bab 4 ( gelagar induk )

Upload: muhammad-abdul-fattah

Post on 02-Jun-2018

249 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  1/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  PERHITUNGAN GELAGAR INDUK

  PEMBEBANAN

  Akibat Beban Mati

  1. Jal! Uta"a

  Aspal 0,065 x 3 x 8 x 2500 # 3900 kg

  Papan Lantai Kendaraan (0,1+0,1) x 3x 5 x 950 # 4800 kgelagar !e!an"ang 0,15 x 0,25 x 1000 x 8 # 300 kgelagar !elintang 0,3 x 0,8 x 1000 x 9 x 5 # 10800 kg

  # 19800kg#$eslag 10% # 1980,0 Kg

  $1 # %1&'0 k(

  %. T!)t)a!

  Papan Lantai Kendaraan 0,3 x 1 x 8x 1000 # 240 kgelagar !e!an"ang 0,1x 0,15 x 8 x 100 x 2 # 240 kg

  &al$k 'andaran 0,1 x 0,15 x 8 x 1000 x 3 # 360 kg

  #iang 'andaran 0,08 x 0,12 x 0,9 x 1000 x 9 # ,6 kg

  # 91,6kg#$eslag 10% # 91,6 kg

  $% # 100*+,3- k(

  3. Ikatan An(in

  &atang iag$nal 0,15 x 0,2 x ,04 x 1000 x 16 # 339,2 kg#$eslag 10% # 33,92 kg

  $3 # 331&+1% k(

  . Be!at Sen/i!i Gela(a! In/k

  CivilEngineering ofSriwijaya University

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  2/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  &atang Atas 2 x 20*30 Pan"ang #$tal 6 !&atang &aa- 2 x 20*30 Pan"ang #$tal 8 !&atang #egak 2 x 20*30 ( kanan.kiri ) Pan"ang #$tal 24!&atang iag$nal 2 x 20*30 ( kanan.kiri ) Pan"ang #$tal 32,96 !

  Per-it/ngan &ean

  &atang Atas 2 x 0,2 x 0,3 x 6x 1000 # 20 kg&atang &aa- 2 x 0,2 x 0,3 x 8x 1000 # 960 kg

  &atang #egak 2 x 0,2 x 0,3 x 28 x 1000 3360 kg&atang iag$nal 2 x 0,2 x 0,3 x 32,96 x 1000 3955,2 kg

  8995,2kg

  #$eslag 10% # 899,52 kg

  $ # *'*+&% k(

  &erat elagar nd/k + ean !ati

  1 + 2 + 3 + 4

  ( (15015)+ 962,016+(28,84)+ 9894,2) kg

  1958,156 kg

  #iap 'i!p/l eneri!a 1*8 agian

  P 1234,88 kg

  CivilEngineering ofSriwijaya University

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  3/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  A & 8*2 P 4P

  4 (2469,695 kg )

  989,08 kg

  Akibat Beban An(in 0a/a Je"batan

  a7a angin akiat !/atan setinggi 2 !

  #ekanan angin x 2 ! x pan"ang "e!atan

  60 kg*!2

  x 2 ! x 8 ! 960 kg

  &esar ga7a akiat angin pada rangka

  . Per-it/ngan l/as idang sisi "e!atan 8 ! x 4 ! 32!2

  . /!la- l/as agian ertikal "e!atan 7ang dianggap terkena angin adala- 1,5 x L/as

  t$tal 1,5 x 32 !2 48!2

  . :nt/k "e!atan rangka, L/asn7a dia!il 30%

  L 0,3 x 48!2 14,4 !2

  . &esarn7a ga7a angin pada rangka 14,4 !2x 60 kg*!2

  864kg

  CivilEngineering ofSriwijaya University

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  4/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  #iap si!p/l !eneri!a ga7a

  Tekanan 1e!tikal ke ba2a3 0a/a Gela(a! Uta"a Akibat An(in

  . K x 5 960 kg ( 2 + 0;05 + 0;02 + 0,15 + 0,8 )

  K

  . A &

  . :nt/k tiap titik si!p/l !eneri!a ga7a

  . adi, P 38,4 kg

  P 19,2 kg

  Pe!ban/in(an RAbeban an(in /an beban RAbeban "ati

  Ta"ba3an (a4a ntk tia0 (ela(a! in/k

  0,031 x erat sendiri gelagar /ta!a

  0,031 x 1958,156 kg

  614,4 kg

  Akibat Beban Be!(e!ak T L)a/in(

  CivilEngineering ofSriwijaya University

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  5/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  . P 5 t$n

  . 1,25 t*! x 5% 1,125 t*!

  . Pan"ang "e!atan 24 !

  .

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  6/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  PERHITUNGAN GARIS PENGARUH

  Ga!i5 Pen(a!

  & 0 A;L . P(L.x) 0

  A L

  xLP )(

  P;A 8

  8 x

  A 0 . &;L + P;x 0

  & L

  xP.

  P;& 8x

  CivilEngineering ofSriwijaya University

  x 0 4 8

  7 A 1 0,5 0

  x 0 4 8y RB 0 0,5 1

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  7/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  P)t)n(an I6I

  Batan( B17tin8a ki!i9

  ? 0 1 8

  7 &1 0,25 0,22 0

  Batan( B1 7tin8a kanan9

  CivilEngineering ofSriwijaya University

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  8/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  ? 0 1 8

  7 &1 0 0,2 1,5

  Batan( D17tin8a ki!i9

  #

  ? 0 1 8

  7 1 1,03 0,9 0

  Batan( D1 7tin8a kanan9

  CivilEngineering ofSriwijaya University

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  9/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  ? 0 1 8

  7 1 0 0,9 ,22

  P:T:NGAN II6II

  Batan( B%7tin8a ki!i9

  ? 0 1 8

  7 &2 0,25 0,22 0

  Batan( B% 7tin8a kanan9

  ? 0 1 8

  7 &2 0 0,22 1,5

  Batan( T17tin8a ki!i9

  CivilEngineering ofSriwijaya University

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  10/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  ? 0 1 8

  7 #1 0 0 0

  Batan( T1 7tin8a kanan9

  P:T:NGAN III6III

  Batan( A17tin8a ki!i9

  CivilEngineering ofSriwijaya University

  ? 0 1 8

  7 #1 0 0 0

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  11/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  ? 0 1 8

  7 A1 .0,25 0,22 0

  Batan( A1 7tin8a kanan9

  ? 0 1 8

  7 A1 0 .0,22 .1,5

  #an.1 @ 0,25@ 14,042k 4sin @ 0,9

  Batan( D%7tin8a ki!i9

  D% # %+0- RA 6 +1% B%

  CivilEngineering ofSriwijaya University

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  12/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  ? 0 2 8

  7 2 1,03 0, 0

  Batan( D% 7tin8a kanan9

  D% # -+1' RB; +1% B%

  ? 0 2 8

  7 1 0 .0,52 .2,06

  P:T:NGAN I6I

  Batan( T%7tin8a ki!i9

  #2 0

  CivilEngineering ofSriwijaya University

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  13/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  Batan( T% 7tin8a kanan9

  #2(0) 0#2 0

  Batan( A%7tin8a ki!i9

  ? 0 2 8

  7 A% .0,5 .0,38 0

  Batan( A% 7tin8a kanan9

  ? 0 2 8

  7 A% 0 .0,38 .1,5

  P:T:NGAN 6

  CivilEngineering ofSriwijaya University

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  14/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  Batan( B37tin8a ki!i9

  ? 0 2 8

  7 0,5 0,35 0

  Batan( 7tin8a kanan9

  ? 0 2 8

  7 0 0,35 1,5

  Batan( D37tin8a ki!i9

  3 3,09 A. 4,12 &3

  CivilEngineering ofSriwijaya University

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  15/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  ? 0 3 8

  7 2 1,5 0,64 0

  Batan( 7tin8a kanan9

  3 5,15 &. 4,12 &3

  ? 0 3 8

  7 0 .0,39 .1,03

  P:T:NGAN I6I

  Batan( T37tin8a ki!i9

  Batan( T3 7tin8a kanan9

  CivilEngineering ofSriwijaya University

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  16/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  Batan( B7tin8a ki!i9

  ? 0 3 8

  7 &4 0,5 0,4 0

  Batan( B 7tin8a kanan9

  ? 0 3 8

  7 &4 0 0,4 1,25

  CivilEngineering ofSriwijaya University

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  17/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  P:T:NGAN II6II

  Batan( A37tin8a ki!i9

  ? 0 3 8

  7 .0,5 .0,4 0

  Batan( 7tin8a kanan9

  ? 0 3 8

  7 0 .0,4 .1,25

  CivilEngineering ofSriwijaya University

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  18/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  Batan( D7tin8a ki!i9

  ? 0 4 8

  7 1,03 0,52 0

  Batan( D 7tin8a kanan9

  ? 0 4 8

  7 0 .0,52 .1,03

  CivilEngineering ofSriwijaya University

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  19/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  P:T:NGAN III6III

  Batan( A7tin8a ki!i9

  ? 0 4 8

  7 .1,00 .0,50 0

  Batan( A 7tin8a kanan9

  ? 0 4 8

  7 0 .0,50 .1,00

  Batan( T7tin8a ki!i9

  CivilEngineering ofSriwijaya University

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  20/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  Batan( T7tin8a ki!i9

  PERHITUNGAN GA

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  21/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  405 kg

  Aki0at 0e0an 0ergerak

  P 8

  10630 1328;5

  8

  2635 329;38

  REKAPITULASI GA 6 > 6

  A1#A' 6 0+%,0 6 -1&+%%

  CivilEngineering ofSriwijaya University

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  22/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  A% # A& 6 1+* 6 3-'*+'3-

  A3# A- 6 1+'& 6 -%'+3'

  A# A, 6 %+000 6 *3*+,3*

  B1# B' 0+'& 6 %1,'+,&* 6

  B%# B& 0+'& 6 %1,'+,&* 6

  B3# B- 1+,01 6 3&0&+1% 6

  B# B, 1+'&, 6 -30+'1' 6

  T1# T& 6 6 6 6

  T%# T- 6 6 6 6

  T3# T, 6 6 6 6

  T 6 6 6 6D1# D' +-0- 6 113&,+&,' 6

  D%# D& 6 1+030 6 %,3+'-3

  D3# D- %+1%1 6 ,%3'+3'1 6

  D# D, 6 6 6 6

  REKAPITULASI GA 6 > 6

  A1#A' 6 0+%,0 6 %&+000

  A% # A& 6 1+* 6 1-1+3,%

  A3# A- 6 1+'& 6 %0%+3*%

  A#A, 6 %+000 6 %0%+3*%B1# B' 0+'& 6 *+3*% 6

  B%# B& 0+'& 6 *+3*% 6

  B3# B- 1+,01 6 1-%+10' 6

  B# B, 1+'&, 6 %0%+,00 6

  T1# T& 6 6 6 6

  T%# T- 6 6 6 6

  CivilEngineering ofSriwijaya University

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  23/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  T3# T, 6 6 6 6

  T 6 6 6 6

  D1# D' +-0- 6 *&+' 6

  D%# D& 6 1+030 6 6

  D3# D- %+1%1 6 %%*+0-' 6

  D# D, 6 6 6 6

  REKAPITULASI GA 6 > 6

  A1#A' 6 0+%,0 6 1'1+%,0A% # A& 6 1+* 6 10'3+1,0

  A3# A- 6 1+'& 6 13,'+-,0

  A#A, 6 %+000 6 1,0+000

  B1# B' 0+'& 6 -33+-,0 6

  B%# B& 0+'& 6 -33+-,0 6

  B3# B- 1+,01 6 10''+%%, 6

  B# B, 1+'&, 6 13,*+3&, 6

  T1# T& 6 6 6 6

  T%# T- 6 6 6 6

  T3# T, 6 6 6 6

  T 6 6 6 6

  D1# D' +-0- 6 333*+3,0 6

  D%# D& 6 1+030 6 &-+&,

  D3# D- %+1%1 6 1,3&+&%, 6

  D# D, 6 6 6 6

  CivilEngineering ofSriwijaya University

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  24/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  REKAPITULASI GA 6 > 6

  A1#A' 6 0++%,0 6 ,+313

  A% # A& 6 1+*' 6 %&0+&''

  A3# A- 6 1+'& 6 33*+--3

  A#A, 6 %+000 6 3-%+,00

  B1# B' 0+'& 6 1,'+13 6

  B%# B& 0+'& 6 1,'+13 6

  B3# B- 1+,01 6 %&%+0,- 6

  B# B, 1+'&, 6 33*+' 6T1# T& 6 6 6 6

  T%# T- 6 6 6 6

  T3# T, 6 6 6 6

  T 6 6 6 6

  D1# D' +-0- 6 '3+'3' 6

  D%# D& 6 1+03 6 1'-+-''

  D3# D- %+1%1 6 3'+31 6

  D# D, 6 6 6 6

  REKAPITULASI GA

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  25/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  Batan(

  K)"bina5i

  A > B > ?

  K)"bina5i

  A > B > D

  > 6 > 6

  A1#A' 6 '%,+-*% 6 -'*+&,,

  A% # A& 6 *3+33' 6 1%1+*&,

  A3# A- 6 -1'*+3*0 6 ,1&0+0'

  A#A, 6 --0,+,3* 6 ,,1'+03*

  B1# B' %''-+-%1 6 %11+3'3 6

  B%# B& %''-+-%1 6 %11+3'3 6B3# B- *,&+,& 6 11+%'' 6

  B# B, -1*%+-*3 6 ,1&3+1-% 6

  T1# T& 6 6 6 6

  T%# T- 6 6 6 6

  T3# T, 6 6 6 6

  T 6 6 6 6

  D1# D' 1,%1%+,,- 6 1%&0'.0 6

  D%# D& 6 301+',3 6 %'1+&*0

  D3# D- &00,+1& 6 ,',1+''0 6

  D# D, 6 6 6 6

  DIAGRAM GARIS PENGARUH

  CivilEngineering ofSriwijaya University

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  26/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  CivilEngineering ofSriwijaya University

  P RA

  (+

  )1

  GP RB

  1(+

  )

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  27/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  CivilEngineering ofSriwijaya University

  GP A21,14(-)

  GP A1

  2,27

  (-)

  1,25

  (-)

  GP A3

  1,36

  (-)

  GP A4

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  28/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  CivilEngineering ofSriwijaya University

  1,45 (+)

  GP B4

  0,7 (+)

  GP B2

  GP B1

  0,7 (+)

  2,46(+)GP B3

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  29/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  CivilEngineering ofSriwijaya University

  GP T1 1 (+)

  GP T2

  1,75(+)

  2,5(-)

  GP T3

  GP T4

  0,88 (+)

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  30/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  CivilEngineering ofSriwijaya University

  GP D1

  1,8 (+)GP D2

  1,75(+)

  2,5

  (-)

  GP D3

  GP D4

  0,76 (+)

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  31/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  DIMENSI:NERING GELAGAR UTAMA

  BATANG ATAS 7A9

  a7a atang !aks (P) 6605,539 (#ekan):k/ran atang ditaksir 2 x 20*30Pan"ang atang (Lk) 1 ! 100 B!

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  32/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  //tr Fb

  wP. )30)(20)(2)(8,0(

  07,16605,539 ,36 kg*B!

  2

  S4a!at A"an @

  //tr H //tr

  ,36 kg*B!2 H 56 kg*B!2 III; :k

  K$ntr$l Pr$Jil #/nggal

  ;P ; 6605,539 3302,695 kg !in 0,289 0,289 (20) 5,8 B!

  E mini

  Lk

  78,5

  100 1,30 18 F G 1,14

  F//tr

  53 kg*B!2

  //tr

  Fb

  P. )30)(20)(8,0(

  1,14x3302,7695

  3,92

  S4a!at A"an @

  //tr H //tr

  3,52 kg*B!

  2

  H 53 kg*B!

  2

  III; :k

  BATANG BAWAH 7B9

  a7a atang !aks (P) 6192,693 (#arik) :k/ran atang ditaksir 2 x 20*30 Pan"ang atang (Lk) 1 ! 100 B!

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  33/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  //tr

  n

  P 960

  6192,693 6,45 kg*B!2

  S4a!at A"an @

  //tr H //tr

  6,45 kg*B!2 H 53 kg*B!2 III; :k

  K$ntr$l Pr$Jil #/nggal

  ; P ; 6192,693 3096,3465 kg

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  34/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  //tr

  n

  P

  480

  15212,556 14,959 kg*B!2

  S4a!at A"an @

  //tr H //tr

  14,959 kg*B!2 H 53 kg*B!2 III; :k

  BATANG TEGAK 7T9

  a7a atang !aks (P) 0:k/ran atang ditaksir 2 x 25*35Pan"ang atang (Lk) 4 ! 400 B!

  x 12

  1

  ; ; -3

  12

  1; (25) ; (35)3

  89322,92 B!4

  ix

  F

  Ix )35)(25(cm89322,92 4 10,10 B!

  it

  12

  1 ; 3; - + ; - (2

  1 +2

  1 -)

  12

  1; 253; 35 + 25 ; 35 (

  2

  125+

  2

  135)

  1822,92 B!4

  12

  1 ; (+)3; -

  121 ; (25+25)3; 35

  364583,33 B!4

  7

  4

  1 ; (t + 3)

  CivilEngineering ofSriwijaya University

 • 8/10/2019 Bab 4 ( Gelagar Induk )

  35/35

  IKATAN MAH ASISWA SIPIL

  FAKULTASTEKNIK JURUSAN TEKNIKSIPIL

  DESMAWATI

  03101001011

  4

  1; (1822,92 + 3(364583,33))

  291393,23 B!4

  i7

  Fbr

  Iy )35)(25(

  cm291393,234

  18,25 B!

  E

  mini

  L 25,18

  400 21,9 22 F G 1,4F //tr

  38 kg*B!2

  //tr

  Fb

  P. )35)(25)(2)(8,0(

  47,10

  0

  S4a!at A"an @

  //tr H //tr

  0 kg*B!2 H 38 kg*B!2 III; :k

  K$ntr$l Pr$Jil #/nggal

  P 0 kg

  !in 0,289 0,289 (35) 10,11 B! E

  mini

  Lk

  11,10

  400 39,56 40 F G 2,1 F

  //tr 38 kg*B!

  2

  //tr

  Fb

  P. )25)(35)(2)(8,0(

  2,17x0

  0

  S4a!at A"an @

  //tr H //tr

  0 kg*B!2 H 38 kg*B!2 III; )k