analisis penilaian bc

4
Nama: Low Kah Yee 6 PISMP PML/BC/RBT SJK(C) FOON YEW 5 Analisis Prestasi Penilaian Pemahaman dan Penulisan Tahun 3J Oleh sebab perlu menganalisiskan prestasi keputusan penilaian, Penilaian bahasan Cina dibahagikan kepada dua bahagian iaitu, pemahaman dan penulisan. Saya telah mengumpulkan keputusan pemahaman dan penulisan bahasa Cina kelas 3J daripada guru pembimbing, Puan Law Yean Moi. Dalam kelas 3J mempunyai murid seramai 49 orang dan sepanjang tempoh menjalankan penilaian, terdapat seorang tidak hadir ke sekolah kerana sakit. Berdasarkan pada keputusan penilaian kali ini, secara keseluruhannya tahap pencapaian murid-murid pun agak memuaskan. Berdasarkan keputusan pemahaman bahasa Cina, terdapat seramai 16 orang murid mendapat gred A 80- 100 ), 26 orang murid mendapat gred B 60-79 dan terdapat 6 orang murid mendapat gred C 40-59 . Tiada

Upload: joyee

Post on 12-Jul-2016

249 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

rujukan analisis penilaian ujian

TRANSCRIPT

Page 1: Analisis Penilaian Bc

Nama: Low Kah Yee 6 PISMP PML/BC/RBT

SJK(C) FOON YEW 5

Analisis Prestasi Penilaian

Pemahaman dan Penulisan Tahun 3J

Oleh sebab perlu menganalisiskan prestasi keputusan penilaian,

Penilaian bahasan Cina dibahagikan kepada dua bahagian iaitu,

pemahaman dan penulisan. Saya telah mengumpulkan keputusan

pemahaman dan penulisan bahasa Cina kelas 3J daripada guru

pembimbing, Puan Law Yean Moi. Dalam kelas 3J mempunyai murid

seramai 49 orang dan sepanjang tempoh menjalankan penilaian, terdapat

seorang tidak hadir ke sekolah kerana sakit. Berdasarkan pada keputusan

penilaian kali ini, secara keseluruhannya tahap pencapaian murid-murid

pun agak memuaskan.

Berdasarkan keputusan pemahaman bahasa Cina, terdapat seramai

16 orang murid mendapat gred A(80-100),26 orang murid mendapat

gred B(60-79)dan terdapat 6 orang murid mendapat gred C(40-59).

Tiada seorang murid gagal dalam penilaian pemahaman bahasa Cina.

Pada bahagian penilaian penulisan , terdapat perbezaan berbanding

dengan pemahaman. Terdapat 5 orang murid mendapat gred A (80-100)

sahaja, 23 orang murid mendapat gred B (60-79), 19 orang murid

mendapat gred C ( 40-59). Di sini terdapat seorang murid gagal mendapat

gred D(20-39)。

Page 2: Analisis Penilaian Bc

Data Keputusan Pemahaman dan Penulisan kelas 3J

Gred Pemahaman Penulisan

A ( 80 – 100 ) 16 5

B (60-79) 26 23

C (40-59) 6 19

D (20-39) 0 1

Page 3: Analisis Penilaian Bc

Setelah menganalisis keputusan penilaian bahasa Cina, secara

keseluruhannya terdapat ramai murid adalah berada di tahap pencapaian

sederhana. Jika membuatkan bandingan antara pemahaman dengan

penulisan, dapatlah mengesan ramai murid yang mendapat gred A adalah

pada bahagian pemahaman. Dengan menganalisis, kesimpulan yang saya

dapat adalah disebabkan murid mempunyai pilihan untuk menjawap pada

bahagian pemahaman. Dengan ini, murid-murid pun dapat memikirkan

kesesuaian jawapan supaya dapat memilihkan jawapan yang paling

sesuai. Di sebaliknya, penulisan merupakan bahagian yang amat

memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi.

Oleh kerana penulisan mempunyai cabaran kemahiran berfikir aras

tinggi, murid-murid perlu menggunakan pelbagai pengetahuan seperti

tatabahasa, kosa kata, logikal dan lain-lain untuk menulis. Ini merupakan

satu cabaran yang agak mencabar bagi murid-murid kelas 3J yang berada

pada tahap sederhana. Di sini kita akan mendapati murid yang mendapat

gred A telah dikurangkan manakala bilangan murid yang mendapat gred B

dan gred C telah menaikkan secara tidak langsung. Kita dapat mengesan

bahawa kelas 3J kebanyakkan murid telah mengalami masalah tatabahasa

bahasa Cina. Semasa membina ayat, mereka gagal meluahkan fikiran

mereka dengan melalui kosa kata dan penggunaan tatabahasa dengan

betul dan sesuai. Penggunaan bahasa dalam menulis dengan bahasa

percakapan telah menjadikan isu utama yang merendahkan markah

mereka.

Secara kesimpulannya, boleh kita mengukur prestasi kelas 3J adalah

berada pada tahap pencapaian sederhana berdasarkan pengumpulan

data.

Page 4: Analisis Penilaian Bc