contoh rph pjk 2

Download Contoh rph pjk 2

Post on 09-Apr-2017

15 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CONTOH TUGASAN

  PENDIDIKAN JASMANI

 • PENGHARGAAN

  Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bersyukur kehadrat Illahi kerana

  dengan berkat dan keizinan dariNya dapat saya menyiapkan tugasan Kerja Kursus

  untuk subjek PJM 3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani ini dengan

  jayanya pada masa yang telah ditetapkan.

  Ucapan jutaan terima kasih juga ditujukan kepada pensyarah matapelajaran iaitu

  Dr. Munira binti Mohsin kerana telah banyak memberikan tunjuk ajar sepanjang saya

  menyiapkan tugasan ini. Bimbingan dan tunjuk ajar yang diberi benar-benar membantu

  saya dalam menyiapkan tugasan ini dengan jayannya.

  Di kesempatan ini juga, saya ingin mengucapakan terima kasih kepada ibu bapa

  saya iaitu Encik Mohamed Noor bin Endil dan Puan Rohaiyati bt Aminullah kerana tidak

  pernah jemu memberi semangat dan mendoakan kejayaan saya.

  Akhir kata, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga

  kepada semua insan yang membantu saya secara langsung atau tidak langsung dalam

  menyempurnakan tugasan ini. Sokongan dan dorongan yang diberikan sangat saya

  hargai.

  Sekian, terima kasih.

  ~~ Anis Syafiqah binti Mohamed Noor ~~

 • Pengenalan

  Subjek PJM 3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani ini merupakan salah satu

  subjek yang penting. Subjek ini memberikan pendedahan kepada guru pelatih berkenaan

  dengan cara penghasilan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) bagi subjek Pendidikan

  Jasmani mengikut format yang betul. Pendedahan awal ini menyediakan pengetahuan kepada

  guru pelatih supaya dapat menjadi guru Pendidikan Jasmani yang berketrampilan dan

  berwibawa. Selain itu, pengetahuan yang ada ini mampu mendokong matlamat Falsafah

  Pendidikan Kebangsaan (FPK) bagi memperkembangkang potensi individu secara menyeluruh

  dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS). Hal ini kerana, matlamat FPK

  hanya mampu terlaksana jika guru berjaya melaksanakan P&P secara berkesan. Oleh itu,

  dengan ilmu pengetahuan berkenaan penyediaan RPH ini satu P&P yang berkesan mampu

  dilaksanakan dengan jayanya oleh guru.

  Melalui subjek ini, guru pelatih didedahkan dengan kepentingan pencapaian objektif

  psikomotor, afektif dan kognitif. Melalui ketiga-tiga objektif ini guru dapat merealisasikan

  matlamat FPK dalam melahirkan individu yang menyeluruh dari aspek JERIS. Ini kerana,

  objektif afektif menilai nilai-nilai murni yang dapat dicapai melalui P&P. sebagai contohnya iaitu

  nilai berkerjasama dapat dilihat melalui murid bersama-sama dengan rakan membantu guru

  mengemas peralatan yang digunakan semasa aktiviti. Objektif psikomotor pula merujuk kepada

  keupayaan murid melakukan kemahiran dalam Pendidikan Jasmani itu sendiri seperti membuat

  ketingting dengan dua ulangan pada jarak tertentu. Manakala, objektif yang terakhir iaitu objektif

  kognitif merujuk kepada kefahaman murid terhadap P&P dengan menjadikan lembaran kerja

  sebagai skala pengukuran tahap kefahaman murid.

  Melalui subjek ini juga guru pelatih didedahkan dengan kepentingan fokus pembelajaran

  dalam penghasilan RPH yang baik. Ini kerana, RPH yang baik tidak mempunyai perkataan guru

  dan murid tetapi hanya mengandungi perkataan yang merujuk kepada fokus pembelajaran.

  Fokus pembelajaran ini merujuk kepada cara sesuatu kemahiran itu dilaksanakan. Sebagai

  contohnya, dalam fasa membuat ketingting murid perlu membengkokkan kaki dominan 90.

 • RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Tarikh : 11/09/2015

  Tunjang : Kecergasan Masa : 8.30-9.00 pagi

  Tajuk : Kekuatan otot Kelas : 4 Wira

  Sub-Tajuk : - Bil. Murid : 20 orang ( L:10, P:10 )

  Objektif : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:

  1. Psikomotor

  i. Melompat dengan dua belah kaki bersama rakan dengan

  menggunakan teknik yang betul dalam jarak lima meter dengan dua

  ulangan.

  ii. Membuat ketingting dengan teknik yang betul dalam jarak empat

  meter dengan dua ulangan.

  2. Kognitif

  i. Menyatakan dua aspek keselamatan semasa menjalankan aktiviti

  pemanasan badan.

  ii. Menyenaraikan tiga bahagian tubuh badan yang terlibat dalam

  kekuatan otot.

  iii. Menyatakan dua kepentingan sesi cooling down selepas menjalani

  aktiviti kekuatan otot.

  3. Afektif

  i. Memupuk semangat kerjasama dengan rakan-rakan melalui aktiviti

  Rantaian Kangaroo.

  ii. Bergembira dan berseronok dengan rakan semasa menjalani aktiviti

  Pat Pat Siku Lipat, Siapa Cepat Dia Dapat dengan bersorak dengan

  kuat.

  iii. Memupuk semangat bertanggungjawab dengan mengemas alatan

  selepas P&P Pendidikan Jasmani.

 • Kecerdasan Pelbagai : Kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan muzik

  Kemahiran Berfikir : Menyelesaikan masalah

  Nilai : Kerjasama dan bertanggungjawab

  Pengalaman sedia ada : Murid telah didedahkan dengan aktiviti ketingting dalam

  pergerakan asas semasa Tahun 1, Tahun 2 dan

  Tahun 3.

  Bahan Bantu Mengajar:

  Bil. Alatan Spesifikasi Jumlah

  1. Bakul 30cm x 28 cm 6

  2. Gelung 72cm 18

  3. Botol 30 cm x 8 cm 4

  4. Kayu 6.5 cm x 4.3 cm x 1.7cm 30

  5. Tali 50cm 3

  6. Tempurung 9.6 cm x 6cm 4

  Fasa

  (Masa)

  Aktiviti/ Strategi

  P&P

  Fokus pembelajaran

  Organisasi

  Catatan

  Permulaan

  (5 minit)

  Memanaskan

  badan

  Cuit Ayam

  Regangan

  Imbangan

  statik

  berpasangan

  Regangan

  Berdiri dengan

  sebelah kaki

  iaitu kaki

  dominan

  Mata pandang

  hadapan dan

  badan

  diluruskan

  Kaki tidak

  dominan

  10

  .8 m

  9.5m

  Petunjuk:

  murid

  botol

 • Mobiliti

  Ketingting

  dinamik

  dengan kaki

  dominan

  dibengkokkan ke

  belakang 90

  Kedua-dua

  tangan

  diluruskan dan

  tapak tangan

  menyentuh bahu

  rakan

  Mobiliti

  Berdiri dengan

  sebelah kaki

  iaitu kaki

  dominan

  Mata pandang

  hadapan dan

  badan

  diluruskan

  Kaki tidak

  dominan

  dibengkokkan ke

  belakang 90

  Melompat

  dengan

  menggunakan

  bebola kaki (kaki

  dominan)

  Tangan

  dibengkokkan

  45

  Lampiran 1:

  Kawasan warm up

  10

  .8 m

  9.5 m

  Petunjuk:

  murid

  botol

 • KP:Kinestatik,

  interpersonal, dan

  intrapersonal

  BBM: Botol

  Fasa

  (Masa)

  Aktiviti/ Strategi

  P&P

  Fokus pembelajaran

  Organisasi

  Catatan

  Perkembangan

  (10minit)

  Rantaian

  Kangaroo

  Tangan

  diluruskan dan

  mata pandang

  hadapan

  Lutut

  dibengkokkan

  45

  Melompat

  dengan

  menggunakan

  bebola kaki

  Kaki

  dibengkokkan

  untuk serap

  daya dan

  diluruskan

  semula

  11

  m

  9.5m

  Petunjuk:

  tempurung

  botol

  murid

 • Lampiran 2:

  Kawasan Rantaian

  Kangaroo

  Nilai: Kerjasama

  KP: Kinestatik,

  interpersonal, dan

  intrapersonal

  BBM: botol dan

  tempurung

  Fasa

  (Masa)

  Aktiviti/ Strategi

  P&P

  Fokus pembelajaran

  Organisasi

  Catatan

  Bangau Oh

  Bangau

  Ketingting

  Mata pandang

  kayu di dalam

  bakul

  Badan

  dibongkokan

  90

  Tangan

  dominan

  diluruskan

  untuk

  mengambil

  kayu

  Berdiri dengan

  sebelah kaki

  iaitu kaki

  dominan

  Mata pandang

  hadapan

  9.5m

  11 m

  0.5 m

  4m

  Petunjuk:

  gelung rotan

  bakul

  tali

  murid

  botol

 • Kaki tidak

  dominan

  dibengkokkan

  ke belakang 90

  Ketingting

  menggunakan

  bebola kaki

  (kaki dominan)

  Tangan

  dibengkokkan

  45

  Berdiri dengan

  dua belah kaki

  dengan tangan

  dominan

  diluruskan bagi

  memasukkan

  kayu ke dalam

  bakul

  Kaki dominan

  ke belakang

  dan kaki tidak

  dominan ke

  hadapan

  Badan

  dipusingkan ke

  belakang

 • Melompat dua kaki

  Berdiri dengan

  dua belah kaki

  Lutut

  dibengkokkan

  45

  Tangan

  diluruskan dan

  mata pandang

  hadapan

  Melompat

  dengan bebola

  kaki dan serap

  daya

  Lampiran 3:

  Kawasan aktiviti

  Bangau Oh

  Bangau

  KP: Kinestetik,

  interpersonal dan

  intrapersonal

  BBM: Gelung

  rotan, bakul, tali,

  dan botol

 • Fasa

  (Masa)

  Aktiviti/ Strategi

  P&P

  Fokus pembelajaran

  Organisasi

  Catatan

  Kemuncak

  (10 minit)

  Pat pat siku

  lipat, siapa cepat

  dia dapat

  Ulang langkah

  seperti aktiviti

  Bangau Oh

  Bangau

  Murid

  melompat

  seorang demi

  seorang dalam

  satu kumpulan

  selepas

  selesai

  menghabiskan

  kayu yang

  terdapat di

  dalam bakul

  Murid dalam

  ku