Format Makalah Tugas Mandiri

Download Format Makalah Tugas Mandiri

Post on 15-Oct-2015

125 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Tanda Trima Tugas Kelompok Mahasiswa Materi Kuliah SKIJurusan Akuntansi Kelas C.Sm.Genap Th.2013-2014</p> <p>Per temuanHari dan TanggalMateri Pembahasa MakalahNama Mahasiswa Tanda Tangan</p> <p>1</p> <p>2Senin 17-03-14Pengertian, Fungsi dan Tujuan Kepemimpinan1.Ikhsan Hidayat2.Hendra Dwi Ristyanto3.Fakhri Fadhlurrohman.S4.Dewangga Ichsan Perdana5.Nurhandika Danu Primanto</p> <p>1.. 2. 3. .. 4. 5. .. </p> <p>3 Senin 24-03-14Dasar-dasar konseptual kepemimpinan6.Oky Gusta Putra Pratama7.Raras Ega Poernomo8.Gigih Aulia Hilmiawan9.Kurniawati Kadarusman10.Audi Norma Sari Putri</p> <p>6. 7. .8. 9. .10. ..</p> <p>4Senin 31-03-14 /26- 04-14Realita kepemimpinan Islam11.Annisa Nada As Salsabila12.Abdussalam Askarudin13.Erlisa Widianingrum14.Adika Permana Putra15.Ahmad Rizal P</p> <p>11. .. 12. 13. .. 14. 15. ..</p> <p>5Senin 07-04-14Landasan moral kepemimpinan Islam16.Mansi Rohmatia17.Dandi Trismiko18.Muhammad Irsan R19.Jihan Alwiyah Tufani20.Dea Ardana Putri Dharma16. .. 17. 18. .. 19. 20. ..</p> <p>6Senin 14-04-14Sifat-sifat ideal kepemimpinan Islam21.Wivi Virgina Indarto22.Addini Naufal Husna23.Briyan Efflin Syahputra24.M.Ghifari Pubarianto25.Dini Nurul Haqiyanti</p> <p>21. . 22. 23. . 24. 25. .</p> <p>7Senin 21-04-14Akhlakul karimah pemimpin Islam26.Purba Jati Arum Sari27.Anggita Chaula Ramadani28.Ramanda Pratama D29.Suci Ayu Lestari30.Nurin Aqmarina</p> <p>26. . 27. .28. . 29. .30. .</p> <p>-01 s/d 13Mei 2014 U T S</p> <p>819-05-14Keterampilan mengelola organisasi31.Arvin Rangke Yulanto32.Rizky Amanda Febri A33.Ruhana Suci Ningrum34.Registya Wardani35.Nita Apriliyani</p> <p>31. . 32. 33. . 34. 35. .</p> <p>9Senin 26-05-14Komunikasi dan strategi organisasi36.Eri Candra Kumala37. Nandia Rera Aulia38.Kunthi Harri Saputri39.Patrica Ika Pratiwi40.Nobela Pratiwi</p> <p>36. . 37. ..38. .</p> <p>10Senin 02-06-14Keterampilan bernegosiasi41.Pikar Setiawan42.Affan Zanuar Rafsanjani43.Anna Puspita Latiefani44.Ayu Puspita Dewi45.Rhesti Indah Shani</p> <p>41. 42. 43. 43. 45. </p> <p>11Senin 09-06-14Memimpin perubahan46.Arief Ludvi Ichtiarto47.Rimanda Diah Rahmawati48.R.Rinda Oktarina49.Karinatul Husna</p> <p>46. .. 47. ..48. . 49. ..</p> <p>12Senin 16-06-14Kepemimpinan islam di Indonesia50.Wisnu Prabowo51.Rita Purnama sari52.Kandera Rineko Nindiya53.Hilma Fadillah</p> <p>50. .. 51. ..52. .. 53. ..</p> <p>13Senin 23-06-14Mengelola konflik54.Nurike Rahma Yunia55.Linda Fatmala56.Hanifah Aulinisa57.Renni Kusuma Ariyanti</p> <p>54. .. 55. ..56. .. 57. ..</p> <p>14 Senin 30-06-12Material review58.Reza Viriawan59.Amar Fuadin60.Rachma Ullya61.Roaliyah</p> <p>58. .. 59. ..60. .. 61. ..</p> <p> Yogyakarta,Maret 2014 Dosen Pengampu</p> <p> Muzakki,Drs.,M.Pd.</p> <p>Tanda Trima Tugas Kelompok Mahasiswa Materi Kuliah SKIJurusan Manajmen Kelas A.Sm.Genap Th.2013-2014</p> <p>Per temuanHari dan TanggalMateri Pembahasan MakalahNama Mahasiswa Tanda Tangan</p> <p>1</p> <p>2Selasa 18-03-14Pengertian, Fungsi dan Tujuan Kepemimpinan1.Fendi Hermawan2.Andra Presta Agrun3.Arfani Suparno4.Rezka Paranita Putri5.Wahyu Maniek A</p> <p>1. 2. .3. .. 4. .5. . </p> <p>3 Selasa 25-03-14Dasar-dasar konseptual kepemimpinan6.Agam Erabakti Wijaya7.Bangkit Hermawan S8.Wahyu Ayuningtyas9.Yunita Ika Ningsih10.Zulfan Riyadh Juliansyah</p> <p>6 7.8.. 9. ..10. .</p> <p>4Selasa 01-04-14Realita kepemimpinan Islam11.Kunto Ardianto12.Dimas Dwi Julian13.Caesar Fadel Iqbal T14.Rizki Amalia Kusumadewi15.Esa Nur Mayasari</p> <p>11. .. 12. ..13. .. 14. 15. ..</p> <p>5Selasa 08-04-14Landasan moral kepemimpinan Islam16.Daniar Setyawati A17.Ade Prastyo18.Dewi Mufthia Maulida19.Muhamad Ali Maksum S 20.Intan Kusuma Dewi</p> <p>16. .. 17. ..18. 19. 20. </p> <p>6Selasa 15-04-14Sifat-sifat ideal kepemimpinan Islam21.Nur Ariefin Addin P22.Lorentino FB23.Puspa Arum Mustikarani24.Dimas Aditiya.S25.Ridwan Rizki Saputra</p> <p>21. .. 22. ..23. .. 24. ..25. ..</p> <p>7Selasa 22-04-14Akhlakul karimah pemimpin Islam26.Ika Permatasari M27.Dimas Wibisono28.Rizky Widya Wira P29.Satrio Aji Nugroho30.Indah Pangestu Dwi W</p> <p>26. 27. 28. 29. 30. </p> <p>-01 s/d 13Mei 2014 U T SUTS</p> <p>8Selasa 20-05-14Keterampilan mengelola organisasi31.Gerry Rahmat Kurniawan32.Putri Dwijayanti33.Agnes Alvionita34.Fikri Farhan</p> <p>31. . 32. .33. . 34. .</p> <p>9Selasa 27-05-14 /04-07-14Komunikasi dan strategi organisasi35.Andika Setyadi36.Restu Ayu Kusuma M37.Uddy Riziandi38.Rinaldi Wijaya</p> <p>35. . 36. 37. .. 38. .</p> <p>10Selasa 03-06-14Keterampilan bernegosiasi39.Syamsul Bahri Biki40.Irfan Bimo Aji41.Putri Sunyaragi Firdausi42.Oghy Azhari Wijayanto</p> <p>39. .. 40. 41. .. 42. ..</p> <p>11Selasa 10-06-14Memimpin perubahan43.Fatimah Khoirunnisa44.Pratiwi Anggi Ariyani45.Nisa Suriani46.Idham Hamidi</p> <p>43. . 44. 45. . 46. ..</p> <p>12Selasa 17-06-14Kepemimpinan islam di Indonesia47.Niemas Arum Titisari48.Irwan Agus Syambudi49.Chairunnisa.RA50.Ririn Anggareni Kusuma</p> <p>47. . 48. ..49. . 50. </p> <p>13Selasa 24-06-14Mengelola konflik51.Ginanjar Atmaja Putra52.Dewi Irawati53.Nur Jannah54.Finisa Mediantari55.Dimas Masyudin</p> <p>51. 52. ..53. 54. ..55. </p> <p>14 Selasa 01-07-12Material review56.DewiDwi Safitri57.Nanda Trio Wihatmoko58.Winda Yolanda59.Luh Meylisa Setiawati60.Zalvin Yodana</p> <p>56. 57. ..58. 59. ..60. </p> <p>Yogyakarta, Maret 2014Dosen Pengampu</p> <p>Muzakki,Drs.,M.Pd.I</p> <p>Tanda TrimaTugas Kelompok Mahasiswa Materi Kuliah SKIJurusan Akuntansi Kelas F.Sm.Genap Th.2013-2014</p> <p>Per temuanHari dan TanggalMateri PembahasanMakalahNama Mahasiswa Tanda Tangan</p> <p>1</p> <p>2Rabu 19-03-14Pengertian, Fungsi dan Tujuan Kepemimpinan1.Asyam Jundullah2.Berti Kurniawati3.Muhammad Wahid K4.Ayuning Tanjung </p> <p>1 2. .3. . 4. ..</p> <p>3 Rabu 26-03-14Dasar-dasar konseptual kepemimpinan5.Muhammad Rifqi6.Budiman Syahranie7.Dio Syah Maulana Johar 8.Dendy Indramawan</p> <p>5.. 67.. 8.</p> <p>4Rabu 02-04-14 Realita kepemimpinan Islam9.Zaimatuz Zahra10.Faishal Asyaraf FH.11.Hendri Joharisman12.Agung Nurrajani</p> <p>9.. 10..11.. 12..</p> <p>5Rabu 09-04-14Landasan moral kepemimpinan Islam13.Selvi Anggraini14.Yusuf Khairul 15.Putri Werdina Ciptaning16.Fatimah Dwinovianti</p> <p>13 14..15 16</p> <p>6Rabu 16-04-14Sifat-sifat ideal kepemimpinan Islam17.Muhammad Firdaus.F18.Nanda Intan Annisa19.Ayu Ramayani.A20.Aulia Rahmi</p> <p>17. 18. .19.. 20. </p> <p>7Rabu 23-04-14Akhlakul karimah pemimpin Islam21.Mega Laksmitha Pertiwi22.Hendi Yudo Wilarso23.Guti Setyo Gumilang24.Aditya Chandra</p> <p>21. . 22. ..23. . 24. </p> <p>-01 s/d 13Mei 2014 U T S</p> <p>8Rabu 21-05-14Keterampilan mengelola organisasi25.Galang Prita Dewi26.Fatkhul Huda27.Khairiva Ramatia H28.Shinta Prabawati</p> <p>25 26. .27 28. .</p> <p>9Rabu 28-05-14Komunikasi dan strategi organisasi29.Fikri Rahmat Noor30.Hananti Ayun Pinandita31.Siti Nur Fauziah32.Mufidatul Faridah Hanun</p> <p>29. . 30. 31. . 32. </p> <p>10Rabu 04-06-14Keterampilan bernegosiasi33.Adinda Larasati34.Siti Afidatul Khotijah35.Ahmad Rifqi Zhafir T36.Satya Ade Putra</p> <p>33. .. 34. 35. .. 36. .</p> <p>11Rabu 11-06-14Memimpin perubahan37.Muhammad Fahmi Shidiq38.Eva Nur Aida39.Quratul Aini</p> <p>37. . 3839. </p> <p>12Rabu 18-06-14Kepemimpinan islam di Indonesia40.Kamaludin Ari Wicaksono41.Raja Asruri Eka Putra42.Dwi Retno Wulandari</p> <p>40. 41. .42. </p> <p>13Rabu 25-06-14Mengelola konflik43.Metri Hatri Ningsih44.Zulfia Kamila45.Muhammad Arif Budi S</p> <p>43. 44. .45. </p> <p>Yogyakarta Maret 2014Dosen Pengampu</p> <p>Muzakki,Drs.,M.Pd.I</p> <p>Tanda Trima Tugas Mandir Mahasiswa Materi Kuliah SKIJurusan Akuntansi Kelas C. Sm.Genap Th.2013-2014</p> <p>NoUrutNo.MhsMateri MakalahNama Mahasiswa Tanda Tangan</p> <p>12345</p> <p>Memasuki Peluang Ke pemimpinan Islam di Indonesia melalui Partai ........................Ikhsan Hidayat2.Hendra Dwi Ristyanto3.Fakhri Fadhlurrohman.S4.Dewangga Ichsan Perdana5.Nurhandika Danu Prima1.. 2. 3. .. 4. 5. .. </p> <p>678910 6.Oky Gusta Putra Pratama7.Raras Ega Poernomo8.Gigih Aulia Hilmiawan9.Kurniawati Kadarusman10.Audi Norma Sari Putri</p> <p>6. 7. .8. 9. .10. ..</p> <p>111213141511.Annisa Nada As Salsabila12.Abdussalam Askarudin13.Erlisa Widianingrum14.Adika Permana Putra15.Ahmad Rizal P</p> <p>11. .. 12. 13. .. 14. 15. ..</p> <p>161718192016.Mansi Rohmatia17.Dandi Trismiko18.Muhammad Irsan R19.Jihan Alwiyah Tufani20.Dea Ardana Putri D16. .. 17. 18. .. 19. 20. ..</p> <p>212223242521.Wivi Virgina Indarto22.Addini Naufal Husna23.Briyan Efflin Syahputra24.M.Ghifari Pubarianto25.Dini Nurul Haqiyanti</p> <p>21. . 22. 23. . 24. 25. .</p> <p>262728293026.Purba Jati Arum Sari27.Anggita Chaula Rama D28.Ramanda Pratama D29.Suci Ayu Lestari30.Nurin Aqmarina</p> <p>26. . 27. .28. . 29. .30. .</p> <p>-</p> <p>3132333431.Arvin Rangke Yulanto32.Rizky Amanda Febri A33.Ruhana Suci Ningrum34.Registya Wardani35.Nita Apriliyani</p> <p>31. . 32. 33. . 34. 35. .</p> <p>363738394036.Eri Candra Kumala37. Nandia Rera Aulia38.Kunthi Harri Saputri39.Patrica Ika Pratiwi40.Nobela Pratiwi</p> <p>36. . 37. ..38. .</p> <p>414243444541.Pikar Setiawan42.Affan Zanuar Rafsanjani43.Anna Puspita Latiefani44.Ayu Puspita Dewi45.Rhesti Indah Shani</p> <p>41. 42. 43. 43. 45. </p> <p>4647484946.Arief Ludvi Ichtiarto47.Rimanda Diah Rahma w48.R.Rinda Oktarina49.Karinatul Husna</p> <p>46. .. 47. ..48. . 49. ..</p> <p>5051525350.Wisnu Prabowo51.Rita Purnama sari52.Kandera Rineko Nindiya53.Hilma Fadillah</p> <p>50. .. 51. ..52. .. 53. ..</p> <p>5455565754.Nurike Rahma Yunia55.Linda Fatmala56.Hanifah Aulinisa57.Renni Kusuma Ariyanti</p> <p>54. .. 55. ..56. .. 57. ..</p> <p>5859606158.Reza Viriawan59.Amar Fuadin60.Rachma Ullya61.Roaliyah</p> <p>58. .. 59. ..60. .. 61. ..</p> <p> Yogyakarta,Maret 2014 Dosen Pengampu</p> <p> Muzakki,Drs.,M.Pd.</p> <p>Tanda Trima Tugas Mandiri Mahasiswa Materi Kuliah SKIJurusan Manajmen Kelas A. Sm.Genap Th.2013-2014</p> <p>N0UrutNo.MhsMateri Pembahasan MakalahTugas Mahasiswa Tanda Tangan</p> <p>1</p> <p>12345Memesuki Peluang Ke pemimpinan Islam di Indonesia melalui Partai .......................1.Fendi Hermawan2.Andra Presta Agrun3.Arfani Suparno4.Rezka Paranita Putri5.Wahyu Maniek A</p> <p>1. 2. .3. .. 4. .5. . </p> <p>678910 6.Agam Erabakti Wijaya7.Bangkit Hermawan S8.Wahyu Ayuningtyas9.Yunita Ika Ningsih10.Zulfan Riyadh Juliansyah</p> <p>6 7.8.. 9. ..10. .</p> <p>111213141511.Kunto Ardianto12.Dimas Dwi Julian13.Caesar Fadel Iqbal T14.Rizki Amalia Kusumadewi15.Esa Nur Mayasari</p> <p>11. .. 12. ..13. .. 14. 15. ..</p> <p>161718192016.Daniar Setyawati A17.Ade Prastyo18.Dewi Mufthia Maulida19.Muhamad Ali Maksum S 20.Intan Kusuma Dewi</p> <p>16. .. 17. ..18. 19. 20. </p> <p>212223242521.Nur Ariefin Addin P22.Lorentino FB23.Puspa Arum Mustikarani24.Dimas Aditiya.S25.Ridwan Rizki Saputra</p> <p>21. .. 22. ..23. .. 24. ..25. ..</p> <p>262728293026.Ika Permatasari M27.Dimas Wibisono28.Rizky Widya Wira P29.Satrio Aji Nugroho30.Indah Pangestu Dwi W</p> <p>26. 27. 28. 29. 30. </p> <p>3132333431.Gerry Rahmat Kurniawan32.Putri Dwijayanti33.Agnes Alvionita34.Fikri Farhan</p> <p>31. . 32. .33. . 34. .</p> <p>3536373835.Andika Setyadi36.Restu Ayu Kusuma M37.Uddy Riziandi38.Rinaldi Wijaya</p> <p>35. . 36. 37. .. 38. .</p> <p>3940414239.Syamsul Bahri Biki40.Irfan Bimo Aji41.Putri Sunyaragi Firdausi42.Oghy Azhari Wijayanto</p> <p>39. .. 40. 41. .. 42. ..</p> <p>4344454643.Fatimah Khoirunnisa44.Pratiwi Anggi Ariyani45.Nisa Suriani46.Idham Hamidi</p> <p>43. . 44. 45. . 46. ..</p> <p>4748495047.Niemas Arum Titisari48.Irwan Agus Syambudi49.Chairunnisa.RA50.Ririn Anggareni Kusuma</p> <p>47. . 48. ..49. . 50. </p> <p>515253545551.Ginanjar Atmaja Putra52.Dewi Irawati53.Nur Jannah54.Finisa Mediantari55.Dimas Masyudin</p> <p>51. 52. ..53. 54. ..55. </p> <p>5657585960 56.DewiDwi Safitri57.Nanda Trio Wihatmoko58.Winda Yolanda59.Luh Meylisa Setiawati60.Zalvin Yodana</p> <p>56. 57. ..58. 59. ..60. </p> <p>Yogyakarat, Maret 2014Dosen Pengampu</p> <p>Muzakki,Drs.,M.Pd.I</p> <p>Tanda TrimaTugas Mandiri Mahasiswa Materi Kuliah SKIJurusan Akuntansi Kelas F. Sm.Genap Th.2013-2014</p> <p>NoUrutNo.MhsMateri PembahasanMakalahNama Mahasiswa Tanda Tangan</p> <p>1234Memesuki Peluang Ke pemimpinan Islam di Indonesia melalui Partai.......................1.Asyam Jundullah2.Berti Kurniawati3.Muhammad Wahid K4.Ayuning Tanjung </p> <p>1 2. .3. . 4. ..</p> <p>5678 5.Muhammad Rifqi6.Budiman Syahranie7.Dio Syah Maulana Johar 8.Dendy Indramawan</p> <p>5.. 67.. 8.</p> <p>91011129.Zaimatuz Zahra10.Faishal Asyaraf FH.11.Hendri Joharisman12.Agung Nurrajani</p> <p>9.. 10..11.. 12..</p> <p>1314151613.Selvi Anggraini14.Yusuf Khairul 15.Putri Werdina Ciptaning16.Fatimah Dwinovianti</p> <p>13 14..15 16</p> <p>17181920</p> <p>17.Muhammad Firdaus.F18.Nanda Intan Annisa19.Ayu Ramayani.A20.Aulia Rahmi</p> <p>17. 18. .19.. 20. </p> <p>2122232421.Mega Laksmitha Pertiwi22.Hendi Yudo Wilarso23.Guti Setyo Gumilang24.Aditya Chandra</p> <p>21. . 22. ..23. . 24. </p> <p>2526272825.Galang Prita Dewi26.Fatkhul Huda27.Khairiva Ramatia H28.Shinta Prabawati</p> <p>25 26. .27 28. .</p> <p>2930313229.Fikri Rahmat Noor30.Hananti Ayun Pinandita31.Siti Nur Fauziah32.Mufidatul Faridah Hanun</p> <p>29. . 30. 31. . 32. </p> <p>3334353633.Adinda Larasati34.Siti Afidatul Khotijah35.Ahmad Rifqi Zhafir T36.Satya Ade Putra</p> <p>33. .. 34. 35. .. 36. .</p> <p>37383937.Muhammad Fahmi Shidiq38.Eva Nur Aida39.Quratul Aini</p> <p>37. . 3839. </p> <p>40414240.Kamaludin Ari Wicaksono41.Raja Asruri Eka Putra42.Dwi Retno Wulandari...</p>