adab makanan dan minuman

Click here to load reader

Post on 18-Feb-2018

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Adab Makanan Dan Minuman

  1/20

  MATERIADAB/TATA CARA

  MAKAN DAN

  NDIDIKAN AGAMA ISLA

  KELAS VIII

 • 7/23/2019 Adab Makanan Dan Minuman

  2/20

  MAKAN DAN

  1. Berdoa Sebelum Makan danMinumJika kita akan memulai suatu aktiftas, sangat dianjurkan untuk

  memulainya dengan mengucapkan doa terlebih dahulu. Doa inikitamaksudkan untuk meminta bimbingan, petunjuk, danperlindungandari Allah st. !ak terkecuali dalam kegiatan makan dan minum.

  Artinya" #$a Allah berkahkan kepada kami ri%ki yang telah &ngkauberikan kepada kami dan jauhkan kami dari api neraka.'

  A. Adab makan dan

  minum

 • 7/23/2019 Adab Makanan Dan Minuman

  3/20

  (. Mencuci !angan

  Sebelum makan hendaknya kita mencucitangan terlebih dahulu. )al ini dimaksudkanuntuk menjaga kebersihan dan kesehatan

  karena besar kemungkinan tangan kita masihkotor dan mengandung kuman. *slam

  mengajarkan kita untuk selalu menjagakebersihan. *slam bahkan dengan jelas

  mengatakan baha kebersihan merupakansebagian dari iman.

 • 7/23/2019 Adab Makanan Dan Minuman

  4/20

  Rasul mena!a"kan #ada ki$a aa" ke$ikamakan %endakn&a

  menunakan $anan kanan' bukann&a $anan

  ki"i. (al ini dika"ena)kan s&ai$an ke$ika makanselalu menunakan $anan ki"in&a. Dan

  be"usa%ala% un$uk menambil makanan &an$e"deka$ $e"lebi% da%ulu. A#abila makanan

  &an disukai be"ada di l*kasi &an !au%'deka$kan makanan i$u $e"lebi% da%ulu' ba"u

  ki$a ambil.

  akan denan Menunakan Tanan KananMenambil Makanan &an Te"deka$ Da%ulu.

 • 7/23/2019 Adab Makanan Dan Minuman

  5/20

  ,. -ika Sebelum Makan Lu#a

  Be"d*a

  Maka bacalah, Basmallah di Tengah-tengah Saat Kita

  Makan Rasulullah saw. bersabda: yang artinya Jikasalah serang dari kamu makan, sebutlah dulu nama

  !llah.

  Maka "ika lu#a tidak membaca #ada awalnya,

  hendaknya membaca sewaktu ingat ditengah-

  tengah makan.$ %&.R. !bu 'awud(

 • 7/23/2019 Adab Makanan Dan Minuman

  6/20

  Jika kita sedang tidak selera makan atau tidak suka pada

  makanan yang disajikan, janganlah mencela makanantersebut.Akan lebih baik apabila kita diam dan tidak memakanmakanantersebut. +ada hakekatnya re%eki adalah pemberian dari Allah

  st.,sehingga apabila kita mencela makanan sama halnya kitamencelare%eki yang diberikan oleh Allah st. kepada kita.

  . JA-A- M&-/&0A

  MAA-A-

 • 7/23/2019 Adab Makanan Dan Minuman

  7/20

  etika makan, hendaknya seluruh makananyang disajikan harus kita habiskan.

  Jangan sampai ada yang tersisa karenamakanan itu mengandung berkah.

  arena tidak tahu di bagianmana berkah itu berada, maka kita harusmenghabiskan seluruhmakanan itu agar mendapatkan berkah.

  ABISKAN MAKANAN ANG DISA-IK

 • 7/23/2019 Adab Makanan Dan Minuman

  8/20

  2asulullah sa. mengajarkan bahaketika minum hendaknya

  kita tidak menghabiskannya dalam sekaliteguk. 3sahakan kitamenengguk minuman ( atau tegukan 4sebelum menghabiskannya.

  en%abiskan minuman d

  $euk

 • 7/23/2019 Adab Makanan Dan Minuman

  9/20

  Seringkali ketika makan, makanan yang disajikanmasihdalam keadaan panas mengepul. Malah adabeberapa orang yang

  hanya mau makan apabila nasi atau makananmasih tersaji dalamkeadaan panas. *slam mengajarkan untuk tidakmeniup makananyang masih panas. !unggulah beberapa saat

  hingga makanan itu agak dingin kita makan.

  . Tidak meniu# makanan #ana

 • 7/23/2019 Adab Makanan Dan Minuman

  10/20

  an Makan a$au Minum Sambil Be"di"i-alan

  Agama *slam mengajarkan untuk

  menghormati makanan denganmemakannya dalam keadaan dudukdan tidak bergerak.

  Makan dan minum sambil berjalanatau berdiri akan menghilangkankeberkahan yang berada dalammakanan tersebut.

 • 7/23/2019 Adab Makanan Dan Minuman

  11/20

  . Menak%i"i A5a"a Makan denan Be"dsebelum makan ki$a dia!a"kan un$uk

  etika selesai makan pun harus kitaakhiri dengan berdoa juga.

  Artinya" #Segala puji bagi Allah yangtelah memberikan kita makandan minum dan telah menjadikan kitaorang muslim.'

 • 7/23/2019 Adab Makanan Dan Minuman

  12/20

  1. Makan

  B. C6NT6( ADAB MAKAN DAN MINUM

 • 7/23/2019 Adab Makanan Dan Minuman

  13/20

  C*n$*% bena"

 • 7/23/2019 Adab Makanan Dan Minuman

  14/20

  C*n$*%sala%

 • 7/23/2019 Adab Makanan Dan Minuman

  15/20

  (. Minum

 • 7/23/2019 Adab Makanan Dan Minuman

  16/20

  C*n$*% bena"

 • 7/23/2019 Adab Makanan Dan Minuman

  17/20

  C*n$*% sala%

 • 7/23/2019 Adab Makanan Dan Minuman

  18/20

  ).

  em#raktikkan !dab akan

  'an inum dalam kehidu#an sehari-

  hari

  ADAB MAA-A- DA- M*-3MA- M&-323! *S0AM"

  1. Berdoa sebelum makan

  (. Mencuci tangan4. Makan dengan

  menggunakan tangankanan

  5. Jika lupa berdoa,hendaklah membaca

  basmalah meskiditengah6tengah makan.

  . !idak mencela makan

  7. Menghabiskan makanan

  yang disajikan8. !idak menghabiskan

  minuman dalam sekali teguk9. !idak meniup makanan yang

  panas:. !idak makan atau minum

  sambil berjalan1;.Mengakhiri makan dengan

  berdoa.

 • 7/23/2019 Adab Makanan Dan Minuman

  19/20

  D*S3S3-

 • 7/23/2019 Adab Makanan Dan Minuman

  20/20

  SEKIAN

  DAN

  TERIMAKASI(