturut jenengé salah siji karaton ing Indhia kidul yaiku Karajan Pallawa. Aksara Pallawa iki digunakaké ing kiwa tengené abad kaping-4 Masèhi. Ing Nusantara patilasan sajarah arupa prasasti Yupa saka Kutai, Kalimantan Wétan tinulis nganggo aksara Pallawa. Aksara Pallawa iki dadi baboné kabèh aksara Nusantara, antarané aksara Hanacaraka

  https://jv.wikipedia.org/wiki/Aksara_Jawa https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ajisaka&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9wata_Cengkar&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9wata_Cengkar&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9dan_Kamulan&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9dan_Kamulan&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ajisaka&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dora&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Sembada&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Majethi&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dora&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ajisaka&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ajisaka&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Sembada&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dewata_Cengkar&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ajisaka&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Sembada&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dora&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dora&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ajisaka&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Aksara_Hanacaraka&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/wiki/Aksara_Brahmi https://jv.wikipedia.org/wiki/Aksara_Brahmi https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Karajan_Pallawa&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaping-4_Mas%C3%A8hi&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Pallawa&action=edit&redlink=1 https://jv.wikipedia.org/wiki/Gambar:Brahmika.svg

 • uga aksara Réncong (aksara Kaganga), Surat Batak, aksara Makassar lan aksara Baybayin (aksarané saka Filipina).

  Professor J.G. de Casparis, yaiku pakar paléografi utawa ahli ngèlmu sajarah aksara misuwur saka Walanda mérang sajarah tuwuhing aksara Hanacaraka ing limang mangsa utama[1]:

  1. Aksara Pallawa 2. Aksara Kawi Wiwitan 3. Aksara Kawi Pungkasan 4. Aksara Majapait 5. Aksara Pasca-Majapait utawa

  Hanacaraka

  Aksara Pallawa iki digunakaké ing Nusantara saka abad kaping 4 nganti kurang luwih abad kaping 8. Banjur aksara Kawi Wiwitan dienggo saka abad kaping 8 nganti abad kaping 10 utamané ing Jawa Tengah. Aksara Kawi Pungkasan digunakaké sawisé abad kaping 10 nganti kira-kira abad kaping 13 ing Jawa Wétan. Banjur aksara Majapait iku digunakaké ing Jawa Wétan nalika jaman Majapait.

  Banjur sawisé karajan Majapait binedhah, muncul aksara