apa itu kbat

of 13 /13
 Panduan KBAT | Pentaksiran Kemahiran Berfkir Aras Tinggi Konsep Pentaksiran Pentaksiran adalah proses mendapatkan maklumat dengan menggunakan pelbagai kaedah dan pendekatan sama ada formatif, sumatif, formal dan informal, dalaman dan luaran bagi mendapatkan evidens yang boleh dipertimbangkan dan seterusnya membuat penghakiman tentang sesuatu produk pendidikan. Proses ialah satu susunan langkah/ tindakan/operasi yang bertertib dan terarah yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Maklumat ialah evidens yang menggambarkan prestasi murid dalam sesuatu perkara yang ditaksir. Penghakiman merupakan proses pertimbangan tentang pencapaian pendidikan murid. Produk  dalam konteks pendidikan merupakan pengetahuan, kemahiran dan nilai/adab yang diperoleh murid setelah melalui proses pendidikan. alam konteks pendidikan, pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembela!aran yang merangkumi aktiviti menghuraikan, mengumpulkan, merekodkan, memberikan skor dan menginterpretasikan maklumat tentang hasil pembela!aran seseorang calon bagi tu!uan tertentu. "ntuk lebih #aham mengenai Kemahiran Berfkir Aras Tinggi ini, $%& sarankan anda mendo'nload ( ebook yang sangat hebat dan mudah di#ahami berta!uk ) PANDUAN KBAT |  Pentaksiran Kemahiran Berfkir Aras Tinggi   $elamat mendo'nload dan semoga berman#aat.

Author: zirdee-blackeye

Post on 02-Nov-2015

10 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Apa itu Kbat

TRANSCRIPT

Panduan KBAT | Pentaksiran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

Konsep PentaksiranPentaksiran adalah proses mendapatkan maklumat dengan menggunakan pelbagai kaedah dan pendekatan sama ada formatif, sumatif, formal dan informal, dalaman dan luaran bagi mendapatkanevidens yang boleh dipertimbangkan dan seterusnya membuat penghakiman tentang sesuatu produk pendidikan.

Prosesialah satu susunan langkah/ tindakan/operasi yang bertertib dan terarah yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki.

Maklumatialah evidens yang menggambarkan prestasi murid dalam sesuatu perkara yang ditaksir.

Penghakimanmerupakan proses pertimbangan tentang pencapaian pendidikan murid.

Produkdalam konteks pendidikan merupakan pengetahuan, kemahiran dan nilai/adab yang diperoleh murid setelah melalui proses pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghuraikan, mengumpulkan, merekodkan, memberikan skor dan menginterpretasikan maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang calon bagi tujuan tertentu.

Untuk lebih faham mengenai Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ini, SGO sarankan anda mendownload 1 ebook yang sangat hebat dan mudah difahami bertajuk :

PANDUAN KBAT | Pentaksiran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

Selamat mendownload dan semoga bermanfaat.Apa Itu KBAT | Konsep & Teori KBAT

PENDAHULUANDalam usaha kita untuk bersaing dengan negara-negara termaju di dunia, sistem pendidikan kita perlu berupaya melahirkan generasi muda yang berpengetahuan, mampu berfikir secara kritis dan kreatif serta berupaya berkomunikasi dengan berkesan pada peringkat global. Di harapkan langkah mengaplikasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam PdP akan dapat menaikkan prestasi negara khususnya dalam persaingan peringkat antarabangsa terutama dalam pentaksiranProgramme for International Student Assessment(PISA) danTrends in International Mathematics and Science Study(TIMSS) yang dinyatakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2015.

KONSEP & TEORI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)KBAT melibatkan kemahiran intelek yang tinggi. Kemahiran ini kebiasaan melibatkan merujuk kepada empat aras teratas dalam Taksonomi Bloom iaitu mengaplikasi, menganalisa, menilai dan mencipta.

Apa Itu KBAT Konsep & Teori KBAT

KBAT juga mengaplikasikan pemikiran secara kritikal, pemikiran kreatif, pemikiran logical, pemikiran reflektif dan meta kognitif. Secara mudahnya murid mencerap sesuatu data atau maklumat kemudian diproses dalam minda dan akhirnya dikeluarkan semula dalam pelbagai bentuk. Kemahiran berfikir ini juga dikatakan sebagai berfikir secara kritis dan kreatif.Memiliki kemahiran ini murid bebas untuk membanding, membeza, menyusun atur, mengelas dan mengenal pasti sebab dan akibat mengikut pendapat dan pandangan mereka sendiri. Andai kata diberikan suatu soalan maka murid boleh memberi jawapan dalam pelbagai bentuk, idea baru dan melihat daripada beberapa sudut. Di sinilah dikatakan wujudnya pemikiran berbentuk kreatif, inovatif dan mereka cipta di kalangan murid.KBAT ini juga mempunyai kelebihan lain iaitu dapat meningkatkan lagi keupayaan dan kebolehan sedia ada pada murid. Mereka akan dapat mengawal, memandu dan mengukur pembelajaran yang telah mereka kuasai. Kebolehan ini akan menjadikan mereka lebih produktif dan berdaya saing. Seterusnya sudah tentu dapat meningkatkan kefahaman dan memperkukuh pembelajaran dalam apa sahaja perkara yang mereka pelajari nanti.Bagi menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan murid maka peranan guru sangat signifikan. Usaha ke arah itu perlu dilakukan secara bersungguh-sungguh. Sebenarnya kemahiran berfikir ini bukanlah asing kepada guru kerana mereka telah didedahkan tentang konsep dan kaedah kemahiran ini semasa mengikuti latihan perguruan di maktab atau universiti suatu ketika dahulu. Walau apa pun guru perlu terus ditingkatkan keupayaan kemahiran berfikir mereka supaya dapat memberikan yang terbaik kepada murid dalam pengajaran mereka. Antara cara berkesan yang boleh dilakukan untuk menerapkan KBAT dalam PdP ialah dengan mengemukakan soalan-soalan yang berunsurkan KBAT semasa proses PdP dijalankan. Soalan dikemukakan adalah soalan yang membolehkan murid untuk mengaplikasi, menganalisa, mensintesis dan menilai suatu maklumat daripada sekadar menyatakan semula fakta atau hanya mengingati fakta yang telah dipelajari.

KEPELBAGAIAN STRATEGI DALAM PENYELESAIAN MASALAHStrategi juga merujuk kepada prosedur yang akan membantu anda untuk memilih pengetahuan dan kemahiran yang digunakan di semua langkah penyelesaian masalah. Strategi yang dipilih harus fleksibel agar dapat digunakan untuk menyelesaikan pelbagai masalah. Berikut adalah beberapa strategi yang boleh digunakan. Penyelesaian masalah merupakan fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Justeru, pembelajaran dan pengajaran perlu melibatkan kemahiran penyelesaian masalah secara komprehensif dan merentasi keseluruhan kurikulum. Perkembangan kemahiran penyelesaian masalah perlu diberi penekanan sewajarnya supaya murid dapat menyelesaikan pelbagai masalah secara berkesan. Kemahiran ini melibatkan langkah-langkah seperti berikut : Memahami dan mentafsirkan masalah Merancang strategi penyelesaian Melaksanakan strategi Menyemak semula penyelesaianKepelbagaian penggunaan strategi umum dalam penyelesaian masalah, termasuk langkah-langkah penyelesaiannya harus diperluaskan lagi penggunaannya dalam mata pelajaran ini. Dalam menjalankan aktiviti pembelajaran untuk membina kemahiran penyelesaian masalah ini, perkenalkan masalah yang berasaskan aktiviti manusia. Melalui aktiviti ini murid dapat menggunakan Matematik apabila berdepan dengan pelbagai situasi harian yang lebih mencabar. Antara strategi-strategi penyelesaian masalah yang boleh dipertimbangkan :Cuba jaya / teka uji1. Membina senarai / jadual / carta yang sesuai2. Mengenal pasti kemungkinan3. Menggunakan algebra4. Mengenal pasti pola5. Melukis gambarajah6. Guna Kaedah Unitari7. Guna Model8. Menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu10. Guna rumus11. Guna analogi / perbandingan12. Lakonan / ujikaji13. Mempermudahkan masalah14. Membuat anggaran15. Mental arimetik

Strategi : (Cuba jaya / Mengenal pasti kemungkinan / Melukis gambarajah / Guna rumus)Contoh soalan yang diberikan ini mempunyai pelbagai strategi penyelesaian masalah.Contoh Soalan:Johan ingin menggunakan seutas dawai yang panjangnya 24 cm untuk membentuk satu rangka segiempat dengan luas yang maksimum. Apakah panjang dan lebar bentuk segi empat itu?

Melukis gambarajahLukis atau lakar seberapa banyak gambarajah bentuk segi empat.Cubaletakkan nombor pada setiap sisi sehinggaberjayamenemui perimeter yang berjumlah24 cm. Kemudian, gunakankemungkinan kemungkinannombor lain yang difikirkan sesuai. Seterusnya, gunakan rumus luas segi empat untuk mencari luas maksimum segi empat tersebut dengan mendarab panjang dan lebar. Akhirnya, padanan nombor yang sesuai dan munasabah akan ditemui bersesuaian dengan kehendak soalan tersebut iaitu seperti gambarajah di bawah.

Bentuk-bentuk yang berkemungkinan :

Apa Itu KBAT | Konsep & Teori KBAT

Jawapannya ialah 6 cm x 6 cm =36cm. Jawapan ini dipilih kerana bentuk itu mempunyai luas maksima jika dibandingkan dengan bentuk yang lain.Strategi : (Guna Kaedah Unitari / Guna rumus / Guna algebra dan Melukis gambarajah)Contoh Soalan :Ali telah membeli sebuah basikal dan kemudian menjualnya kepada John dengan harga RM 240. Dia telah mendapat keuntungan sebanyak 20% selepas menjual basikal itu. Berapakah harga kos basikal tersebut?Penyelesaian :

i)Guna Kaedah Unitari

Untung = 20%Harga Jual = RM 240 (100% +20%)Harga Kos = (100%)

Oleh itu, 120% = RM 2401% = ?

Cari nilai 1% terlebih dahulu.RM 240 120 = RM 2

Oleh itu, 1% = RM 2Harga Kos = RM 2 100= RM 200

Apa Itu KBAT | Perbandingan Teori Berkaitan KBAR dan KBAT

Perbandingan Teori Berkaitan KBAR dan KBAT Dalam Matematik

Kemahiran Berfikir Aras Rendah (KBAR)Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Lower-order thinking (LOT) is often characterized by the recall of information or the application of concepts or knowledge to familiar situations and contexts.Resnick (1987)Characterized higher-order thinking (HOT) as non-algorithmic.Resnick (1987)

LOT tasks requires a student to recall a fact, perform a simple operation, or solve a familiar type of problem. It does not require the student to work outside the familiarSchmalz (1973)The use of complex, non-algorithmic thinking to solve a task in which there is not a predictable, well-rehearsed approach or pathway explicitly suggested by the task, task instruction, or a worked out example.Stein and Lane (1996)

LOT is involved when students are solving tasks where the solution requires applying a well-known algorithm, often with no justification, explanation, or proof required, and where only a single correct answer is possible.Senk, Beckman, & Thompson (1997)HOT as solving tasks where no algorithm has been taught, where justification or explanation are required, and where more than one solution may be possible.Senk, et al (1997)

LOT as solving tasks while working in familiar situations and contexts; or, applying algorithms already familiar to the student.Thompson (2008)HOT involves solving tasks where an algorithm has not been taught or using known algorithms while working in unfamiliar contexts or situations.Thompson (2008)

Apa Itu KBAT | Perbezaan Masalah Rutin & Bukan RutinSecara umum, masalah boleh diklasifikasikan sebagai masalah rutin dan masalah bukan rutin. Masalah rutin hanya memerlukan beberapa prosedur seperti operasi aritmetik untuk mendapatkan penyelesaian.Sebaliknya, jika situasi masalah itu tidak boleh diselesaikan mengikut kaedah pengiraan biasa maka ia dikenali sebagai masalah bukan rutin. Dalam situasi seperti itu, pelajar meneroka cara penyelesaian yang lebih mendalam untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Masalah Rutin KBARMasalah rutin merupakan masalah yang melibatkan hanya satu operasi aritmetik sahaja dalam menyelesaikannya. Dalam menyelesaikan masalah rutin, kita hanya perlu memahami masalah, memilih operasi yang sesuai serta mengaplikasikan algoritma-algoritma yang telah dipelajari. Prosedur penyelesaiannya adalah sudah kita ketahui. Ketika menyelesaikan masalah rutin, kita perlu mengenalpasti1.Apakah soalan yang perlu dijawab2.Fakta-fakta atau nombor yang perlu digunakan3.Operasi-operasi yang perlu digunakan4.Anggaran nilai penyelesaian

Masalah rutin memberi kesan seperti berikut kepada kita:a.Memberi latihan dalam mengingat fakta-fakta asas dan langkah - langkah yang berurutanb.Mempertingkat kemahiran-kemahiran dalam operasi asasc. Memberi peluang untuk berfikir tentang perkaitan antara sesuatu operasi dan aplikasinya kepada situasi-situasi sebenar.

Contoh-Contoh Soalan RutinContoh 1 :Ali makan 2 keping roti. 5 minit kemudian, dia makan 1 keping lagi roti. Berapa banyak keping roti Ali makan kesemuanya?Contoh 2:Maria membeli sekotak susu dengan harga RM1.55 dan sebungkus biskut dengan harga RM1.70. Berapakah jumlah wang yang dibayar oleh Maria?Contoh 3 :Cari perimeter segi empat tepat yang mempunyai panjang 8 meter dan lebar 17 meter.Contoh 4 :Cari panjang sebuah segi empat tepat yang mempunyai luas 48 meter persegi dan lebar 6 meter.

Masalah Bukan Rutin KBATMasalah bukan rutin merupakan masalah yang memerlukan proses-proses yang lebih tinggi dalam menyelesaikan masalah berbanding masalah rutin. Untuk mencari penyelesaian dalam masalah bukan rutin adalah bergantung kepada kebolehan menggunakan pelbagai strategi penyelesaian masalah bersama dengan fakta-fakta dan maklumat dalam pertimbangan. Prosedur penyelesaian masalah bukan rutin tidak kita ketahui. Masalah bukan rutin biasanya diselesaikan dengan pelbagai cara yang memerlukan proses pemikiran yang berbeza.Antara kesan positif dalam mengaplikasikan masalah bukan rutin ialah seperti berikut:1.Dapat mengembangkan penggunaan strategi-strategi penyelesaian masalah2.Memberi peluang untuk memikirkan pelbagai cara penyelesaian, berkongsi kaedah-kaedah penyelesaian masalah serta meningkatkan keyakinan diri dalam penyelesaian masalah matematik3.Dapat menikmati keindahan dan logik yang wujud dalam matematik4.Meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis.

Contoh-contoh Soalan Bukan RutinContoh 1 :Maria membeli sekotak susu dengan harga RM1.55 dan sebungkus biskut dengan harga RM1.70. Dia memberikan RM4.00 kepada jurujual. Berapakah bilangan syiling yang diterima oleh Maria sekiranya jurujual itu memberikannya beberapa syiling 5 sen, 10 sen dan 20 sen?Terangkan jawapan anda?Contoh 2 :Mamat ingin membina pagar bagi reban ayam yang berbentuk segi empat. Dia mempunyai 20 meter wayar pagar.1. Apakah saiz segi empat yang boleh beliau hasilkan?2. Bentuk manakah yang terbaikContoh 3 :Antara nombor-nombor berikut, nombor yang mana berbeza? Mengapa?23, 20, 15, 25Contoh 4 :Ali telah membeli sebuah basikal dan kemudian menjualnya kepada rakannya dengan harga RM240. Dia telah mendapat keuntungan sebanyak 20% selepas menjual basikal itu.Berapakah harga kos basikal tersebut ?