apa itu disleksia

Download Apa Itu Disleksia

Post on 13-Oct-2015

61 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Disleksia

TRANSCRIPT

APA ITU DISLEKSIA DEFINASI DISLEKSIA

Murid yang mempunyai kecerdasan mental yang searas atau melebihi murid biasa TETAPI menghadapi kesukaran yang tinggi dalam menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengeja.

LATAR BELAKANG Di Malaysia, pengiktirafan murid-murid pendidikan khas adalah menggunakan model medical. Justeru itu, semua murid perlu diperiksa oleh pakar perubatan sebelum disahkan sebagai murid pendidikan khas Program disleksia ini dimulakan pada tahun 2004bagi membekalkan perkhidmatan yang sesuai untuk murid-murid disleksia. Program masalah pembelajaran pula dimulakan pada tahun 1989. Satu instrumen diperlukan untuk menyaring murid-murid disleksia. Instrumen ISD ini adalah berasaskan satu senarai semak yang dihasilkan oleh Payne dan Turner (1999)

BAGAIMANA TERJADI DISLEKSIA

Disebabkan oleh perbezaan dalam cara otak memproses maklumat terutama sekali berkenaan dengan bunyi, simbol dan makna.

Otak terbahagi kepada 2. Sebelah kiri untuk penggunaan bahasa, pemikiran logik, sususan dan struktur manakala sebelah kanan untuk visual kreatif dan kemahiran seni.

Orang disleksia cenderung menggunakan otak kanan kerana cara berfikir dan belajar mereka berlainan. Selain itu kerana mereka lemah dalam bahasa,logik turutan dan struktur.KITA TIDAK DAPAT MERAWAT DISLEKSIA, KITA TIDAK BOLEH UBAH CARA OTAK BERFUNGSI TETAPIKAEDAH PENGAJARAN YANG BETUL DAPAT MEMBANTU

SYARAT

Pengoperasian ISD berlaku apabila menerima pencalonan dari guru bahasa melayu dan juga dari ibu bapa.

Jika didapati murid yang disaring itu berkemungkinan disleksia, penyelaras akan mencadangkan kepada penjaga untuk membawa murid tersebut berjumpa pengamal perubatan bersama-sama dengan keputusan ISD dan juga borang pengesahan pengamal perubatan.

PERANAN GURU KHAS DISLEKSIA

Menerangkan bagaimana pentadbiran ISD dijalankan dengan berkesan kepada guru-guru bahasa melayu yang terlibat.

Guru-guru bahasa melayu tersebut mestilah dikalangan guru yang mengajar murid tersebut selama 6 bulan atau lebih sebelum murid tersebut diuji.

PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Pengajaran murid disleksia bermaksud merancang, menyediakan strategi, pendekatan, kaedah, terapi dan motivasi.

Aktiviti pembelajaran berasaskan kepada gaya belajar dan kekuatan setiap individu yang bertujuan menangani masalah yang dialami murid semasa mengikuti pembelajran daripada kurikulum kebangsaaan

MODEL PENDEKATAN INKLUSIF

Hanya mata pelajaran Bahasa Melayu, Matematik dikelas khas, mata pelajaran lain diinklusifkan dikelas perdana.

UJIAN DIAGNOSTIKUjian diagnostik dibuatselepas murid disahkan oleh pengamal perubatan dan murid tersebut telah ditempatkan dikelas khas.Ujian ini dapat mengenalpasti dengan lebih terperinci daerah-daerah kelemahan dalam membaca, mengeja, menulis dan masalah-masalah berkaitan dengan disleksia untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran.

AKOMODASI DALAM PEPERIKSAAN Menyediakan kertas soalan saiz A3 Membesarkan soalan saiz font 16 Membesarkan soalan pada saiz 130% Menggunakan font comic sans ataupun century gothic Mesti ada jarak perbezaan antara soalan Sebaik-baiknya format UPS satu muka surat 5 soalan Double spacing Sebaik-baiknya sertakan gambar bagi menyokong petikan Pembaca Soalan Terdiri daripada guru disleksia ataupun guru pendidikan khas yang telah mengikuti kursusu tentang disleksia Membacakan arahan soalan dengan jelas Pembaca memastikan murid memberi penumpuan pendengaran kepadanya Pembaca tidak mempengaruhi murid untuk memilih jawapan Memberi Lebih Masa Masa tambahan diberikan kepada calon (Rujuk Pekeliling ataupun surat kebenaran daripada Lembaga Peperiksaan) Permohonan dibuat oleh guru melalui Setiausaha Peperiksaan Sekolah Menjalankan Peperiksaan Kali Kedua Murid-murid disleksia akan menjalani Ujian Bulanan, PKSR dikelas perdana bersama-sama murid biasa. Keputusan ujian dan PKSR yang dibuat dikelas perdana adalah keputusan rasmi yang direkodkan dalam BUKUPENCAPAIANMURID Guru disleksia hendaklah menjalankan ujian bulanan, PKSR sekali lagi didalam kelas khas sebaik sahaja mereka selesai menduduki peperiksaan dikelas perdana. Guru disleksia akan menjadi "PEMBACA" Markah hendaklah direkodkan dan dibuat perbandingan dengan keputusan dialiran perdana. Keputusan perbandingan ini akan disimpan dan dijadikan sebagai sokongan semasa memohon "PEMBACA" kepada Lembaga Peperiksaan untuk UPSR kelak. STRATEGI P&P MURID DISLEKSIA

EJAAN

a) Ajar unit yang kecil: ajar 3 atau 4 patah perkataan setiap kali.b) Beri latihan yang mencukupi dan juga maklum balas kepada murid. * Murid boleh menjalankan latihan secara berpasangan.* Lipat sekeping kertas kepada 5 coloum.Tulis perkataan yang akan dieja dicoloum pertama. Murid meneliti ejaan tersebut dan akan cuba menulis dicoloum kedua. Apabila murid berjaya mengeja dengan betul secara berturut-turut, murid boleh mengeja perkataan yang kedua.c) Pilih perkataan Yang Sesuai Murid mesti tahu membaca perkataan dan juga memahami makna perkataan yang digunakan untuk latihan ejaan.d) Ajar secara Direct (Secara langsung)e) Guna Bahasa yang dapat menerangkan konsepf) Pastikan perkataan yang telah diajar dulu diulangkajig) Pastikan perkataan yang telah dikuasai digunaka dalam konteksh) Selalu beri motivasi kepada murid untuk mengeja dengan betuli) Ajar murid kemahiran menggunakan kamus

KAEDAH-KAEDAH MENGAJAR EJAAN

a) KAEDAH ULI-BELAJAR-ULI * Pada peringkat awal murid diuji kebolehan mengeja perkataan dalam senarai. * Mrid hanya diajar perkataan yang masih belum dikuasai. * Strategi yang digunakan termasuk VERBAL MEDIATION atau mengeja. * Perkataan secara lisan kepada sebaya * Setelah diajar, murid akan diuji semula * Murid dikehendaki membaiki kesilapan.

b) KAEDAH VISUALISASI * Guru menulis diatas kad/kertas perkataan yang boleh murid baca. * Murid membaca perkataan secara lisan * Murid membaca huruf dalam perkataan. * Murid menulis perkataan. * Guru minta murid meneliti perkataan dan "mengarnoil gambar" perkataan. * Guru minta murid tutup mata dan revisualize perkataan serta mengeja. * Guru minta murid menulis dan guru semak ketepatan ejaan tersebutJENIS-JENIS DISLEKSIA. (II)Posted by Emmy on Mar 12, '08 1:38 PM for everyoneTidak semua anak disleksia memperlihatkan seluruh gejala, yang mencirikan adanya disleksia ringan, sedang, hingga berat.Sebagian ahli membagi disleksia sebagai visiual, disleksia auditori dan disleksia kombinasi (visual-auditori). Sebagian ahli lain membagi disleksia berdasarkan apa yang dipersepsi oleh mereka yang mengalaminya yaitu persepsi pembalikan konsep (suatu kata dipersepsi sebagai lawan katanya), persepsi disorientasi vertical atau horizontal (huruf atau kata berpindah tempat dari depan ke belakang atau sebaliknya, dari barisan atas ke barisan bawah dan sebaliknya), persepsi teks terlihat terbalik seperti di dalam cermin, dan persepsi di mana huruf atau kata-kata tertentu jadi seperti menghilang.Siapa saja yang dapat mengalami disleksia?Siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin, suku bangsa atau latar belakang sosio-ekonomi-pendidikan, bisa mengalami disleksia, namun riwayat keluarga dengan disleksia merupakan factor risiko terpenting karena 23-65% orangtua disleksia mempunyai anak disleksia juga.Pada awalnya anak lelaki dianggap lebih banyak menyandang disleksia, tapi penelitian penelitian terkini menunjukkna tidak ada perbedaan signifikan antara jumlah laki dan perempuan yang menglami disleksia. Namun karena sifat perangai laki-laki lebih kentara jika terdapat tingkah laku yang bermasalah, maka sepertinya kasus disleksia pada laki-laki lebih sering dikenali dibandingkan pada perempuan.Bisa sembuh kah?Penelitian retrospektif menunjukkan disleksia merupakan suatu keadaan yang menetap dan kronis. Ketidak mampuannya di masa anak yang nampak seperti menghilang atau berkurang di masa dewasa bukanlah kareana disleksia nya telah sembuh namun karena individu tersebut berhasil menemukan solusi untuk mengatasi kesulitan yang diakibatkan oleh disleksia nya tersebut.Mengingat demikian kompleksnya keadaan disleksia ini, maka sangat disarankan bagi orang tua yang merasa anaknya menunjukkan tanda-tanda seperti tersebut di atas, agar segera membawa anaknya berkonsultsi kepada tenaga medis profesional yang kapabel di bidang tersebut. Karena semakin dini kelainan ini dikenali, semakin mudah pula intervensi yang dapat dilakukan, sehingga anak tidak terlanjur larut dalam kondisi yang lebih parah.Apa yang dapat dilakukan Adanya komunikasi dan pemahaman yang sama mengenai anak disleksia antara orang tua dan guru Anak duduk di barisan paling depan di kelas Guru senantiasa mengawasi / mendampingi saat anak diberikan tugas, misalnya guru meminta dibuka halaman 15, pastikan anak tidak tertukar dengan membuka halaman lain, misalnya halaman 50 Guru dapat memberikan toleransi pada anak disleksia saat menyalin soal di papan tulis sehingga mereka mempunyai waktu lebih banyak untuk menyiapkan latihan (guru dapat memberikan soal dalam bentuk tertulis di kertas) Anak disleksia yang sudah menunjukkkan usaha keras untuk berlatih dan belajar harus diberikan penghargaan yang sesuai dan proses belajarnya perlu diseling dengan waktu istirahat yang cukup. Melatih anak menulis sambung sambil memperhatikan cara anak duduk dan memegang pensilnya. Tulisan sambung memudahkan murid membedakan antara huruf yang hampir sama misalnya b dengan d. Murid harus diperlihatkan terlebih dahulu cara menulis huruf sambung karena kemahiran tersebut tidak dapat diperoleh begitu saja. Pembentukan huruf yang betul sangatlah penting dan murid harus dilatih menulis huruf-huruf yang hampir sama berulang kali. Misalnya huruf-huruf dengan bentuk bulat: g, c, o, d, a, s, q, bentuk zig zag: k, v, x, z, bentuk linear: j, t, l, u, y, bentuk hampir serupa: r, n, m, h. Guru dan orang tua perlu melakukan pendekatan yang berbeda ketika belajar matematika dengan