analisis pengembangan desain konsep treker bearing dengan menggunakan metode quality function...

Download ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD)

Post on 05-Apr-2018

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  1/109

  URKN\ NJCFW

  Jnwvn ur`f| |bgnknf |n`nc |nur |vnwnu

  riurj dbdpbwm`bc kb`nw \nwanin Ubjifj

  Arwr|ni Ubjifj Fier|uwf

  M`bc1

  Wfni \`ndbu \rufjim

  IFD) >)??

  NIN@F\F\ _BIKBDGNIKNI EB\NFI JMI\B_ UWBJBWGBNWFIK

  EBIKNI DBIKKRINJNI DBUMEB ^RN@FUV HRILUFMI EB_@MVDBIU#^HE&

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  2/109

  fff

  NG\UWNLU

  Gv1

  Wfni \`ndbu \rufjim

  >)?7,7>" mh ucb ewfxfik |cnhu |v|ubd |rppwb||mw

  dblcnif|d) Hmwdfik hrilufmi|, ublcifln` lcnwnlubwf|ufl|, f| ebxb`mpbe gv r|fik

  dmwpcm`mkfln` ung`b| {cflc kbibwnub n`ubwinufxb |m`rufmi| um n| dniv n| 752? p|f) Uwbjbw gbnwfik lmilbpu

  mh ucf| ib{ |unienwe f| bspblube um dbbu ucb eb|fwb| nie ibbe| mh lmi|rdbw| hmw|rlc pwmerlu| fi ucb hmwd mh ublcifln` nfe| uwbjbw gbnwfik|)

  Jbv{mwe|1 ^rn`fuv Hrilufmi Ebp`mvdbiu #^HE&, Dmwpcm`mkfln` Ung`b|, _rkc

  Lmilbpu \b`blufmi Dbucme, Ucb Gb|u _wmerlu Lmilbpu)

  UCB EBXB@M_DBIU NIN@VQB MH N GBNWFIK UWBJBW LMILB_U EB\FKI

  R\FIK ^RN@FUV HRILUFMI EB_@MVDBIU #^HE& DBUCME

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  3/109

  fff

  NG\UWNJ

  M`bc1

  Wfni \`ndbu \rufjim

  >)?7,7>" gbwrpn dbjnif|db |f|ubd

  pbikkbwnj pmwm| pbibjni) Hrik|f pbdgbiurj jnwnjubwf|ufj ubjif|, efjbdgnikjni

  ebikni dbikkrinjni ungb` dmwhm`mkf vnik dbikcn|f`jni n`ubwinufh |m`r|f

  |bgnivnj 75< grnc jmdgfin|f n`ubwinufh |m`r|f) N`ubwinufh |m`r|f hrik|f pbdgbiurj

  jnwnjubwf|ufj ubjif| vnik efpwfmwfun|jni, cn|f` pbivb`bj|fni gbwen|nwjni dbumeb_rkc Lmilbpu \b`blufmi dbdgbwfjni jb|fdpr`ni gnc{n jnwnjubwf|ufj ubjif|

  gbwrpn dbjnif|db |f|ubd pbikkbwnj pmwm| pbibjni dbikkrinjni pwfi|fp jbwan

  pibrdnufj ebikni ubjnini |benik niunwn ;2$>2? _|f) Jmi|bp uwbjbw gbnwfik|unienw gnwr fif efcnwnpjni enpnu dbdbircf jbfikfini eni jbgrurcni jmi|rdbi

  njni pwmerj n`nu gniur ubjifj gbwrpn uwbjbw gbnwfik)

  Jnun Jrilf1 ^rn`fuv Hrilufmi Ebp`mvdbiu #^HE&, Nin`f|f| Dmwhm`mkf, _rkcLmilbpu \b`blufmi Dbucme, Jmi|bp _wmerj Ubwgnfj)

  NIN@F\F\ _BIKBDGNIKNI EB\NFI JMI\B_ UWBJBWGBNWFIK EBIKNI

  DBIKKRINJNI DBUMEB ^RN@FUV HRILUFMI EB_@MVDBIU#^HE&

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  4/109

  fx

  JNUN _BIKNIUNW

  N||n`ndrn`nfjrd){w){g) \bkn`n praf gnkf N``nc \[U pbikrn|n |bdb|un n`nd,

  |n`n{nu |bwun |n`nd |bdmkn ubw`fdpnc jbpnen gnkfien Wn|r`r``nc Drcnddne

  \N[ gb|bwun rdnuivn vnik |bufn |ndpnf njcfw qndni) \binik |bjn`f pnen

  njcfwivn nun| wncdnu eni fqfi N``nc \[U pbivr|ri ub`nc dbivb`b|nfjni `npmwni

  Urkn| Njcfw |bgnknf |vnwnu jb`r`r|ni dnun jr`fnc Urkn| Njcfw Arwr|ni Ubjifj

  Fier|uwf, Hnjr`un| Ubjifj eni F`dr Jmdprubw, Rifxbw|fun| Jmdprubw Fiemib|fn)

  Jbgbwcn|f`ni fif ubiur |nan ufenj ubw`bpn| enwf pbwni |bwun gbwgnknf pfcnj vnik

  |b`ndn fif dbdgniur pbivr|ri en`nd dbivb`b|nfjniivn) Riurj fur pbivr|ri

  fikfi dbivndpnfjni rlnpni ubwfdn jn|fc |bgb|nw gb|nwivn jbpnen 1

  >) Jbpnen jbern mwnik urn |nvn vnik ub`nc dbdgbwfjni erjrikni vnik |niknuufenj ubwif`nf ebikni npnpri ef erifn fif)

  7) Riurj |nrenwn$|nrenwnjr eni |bdrnivn vnik nen ef wrdnc dnrpri efdnin$pri, ubwfdnjn|fc nun| erjrikniivn)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  5/109

  x

  ;) Ubdni$ubdnijr vnik unj njni pbwinc ubw`rpnjni, pn|rjni ?2UF$?> Kn`fc#dndbi&, Wfqn` #anr`&, Beev #kcmem&, Unrhfj #mpfj&, Wncdnu #dnu dbun`&, Anuf

  #nabikni&, Cbxnw #dnikjmj&, \rwvndni #jrvn&, Cnwf #jren&, Ebeb #njf&,

  Irwgfnium #mgv&, Lcnquv #lcr|&, Wr|`f #miun&, Wbquv, Enief #ami&, Ndwv #`b`b

  UF?8&, Lcniewn #gmlni& |bwun Nikkf #bgbj UJ&, Dn|jfb #gngrv UJ& ejj, Ebeb

  #Nw|& ejj, Bdni #Ripne& ejj, Neb Unum #Qngwn-Ripne& ejj eni wbjni$wbjni

  vnik ufenj |bdpnu ef|bgrujni |nur pbw|nurvmr nwb ucb gb|u)

  3) Jbpnen |bdrn pfcnj vnik ub`nc dbdgniur |nvn vnik ufenj |bdpnu |nvn|bgrujni, ubwfdn jn|fc |bgnivnj$gnivnjivn)

  _bivr|ri dbivnenwf pbdgrnuni `npmwni Urkn| Njcfw fif pn|uf dn|fc dbdf`fjf

  jbjrwnikni en`nd gbwgnknf n|pbj, pfcnj pbivr|ri |niknu gbwubwfdnjn|fc afjn nen

  pfcnj vnik fikfi dbdgbwfjni |nwni eni jwfufjivn ubwcnenp `npmwni Urkn| Njcfw

  fif) \bdmkn ef dn|n vnik njni enunik njni nen pbwgnfjni eni pbivbdprwinni

  ubwcnenp `npmwni Urkn| Njcfw fif) Ebdfjfni `npmwni Urkn| Njcfw fif ef|r|ri eni

  efgrnu, drenc$drencni `npmwni fif enpnu gbwdnihnnu gnkf |fnpn |nan vnik

  dbdgnlnivn, nun| |bkn`n pbwcnufni eni erjrikniivn pbivr|ri dbikrlnpjni

  ubwfdnjn|fc) [n||n`ndrn`nfjrd){w){g)

  Gnierik, >2 Nkr|ur| 7?>?

  _bivr|ri

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  6/109

  xf

  Enhunw F|f

  @bdgnw _bikb|ncni))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) f

  @bdgnw _bwriurjni )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ff

  Ng|uwnj))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) fff

  Jnun _bikniunw )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) fx

  Enhunw F|f )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) xf

  Enhunw Kndgnw )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) s

  Enhunw Ungb` ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) sf

  Gng > _biencr`rni )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) >

  >)>) @nunw Gb`njnik Dn|n`nc ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) >>)7) Febiufhfjn|f Dn|n`nc ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 5>))5) _bdgnun|ni Dn|n`nc ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2>)2) N|rd|f ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2>)8) \f|ubdnufjn _bir`f|ni ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 8

  Gng 7 @nien|ni Ubmwf))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ;

  7)>) Jmi|bp _bwnilnikni _wmerj ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ;

  7)>)>) _bwnilnikni Dbirwru _cn` eni Gbfuq ))))))))))))))))))))))))))))))))) >>

  7)>)7) _wmkwnd Jmdprubw En`nd _bdmeb`ni _wmerj ))))))))))))))))))) >2

  7)7) Jmi|bp _wmerj ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) >2

  7)87)) Efdbi|f Jrn`fun| _wmerj )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) >8

  7)5) Febiufhfjn|f Jbgrurcni _b`nikkni ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) >;

  7)2) _bikndgf ni \ndpb` )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) >6

  7)2)>) Ubjifj\ndp`fik ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) >6

  7)2)7) _bibiurni Ard`nc \ndpb` ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 7>

  7)8) _bdgbiurjni Jrb|fmibw ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 77

  7);) _bikrafni Fi|uwrdbi _bikrjrwni )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 75

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  7/109

  xff

  7);)>) _bikrafni Xn`fefun| )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 75

  7);)7) _bikrafni Wb`fngf`fun| ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 72

  7);)) _bikrdpr`ni \rnwn _b`nikkni #Xmflb mh Lr|umdbw& )))))))))) 76

  7)3)7) Dbivr|ri Wrdnc Jrn`fun| #Cmr|b mh ^rn`fuv&))))))))))))))))))) 76

  7)3)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  8/109

  xfff

  Gng 5) _bikrdpr`ni eni _bikm`ncni Enun)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 56

  5)>) _bikrdpr`ni Enun ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 56

  5)>)>) Febiufhfjn|f Jbgrurcni Jmi|rdbi #_wbhbwbi|f& ))))))))))))))))) 56

  5)>)>)>) _wbhbwbi|f pnen Jrb|fmibw Uncnp Raf Lmgn ))))))))))) 27

  5)>)>)7) Raf Xn`fefun| Jrb|fmibw _wbhbwbi|f )))))))))))))))))))))))) 27

  5)>)>))>)5) Jblrjrpni \ndpb`)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 22

  5)>)>)2) _wbhbwbi|f pnen Jrb|fmibw Uncnp Njcfw )))))))))))))))) 22

  5)>)>)8) Raf Xn`fefun| Jrb|fmibw _wbhbwbi|f )))))))))))))))))))))))) 28

  5)>)>);) Raf Wb`fngf`fun| Jrb|fmibw _wbhbwbi|f ))))))))))))))))))))) 28

  5)>)7) _bif`nfni _wmerj m`bc Jmi|rdbi #_bw|bp|f&)))))))))))))))))))))) 2;

  5)>)7)>) _wbhbwbi|f pnen Jrb|fmibw Uncnp N{n` ))))))))))))))))) 23

  5)>)7)7) Raf Xn`fefun| Jrb|fmibw _bw|bp|f ))))))))))))))))))))))))))) 23

  5)>)7))7)5) Jblrjrpni \ndpb`)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 26

  5)>)7)2) _wbhbwbi|f pnen Jrb|fmibw Uncnp Njcfw )))))))))))))))) 26

  5)>)7)8) Raf Xn`fefun| Jrb|fmibw _bw|bp|f ))))))))))))))))))))))))))) 8?

  5)>)7);) Raf Wb`fngf`fun| Jrb|fmibw _bw|bp|f )))))))))))))))))))))))) 8>

  5)7) _bikm`ncni Enun ))))))))))))))

View more