analisis pengembangan desain konsep treker bearing dengan menggunakan metode quality function...

Author: karyagata-mandiri

Post on 05-Apr-2018

228 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  1/109

  URKN\ NJCFW

  Jnwvn ur`f| |bgnknf |n`nc |nur |vnwnu

  riurj dbdpbwm`bc kb`nw \nwanin Ubjifj

  Arwr|ni Ubjifj Fier|uwf

  M`bc1

  Wfni \`ndbu \rufjim

  IFD) >)??

  [email protected]\F\ _BIKBDGNIKNI EB\NFI JMI\B_ UWBJBWGBNWFIK

  EBIKNI DBIKKRINJNI DBUMEB ^[email protected] HRILUFMI [email protected]#^HE&

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  2/109

  fff

  NG\UWNLU

  Gv1

  Wfni \`ndbu \rufjim

  >)?7,7>" mh ucb ewfxfik |cnhu |v|ubd |rppwb||mw

  dblcnif|d) Hmwdfik hrilufmi|, ublcifln` lcnwnlubwf|ufl|, f| ebxb`mpbe gv r|fik

  dmwpcm`mkfln` ung`b| {cflc kbibwnub n`ubwinufxb |m`rufmi| um n| dniv n| 752? p|f) Uwbjbw gbnwfik lmilbpu

  mh ucf| ib{ |unienwe f| bspblube um dbbu ucb eb|fwb| nie ibbe| mh lmi|rdbw| hmw|rlc pwmerlu| fi ucb hmwd mh ublcifln` nfe| uwbjbw gbnwfik|)

  Jbv{mwe|1 ^rn`fuv Hrilufmi Ebp`mvdbiu #^HE&, Dmwpcm`mkfln` Ung`b|, _rkc

  Lmilbpu \b`blufmi Dbucme, Ucb Gb|u _wmerlu Lmilbpu)

  UCB [email protected]_DBIU [email protected] MH N GBNWFIK UWBJBW LMILB_U EB\FKI

  R\FIK ^[email protected] HRILUFMI [email protected] #^HE& DBUCME

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  3/109

  fff

  NG\UWNJ

  M`bc1

  Wfni \`ndbu \rufjim

  >)?7,7>" gbwrpn dbjnif|db |f|ubd

  pbikkbwnj pmwm| pbibjni) Hrik|f pbdgbiurj jnwnjubwf|ufj ubjif|, efjbdgnikjni

  ebikni dbikkrinjni ungb` dmwhm`mkf vnik dbikcn|f`jni n`ubwinufh |m`r|f

  |bgnivnj 75< grnc jmdgfin|f n`ubwinufh |m`r|f) N`ubwinufh |m`r|f hrik|f pbdgbiurj

  jnwnjubwf|ufj ubjif| vnik efpwfmwfun|jni, cn|f` pbivb`bj|fni gbwen|nwjni dbumeb_rkc Lmilbpu \b`blufmi dbdgbwfjni jb|fdpr`ni gnc{n jnwnjubwf|ufj ubjif|

  gbwrpn dbjnif|db |f|ubd pbikkbwnj pmwm| pbibjni dbikkrinjni pwfi|fp jbwan

  pibrdnufj ebikni ubjnini |benik niunwn ;2$>2? _|f) Jmi|bp uwbjbw gbnwfik|unienw gnwr fif efcnwnpjni enpnu dbdbircf jbfikfini eni jbgrurcni jmi|rdbi

  njni pwmerj n`nu gniur ubjifj gbwrpn uwbjbw gbnwfik)

  Jnun Jrilf1 ^rn`fuv Hrilufmi Ebp`mvdbiu #^HE&, Nin`f|f| Dmwhm`mkf, _rkcLmilbpu \b`blufmi Dbucme, Jmi|bp _wmerj Ubwgnfj)

  [email protected]\F\ _BIKBDGNIKNI EB\NFI JMI\B_ UWBJBWGBNWFIK EBIKNI

  DBIKKRINJNI DBUMEB ^[email protected] HRILUFMI [email protected]#^HE&

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  4/109

  fx

  JNUN _BIKNIUNW

  N||n`ndrn`nfjrd){w){g) \bkn`n praf gnkf N``nc \[U pbikrn|n |bdb|un n`nd,

  |n`n{nu |bwun |n`nd |bdmkn ubw`fdpnc jbpnen gnkfien Wn|r`r``nc Drcnddne

  \N[ gb|bwun rdnuivn vnik |bufn |ndpnf njcfw qndni) \binik |bjn`f pnen

  njcfwivn nun| wncdnu eni fqfi N``nc \[U pbivr|ri ub`nc dbivb`b|nfjni `npmwni

  Urkn| Njcfw |bgnknf |vnwnu jb`r`r|ni dnun jr`fnc Urkn| Njcfw Arwr|ni Ubjifj

  Fier|uwf, Hnjr`un| Ubjifj eni F`dr Jmdprubw, Rifxbw|fun| Jmdprubw Fiemib|fn)

  Jbgbwcn|f`ni fif ubiur |nan ufenj ubw`bpn| enwf pbwni |bwun gbwgnknf pfcnj vnik

  |b`ndn fif dbdgniur pbivr|ri en`nd dbivb`b|nfjniivn) Riurj fur pbivr|ri

  fikfi dbivndpnfjni rlnpni ubwfdn jn|fc |bgb|nw gb|nwivn jbpnen 1

  >) Jbpnen jbern mwnik urn |nvn vnik ub`nc dbdgbwfjni erjrikni vnik |niknuufenj ubwif`nf ebikni npnpri ef erifn fif)

  7) Riurj |nrenwn$|nrenwnjr eni |bdrnivn vnik nen ef wrdnc dnrpri efdnin$pri, ubwfdnjn|fc nun| erjrikniivn)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  5/109

  x

  ;) Ubdni$ubdnijr vnik unj njni pbwinc ubw`rpnjni, pn|rjni ?2UF$?> Kn`fc#dndbi&, Wfqn` #anr`&, Beev #kcmem&, Unrhfj #mpfj&, Wncdnu #dnu dbun`&, Anuf

  #nabikni&, Cbxnw #dnikjmj&, \rwvndni #jrvn&, Cnwf #jren&, Ebeb #njf&,

  Irwgfnium #mgv&, Lcnquv #lcr|&, Wr|`f #miun&, Wbquv, Enief #ami&, Ndwv #`b`b

  UF?8&, Lcniewn #gmlni& |bwun Nikkf #bgbj UJ&, Dn|jfb #gngrv UJ& ejj, Ebeb

  #Nw|& ejj, Bdni #Ripne& ejj, Neb Unum #Qngwn-Ripne& ejj eni wbjni$wbjni

  vnik ufenj |bdpnu ef|bgrujni |nur pbw|nurvmr nwb ucb gb|u)

  3) Jbpnen |bdrn pfcnj vnik ub`nc dbdgniur |nvn vnik ufenj |bdpnu |nvn|bgrujni, ubwfdn jn|fc |bgnivnj$gnivnjivn)

  _bivr|ri dbivnenwf pbdgrnuni `npmwni Urkn| Njcfw fif pn|uf dn|fc dbdf`fjf

  jbjrwnikni en`nd gbwgnknf n|pbj, pfcnj pbivr|ri |niknu gbwubwfdnjn|fc afjn nen

  pfcnj vnik fikfi dbdgbwfjni |nwni eni jwfufjivn ubwcnenp `npmwni Urkn| Njcfw

  fif) \bdmkn ef dn|n vnik njni enunik njni nen pbwgnfjni eni pbivbdprwinni

  ubwcnenp `npmwni Urkn| Njcfw fif) Ebdfjfni `npmwni Urkn| Njcfw fif ef|r|ri eni

  efgrnu, drenc$drencni `npmwni fif enpnu gbwdnihnnu gnkf |fnpn |nan vnik

  dbdgnlnivn, nun| |bkn`n pbwcnufni eni erjrikniivn pbivr|ri dbikrlnpjni

  ubwfdnjn|fc) [n||n`ndrn`nfjrd){w){g)

  Gnierik, >2 Nkr|ur| 7?>?

  _bivr|ri

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  6/109

  xf

  Enhunw F|f

  @bdgnw _bikb|ncni))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) f

  @bdgnw _bwriurjni )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ff

  Ng|uwnj))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) fff

  Jnun _bikniunw )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) fx

  Enhunw F|f )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) xf

  Enhunw Kndgnw )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) s

  Enhunw Ungb` ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) sf

  Gng > _biencr`rni )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) >

  >)>) @nunw Gb`njnik Dn|n`nc ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) >>)7) Febiufhfjn|f Dn|n`nc ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 5>))5) _bdgnun|ni Dn|n`nc ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2>)2) N|rd|f ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2>)8) \f|ubdnufjn _bir`f|ni ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 8

  Gng 7 @nien|ni Ubmwf))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ;

  7)>) Jmi|bp _bwnilnikni _wmerj ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ;

  7)>)>) _bwnilnikni Dbirwru _cn` eni Gbfuq ))))))))))))))))))))))))))))))))) >>

  7)>)7) _wmkwnd Jmdprubw En`nd _bdmeb`ni _wmerj ))))))))))))))))))) >2

  7)7) Jmi|bp _wmerj ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) >2

  7)87)) Efdbi|f Jrn`fun| _wmerj )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) >8

  7)5) Febiufhfjn|f Jbgrurcni _b`nikkni ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) >;

  7)2) _bikndgf ni \ndpb` )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) >6

  7)2)>) Ubjifj\ndp`fik ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) >6

  7)2)7) _bibiurni Ard`nc \ndpb` ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 7>

  7)8) _bdgbiurjni Jrb|fmibw ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 77

  7);) _bikrafni Fi|uwrdbi _bikrjrwni )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 75

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  7/109

  xff

  7);)>) _bikrafni Xn`fefun| )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 75

  7);)7) _bikrafni Wb`fngf`fun| ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 72

  7);)) _bikrdpr`ni \rnwn _b`nikkni #Xmflb mh Lr|umdbw& )))))))))) 76

  7)3)7) Dbivr|ri Wrdnc Jrn`fun| #Cmr|b mh ^rn`fuv&))))))))))))))))))) 76

  7)3)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  8/109

  xfff

  Gng 5) _bikrdpr`ni eni _bikm`ncni Enun)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 56

  5)>) _bikrdpr`ni Enun ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 56

  5)>)>) Febiufhfjn|f Jbgrurcni Jmi|rdbi #_wbhbwbi|f& ))))))))))))))))) 56

  5)>)>)>) _wbhbwbi|f pnen Jrb|fmibw Uncnp Raf Lmgn ))))))))))) 27

  5)>)>)7) Raf Xn`fefun| Jrb|fmibw _wbhbwbi|f )))))))))))))))))))))))) 27

  5)>)>))>)5) Jblrjrpni \ndpb`)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 22

  5)>)>)2) _wbhbwbi|f pnen Jrb|fmibw Uncnp Njcfw )))))))))))))))) 22

  5)>)>)8) Raf Xn`fefun| Jrb|fmibw _wbhbwbi|f )))))))))))))))))))))))) 28

  5)>)>);) Raf Wb`fngf`fun| Jrb|fmibw _wbhbwbi|f ))))))))))))))))))))) 28

  5)>)7) _bif`nfni _wmerj m`bc Jmi|rdbi #_bw|bp|f&)))))))))))))))))))))) 2;

  5)>)7)>) _wbhbwbi|f pnen Jrb|fmibw Uncnp N{n` ))))))))))))))))) 23

  5)>)7)7) Raf Xn`fefun| Jrb|fmibw _bw|bp|f ))))))))))))))))))))))))))) 23

  5)>)7))7)5) Jblrjrpni \ndpb`)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 26

  5)>)7)2) _wbhbwbi|f pnen Jrb|fmibw Uncnp Njcfw )))))))))))))))) 26

  5)>)7)8) Raf Xn`fefun| Jrb|fmibw _bw|bp|f ))))))))))))))))))))))))))) 8?

  5)>)7);) Raf Wb`fngf`fun| Jrb|fmibw _bw|bp|f )))))))))))))))))))))))) 8>

  5)7) _bikm`ncni Enun )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 8>

  5)7)>) Ufikjnu Jbpbiufikni Jbgrurcni Jmi|rdbi )))))))))))))))))))))) 8>

  5)7)7) _bif`nfni nunr Bxn`rn|f _wmerj m`bc Jmi|rdbi ))))))))))))))))) 87

  5)7)) Jbgrurcni Jmi|rdbi ( Jbpbiufiknivn ))))))))))))))) 86

  5)7)8)7) Jnwnjubwf|ufj Ubjif| )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 86

  5)7)8)

  5)7)8);) Jmwb`n|f Niunw Jnwnjubwf|ufj Ubjif| )))))))))))))))))))))) ;>

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  9/109

  fs

  5)7)8)3) _bibunpni Unwkbu ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ;>

  5)7);) _bivr|rini N`ubwinufh ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ;;

  5)7);)>) N`ubwinufh Dbjnif|db _wfi|fp Jbwan _bibjni ))))))) ;3

  5)7);)7) N`ubwinufh Gneni UwbjbwGbnwfik )))))))))))))))))))))))))) ;3

  5)7);)) Nin`f|f| _bikrdpr`ni Enun ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 38

  2)>)>) Nin`f|f| _wbhbwbi|f eni _bw|bp|f Jmi|rdbi Raf Lmgn )))))))) 38

  2)7) Nin`f|f| _bikm`ncni Enun )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 33

  2)7)>) Ufikjnu Jbpbiufikni _wbhbwbi|f Jmi|rdbi ))))))))))))))))))))))) 33

  2)7)7) Bxn`rn|f _wmerj m`bc Jmi|rdbi #_bw|bp|f& ))))))))))))))))))))))) 36

  2)7)??

  Enhunw _r|[email protected]

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  10/109

  >

  Gng >

  _biencr`rni

  >)>) @nunw Gb`njnik Dn|n`nc_bw|nfikni pwmerj eb{n|n fif dbilbwdfijni gnc{n jbprn|ni jmi|rdbi ubwcnenp

  |rnur pwmerj nunr an|n dbwrpnjni |n`nc |nur hnjumw vnik |niknu pbiufik pnen

  |rnur pbwr|ncnni en`nd pbifikjnuni envn |nfik eni jbgbwcn|f`ni pbwr|ncnni

  ubw|bgru) M`bc jnwbin fur, pwmerj vnik efcn|f`jni |rnur pbwr|ncnni gnfj gbwrpn

  gnwnik dnrpri an|n cnwr| dbdpbwcnufjni jbfikfini jmi|rdbi en`nd dbdgrnuwnilnikni pwmerjivn, jnwbin pwmerj vnik dbdprivnf jbrikkr`ni ef dnun

  jmi|rdbi nen`nc pwmerj vnik enpnu dbdbircf jbgrurcni eni jbfikfini

  jmi|rdbi ubw|bgru gnfj enwf |bkf cnwkn, hrik|f eni dnihnnu vnik efcn|f`jni

  pwmerj ubw|bgru)

  _bw|nfikni pwmerj arkn ubwanef pnen fier|uwf pbdgrnuni n`nu$n`nu gniur ubjifj,

  gnfj gbwrpn pbw|nfikni fimxn|f gbiurj, hrik|f, rjrwni |bwun cnwkn) En`nd erifn

  fier|uwf jcr|r|ivn fier|uwf dnirhnjurw, nenivn n`nu gniur vnik bhbjufh eni bhf|fbi

  riurj dbdpbwdrenc eni dbikcbdnu gfnvn |niknu efgrurcjni, m`bc jnwbin fur

  pbib`fufni$pbib`fufni riurj dbilfpunjni |rnur n`nu gniur jbwan |nnu fif pbw`r

  efufikjnujni) \b`nfi enwf pnen fur nenivn n`nu gniur vnik dbdpbwdrenc pbjbwanni

  njni |niknu gbwpbiknwrc jbpnen gfnvn pwmerj|f |rnur pwmerj vnik efcn|f`jni

  ubwrundn pnen gfnvn riurj {njur pwmerj|fivn)

  En`nd gfenik pwm|b| dnirhnjurw, n`nu$n`nu gniur |niknu efgrurcjni eni dbianef

  |nwnin riurj dbdpbwdrenc pbjbwanni vnik ef`njrjni, |bcfikkn lnwn pbikkrinni

  n`nu$n`nu gniur dbwrpnjni cn` vnik pbiufik en`nd pbdf`fcni abif| n`nu gniur,

  |n`nc |nur n|pbj pbiufik vnik gnivnj efif`nf m`bc jmi|rdbi en`nd pbikkrinni

  n`nu gniur nen`nc jbdrencni eni jbpwnjuf|ni en`nd pbikmpbwn|fnivn)

  \n`nc |nur n`nu gniur pwm|b| dnirhnjurw vnik |bwfik efkrinjni vnfur uwbjbw

  gbnwfik) N`nu fif gbwhrik|f |bgnknf n`nu gniur riurj dbdpbwdrenc db`bpn|jni

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  11/109

  7

  jmdpmibi n`nu |bpbwuf gbnwfik, wmen kfkf, pmwm| bikjm`, |pf eni `nfi$`nfi) Lnwn

  jbwan enwf n`nu fif vnfur dbdnihnnujni hrik|f kbwnj gnunik r`fw riurj dbibjni eni

  pbiknfu |bgnknf jmdpmibi riurj dbincni ubjnini enwf gnunik r`fw pnen

  jmdpmibi vnik cbienj ef`bpn|jni) Rdrdivn n`nu fif ubwefwf enwf ufkn jmdpmibi

  rundn, vnfur pmwm| r`fw, gneni uwbjbw eni pbiknfu vnik gbward`nc ern nunr ufkn

  grnc #Kndgnw >)>& |bwun pbiknfu ebikni ufpb |f`fiebw dnkibu #Kndgnw >)7&)

  Kndgnw >)>) UwbjbwGbnwfik R`fw Jmixbi|fmin` Ern @bikni

  Kndgnw >)7) UwbjbwGbnwfik R`fw Dnkibu Jmixbi|fmin

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  12/109

  )7) Febiufhfjn|f Dn|n`ncUwbjbw gbnwfik vnik nen ef pn|nwni |nnu fif dn|fc dbdf`fjf lnwn jbwan vnik

  jrwnik pwnjuf|) M`bc jnwbin fur gnivnj jmi|rdbi, jcr|r|ivn jn`nikni jmi|rdbi

  vnik gnivnj dbikkrinjni uwbjbw gbnwfik fif, dbdgrurcjni uwbjbw gbnwfik vnik

  enpnu gbjbwan `bgfc pwnjuf| eni cbdnu ubinkn) Njni ubunpf jbgrurcni ubw|bgru

  gb`rd ubwfebiufhfjn|f |blnwn ab`n| eni ubw|uwrjurw jb en`nd |pb|fhfjn|f ubjif|

  pwmerj)

  >)) Dbikfebiufhfjn|f eni dbiknin`f|f| ufikjnu jbpbiufikni |rnur jbgrurcni enijbfikfini jmi|rdbi riurj |bgrnc uwbjbw gbnwfik en`nd dbikbdgnikjni

  pwmerj ubw|bgru)

  7) Dbikfiubkwn|fjni jbgrurcni eni jbfikfini jmi|rdbi #|rnwnjmi|rdbi-Lr|umdbw| Xmflb& jb en`nd pwm|b| pbwnilnikni jmi|bp pwmerj

  uwbjbw gbnwfik ebikni |unienw gnwr)

  >)5) _bdgnun|ni Dn|n`nc_bdgnun|ni dn|n`nc ef|r|ri nknw pbib`fufni vnik ef`njrjni `bgfc ubwnwnc enihmjr| pnen febiufhfjn|f dn|n`nc eni urarni vnik ub`nc efubunpjni) Nenpri

  gnun|ni$gnun|ni en`nd pbib`fufni fif nen`nc |bgnknf gbwfjru1

  >) _bwnilnikni ef`njrjni cnivn |bgnun| dbdgrnu jmi|bp eb|nfi enwf n`nu gniurubjifj gbwrpn uwbjbw gbnwfik |b|rnf ebikni jbfikfini jmi|rdbi vnik

  efenpnujni enwf cn|f` |rwxbv eni enun {n{nilnwn)

  7) Wb|pmiebi vnik ef{n{nilnwnf nen`nc jmi|rdbi n`nu ubjifj vnik gbjbwan pnengfenik pbwgbikjb`ni nunr pbwgnfjni eni pbwn{nuni n`nu)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  14/109

  2

  )2) N|rd|fN|rd|f vnik efkrinjni pnen pbib`fufni fif nen`nc |bgnknf gbwfjru1

  >) Wb|pmiebi db{njf`f |b`rwrc jmi|rdbi n`nu ubjifj)7) Rjrwni jmdpmibi `nfi enwf wnilnikni n`nu ubw|bgru ef|b|rnfjni))8) \f|ubdnufjn _bir`f|niUncnpni pbir`f|ni pbib`fufni fif ef|r|ri ebikni |f|ubdnufjn |bgnknf gbwfjru 1

  Gng > 1 _biencr rni

  Gng fif dbikrwnfjni ubiunik `nunw gb`njnik dn|n`nc, febiufhfjn|f

  dn|n`nc, urarni pbib`fufni, pbdgnun|ni dn|n`nc, n|rd|f |bwun |f|ubdnufjn

  pbir`f|ni enwf pbib`fufni vnik ef`njrjni)

  Gng 7 1 @nien|ni Ubmwf

  Gng fif dbdgncn| dbikbinf ubmwf$ubmwf vnik dbien|nwf eni dbierjrik

  pbib`fufni fif) Ubmwf$ubmwf ubw|bgru gbwn|n` enwf `fubwnurw$`fubwnurw, pbienpnu

  pnwn nc`f, eni pbib`fufni$pbib`fufni ubwencr`r)Gng < 1 Dbumem`mkf _bib`fufni

  Gng fif dbiab`n|jni dbumem`mkf pbib`fufni nunr `nikjnc$`nikjnc

  pbdblncni dn|n`nc vnik efkrinjni en`nd dbivb`b|nfjni pbwdn|n`ncni,

  efdr`nf enwf pbibunpni urarni pbib`fufni |ndpnf jbpnen pbdf`fcni

  dbumeb vnik efkrinjni)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  15/109

  8

  Gng 5 1 _bikm`ncni Enun

  Gng fif gbwf|f rwnfni dbikbinf pwm|b| pbikrdpr`ni enun pnen pbib`fufni

  |bwun pbikm`ncniivn riurj pwm|b| pbikbdgnikni jmi|bp uwbjbw)

  Gng 2 1 Nin`f|f| eni _bwnilnikni Kndgnw Jmi|bp _wmerj

  Gng fif gbwf|f dbikbinf nin`f|f| enun vnik ub`nc efm`nc pnen uncnp

  |bgb`rdivn) \bub`nc fur, ef`njrjni pbwnilnikni kndgnw jmi|bp pwmerj

  wbjmdbien|f gbwen|nwjni pbikm`ncni enun vnik ub`nc ef`njrjni)

  Gng 8 1 Jb|fdpr`ni eni \nwni

  Gng fif gbwf|f dbikbinf jb|fdpr`ni eni |nwni vnik gbwcrgrikni ebikni

  pbib`fufni fif, gnfj riurj pfcnj vnik ubw`fgnu ebikni cn|f` pbib`fufni

  dnrpri gnkf pbikbdgnikni pbib`fufni `bgfc `niaru)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  16/109

  ;

  Gng 7

  @nien|ni Ubmwf

  7)>) Jmi|bp _bwnilnikni _wmerj

  _bwnilnikni pwmerj #gnwnik nunr an|n& dbwrpnjni jbkfnuni n{n` enwf r|ncn

  dbwbn`f|n|fjni |rnur pwmerj vnik jbgbwnennivn |niknu efgrurcjni m`bc

  jmi|rdbi) \bub`nc pbwnilnikni |b`b|nf dnjn jbkfnuni vnik dbivr|r` nen`nc

  pbdgrnuni pwmerj) Jbern jbkfnuni ubw|bgru ef`njrjni ern mwnik nunr ern

  jb`mdpmj mwnik ebikni jbnc`fni dn|fik$dn|fik, vnfur pbwnilnikni ef`njrjni

  m`bc ufd pbwnilnik eni pbdgrnuni pwmerj m`bc ufd jb`mdpmj pbdgrnu pwmerj)

  B|bi|f enwf pbwnilnikni eni pbdgrnuni |rnur pwmerj vnfur riurj dbdbircf

  jbgrurcni enwf pbwdfiunni) \bfwfik ebikni gbwjbdgnikivn ubjim`mkf |bjnwnik fif

  jbgrurcni njni nenivn pwmerj vnik enpnu dbdpbwdrenc jbkfnuni dnir|fn

  ubwrundn en`nd dbikbwanjni pbjbwanni vnjif n`nu-db|fi, cn` fif vnik dbiemwmik

  dnir|fn riurj dbwnilnik n`nu gniur en`nd dbdbircf jbgrurcni ubw|bgru) En`nd

  erifn fier|uwf jcr|r|ivn fier|uwf dnirhnjurw, nenivn n`nu gniur vnik

  wbpwb|biunufh eni gbwdnihnnu riurj dbdpbwdrenc eni dbikcbdnu gfnvn |niknu

  efgrurcjni, m`bc jnwbin fur pbib`fufni$pbib`fufni riurj dbilfpunjni |rnur n`nu

  gniur jbwan |nnu fif pbw`r efufikjnujni) \b`nfi enwf pnen fur nenivn n`nu gniur vnik

  dbdpbwdrenc pbjbwanni njni |niknu gbwpbiknwrc jbpnen gfnvn pwmerj|f |rnur

  pwmerj vnik efcn|f`jni ubwrundn gfnvn mxbwcbneubinkn jbwan `nik|rik eni {njur

  pwmerj|f)

  \bgnkfni mwnik dbiknikknp gnc{n pbwnilnikni |rnur n`nu nunr db|fi vnik enpnu

  dbdpbwdrenc pbjbwanni dbwrpnjni gnkfni vnik pn`fik pbiufik en`nd |rnur

  pwm|b| pwmerj|f) Jnwbin ebikni nenivn n`nu nunr db|fi vnik enpnu dbdpbwdrenc

  pbjbwanni njni gbwpbiknwrc wb`nufh gb|nw pnen {njur pbivb`b|nfni |rnur pwmerj

  enij nwbin {njur gf|n efcbdnu ebikni nenivn db|fi dnjn gfnvn mxbwcbne

  uninkn jbwan `nik|rik eni gfnvn pbivfdpnini fixbiumwf gf|n `bgfc efcbdnu nunr

  efubjni) Njni ubunpf, urarni enwf pwm|b| pbwnilninni n`nu gniur fur |biefwf nen`nc

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  17/109

  3

  dbdgniur pbjbwanni dnir|fn grjni riurj dbkbwanjni |bkn`n njufhfun| jbwan

  dnir|fn ubw|bgru |bcfikkn njni dbdgrnu `bdnc |rdgbw envn dnir|fn fur |biefwf)

  Febn`ivn, pbwnilnikni n`nu gniur ufenj dbikb|ndpfikjni urkn| dnir|fn |bgnknf

  |rdgbw envn vnik cnwr| efencr`rjni en`nd gfenik pwmerj|f, |bcfikkn dnir|fn

  eni db|fi enpnu gbjbwan |blnwn ubwfiubkwn|f riur dbilfpunjni `fikjrikni jbwan

  vnik ivndni, bhf|fbi, bhbjufh eni cbdnu gfnvn)

  En`nd db`njrjni pwm|b| pbwnilnikni pwmerj cnwr| effiknu urarni enwf

  pbdgrnuni pwmerj ubw|bgru, vnfur1

  >) Dndpr dbikfebiufhfjn|fjni jbgrurcni jmi|rdbi eni dbilfpunjni pwmerjvnik dbdbircf jbgrurcni ubwbgru)

  7) _wmerj |blnwn bjmimdf enpnu dbikriurikjni #pwmhfung`b&)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  18/109

  6

  g) Jrn`fun| pwmerjUngb` 7)>) Ungb` _biknwrc _bwnilnikni Ubwcnenp Jrn`fun| _wmerj

  Jwfubwfn _biufik#"&Ufenj

  _biufik#"&

  Ufenj

  Uncr#"&_wmerj gbwhrik|f ebikni gnfj 63 > >

  Gbwrdrw pnianik 62 < 7

  Gbwpbindpf`ni dbinwfj 6< 8 >

  Dbdprivnf ubjim`mkf drunjcfw 23 666 #\r|fniewf, 7??>&

  l) [njur pbivb`b|nfni pwmerj dr`nf enwf efubwfdnivn jbgrurcni |ndpnfefpn|nwjni)

  Kndgnw 7)7) Kwnhfj _biknwrc _bwnilnikni Ubwcnenp _bivb`b|nfni _wmerj

  _bwnilnikni _wmerj ubwefwf enwf gbgbwnpn jnubkmwf vnjif1>) Gfenik _wmerj1 db|fi, b`bjuwmifj, uwni|pmwun|f,e``)7) Enwf |bkf jmdp`bj|fun|1m _`niu#pngwfj&)mB~rfpdbiu#pbwn`nuni& eniDnlcfib| #db|fi&)mN||ndg`fb| #dmer`b|& eni |r|rini b`bdbi)m \fik`b b`bdbiu#b`bdbi urikkn`&)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  19/109

  >?

  &_wmerj Mwfkfin` #gb`rd pbwinc nen |bgb`rdivn& enpnu ubwbn`f|n|f jnwbin1 Ubwanefivn pbibdrni gnwr Ufdgr`ivn ubjim`mkf gnwr Jmdgfin|f enwf pwfi|fp jbwan nunr ubjim`mkf vnik nen |bgb`rdivn vnik ub`nc

  efjmdgfin|fjni)

  7&_wmerj cn|f` fimxn|f_bwrgncni$pbwrgncni en`nd gbiurj eni rjrwnivn |bwun pbwrgncni en`nd

  hrik|f |bcfikkn dbianef pwmerj ebikni hrik|f gnwr)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  20/109

  >>

  Kndgnw 7))>)_bwnilnikni Dbirwru _cn` eni Gbfuq_nc` eni Gbfuq dbikr|r`jni lnwn dbwnilnik pwmerj |bgnknfdnin vnik efab`n|jni

  en`nd grjrivn: Bikfibbwfik Eb|fki1 N \v|ubdnufl Nppwmnlc en`nd Kfiufik#7??6&) Lnwn dbwnilnik _nc` eni Gbfuq ubw|bgru ubwefwf enwf 5 jbkfnuni nunr hn|b,

  vnik dn|fik$dn|fik ubwefwf enwf gbgbwnpn `nikjnc) Jbbdpnu hn|b ubw|bgru nen`nc 1

  >) _bwbilninni eni pbiab`n|ni urkn|)7) _bwnilnikni jmi|bp pwmerj)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  21/109

  >7

  Urkn| _n|nw,_bwr|ncnni,Bjmimdf

  _bwbilninni eni _biab`n|ni Urkn|Nin`f|f| pn|nw eni jbnenni pbwr|ncnni

  Dbdhmwdr`n|f r|r`ni pwmerj_biab`n|ni urkn|Dbikbdgnikjni enhunw pbw|vnwnuni

  Enhunw pbw|vnwnuni

  \ b|fhfjn|f _wmerj

  Jmi|bp pwmerj\m`r|f

  @nvmru n{n`

  Emjrdbi wmerj

  @nvmru njcfw

  Dbikbdgnikjni \m`r|f RundnDbikfebiufhfjn|f dn|n`nc$dn|n`nc pbiufikDbibiurjni |uwrjurw hrik|f pwmerjDbilnwf pwfi|fp$pwfi|fp jbwan pwmerjDbdgbiurj gbgbwnpn n`ubwinufh pwmerjBxn`rn|f ubwcnenp jwfubwfn ubjif| ( bjmimdf|

  Dbikbdgnikjni \uwrjurw _wmerjDbibiurjni gbiurj n{n`, dbdf`fc dnubwfn` eni pbwcfurikni$

  pbwcfurikniDbdf`fc nvmru n{n` vnik ubwgnfj

  Dbdpbwgnfjf `nvmruBxn`rn|f ubwcnenp lwfubwfn ubjif| ( bjmimdf|

  Dbiburjni |uwrjurw pwmerjDbikcf`nikjni jb`bdncni eni jbjrwnikniLbj jn`nr$jn`nr nen jb|n`ncni

  _bw|fnpni enhunw jmdpmibi n{n` eni emjrdbi_bdgrnuni eni |r|rini pwmerj

  Dbivfnpjni emjrdbi pbdgrnuniDbikbdgnikjni kndgnw nunr enhunw ebunfDbivb`b|nfjni fi|uwrj|f$fi|uwrj|f pbdgrnuni |r|rini

  enipbikfwfdni pwmerj

  _bwfj|n |bdrn emjrdbi

  \m`r|f

  Ufikjnujnieni

  pbwgnfjni

  Fihmwdn|fpbwgnfjfenhunwp

  bw|vnwnunicn|f`rdpnign`fj

  _bwbilninnieni

  _biab`n|ni_wmerj

  _bwnilnikni

  Jmi|bp_wmerj

  _bwnilnikniGbiurj

  _bwnilnikniEbunf`

  ubw|bgru jbdrefni dbianef dn|rjni riurj hn|b gbwfjruivn eni dbianef rdpni

  gn`fj riurj hn|b vnik dbiencr`rf) _bw`r eflnunu pr`n gnc{n cn|f` hn|b fur |biefwf

  |bufnp |nnu enpnu gbwrgnc m`bc rdpni gn`fj vnik efubwfdn enwf cn|f` hn|b$hn|b

  gbwfjruivn)

  Kndgnw 7)5) Efnkwnd N`fw _bwnilnikni Dbirwru _nc` eni Gbfuq

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  22/109

  >5

  gbwfjruivn) Enwf efnknwnd n`fw lnwn dbwnilnik _nc` eni Gbfuq enpnu ef`fcnu gnc{n

  hn|b pbwnilnikni jmi|bp pwmerj ubwefwf enwf gbgbwnpn `nikjnc)

  L) _bwnilnikni Gbiurj #Bdgmefdbiu Eb|fki&Enwf efnkwnd n`fw lnwn dbwnilnik _nc` eni Gbfuq enpnu ef`fcnu gnc{n hn|b

  pbwnilnikni gbiurj ubwefwf enwf gbgbwnpn `nikjnc, vnik ard`ncivn `bgfc gnivnj

  enwf ard`nc `nikjnc$`nikjnc pnen hn|b pbwnilnikni jmi|bp pwmerj)

  _nen hn|b pbwnilnikni gbiurj fif, jmi|bp pwmerj efgbwf gbiurj, vnfur

  jmdpmibi$jmdpmibi jmi|bp pwmerj vnik en`nd kndgnw |jbdn nunr kndgnw

  |jbu| dn|fc gbwrpn knwf| nunr gnunik |nan, jfif cnwr| efgbwf gbiurj, |bebdfjfni

  wrpn |bcfikkn jmdpmibi$jmdpmibi ubw|bgru |blnwn gbw|ndn dbivr|ri gbiurj

  pwmerj, vnik en`nd kbwnjivn ufenj |n`fik gbwungwnjni |bcfikkn pwmerj enpnu

  db`njrjni hrik|fivn) Jmi|bp pwmerj vnik |renc efkndgnwjni pnen pwb`fdfinwv

  `nvmru, |bcfikkn enpnu efpbwm`bc gbgbwnpn pwb`fdfinwv `nvmru)

  _wb`fdfinwv `nvmru dn|fc efjbdgnikjni `nkf dbianef `nvmru vnik `bgfc gnfj `nkf

  ebikni dbifnenjni jbjrwnikni eni jb`bdncni vnik nen eni |bgnknfivn)

  Jbdrefni ef`njrjni bxn`rn|f ubwcnenp gbgbwnpn pwb`fdfinwv `nvmru vnik |renc

  efjbdgnikjni `bgfc `niaru gbwen|nwjni jwfubwfn ubjif|,jwfubwfn bjmimdf| eni `nfi$

  `nfi vnik `bgfc jbunu riurj dbdpbwm`bc `nvmru vnik ubwgnfj vnik ef|bgru

  ebhfifufxb `nvmru) Ebhfifufxb `nvmru ub`nc eflbj enwf |bkf jbdndprni db`njrjni

  hrik|f pwmerj, jbjrnuni, jb`nvnjni hfini|fn` eni `nfi$`nfi)

  E)_bwnilnikni Ebunf`

  _nen hn|b pbwnilnikni ebunf`, dnjn |r|rini jmdpmibi pwmerj, gbiurj, efdbi|f,

  jbcn`r|ni pbwdrjnni, dnubwfn` enwf |bufnp jmdpmibi pwmerj efubunpjni)

  Ebdfjfni arkn jbdrikjfnini lnwn pbdgrnuni |bufnp pwmerj |renc ef`njrjni eni

  pbwjfwnni gfnvn |renc efcfurik) Cn|f` njcfw hn|b fif nen`nc kndgnw wnilnikni

  `bikjnp eni |pb|fhfjn|f pwmerj riurj pbdgrnuni: jbern cn` ubw|bgru ef|bgru

  emjrdbi riurj pbdgrnuni pwmerj)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  24/109

  >2

  7)>)7)_wmkwnd Jmdprubw En`nd _bdmeb`ni Wnilnikni _wmerjEn`nd dbwnilnik |rnur pwmerj, pbdmeb`ni pwmerj dbwrpnjni hn|b vnik pn`fik

  pbiufik) Jnwbin db`n`rf pbdmeb`ni fif enpnu ef`fcnu efdbi|f, gbiurj, {nwin eni

  |pb|fhfjn|f |m`fe nunrpri wnikjn enwf |bgrnc pwmerj vnik njni efgrnu jbdrefni)

  _nen dn|n |bjnwnik fif jmdprubw |renc dbianef jbgrurcni vnik dbieb|nj en`nd

  gbwgnknf gfenik jcr|r|ivn en`nd dbdmeb`jni pwmerj ubwrundn pwmerj ubjifj,

  njni ubunpf jmdprubw ufenj enpnu dbikkniuf pbwni pbwnilnik) Gbgbwnpn pwmkwnd

  jmdprubw vnik efkrinjni riurj dbwnilnik |rnur pwmerj, niunwn `nfi1

  _wmkwnd HBN #Hfifub B`bdbiu Nin`v|f|&) _wmkwnd LNE #Lmdpruwb Nfebe Eb|fki&) _wmkwnd riurj dbikcfurik |fhnu jmdpmibi |bpbwuf xm`rdb, gbwnu, `bunj ufufj

  gbwnu, `rn| pbwdrjnni, e``)

  _wmkwnd pnjbu efindfj riurj dbdpb`nanwf kbwnj b`bdbi pwmerj |bgnknfwb|pmi njfgnu knvn$knvn)

  _wmkwnd jfibdnufj riurj dbikblbj jbdrikjfini ubwanefivn fiubwhbwbi|fniunwn kbwnj b`bdbi$b`bdbi pwmerj)

  _wmkwnd mpufdn|f) Eni dn|fc gnivnj `nkf pwmkwnd$pwmkwnd `nfivn)7)7) Jmi|bp _wmerjJmi|bp pwmerj nen`nc |bgrnc kndgnwni nunr pbjbwanni dbikbinf ubjim`mkf,

  pwfi|fp jbwan, eni gbiurj pwmerj) Jmi|bp dbwrpnjni kndgnwni |fikjnu

  gnknfdnin pwmerj dbdrn|jni pb`nikkni) \bgrnc jmi|bp gfn|nivn efbj|pwb|fjni

  |bgnknf |bgrnc |jbu|n nunr |bgnknf wnikjnfni kndgnw) \bgrnc pwmerj enpnu

  dbdrn|jni pb`nikkni eni enpnu |rj|b| efpn|nwni ubwkniurik pnen if`nf vnikufikkf riurj rjrwni jrn`fun| vnik dbien|nwf jmi|bp) \bgrnc jmi|bp vnik gnkr|

  jnenikjn`n ef`nj|ninjni |blnwn jrwnik gnfj pnen uncnp pbikbdgnikni

  gbwfjruivn, ubunpf |bgrnc jmi|bp vnik grwrj anwnik efdnifpr`n|f riurj dbilnpnf

  |rj|b| vnik dbikriurikjni) Riurikivn pbivr|rini jmi|bp gfn|nivn wb`nufh

  drwnc eni enpnu ef`nj|ninjni ebikni lbpnu afjn efgniefikjni ebikni pwm|b|

  pbikbdgnikni `nfivn)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  25/109

  >8

  _wm|b| pbivr|rini efdr`nf ebikni |bwnikjnfni jbgrurcni pb`nikkni ebikni

  |pb|fhfjn|f unwkbu, eni efnjcfwf ebikni ubwlfpuniivn gbgbwpn jmi|bp pwmerj

  |bgnknf |bgrnc pf`fcni njcfw) En`nd gnivnj jn|r| |bgrnc ufd pbikbdgnikni

  vnik bhbjufh njni dbikcn|f`jni wnur|ni jmi|bp, |bwfr| |b`ndn jbkfnuni pbdf`fcni

  jmi|bp) _bivr|rini jmi|bp vnik gnfj dbdgbwf jbvnjfini pnen ufd gnc{n

  |b`rwrc jbdrikjfini ub`nc efkn`f) Ebikni dbikkn`f gnivnj jmi|bp n`ubwinufh

  pnen n{n` pwm|b| pbikbdgnikni, jbdrikjfini ufd njni ubw`ndgnu dbibdrjni

  jmi|bp pwmerj vnik |rpbwfmw nunr |bmwnik pb|nfik njni dbikbin`jni |bgrnc

  pwmerj ebikni pbindpf`ni vnik `bgfc gnfj ubw`bgfc encr`r, njni |niknu

  gbwjrwnik)

  7)&) \blnwn rdrd jrn`fun| enpnu ef nwufjni

  |bgnknf jbdndprni pwmerj en`nd db`nj|ninjni hrik|fivn |b|rnf ebikni

  jbfikfini jmi|rdbi)

  7))Efdbi|f Jrn`fun| _wmerjRiurj dbienpnujni pwmerj rikkr`, ubiurivn cnwr| efjbin` efdbi|f npn |nan vnik

  dbien|nwf jrn`fun| |rnur pwmerj) Riurj dbdpbwdrenc nin`f|f| |uwnubkf| ubiunik

  jmi|bp jrn`fun| |rnur pwmerj, dnjn efjbdgnikjni eb`npni efdbi|f jrn`fun|dbirwru Enxfe Knwxfi #>668&) \bgrnc pwmerj enpnu dbdprivnf pbwfikjnu vnik

  ufikkf en`nd |n`nc |nur efdbi|f jrn`fun| ubunpf |bjn`fkr| dbdprivnf ufikjnu vnik

  wbienc riurj |n`nc |nur efdbi|f jrn`fun| `nfivn) Fif efdrikjfijni jnwbin

  pbwgnfjni enwf |n`nc |nur efdbi|f jrn`fun| dbdbw`rjni pbikmwgnini efdbi|f

  jrn`fun| vnik `nfi) Kban`n$kban`n |bpbwuf fur vnik pbw`r ef{n|pnenf)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  26/109

  >;

  Eb`npni efdbi|f jrn`fun| pwmerj vnik efjbdgnikjni m`bc Enxfe Knwxfi ubw|bgru

  ubwefwf enwf1

  >) _bwhmwdnilb #pbwhmwdn&Efdbi|f fif dbivnikjru jnwnjubwf|ufj mpbwn|f en|nw)

  7) _bwlbfxbe ^rn`fuvEfdbi|f fif dbivnikjru drur nunr jrn`fun| vnik efubwfdn eni efwn|njni m`bc

  jmi|rdbi)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  27/109

  >3

  Enhunw jbgrurcni pb`nikkni vnik efcn|f`jni efkrinjni riurj dbiriuri nikkmun

  ufd en`nd dbibunpjni |pb|fhfjn|f pwmerj, dbdgrnu jmi|bp pwmerj eni

  dbivb`bj|f jmi|bp pwmerj riurj pbikbdgnikni |b`niaruivn) Febiufhfjn|f

  jbgrurcni pb`nikkni |biefwf nen`nc |bgrnc pwm|b| vnik dbianef `fdn uncnp)

  Uncnpni$uncnpni ubw|bgru cnwr| ef`njrjni |blnwn gbwrwruni, vnfur1

  >) Dbikrdpr`jni enun dbiunc enwf pb`nikkniJmi|f|ubi ebikni hf`m|mhf en|nw, vnfur dbilfpunjni an`rw fihmdn|f vnik

  gbwjrn`fun| enwf pb`nikkni, dnjn pwm|b| pbikrdpr`ni enun vnik efpnpnwjni

  efgn{nc fif njni dbilnjrp jmiunj ebikni pb`nikkni eni pbikrdpr`ni

  pbikn`ndni enwf `fikjrikni pbikkrin pwmerj) Ufkn dbumeb vnik gfn|n

  efkrinjni nen`nc1

  n) [n{nilnwn)g) Jb`mdpmj hmjr|)l) Mg|bwxn|f pwmerj pnen |nnu efkrinjni)

  [n{nilnwn gnfj |blnwn kwrp nunrpri pbwmwnikni njni `bgfc gnivnj

  dbdgrurcjni ubinkn, {njur eni gfnvn efgniefikjni ebikni |rwxbv pn|nw)

  Ubunpf pbwnilnik enpnu ebikni gbgn| dbikbj|p`mwn|f jbgrurcni jmi|rdbi)

  [n{nilnwn |blnwn pbw|bmwnikni fif efnikknp dbilrjrpf en`nd nwuf lrjrp

  dndpr dbikkndgnwjni jbgrurcni jmi|rdbi |ndpnf |bjfunw 6?" nen`nc

  |bgnivnj &)

  7) Dbikfiubwpwbun|fjni enun dbiunc dbianef jbgrurcni pb`nikkniJbgrurcni pb`nikkni efbj|pwb|fjni |bgnknf pbwivnunni ubwur`f| eni dbwrpnjni

  fiubwpwbun|f jbgrurcni vnik gbwrpn enun dbiunc vnik efpbwm`bc enwf pb`nikkni)

  \bufnp pbwivnunni nunr cn|f` mg|bwxn|f enpnu efubwabdncjni dbianef imdmw

  gbwnpn pri |bgnknf jbgrurcni pb`nikkni)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  28/109

  >6

  7)2) _bikndgf`ni \ndpb`

  \bub`nc dbiburjni pbiebjnuni eni fi|uwrdbiu wf|bu, ufkn jbprur|ni gbwfjru fif

  vnik cnwr| efndgf`, vnfur1

  >) Rifu _bikndgf`ni \ndpb`1 \fnpn nunr pmpr`n|f dnin vnik njni ef|rwxbf=7) Rjrwni \ndpb`1Gbwnpn gnivnj mwnik vnik cnwr| ef|rwxbf=)Ubjifj \ndp`fikUbjifj$ubjifj |ndp`fik enpnu efjb`mdpmjni en`nd ern jb`mdpmj gb|nw, vnfur

  pwmgngf`fuv |ndp`fik eni imi$pwmgngf`fuv |ndp`fik) _bwgbenni jbern jb`mdpmj

  fif ubw`bunj pnen pb`rnik b`bdbi pmpr`n|f riurj efpf`fc dbianef |rgabj en`nd

  |ndpb`) _nen pwmgngf`fuv |ndp`fik, ufnp b`bdbi pmpr`n|f dbdf`fjf pb`rnik vnik

  efjbuncrf riurj efpf`fc |bgnknf |rgabj en`nd |ndpb`) \bgn`fjivn pnen imi$

  pwmgngf`fuv |ndp`fik, pb`rnik b`bdbi pmpr`n|f riurj efpf`fc dbianef |rgabj

  |ndpb` ufenj efjbuncrf) Gbwfjru fif pbiab`n|ni ern jb`mdpmj |ndp`fik ubw|bgru1

  >)_wmgngf`fuv \ndp`fikUbjifj pwmgngf`fuv |ndp`fik db`fpruf |fdp`b wniemd |ndp`fik, |v|ubdnufl

  |ndp`fik, |uwnufhfbe wniemd |ndp`fik, l`r|ubw |ndp`fik #nwbn |ndp`fik& eni

  emrg`b |ndp`fik #[bfw|, en`nd Nwwfhwncdni, 7??6&)\fdp`b wniemd |ndp`fik

  Ubjifj fif efkrinjni afjn ufnp b`bdbi pmpr`n|f dbdf`fjf pb`rnik vnik |ndn

  riurj ubwpf`fc dbianef |rgabj en`nd |ndpb`) \bgnknf lmiumc, df|n`ivn |rnur

  pmpr`n|f ubwefwf enwf >?)??? b`bdbi eni pbib`fuf cbienj dbikndgf` >?? |rgabj

  riurj dbianef |ndpb` dnjn ufnp b`bdbi njni dbdprivnf pb`rnik vnik |ndn

  riurj efpf`fc dbianef ||ndpb` vnjif |bgb|nw ?,?>) Ubjifj fif dbdf`fjf gfn|

  ubwjblf` eni dbin{nwjni kbibwn`f|n|f vnik pn`fik gnfj) Indri eb|nfi riurj

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  29/109

  7?

  ubjifj |ndp`fik fif pn`fik |r`fu ef`jrjni |bcfikkn en`nd pwnjubjivn gnivnj

  pbib`fuf dbikkrinjni ubjif vnik `nfi)

  \v|ubdnufl |ndp`fikUbjifj fif ef`njrjni ebikin dbikndgf` b`bdbi pmpr`n|f jb`fpnuni jb$i

  ef`dr`nf pnen b`bdbi vnik efpf`fc |blnwn nlnj enwf > |ndpnf i) ubjifj fif

  dbdf`fjf wb|fjm ubwanefivn |v|ubdnufl gfn|, vnjif gfn| pnen jb|fdpr`ni

  kbibwn`f|n|f pmpr`n|f jnwbin gfn| ubw`bunj pnen pm|f|f b`bdbi jb`fpnuni jb$i)

  \uwnufhfbe wniemd |ndp`fikUbjifj fif efpf`fc afjn ubwenpnu |rg kwrp$|rg kwrp b`bdbi vnik db{njf`f

  pnwndbubw |rg kwrp vnik gbwgben$gben) Ubjifj fif efn{n`f ebikin dbivr|ri

  |uwnufhfjn|f b`bdbi `n`r dbdf`fc b`bdbi enwf ufnp |unwurd |blnwn nlnj) Ubjifj

  fif enpnu efgbenjni dbianef ern vnjif 1

  >) _wmpmwufminub_bw|biun|b ard`nc |ndpb` enwf ufnp |uwnurd |ndn ebikni pwmpmw|f rjrwni

  |uwnurd wb`nufh ebikni pmpr`n|f)

  7)Ef|$pwmpmwufminub_bw|biun|b ard`nc |ndpb` ufnp enwf ufnp |uwnurd ufenj |ndn ebikni pwmpmw|f

  rjrwni |uwnurd wb`nufh ebikni pmpr`n|f) Ubjifj fif ef`njrjni afjn pnen

  |uwnurd ubwubiur |niknu |r`fu efjrdpr`jni enun vnik `bgfc gnivnj, nunr pnen

  |uwnurd ubwubiur, ufikjnu cbubwmkbifun|ivn gbwgben ebikni |uwnurd vnik `nfi)

  L`r|ubw |ndp`fikUbjifj fif dbwrpnjni jbgn`fjni enwf ubjifj|uwnufhfbe wniemd |ndp`fik) ubjifj

  fif efpf`fc afjn ubwenpnu n|rd|f gnc{n |fhnu b`bdbi en`nd |nur l`r|ubwvnik `nfi

  lbiebwrik cbubwmkbi) Ubjifj fif ef`njrjni dr`n$dr`n ebikni dbdgnkf

  pmpr`n|f l`r|ubw|blnwn nlnj, eni |b`niaruivn dbiknin`f|f| |bdrn |rgabj en`ndl`r|ubw)

  Nwbn |ndp`fikUbjifj fif ef`njrjni afjn pbib`fufni vnik ef`njrjni gbwjnfuni ebikni pmpr`n|f

  gbwnen en`nd {f`nvnc${f`nvnc kbmkwnhf| vnik enpnu effebiufhfjn|fjni ebikni

  ab`n|)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  30/109

  7>

  Emrg`b |ndp`fikUbjifj fif ef`njrjni ebikni dbikndgf` |bard`nc b`bdbi pmpr`n|f |bgnknf

  |rgabj |ndpb` pbiencr`rni, jbdrefni ef{njur vnik `nfi |bgnkfni enwf |ndpb`

  pbiencr`rni fif efub`fuf jbdgn`f |blnwn wfilf)

  7) Imi$_wmgngf`fuv \ndp`fik

  Ubjifj imi$pwmgngf`uv |ndp`fik fif db`fpruf lmixbifbilb |ndp`fik, arekdbiu

  |ndp`fik, prwpm|fxb |ndp`fik eni ~rmun |ndp`fik 1

  Lmixbifbilb \ndp`fikUbjifj fif ef`njrjni ebikni dbikrdpr`jni fihmwdn|f enwf b`bdbi pmpr`n|f

  vnik enpnu ebikni drenc dbivbefnjni fihmwdn|f ubw|bgru)

  _rwpm|fxb \ndp`fik_rwpm|fxb |ndp`fik, nen`nc ubjifj pbibiurni |ndpb` gbwen|nwjni urarni

  ubwubiur |nan) \b|rnf ebikni indnivn, |ndpb` efndgf` ebikni dnj|re nunr

  urarni ubwubiur) \b|bmwnik nunr |b|rnur efndgf` |bgnknf |ndpb` jnwbin pbib`fuf

  dbiknikknp gnc{n |b|bmwnik nunr |b|rnur ubw|bgru dbdf`fjf fihmwdn|f vnik

  efpbw`rjni gnkf pbib`fufniivn)

  Arekdbiu \ndp`fikUbjifj fif ef`njrjni ebikni dbdf`fc |rgabj vnik gbwnen pnen pm|f|f vnik

  pn`fik ubpnu dbdgbwfjni fihmwdn|f vnik effikfijni)

  ^rmun \ndp`fikUbjifj fif dfwfp ebikni pwmpmwufminub |uwnufhfbe |ndp`fik) Indri en`nd

  ubjifj fif, pbikndgf`ni |ndpb` ufenj ef`njrjni ebikni wniemd ubunpf

  efen|nwjni pnen jbdrencni |nan) Ard`nc |ndpb` efubiurjni en`nd gnun|$gnun|

  #~rmun& ubwubiur)

  7)2)7) _bibiurni Ard`nc \ndpb`

  Wm|lmb #>6;2& en`nd Nwwfhncdni #7??6&, dbiknunjni gnc{n ubwenpnu gbgbwnpn

  cn` vnik enpnu efanefjni pbemdni en`nd dbibiurjni ard`nc |ndpb` en`nd |rnur

  pbib`fufni, vnfur1

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  31/109

  77

  \bgnkfni gb|nw pbib`fufni dbdbw`rjni |ndpb` vnik gbwrjrwni

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  32/109

  7)_bikrafni Xn`fefun|Enun pbib`fufni vnik gnfj enpnu efpbwm`bc npngf`n n`nu #fi|uwrdbi& pbikrjrwivn

  xn`fe) Xn`fefun| nen`nc |rnur rjrwni vnik dbiriarjjni ufikjnu jbxn`feni nunr

  jb|ncfcni |rnur fi|uwrdbi) \rnunr fi|uwrdbiu efnikknp xn`fe npngf`n dndpr

  dbikrjrw npn vnik effikfijni, ebikni jnun `nfi dndpr dbdpbwm`bc enun vnik

  ubpnu enwf xnwfngb` vnik efub`fuf)

  Xn`fefun| enpnu efgnkf dbianef ufkn gnkfni gb|nw, vnfur lmiubiu xn`fefuv, lwfubwfmi

  wb`nube xn`fefuv, eni lmi|uwrlu xn`fefuv)

  >) Lmiubiu Xn`fefuv #Xn`fefun| F|f&Lmiubiu xn`fefuv gbwjnfuni ebikni npnjnc n`nu rjrw `bgfc ubwefwf enwf |bu fubd

  vnik dbilrjrpf eni wbpwb|biunufh riurj dbikrjrw |bdrn n|pbj jbwnikjn

  jmi|bp vnik efdnj|re en`nd ubmwf$ubmwf vnik nen) |bdnjfi gnivnj fubd vnik

  db{njf`f |rnur jmi|bp, dnjn |bdnjfi gnfj lmiubiu xn`fefuv$ivn) Abif|

  xn`fefun| fif nen`nc |nur$|nurivn xn`fefun| vnik dbikkrinjni pbdgrjufni

  `mkfjn eni grjni |blnwn |unuf|ufj) Lmiubiu xn`fefuv vnik pn`fik en|nw nen`nc

  hnlb xn`fefuv #xn`fefun| wrpn&) Hnlb xn`fefuv cnivn dbiriarjjni gnc{n enwf |bkf

  wrpn, n`nu rjrw vnik efkrinjni undpnjivn dbikrjrw npn vnik fikfi efrjrw)

  7) Lwfubwfmi$Wb`nube Xn`fefuvLwfubwfmi$Wb`nube Xn`fefuv gbwjnfuni ebikni crgrikni cn|f` |rnur n`nu rjrw

  ebikni jwfubwfn vnik ub`nc efubiurjni) Xn`fefun| fif ubwefwf enwf ern abif|, vnfur1

  n)Lmilrwwbiu Xn`fefuv #Xn`fefun| \fdr`uni&Lmilrwwbiu Xn`fefuv gbwjnfuni ebikni pbikrafni npnjnc ubwenpnu jb|b|rnfiniunwn cn|f` n`nu rjrw ubiunik pbwf`njr mgabj pbib`fufni ebikni pbwf`njrivn

  vnik ubwanef ef dn|n |bjnwnik)

  g)_wbeflufxb Xn`fefuv #Xn`fefun| _wbefjufh&_wbeflufxb Xn`fefuv gbwjnfuni ebikni pbikrafni npnjnc ubwenpnu jb|b|rnfi

  niunwn pwbefj|f ubiunik pbwf`njr mgabj pbib`fufni ebikni pbwf`njrivn vnik

  ivnun ubwanef ef dn|n ebpni)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  34/109

  72

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  35/109

  78

  @bgfc `niaru dbirwru \bjnwni #7???&, |bufnp n`nu rjrw |bcnwr|ivn dbdf`fjf

  jbdndprni riurj dbdgbwfjni cn|f` pbikrjrwni vnik jmi|f|ubi) _nen n`nu rjrw

  hbimdbin hf|fj |bpbwuf gbwnu eni ufikkf gneni, jmi|f|ubi|f cn|f` pbkrjrwni

  grjni`nc cn` vnik |r`fu eflnpnf) Ubunpf riurj dbikrjrw hbimdbin |m|fn` |bpbwuf

  |fjnp, mpfif, eni pbw|bp|f, pbikrjrwni vnik jmi|f|ubi nknj |r`fu riurj eflnpnf)

  \bdnjfi ufikkf wb`fngf`fun| dbiriarjjni jb|n`ncni pbikrjrwni |bdnjfi jblf`,

  eni gbkfur pr`n |bgn`fjivn, dnjfi gb|nw jb|n`cni pbikrjrwni, |bdnjfi

  dbiriarjjni jbufenjnien`ni n`nu rjrw ubw|bgru) Ufikkf wbiencivn wb`fngf`fun|

  |blnwn bdpfwf| efuriarjjni m`bc |rnur nikjn vnik ef|bgru jmbhf|fbi wb`fngf`fun|)

  Ubwenpnu ern abif| wb`fngf`fun|, vnfur wb`fngf`fun| fiubwin` eni wb`fngf`fun| bj|ubwin`)

  Wb`fngf`fun| Bj|ubwin` nen`nc wb`fngf`fun| vnik efpbwm`bc ebikni dbdgniefikjni

  cn|f` enwf ern jb`mdpmj enun)

  Wb`fngf`fun| Fiubwin` nen`nc wb`fngf`fun| vnik efpbwm`bc ebikni dbiknin`f|f| enun

  vnik gbwn|n` enwf |nur jn`f pbikrafni jrb|fmibw) Enwf gbwgnknf wrdr| #ubjifj&

  riurj dbikraf wb`fngf`fun| fiubwin`, ubjifj rdrd vnik efkrinjni nen`nc N`pcn

  Lwmignlc #Cnfw, >663&) Dbumeb fif efjbdgnikjni m`bc Lwmignlc #>658&)

  Jmbhf|fbi N`pcn Lwmignlc dbwrpnjni jmbhf|fbi vnik pn`fik rdrd efkrinjni

  riurj dbikbxn`rn|f fiubwin` lmi|f|ubilv #\bjnwni, 7???&) Gbwgben ebikni ubjifj$

  ubjifj vnik cnivn enpnu efkrinjni npngf`n jnubkmwf|n|f an{ngni cnivn

  dbikkrinjni xnwfngb` ef|jwfu vnik enpnu ef|jmwfik dbianef ? eni >, wrdr|N`pcn

  Lwmignlc dbdnik efurarjni riurj efkrinjni pnen nin`f|f| wb`fngf`fun| vnik

  |jn`nivn grjni ? eni >) N`pcn Lwmignlc dbikkndgnwjni |rnur jmbhf|fbi

  jmwb`n|f vnik gb|nwivn niunwn ?$>, |benikjni if`nf ibknufh enpnu ubwanef gf`n

  dmeb` wb`fngf`fun| ef`nikknw) N`pcn Lwmignlc enpnu efcfurik ebiknidbikkrinjni wrdr| #Cnfw, >663& en`nd Nwwfhwncdni #7??6&1

  4>&lmx-xnw#j>

  #j&lmx-xnw

  #7)>&

  Ebikni 1

  1 if`nfN`pcn Lwmignlc vnik eflnwf

  j 1 ard`nc xnwfngb`

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  36/109

  7;

  xnw 1 wnun$wnun xnwfni|f xnwfngb`

  lmx 1 wnun$wnun jmxnwfni|f xnwfngb`

  {n`nrpri |blnwn ubmwfuf| gb|nwivn jmbhf|fbi wb`fngf`fun| gbwjf|nw niunwn ?,??$>,??,

  ubunpf pnen jbivnunni jmbhf|fbi |bgb|nw >,?? ufenj pbwinc eflnpnf en`nd

  pbikrjrwni n|pbj pbwf`njr nunr p|fjm`mkf, jnwbin dbir|fn |bgnknf |rgabj

  pbikrjrwni p|fjm`mkf| dbwrpnjni |rdgbw bwwmw vnik pmubi|fn`) Ef|ndpfik fur,

  {n`nrpri jmbhf|fbi jmwb`n|f enpnu gbwunien pm|fufh #*& nunr ibknufh #$&, njni ubunpf

  en`nd cn` wb`fgf`fun|, jmbhf|fbi vnik gb|nwivn jrwnik enwf im` ufenj nen nwufivn

  jnwbin fiubwpwbun|f wb`fngf`fun| |b`n`r dbiknlr jbpnen jmbhf|fbi vnik pm|fufh)

  7);)&) Ebikni dbdbircf ard`nc fif dnjn n|rd|f imwdn` enpnu efndgf`) Gf`n

  en`nd |ndpb` pbwundn |bgnivnj

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  37/109

  73

  #>662& en`nd \r|fniewf #7??>&, ^HE nen`nc dbumem`mkf ubw|uwrjurw vnik

  efkrinjni en`nd pwm|b| pbwnilnikni eni pbikbdgnikni pwmerj |riurj

  dbibunpjni |pb|fhfjn|f jbgrurcni eni jbfikfini jmi|rdbi, |bwun dbikbxn`rn|f

  |blnwn |f|ubdnuf| jnpngf`fun| pwmerj nunr an|n en`nd dbdbircf jbgrurcni eni

  jbfikfini jmi|rdbi)

  Dnihnnu rundn enwf ^HE en`nd pbwnilnikni eni pbikbdgnikni pwmerj eni an|n

  #Kfiufik, 7??61>) Dbdr|nujni wnilnikni pwmerj eni an|n pnen jbgrurcni pb`nikkni)Dbdn|ufjni gnc{n jbgrurcni jmi|rdbi efpncndf eni pwm|b| eb|nfi efemwmik

  m`bc jbgrurcni pb`nikkni vnik mgabjufh enwf ubjim`mkf)

  7) Dbikrundnjni jbkfnuni$jbkfnuni eb|nfi) Cn` fif dbdn|ufjni gnc{n pwm|b|eb|nfi efpr|nujni pnen jbgrurcni pb`nikkni vnik pn`fik gbwnwuf)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  38/109

  76

  pb`nikkni |bgnknf lnwn riurj gbwjmdpbubi|f ebikni |nfikniivn, |bcfikkn

  efcnwnpjni jmi|rdbi ufenj dbim`nj eni ufenj jmdp`bfi, unpf dn`nc

  dbikfikfijniivn) Fdp`bdbiun|f ^HE ubwefwf enwf ufkn uncnp, efdnin |b`rwrc

  jbkfnuni vnik ef`njrjni pnen dn|fik$dn|fik uncnpni enpnu efubwnpjni |bpbwuf

  `nvnjivn |rnur pwmvbj, ebikni ubw`bgfc encr`r ef`njrjni uncnp pbwbilninni eni

  pbw|fnpni, jbufkn uncnpni ubw|bgru nen`nc #Lmcbi en`nd \r|fniewf, 7??>&1

  >) Uncnp pbikrdpr`ni Xmflb mh Lr|umdbw)

  7) Uncnp pbivr|rini wrdnc jrn`fun| #Cmr|b mh ^rn`fuv&)

  )_bikrdpr`ni \rnwn _b`nikkni #Xmflb mh Lr|umdbw&Uncnp fif ef`njrjni |rwxbv riurj dbdpbwm`bc |rnwn pb`nikkni vnik ubiur njni

  dbdnjni {njur eni dbdgrurcjni jbubwndpf`ni dbiebiknwjni) _wm|b| ^HE

  dbdgrurcjni enun pb`nikkni vnik efur`f| |bgnknf nuwfgru$nuwfgru enwf pwmerj nunr

  an|n) Nuwfgru$nuwfgru nunr jbgrurcni$jbgrurcni fif dbwrpnjni jbriurikni

  pmubi|fn` vnik enpnu efubwfdn pb`nikkni enwf pwmerj nunr an|n ubw|bgru) Ufnp

  nuwfgru dbdprivnf gbgbwnpn enun irdbwfj vnik gbwjnfuni ebikni jbpbiufikni

  wb`nufh, nuwfgru gnkf pb`nikkni eni ufikjnu pbwhmwdn|f jbprn|ni pb`nikkni enwf

  pwmerj vnik dfwfp gbwen|nwjni nuwfgru ubw|bgru) Nuwfgru fif gfn|nivn ef|bgru enun

  pb`nikkni jrn`funufh eni fihmwdn|f irdbwfj ufnp nuwfgru |bgnknf enun jrniufunufh)

  _wm|berw rdrd en`nd pbwm`bcni |rnwn pb`nikkni nen`nc riurj dbibiurjni

  nuwfgru$nuwfgru pb`nikkni #enun jrn`funufh& eni dbikrjrw nuwfgru$nuwfgru #enun

  jrniufunufh&) Enun jrn`funufh |blnwn rdrd efpbwm`bc enwf pbdgflnwnni eni

  mg|bwxn|f ebikni pb`nikkni |bdbiunwn enun jrniufunufh efpbwm`bc enwf |rwxbv nunr

  pbinwfjni |rnwn #pm``|&)

  7)3)7)Dbivr|ri Wrdnc Jrn`fun| #Cmr|b mh ^rn`fuv&_bibwnpni dbumeb ^rn`fuv Hrilufmi Ebp`mvdbiu en`nd pwm|b| pbwnilnikni

  pwmerj eni an|n efn{n`f ebikni pbdgbiurjni dnuwfj| pbwbilninni pwmerj nunr

  |bwfik ef|bgru |bgnknf Cmr|b mh ^rn`fuv #wrdnc jrn`fun|&) Uncnp$uncnp en`nd

  dbivr|ri wrdnc jrn`fun| nen`nc |bgnknf gbwfjru #Kfiufik, 7??61>57&1

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  39/109

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  40/109

  _bwcfurikni gmgmu nuwfgru jmi|rdbi #gf&, enpnu dbikkrinjni wrdr| |bgnknf

  gbwfjru1

  EJ

  EJ

  gf))))#7)5&

  1 dbiriarjni crgrikni `bdnc

  #Jm|mik& 1 dbiriarjni ufenj nen crgrikni |ndn |bjn`f

  \bub`nc |b`rwrc crgrikni niunw nuwfgru eni jnwnjubwf|ufj ubjif| enpnu

  ubwfebiufhfjn|f, efubiurjni gmgmu jm`mdivn ebikni dbikkrinjni wrdr|

  |bgnknf gbwfjru1

  f

  faf wg sJm`mdGmgmu ))) #7)2&

  Efdnin1

  gf 4 Gmgmu jbgrurcni f wfa 4 \jmw wb`n|f niunwn nuwfgru f eni jnwnjubwf|ufj ubjif|a

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  41/109

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  42/109

  8>$>82&1

  n) Dbienhunw-dbdgrnu enhunw vnik pbiufik gnkf |bgrnc pwmerj) Enhunw ubw|bgrucnwr|`nc db`fpruf |b`rwrc hrik|f pnen ufikjnu kbibwn`f|n|f vnik ubpnu)

  g) Enhunw |bufnp hrik|f vnik enpnu eflnpnf vnik dbibiurjni jmdpmibi npn |nanriurj dbilnpnf hrik|f) Enhunw ubw|bgru db`fpruf knkn|ni gnwr |bgnknfdnin

  jmdpmibi$jmdpmibi vnik nen enwf gnkfni |m`r|f)

  l) Dbikkndgnw eni dbdgrnu |bgrnc lcnwu riurj dbilniurdjni |bdrnjbdrikjfini crgrikni |m`r|f)

  e) Febiufhfjn|f jb`nvnjni kngrikni-jmdgfin|f |rg$|rg |m`r|f) Ard`nc umun` enwfjmdgfin|f ubw|bgru drikjfi |niknu gnivnj |bcfikkn pbilnwfni |uwnubkf

  drikjfi cnwr| gbwpbemdni pnen jmi|uwnfi nunr jwfubwfn, |bpbwuf jbubwgnun|ni

  {njur eni gfnvn nunr pmubi|f n`n|ni pbwnilnik fur |biefwf)

  7)>?)_rkc Lmilbpu \b`blufmiDbjnif|db jrilf riurj dbdf`fc eb|nfi ubwgnfj vnik drikjfi nunr |m`r|f pwm|b|

  nen`nc dbumeb enwf lmiuwm``be lmixbwkbilb, vnik ub`nc efjbdgnikjni m`bc

  \urnwu _rkc #_rkc, >66>& |bgnknf gnkfni enwf pwm|b| pbdf`fcni jmi|bp fif)

  Lmiuwm``be lmixbwkbilb nen`nc |m`r|f fubwnufh pwm|b| pbdf`fcni vnik dbdgbwfjni

  n`ubwinufh pbdfjfwni jmixbwkbi #nin`fufj& eni efxbwkbi #|fiub|f|& riurj ufd

  gbwpbikn`ndni) Dbumeb fif dbikn`ubwinufhjni niunwn njufxfun| kbibwnufmi eni

  |b`blufmi #kndgnw 7)8&) B` Cnfj eni Vnik #7??&

  efr|r`jni dbikfjruf pbifikjnuni-pbwgnfjni dbumeb lmiuwm``be lmixbwkbilb1

  >) Njufxfun| kbibwnufmi enpnu efpbwjnvn ebikni pbivbgnwni eb|nfi Nsfmd >eni |bdrnivn efpbwm`bc jbwnikjn jbwan ubmwfuf|, riurj jbgrurcni hrik|fmin`

  gbgn|) _bivbgnwni fif njni efpbwm`bc `bgfc `niaru ebikni gbwgnknf jmi|bp

  dbumem`mkf UWFQ riurj dbdrur|jni xr`ibwngf`fuv eb|nfi vnik enpnu

  efnp`fjn|fjni)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  43/109

  ) Dbikbdgnikjni |rnur jwfubwfn gbwen|nwjni npn vnik pb`nikkni dnr eni npnvnik efgrurcjni, Xmflb Mh Lr||umdbw|) Ubiurjni gbgni jbpbiufikni Xmflb Mh

  Lr||umdbw|) Anikni `rpn pbwnurwni eni jbgrurcni `bkn` en`nd dnppfik eb|nfi)

  Jwfubwfn fif cnwr| enpnu efrjrw, efebhfif|fjni, eni efpncndf enwf |bdrn nikkmun

  ufd)

  7) Jbdgnikjni lnwn riurj dbikrwnfjni jmi|bp vnik efjbdgnikjni `bgfc anrc)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  44/109

  efnun| pnen|bgb`nc jfwf eni jmi|bp db`b{nuf prilnj) Grnu enhunw jmi|bp en nd jm`md enwf

  dnuwfj| _mrkc vnik efpbwm`bc enwf dnuwfj| |fiub|f|)

  8) Gniefikjni jmi|bp gnwr ebikni enun) Bxn`rn|f jmi|bp ebikni jwfubwfn vnikefebhfif|fjni) Krinjni bxn`rn|f uwnef|fmin` p`r| #*&, dfir| #$&, nunr |ndn #|&)

  Enun njni dbianef b`bdbi ibuwn` enwf |f|ubd pbimdmwni vnik ub`nc efpf`fc)

  Gniefikjni ufnp biufun| |m`r|f ebikni enun, if`nf ebikni p`r| #`bgfc gnfj

  enwfpnen&,dfir| #`bgfc grwrj enwfpnen&, nunr |ndn ebikni enun)

  7)>>)UwbjbwGbnwfikUwbjbw gbnwfik nen`nc n`nu gniur ubjifj vnik gbwhrik|f riurj db`bpn|jni gbnwfik

  #|f`fiebw efindf|& enwf pmwm|ivn dnrpri jmdpmibi n`nu `nfivn |bpbwuf wmen kfkf,

  pmwm| bikjm`, eni `nfi$`nfi) Lnwn jbwan enwf n`nu fif vnfur dbdnihnnujni hrik|f

  kbwnj gnunik r`fw vnik dbikrgnc knvn prunw dbianef knvn ubjni nunr unwfj |blnwn

  `fifbw riurj dbibjni eni pbiknfu |bgnknf jmdpmibi riurj dbincni ubjnini enwf

  gnunik r`fw pnen jmdpmibi vnik cbienj ef`bpn|jni) Gbiurj uwbjbw rdrd

  gfn|nivn gbwjnjf ern nunr ufkn, ebikni gnunik r`fw ubw`bunj pnen ufufj |biuwf| |blnwn

  |fdbuwf| ebikni pbiknfu #kndgnw >)>&) Gf`n efprunw, r`fw njni dbiemwmik n| gnkfniubiknc efdnin gbnwfik ubwpn|nik) N`nu fif gnivnj efkrinjni pnen gnivnj

  jbkfnuni pbwgbikjb`ni) Ubwenpnu ern abif| uwbjbw gbnwfik vnik rdrd gbwbenw

  efpn|nwni |nnu fif, vnfur1

  >) UwbjbwGbnwfik R`fw Jmixbi|fmin`Uwbjbw abif| fif nen`nc uwbjbw vnik ub`nc gbwbenw ef jn`nikni jmi|rdbi

  pbikkrin uwbjbw |blnwn rdrd, efdnin |f|ubd jbwanivn dbikkrinjni gnunik

  r`fw |bgnknf pbikkbwnj ebikni ern nunr ufkn pbiknfu |bgnknf n`nu riurj

  db`bpn|jni jmdpmibi #`fcnu kndgnw >)>&)

  7) UwbjbwGbnwfik R`fw Dnkibu Jmixbi|fmin`_bwgbenni vnik |fkifhfjni niunwn uwbjbw r`fw dnkibu fif ebikni uwbjbw r`fw

  jmixbi|fmin`, ubw`bunj pnen pwfi|fp jbwan enwf n`nu pbdgrjn nunr pb`bpn|

  jmdpmibivn) Efdnin pnen uwbjbw abif| fif ufenj dbikkrinjni `bikni pbiknfu

  db`nfijni dbikkrinjni |f`fiebw vnik ubwgrnu enwf dnkibu |bgnknf n`nu rundn

  pbdgrjn nunr pb`bpn| jmdpmibivn #`fcnu kndgnw >)7&)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  45/109

  )_bikbdgnikni Jmi|bp _wmerj Gbwen|nwjni Dbumeb^HE #^rn`fuv Hrilufmi Ebp`mvdbiu&)

  7)_bivr|rini N`ubinufh \m`r|f ebikni Ungb` Dmwhm`mkf))Febiufhfjn|f Jbgrurcni Jmi|rdbi #_wbhbwbi|f&)7)_bif`nfni nunr Bxn`rn|f _wmerj M`bc Jmi|rdbi

  #_bw|bp|f&)

  Dr`nf

  Febiufhfjn|f Dn|n`nc

  Mg|wxn|f eni [n{nilnwn

  \uref @fubwnurw

  Urarni _bib`fufni

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  46/109

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  47/109

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  48/109

  ) Uwbjbw dbwrpnjni n`nu gniur vnik dbdf`fjf pbwni pbiufik en`nd jbkfnunipbwgbikjb`ni, jnwbin en`nd dbikbwanjni pbwgnfjni eni pbwn{nuni jmdpmibi,

  uwbjbw gnivnj efkrinjni riurj db`bpn|jni jmdpmibi$jmdpmibi vnik

  dbdprivnf ufikjnu pwb|f|f pbjbwanni vnik ufikkf |bpbwuf gniun`ni gbnwfik,

  lcrlj, |pf, pmwm| bikjm`, wmen kfkf eni `nfi$`nfi)

  7) Riurj dbikkrinjni uwbjbw gbnwfik r`fw jmixbi|fmin`, jmi|rdbi wnun$wnundbdgrurcjni {njur pbikbwanni vnik wb`nufh `ndn |bcfikkn enpnu

  dbdpbiknwrcf jbbhf|fbini pbjbwanni enwf |bkf {njur)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  49/109

  5?

  ) Dbikfebiufhfjn|f eni dbiknin`f|f| ufikjnu jbpbiufikni |rnur jbgrurcni enijbfikfini jmi|rdbi riurj |bgrnc uwbjbw gbnwfik en`nd dbikbdgnikjni

  pwmerj ubw|bgru)

  7) Dbikfiubkwn|fjni jbgrurcni eni jbfikfini jmi|rdbi #|rnwnjmi|rdbi-Lr|umdbw| Xmflb& jb en`nd pwm|b| pbwnilnikni jmi|bp pwmerj

  uwbjbw gbnwfik ebikni |unienw gnwr)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  50/109

  5>

  Gbwen|nwjni cn|f` febiufhfjn|f jbgrurcni jmi|rdbi db`n`rf cn|f` {n{nilnwn

  ubw|bgru, dnjn pbwunivnni efjb`mdpmjni dbianef 3 efdbi|f vnik efjbdrjnjni

  m`bc Enxfe Knwxfi, vnfur _bwhmwdnilb, _bwlbfxbe ^rn`fuv, Lmihmwdnilb,

  Hbnurwb|, \bwxflbngf`fuv, Erwngf`fuv, Wb`fngf`fuv eni Nb|ucbufl| efundgnc |nur

  efdbi|f cnwkn #_wflb&)

  \blnwn knwf| gb|nw jrb|fmibw vnik efgbiurj riurj pbib`fufni fif ubwefwf enwf ) \niknu Ufenj _biufik efgbwf gmgmu >7) Ufenj _biufik efgbwf gmgmu 7)_wbhbwbi|f pnen Jrb|fmibw Raf LmgnRiurj dbienpnujni enun fihmwdn|f enwf jmi|rdbi ubw|bgru, dnjn ef`njrjni

  pbivbgnwni jrb|fmibw ebikni ard`nc |ndpb` |bgnivnj &) En`nd pbib`fufni fif, pbikndgf`ni

  |ndpb` |bgnivnj

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  51/109

  57

  _bikndgf`ni |ndpb` ubw|bgru gbwen|nwjni dbumeb prwpm|fxb |ndp`fik efdnin

  pbikndgf`ni |ndpb` ef`njrjni cnivn nun| en|nw pbwufdgnikni pbib`fufivn |nan

  vnik dbiknikknp ri|rw$ri|rw vnik efjbcbienjf ub`nc nen en`nd nikkmun |ndpb`

  vnik efndgf`) _bwufdgnikni vnik efndgf` nen`nc pbwufdgnikni gnc{n pmpr`n|f

  gbw|fhnu cmdmkbi eni dbwrpnjni pbikkrin uwbjbw, jnwbin jbgrurcni ri|rw$ri|rw

  fihmwdn|f jbgrurcni ubjif| enwf uwbjbw enpnu efpbircf enwf |ndpb` vnik

  efjbcbienjf ubw|bgru)

  n) Raf Wb`fngf`fun|Wb`fngf`fun| nunr jbcnien`ni dbwrpnjni pburiarj vnik pn`fik pbiufik ubiunik

  jrn`fun| |rnur pbib`fufni) Jbcnien`ni dbiriarjni jbdniunpni, jbubpnuni, eni

  jbubwpbwlnvnni |rnur n`nu rjrw) _bibiurni wb`fngf`fun| n`nu rjrw njni

  dbikkrinjni jmbhf|fbiN`pcnLwmignlc) Jmbhf|fbi fif dbdprivnf if`nf ? |ndpnf

  >, nikjn jmbhf|fbi vnik dbiebjnuf > dbiriarjjni fi|uwrdbi vnik |bdnjfi

  cnien` eni nikjn jmbhf|fbi vnik dbiebjnuf ? dbiriarjjni fi|uwrdbi vnik ufenj

  |bdnjfi cnien`) N`pcn Lwmignlc dbikkndgnwjni |bgbwnpn gb|nw jmwb`n|f

  ubwbj|pbjun|f niunwn |nur xnwfngb` dnifhb| ebikni xnwfngb` dnifhb| `nfiivn en`nd

  dbikrjrw urarni vnik |ndn) If`nf fif arkn dbikkndgnwjni jmwb`n|f niunwn if`nf

  mg|bwxn|f ebikni if`nf |bgbinwivn)

  Raf wb`fngf`fun| ef`njrjni ebikni dbikkrinjni |mhu{nwb \_\\ >;)? en`nd dmer`

  wb`fngf`fuv nin`v|f| ebikni N`pcn Lwmignlc) If`nf raf wb`fngf`fun| vnik effikfijni

  enpnu ef`fcnu pnen if`nf N`pcn Lmbhhflfbiu) Dbirwru Jnp`ni en`nd Nwwfhwncdni

  #7??6& gb|nwivn jmbhf|fbi wb`fngf`fun| vnik cnwr| efdf`fjf m`bc |rnur n`nu rjrw

  nen`nc

  ?,;) Dnjn npngf`n efgn{nc ?,; n`nu rjrw ubw|bgru ufenj enpnu efkrinjnieni cnwr| efwbxf|f)

  g)Raf Xn`fefun|Raf xn`fefun| pnen gnkfni fif nen`nc riurj dbikrjrw xn`fefun| gnkfni pwbhbwbi|f

  jmi|rdbi) _bibiurni xn`fefun| n`nu rjrw fif ef`njrjni ebikni dbikkrinjni

  jmbhf|fbi pbnw|mi #_bw|mi Lmwwb`nufmi& riurj dbikjmwb`n|fjni if`nf |rg$ub|

  ebikni if`nf umun`) If`nf |rg$ub| dbwrpnjni if`nf$if`nf enwf xnwfngb` eb|nfi vnik

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  52/109

  5

  7) Jrwnik Gnfj efgbwf gmgmu 7

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  54/109

  52

  n) Raf Wb`fngf`fun|\bpbwuf cn`ivn raf wb`fngf`fun| pnen uncnp pwbhbwbi|f jmi|rdbi, raf wb`fngf`fun| pnen

  uncnp pbw|bp|f fif arkn ef`njrjni ebikni dbikkrinjni |mhu{nwb \_\\ >;)? en`nd

  dmer` wb`fngf`fuv nin`v|f| ebikni N`pcn Lwmignlc) If`nf raf wb`fngf`fun| vnik

  effikfijni enpnu ef`fcnu pnen if`nf N`pcn Lmbhhflfbiu) Dbirwru Jnp`ni en`nd

  Nwwfhwncdni #7??6& gb|nwivn jmbhf|fbi wb`fngf`fun| vnik cnwr| efdf`fjf m`bc |rnur

  n`nu rjrw nen`nc ?,;) Dnjn npngf`n efgn{nc ?,; n`nu rjrw ubw|bgru ufenj enpnu

  efkrinjni eni cnwr| efwbxf|f)

  g)Raf Xn`fefun|Raf xn`fefun| vnik ef`njrjni riurj pbw|bp|f jmi|rdbi ubwcnenp ern pwmerjuwbjbw

  gbnwfik vnik efjmdpnwn|fjni vnfur uwbjbw r`fw rifxbw|n` eni uwbjbw dnkibu

  rifxbw|n`)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  55/109

  58

  _nen pbdgrnuni gnkni CM^ #Cmr|b mh ^rn`fuv&, efkrinjni riurj dbibiurjni

  |pb|fhfjn|f ubjif| vnik efpbw`rjni riurj dbikbdgnikjni wnilnik gbiurj enwf

  uwbjbw gbnwfik vnik efgrurcjni m`bc jmi|rdbi) Nenpri uncnpni pwm|b| ubw|bgru

  dbirwru Lmcbi en`nd \r|fniewf #7??>&, vnfur1

  >) Dnuwfj| Jbgrurcni _b`nikkni, uncnp fif db`fpruf1n& Dbdrur|jni |fnpn pb`nikkni,

  g& Dbikrdpr`jni enun jrn`funufh gbwrpn jbfikfini eni jbgrurcni jmi|rdbi,

  l& Dbivr|ri jbfikfini eni jbgrurcni ubw|bgru)

  7) Dnuwfj _bwbilninni, uncnp fif gbwurarni riurj dbikrjrw jbgrurcni$jbgrurcnipb`nikkni eni dbibunpjni urarni$urarni pbwhmwdni|f jbprn|ni)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  56/109

  5;

  ubw|bgru efgrnu riurj dbdbircf jbgrurcni jmi|rdbi db`n`rf dbumeb ungb`

  dmwhm`mkf #dmwpcm`mkv lcnwu&)

  &) Ebikni dbumeb fif hrik|f$hrik|f

  pbdgbiurj n`ubwinufh vnik efjmdgfin|fjni #jmi|bp gnwr&, njni efubiurjni gmgmu

  ivn eni efgniefikjni ebikni |pb|fhfjn|f pbdgbiurj nunr biufun| jnwnjubwf|ufj

  ubjif| pwmerj |babif| vnik efjmdpnwn|f #gn|b`fib&)Gn|b`fib njni dbianef b`bdbi

  ibuwn` enwf |f|ubd pbimdmwni vnik ub`nc efpf`fc) Ufnp biufun| n`ubwinufh |m`r|f njni

  efgniefikjni ebikni gn|b`fib, unien * #`bgfc gnfj enwfpnen gn|b`fib&, $ #`bgfc

  grwrj enwfpnen gn|b`fib&, nunr unien ? afjn |ndn ebikni gn|b`fib)

  Gn|b`fib vnik efkrinjni riurj efgniefikjni ebikni |m`r|f jmdgfin|f$jmdgfin|f

  n`ubwinufh nen`nc enun biufun| enwf uwbjbw gbnwfik vnik efanefjni pbdgniefik)

  _bibiurni biufun| pbdgniefik ubw|bgru efndgf` gbwen|nwjni if`nf wnun$wnun ubwgb|nw

  enwf pwmerj pbdgniefik gbwen|nwjni pbw|bp|f jmi|rdbi pbikkrin niunwn jbern

  abif| uwbjbw gbnwfik vnik efjmdpnwn|fjni #gbilcdnwj&) Ebikni ebdfjfni

  pbw|bp|f jmi|rdbi enpnu ef`fgnujni en`nd pbdf`fcni |m`r|f ubwgnfj vnik njni

  efkrinjni riurj dbdgrnu jmi|bp uwbjbw gbnwfik fif)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  57/109

  53

  Enwf cn|f` `nikjnc$`nikjnc vnik ub`nc ef`njrjni en`nd uncnp ^HE, dnjn efgrnu

  kndgnw pwmumufpb eni kndgnw jbwan pwmerj n{n` |b|rnf ebikni jmi|bp n`ubwinufh

  pwmerj vnik ub`nc efbxn`rn|f) Kndgnw pwmumufpb eni kndgnw jbwan n{n` efpbw`rjni

  riurj db`fcnu cn|f` pbikbdgnikni |blnwn xf|rn` eni riurj dbibiurjni

  pbwgnfjni$pbwgnfjni eni pbdf`fcni jmi|bp hrik|f eni efdbi|f) Kndgnw jbwan eni

  pwmumufpb efkrinjni |bgnknf |nwnin jmdrifjn|f gnjr niunwn gnkfni pbwnilnik

  ebikni gnkfni pwmerj|f afjn jmi|bp ef`niarujni jb uncnp pwm|b| pwmerj|f) Kndgnw

  jbwan efgrnu dbianef jmi|bp

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  58/109

  56

  Gng 5

  _bikrdpr`ni eni _bikm`ncni Enun

  5)>) _bikrdpr`ni Enun

  _bikrdpr`ni enun pwfdbw pnen pbib`fufni fif ef`njrjni ebikni dbikkrinjni ern

  uncnp, vnfur uncnp mg|bwxn|f eni {n{nilnwn ubwgrjn jbdrefni uncnp febiufhfjn|f

  jbgrurcni jmi|rdbi eni pbw|bp|f jmi|rdbi ubwcnenp pwmerj db`n`rf pbivbgnwni

  nikjbu nunr jrb|fmibw #{n{nilnwn ubwururp&)

  5)>)>) Febiufhfjn|f Jbgrurcni Jmi|rdbi #_wbhbwbi|f&

  Febiufhfjn|f jbgrurcni jmi|rdbi dbwrpnjni `nikjnc pbiufik pbwundn en`nd

  pwm|b| pbwnilnikni |rnur pwmerj ebikni dbumeb ^rn`fuv Hrilufmi Ebp`mvdbiu

  #^HE&) Enun vnik gbwcn|f` efjrdpr`jni njni dbianef fipru en`nd dnuwfj|

  pbwbilninni pwmerj # Cmr|b Mh ^rn`fuv&) _wbhbwbi|f jmi|rdbi gbwcrgrikni

  ebikni pbif`nfni jmi|rdbi ubwcnenp ufikjnu jbpbiufikni |rnur xnwfngb` eb|nfi

  enwf |bgrnc uwbjbw gbnwfik) Riurj dbienpnujni enun vnik |f|ubdnuf| ubiunik

  jbgrurcni jmi|rdbi, dnjn efgbiurj jrb|fmibw)

  Fubd$fubd pbwunivnni vnik ubwenpnu pnen jrb|fmibw efgbiurj ebikni ubw`bgfc

  encr`r db`njrjni {n{nilnwn ubwcnenp wb|pmiebi pbikkrin uwbjbw gbnwfik enwf

  gbwgnknf jn`nikni, gnfj dbjnifj dnrpri mpbwnumw pbwr|ncnni dnirhnjurw ebikni

  ef`nien|f pbikbuncrni ubiunik eb`npni efdbi|f jrn`fun| dbirwru Enxfe Knwxfi

  #>6;6& efundgnc efdbi|f cnwkn)

  \bub`nc ubwjrdpr` fihmwdn|f ubiunik xnwfngb`$xnwfngb` eb|nfi vnik efpbw`rjni,

  dnjn cn|f` {n{nilnwn ubw|bgru ef|r|ri jb en`nd gbiurj jrb|fmibw riurj

  dbikbuncrf pwbhbwbi|f jmi|rdbi ubwcnenp dn|fik$dn|fik xnwfngb` eb|nfi

  ubw|bgru) \blnwn knwf| gb|nw jrb|fmibw vnik efgbiurj riurj pbib`fufni fif ubwefwf

  enwf ufkn gnkfni rundn, vnfur1

  Gnkfni F 1 Enun Rdrd Wb|pmiebi

  Gnkfni FF 1 _wbhbwbi|f Jmi|rdbi

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  59/109

  2?

  Gnkfni FFF ubwefwf enwf 1

  Gnkfni FFF)n) 1 _bw|bp|f Jmi|rdbi ubwcnenp Uwbjbw _bdgniefik NGnkfni FFF)g) 1 _bw|bp|f Jmi|rdbi ubwcnenp Uwbjbw _bdgniefik G

  Enun vnik efjrdpr`jni riurj febiufhfjn|f jbgrurcni jmi|rdbi fif gbwn|n` enwf

  jrb|fmibw pnen gnkfni pwbhbwbi|f ubwcnenp uwbjbw gbnwfik) Cn|f` pbikm`ncni enun

  fif dbwrpnjni fipru pnen g`mj |bgb`nc jfwf #g`mj N pnen kndgnw 7)2& en`nd

  dnuwfj| CM^) \benikjni gnkfni pbw|bp|f njni efkrinjni riurj dbikbxn`rn|f

  pwmerj vnik efjmdpnwn|f #gbilcdnwjfik&, vnik dbwrpnjni fipru pnen g`mj

  |bgb`nc jnini #g`mj G pnen kndgnw 7)2& dnuwfj| CM^) Gbwfjru fif nen`nc

  xnwfngb`$xnwfngb` eb|nfi vnik gbwcn|f` efgnikri en`nd pbikbdgnikni pwmerj

  uwbjbw gbnwfik, vnik efkrinjni |bgnknf fubd$fubd pbwunivnni en`nd jrb|fmibw1

  Ungb` 5)>) Xnwfngb`$xnwfngb` Eb|nfi Uwbjbw gbnwfik)

  Im) Efdbi|f Xnwfngb` Eb|nfi Imun|f!

  >) _bwhmwdnilb

  Jbdrencni lnwn pbikmpbwn|fni _?>Ufenj pbw`r ubinkn bj|uwn riurj pbikmpbwn|fni _?7Jblbpnuni jbwan uwbjbw _?>Undpf`ni gbiurj dbinwfj _>7

  8) Erwngf`fuv Uncni `ndn nunr n{bu _>53) \bwxflbngf`fuv

  Lnwn pbwn{nuni drenc _>2Drenc en`nd pbivfdpnini _>8

  6) _wflb Cnwkn wb`nufh drwnc _>;!&1 imun|f _SS dbiriarjni rwruni fubd pbwunivnni en`nd jrb|fmibw vnik ef|bgnwjni)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  60/109

  2>

  _biab`n|ni nunr fiubwpwbun|f enwf jb|b`rwrcni xnwfngb`$xnwfngb` eb|nfi efrwnfjni

  |bgnknf gbwfjru1

  Ungb` 5)7) Fiubwpwbun|f Xnwfngb`$xnwfngb` Eb|nfi Uwbjbw Gbnwfik)

  Im) Xnwfngb` Fiubwpwbun|f

  >) Jbdrencni lnwn pbikmpbwn|fni

  Jbdrencni pbikkrinni uwbjbw |banj dr`nf

  |bu$rp pnen jmdpmibi |ndpnf jmdpmibi

  enpnu ubw`bpn|) En`nd cn` fif, ubwdn|rj

  pbw`r ufenjivn dbikkrinjni ubinkn

  dnir|fn en`nd lnwn pbikmpbwn|fni uwbjbw)

  7)Ufenj pbw`r ubinkn bj|uwn riurj

  pbikmpbwn|fni

  Ubinkn nunr bibwkf vnik efpnjnf riurj

  dbikkbwnjni pmwm| pbibjni)

  ?) _bknikni ivndni

  _bknikni ivndni jbufjn db`njrjni pwm|b|

  pb`bpn|ni jmdpmibi1 ufenj ubwn|n `flfi nunr

  jbwn| jbufjn efkbikknd |bwun |b|rnf ebikni

  efdbi|f kbikkndni unikni dnir|fn)

  >>) Undpf`ni {nwin dbinwfj

  Envn unwfj eni pbindpf`ni hf|fj pwmerj

  enwf |bkf jmdpm|f|f {nwin vnik

  efpbw|bp|fjni m`bc jmi|rdbi)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  61/109

  27

  Im) Xnwfngb` Fiubwpwbun|f

  >7) Undpf`ni gbiurj dbinwfjJbfiencni nunr envn unwfj pwmerj |blnwn

  hf|fj vnik efpbw|bp|fjni m`bc jmi|rdbi)

  >5) Uncni ubwcnenp jmwm|[email protected]|ni `rnw uwbjbw ef`npf| m`bc pb`npf|

  vnik gf|n dbikrwnikf `nar jmwm|f)

  >2) Lnwn pbwn{nuni drenc

  Riurj pbwn{nunivn cnivn lrjrp efgbwf

  pb`rdn| |blrjrpivn nknw jmdpmibi ufenj

  lbpnu nr| nunr gbwebgr)

  >8) Drenc en`nd pbivfdpnini

  Lnwn pbivfdpnini jbufjn uwbjbw ufenj

  efkrinjni, vnfur efgmikjnw |bufnp

  jmdpmibi |bcfikkn ufenj pbw`r ubdpnu

  vnik gb|nw riurj dbivfdpnivn)

  >;) Cnwkn pwmerj vnik wb`nufh drwnc

  If`nf rnik vnik cnwr| efjb`rnwjni riurj

  dbdgb`f pwmerj, wb`nufh drwnc riurj

  |bgrnc uwbjbw gbnwfik rjrwni )>)>) _wbhbwbi|f pnen Jrb|fmibw Uncnp Raf Lmgn

  _nen uncnp raf lmgn fif, ard`nc jrb|fmibw vnik ef|bgnwjni |bgnivnj

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  62/109

  2 eni if`nf

  |fkifhfjni|f 2") Jnwbin |ndpb` vnik enpnu efm`nc en`nd uncnp raf lmgn fif

  |bgnivnj 76 grnc, dnjn ebwnanu jbgbgn|ni #eh& 4 76> 4 73)

  Cn|f` pbwcfurikni raf xn`fefun| |b`bikjnpivn enpnu ef`fcnu pnen `ndpfwni1 cn|f`

  pbwcfurikni Raf Xn`fefun| N`nu Rjrw) Npngf`n if`nf jmbhf|fbi jmwb`n|f riurj |bdrn

  fubd xnwfngb` ef nun| ub`nc efcfurik, dnjn `nikjnc |b`niaruivn nen`nc dbibiurjni

  nikjn jmwb`n|f ubwjblf` #w jwfuf|& vnik enpnu efnikknp lrjrp ufikkf |bgnknf

  fiefjnumw nenivn jmi|f|ubi|f niunwn |jmw fubd pbw xnwfngb` ebikni |jmw fubd

  jb|b`rwrcni)

  If`nf w juwfuf| enpnu eflnwf db`n`rf ungb` w jwfuf| vnik ubwenpnu pnen `ndpfwni1 Ungb`

  Nlrni eni wbjmdbien|f) Lnwn db`fcnu nikjn jwfuf| nen`nc ebikni db`fcnu if`nf w

  pnen gnwf| ebwnanu jbgbgn|ni #I$>& eni ufikjnu |fkifhfjni|f 2") Gf`n if`nf jmwb`n|f

  `bgfc ufikkf enwf nikjn jwfuf| pnen ungb`, dnjn cn` fif dbiriarjjni gnc{n

  pbwivnunni$pbwivnunni ubw|bgru dbdf`fjf xn`fefun| jmi|uwrj) Nwufivn, ubwenpnu

  jmi|f|ubi|f fiubwxn` pbwivnunni$pbwivnunni ubw|bgru riurj dbikrjrw n|pbj vnik

  |ndn #\fiknwfdgri, >636&) Cn|f` raf xn`fefun| jrb|fmibw gnkfni pwbhbwbi|fjmi|rdbi riurj uncnp raf lmgn jrb|fmibw enpnu ef`fcnu en`nd ungb` gbwfjru fif1

  Ungb` 5)5) Raf Xn`fefun| _wbhbwbi|f enwf _bikrdpr`ni Jrb|fmibw Uncnp Raf Lmgn)

  Im) Nuwfgru Jbgrurcni Jmi|rdbi If`nf w Jbu)

  >) Jbdrencni lnwn pbikmpbwn|fni ?,58> Xn`fe

  7) Ufenj pbw`r ubinkn bj|uwn riurj pbikmpbwn|fni ?,538 Xn`fe

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  63/109

  25

  Im) Nuwfgru Jbgrurcni Jmi|rdbi If`nf w Jbu)

  5) Cn|f` pbikbwanni uwbjbw ufenj dbwr|nj jmdpmibi ?,23? Xn`fe

  2) Ef`bikjnpf knknik riurj pbknikni ?,562 Xn`fe

  8) Rjrwni uwbjbw enpnu ef|b|rnfjni ?,5;5 Xn`fe

  ;) Gmgmu uwbjbw wfikni ?,2;6 Xn`fe

  3) Ef`bikjnpf jmdpmibi undgncni ?,5;? Xn`fe

  6) Ufenj dbdgncnvnjni en`nd pbdnjnfni nunr ndni ?,576 Xn`fe

  >?) _bknikni ivndni ?,583 Xn`fe

  >>) [nwin dbinwfj ?,>7) Undpf`ni gbiurj dbinwfj ?,55< Xn`fe

  >5) Uncni ubwcnenp jmwm|f ?,2) Lnwn pbwn{nuni drenc ?,58> Xn`fe

  >8) Drenc en`nd pbivfdpnini ?,2?; Xn`fe

  >;) Cnwkn wb`nufh drwnc ?,725 Uej Xn`fe

  w Jwfuf| #ungb`& ?,> eni _>; jnwbin jbern fubd

  pbwunivnni dbdprivnf if`nf w pbnw|mi `bgfc jblf` enwf w jwfuf| #ungb`& vnfur ?,>)>);)?

  en`nd dmer` wb`fngf`fuv nin`v|f| ebikni dmeb` N`pcn Lwmignlc) If`nf rafwb`fngf`fun| vnik effikfijni enpnu ef`fcnu pnen if`nf n`pcn lmbhhflfbiu) Dbirwru

  Jnp`ni eni \nllrqm en`nd \r|fniewf #7??>&, gb|nwivn jmbhf|fbi wb`fngf`fun| vnik

  cnwr| efdf`fjf m`bc |rnur n`nu rjrw nen`nc ?,;) Dnjn npngf`n efgn{nc ?,; n`nu rjrw

  ubw|bgru ufenj enpnu efkrinjni eni cnwr| efwbxf|f)

  Ebikni efjb`rnwjnivn fubd pbwunivnni _>> eni _>;, dnjn pbikrafni wb`fngf`fun|

  riurj pwbhbwbi|f jmi|rdbi fif ef`njrjni |bgnivnj ern jn`f pbikrafni) Riurj

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  64/109

  22

  pbikrafni pbwundn, |bdrn fubd efkrinjni riurj pbikrafni wb`fngf`fun| eni

  pbikrafni jbern ef`njrjni ebikni ern fubd pbwunivnni vnik ufenj xn`fe

  efjb`rnwjni enwf pbikrafni wb`fngf`fun|) _nen pbikrafni jrb|fmibw pbwundn, ubw`fcnu

  gnc{n wb`fngf`fun| riurj gnkfni pwbhbwbi|f enwf jb$76 jrb|fmibw vnik dn|fik$

  dn|fik ubwefwf enwf >; fubd pbwunivnni ubw|bgru nen`nc ?,;> eni _>; dbiriarjni if`nf n`pcn lmbhhflfbiu

  |bgb|nw ?,;87) Ebikni ebdfjfni jnwbin cn|f` pbikrafni wb`fngf`fun| pwbhbwbi|f

  `bgfc enwf ?,;, dnjn n`nu rjrw vnik gbwrpn jrb|fmibw pwbhbwbi|f ubw|bgru wbn`fg`b

  eni enpnu efkrinjni)

  5)>)>)5) Jblrjrpni \ndpb`

  Ard`nc |ndpb` dfifdrd vnik cnwr| efjrdpr`jni en`nd pbib`fufni fif, |b|rnf

  ebikni jbubunpni Gbwimr`f, eni ebikni dbdpbwcnufjni ard`nc |ndpb` vnik ub`nc

  ubwjrdpr` |bgb`rdivn eni unwnh |fkifhfjni|f 2" #`fcnu ungb` 5)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  65/109

  28

  5)>)>)8) Raf Xn`fefun| Jrb|fmibw _wbhbwbi|f

  Cn|f` raf xn`fefun| jrb|fmibw gnkfni pwbhbwbi|f jmi|rdbi riurj uncnp njcfw fif

  enpnu ef`fcnu en`nd ungb` gbwfjru fif1

  Ungb` 5)2) Raf Xn`fefun| _wbhbwbi|f enwf _bikrdpr`ni Jrb|fmibw Uncnp Njcfw)

  Im) Nuwfgru Jbgrurcni Jmi|rdbi If`nf w Jbu)

  >) Jbdrencni lnwn pbikmpbwn|fni ?,

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  66/109

  2;

  5)>)7) _bif`nfni _wmerj M`bc Jmi|rdbi #_bw|bp|f&

  Riurj dbienpnujni enun ubiunik gwbilcdnwjfik pwmerj vnik dbwrpnjni fipru

  CM^ pnen g`mj |bgb`nc jnini, dnjn efgbiurj jrb|fmibw riurj dbikbuncrf

  pbif`nfni jmi|rdbi ubwcnenp pwmerj vnik efjmdpnwn|f) Fubd$fubd pbwunivnni

  en`nd gnkfni bxn`rn|f pwmerj fif nen`nc |bard`nc >; fubd, |ndn |bpbwuf ard`nc

  eni abif| pbwunivnni pnen gnkfni pwbhbwbi|f vnik arkn gbward`nc >; grnc) Njni

  ubunpf lnwn pbikf|fni jrb|fmibw pnen gnkfni pbw|bp|f fif gbwgben ebikni lnwn

  pbikf|fni gnkfni pwbhbwbi|f) Afjn pnen jrb|fmibw gnkfni pwbhbwbi|f wb|pmiebi

  efdfiun pbienpnu dbikbinf ufikjnu jbpbiufikni xnwfngb` eb|nfi, dnjn pnen

  gnkfni pbw|bp|f fif wb|pmiebi efdfiunf pbienpnu dbikbinf ufikjnu jbprn|ni

  dbwbjn ubwcnenp pwmerj |babif| vnik ub`nc dbwbjn krinjni |bgb`rdivn)

  _bw|bp|f jmi|rdbi efenpnujni enwf pbif`nfni wb|pmiebi ubwcnenp ern pwmerj

  uwbjbw gbnwfik vnik ub`nc efubiurjni) \bgb`rd dbdgbwfjni pbif`nfni #pbw|bp|f&,

  wb|pmiebi efdfiun riurj dbilmgn dbikkrinjni uwbjbw gbnwfik ubw|bgru |nur$

  pbw|nur ubw`bgfc encr`r) Cn` fif ef`njrjni riurj dbikrwnikf gfn| en`nd

  dbdgbwfjni pbw|bp|fivn) Jbern pwmerj uwbjbw vnik efjmdpnwn|fjni nen`nc

  |bgnknf gbwfjru1

  >) UwbjbwGbnwfik R`fw Jmixbi|fmin`Uwbjbw abif| fif nen`nc uwbjbw vnik ub`nc gbwbenw ef jn`nikni jmi|rdbi

  pbikkrin uwbjbw |blnwn rdrd, efdnin |f|ubd jbwanivn dbikkrinjni gnunik

  r`fw |bgnknf pbikkbwnj ebikni ern nunr ufkn pbiknfu |bgnknf n`nu riurj

  db`bpn|jni jmdpmibi #`fcnu kndgnw >)>)&)

  7) UwbjbwGbnwfik R`fw Dnkibu Jmixbi|fmin`_bwgbenni vnik |fkifhfjni niunwn uwbjbw r`fw dnkibu fif ebikni uwbjbw r`fw

  jmixbi|fmin`, ubw`bunj pnen pwfi|fp jbwan enwf n`nu pbdgrjn nunr pb`bpn|

  jmdpmibivn) Efdnin pnen uwbjbw abif| fif ufenj dbikkrinjni `bikni pbiknfu

  db`nfijni dbikkrinjni |f`fiebw vnik ubwgrnu enwf dnkibu |bgnknf n`nu rundn

  pbdgrjn nunr pb`bpn| jmdpmibivn #`fcnu kndgnw >)7)&)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  67/109

  23

  5)>)7)>) _bw|bp|f pnen Jrb|fmibw Uncnp Raf Lmgn

  Jrb|fmibw vnik ef|bgnwjni riurj gnkfni pbw|bp|f fif dbwrpnjni |nur wnikjnfni

  ebikni jrb|fmibw gnkfni pwbhbwbi|f) Ebikni ebdfjfni jrb|fmibw vnik ef|bgnw

  nen`nc |bgnivnj

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  68/109

  26

  Enwf ungb` efnun| enpnu ef`fcnu gnc{n if`nf jmbhf|fbipbnw|mi gnkfni pbw|bp|f riurj

  pwmerj pbdgniefik N |bdrnivn gbwnen ef nun| if`nf w jwfuf|, |benikjni cn|f`

  pbwcfurikni if`nf jmbhf|fbipbnw|mi gnkfni pbw|bp|f riurj pwmerj pbdgniefik G

  ubwenpnu fubd pbwunivnni vnik ufenj xn`fe vnfur fubd _?3 eni _>;) Ebikni

  ebdfjfni fubd pbwunivnni gnkfni pbw|bp|f riurj pwmerj pbdgniefik N |bdrn

  efivnunjni xn`fe) \benikjni fubd pbwunivnni gnkfni pbw|bp|f riurj pwmerj

  pbdgniefik G, >2 fubd efivnunjni xn`fe eni ern efivnunjni ufenj xn`fe jnwbin

  if`nf jmbhf|fbipbnw|mi$ivn gbwnen ef gn{nc if`nf w jwfuf| #ungb &)

  5)>)7); fubd pbwunivnni riurj uwbjbw gbnwfik N #r`fw&

  dbdprivnf jmbhf|fbi wb`fngf`fun| pbw|bp|fivn |bgb|nw ?,;6)7)5) Jblrjrpni \ndpb`Ard`nc dfifdrd |ndpb` vnik cnwr| efjrdpr`jni nen`nc |ndn ebikni ard`nc

  vnik ub`nc efcfurik pnen gnkfni pwbhbwbi|f, |bgng jrb|fmibw pbw|bp|f fif

  dbwrpnjni |nur wnikjnfni ebikni jrb|fmibw gnkfni pwbhbwbi|f vnfur |bgnivnj 2?

  grnc) Ebikni ebdfjfni ard`nc jrb|fmibw n{n` vnik ef|bgnw |bgnivnj

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  69/109

  8?

  5)>)7)8) Raf Xn`fefun| Jrb|fmibw _bw|bp|f Uncnp Njcfw

  Raf xn`fefun| vnik ef`njrjni riurj pbw|bp|f jmi|rdbi ubwcnenp jbern pwmerj

  uwbjbw gbnwfik vnik efjmdpnwn|fjni, dbdgbwfjni cn|f` |bpbwuf vnik efuriarjni

  m`bc ungb` efgn{nc fif)

  Ungb` 5);) Raf Xn`fefun| _bw|bp|f enwf _bikrdpr`ni Jrb|fmibw #Uncnp Njcfw&)

  Im) Nuwfgru Jbgrurcni Jmi|rdbiUwbjbw N Uwbjbw G

  If`nf w Jbu) If`nf w Jbu)

  _?> Jbdrencni lnwn pbikmpbwn|fni ?,583 Xn`fe ?,5

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  70/109

  8>

  5)>)7);) Raf Wb`fngf`fun| Jrb|fmibw _bw|bp|f Uncnp Njcfw

  _bw|bp|f vnik ubwefwf enwf >; fubd pbwunivnni riurj uwbjbw gbnwfik N #r`fw&

  dbdprivnf jmbhf|fbi wb`fngf`fun| pbw|bp|fivn |bgb|nw ?,;7;) Riurj uwbjbw gbnwfik

  G #dnkibu& vnik ubwefwf enwf >2 fubd pbwunivnni dbdprivnf jmbhf|fbi wb`fngf`fun|

  |bgb|nw ?,;?7) Enwf jmbhf|fbi wb`fngf`fun| vnik efcn|f`jni, dnjn n`nu rjrw vnik

  gbwrpn jrb|fmibw ubw|bgru |blnwn jb|b`rwrcni ub`nc wb`fng`b riurj efkrinjni)

  5)7) _bikm`ncni Enun

  \bub`nc enun |fnp efm`nc, dnjn riurj |b`niaruivn efgbiurj dnuwfj| Cmr|b Mh

  ^r`nfuv #CM^&) Enun vnik efgrurcjni en`nd dnuwfj| CM^ fif nen`nc1

  >) Enun ubiunik jbgrurcni eni ufikjnu jbpbiufikni dn|fik$dn|fik jbgrurcniubw|bgru, vnik dbwrpnjni mrupru enwf enun pwbhbwbi|f jmi|rdbi) Enun fif

  iniufivn efubdpnujni en`nd g`mj |bgb`nc jfwf CM^)

  7) Enun ubiunik pbif`nfni nunr bxn`rn|f jmi|rdbi ubwcnenp ern pwmerj uwbjbwgbnwfik vnik efjmdpnwn|f #gbilcdnwjfik&, vnik dbwrpnjni mrupru enwf enun

  pbw|bp|f jmi|rdbi) Enun fif iniufivn efubdpnujni en`nd g`mj |bgb`nc jnini

  CM^)

  5)7)>) Ufikjnu Jbpbiufikni Jbgrurcni Jmi|rdbi #_wbhbwbi|f&

  En`nd pbikbdgnikni uwbjbw gbnwfik fif ub`nc efubunpjni gnc{n |bkdbi

  jmi|rdbi rundn vnik efurar nen`nc jn`nikni dbjnifj nunr mpbwnumw

  pbwgbikjb`ni mumdmufh eni dnirhnjurw, dnjn pbibiurni ufikjnu jbgrurcni

  jmi|rdbi cnivn efenpnujni enwf pbif`nfni pwbhbwbi|f wb|pmiebi jn`nikni

  jmi|rdbi ubw|bgru) Enun vnik ub`nc ubwjrdpr` |b`niaruivn njni efubiurjni ebwnanu

  jbpbiufikni eni gmgmu jmiuwfgr|fivn) _bwcfuriknivn dbikkrinjni wrdr| 7) |bgnknf gbwfjru1

  63,66

  2?

  2?

  >>

  >

  fIJ

  EJ

  "65,8>???86

  s

  EJEJGmgmu EJ

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  71/109

  87

  Cn|f` pbwcfurikni gmgmu ebwnanu jbpbiufikni efimwdn`f|n|fjni ebikni pbw|biun|b

  jmiuwfgr|f ufnp nuwfgru jbpbiufikni jmi|rdbi riurj jbdrefni efgbwf rwruni

  pwfmwfun| gbwe|nwjni |jn`n pwfmwfun| gmgmu jbpbiufikni ubwgb|nw cfikkn vnik

  ubwjblf`) Cn|f` pbwcfurikni gmgmu jbpbiufikni eni pwfmwfun| jbpbiufikni

  jmi|rdbi |b`bikjnpivn enpnu ef`fcnu pnen ungb` gbwfjru fif1

  Ungb` 5)3) Ufikjnu Jbpbiufikni Jbgrurcni Jmi|rdbi)

  Im Xnwfngb` Eb|nfi EJ ! GI ! _wfmwfun|

  >) Jbdrencni lnwn pbikmpbwn|fni 7) Uncni `ndn nunr n{bu 5,?7 ;,?> 7

  >

  >5) Lnwn pbwn{nuni drenc 7

  >2) Drenc en`nd pbivfdpnini

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  72/109

  8) Jbdrencni lnwn pbikmpbwn|fni

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  73/109

  85

  UwbjbwGbnwfik

  _bwhmwdnilb

  Cn|f`_bikbwanni

  UfenjDbwr|nj

  Jmdpmibi

  Ubinknvnik

  efjb`rnwjni

  |befjfu

  Jbdrencnien`nd

  lnwnpbikmpbwn|fni

  Jblbpnunien`nd

  pbdnjnfni

  Ufenj

  dbdgncnvnjni

  en`ndpbdnjnfni

  _bknikniivndni

  \bwxflbngf`fuv

  Lnwnpbwn{nuni

  drenc

  Erwngf`fuv

  N{bu-uncni

  `ndn

  Uncniubwcnenp

  jmwm|f

  Nb|ubucfl|

  Undpf`nigbiurj

  Hbnurwb

  Drencen`nd

  pbivfdpnini

  Rjrwnienpnu

  ef|b|rnfjni

  Dbdprivnf

  jmdpmibiundgncni

  _bwlbfxbe^rn`fuv

  Lmdhmwdnilb

  Ef`bikjnpfebikni

  knknikpbknikni

  Gmgmuuwbjbw

  wfikni

  Wb`fngf`fuv

  Kndgnw 5)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  74/109

  82

  Gbnwfik

  Wmen Kfkf

  Jwrj N|

  _bdf fcni

  hbnurwb vnik

  |b|rnf

  Dbbpn|jniGbnwfik

  Dbdgrjn Wmen

  Kfkf

  Dbdn|nik

  Jwrj N|

  \bu$Rp

  #Dbdn|nik pbiknfu

  pnengbnwfik&

  \bu$Rp

  #Dbdn|nik pbiknfu

  pnen Wmen Kfkf&

  \bu$Rp

  #Dbdn|nik pbiknfu

  pnen jwrj n|&

  Dbibjni pmwm| gbnwfik

  riurj dbdrnf

  dbbpn|jni

  Dbibjni n|

  riurj dbdrnf

  dbbpn|jni Wmen Kfkf

  \bu$Rp

  #Dbdn|nik pbiknfu

  fifbw pnen uwbjbw&

  Dbibwr|jni ubjnini

  |bcfikkngbnwfik ubw bpn|

  Dbibjni n| jb ennd

  |f fiebw |bcfikknjwrj n|

  ubwpn|nik

  Dbibwr|jni ubjnini

  |bcfikkn Wmen Kfkf

  ubw bpn|

  Gbnwfik

  ubw bpn|

  Wmen Kfkf

  ubw bpn|

  Jwrj N|

  ubwpn|nik

  Kndgnw 5)5) Nin`f|f| Hrik|f Eb|nfi

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  75/109

  88

  5)7)2) _bibunpni Jnwnjubwf|ufj Ubjif|

  _bibunpni jnwnjubwf|ufj ubjif| efdnj|rejni riurj dbwrgnc jbgrurcni jmi|rdbi

  vnik efivnunjni en`nd gncn|n jmi|rdbi #xmflb mh lrumdbw& jb en`nd gncn|n

  pngwfjn|f vnik gfn|n ef|bgru ebikni bikfibbwfik lcnwnlubwf|ufl|) _bibunpni

  jnwnjubwf|ufj ubjif| arkn dbwrpnjni rpnvn riurj dbwrgnc gncn|n jmi|rdbi vnik

  gbw|fhnu jrn`funufh dbianef |b|rnur vnik gbw|fhnu jrniufunufh |bcfikkn enpnu ubwrjrw)

  Gncn|n vnik ubwjrniufhfjn|f fif efindnjni ebikni jnwnjubwf|ufj ubjif|

  #bikfibbwfik lcnwnlubwf|ufl|&)

  Jnwnjubwf|ufj ubjif| vnik gbwcn|f` efgnikri en`nd pbikbdgnikni jmi|bp fif

  efenpnu ebikni db`njrjni |uref `fubwnurw eni ef|jr|f dbikbinf dblcnifln` eb|fki

  ubwrundn enwf |bkf efdbi|f eni cn|f` pbikrjrwni pbikrafni dnubwfn ) Jnwnjubwf|ufj

  ubjif| vnik gbwcn|f` efubwabdncjni enwf |bwnikjnfni jbgrurcni jmi|rdbi vnik

  ub`nc ubwfebiufhfjn|f nen`nc |bgnknf gbwfjru1

  Ungb` 5)>?) Jnwnjubwf|ufj Ubjif| UwbjbwGbnwfik)

  Im) Jnwnjubwf|ufj Ubjif| \nurni

  >) Jbjrnuni gncni jmi|uwrj|f Jkh-ld

  7

  7) Efdbi|f pmwm| pbibjni Df`fdbubw

  &

  ;) Dbjnif|db |f|ubd pbikkbwnj pmwm| pbibjni Gfinwv #? >&

  3) Abif| pb`npf| pbwdrjnni uwbjbw \unienw Gncni

  6) @nar jmwm|f gncni pb`npf| Dd-uncri

  >?) Gmgmu jb|b`rwrcni uwbjbw Kwnd

  >>) Jmdpmibi pbierjrik Gfinwv #? >&

  >7) Efdbi|f pbknikni Df`fdbubw

  >&

  >5) Jbjrnuni ubjni pmwm| pbibjni Jkh-ld7

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  76/109

  8;

  R`n|ni dbiknpn jnwnjubwf|ufj ubjif|$jnwnjubwf|ufj ubjif| ubw|bgru vnik

  efjbdgnikjni, enpnu efab`n|jni |bgnknf gbwfjru1

  >) Jbjrnuni gncni jmi|uwrj|f uwbjbw_bdf`fcni gncni jmi|uwrj|f uwbjbw njni |niknu gbwpbiknwrc jbpnen ufikjnu

  jbjrnuni eni jbn{buni uwbjbw, jnwbin abif| gncni gnjr njni dbibiurjni

  jbjrnuni eni rdrw pbikkrinni uwbjbw) \b`nfi gbwpbiknwrc jbpnen ufikjnu

  jbn{buni, arkn njni gbwpbiknwrc jbpnen gmgmu jb|b`rwrcni uwbjbw)

  7) Efdbi|f pmwm| pbibjniEfdbi|f pmwm| pbibjni njni gbwpbiknwrc jbpnen rjrwni pnianik dnrpri

  jben`ndni jmdpmibi vnik njni ef`bpn|jni |bcfikkn njni gbwpbiknwrc

  jbpnen jbbhf|fbini hrik|f uwbjbw vnik enpnu dbikbwanjni gbwgnknf rjrwni

  gbien jbwan nunr jmdpmibi)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  77/109

  83

  ;) Dbjnif|db |f|ubd pbikkbwnj pmwm| pbibjniDbjnif|db pbikkbwnj pnen uwbjbw pnen rdrdivn dbikkrinjni dbjnif|db

  pwfi|fp jmixbi|fmin` ebikni |f|ubd r`fw, gnfj r`fw |bkfufkn nunr r`fw uwnpb|frd

  vnik gbwhrik|f dbikrgnc knvn prunw dbianef knvn ubjni nunr unwfj |blnwn

  `fifbw) En`nd pbikbdgnikni uwbjbw fif njni eflmgn dbikkrinjni dbjnif|db

  `nfi |bgnknf |f|ubd pbikkbwnj pmwm| pbibjni, |bpbwf pwfi|fp jbwan |bdf$

  jmixbi|fmin` pibrdnufj nunr cfewm`fj ebikni cnwnpni jbdrencni eni

  jblbpnuni pbikbwanni uwbjbw enpnu ubwpbircf)

  3) Abif| pb`npf| pbwdrjnni uwbjbw_bibiurni abif| pb`npf| uwbjbw gbwpbiknwrc pnen abif| pbwn{nunivn,

  jbuncnini ubwcnenp jmwm|f eni pbindpf`ni uwbjbw efdnin jmi|rdbi njni

  `bgfc ubwunwfj jbpnen pwmerj vnik drenc efwn{nu, uncni jmwm|f eni

  dbdprivnf pbindpf`ni vnik dbinwfj) \bgnkfni gb|nw uwbjbw gbnwfik riurj

  jbpbw`rni pbwgbikjb`ni wfikni dbikkrinjni gncni pb`npf| vnik |ndn vnfur

  `npf|ni lcwmdfrd)

  6) @nar jmwm|f gncni pb`npf|@nar jmwm|f riurj gncni pb`npf| uwbjbw riurj dbibiurjni jbuncnini ubwcnenp

  jmwm|f pnen jmi|uwrj|f uwbjbw vnik njni dbdpbiknwrcf pr`n ubwcnenpjbn{buni uwbjbw)

  >?) Gbwnu jb|b`rwrcni uwbjbwJbwfiknini pwmerj nen`nc |n`nc |nur jbfikfini enwf jmi|rdbi) Gbwnu uwbjbw

  dbwrpnjni jnwnjubwf|ufj ubjif| enwf |rnwn jmi|rdbi ubw|bgru) Gbwnu uwbjbw

  njni gbwpbiknwrc pnen ubinkn vnik efkrinjni jbufjn dbikmpbwn|fjni

  hrik|fivn) Jmi|rdbi njni lbiebwrik dbivrjnf pwmerj vnik wfikni

  |bcfikkn dbdrencjni en`nd pbikkrinnivn)>>) Jmdpmibi pbierjrik

  _bwnilnikni jmdpmibi pbierjrik ef`njrjni riurj dbdpbw`rn| lnjrpni

  abif| pbjbwanni vnik enpnu efjbwanjni m`bc uwbjbw gbnwfik ubw|bgru)

  Jmdpmibi efgrnu ubwpf|nc ebikni |f|ubd uwbjbw rundn, njni ubunpf enpnu

  dbianef |nur |f|ubd ebikni dbjnif|db gmikjnw pn|nik jmi|uwrj|f uwbjbw gf`n

  efpbw`rjni)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  78/109

  86

  >7) Efdbi|f knknik pbknikni_bwnilnikni gbiurj enwf knknik pbknikni enwf |bkf efdbi|f dnrpri gncni

  vnik efkrinjni njni |niknu gbwpbiknwrc pnen jbivndnini eni jbndnini

  pbikkrin uwbjbw)

  >5) Jbjrnuni ubjni pmwm| pbibjniJbjrnuni ubjni pmwm| pbibjni efivnunjni en`nd |nurni Jkh-ld7) Jbjrnuni

  ubjni efnwufjni |bgnknf ubjnini dnj|fdn` vnik gf|n efgbwfjni m`bc pmwm|

  pbibjni riurj dbiemwmik gn|b ubdpnu jmdpmibi ubwpn|nik)

  5)7)8) _bdgbiurjni Dnuwfj|Cmr|b Mh ^rn`fuv #CM^&

  En`nd dbdgbiurj dnuwfj| pbwnilnikni pwmerj #CM^& fif dbdgrurcjni fipru

  niunwn `nfi1 jbgrurcni jmi|rdbi eni ufikjnu jbpbiufiknivn, jnwnubwf|ufj ubjif|

  cn|f` ubwabdncni enwf jbgrurcni jmi|rdbi, pbif`nfni nunr bxn`rn|f ubwcnenp

  pwmerj vnik efjmdpnwn|f, pbibiurni wb`n|f xnwfngb` eb|nfi ebikni jnwnjubwf|ufjubjif|, jmwb`n|f niunw jnwnjubwf|ufj ubjif| eni unwkbu ufnp jnwnjubwf|ufj ubjif|)

  5)7)8)>) Jbgrurcni Jmi|rdbi eni Ufikjnu Jbpbiufiknivn

  jbgrurcni vnik dbwrpnjni fipru enwf dnuwfj| Cmr|b Mh ^rn`fuv enwf

  pbikrdpr`ni enun pnen |rg gng 5)7)>) \benikjni pbikm`ncni riurj dbienpnujni

  ufikjnu jbpbiufikni enwf dn|fik$dn|fik jbgrurcni enpnu ef`fcnu pnen ungb` 5)3)

  Jbgrurcni ebikni ufikjnu jbpbiufikni vnik ub`nc efjbuncrf fif`nc vnik efanefjni|bgnknf nien|ni pbikbdgnikni uwbjbw)

  5)7)8)7) Jnwnjubwf|ufj Ubjif|

  Jnwnjubwf|ufj ubjif| vnik gbwcn|f` effebiufhfjn|f enwf |rnwn jmi|rdbi en`nd

  pbikbdgnikni pwmerj fif nen`nc |bgnivnj >5 grnc vnik |b`bikjnpivn enpnu

  ef`fcnu enwf ungb` 5)>?)

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  79/109

  ;?

  5)7)8) 2 riurj dbikkndgnwjni ufikjnu jbprn|ni dbwbjn) Cn|f`

  pbif`nfni jmi|rdbi enpnu ef`fcnu pnen ungb` 5)6)

  5)7)8)5) _bikrjrwni Jnwnjubwf|ufj Ubjif| vnik Efjmdpnwn|f

  Jnwnjubwf|ufj ubjif| enwf jbern uwbjbw vnik efgniefikjni efrjrw ebikni urarni

  |bgnknf |n`nc |nur dn|rjni en`nd pbibunpni unwkbu) Enwf pbikrjrwni$pbikrjrwni

  ubw|bgru njni efjbuncrf jbrikkr`ni |bjn`fkr| jb`bdncni enwf dn|fik$dn|fik

  pwmerj en`nd r|ncn dbdbircf jbgrurcni jmi|rdbi) Cn|f` pbikrjrwni enpnu

  ef`fcnu pnen ungb` gbwfjru fif1

  Ungb` 5)>>) _bwgniefikni Jnwnjubwf|ufj Ubjif| _wmerj vnik Efjmdpnwn|f)

  Im) Jnwnjubwf|ufj Ubjif|Uwbjbw _bdgniefik

  N G

  >) Jbjrnuni gncni jmi|uwrj|f 2?? #Gnan Urnik & 82? #Gnan Jnwgmi&

  7) Efdbi|f pmwm| pbibjni R`fw D>3 S >,2 R`fw D>3 S >,72

 • 8/2/2019 ANALISIS PENGEMBANGAN DESAIN KONSEP TREKER BEARING DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION

  80/109

  ;>

  efdbi|f uwbjbw en`nd pbib`fufni fif dbdnjnf uwbjbw ebikni rjrwni |unienw riurj

  pbwgbikjb`ni rdrd vnfur uwbjbw ebikni rjrwni < filcf) Cn` ubw|bgru ef`njrjni

  ebikni pbwufdgnikni cn|f` {n{nilnwn vnik dbiriarjni wnun$wnun jmi|rdbi

  dbikkrinjni uwbjbw ebikni rjrwni ubw|bgru)

  5)7)8)8) _bibiurni Wb`n|f Xnwfngb` Eb|nfi ebikni Jnwnjubwf|ufj Ubjif|

  Gnkfni fif dbiab`n|jni jbjrnuni crgrikni niunwn jbgrurcni jmi|rdbi vnik arkn

  dbwrpnjni xnwfngb` eb|nfi ebikni jnwnjubwf|ufj ubjif|) En`nd CM^ crgrikni fif

  ubw`bunj ef gnkfni ubiknc #gneni& dnuwfj|) Cn|f` p