absen siswa man_2 2015-2016.xls

Upload: lambay1685

Post on 07-Jul-2018

248 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  1/52

  DAFTAR WALI KELAS

  MTs NEGERI KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELAJARAN 2013 / 2014

  NO KELAS NAMA GURU NIP.

  1 VII-A AFFANDI PURNOMO, S.Ag 19570515 198303 1 004

  2 VII-B WIDARWATI, S.Pd 19710317 200501 2 001

  3 VII-C RIS PARISI, S.Pd -

  4 VII-D MAIMUNA MIRANTINI, S.P!" 19810527 200501 2 004

  5 VII- #NNI RNITA $, S.S, M.Pd 19781228 200710 2 005

  % VII-F SUCI $USWANDA#ANI, S.Pd -

  7 VII-& NURU' MABRURO, S.Pd 19770204 200701 2 023

  8 VII-( )AMI'ATUN M, S.PdI 19770509 200901 2 009

  9 VIII-A MU$(AMMAD ANSORI, M.Pd 19%80920 200501 1 001

  10 VIII-B D*+. ANN# WA(#UNIN&SI( 19%51023 199203 2 002

  11 VIII-C ARSIS RATRISNANI, S.Pd 19%%1028 199203 2 003

  12 VIII-D ISTIRO(A(, S.PdI 197%1109 200312 2 001

  13 VIII- $O (ADI SUMITRO, S 19740518 200%04 1 020

  14 VIII-F DWI A&US PRAST#OWATI, S.S -

  15 VIII-& INDANA U'FA, S.Pd -

  1% VIII-( U'AIC(A, S.Pd 19700830 200%04 2 010

  17 I-A D*!. AC( RIFAI 19%50%1% 200312 1 001

  18 I-B VA MUFATTIC(A, S.Pd 19751031 200501 2 003

  19 I-C INDRIANI SUTAMI, S.P!" -

  20 I-D N. NANI SUWARNI S, S.Ag 19%30504 199103 2 001

  21 I- MU$AMMA'A(, S.Ag 195%110% 198%03 2 001

  22 I-F D*+. T)IT)I$ FAD(I'A( 195%0531 198203 2 002

  23 I-& SITI NURROD'I#A(, S.Pd 19%00810 198703 2 001

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  2/52

  Probolinggo, 06 Juli 2013

  Kepala MTs Negeri

  Drs. HAIRUL SALEH, M.

  NIP. 19690126 19950

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  3/52

  D A F T A R N I L A I

  MADRASAH ALI!AH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELA"ARAN 2015 # 2016

  MAPEL KOMPETENSI DASAR

  KELAS : X-PDCI SEMESTER : Ganjil / Genap

  WALI KELAS : HENNY SETYAWATI, SP! NIP : "#$%""%$&%%'%"&%%%

  NOMORNAMA SISWA L/P

  KI-" KI-& KI-( KI-)KET

  *R*T IND*K O+ PD PAT G O+ PD PAT G *H LS PS PR P PT P PT

  1 4336 ACHMAD RIDLO ILAHI L

  2 4351  AINUN ISLAMIA P

  3 4363  ALIFIA SAFRIDA ARINI  P

  4 4368 ANDIK KHOIR*L IMAN L

  5 4376  ANISA RODHIYAH H. P

  6 4377  ANISA RUHMA SEKAR PUTRI  P

  7 4402 DAHLAN RHYMAHM*DI L

  8 4411 DHEA FITRIA SALSABELLA P

  9 4428 EKA OKTAFIANI  P

  10 4437 AI. AMR*LLAH L

  11 4443 FARIHA YUMNA A.H  P

  12 4448 FEINA FAIZAH NABILA P

  13 4455 HAIH AL WARITS N*R M L

  14 4456 HAIKAL IDRIS MA*LAHILA L

  15 4466 HUMAIROH FAUZIAH ROMLI  P

  16 4477 IN'AM MARDHIYAH P

  17 4481 INDHI AYUNDA PUTRI  P

  18 4501 LAYLA RAMADHAN NAFI'A P

  19 4511 M WILDAN M*+ARROK L

  20 4522 MIFTA AMIRINNISA P

  21 4537 M*HAMMAD CHANI TAMIMI RW L

  22 4538 M*HAMMAD HENDRA KHAIR*DDIN L

  23 4557 NAFISAH NURILLAH ALYA BUWAN  P

  24 4586 N**N M*HAMMAD RO0IS ANWAR L

  25 4587 ORYZA AMILUSSOLIHATI  P

  26 4614 ROSSY PERMATA SARI  P

  27 4620 SHADRINA ZATA GHAISANI AULIA P

  28 4626 SITI FITRIYATUR ROMADHONI  P

  29 4665 YAHYA RAKHIM*LLAH L

  La1i-la1i : "" KETERANGAN OB : OBSERVASI UH : ULANGAN HARIAN PJ : PROJEK

  Pe2e3p4an : "5 KI-1 s/ KI-2 : S!"#" 0 - 4 P$ : PENILAIAN $IRI LS : LISAN P% : POR%O&OLIO

  43la6 : Si78a   KI-3 s/ KI-4 : S!"#" 0 - 100 PA% : PENILAIAN AN%AR %E'AN PS : PENUGASANJG : JURNAL GURU PR : PRAK%EK

  : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  4/52

  ')*+),". P#*++ ((

  K)"#" 'AN 2 P#*++ G.. '"," P)#"""*

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP( 196003281987031002 NIP(

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  5/52

  D A F T A R N I L A I

  MADRASAH ALI!AH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELA"ARAN 2015 # 2016

  MAPEL KOMPETENSI DASAR

  KELAS : X-IPA *NGG*LAN " SEMESTER : Ganjil / Genap

  WALI KELAS : D2a M*NTI0AMAH, MM NIP : "#9$%'"&"##)%(&%%%

  NOMORNAMA SISWA L/P

  KI-" KI-& KI-( KI-)KET

  *R*T IND*K O+ PD PAT G O+ PD PAT G *H LS PS PR P PT P PT

  1 4343  AFRISKA PUTRI OKTARI  P

  2 4370  ANESTY WINNE SAFITRI  P

  3 4375  ANINDYA REFRINA RAHMATANTI  P

  4 4398 BERLIYANA WARDHATUS ZAKIYA P

  5 4399 CHINTYA SABELLA ROSADA P

  6 4400 CHOSIMAH ISKARIMAH  P

  7 4414 DIARNA DELA AGUSTIN  P

  8 4416 DINA NIRMALA HIDAYAH  P

  9 4417 DINATUL ISLAMIYA P

  10 4418 DINDA AYU MARBYLIANA P

  11 4451 GRASHELLA WIDI SUSANTI  P

  12 4459 HASANAH SUSILOWATI  P

  13 4479 INAYATUL FAJRIYAH  P

  14 4507 L*THI D*LHIKAM RAMADHAN L

  15 4514 MAQFIROH LIULIN NUHA P

  16 4518 MAULIDAH HASANAH  P

  17 4524 MILIATUN HASANAH  P

  18 4539 M*HAMMAD KHATAMI L

  19 4550 M*HHAMMAD KEALIN AL AK+ARY L

  20 4551 M*HYIDDIN AL GHOARY L

  21 4556 NADIYA ROSMILA P

  22 4567 NOANDA +AY* SAP*TRA L

  23 4569 NUR AFIFAH FEBRIANTI  P

  24 4574 NUR LAILA P

  25 4575 NUR LAILI  P

  26 4576 NUR LATIFA AL HUSNA P

  27 4579 NUR ROFI'ATUL CHOIRIYAH  P

  28 4580 NUR USWAH HIDAYATI  P

  29 4582 NURIYAH F. CELYNA RIZKULLOH  P

  30 4635 S*YAAN KARIM*LLAH I+N* AG*S L

  31 4652 *MAR AHID M*STOA L

  : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  6/52

  32 4671 YULINDA RAHMAWATI NINGSIH  P

  La1i-la1i : $ KETERANGAN OB : OBSERVASI UH : ULANGAN HARIAN PJ : PROJ

  Pe2e3p4an : &' KI-1 s/ KI-2 : S!"#" 0 - 4 P$ : PENILAIAN $IRI LS : LISAN P% : POR%O

  43la6 : (& Si78a   KI-3 s/ KI-4 : S!"#" 0 - 100 PA% : PENILAIAN AN%AR %E'AN PS : PENUGASANJG : JURNAL GURU PR : PRAK%EK

  ')*+),". P#*++ ((

  K)"#" 'AN 2 P#*++ G.. '"," P)#"""*

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP( 196003281987031002 NIP(

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  7/52

  D A F T A R N I L A I

  MADRASAH ALI!AH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELA"ARAN 2015 # 2016

  MAPEL KOMPETENSI DASAR

  KELAS : X-IPA *NGG*LAN & SEMESTER : Ganjil / Genap

  WALI KELAS : D27 AREI L*KMAN HAKIM, MP! NIP : "#99%'"##(%("%%%

  NOMORNAMA SISWA L/P

  KI-" KI-& KI-( KI-)KET

  *R*T IND*K O+ PD PAT G O+ PD PAT G *H LS PS PR P PT P PT

  1 4357 AK+AR S*LTHON MA0ARI L

  2 4372  ANGGI FITRI KUSUMA P

  3 4387  AUREL YLLONIA SAUMI  P

  4 4388  AYU WAHIDA NUR DIANA P

  5 4389  AYUNI MAULINA P

  6 4403 DELI INDAH LESTARI  P

  7 4409 DEVINKA DWI RAMADHANTI  P

  8 4422 DWI YULIANA ANGGRAINI  P

  9 4429 EKA SEPTA AMALIA R.A. P

  10 4449 IRLI PERDANA Y*SIAN L

  11 4474 IMROATUL KAMELIA P

  12 4478 INAYATI MACHSUS IZZA ADDIN  P

  13 4486 I.+AL HIDAYAT*LLAH L

  14 4490 ISMI AULIA AZIZAH  P

  15 4492 ISTIQOMAH VIDYANTI  P

  16 4494 JIHAN SAHILA P

  17 4509 M RO+Y *+AIDILLAH AL KA L

  18 4545 M*HAMMAD S**DI L

  19 4561 NISAUL KARIMAH  P

  20 4583 NURSIHRIYA P

  21 4617 SALSABILA QATRUNNADA P

  22 4631 SOFIA TULHOIRIA P

  23 4638 SYAFIRAH UNZILATIRRAHMAH  P

  24 4645 TITIN PUTRI ROHANIAH  P

  25 4651 ULFIANI  P

  26 4653 UNI SASTI HADIAH  P

  27 4657 VINA ANGGRAENI  P

  28 4662 WANDA AYU SUBHIAH M. P

  29 4674 YUNIAR WULANDARI  P

  La1i-la1i : ' KETERANGAN OB : OBSERVASI UH : ULANGAN HARIAN PJ : PROJEK

  Pe2e3p4an : &) KI-1 s/ KI-2 : S!"#" 0 - 4 P$ : PENILAIAN $IRI LS : LISAN P% : POR%O&OLIO

  43la6 : Si78a   KI-3 s/ KI-4 : S!"#" 0 - 100 PA% : PENILAIAN AN%AR %E'AN PS : PENUGASANJG : JURNAL GURU PR : PRAK%EK

  : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  8/52

  ')*+),". P#*++ ((

  K)"#" 'AN 2 P#*++ G.. '"," P)#"""*

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP( 196003281987031002 NIP(

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  9/52

  D A F T A R N I L A I

  MADRASAH ALI!AH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELA"ARAN 2015 # 2016

  MAPEL KOMPETENSI DASAR

  KELAS : X-IPA *NGG*LAN ( SEMESTER : Ganjil / Genap

  WALI KELAS : *MMA HANIK, SP!I NIP : -

  NOMORNAMA SISWA L/P

  KI-" KI-& KI-( KI-)KET

  *R*T IND*K O+ PD PAT G O+ PD PAT G *H LS PS PR P PT P PT

  1 4335 ACH SIHA+*DDIN MA+R*RI L

  2 4347 ACHMAD ENDY ERANSYAH L

  3 4352  AISYAH BIDARINA KARTONO  P

  4 4354  AISYAH NUR AINI  P

  5 4380  ANNISA NURIS FAJARIAH  P

  6 4383 ARI MILLENIA RAMADHAN L

  7 4433  ARLINDA P

  8 4386  AULIYAH NUR HABIBAH  P

  9 4404 DELLA AINURROHMAH  P

  10 4425 D*LKILI ARIE N*RROHMAN L

  11 4440 FARADILAH PUTRI DAMAYANTI  P

  12 4441 FARAH ALYA GAURISANGKAR  P

  13 4453 G*STIANA TRI RAHMAWATI L

  14 4475 IMROATUS SHOLIHAH AL JAMIL P

  15 4503 LINDAWATI  P

  16 4513 MAHARANI CAHYO PUTRI  P

  17 4516 MA*LANA ANANTA HERLAM+ANG L

  18 4517 MAULIANA YUNIARTI  P

  19 4519 MAULIDIA BELLA SYAFIROH  P

  20 4529 MOH RIAL AMIEN L

  21 4530 MOH SAI*RRIAL L

  22 4542 M*HAMMAD RIAL KHOMARISAMAN L

  23 4543 M*HAMMAD ROIS AMIN L

  24 4549 MUTAMIMAH P

  25 4558 NAUFAL DZAKI DAFFA ALHAQI  P

  26 4578 NUR RAIYAN JANNAH  P

  27 4608 RIY* M*HAMMAD ILHAMSYAH L

  28 4610 RIZQI WAHONO WAHYUNING PUS  P

  29 4612 ROSIDA ATIQA JAUZA P

  30 4615 SABILA ZAHRA UMAMY  P

  31 4639 SYAHDILA NURI FIRDAUSIA P

  : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  10/52

  La1i-la1i : "" KETERANGAN OB : OBSERVASI UH : ULANGAN HARIAN PJ : PRO

  Pe2e3p4an : &% KI-1 s/ KI-2 : S!"#" 0 - 4 P$ : PENILAIAN $IRI LS : LISAN P% : POR%

  43la6 : (" Si78a   KI-3 s/ KI-4 : S!"#" 0 - 100 PA% : PENILAIAN AN%AR %E'AN PS : PENUGASANJG : JURNAL GURU PR : PRAK%EK

  ')*+),". P#*++ ((

  K)"#" 'AN 2 P#*++ G.. '"," P)#"""*

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP( 196003281987031002 NIP(

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  11/52

  D A F T A R N I L A I

  MADRASAH ALI!AH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELA"ARAN 2015 # 2016

  MAPEL KOMPETENSI DASAR

  KELAS : X-IPA REG*LER " SEMESTER : Ganjil / Genap

  WALI KELAS : M*KHAMMAD ALWI, SP!I NIP : -

  NOMORNAMA SISWA L/P

  KI-" KI-& KI-( KI-)KET

  *R*T IND*K O+ PD PAT G O+ PD PAT G *H LS PS PR P PT P PT

  1 4353  AISYAH EKA BONITA P

  2 4358 ALDIO NANDA YOGI PRASETYA L

  3 4362  ALFIYA NURUL LAILI  P

  4 4367 ANDI RACHMAD CAHYOPRAKOSO L

  5 4369 ANDRI PRAY*GI L

  6 4385  AULIA LUTFI WARDANI P

  7 4405 DESI PRIHATIN KUSHANDAYANI  P

  8 4419 DINDA AYUNI PUTRI  P

  9 4420 DINI ALIYAH  P

  10 4430 EKO WAHY*DI L

  11 4438 AISAL AT*R ROHMAN L

  12 4460 HEVIKA APRELIA P

  13 4462 HIKMATUL ALIAH  P

  14 4463 HIKMATUL HUSNAH  P

  15 4497 LAILA LOITASARI L

  16 4502 LINDA KHUSNUL KHOTIMAH  P

  17 4504 LISTINA MILIEN  P

  18 4505 LUTFI ROHMANIAH  P

  19 4510 M ROSYID*L ANAM L

  20 4531 MOHAMMAD IKRI +AHAR*DIN L

  21 4540 M*HAMMAD L*KMAN*L HAKIM L

  22 4555 NADIA CHOIRUL ARIFAH  P

  23 4562 NISWAHUL ULIYAH  P

  24 4565 NORA DILLA QIBTIYAH  P

  25 4591 RADHIYYAH NUR AFIFAH  P

  26 4592 RAHMADANING KARIMATUN NISA P

  27 4593 RAMADANI NINIS LAILIYAH  P

  28 4600 RENY ASTRI ANGGRAINI  P

  29 4619 SEPTIKA DWI KARUNIA P

  30 4625 SITI FATIMAH  P

  31 4644 TITIK NUR FAIDA P

  : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  12/52

  32 4673 YUNIAR DYAH ANGGRAENI  P

  La1i-la1i : # KETERANGAN OB : OBSERVASI UH : ULANGAN HARIAN PJ : PROJ

  Pe2e3p4an : &( KI-1 s/ KI-2 : S!"#" 0 - 4 P$ : PENILAIAN $IRI LS : LISAN P% : POR%O

  43la6 : (& Si78a   KI-3 s/ KI-4 : S!"#" 0 - 100 PA% : PENILAIAN AN%AR %E'AN PS : PENUGASANJG : JURNAL GURU PR : PRAK%EK

  ')*+),". P#*++ ((

  K)"#" 'AN 2 P#*++ G.. '"," P)#"""*

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP( 196003281987031002 NIP(

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  13/52

  D A F T A R N I L A I

  MADRASAH ALI!AH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELA"ARAN 2015 # 2016

  MAPEL KOMPETENSI DASAR

  KELAS : X-IPA REG*LER & SEMESTER : Ganjil / Genap

  WALI KELAS : H*DAN *LIN N*HA, SP! NIP : -

  NOMORNAMA SISWA L/P

  KI-" KI-& KI-( KI-)KET

  *R*T IND*K O+ PD PAT G O+ PD PAT G *H LS PS PR P PT P PT

  1 4356  AJENG RANI WIDIA NINGRUM  P

  2 4415 DINA AMALIA P

  3 4423 DYAH AYU SUKMAWATI  P

  4 4426 EKA MAYA ANGGRAENI  P

  5 4436 FAHIRA GITA ANGGRAENI  P

  6 4439 FARA FEBI ISMIANTI  P

  7 4468 HUSNUL JANNAH  P

  8 4485 IP*NG WIDODO L

  9 4491 ISNAINI NUR AZIZAH  P

  10 4493 JAMIATUS SAFIRA P

  11 4495 KARINA TRIMEDYA TUNGGA DEWI  P

  12 4500 LATIFAH DEWI ANGGRAINI  P

  13 4515 MASLAHAH NURIL SYA'BANIAH  P

  14 4527 MOCH ANGGARA IRDIANSYAH L

  15 4535 M*HAMMAD ALI+ RAMADHAN L

  16 4547 M*HAMMAD YAID L

  17 4549 M*HAMMAD N*R ARHAN L

  18 4581 NURHAYATI  P

  19 4594 RAMADHANI L

  20 4597 RANI PUTRI AYU  P

  21 4607 RIZKY ELIS FIRNANDA P

  22 4609 RUVIANA P

  23 4622 SINTA ISLAHUS SA'ADAH  P

  24 4624 SITI AISYAH  P

  25 4628 SITI NUR AISYAH  P

  26 4629 SITI SOLEHA P

  27 4633 SONIA ROBIATUL ADAWAIYAH  P

  28 4634 SRI HANDAYANI  P

  29 4636 SULASTRI  P

  30 4640 SYAHR*L AG*STIAWAN L

  31 4643 SYAMSIAR N*R ADITAMA L

  : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  14/52

  32 4661 WAHYU NINGSIH QOMARIYAH  P

  33 4669 YULIA AYU RICASIWI  P

  La1i-la1i : 5 KETERANGAN OB : OBSERVASI UH : ULANGAN HARIAN PJ : PROJE

  Pe2e3p4an : &' KI-1 s/ KI-2 : S!"#" 0 - 4 P$ : PENILAIAN $IRI LS : LISAN P% : POR%O

  43la6 : (( Si78a   KI-3 s/ KI-4 : S!"#" 0 - 100 PA% : PENILAIAN AN%AR %E'AN PS : PENUGASANJG : JURNAL GURU PR : PRAK%EK

  ')*+),". P#*++ ((

  K)"#" 'AN 2 P#*++ G.. '"," P)#"""*

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP( 196003281987031002 NIP(

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  15/52

  D A F T A R N I L A I

  MADRASAH ALI!AH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELA"ARAN 2015 # 2016

  MAPEL KOMPETENSI DASAR

  KELAS : X-IPA REG*LER ( SEMESTER : Ganjil / Genap

  WALI KELAS : *DI ROKHMAN, SP! NIP : -

  NOMORNAMA SISWA L/P

  KI-" KI-& KI-( KI-)KET

  *R*T IND*K O+ PD PAT G O+ PD PAT G *H LS PS PR P PT P PT

  1 4344 AHMAD AKHMAL L

  2 4355  AJENG MELIASARI  P

  3 4374  ANGGRENI INDAH DAMAYANTI  P

  4 4393 +ASIR L

  5 4397 BERLIAN FEBRINA AMIR  P

  6 4406 DESIAH AJENG NUR FADILA P

  7 4424 DYAH KINASIH CAHYANING SARI  P

  8 4454 HAID NA*AL L

  9 4473 IMAM KALYO+I L

  10 4488 IRMA MAYANG SARI  P

  11 4489 ISMATUL MAHMUDAH  P

  12 4496 LAELY DWI RAHMAWATI  P

  13 4499 LARASTIANA DEWI  P

  14 4506 LUTFIATUL KARIMAH  P

  15 4520 MAYA ALYDYA Z. P

  16 4525 MIS+AH*L H*DA L

  17 4552 M*I+*R ROHMAN L

  18 4559 NENI AYU WARDANI  P

  19 4560 NIKE FADILAH PUTRI  P

  20 4584 NURUL MUKAROMAH LUTFIATUL P

  21 4589 PRAMESTI WIDIA KIRANA P

  22 4596 RANI ANDILIANA P

  23 4601 RINDI PUTRI DWI CHANA P. P

  24 4606 RISMA AYU KARTIKA P

  25 4621 SHERINA P

  26 4627 SITI HOLIFAH  P

  27 4647 TRI SETYO WI+OWO L

  28 4650 UCIK NURUL HIDAYATI  P

  29 4655 UUT VITA AYUNINGRUM P

  30 4656 VELA MAGHFIROH  P

  31 4667 YASID*L +*STOMY L

  : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  16/52

  32 4676 AIN*L *MAM L

  La1i-la1i : # KETERANGAN OB : OBSERVASI UH : ULANGAN HARIAN PJ : PROJ

  Pe2e3p4an : &( KI-1 s/ KI-2 : S!"#" 0 - 4 P$ : PENILAIAN $IRI LS : LISAN P% : POR%

  43la6 : (& Si78a   KI-3 s/ KI-4 : S!"#" 0 - 100 PA% : PENILAIAN AN%AR %E'AN PS : PENUGASANJG : JURNAL GURU PR : PRAK%EK

  ')*+),". P#*++ ((

  K)"#" 'AN 2 P#*++ G.. '"," P)#"""*

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP( 196003281987031002 NIP(

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  17/52

  D A F T A R N I L A I

  MADRASAH ALI!AH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELA"ARAN 2015 # 2016

  MAPEL KOMPETENSI DASAR

  KELAS : X-IPS *NGG*LAN SEMESTER : Ganjil / Genap

  WALI KELAS : ANIK P*RGIATIARA, SP! NIP : -

  NOMORNAMA SISWA L/P

  KI-" KI-& KI-( KI-)KET

  *R*T IND*K O+ PD PAT G O+ PD PAT G *H LS PS PR P PT P PT

  1 4338  ADELIA AGUSTIN NURAINI  P

  2 4373  ANGGITA NUR INDAHSARI  P

  3 4378  ANISA TSANIYARACHMA P

  4 4384 ARIE IMAN S*SANTO L

  5 4394 +ASKHORO ADI SAP*TRO L

  6 4396 BELLA SUSI FEBRIYANTI  P

  7 4412 DHEA RIZQI FAJARWATI  P

  8 4431 ENCIK MOCHAMMAD M*STOA ALAMSYA L

  9 4434 ERWIN DIAN WIAYA L

  10 4444 ARIS N*R RAHMAN L

  11 4445 FASYA TIARA MEILENIA P

  12 4464 HILMIATUL AZIZA P

  13 4465 HOIRUN NISAK  P

  14 4472 ILHAM RAMADHAN L

  15 4546 M*HAMMAD SYAHR*L RAMADHAN L

  16 4585 N*R*L RISALAH L

  17 4602 RIO AG*SIAN ARI PRAYOGO L

  18 4605 RISKA AGATHA NINGRUM  P

  19 4616 SAFIRA SALSABILA AL GHIFFARI  P

  20

  La1i-la1i : # KETERANGAN OB : OBSERVASI UH : ULANGAN HARIAN PJ : PROJEK

  Pe2e3p4an : "% KI-1 s/ KI-2 : S!"#" 0 - 4 P$ : PENILAIAN $IRI LS : LISAN P% : POR%O&OLIO

  43la6 : "# Si78a   KI-3 s/ KI-4 : S!"#" 0 - 100 PA% : PENILAIAN AN%AR %E'AN PS : PENUGASANJG : JURNAL GURU PR : PRAK%EK

  ')*+),". P#*++ ((

  K)"#" 'AN 2 P#*++ G.. '"," P)#"""*

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP( 196003281987031002 NIP(

  : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  18/52

  D A F T A R N I L A I

  MADRASAH ALI!AH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELA"ARAN 2015 # 2016

  MAPEL KOMPETENSI DASAR

  KELAS : X-IPS REG*LER " SEMESTER : Ganjil / Genap

  WALI KELAS : M*SLIHAT*R RAHMAH, SA; NIP : "#$("&%$&%%'%"&%%'

  NOMORNAMA SISWA L/P

  KI-" KI-& KI-( KI-)KET

  *R*T IND*K O+ PD PAT G O+ PD PAT G *H LS PS PR P PT P PT

  1 4339  ADELIA NIZA YULIANTI S. P

  2 4340  ADELIA SUHARSONO  P

  3 4342  AFRILIA DIAN KUSUMA P

  4 4346 AHMAD A*I HIDAYAT*LLAH L

  5 4350 AHMAD YASIN L

  6 4361  ALFIATUS SOLEHA P

  7 4366  AMELIA FEBRIYANTI  P

  8 4371 ANGGA WIAYA L

  9 4381  APRILIA KARLINDASARI  P

  10 4382 ARDIANTA PRATAMA P*TRA L

  11 4391 BAHRAIN ADELA SALSABILA P

  12 4395 +AY* DWI P*TRA L

  13 4407 DESY DWI ANGGRAENI  P

  14 4410 DEWI FAROHA P

  15 4458 HASAN DWI CAHYO L

  16 4469 H*SN*L YA.IN L

  17 4471 ILHAM LIK* PAL*PI L

  18 4476 IMRON MA*LANA L

  19 4482 INDRI NUR FADILAH  P

  20 4528 MOCHAMMAD IRMAN MADANI L

  21 4548 M*HAMMAD *LKILI L

  22 4572 NUR HASANAH  P

  23 4577 N*R RAHMAT L

  24 4603 RIRIN EKA WAHYUNI  P

  25 4611 ROSADA LAITATUS SYAKBANYA P

  26 4613 ROSSA PERMATA SARI  P

  27 4623 SITI AFWIYEH  P

  28 4630 SOFI RAHMAWATI  P

  29 4646 TO+Y HARSENA K*RNIAWAN L

  30 4654 USWATUN HASANAH  P

  La1i-la1i : "( KETERANGAN OB : OBSERVASI UH : ULANGAN HARIAN PJ : PROJEK

  Pe2e3p4an : "$ KI-1 s/ KI-2 : S!"#" 0 - 4 P$ : PENILAIAN $IRI LS : LISAN P% : POR%O&OLIO

  : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  19/52

  43la6 : (% Si78a   KI-3 s/ KI-4 : S!"#" 0 - 100 PA% : PENILAIAN AN%AR %E'AN PS : PENUGASANJG : JURNAL GURU PR : PRAK%EK

  ')*+),". P#*++ ((

  K)"#" 'AN 2 P#*++ G.. '"," P)#"""*

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP( 196003281987031002 NIP(

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  20/52

  D A F T A R N I L A I

  MADRASAH ALI!AH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELA"ARAN 2015 # 2016

  MAPEL KOMPETENSI DASAR

  KELAS : X-IPS REG*LER & SEMESTER : Ganjil / Genap

  WALI KELAS : RATNA ANGGARANINGTYAS, SP! NIP : "#$&%(%$&%%'%"&%%)

  NOMORNAMA SISWA L/P

  KI-" KI-& KI-( KI-)KET

  *R*T IND*K O+ PD PAT G O+ PD PAT G *H LS PS PR P PT P PT

  1 4331 A+D*L GHO*R L

  2 4334 ACH GANDHI L

  3 4337 ADE NANDO HARDIANSYAH L

  4 4379  ANITA P

  5 4392 BALQIS RODYAH PUTRI HERA P

  6 4408 DETA MEILKY SETIAWAN  P

  7 4413 DIANA PUSPITA ZAINI  P

  8 4421 DINI ANNISYAH PUTRI  P

  9 4432 ENI MAISAROH  P

  10 4450 GITA YULIA ANDANI  P

  11 4452 G*R*H YONI PRANANDA L

  12 4480 INDAH SEPTYANINGRUM  P

  13 4484 INTAN ALIYAH  P

  14 4521 MAYUNDA ALIF FATHOFANI  P

  15 4526 MITA INDAH SARI  P

  16 4533 MOHAMMAD RIKY A*I L

  17 4534 M*HAMMAD ALAN MA*LANA L

  18 4541 M*HAMMAD .ODAR ILAHI L

  19 4563 NISWATIN AHMAD P

  20 4566 NOAN WIDIANTORO L

  21 4570 NUR AGUNG P

  22 4573 NUR HASANAH  P

  23 4604 RISA DWI FEBRIANTI  P

  24 4632 SOIAN ADY CITRA L

  25 4641 SYAHR*L MA*LANA ISHAK L

  26 4642 SYAI*L RAMADHAN L

  27 4649 UCIK MAULANA P

  28 4663 WIKI K*SWANTORO L

  La1i-la1i : "& KETERANGAN OB : OBSERVASI UH : ULANGAN HARIAN PJ : PROJEK

  Pe2e3p4an : "9 KI-1 s/ KI-2 : S!"#" 0 - 4 P$ : PENILAIAN $IRI LS : LISAN P% : POR%O&OLIO

  43la6 : &5 Si78a   KI-3 s/ KI-4 : S!"#" 0 - 100 PA% : PENILAIAN AN%AR %E'AN PS : PENUGASANJG : JURNAL GURU PR : PRAK%EK

  ')*+),". P#*++ ((

  : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  21/52

  K)"#" 'AN 2 P#*++ G.. '"," P)#"""*

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP( 196003281987031002 NIP(

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  22/52

  D A F T A R N I L A I

  MADRASAH ALI!AH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELA"ARAN 2015 # 2016

  MAPEL KOMPETENSI DASAR

  KELAS : X-I++* SEMESTER : Ganjil / Genap

  WALI KELAS : RANI P*RWOSARI, SS NIP : -

  NOMORNAMA SISWA L/P

  KI-" KI-& KI-( KI-) KET

  *R*T IND*K O+ PD PAT G O+ PD PAT G *H LS PS PR P PT P PT

  1 4330 A+ANG ARIAL ROKHMAN L

  2 4341  ADINDA DEWI KARTIKA P

  3 4364 ALIN RAHMATILLAH L

  4 4365  ALVIRA DEVI KARINA HAKIM  P

  5 4390  AZZAHRA KHANSA SORAYA P

  6 4427 EKA MEGAWATI  P

  7 4435 FADILATUL HASANAH P

  8 4442 FARAH HASNA KHAIRUNNISA P

  9 4447 FAULYA ISRO'ATUL CHANOYA P

  10 4457 HASAN A+D*L ALIL L

  11 4467 H*SNI ALI HANANI L

  12 4470 IHWAN N*R AI HIDAYAT*LLAH L

  13 4483 INDRIYANI DIAN SAFITRI  P

  14 4487 IRA ADHA MARGARETHA P

  15 4512 MAGRIA ISHAK L

  16 4564 NOTA ICTORY ROCHIMNA GHIARI L

  17 4568 NOVITA DAHLIYA SURYA FORMA D P

  18 4588 PINNA NUR LATIFAH  P

  19 4595 RANGGA D*LKARNAIN L

  20 4618 SAMS*L HADI L

  21 4648 TSARY ROFIFAH  P

  22 4658 VIRDIANA ARINDA PUTRI  P

  23 4659 VIROLIA DWI DILLAH P

  24 4668 YENI FATMAWATI  P

  25 4670 YULIA WIJAYANTI  P

  26 4672 YUNI RAUDATUS SULEHA P

  27 4675 YUNITA ROSALIA P

  La1i-la1i : # KETERANGAN OB : OBSERVASI UH : ULANGAN HARIAN PJ : PROJEK

  Pe2e3p4an : "5 KI-1 s/ KI-2 : S!"#" 0 - 4 P$ : PENILAIAN $IRI LS : LISAN P% : POR%O&OLIO

  43la6 : &$ Si78a   KI-3 s/ KI-4 : S!"#" 0 - 100 PA% : PENILAIAN AN%AR %E'AN PS : PENUGASANJG : JURNAL GURU PR : PRAK%EK

  ')*+),". P#*++ ((

  K)"#" 'AN 2 P#*++ G.. '"," P)#"""*

  : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  23/52

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP( 196003281987031002 NIP(

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  24/52

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  25/52

  D A F T A R N I L A I

  MADRASAH ALI!AH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELA"ARAN 2015 # 2016

  MAPEL KOMPETENSI DASAR

  KELAS : XI-MIPA " SEMESTER : Ganjil / Genap

  WALI KELAS : NANIK Y*LIATI, SP! NIP : -

  NOMORNAMA SISWA L/P

  KI-" KI-& KI-( KI-)KET

  *R*T IND*K O+ PD PAT G O+ PD PAT G *H LS PS PR P PT P PT

  1 4114  ADINDA DWI HEPI PURNAMA P

  2 4123 AHMAD KHOIRIAL L

  3 4126 AHMAD SYAHRONI L

  4 4129  AISYAH  P

  5 4131  ALDA DARMAYANTI  P

  6 4132 ALATEHA KH*LAA*RAMAS H L

  7 4139  ANA AINUL MUKARRONA P

  8 4142  ANGGUN BEKTI AMESTI  P

  9 4146  AULIYA DEWI MAHARDIKA P

  10 4328 DANIEL MARTIN SGM L

  11 4159 DAID ARDIANSYAH L

  12 4165 DITA LAILI NUR HASANAH  P

  13 4177 FERNANDA ELSANELA YULIA VIR  P

  14 4181 FITA EVI DIAN LESTARI  P

  15 4190 HUSNUN NUR AFIFAH  P

  16 4195 IMAM ROI0I L

  17 4197 INDAH SUNDARI  P

  18 4205 KH*SN*L M*+AROK L

  19 4217 M RIKY ADITYA L

  20 4222 MA*LANA AG*NG PRAYOGO L

  21 4241 MOHAMMAD IKRI ADITAMI L

  22 4254 NABILA MAULIA RISKI S. P

  23 4256 NASRYLLA ALYA TAQIA P

  24 4278 RODIATUL MUNAWAROH  P

  25 4287 SELA FITRI DEWI  P

  26 4288 SEPTI IING HIJJRIYAH  P

  27 4290 SITI AISYAH  P

  28 4294 SITI NUR AZIZAH  P

  La1i-la1i : "% KETERANGAN OB : OBSERVASI UH : ULANGAN HARIAN PJ : PROJEK

  Pe2e3p4an : "5 KI-1 s/ KI-2 : S!"#" 0 - 4 P$ : PENILAIAN $IRI LS : LISAN P% : POR%O&OLIO

  43la6 : &5 Si78a   KI-3 s/ KI-4 : S!"#" 0 - 100 PA% : PENILAIAN AN%AR %E'AN PS : PENUGASANJG : JURNAL GURU PR : PRAK%EK

  ')*+),". P#*++ ((

  : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  26/52

  K)"#" 'AN 2 P#*++ G.. '"," P)#"""*

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP( 196003281987031002 NIP(

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  27/52

  D A F T A R N I L A I

  MADRASAH ALI!AH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELA"ARAN 2015 # 2016

  MAPEL KOMPETENSI DASAR

  KELAS : XI-MIPA & SEMESTER : Ganjil / Genap

  WALI KELAS : SISWO SAROSO, SP! NIP : "#$%%$")"##$%("%%%

  NOMORNAMA SISWA L/P

  KI-" KI-& KI-( KI-)KET

  *R*T IND*K O+ PD PAT G O+ PD PAT G *H LS PS PR P PT P PT

  1 4130 AKHMAD SOAN L

  2 4141 ANGGI S*LTAN PRAY*DA L

  3 4145  ARTHA NILA APRIANTI  P

  4 4147  AVIATIKA INAYATULLAH  P

  5 4149  AYU WULANDARI  P

  6 4169 EKA AYU LESTARI  P

  7 4170 ERIKA WINDIYA PUTRI  P

  8 4176 AREI ANDRA SISWORO L

  9 4198 IRA SETYOWATI  P

  10 4199 IRAN EENDI L

  11 4204 KAROMATUS SA'ADAH  P

  12 4206 LAILATUL MUKARROMAH  P

  13 4210 LIA ANGGRAINI  P

  14 4211 LINA MAULIDIA P

  15 4245 M*HAMMAD H*AT*L HA. L

  16 4246 M*HAMMAD IHAD A+DILLAH L

  17 4205 M*HAMMAD SAIR*L L

  18 4251 M*HAMMAD SOI HIDAYAT L

  19 4253 NABILA AFRIANTI  P

  20 4259 NINA NUR MAISYAH  P

  21 4268 OCTAVIA PURNAMA SARI  P

  22 4269 P*TRA SETYAWAN L

  23 4275 RISKA DWI WAHYUNI  P

  24 4286 SEKAR AJENG PUTRI UMAMI  P

  25 4293 SITI MAISYARO  P

  26 4295 SITY NUR AISAH  P

  27 4298 SYAHRIL MAGHFIRO  P

  28 4302 VAISA KUSUMAWATI  P

  29 4306 WILDA AGUSTIN AYUNINGTYAS  P

  30 4310 YUNITA REZA PUSPITA P

  La1i-la1i : # KETERANGAN OB : OBSERVASI UH : ULANGAN HARIAN PJ : PROJEK

  Pe2e3p4an : &" KI-1 s/ KI-2 : S!"#" 0 - 4 P$ : PENILAIAN $IRI LS : LISAN P% : POR%O&OLIO

  : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  28/52

  43la6 : (% Si78a   KI-3 s/ KI-4 : S!"#" 0 - 100 PA% : PENILAIAN AN%AR %E'AN PS : PENUGASANJG : JURNAL GURU PR : PRAK%EK

  ')*+),". P#*++ ((

  K)"#" 'AN 2 P#*++ G.. '"," P)#"""*

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP( 196003281987031002 NIP(

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  29/52

  D A F T A R N I L A I

  MADRASAH ALI!AH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELA"ARAN 2015 # 2016

  MAPEL KOMPETENSI DASAR

  KELAS : XI-MIPA ( SEMESTER : Ganjil / Genap

  WALI KELAS : ANANG S*SANTO, SP! NIP : "#$)%#"&&%%9%&"%%%

  NOMORNAMA SISWA L/P

  KI-" KI-& KI-( KI-)KET

  *R*T IND*K O+ PD PAT G O+ PD PAT G *H LS PS PR P PT P PT

  1 4153 +AY* WIDIANSYAH L

  2 4155 CICI ARISKA NURKHASANAH  P

  3 4157 DALILAH KARAMINA DH  P

  4 4161 DEWI NUR FAUZIAH  P

  5 4164 DINI YUVI KAILA RHOZAIMA P

  6 4172 AHD IRSYAD KHOIR*LLAH L

  7 4182 FITA LAILI NUR AZIZAH  P

  8 4186 HERMAN IRMANSYAH L

  9 4201 ISTI FAIYAH  P

  10 4202 JAMILAH SEPTIANI  P

  11 4203 JAMILATUL LAILI  P

  12 4212 LINDA FATUH ROHMA P

  13 4213 LULUK CHELAWATI CHODIROH  P

  14 4224 MEGA SILVIA AYUNANDI RIA P

  15 4228 MIS+AH*L M*NIR L

  16 4229 MOCH HANI L

  17 4235 MONICA TRI AYU ARDANIE  P

  18 4258 NINA MARATUSOLIKHA P

  19 4262 NUR HANIFAH  P

  20 4264 NUR MASYITOH MUKMININ  P

  21 4272 RAUDHIYATUZ ZAHRAH RAMADHA P

  22 4273 RINI DWI SAFITRI  P

  23 4282 SA'DIYAH  P

  24 4284 SARIL HIDAYAT L

  25 4301 USWATUN HASANAH  P

  26 4303 VIRA ADHELLIA RAHARDJO  P

  27 4304 WAHI+*R RAHMAN L

  28 4305 WARDATUS SHOLIHA P

  29 4307 WILDAN AIN*RROHMAN L

  30 4309 YUNI SARA P

  La1i-la1i : 5 KETERANGAN OB : OBSERVASI UH : ULANGAN HARIAN PJ : PROJEK

  Pe2e3p4an : && KI-1 s/ KI-2 : S!"#" 0 - 4 P$ : PENILAIAN $IRI LS : LISAN P% : POR%O&OLIO

  : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  30/52

  43la6 : (% Si78a   KI-3 s/ KI-4 : S!"#" 0 - 100 PA% : PENILAIAN AN%AR %E'AN PS : PENUGASANJG : JURNAL GURU PR : PRAK%EK

  ')*+),". P#*++ ((

  K)"#" 'AN 2 P#*++ G.. '"," P)#"""*

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP( 196003281987031002 NIP(

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  31/52

  D A F T A R N I L A I

  MADRASAH ALI!AH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELA"ARAN 2015 # 2016

  MAPEL KOMPETENSI DASAR

  KELAS : XI-IPS " SEMESTER : Ganjil / Genap

  WALI KELAS : *MI N*RANAH, SP! NIP : "#$(%#%#&%%'%"&%%%

  NOMORNAMA SISWA L/P

  KI-" KI-& KI-( KI-)KET

  *R*T IND*K O+ PD PAT G O+ PD PAT G *H LS PS PR P PT P PT

  1 4108 A+DI IRDA*SI I+N* YAID L

  2 4109 A+DOEL +ASID +IN A+D*SSOMAD L

  3 4125 AHMAD SHIDDI. L

  4 4127  AIGLIMA AZIZAH  P

  5 4138 ALIAN N*R HIDAYAT L

  6 4151 +ASKORO ARI WI+OWO L

  7 4160 DELA MIA HERVINA P

  8 4171 EVY NURFATIMAH OCTAVIA P

  9 4173 AHMI IRDHA*SEKA DIRNA+IATA L

  10 4175 FARAH LASARETA DWI CHRISTY  P

  11 4180 FIRDA PRAMUDITA P

  12 4189 HOSNAWIYAH  P

  13 4193 ILMA SA'ADA P

  14 4196 INDAH KUSUMA WARDHANI  P

  15 4214 M A+D*L AI L

  16 4231 M AISOL ARI L

  17 4215 M HALIM R*DI HARTO L

  18 4230 MOCHAMMAD DANI ARIIN L

  19 4236 M*HAMMAD AIN*N NAI+ L

  20 4237 M*HAMMAD AL MASYH*RI L

  21 4240 M*HAMMAD AAR A+D*LLAH L

  22 4242 M*HAMMAD IRMAN HIDAYAT L

  23 4263 NUR LAILY MAULIDAH  P

  24 4266 N*R*DDIN HARTANTO L

  25 4267 NURUL ISMI RISKIA P

  26 4677 RIZKA OKTAVIANA P

  27 4678 RIZKY OKTAVIANY  P

  28 4279 ROHMATIKA ANAILA P

  29 4281 R*DI HERMANTO L

  30 4283 SAFIRA DEBBY QUISTHOSA P. P

  31 4290 SITI ASIYAH  P

  : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  32/52

  32 4296 SOI HA+I+I L

  33 4299 SYAMSI S*DRAAT L

  34 4308 YASMIN P

  La1i-la1i : "5 KETERANGAN OB : OBSERVASI UH : ULANGAN HARIAN PJ : PROJE

  Pe2e3p4an : "9 KI-1 s/ KI-2 : S!"#" 0 - 4 P$ : PENILAIAN $IRI LS : LISAN P% : POR%O

  43la6 : () Si78a   KI-3 s/ KI-4 : S!"#" 0 - 100 PA% : PENILAIAN AN%AR %E'AN PS : PENUGASANJG : JURNAL GURU PR : PRAK%EK

  ')*+),". P#*++ ((

  K)"#" 'AN 2 P#*++ G.. '"," P)#"""*

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP( 196003281987031002 NIP(

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  33/52

  D A F T A R N I L A I

  MADRASAH ALI!AH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELA"ARAN 2015 # 2016

  MAPEL KOMPETENSI DASAR

  KELAS : XI-IPS & SEMESTER : Ganjil / Genap

  WALI KELAS : LIKE HANDAYANI, SP!, MP! NIP : "#$"%#%'"##9%(&%%%

  NOMORNAMA SISWA L/P

  KI-" KI-& KI-( KI-)KET

  *R*T IND*K O+ PD PAT G O+ PD PAT G *H LS PS PR P PT P PT

  1 4110 A+D*LLAH L

  2 4119 AG*NG CAT*R P*RNAMA L

  3 4124 AHMAD NADIR L

  4 4136  ALIPATUR RODIYAH  P

  5 4137  ALLAFA FAKHROZA P

  6 4152 +AY* ADI SAP*TRA L

  7 4154 CHANDRA HANDIKA L

  8 4156 CONNY SAFIRA P

  9 4163 DIANA SAFITRI  P

  10 4315 DWI M*HAMMAD ANDRIANTO L

  11 4168 EK. SEPTALIA CITRA SUCI  P

  12 4179 FIRDA ISLAMIYAH  P

  13 4183 FITRIA NUR ANGGRAENI FAHIMAH  P

  14 4184 *IANTO L

  15 4192 IKE ANA FARIDA P

  16 4194 IMAM ATONI L

  17 4208 LATIFAH AINUN HABIBAH  P

  18 4216 M INSAN*L KAMIL L

  19 4218 MAIGA WAHYU BEKTIYAH  P

  20 4221 MARTIN INDAH LASMONO L

  21 4234 MOHAMMAD DH*HA AI ROSA L

  22 4238 M*HAMMAD ALEK L

  23 4239 M*HAMMAD ATHI L

  24 4244 M*HAMMAD HAICKAL L

  25 4249 M*HAMMAD ROI.I L

  26 4679 M*HAMMAD SYAHRONI L

  27 4312 NAVA NOVA INGE LOVITA PUTRI  P

  28 4187 NIKMATUL FIJRIAN ROMADHONAH  P

  29 4260 NORMA AFRIZATUL JANNAH  P

  30 4274 RININTA EKA NANDA P

  31 4276 RISTIANING  P

  : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  34/52

  32 4280 ROSITA P

  La1i-la1i : "9 KETERANGAN OB : OBSERVASI UH : ULANGAN HARIAN PJ : PROJ

  Pe2e3p4an : "9 KI-1 s/ KI-2 : S!"#" 0 - 4 P$ : PENILAIAN $IRI LS : LISAN P% : POR%

  43la6 : (& Si78a   KI-3 s/ KI-4 : S!"#" 0 - 100 PA% : PENILAIAN AN%AR %E'AN PS : PENUGASANJG : JURNAL GURU PR : PRAK%EK

  ')*+),". P#*++ ((

  K)"#" 'AN 2 P#*++ G.. '"," P)#"""*

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP( 196003281987031002 NIP(

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  35/52

  D A F T A R N I L A I

  MADRASAH ALI!AH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELA"ARAN 2015 # 2016

  MAPEL KOMPETENSI DASAR

  KELAS : XI-I++* SEMESTER : Ganjil / Genap

  WALI KELAS : SITI MAI*NA, SP! NIP : "#99%5&'&%%'%"&%%%

  NOMORNAMA SISWA L/P

  KI-" KI-& KI-( KI-)KET

  *R*T IND*K O+ PD PAT G O+ PD PAT G *H LS PS PR P PT P PT

  1 4111 ACHMAD A*ANIL KAHILI L

  2 4113 ACHMAT MIS+AH*L H*DA L

  3 4115  ADINDA RAMADHANTI PURWANTO  P

  4 4117 AGENG S*RYA GENANG L

  5 4120 AG*NG L*H*R PAM+*DI L

  6 4148  AYU CHOIRUNNISA P

  7 4162 DEWI NURJANNAH  P

  8 4166 DONI WIRANTO L

  9 4167 EGA FITRI QURANI  P

  10 4174 FA'IZAH NOERUL HAZIMAH  P

  11 4185 HAID ROHMANI L

  12 4207 LAILATUL ROHMA P

  13 4322 LENI SYARIFATUL HUSNA P

  14 4255 NADIA FIRDAUSI  P

  15 4277 ROBBIYATUL ILMIATUN DAINILLA P

  16 4285 SAMS*L HADI L

  17 4297 SORFIAH ASSUROTUL MEIDILAH  P

  18 4311 ZIYANATUL HUMAYROK  P

  La1i-la1i : $ KETERANGAN OB : OBSERVASI UH : ULANGAN HARIAN PJ : PROJEK

  Pe2e3p4an : "" KI-1 s/ KI-2 : S!"#" 0 - 4 P$ : PENILAIAN $IRI LS : LISAN P% : POR%O&OLIO

  43la6 : "5 Si78a   KI-3 s/ KI-4 : S!"#" 0 - 100 PA% : PENILAIAN AN%AR %E'AN PS : PENUGASANJG : JURNAL GURU PR : PRAK%EK

  ')*+),". P#*++ ((

  K)"#" 'AN 2 P#*++ G.. '"," P)#"""*

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP( 196003281987031002 NIP(

  : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  36/52

  D A F T A R N I L A I

  MADRASAH ALI!AH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELA"ARAN 2015 # 2016

  MAPEL KOMPETENSI DASAR

  KELAS : XI-IIKA SEMESTER : Ganjil / Genap

  WALI KELAS : MOHAMMAD RASEK, SA; NIP : "#$"%5"'&%%$"%"%%%

  NOMORNAMA SISWA L/P

  KI-" KI-& KI-( KI-)KET

  *R*T IND*K O+ PD PAT G O+ PD PAT G *H LS PS PR P PT P PT

  1 4116  ADISTIA MURSYIDATUL K. P

  2 4128  AIMATUS ZAHROH  P

  3 4133  ALFIA P

  4 4134 ALI SAKTI L

  5 4135  ALIFIA MEILINDA P

  6 4143  ANISA MUTMAINNAH RAHMAN P

  7 4320 BALQIES AMALIA PUTRI  P

  8 4188 HIKMATUN NABILA P

  9 4324 INGGRIT PUSPITA INDAH P

  10 4219 MAISAROH ULFATUL HASANAH  P

  11 4220 MARDHA TILAWATIL QUR'AN  P

  12 4223 MAY SAROFAH  P

  13 4225 MELA PUTRI WARDANI  P

  14 4227 MIFTAHUL NURJANNAH  P

  15 4243 M*HAMMAD HAID L

  16 4257 NILA WIJI ASTUTI  P

  17 4265 NURHAVIDA YATI  P

  18 4270 QOONITAH  P

  19 4325 RAHMAT MEIYOGIEY*RIS M*RA L

  20 4319 SAFINATUN NAJAH  P

  21 4329 SINDY SILVINIA P

  La1i-la1i : ( KETERANGAN OB : OBSERVASI UH : ULANGAN HARIAN PJ : PROJEK

  Pe2e3p4an : "5 KI-1 s/ KI-2 : S!"#" 0 - 4 P$ : PENILAIAN $IRI LS : LISAN P% : POR%O&OLIO

  43la6 : &" Si78a   KI-3 s/ KI-4 : S!"#" 0 - 100 PA% : PENILAIAN AN%AR %E'AN PS : PENUGASANJG : JURNAL GURU PR : PRAK%EK

  ')*+),". P#*++ ((K)"#" 'AN 2 P#*++ G.. '"," P)#"""*

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP( 196003281987031002 NIP(

  : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  37/52

  D A F T A R N I L A I

  MADRASAH ALI!AH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELA"ARAN 2015 # 2016

  MAPEL KOMPETENSI DASAR

  KELAS : XII-AKSEL SEMESTER : Ganjil / GenapWALI KELAS : D2a *DH*LI ANNATI, MP! NIP : "#95%""("##)%(&%%%

  NOMORNAMA SISWA L/P

  KD - " KD - & KD - ( KD - ) KD - 'RERATA

  *R*T IND*K K A P K A P K A P K A P K A P

  1 4121 AHMAD H*SAINI L

  2 4209 LEONY ERINA VENTYANI  P

  3 4232 MOH KHOIR*DDIN L

  4 4252 M*HAMMAD *+AIDILLAH L

  5 4261 NUR FADHILA P

  6 4271 RAMADHANY AISYAH RAKHIM  P

  7 4289 SISKA SRI WAHYUNI  P

  8 4292 SITI MAISAROH  P

  9 4300 UMI ZAKIYAH  P

  La1i-la1i : ( KETERANGAN OB : OBSERVASI UH : ULANGAN HARIAN PJ : PROJEK

  Pe2e3p4an : 9 KI-1 s/ KI-2 : S!"#" 0 - 4 P$ : PENILAIAN $IRI LS : LISAN P% : POR%O&OLIO

  43la6 : # Si78a   KI-3 s/ KI-4 : S!"#" 0 - 100 PA% : PENILAIAN AN%AR %E'AN PS : PENUGASANJG : JURNAL GURU PR : PRAK%EK

  ')*+),". P#*++ ((

  K)"#" 'AN 2 P#*++ G.. '"," P)#"""*

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP( 196003281987031002 NIP(

  : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

  TINDAKLAN*T

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  38/52

  D A F T A R N I L A I

  MADRASAH ALI!AH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELA"ARAN 2015 # 2016

  MAPEL KOMPETENSI DASAR

  KELAS : XII-IPA " SEMESTER : Ganjil / Genap

  WALI KELAS : D2a S*LASTRI, MP! NIP : "#95%"%""##$%(&%%%

  NOMORNAMA SISWA L/P

  KD - " KD - & KD - ( KD - ) KD - 'RERATA

  *R*T IND*K K A P K A P K A P K A P K A P

  1 3860 ADI+ AMIN*L HAKIM L

  2 3861 ADITYA +AY* MARTHA DINATA L

  3 3862  AFIFAH NURFADILAH  P

  4 3869  AINUN UMI LESTARI MF. P

  5 3878 ALHIDAYAT*LLAH N*R *TOMO P*TRA L

  6 3879  ALIFFIA NURAINI  P

  7 3885  ANDINI KURNIA DEWI  P

  8 3892  ARISKA NUR EKA A. P

  9 3907 CHOLIFATUR RIZKYAH  P

  10 3908 CHRISTIANA ANA D. P

  11 3909 CITRA NUR AFIFAH  P

  12 3910 DEA ANNISA HAQ  P

  13 3914 DEVI NOFIANTI  P

  14 3916 DEWI WACHIDAH RACHMAH  P

  15 3940 AAR WIDIANTORO L

  16 3943 FATHONA AGUSTIN IRSADI  P

  17 3946 FILDA ANGGRAINI HASANAH  P

  18 3952 FOURIZA QURROTA A'YUNIN  P

  19 3953 FUROIDA CHOIRUNNISA P

  20 3957 HAID ILMAN M*TTA.IN L

  21 3973 INDIRA FAJAR N.S. P

  22 3984 KHOIROTUN NIKMAH  P

  23 3987 LAILLY QOMARIYAH  P

  24 3999 MAYA WIRANNANDA PUTRI  P

  25 4028 M*TAWAKKIL ALALLAH L

  26 4036 NOVI CAHYANI  P

  27 4037 NOVI NUR AINI  P

  28 4050 RAHMADIAN SHODI.I L

  29 4051 RAHMAN*RRA*DHOT*L A L

  30 4053 RENI KURNIAWATI  P

  31 4057 RIVA SILVA NASIFA P

  : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

  TINDAKLAN*T

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  39/52

  32 4062 RO.I Y*DISTIRA L

  33 4092 UMI MALIKAL BULGIS  P

  34 4099 WULANDARI HASANAH  P

  La1i-la1i : # KETERANGAN OB : OBSERVASI UH : ULANGAN HARIAN PJ : PROJEK

  Pe2e3p4an : &' KI-1 s/ KI-2 : S!"#" 0 - 4 P$ : PENILAIAN $IRI LS : LISAN P% : POR%O&O

  43la6 : () Si78a   KI-3 s/ KI-4 : S!"#" 0 - 100 PA% : PENILAIAN AN%AR %E'AN PS : PENUGASANJG

  : JURNAL GURUPR

  : PRAK%EK')*+),". P#*++ ((

  K)"#" 'AN 2 P#*++ G.. '"," P)#"""*

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP( 196003281987031002 NIP(

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  40/52

  D A F T A R N I L A I

  MADRASAH ALI!AH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELA"ARAN 2015 # 2016

  MAPEL KOMPETENSI DASAR

  KELAS : XII-IPA & SEMESTER : Ganjil / Genap

  WALI KELAS : SITI M*SRIA, SP! NIP : "#$#%#%"&%%'%"&%%%

  NOMORNAMA SISWA L/P

  KD - " KD - & KD - ( KD - ) KD - 'RERATA

  *R*T IND*K K A P K A P K A P K A P K A P

  1 3859 ADETYA N*R PAM*NGKAS L

  2 3865 AHIDHA N*R SYAHRONI L

  3 3881  ALVIYA WARDA P

  4 3882  AMINATUS ZAINIYAH A. P

  5 3896  AYU OLARISA P

  6 3898 AAM ASA. ALI L

  7 3899 +ADR*S SHOI L

  8 3917 DHEA DISIANA YUNITA PUTRI  P

  9 3926 DONA AZAROTUN SUCI  P

  10 3927 DWI ISNAINI  P

  11 3932 D*LIKAR Y*S* L*THI L

  12 3945 IKRI HOIR*R ROIKIN L

  13 3947 FIRDA IZZATUL MAULA P

  14 3956 HAFIDATUL MAULIDA P

  15 3961 HERWINDA ERIFANTI  P

  16 3969 ICHWATUS SANIAH  P

  17 3983 KHODIJAH NASHIROTUD DINI  P

  18 3986 KRISNA APRILIA P

  19 3994 M *LYA ADA H*KMA L

  20 3997 MASNING RAMADHANTI N.J. P

  21 4003 MOCH ATHA*R RAHMAN L

  22 4007 MOCHAMMAD RIKI A*I L

  23 4016 M*HAMMAD CHOIR*L ROIKIN L

  24 4026 M*HAMMAD AKARIA L

  25 4027 MUSLIMATUL JAMILA P

  26 4033 NING MAJIDATUL WAHIDAH  P

  27 4041 NUR WIJAYANTI  P

  28 4042 NURHAYATI  P

  29 4072 SITI AISYAHTUL ADAWIYAH  P

  30 4078 SUHARTI NINGRUM  P

  31 4085 SYAKHSHIYAH ISLAMI  P

  : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

  TINDAKLAN*T

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  41/52

  32 4087 ULFA AZIZAH  P

  33 4098 WILDA ULINNUHA P

  La1i-la1i : "" KETERANGAN OB : OBSERVASI UH : ULANGAN HARIAN PJ : PROJEK

  Pe2e3p4an : && KI-1 s/ KI-2 : S!"#" 0 - 4 P$ : PENILAIAN $IRI LS : LISAN P% : POR%O&

  43la6 : (( Si78a   KI-3 s/ KI-4 : S!"#" 0 - 100 PA% : PENILAIAN AN%AR %E'AN PS : PENUGASANJG : JURNAL GURU PR : PRAK%EK

  ')*+),". P#*++ ((

  K)"#" 'AN 2 P#*++ G.. '"," P)#"""*

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP( 196003281987031002 NIP(

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  42/52

  D A F T A R N I L A I

  MADRASAH ALI!AH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELA"ARAN 2015 # 2016

  MAPEL KOMPETENSI DASAR

  KELAS : XII-IPA ( SEMESTER : Ganjil / Genap

  WALI KELAS : D2a CAHYOPENI P*I ASMARA NIP : -

  NOMORNAMA SISWA L/P

  KD - " KD - & KD - ( KD - ) KD - 'RERATA

  *R*T IND*K K A P K A P K A P K A P K A P

  1 3857 A+D*L ROA. AMIN*LLAH L

  2 3868  AINUN NAFHAH  P

  3 3889  ANIS HANIFAH  P

  4 3891  APRILIA MAHESARANI  P

  5 3897  AYU SANTIKA P

  6 3912 DELITA DAMAYANTI  P

  7 3918 DHIEMAS ANTARIKY L

  8 3930 DWI RIDWANTO L

  9 3933 ELVIRA BERLIANA DEWI  P

  10 3944 FAUZIA ALYA THAHIRA P

  11 3959 HANIFATUS SAHDIYAH  P

  12 3964 HOTIM NURJANNAH  P

  13 3966 HUSNUL FARIDA P

  14 3967 HUSNUL KHOTIMA P

  15 3968 HYLDA RAHMADHANTI P. P

  16 3974 INDRIYANTI  P

  17 3978 ISNYA AGUSTIN YOLANDA P

  18 3995 MARITHA ANASTYA QOMARIYAH  P

  19 4012 M*HAMMAD I.+AL RAMADHANI L

  20 4035 NOOR RIZQIYA FIMAULIDINA P

  21 4039 NUR FITRIA P

  22 4046 NURYAUMIL INTAN KOMARIYAH  P

  23 4049 PUTRI AYU CAHYANTI  P

  24 4056 RISKA DWI AMALIA S. P

  25 4066 SELFI YUSTIKA ANGGRAENI  P

  26 4068 SHONYA DWI ANDIANA P

  27 4079 SUHRANI  P

  28 4095 WAKIATUL KHOIRIA P

  29 4101 YULIA DIANA P

  La1i-la1i : ) KETERANGAN OB : OBSERVASI UH : ULANGAN HARIAN PJ : PROJEK

  Pe2e3p4an : &' KI-1 s/ KI-2 : S!"#" 0 - 4 P$ : PENILAIAN $IRI LS : LISAN P% : POR%O&OLIO

  43la6 : Si78a   KI-3 s/ KI-4 : S!"#" 0 - 100 PA% : PENILAIAN AN%AR %E'AN PS : PENUGASAN

  : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

  TINDAKLAN*T

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  43/52

  JG : JURNAL GURU PR : PRAK%EK

  ')*+),". P#*++ ((

  K)"#" 'AN 2 P#*++ G.. '"," P)#"""*

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP( 196003281987031002 NIP(

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  44/52

  D A F T A R N I L A I

  MADRASAH ALI!AH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELA"ARAN 2015 # 2016

  MAPEL KOMPETENSI DASAR

  KELAS : XII-IPS " SEMESTER : Ganjil / Genap

  WALI KELAS : D27 KARNAWI NIP : "#99%#&$&%%'%""%%%

  NOMORNAMA SISWA L/P

  KD - " KD - & KD - ( KD - ) KD - 'RERATA

  *R*T IND*K K A P K A P K A P K A P K A P

  1 3863  AFILA MAINUR W. P 90

  2 4314 AG*S SALIM L 90

  3 3867 AHMAD M*AKKI EIN L 85

  4 3870  AISAH  P 87

  5 3894  AULIA WASIFATUL ULYA P 85

  6 3905 CATRIN YULIANTINI  P 85

  7 3906 CHOLIFATUR RAMADHANI A. P 87

  8 3924 DIKY N*RCAHYA L 85

  9 3939 FAIZZATIN YUSRANING WULAND P 87

  10 3955 HAID .*RRAHMAN L 85

  11 3960 HASANI A+D*L WAI L 90

  12 4318 HENY DWI YULIATI  P 90

  13 3981 KARINA FAHMI AMILIA P 87

  14 4004 MOCH SALIM IKRA A*I L 85

  15 4011 MONA NURMALA P

  16 4021 M*HAMMAD L*KMAN HAKIM L 85

  17 4013 M*HAMMAD ROI0I L 85

  18 4022 M*HAMMAD SAI*L RIAL L 87

  19 4024 M*HAMMAD SYARI*DDIN L 85

  20 4025 M*HAMMAD YASIN L 85

  21 4047 PRADA PURWANTO  P 87

  22 4063 SAIDAH NURHASANAH  P 87

  23 4067 SHIRIEN FAZIRA P 86

  24 4071 SIPYATUN TANZILIYAH  P 90

  25 4073 SITI KAROMAH  P 87

  26 4077 SITI ZULAIHA P 87

  27 4080 S*LAIMAN +AIHA.I L 85

  28 4084 SYAHROTUN NAFISAH  P 87

  29 4093 VERIKA SAMSIYATI AZIZ  P 87

  30 4104 ZAMIMA RAHMA MAULANI  P 87

  31 AKAR SODI. 90

  La1i-la1i : "& KETERANGAN OB : OBSERVASI UH : ULANGAN HARIAN PJ : PROJEK

  : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

  TINDAKLAN*T

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  45/52

  Pe2e3p4an : "5 KI-1 s/ KI-2 : S!"#" 0 - 4 P$ : PENILAIAN $IRI LS : LISAN P% : POR%O&O

  43la6 : (% Si78a   KI-3 s/ KI-4 : S!"#" 0 - 100 PA% : PENILAIAN AN%AR %E'AN PS : PENUGASANJG : JURNAL GURU PR : PRAK%EK

  ')*+),". P#*++ ((

  K)"#" 'AN 2 P#*++ G.. '"," P)#"""*

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP( 196003281987031002 NIP(

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  46/52

  D A F T A R N I L A I

  MADRASAH ALI!AH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELA"ARAN 2015 # 2016

  MAPEL KOMPETENSI DASAR

  KELAS : XII-IPS & SEMESTER : Ganjil / Genap

  WALI KELAS : DONY K*RNIAWAN, SP! NIP : -

  NOMORNAMA SISWA L/P

  KD - " KD - & KD - ( KD - ) KD - 'RERATA

  *R*T IND*K K A P K A P K A P K A P K A P

  1 3875 AKHMAD RIKY SANGAI L 85

  2 3877  ALFIA DWI HAPSARI  P 87

  3 3883  ANA RODHIYAH S.N. P 86

  4 4326 CHAIRANI SETYAHAIR  P 85

  5 3911 DEBI INDRIANI AGUSTIN  P 87

  6 3921 DIAN RUKMANA NINGSIH  P 85

  7 3929 DWI NURLAILI APRILIATI  P 87

  8 3931 DYAH SULISTYONINGTYAS  P 85

  9 3942 ATHOLLAH L 85

  10 3948 FIRDAUSIAH ISTNIA RUSDI  P 87

  11 3977 ISM* DH*L.ILI L 85

  12 3985 KHUSNIA NAILUL MUTIA P 88

  13 3990 M AG*S EENDI L 86

  14 3991 M H*SNI M*+AROK L 85

  15 4006 MOCHAMMAD ALI AK+AR L 90

  16 4008 MOCHAMMAD RIKY L 85

  17 4009 MOCHAMMAD SI+AWEH L 90

  18 4010 MOHAMMAD ERY L 85

  19 4038 NOVY RULIA ANDRYANI  P 87

  20 4040 NUR HIDAYANA P 90

  21 4045 N*RYASIN L 90

  22 4043 N*R*L H*DA L 90

  23 4069 SILVY INDAH FITRIANI  P 87

  24 4075 SITI MAYSAROH  P 90

  25 4083 S*TAMAN AG*S EENDI L 85

  26 4091 *MAR ACHR*DIN L 90

  27 4094 WAHIDA RAHMAH  P 85

  La1i-la1i : "( KETERANGAN OB : OBSERVASI UH : ULANGAN HARIAN PJ : PROJEK

  Pe2e3p4an : ") KI-1 s/ KI-2 : S!"#" 0 - 4 P$ : PENILAIAN $IRI LS : LISAN P% : POR%O&OLIO

  43la6 : &$ Si78a   KI-3 s/ KI-4 : S!"#" 0 - 100 PA% : PENILAIAN AN%AR %E'AN PS : PENUGASANJG : JURNAL GURU PR : PRAK%EK

  ')*+),". P#*++ ((

  K)"#" 'AN 2 P#*++ G.. '"," P)#"""*

  : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

  TINDAKLAN*T

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  47/52

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP( 196003281987031002 NIP(

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  48/52

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  49/52

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP( 196003281987031002 NIP(

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  50/52

  D A F T A R N I L A I

  MADRASAH ALI!AH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELA"ARAN 2015 # 2016

  MAPEL KOMPETENSI DASAR

  KELAS : XII-+HS SEMESTER : Ganjil / Genap

  WALI KELAS : SAI*L +AHAR, SP! NIP : "#$)%9"&&%%9%)"%%%

  NOMORNAMA SISWA L/P

  KD - " KD - & KD - ( KD - ) KD - 'RERATA

  *R*T IND*K K A P K A P K A P K A P K A P

  1 3856 A HAIIH *MASGIANTO L 80

  2 3858 ACHMAD DHIYA*L M*TTA.IN L 86

  3 3880  ALVIRA WAHYUNING YUNIAR  P 85

  4 3886 ANDREAN S*+IANTORO L 85

  5 3893  ASFIATUL MUAFIROH  P 90

  6 3900 +AHAR*DIN L 85

  7 3901 BANATUS SANIA P 85

  8 3903 BINTANG HASAN AL HAMID P 85

  9 3919 DIAN INDRIYANI  P 95

  10 3922 DICKY ALIANSYAH L 85

  11 4323 DWIKY ALDO PRASETYA L 85

  12 3938 ADHOIL*L AMRI L 85

  13 3948 FIRDA ROHMANIA P 85

  14 3975 INTAN TRI ANANDA P 85

  15 3979 ISYFINA NAQSYA BANDYAH  P 87

  16 3996 MARIYAM FIRDAUS  P 85

  17 4000 MEGA DWI ARIFIYANI  P 85

  18 4001 MELINDA SUNDUSSIA P 85

  19 4002 MICKY AILANI L 85

  20 4015 M*HAMMAD AMAR*L AR*. L 85

  21 4032 NIA WARDATUL HASANAH  P 90

  22 4034 NISAUL QOMARIYAH  P 95

  23 4060 ROBBIATUL ADAFIA P 85

  24 4061 ROBI'ATUL ISTIN WARO  P 90

  25 4070 SINTA DEWI NUR APRILIYAH  P 90

  26 4076 SITI WAHDATUS SYARIFAH  P 90

  27 4086 TAKCHIRIA DEVINA PUTRI  P 85

  28 4090 ULVIAH ARIN WINANDANI  P 85

  29 4105 ZATTY FARAH P. P 90

  La1i-la1i : # KETERANGAN OB : OBSERVASI UH : ULANGAN HARIAN PJ : PROJEK

  Pe2e3p4an : &% KI-1 s/ KI-2 : S!"#" 0 - 4 P$ : PENILAIAN $IRI LS : LISAN P% : POR%O&OLIO

  43la6 : Si78a   KI-3 s/ KI-4 : S!"#" 0 - 100 PA% : PENILAIAN AN%AR %E'AN PS : PENUGASAN

  : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

  TINDAKLAN*T

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  51/52

  JG : JURNAL GURU PR : PRAK%EK

  ')*+),". P#*++ ((

  K)"#" 'AN 2 P#*++ G.. '"," P)#"""*

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP( 196003281987031002 NIP(

 • 8/18/2019 ABSEN SISWA MAN_2 2015-2016.xls

  52/52

  D A F T A R N I L A I

  MADRASAH ALI!AH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGOTAHUN PELA"ARAN 2015 # 2016

  MAPEL KOMPETENSI DASAR

  KELAS : XII-AGM SEMESTER : Ganjil / Genap

  WALI KELAS : D2a ENNY ARMININGSIH NIP : "#9'%&%5"##'%(&%%%

  NOMORNAMA SISWA L/P

  KD - " KD - & KD - ( KD - ) KD - 'RERATA

  *R*T IND*K K A P K A P K A P K A P K A P

  1 3864  AGUSTIN TRI CAHYANINGTYAS  P

  2 3866 AHMAD A0AR ALWI L

  3 3871  AISAHTUR RACHMAH  P

  4 3872  AJENG NYIMAS WIGANDRIS  P

  5 3890  ANNISA PUSPITANINGRUM  P

  6 3904 +*DI SASMITO L

  7 3915 DEVI RACHMAWATI  P

  8 3928 DWI MASLIHATUR RODIYAH  P

  9 3934 ELY MUAWANAH  P

  10 3936 ERVINA RAMADANTI  P

  11 3962 HIKMAH PUJI ASTUTIK  P

  12 3970 INA KUATI  P

  13 3980 OKO DWI PRASETYO L

  14 3982 KHALIMATUS SA'DIYAH  P

  15 3988 LISA OCTAVIA P

  16 4030 NADIA NOVITA P

  17 4044 NURUL KARIMAH  P

  18 4052 RAHMAT AAR TRI K*RNIA L

  19 4074 SITI LIFDIATI RUKMANA P

  20 4088 ULFATUN HASANAH  P

  21 4089 *LIL HADI ERNANDA P*TRA L

  La1i-la1i : ' KETERANGAN OB : OBSERVASI UH : ULANGAN HARIAN PJ : PROJEK

  Pe2e3p4an : "9 KI-1 s/ KI-2 : S!"#" 0 - 4 P$ : PENILAIAN $IRI LS : LISAN P% : POR%O&OLIO

  43la6 : &" Si78a   KI-3 s/ KI-4 : S!"#" 0 - 100 PA% : PENILAIAN AN%AR %E'AN PS : PENUGASANJG : JURNAL GURU PR : PRAK%EK

  ')*+),". P#*++ ((K)"#" 'AN 2 P#*++ G.. '"," P)#"""*

  SYAI*L ANWAR, MP! (

  NIP 196003281987031002 NIP

  : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( : ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

  TINDAKLAN*T