aqidah mpk agama

Download AQIDAH MPK AGAMA

Post on 04-Apr-2015

47 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Universitas Islam Indonesia DPPAI

1

Universitas Islam Indonesia DPPAI 2

2

Universitas Islam Indonesia DPPAI

SUCI/BERSIH POTENSI DASAR ( TAUHID)

CIPTAAN

3

Universitas Islam Indonesia DPPAI

DLM. AL-QURAN al-Basyar (35x) (Sifat kemateriannya/biologis) an-Nas (240x) (Jenis keturunan Adam) al-Insan / al-Ins (65x) Adam Basyar - Insan

MANUSIA

- an-Nas

MENURUT ILMUWAN* Homo Sapiens (linnasus) (Animal Rasional) Homo Laquen (Renesz) (Pandai berbahasa) Homo Faber (berqsan) ( Tukang ) Zoon Politicon (Aristoteles) (Animal Rendens=Bermasyarakat) HOMO LUDEN (Huizimga ) (Suka main) HOMO DELEQANS (A.J. Barnet Kempers) (Mampu menyerahkan kerja dan kekuasaannya) MANUSIA = MAKHLUK yang BERTANGGUNG JAWAB (Abbas Mahmud El-Aqqad)

4

Universitas Islam Indonesia DPPAI

CIPTAAN ALLAH BERTANGGUNG JAWAB SIFAT-SIFAT KETUHANAN

* PROSES KEJADIAN MANUSIAADAM DAN HAWA ( Diciptakan dari bahan yang sama ; an-Nisa : 4;1) JASAD (Dibuat lebih dahulu ; as-Sajdah : 32; 7, 9 al-Hijr : 15; 28, 29 ) ROH ( Ditiupkan )5

Universitas Islam Indonesia DPPAI

BAHAN BAKU (Air mani)as-Sajadah (32) : 8al-Mumin (40) : 67-

PERTEMUAN AIR MANI dengan TELUR- al-Qiyamah (75) : 37 - al-Muminun (23) : 40

ROH DITIUPKANPerproses selama 120hr. (4 bulan) Ditetapkan 4 hal* Rizki * Ajal * Amal * Celaka/Beruntung

PROSES PERTUMBUHAN - Nutfah - Alaqah - Mudhghah - Izham (tulang) - Lahm (daging) - Makhluk yang baik6

Universitas Islam Indonesia DPPAI

TURAB ( Tanah) TIN (Lempung) campuran tanah dan air HAMAIM MASNUN (lumpur yang dicetak) TINUN LAZIB (lempung yg pekat yang siap menerima bentuk SALSALIN MIN HAMAIN MASNUN (lempung dari lumpur yang dicetak) SALSALUN KA AL FAKHKHAR (lempung seperti tembikar yang terbentuk dari pasas api) ROH YANG DITIUPKAN ( menurut M. Farid Wajdi)7

Universitas Islam Indonesia DPPAI

PENCIPTA, PENGATUR DAN PEMELIHARA (al-Baqarah (2); 29, an-Nisa (4); 101-102 al-Hasyr (59) ; 24) BERHAK DISEMBAH (antara lain al-Baqarah (2) ; 21, an-Nisa (4) ; 36 ) MAHA KUASA, PEMBERI RIZKI (al-Jumah (62);

8

Universitas Islam Indonesia DPPAI

BAHASA = Khalak, Membuat Mencipta ISTILAH = Segala sesuatu yang diciptakan Allah, baik alam nyata maupun alam ghaib

Yang dapat diindra (Alam Syahadah) Yang tidak dapat diindra(Alamghaib) 9

Universitas Islam Indonesia DPPAI

TIDAK BERADA PADA ALAM MATERIAL BERADA PADA ALAM ROHANIAH

MALAIKAT

BERTUGAS SEBAGAI PERANTARA KEHENDAK ALLAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN ALAM ROHANIAH MANUSIA

TIDAK DAPAT DISENTUH DENGAN PANCA INDERA

JIN

BERKEWAJIBAN IBADAH SEPERTI MANUSIA TERCIPTA DARI API

MAKHLUK SEJENIS JIN TERCIPTA DARI API

IBLIS

KERJANYA MENYESATKAN MANUSIA MENJADI MUSUH MANUSIA

10

Universitas Islam Indonesia DPPAI

MAKHLUK PALING SEMPURNA(AT-TIN : 4)

KEDUDUKAN MANUSIA

MAKHLUK PALING MULIA(AL-ISRO : 17; 70 )

SEBAGAI KHALIFAH(AL-BAQARAH : 2; 30 )

11

Universitas Islam Indonesia DPPAI

PERKARA YANG WAJIN DIYAKINI KEBERANNYA OLEH HATI MENDATANGKAN KETENTRAMAN JIWA KEYAKINAN YANG TIDAK BERCAMPUR KERAGU-RAGUAN

SEJUMLAH KEBENARAN DAPAT DITERIMA SECARA UMUM BAIK OLEH AKAL, WAHYU DAN FITRAH DIYAKINI DALAM HATI DIIMPLEMENTASIKAN DALAM PERBUATAN12

Universitas Islam Indonesia DPPAI

13

Universitas Islam Indonesia DPPAI

IMAN KEPADA ALLAH IMAN KEPADA PARA MALAIKAT IMAN KEPADA KITAB-KITABNYA IMAN KEPADA PARA RASULNYA IMAN KEPADA HARI AKHIR IMAN KEPADA QADLA & QADAR (TAKDIR ALLAH)

14

Universitas Islam Indonesia DPPAI

TERLALU MENGAGUNGKAN AKAL

KURANG/MENGABAIKAN PENGGUNAAN AKAL-MENUMBUHKAN TAHAYUL TERLALU CINTA KEHIDUPAN DUNIA SEHINGGA LALAI KEHIDUPAN AKHIRAT TERLALU MENGEJAR MATERIAL, LUPA KEHIDUPAN SPIRITUAL MELALAIKAN SIMBOL-SIMBOIL KETAUHIDAN SEPERTI DZIKIR15

Universitas Islam Indonesia DPPAI

SELALU MEMPERBAHARUI IMAN DAN SYAHADAT TIDAK MUDAH TERPENGARUH BUDAYA INSTAN SIKAP ASYIK/SUKA DALAM BERIBADAH ADANYA SIKAP-HATI-HATI DAN MERASA IBADAHNYA MASIH JAUH DARI SEMPURNA SIKAP TAWAKKAL KEPADA ALLAH SIKAP MENYADARI KELEMAHAN SENDIRI

16

Universitas Islam Indonesia DPPAI

BERKAITAN DENGAN TUGAS MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH DI BUM (al-Baqarah : 2 : 30) DITUNDUKKANNYA ALAM SEMESTA UNTUK MANUDIA (QS. 31: 20,21) DIMULIAKANNYA MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK TERBAIK (QS. 17: 70)17

Universitas Islam Indonesia DPPAI

FEED BACK

18

Universitas Islam Indonesia DPPAI

Menurut Ibnu Maskawaih

19

Universitas Islam Indonesia DPPAI

NAFIYYAH( PRAGMATIS)

NAFIYYAH( PRAGMATIS)

NAFIYYAH( PRAGMATIS)20

Universitas Islam Indonesia DPPAI

BERASAL DARI KATA A=TIDAK, GAMA=KACAU: AGAMA = ATURAN YANG MENGATUR MANUSIA AGAR KEHIDUPANNYA MENJADI TERATUR (SANSEKERTA) AGAMA = RELEGION (INGG.), RELEGIE (BLD), RELIGERE (LATIN) ARTINYA MENGIKAT, MENGATUR DAN MENGHUBUNGKANAGAMA = ATURAN YANG MENGIKAT DAN MENGHUBUNGKAN DENGAN TUHAN

21

Universitas Islam Indonesia DPPAI

PENGERTIAN AGAMA

SEBAGAI PENERIMAAN/TATA ATURAN DARI KEKUATAN YANG LEBIH TINGGI DARI MANUSIA (E.F. BOZMAN; EVERY MENS ENCYCLOPAEDIA) KEPERCAYAAN/PENYEMBAHAN KEPADA TUHHAN ATAU KEPADA MAHA MENGUASAI ALAM (THE HOLT INTER-MEDIATE DICTIONARY OF AMERICAN ENGLISH) PERCAYA ADA YANG MAHA KUASA (TUHAN) YANG MENGUASAI, SEBG. PENCIPTA, PEMELIHARA ALAM, YG. MEMBERI KEKUATAN ROHANI KPD. MANUSIA UTK. MELANGSUNGKAN KEHIDUPANNYA SETELAH MATI (ADUANCE LEARNERS DICTIONARY OF CURRENT ENGLISH) PERCAYA KPD. TUHAN SBG. PENCIPTA DAN PEMELIHARA ALAM SEMESTA, ATAU SBG. SATU SISTEM KEPERCAYAAN (AN ENGLISH READERS DICTIONARY) SBG. KEPERCAYAAN PD. HUB. MANUSIA PD. YG. KUDUS, DIHAYATI SBG HAKEKAT YG GHAIB, HUB. MENYATAKAN DIRI DLM BENTUK SERTA SISTEM KULTUR DAN SIKAP HIDUP BERDASARKAN DOKTRIN TERTENTU (SIDI GAZALBA)22

Universitas Islam Indonesia DPPAI

SUATU SISTEMA CREDO(TATA KEIMANAN)

SUATU SISTEMA RITUS(TATA PERIBADATAN)

SUATU SISTEMA NORMA(TATA KAIDAH)

( menurut ENDANG SAEFUDDIN ANSHARI)23

Universitas Islam Indonesia DPPAI

[1] DIN PEMBALASAN ADAT KEBIASAAN PERATURAN HARI KIAMAT

[2] MILLAH UNDANG-UNDANG PERATURAN

[3] SYARIAHJLN. YG.HRS DILALUI HUKUM24

Universitas Islam Indonesia DPPAI

DINUL ISLAM

[1]* QS : 3; 85 QS : 5; 3

DINUL QAYYI M[2]* QS : 9; 36 QS : 98; 5

DINULLAH DINULHAQ

[3]* QS : 9;29, 33 * QS : 3; 83 QS : 100; 2 25

[1]

Universitas Islam Indonesia DPPAI

[ AHMAD ABDULLAH AL MAGDOOSI]

REVEALED AND NON REVEALED ( Agama Wahyu dan Bukan )

KLASIFIKASI AGAMA

MISSIONARY AND NON MISSIONARY (Agama Wahyu danBukan)

GEOGRAPHICAL-RACIAL AND UNIVERSAL

26

Universitas Islam Indonesia DPPAI

CIRI dan PERBEDAANREVEALED dan NON-REVEALEDREVEALED(AGAMA WAHYU)

NON-REVEALED(BUKAN AGAMA WAHYU) TIDAK TIDAK ADA NABI TIDAK ADA KITAB SUCI LAHIR DI LUAR TIMUR TENGAH TIDAK MISSIONARY KABUR-TIDAK JELAS TIDAK LENGKAP

BERPOKOK PADA KEESAAN TUHAN BERIMAN KEPADA NABI SUMBER UTAMA KITAB SUCI SEMUA LAHIR DI TIMUR TENGAH MISSIONARY AJARAN TEGAS-JELAS ARAH YANG LURUS DAN AJARAN YANG LENGKAP

27

Universitas Islam Indonesia DPPAI

GEOGRAPHICAL SEMETIK

YAHUDI NASRANI ISLAMNON SEMETIK ARYA

GEOGRAPHICAL NON SEMETIK

(Hindu, Zoroaster, Sekhisme)

NON SEMETIK MONGOLIAN (Taoisme,Shintoisme, Confuisme)

GEOGRAPHICAL NON SEMETIK

CAMPURAN ARYA MONGOLIAN(BUDHISME)

GEOGRAPHICAL SEMETIK UNIVERSAL

ISLAM28

Universitas Islam Indonesia DPPAI

PEDOMAN DAN PETUNJUK PENOLONG

KETENTRAMAN BATIN

PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN YANG UTUH

29

Universitas Islam Indonesia DPPAI

* SALAMASLAMA * SILMUN * SULAMUN

*

* DIWAHYUKAN KPD. RASUL-RASULNYA * MENGATUR SELURUH ASPEK KEHIDUPAN MASNUSIA * PEDOMAN HIDUP BAGI MANUSIA * UTK. MENCAPAI KEBAHAGIAAN DUNIA,AKHIRAT

30

Universitas Islam Indonesia DPPAI

AGAMA UNIVERSAL

* LOKAL * BANGSA DAN * WAIT TERTENTU MENGGANTI KEDUDUKAN ADA PENYIMPANGAN AQIDAH

PENYEMPURNA

PELURUS & PENGOREK SI

31

REFERENSIy Al-Sayyid Sabiq. 2002. Al- Aqa id al-Islamiyyah. Dar al-

Kutub al-Ilmiyyah: Beirut Lebanon y Ibn Taimiyyah. 2002. Kitab al-Iman. Dar al-Kutub alIlmiyyah: Beirut Lebanon y Abu Bakar Jabir al-Jaza iri 1999. Minhaj al-Muslim. Dar al-Salam: Kairo

32