6. denah peserta

Upload: rofi-pratama-putra

Post on 28-Feb-2018

255 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  1/60

  NO NO. PESERTA NAMA L/P RUANG TANDA

  1 31516020 Abdul Haris L 1 1

  2 31516021 Ahmad Yani L 1

  3 31516022 Al-Busyaerino L 1 3

  4 31516023 Angga L 1

  5 31516024 Bella Sayfira P 1 5

  6 31516025 Dede Ru'yah P 1

  7 31516026 Desi Deliana P 1 7

  8 31516027 Devi Suryani P 1

  9 31516028 Dinda Hardianti P 1 9

  10 31516029 Antoni L 2

  11 31516030 Aris Risma L 2 11

  12 31516031 Asep Dayat L 2

  13 31516032 Dillin amaludin L 2 13

  14 31516033 !ra"e Simon P 2

  15 31516034 #ndah Amaliyah P 2 1516 31516035 #ndri P 2

  17 31516036 #rma Astuti P 2 17

  18 31516037 u$u #ndah Sari P 2

  19 31516038 %van &ahmal P L 3 19

  20 31516039 %vi Soraya L 3

  21 31516040 &aisal ubaro( L 3 21

  22 31516041 #brohim L 3

  23 31516042 )eni *usnaeni P 3 23

  24 31516043 )ovi Ariyani P 3

  25 31516044 )ovia Apriliani P 3 2526 31516045 )urhasanah P 3

  27 31516046 )urlaeli Shole(han P 3 27

  28 31516047 #(hsan +hadi L 4

  29 31516048 *hotib Sya'ban L 4 29

  30 31516049 , Rifan L 4

  31 31516050 uhammad &a$ar L 4 31

  32 31516051 .om /omariyah P 4

  33 31516052 R &iriyah &itriani P 4 33

  34 31516053 Sis(a Septiani P 4

  35 31516054 Siti ulae(ha P 4 35

  36 31516055 Siti uliani P 4

  37 31516056 uhammad #somudin L 5 37

  38 31516057 uhammad unaedi L 5

  39 31516058 Ri0al Perdia1an L 5 39

  40 31516059 Saidi L 5

  41 31516060 Sumarno L 5 41

  Kelas : XII RPL 1Hari Tanggal :Wakt : !!!!!!!!!!s"#!!!!!!!!!!!

  ABSENSI PESERTAULANGAN AKHIR SEMESTER

  GANJILTAHUN PELAJARAN 2015/2016

  $ata Pela%aran :&r $aPel :

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  2/60

  45 31516064 3ia Astuti P 5 45

  46 31516065 Syibam &ai4il # L 6

  47 31516066 3aryadi L 6 47

  NO NO. PESERTA NAMA L/P RUANG TANDA

  1 31516067 Abdussalam L 6 1

  2 31516068 Adith Yogas1ara L 6

  3 31516069 Ahmad Subhan L 6 3

  4 31516070 Darsini P 6

  5 31516071 Desi Ayu L P 6 5

  6 31516072 Dian Sulastri P 6

  7 31516073 *urnia1ati P 6 7

  8 31516074 )ana )ur$annah P 6

  9 31516075 Ahmad ahyu L 7 9

  10 31516076 Ahmad Yani L 7

  11 31516077 Dipa Amarta L 7 11

  12 31516078 Hasanudin L 7

  13 31516079 #lham &au0i L 7 13

  14 31516080 )ovita Sari P 7

  15 31516081 )urhayati P 7 15

  16 31516082 R &arhah P 7

  17 31516083 Rahayu P 7 17

  18 31516084 Rusyanti P 7

  19 31516085 #4bal Saputra L 8 19

  20 31516086 *arsa L 8

  21 31516087 Lutfi Almanfaluti L 8 21

  22 31516088 , Subhan L 8

  23 31516089 ud0a(ir L 8 23

  24 31516090 Sella )urfitria P 8

  25 31516091 , 3aib , P 8 25

  26 31516092 Siti &atimah P 8

  27 31516093 Siti aemunah P 8 2728 31516094 Siti )uraeni P 8

  29 31516095 uhammad Hambali L 9 29

  30 31516096 uhammad uahir L 9

  31 31516097 uhammad )oval & L 9 31

  32 31516098 uhammad Prayogi L 9

  33 31516099 uhammad Ri04i L 9 33

  Kelas : XII RPL 2Hari Tanggal :Wakt : !!!!!!!!!!s"#!!!!!!!!!!!

  ABSENSI PESERTA

  ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJILTAHUN PELAJARAN 2015/2016

  $ata Pela%aran :&r $aPel :

  'stana%a(ra) !!!!!*ese+,er 2015Keta P-K.' II

  Irma Kenana!a"#$ Am%.Ke&

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  3/60

  37 31516103 5lfiatun Hasanah P 9 37

  38 31516104 6ivi )ur(hafifah P 9

  39 31516105 Saudi L 10 39

  40 31516106 Slamet Ahmad ) L 10

  41 31516107 Subhan L 10 41

  42 31516108 Su(ardi L 10

  43 31516109 Syaeful Hadi L 10 43

  44 31516110 5rip ulyadi L 10

  45 31516111 ahyu Ri04i R L 10 45

  46 31516112 ar$u L 10

  NO NO. PESERTA NAMA L/P RUANG TANDA1 31516001 Ayu Royani P 1 1

  2 31516002 Ayu 3ri 5tami P 1

  3 31516003 Dede i1in P 1 3

  4 31516004 De1i Rahma1ati P 2

  5 31516005 &a0a Yunita P 2 5

  6 31516006 #ndri Anggiana S P 3

  7 31516007 *husnul *hotimah P 3 7

  8 31516008 aeliyah P 4

  9 31516009 urni 7hania P 4 9

  10 31516010 )ina Herlina P 5

  11 31516011 )urfadilah P 5 11

  12 31516012 Santi(a &adilah P 6

  13 31516013 Sarti(a P 6 13

  14 31516014 Siti &atimah P 7

  15 31516015 Siti *urniasih P 7 15

  16 31516016 Siti )ur$annah P 8

  17 31516017 Siti )urlatifah P 8 17

  18 31516018 Siti Royati P 9

  19 31516019 indi P 9 19

  'stana%a(ra) !!!!!*ese+,er 2015Keta P-K.' II

  Irma Kenana!a"#$ Am%.Ke&

  Kelas : XII RPL 1Hari Tanggal :Wakt : !!!!!!!!!!s"#!!!!!!!!!!!

  ABSENSI PESERTAULANGAN AKHIR SEMESTER

  GANJILTAHUN PELAJARAN 2015/2016

  $ata Pela%aran :&r $aPel :

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  4/60

  ANGAN

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  20

  22

  24

  26

  28

  30

  32

  34

  36

  38

  40

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  5/60

  46

  ANGAN

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  20

  22

  24

  26

  28

  30

  32

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  6/60

  38

  40

  42

  44

  46

  ANGAN

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  7/60

  $/.' P/&'W'

  1 21 6 26 11 31 16 36

  2 22 7 27 12 32 17 37

  3 23 8 28 13 33 18 38

  4 24 9 29 14 34 19 39

  5 25 10 30 15 35 20 40

  DENAH TEMPAT DUDUK DAN NOMOR MEJAULANGAN KENAIKAN KELAS

  TAHUN PELAJARAN 2015/2016RUANG

  01

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  8/60

  $/.' P/&'W'

  1 21 6 26 11 31 16 36

  2 22 7 27 12 32 17 37

  3 23 8 28 13 33 18 38

  4 24 9 29 14 34 19 39

  5 25 10 30 15 35 20 40

  DENAH TEMPAT DUDUK DAN NOMOR MEJAULANGAN KENAIKAN KELAS

  TAHUN PELAJARAN 2015/2016

  RUANG02

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  9/60

  $/.' P/&'W'

  1 21 6 26 11 31 16 36

  2 22 7 27 12 32 17 37

  3 23 8 28 13 33 18 38

  4 24 9 29 14 34 19 39

  5 25 10 30 15 35 20 40

  DENAH TEMPAT DUDUK DAN NOMOR MEJAULANGAN KENAIKAN KELAS

  TAHUN PELAJARAN 2015/2016

  RUANG0'

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  10/60

  $/.' P/&'W'

  1 21 6 26 11 31 16 36

  2 22 7 27 12 32 17 37

  3 23 8 28 13 33 18 38

  4 24 9 29 14 34 19 39

  5 25 10 30 15 35 20 40

  DENAH TEMPAT DUDUK DAN NOMOR MEJAULANGAN KENAIKAN KELAS

  TAHUN PELAJARAN 2015/2016RUANG

  0(

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  11/60

  $/.' P/&'W'

  1 21 6 26 11 31 16 36

  2 22 7 27 12 32 17 37

  3 23 8 28 13 33 18 38

  4 24 9 29 14 34 19 39

  5 25 10 30 15 35 20 40

  DENAH TEMPAT DUDUK DAN NOMOR MEJAULANGAN KENAIKAN KELAS

  TAHUN PELAJARAN 2015/2016

  RUANG05

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  12/60

  $/.' P/&'W'

  1 21 6 26 11 31 16 36

  2 22 7 27 12 32 17 37

  3 23 8 28 13 33 18 38

  4 24 9 29 14 34 19 39

  5 25 10 30 15 35 20 40

  DENAH TEMPAT DUDUK DAN NOMOR MEJAULANGAN KENAIKAN KELAS

  TAHUN PELAJARAN 2015/2016

  RUANG06

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  13/60

  $/.' P/&'W'

  1 21 6 26 11 31 16 36

  2 22 7 27 12 32 17 37

  3 23 8 28 13 33 18 38

  4 24 9 29 14 34 19 39

  5 25 10 30 15 35 20 40

  DENAH TEMPAT DUDUK DAN NOMOR MEJAULANGAN KENAIKAN KELAS

  TAHUN PELAJARAN 2015/2016

  RUANG0)

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  14/60

  RUANG 1

  NO. PESERTA NAMA L/P RUANG KELAS NO. PESERTA

  1 15160001 Agi Syafi'i L R'& 1 X RPL 1 21 15160164

  2 15160002 A(bar ahyu L R'& 1 X RPL 1 22 15160165

  3 15160003 A(hmadi L R'& 1 X RPL 1 23 151601664 15160004 Anisul &uad L R'& 1 X RPL 1 24 15160167

  5 15160005 Asep Saputra L R'& 1 X RPL 1 25 15160168

  6 15160006 Anah u'a1anah P R'& 1 X RPL 1 26 15160169

  7 15160007 &ai4ohturri04oh P R'& 1 X RPL 1 27 15160170

  8 15160008 &a$rin Ayu *irana P R'& 1 X RPL 1 28 15160171

  9 15160009 #ntan Pandini P R'& 1 X RPL 1 29 15160172

  10 15160010 #ntan Sari P R'& 1 X RPL 1 30 15160173

  11 15160011 ulai(ha P R'& 1 X RPL 1 31 15160174

  12 15160012 *estarina ulan P R'& 1 X RPL 1 32 15160175

  13 15160013 Baro A(som &irdaus L R'& 1 X RPL 1 33 15160176

  14 15160014 Hendra Herma1an L R'& 1 X RPL 1 34 15160177

  15 15160015 , Darim L R'& 1 X RPL 1 35 15160178

  16 15160016 aulana Yusuf L R'& 1 X RPL 1 36 15160179

  17 15160017 oh, 3as$id L R'& 1 X RPL 1 37 15160180

  18 15160018 Lusi #nsiyyah L R'& 1 X RPL 1 38 15160181

  19 15160019 Luspi Hadimah P R'& 1 X RPL 1 39 15160182

  20 15160020 )aeli &arhatun P R'& 1 X RPL 1 40 15160183

  NO.MEJA

  NO.MEJA

  DAFTAR PESERTA

  ULANGAN KENAIKAN KELAS

  SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2015/2016

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  15/60

  RUANG 2

  NO. PESERTA NAMA L/P RUANG KELAS NO. PESERTA

  1 15160021 Pitriyani P R'& 2 X RPL 1 21 15160125

  2 15160022 Prihatini P R'& 2 X RPL 1 22 15160126

  3 15160023 Riyanti P R'& 2 X RPL 1 23 151601274 15160024 Ri0(a &u$iyanti P R'& 2 X RPL 1 24 15160128

  5 15160025 uhammad Soni A P R'& 2 X RPL 1 25 15160129

  6 15160026 ulya Lubis L R'& 2 X RPL 1 26 15160130

  7 15160027 ulyadi L R'& 2 X RPL 1 27 15160131

  8 15160028 )i(o Alfian L R'& 2 X RPL 1 28 15160132

  9 15160029 )ur Syafrudin L R'& 2 X RPL 1 29 15160133

  10 15160030 Siro0 Arifin L R'& 2 X RPL 1 30 15160134

  11 15160031 Siti )ur *usniah L R'& 2 X RPL 1 31 15160135

  12 15160032 Sri Rahayu P R'& 2 X RPL 1 32 15160136

  13 15160033 Sri idyanti P R'& 2 X RPL 1 33 15160137

  14 15160034 3riyana P R'& 2 X RPL 1 34 15160138

  15 15160035 uhammad Hidayat P R'& 2 X RPL 1 35 15160139

  16 15160036 Seli L R'& 2 X RPL 1 36 15160140

  17 15160037 Siti ulae(ha P R'& 2 X RPL 1 37 15160141

  18 15160038 Syu(ri ubaro( P R'& 2 X RPL 1 38 15160142

  19 15160039 3ar$ani L R'& 2 X RPL 1 39 15160143

  20 15160040 3omi Saputra L R'& 2 X RPL 1 40 15160144

  NO.MEJA

  NO.MEJA

  DAFTAR PESERTA

  ULANGAN KENAIKAN KELAS

  SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2015/2016

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  16/60

  RUANG '

  NO. PESERTA NAMA L/P RUANG KELAS NO. PESERTA

  1 15160041 andi L R'& 3 X RPL 1 21 15160145

  2 15160042 Abdul Rohim L R'& 3 X RPL 2 22 15160146

  3 15160043 Agung L R'& 3 X RPL 2 23 151601474 15160044 Ali #dris L R'& 3 X RPL 2 24 14150001

  5 15160045 Ari 3i$ani L R'& 3 X RPL 2 25 14150002

  6 15160046 Anggun Suliestiani A, P R'& 3 X RPL 2 26 14150003

  7 15160047 %lsa 3iana P R'& 3 X RPL 2 27 14150004

  8 15160048 &atimah Saras1ati P R'& 3 X RPL 2 28 14150005

  9 15160049 #mas aysaroh P R'& 3 X RPL 2 29 14150006

  10 15160050 *admini P R'& 3 X RPL 2 30 14150007

  11 15160051 Bagas &a$ar R L R'& 3 X RPL 2 31 14150008

  12 15160052 *usmantoro L R'& 3 X RPL 2 32 14150009

  13 15160053 , asrur L R'& 3 X RPL 2 33 14150010

  14 15160054 ,2aenal Abidin L R'& 3 X RPL 2 34 14150011

  15 15160055 aulana ihad L R'& 3 X RPL 2 35 14150012

  16 15160056 *anisa P R'& 3 X RPL 2 36 14150013

  17 15160057 *horidah P R'& 3 X RPL 2 37 14150014

  18 15160058 *husnul *hotimah P R'& 3 X RPL 2 38 14150015

  19 15160059 Lilis *asiri P R'& 3 X RPL 2 39 14150016

  20 15160060 Lusiana De1i P R'& 3 X RPL 2 40 14150017

  NO.MEJA

  NO.MEJA

  DAFTAR PESERTA

  ULANGAN KENAIKAN KELAS

  SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2015/2016

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  17/60

  RUANG (

  NO. PESERTA NAMA L/P RUANG KELAS NO. PESERTA

  1 15160061 aliyatun )i'mah P R'& 4 X RPL 2 21 14150018

  2 15160062 eli Lestari P R'& 4 X RPL 2 22 14150019

  3 15160063 Rian Hidayat L R'& 4 X RPL 2 23 14150020

  4 15160064 Supri Yadi L R'& 4 X RPL 2 24 141500215 15160065 Syarif Hidayatullah L R'& 4 X RPL 2 25 14150022

  6 15160066 Yudi Ardi1inata L R'& 4 X RPL 2 26 14150023

  7 15160067 )i(a &ilana P R'& 4 X RPL 2 27 14150024

  8 15160068 )urlaili Rohmah P R'& 4 X RPL 2 28 14150025

  9 15160069 .(e 3ia aryani P R'& 4 X RPL 2 29 14150026

  10 15160070 Ratini P R'& 4 X RPL 2 30 14150027

  11 15160071 Sinta De1i P R'& 4 X RPL 2 31 14150028

  12 15160072 Siti Agisna P R'& 4 X RPL 2 32 14150029

  13 15160073 Siti &au0iah P R'& 4 X RPL 2 33 14150030

  14 15160074 Siti *hodi$ah P R'& 4 X RPL 2 34 14150031

  15 15160075 Siti *hoiriyah P R'& 4 X RPL 2 35 14150032

  16 15160076 Siti asripah P R'& 4 X RPL 2 36 14150033

  17 15160077 Siti Salamah P R'& 4 X RPL 2 37 14150034

  18 15160078 Sri ahyuningsih P R'& 4 X RPL 2 38 14150035

  19 15160079 Susi Anggraeni P R'& 4 X RPL 2 39 14150036

  20 15160080 Susi Perti1i P R'& 4 X RPL 2 40 14150037

  NO.MEJA

  NO.MEJA

  DAFTAR PESERTA

  ULANGAN KENAIKAN KELAS

  SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2015/2016

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  18/60

  RUANG 5

  NO. PESERTA NAMA L/P RUANG KELAS NO. PESERTA

  1 15160081 Abdurohman L R'& 5 X RPL 3 21 14150038

  2 15160082 Agung Budi Haryono L R'& 5 X RPL 3 22 14150039

  3 15160083 Agus Hidayat L R'& 5 X RPL 3 23 141500404 15160084 Ahmad Syaebani L R'& 5 X RPL 3 24 14150041

  5 15160085 A$i Santoso L R'& 5 X RPL 3 25 14150042

  6 15160086 Ananda #smi L L R'& 5 X RPL 3 26 14150043

  7 15160087 A0is )urul &uadi L R'& 5 X RPL 3 27 14150044

  8 15160088 Dimas Ardiansyah L R'& 5 X RPL 3 28 14150045

  9 15160089 &itron aulana L R'& 5 X RPL 3 29 14150046

  10 15160090 *huril Aeni L R'& 5 X RPL 3 30 14150047

  11 15160091 uhammad &arihin L R'& 5 X RPL 3 31 14150048

  12 15160092 Ade #rma P R'& 5 X RPL 3 32 14150049

  13 15160093 Ani 5tami P R'& 5 X RPL 3 33 14150050

  14 15160094 Ayu Sintya aramis P R'& 5 X RPL 3 34 14150051

  15 15160095 Diana sari P R'& 5 X RPL 3 35 14150052

  16 15160096 &ina Anggi Lestari P R'& 5 X RPL 3 36 14150053

  17 15160097 &irli Amelia S P R'& 5 X RPL 3 37 14150054

  18 15160098 #ndah elati Putri P R'& 5 X RPL 3 38 14150055

  19 15160099 uhammad Satria L R'& 5 X RPL 3 39 14150056

  20 15160100 )andriana !una1an L R'& 5 X RPL 3 40 14150057

  NO.MEJA

  NO.MEJA

  DAFTAR PESERTA

  ULANGAN KENAIKAN KELAS

  SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2015/2016

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  19/60

  RUANG 6

  NO. PESERTA NAMA L/P RUANG KELAS NO. PESERTA

  1 15160101 Ro"hmat )urohim L R'& 6 X RPL 3 21 14150058

  2 15160102 Saeful An1ar L R'& 6 X RPL 3 22 14150059

  3 15160103 Shandy L R'& 6 X RPL 3 23 14150060

  4 15160104 3aruna aya L R'& 6 X RPL 3 24 141500615 15160105 *hoirunnisa P R'& 6 X RPL 3 25 14150062

  6 15160106 Laelatul A0i0ah P R'& 6 X RPL 3 26 14150063

  7 15160107 aesaroh P R'& 6 X RPL 3 27 14150064

  8 15160108 ega .(tianingsih P R'& 6 X RPL 3 28 14150065

  9 15160109 erisa P R'& 6 X RPL 3 29 14150066

  10 15160110 3aufi( Hidayat L R'& 6 X RPL 3 30 14150067

  11 15160111 ulyanti P R'& 6 X RPL 3 31 14150068

  12 15160112 Siti Ainun Haryati P R'& 6 X RPL 3 32 14150069

  13 15160113 Siti Aisah P R'& 6 X RPL 3 33 14150070

  14 15160114 Siti *oriapriliyani P R'& 6 X RPL 3 34 14150071

  15 15160115 Siti ariah 5lfa P R'& 6 X RPL 3 35 14150072

  16 15160116 Siti )ur Aisah P R'& 6 X RPL 3 36 14150073

  17 15160117 Siti Rohayati P R'& 6 X RPL 3 37 14150074

  18 15160118 Sri Rahayu P R'& 6 X RPL 3 38 14150075

  19 15160119 3asya Di(a 3riyan(a P R'& 6 X RPL 3 39 14150076

  20 15160120 6ina Alviana P R'& 6 X RPL 3 40 14150077

  NO.MEJA

  NO.MEJA

  DAFTAR PESERTA

  ULANGAN KENAIKAN KELAS

  SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2015/2016

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  20/60

  RUANG )

  NO. PESERTA NAMA L/P RUANG KELAS NO. PESERTA

  1 15160121 Yuni Safitriyani P R'& 7 X RPL 3 21 14150078

  2 15160122 3edy &erdiansyah P R'& 7 X RPL 3 22 14150079

  3 15160123 Alif )urhidayatullah P R'& 7 X RPL 3 23 141500804 15160124 Anisyah P R'& 7 X RPL 3 24 14150081

  5 15160148 Abu Supyan L R'& 7 X sana tik 25 14150082

  6 15160149 Ahmad &au0i L R'& 7 X sana tik 26 14150083

  7 15160150 Aris )urul &uadi L R'& 7 X sana tik 27 14150084

  8 15160151 A1al #snen L R'& 7 X sana tik 28 14150085

  9 15160152 #smanto L R'& 7 X sana tik 29 14150086

  10 15160153 oh, Angga S L R'& 7 X sana tik 30 14150087

  11 15160154 Agung Lina P R'& 7 X sana tik 31

  12 15160155 Ana )uryana P R'& 7 X sana tik 32

  13 15160156 &ebi Amalia &, P R'& 7 X sana tik 33

  14 15160157 &itri Hariyanti P R'& 7 X sana tik 34

  15 15160158 &iya .(tapiani P R'& 7 X sana tik 35

  16 15160159 #smatul aula P R'& 7 X sana tik 36

  17 15160160 esi(a eliyanti P R'& 7 X sana tik 37

  18 15160161 *hayatun )ufus P R'& 7 X sana tik 38

  19 15160162 *hotimatun aulah P R'& 7 X sana tik 39

  20 15160163 *omalasari P R'& 7 X sana tik 40

  NO.MEJA

  NO.MEJA

  DAFTAR PESERTA

  ULANGAN KENAIKAN KELAS

  SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2015/2016

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  21/60

  NAMA L/P RUANG KELAS

  ola Amaliyah P R'& 1 X sana tik

  iya .(tapiana P R'& 1 X sana tik

  una1aroh P R'& 1 X sana tikeni 3ul annah P R'& 1 X sana tik

  ur Apidah P R'& 1 X sana tik

  ur Asifah P R'& 1 X sana tik

  urhayati P R'& 1 X sana tik

  urul a'1ah P R'& 1 X sana tik

  ohmatul aula P R'& 1 X sana tik

  osi elyani P R'& 1 X sana tik

  ti Ati(oh P R'& 1 X sana tik

  ti *holifah )H P R'& 1 X sana tik

  ti *holifah )5 P R'& 1 X sana tik

  ti ugi Sugiarti P R'& 1 X sana tik

  oviatun Hasanah P R'& 1 X sana tik

  i Yuliani P R'& 1 X sana tik

  usi ani(a P R'& 1 X sana tik

  mrotul Afifah P R'& 1 X sana tik

  idia Sari P R'& 1 X sana tik

  indi Haryani P R'& 1 X sana tik

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  22/60

  NAMA L/P RUANG KELAS

  ri Adriyanto L R'& 2 X Ke(eraatan

  ahya ina P R'& 2 X Ke(eraatan

  guh !umelar L R'& 2 X Ke(eraatani Prihatin P R'& 2 X Ke(eraatan

  endra &iguna L R'& 2 X Ke(eraatan

  dah )urhamidah P R'& 2 X Ke(eraatan

  tan 3aniyah P R'& 2 X Ke(eraatan

  amila Amania 7iptani P R'& 2 X Ke(eraatan

  eneng Yu(hanid0 P R'& 2 X Ke(eraatan

  lam &a$ri A P R'& 2 X Ke(eraatan

  ovia De1i *usuma P R'& 2 X Ke(eraatan

  urmaemunah P R'& 2 X Ke(eraatan

  urul Hi(mah P R'& 2 X Ke(eraatan

  o4om /omariah P R'& 2 X Ke(eraatan

  ohaeni P R'& 2 X Ke(eraatan

  hinta Della P R'& 2 X Ke(eraatan

  ti ar1iyah P R'& 2 X Ke(eraatan

  obirothul P R'& 2 X Ke(eraatan

  usila1ati P R'& 2 X Ke(eraatan

  indi )urhasanah P R'& 2 X Ke(eraatan

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  23/60

  NAMA L/P RUANG KELAS

  e(e )itami De1i P R'& 3 X Ke(eraatan

  hfi )ela ), P R'& 3 X Ke(eraatan

  hmad Ahsin , L R'& 3 X Ke(eraatanhmad Basyir L R'& 3 XI RPL 1

  endi Rohendi L R'& 3 XI RPL 1

  din uhidin L R'& 3 XI RPL 1

  eng &a0riah P R'& 3 XI RPL 1

  u Apriliyani P R'& 3 XI RPL 1

  yu Safitri P R'& 3 XI RPL 1

  1in ubaro( L R'& 3 XI RPL 1

  hri &erdiansyah L R'& 3 XI RPL 1

  bban Baynillah L R'& 3 XI RPL 1

  yu Soli(hah P R'& 3 XI RPL 1

  alimah P R'& 3 XI RPL 1

  tan )ia P R'& 3 XI RPL 1

  an Alfiansyah L R'& 3 XI RPL 1

  , Andi L R'& 3 XI RPL 1

  , Ham0ah L R'& 3 XI RPL 1

  $u 2aenab P R'& 3 XI RPL 1

  arti(a P R'& 3 XI RPL 1

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  24/60

  NAMA L/P RUANG KELAS

  fitri Handayani P R'& 4 XI RPL 1

  uhammad #smail L R'& 4 XI RPL 1

  uhammad ahidin L R'& 4 XI RPL 1

  u(hlis L R'& 4 XI RPL 1nti Susanti P R'& 4 XI RPL 1

  ti Aisyah P R'& 4 XI RPL 1

  ti )urfau0iyah P R'& 4 XI RPL 1

  yaepul An1ar L R'& 4 XI RPL 1

  bi L R'& 4 XI RPL 1

  uhammad Soleh L R'& 4 XI RPL 1

  ti 2aitun P R'& 4 XI RPL 1

  inda &itriani P R'& 4 XI RPL 1

  yin H P R'& 4 XI RPL 1

  uhammad /ori L R'& 4 XI RPL 1

  uli Agnes Yuliani P R'& 4 XI RPL 1

  di &aisal L R'& 4 XI RPL 2

  nas Sira$udin L R'& 4 XI RPL 2

  nah /uranah P R'& 4 XI RPL 2

  rliyanti P R'& 4 XI RPL 2

  ndri Lesmana L R'& 4 XI RPL 2

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  25/60

  NAMA L/P RUANG KELAS

  eyha44i Abdal & L R'& 5 XI RPL 2

  triana P R'& 5 XI RPL 2

  ho0ainul )gulumi # P R'& 5 XI RPL 2essy #ndah Sari P R'& 5 XI RPL 2

  sep Suanda L R'& 5 XI RPL 2

  ta Safitri P R'& 5 XI RPL 2

  , )ur$aman L R'& 5 XI RPL 2

  uhammad &ahro$i L R'& 5 XI RPL 2

  uhammad )afril A L R'& 5 XI RPL 2

  isri P R'& 5 XI RPL 2

  ulyati P R'& 5 XI RPL 2

  ur Afiah P R'& 5 XI RPL 2

  ur *hasanah P R'& 5 XI RPL 2

  uhammad Sunli L R'& 5 XI RPL 2

  0(i aulana %fendi L R'& 5 XI RPL 2

  0(y Agustian A L R'& 5 XI RPL 2

  uraeni P R'& 5 XI RPL 2

  ur$annah P R'& 5 XI RPL 2

  ti Aisyah A P R'& 5 XI RPL 2

  ti Aisyah 7 P R'& 5 XI RPL 2

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  26/60

  NAMA L/P RUANG KELAS

  lman Al-&arisi L R'& 6 XI RPL 2

  ya'banul L R'& 6 XI RPL 2

  mi Aly L R'& 6 XI RPL 2

  i Yuli P R'& 6 XI RPL 2udiri P R'& 6 XI RPL 2

  ya Agusniyanti P R'& 6 XI sana tik

  nisatun &arihah P R'& 6 XI sana tik

  nda &itri P R'& 6 XI sana tik

  triyah P R'& 6 XI sana tik

  aniatul annah P R'& 6 XI sana tik

  dah Sri ulyati P R'& 6 XI sana tik

  arimatul &adilah P R'& 6 XI sana tik

  halimatus Sadyah P R'& 6 XI sana tik

  lis Savit P R'& 6 XI sana tik

  via Restadillah P R'& 6 XI sana tik

  arinah P R'& 6 XI sana tik

  uthmainnah P R'& 6 XI sana tik

  oni Susanti P R'& 6 XI sana tik

  unu aidatu Saniyah P R'& 6 XI sana tik

  ur &atmi 5l-1aiyah P R'& 6 XI sana tik

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  27/60

  NAMA L/P RUANG KELAS

  ur Lailatul #sti4omah P R'& 7 XI sana tik

  aniah P R'& 7 XI sana tik

  (a Saumi R P R'& 7 XI sana tiks(a P R'& 7 XI sana tik

  ti *hulasoh P R'& 7 XI sana tik

  ti )ur$annah P R'& 7 XI sana tik

  i Rahayu P R'& 7 XI sana tik

  a aryati P R'& 7 XI sana tik

  inda Sari P R'& 7 XI sana tik

  i1in elani P R'& 7 XI sana tik

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  28/60

  R'& 1

  NO. PESERTA NAMA L/P RUANG

  1 15160001 Agi Syafi'i L R'& 1

  2 15160002 A(bar ahyu L R'& 1

  3 15160003 A(hmadi L R'& 1

  4 15160004 Anisul &uad L R'& 1

  5 15160005 Asep Saputra L R'& 1

  6 15160006 Anah u'a1anah P R'& 1

  7 15160007 &ai4ohturri04oh P R'& 1

  8 15160008 &a$rin Ayu *irana P R'& 1

  9 15160009 #ntan Pandini P R'& 1

  10 151600010 #ntan Sari P R'& 1

  11 151600011 ulai(ha P R'& 1

  12 151600012 *estarina ulan P R'& 1

  13 151600013 Baro A(som &irdaus L R'& 1

  14 151600014 Hendra Herma1an L R'& 115 151600015 , Darim L R'& 1

  16 151600016 aulana Yusuf L R'& 1

  17 151600017 oh, 3as$id L R'& 1

  18 151600018 Lusi #nsiyyah L R'& 1

  19 151600019 Luspi Hadimah P R'& 1

  20 151600020 )aeli &arhatun P R'& 1

  R'& 2

  NO. PESERTA NAMA L/P RUANG1 15160021 Pitriyani P R'& 2

  2 15160022 Prihatini P R'& 2

  3 15160023 Riyanti P R'& 2

  4 15160024 Ri0(a &u$iyanti P R'& 2

  5 15160025 uhammad Soni A P R'& 2

  6 15160026 ulya Lubis L R'& 2

  7 15160027 ulyadi L R'& 2

  8 15160028 )i(o Alfian L R'& 2

  9 15160029 )ur Syafrudin L R'& 210 15160030 Siro0 Arifin L R'& 2

  11 15160031 Siti )ur *usniah L R'& 2

  12 15160032 Sri Rahayu P R'& 2

  13 15160033 Sri idyanti P R'& 2

  14 15160034 3riyana P R'& 2

  15 15160035 uhammad Hidayat P R'& 2

  16 15160036 Seli L R'& 2

  17 15160037 Siti ulae(ha P R'& 2

  18 15160038 Syu(ri ubaro( P R'& 2

  19 15160039 3ar$ani L R'& 2

  20 15160040 3omi Saputra L R'& 2

  R'& 3

  NO.MEJA

  NO.

  MEJA

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  29/60

  NO. PESERTA NAMA L/P RUANG

  1 15160041 andi L R'& 3

  2 15160042 Abdul Rohim L R'& 3

  3 15160043 Agung L R'& 3

  4 15160044 Ali #dris L R'& 3

  5 15160045 Ari 3i$ani L R'& 3

  6 15160046 Anggun Suliestiani A, P R'& 3

  7 15160047 %lsa 3iana P R'& 3

  8 15160048 &atimah Saras1ati P R'& 3

  9 15160049 #mas aysaroh P R'& 3

  10 15160050 *admini P R'& 3

  11 15160051 Bagas &a$ar R L R'& 3

  12 15160052 *usmantoro L R'& 3

  13 15160053 , asrur L R'& 3

  14 15160054 ,2aenal Abidin L R'& 3

  15 15160055 aulana ihad L R'& 3

  16 15160056 *anisa P R'& 317 15160057 *horidah P R'& 3

  18 15160058 *husnul *hotimah P R'& 3

  19 15160059 Lilis *asiri P R'& 3

  20 15160060 Lusiana De1i P R'& 3

  NO.MEJA

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  30/60

  R'& 4

  NO. PESERTA NAMA L/P RUANG

  1 15160061 aliyatun )i'mah P R'& 4

  2 15160062 eli Lestari P R'& 4

  3 15160063 Rian Hidayat L R'& 4

  4 15160064 Supri Yadi L R'& 4

  5 15160065 Syarif Hidayatullah L R'& 4

  6 15160066 Yudi Ardi1inata L R'& 4

  7 15160067 )i(a &ilana P R'& 4

  8 15160068 )urlaili Rohmah P R'& 4

  9 15160069 .(e 3ia aryani P R'& 4

  10 15160070 Ratini P R'& 4

  11 15160071 Sinta De1i P R'& 4

  12 15160072 Siti Agisna P R'& 4

  13 15160073 Siti &au0iah P R'& 4

  14 15160074 Siti *hodi$ah P R'& 4

  15 15160075 Siti *hoiriyah P R'& 416 15160076 Siti asripah P R'& 4

  17 15160077 Siti Salamah P R'& 4

  18 15160078 Sri ahyuningsih P R'& 4

  19 15160079 Susi Anggraeni P R'& 4

  20 15160080 Susi Perti1i P R'& 4

  R'& 5

  NO. PESERTA NAMA L/P RUANG

  1 15160081 Abdurohman L R'& 5

  2 15160082 Agung Budi Haryono L R'& 5

  3 15160083 Agus Hidayat L R'& 5

  4 15160084 Ahmad Syaebani L R'& 5

  5 15160085 A$i Santoso L R'& 5

  6 15160086 Ananda #smi L L R'& 5

  7 15160087 A0is )urul &uadi L R'& 5

  8 15160088 Dimas Ardiansyah L R'& 5

  9 15160089 &itron aulana L R'& 5

  10 15160090 *huril Aeni L R'& 511 15160091 uhammad &arihin L R'& 5

  12 15160092 Ade #rma P R'& 5

  13 15160093 Ani 5tami P R'& 5

  14 15160094 Ayu Sintya aramis P R'& 5

  15 15160095 Diana sari P R'& 5

  16 15160096 &ina Anggi Lestari P R'& 5

  17 15160097 &irli Amelia S P R'& 5

  18 15160098 #ndah elati Putri P R'& 5

  19 15160099 uhammad Satria L R'& 5

  20 151600100 )andriana !una1an L R'& 5

  R'& 6

  NO. PESERTA NAMA L/P RUANG

  NO.MEJA

  NO.MEJA

  NO.MEJA

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  31/60

  1 15160101 Ro"hmat )urohim L R'& 6

  2 15160102 Saeful An1ar L R'& 6

  3 15160103 Shandy L R'& 6

  4 15160104 3aruna aya L R'& 6

  5 15160105 *hoirunnisa P R'& 6

  6 15160106 Laelatul A0i0ah P R'& 6

  7 15160107 aesaroh P R'& 6

  8 15160108 ega .(tianingsih P R'& 6

  9 15160109 erisa P R'& 6

  10 15160110 3aufi( Hidayat L R'& 6

  11 15160111 ulyanti P R'& 6

  12 15160112 Siti Ainun Haryati P R'& 6

  13 15160113 Siti Aisah P R'& 6

  14 15160114 Siti *oriapriliyani P R'& 6

  15 15160115 Siti ariah 5lfa P R'& 6

  16 15160116 Siti )ur Aisah P R'& 6

  17 15160117 Siti Rohayati P R'& 6

  18 15160118 Sri Rahayu P R'& 619 15160119 3asya Di(a 3riyan(a P R'& 6

  20 15160120 6ina Alviana P R'& 6

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  32/60

  R'& 7

  NO. PESERTA NAMA L/P RUANG

  1 15160121 Yuni Safitriyani P R'& 7

  2 15160122 3edy &erdiansyah P R'& 7

  3 15160123 Alif )urhidayatullah P R'& 7

  4 15160124 Anisyah P R'& 7

  5 15160125 Abu Supyan L R'& 7

  6 15160126 Ahmad &au0i L R'& 7

  7 15160127 Aris )urul &uadi L R'& 7

  8 15160128 A1al #snen L R'& 7

  9 15160129 #smanto L R'& 7

  10 15160130 oh, Angga S L R'& 7

  11 15160131 Agung Lina P R'& 7

  12 15160132 Ana )uryana P R'& 7

  13 15160133 &ebi Amalia &, P R'& 7

  14 15160134 &itri Hariyanti P R'& 7

  15 15160135 &iya .(tapiani P R'& 716 15160136 #smatul aula P R'& 7

  17 15160137 esi(a eliyanti P R'& 7

  18 15160138 *hayatun )ufus P R'& 7

  19 15160139 *hotimatun aulah P R'& 7

  20 15160140 *omalasari P R'& 7

  NO.MEJA

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  33/60

  KELAS NO. PESERTA NAMA L/P

  X RPL 1 21 15160164 Lola Amaliyah P

  X RPL 1 22 15160165 iya .(tapiana P

  X RPL 1 23 15160166 una1aroh P

  X RPL 1 24 15160167 )eni 3ul annah P

  X RPL 1 25 15160168 )ur Apidah P

  X RPL 1 26 15160169 )ur Asifah P

  X RPL 1 27 15160170 )urhayati P

  X RPL 1 28 15160171 )urul a'1ah P

  X RPL 1 29 15160172 Rohmatul aula P

  X RPL 1 30 15160173 Rosi elyani P

  X RPL 1 31 15160174 Siti Ati(oh P

  X RPL 1 32 15160175 Siti *holifah )H P

  X RPL 1 33 15160176 Siti *holifah )5 P

  X RPL 1 34 15160177 Siti ugi Sugiarti PX RPL 1 35 15160178 Soviatun Hasanah P

  X RPL 1 36 15160179 Sri Yuliani P

  X RPL 1 37 15160180 Susi ani(a P

  X RPL 1 38 15160181 5mrotul Afifah P

  X RPL 1 39 15160182 idia Sari P

  X RPL 1 40 15160183 indi Haryani P

  KELAS NO. PESERTA NAMA L/PX RPL 1 21 15160125 Ari Adriyanto L

  X RPL 1 22 15160126 7ahya ina P

  X RPL 1 23 15160127 3eguh !umelar L

  X RPL 1 24 15160128 %ri Prihatin P

  X RPL 1 25 15160129 2endra &iguna L

  X RPL 1 26 15160130 #ndah )urhamidah P

  X RPL 1 27 15160131 #ntan 3aniyah P

  X RPL 1 28 15160132 *amila Amania 7iptani P

  X RPL 1 29 15160133 )eneng Yu(hanid0 PX RPL 1 30 15160134 )ilam &a$ri A P

  X RPL 1 31 15160135 )ovia De1i *usuma P

  X RPL 1 32 15160136 )urmaemunah P

  X RPL 1 33 15160137 )urul Hi(mah P

  X RPL 1 34 15160138 /o4om /omariah P

  X RPL 1 35 15160139 Rohaeni P

  X RPL 1 36 15160140 Shinta Della P

  X RPL 1 37 15160141 Siti ar1iyah P

  X RPL 1 38 15160142 Sobirothul P

  X RPL 1 39 15160143 Susila1ati P

  X RPL 1 40 15160144 indi )urhasanah P

  NO.MEJA

  NO.

  MEJA

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  34/60

  KELAS NO. PESERTA NAMA L/P

  X RPL 1 21 15160145 *e(e )itami De1i P

  X RPL 2 22 15160146 Ahfi )ela ), P

  X RPL 2 23 15160147 Ahmad Ahsin , L

  X RPL 2 24 14150001 Ahmad Basyir L

  X RPL 2 25 14150002 Dendi Rohendi L

  X RPL 2 26 14150003 Didin uhidin L

  X RPL 2 27 14150004 A$eng &a0riah P

  X RPL 2 28 14150005 Atu Apriliyani P

  X RPL 2 29 14150006 Ayu Safitri P

  X RPL 2 30 14150007 %r1in ubaro( L

  X RPL 2 31 14150008 &ahri &erdiansyah L

  X RPL 2 32 14150009 Hibban Baynillah L

  X RPL 2 33 141500010 Ayu Soli(hah P

  X RPL 2 34 141500011 Halimah P

  X RPL 2 35 141500012 #ntan )ia P

  X RPL 2 36 141500013 #yan Alfiansyah LX RPL 2 37 141500014 , Andi L

  X RPL 2 38 141500015 , Ham0ah L

  X RPL 2 39 141500016 u$u 2aenab P

  X RPL 2 40 141500017 *arti(a P

  NO.MEJA

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  35/60

  KELAS NO. PESERTA NAMA L/P

  X RPL 2 21 141500018 Safitri Handayani P

  X RPL 2 22 141500019 uhammad #smail L

  X RPL 2 23 14150020 uhammad ahidin L

  X RPL 2 24 14150021 u(hlis L

  X RPL 2 25 14150022 Santi Susanti P

  X RPL 2 26 14150023 Siti Aisyah P

  X RPL 2 27 14150024 Siti )urfau0iyah P

  X RPL 2 28 14150025 Syaepul An1ar L

  X RPL 2 29 14150026 3ebi L

  X RPL 2 30 14150027 uhammad Soleh L

  X RPL 2 31 14150028 Siti 2aitun P

  X RPL 2 32 14150029 inda &itriani P

  X RPL 2 33 14150030 Yiyin H P

  X RPL 2 34 14150031 uhammad /ori L

  X RPL 2 35 14150032 Yuli Agnes Yuliani PX RPL 2 36 14150033 Adi &aisal L

  X RPL 2 37 14150034 Anas Sira$udin L

  X RPL 2 38 14150035 Anah /uranah P

  X RPL 2 39 14150036 &irliyanti P

  X RPL 2 40 14150037 Andri Lesmana L

  KELAS NO. PESERTA NAMA L/P

  X RPL 3 21 14150038 Beyha44i Abdal & L

  X RPL 3 22 14150039 &itriana P

  X RPL 3 23 14150040 *ho0ainul )gulumi # P

  X RPL 3 24 14150041 essy #ndah Sari P

  X RPL 3 25 14150042 Asep Suanda L

  X RPL 3 26 14150043 !ita Safitri P

  X RPL 3 27 14150044 , )ur$aman L

  X RPL 3 28 14150045 uhammad &ahro$i L

  X RPL 3 29 14150046 uhammad )afril A L

  X RPL 3 30 14150047 isri PX RPL 3 31 14150048 ulyati P

  X RPL 3 32 14150049 )ur Afiah P

  X RPL 3 33 14150050 )ur *hasanah P

  X RPL 3 34 14150051 uhammad Sunli L

  X RPL 3 35 14150052 Ri0(i aulana %fendi L

  X RPL 3 36 14150053 Ri0(y Agustian A L

  X RPL 3 37 14150054 )uraeni P

  X RPL 3 38 14150055 )ur$annah P

  X RPL 3 39 14150056 Siti Aisyah A P

  X RPL 3 40 14150057 Siti Aisyah 7 P

  KELAS NO. PESERTA NAMA L/P

  NO.MEJA

  NO.MEJA

  NO.MEJA

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  36/60

  X RPL 3 21 14150058 Salman Al-&arisi L

  X RPL 3 22 14150059 Sya'banul L

  X RPL 3 23 14150060 3omi Aly L

  X RPL 3 24 14150061 Sri Yuli P

  X RPL 3 25 14150062 Sudiri P

  X RPL 3 26 14150063 Alya Agusniyanti P

  X RPL 3 27 14150064 Anisatun &arihah P

  X RPL 3 28 14150065 Dinda &itri P

  X RPL 3 29 14150066 &itriyah P

  X RPL 3 30 14150067 Haniatul annah P

  X RPL 3 31 14150068 #ndah Sri ulyati P

  X RPL 3 32 14150069 *arimatul &adilah P

  X RPL 3 33 14150070 *halimatus Sadyah P

  X RPL 3 34 14150071 Lilis Savit P

  X RPL 3 35 14150072 Livia Restadillah P

  X RPL 3 36 14150073 arinah P

  X RPL 3 37 14150074 uthmainnah P

  X RPL 3 38 14150075 )oni Susanti PX RPL 3 39 14150076 )unu aidatu Saniyah P

  X RPL 3 40 14150077 )ur &atmi 5l-1aiyah P

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  37/60

  KELAS NO. PESERTA NAMA L/P

  X RPL 3 21 14150078 )ur Lailatul #sti4omah P

  X RPL 3 22 14150079 Raniah P

  X RPL 3 23 14150080 Ri(a Saumi R P

  X RPL 3 24 14150081 Sis(a P

  X sana tik 25 14150082 Siti *hulasoh P

  X sana tik 26 14150083 Siti )ur$annah P

  X sana tik 27 14150084 Sri Rahayu P

  X sana tik 28 14150085 3ia aryati P

  X sana tik 29 14150086 inda Sari P

  X sana tik 30 14150087 i1in elani P

  X sana tik 31

  X sana tik 32

  X sana tik 33

  X sana tik 34

  X sana tik 35X sana tik 36

  X sana tik 37

  X sana tik 38

  X sana tik 39

  X sana tik 40

  NO.MEJA

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  38/60

  RUANG KELAS

  R'& 1 X sana tik

  R'& 1 X sana tik

  R'& 1 X sana tik

  R'& 1 X sana tik

  R'& 1 X sana tik

  R'& 1 X sana tik

  R'& 1 X sana tik

  R'& 1 X sana tik

  R'& 1 X sana tik

  R'& 1 X sana tik

  R'& 1 X sana tik

  R'& 1 X sana tik

  R'& 1 X sana tik

  R'& 1 X sana tikR'& 1 X sana tik

  R'& 1 X sana tik

  R'& 1 X sana tik

  R'& 1 X sana tik

  R'& 1 X sana tik

  R'& 1 X sana tik

  RUANG KELASR'& 2 X Ke(eraatan

  R'& 2 X Ke(eraatan

  R'& 2 X Ke(eraatan

  R'& 2 X Ke(eraatan

  R'& 2 X Ke(eraatan

  R'& 2 X Ke(eraatan

  R'& 2 X Ke(eraatan

  R'& 2 X Ke(eraatan

  R'& 2 X Ke(eraatanR'& 2 X Ke(eraatan

  R'& 2 X Ke(eraatan

  R'& 2 X Ke(eraatan

  R'& 2 X Ke(eraatan

  R'& 2 X Ke(eraatan

  R'& 2 X Ke(eraatan

  R'& 2 X Ke(eraatan

  R'& 2 X Ke(eraatan

  R'& 2 X Ke(eraatan

  R'& 2 X Ke(eraatan

  R'& 2 X Ke(eraatan

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  39/60

  RUANG KELAS

  R'& 3 X Ke(eraatan

  R'& 3 X Ke(eraatan

  R'& 3 X Ke(eraatan

  R'& 3 XI RPL 1

  R'& 3 XI RPL 1

  R'& 3 XI RPL 1

  R'& 3 XI RPL 1

  R'& 3 XI RPL 1

  R'& 3 XI RPL 1

  R'& 3 XI RPL 1

  R'& 3 XI RPL 1

  R'& 3 XI RPL 1

  R'& 3 XI RPL 1

  R'& 3 XI RPL 1

  R'& 3 XI RPL 1

  R'& 3 XI RPL 1R'& 3 XI RPL 1

  R'& 3 XI RPL 1

  R'& 3 XI RPL 1

  R'& 3 XI RPL 1

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  40/60

  RUANG KELAS

  R'& 4 XI RPL 1

  R'& 4 XI RPL 1

  R'& 4 XI RPL 1

  R'& 4 XI RPL 1

  R'& 4 XI RPL 1

  R'& 4 XI RPL 1

  R'& 4 XI RPL 1

  R'& 4 XI RPL 1

  R'& 4 XI RPL 1

  R'& 4 XI RPL 1

  R'& 4 XI RPL 1

  R'& 4 XI RPL 1

  R'& 4 XI RPL 1

  R'& 4 XI RPL 1

  R'& 4 XI RPL 1R'& 4 XI RPL 2

  R'& 4 XI RPL 2

  R'& 4 XI RPL 2

  R'& 4 XI RPL 2

  R'& 4 XI RPL 2

  RUANG KELAS

  R'& 5 XI RPL 2

  R'& 5 XI RPL 2

  R'& 5 XI RPL 2

  R'& 5 XI RPL 2

  R'& 5 XI RPL 2

  R'& 5 XI RPL 2

  R'& 5 XI RPL 2

  R'& 5 XI RPL 2

  R'& 5 XI RPL 2

  R'& 5 XI RPL 2R'& 5 XI RPL 2

  R'& 5 XI RPL 2

  R'& 5 XI RPL 2

  R'& 5 XI RPL 2

  R'& 5 XI RPL 2

  R'& 5 XI RPL 2

  R'& 5 XI RPL 2

  R'& 5 XI RPL 2

  R'& 5 XI RPL 2

  R'& 5 XI RPL 2

  RUANG KELAS

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  41/60

  R'& 6 XI RPL 2

  R'& 6 XI RPL 2

  R'& 6 XI RPL 2

  R'& 6 XI RPL 2

  R'& 6 XI RPL 2

  R'& 6 XI sana tik

  R'& 6 XI sana tik

  R'& 6 XI sana tik

  R'& 6 XI sana tik

  R'& 6 XI sana tik

  R'& 6 XI sana tik

  R'& 6 XI sana tik

  R'& 6 XI sana tik

  R'& 6 XI sana tik

  R'& 6 XI sana tik

  R'& 6 XI sana tik

  R'& 6 XI sana tik

  R'& 6 XI sana tikR'& 6 XI sana tik

  R'& 6 XI sana tik

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  42/60

  RUANG KELAS

  R'& 7 XI sana tik

  R'& 7 XI sana tik

  R'& 7 XI sana tik

  R'& 7 XI sana tik

  R'& 7 XI sana tik

  R'& 7 XI sana tik

  R'& 7 XI sana tik

  R'& 7 XI sana tik

  R'& 7 XI sana tik

  R'& 7 XI sana tik

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  43/60

  R'& 1

  NO. PESERTA NAMA L/P RUANG

  1 15160148 Abu Supyan L R'& 7

  2 15160149 Ahmad &au0i L R'& 7

  3 15160150 Aris )urul &uadi L R'& 7

  4 15160151 A1al #snen L R'& 7

  5 15160152 #smanto L R'& 7

  6 15160153 oh, Angga S L R'& 7

  1 15160125 Ari Adriyanto L R'& 2

  2 15160127 3eguh !umelar L R'& 2

  3 15160129 2endra &iguna L R'& 2

  4 15160147 Ahmad Ahsin , L R'& 3

  1 15160001 Agi Syafi'i L R'& 1

  2 15160002 A(bar ahyu L R'& 1

  3 15160003 A(hmadi L R'& 1

  4 15160004 Anisul &uad L R'& 15 15160005 Asep Saputra L R'& 1

  6 15160013 Baro A(som &irdaus L R'& 1

  7 15160014 Hendra Herma1an L R'& 1

  8 15160015 , Darim L R'& 1

  9 15160016 aulana Yusuf L R'& 1

  10 15160017 oh, 3as$id L R'& 1

  11 15160018 Lusi #nsiyyah L R'& 1

  12 15160026 ulya Lubis L R'& 2

  13 15160027 ulyadi L R'& 2

  14 15160028 )i(o Alfian L R'& 2

  15 15160029 )ur Syafrudin L R'& 2

  16 15160030 Siro0 Arifin L R'& 2

  17 15160031 Siti )ur *usniah L R'& 2

  18 15160036 Seli L R'& 2

  19 15160039 3ar$ani L R'& 2

  20 15160040 3omi Saputra L R'& 2

  21 15160041 andi L R'& 3

  22 15160042 Abdul Rohim L R'& 3

  23 15160043 Agung L R'& 324 15160044 Ali #dris L R'& 3

  25 15160045 Ari 3i$ani L R'& 3

  26 15160051 Bagas &a$ar R L R'& 3

  27 15160052 *usmantoro L R'& 3

  28 15160053 , asrur L R'& 3

  29 15160054 ,2aenal Abidin L R'& 3

  30 15160055 aulana ihad L R'& 3

  31 15160063 Rian Hidayat L R'& 4

  32 15160064 Supri Yadi L R'& 4

  33 15160065 Syarif Hidayatullah L R'& 4

  34 15160066 Yudi Ardi1inata L R'& 4

  35 15160081 Abdurohman L R'& 5

  36 15160082 Agung Budi Haryono L R'& 5

  37 15160083 Agus Hidayat L R'& 5

  NO.MEJA

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  44/60

  38 15160084 Ahmad Syaebani L R'& 5

  39 15160085 A$i Santoso L R'& 5

  40 15160086 Ananda #smi L L R'& 5

  41 15160087 A0is )urul &uadi L R'& 5

  42 15160088 Dimas Ardiansyah L R'& 5

  43 15160089 &itron aulana L R'& 5

  44 15160090 *huril Aeni L R'& 5

  45 15160091 uhammad &arihin L R'& 5

  46 15160099 uhammad Satria L R'& 5

  47 15160100 )andriana !una1an L R'& 5

  48 15160101 Ro"hmat )urohim L R'& 6

  49 15160102 Saeful An1ar L R'& 6

  50 15160103 Shandy L R'& 6

  51 15160104 3aruna aya L R'& 6

  52 15160110 3aufi( Hidayat L R'& 6

  1 15160154 Agung Lina P R'& 7

  2 15160155 Ana )uryana P R'& 7

  3 15160156 &ebi Amalia &, P R'& 74 15160157 &itri Hariyanti P R'& 7

  5 15160158 &iya .(tapiani P R'& 7

  6 15160159 #smatul aula P R'& 7

  7 15160160 esi(a eliyanti P R'& 7

  8 15160161 *hayatun )ufus P R'& 7

  9 15160162 *hotimatun aulah P R'& 7

  10 15160163 *omalasari P R'& 7

  11 15160164 Lola Amaliyah P R'& 1

  12 15160165 iya .(tapiana P R'& 1

  13 15160166 una1aroh P R'& 1

  14 15160167 )eni 3ul annah P R'& 1

  15 15160168 )ur Apidah P R'& 1

  16 15160169 )ur Asifah P R'& 1

  17 15160170 )urhayati P R'& 1

  18 15160171 )urul a'1ah P R'& 1

  19 15160172 Rohmatul aula P R'& 1

  20 15160173 Rosi elyani P R'& 1

  21 15160174 Siti Ati(oh P R'& 1

  22 15160175 Siti *holifah )H P R'& 123 15160176 Siti *holifah )5 P R'& 1

  24 15160177 Siti ugi Sugiarti P R'& 1

  25 15160178 Soviatun Hasanah P R'& 1

  26 15160179 Sri Yuliani P R'& 1

  27 15160180 Susi ani(a P R'& 1

  28 15160181 5mrotul Afifah P R'& 1

  29 15160182 idia Sari P R'& 1

  30 15160183 indi Haryani P R'& 1

  1 15160126 7ahya ina P R'& 2

  2 15160128 %ri Prihatin P R'& 2

  3 15160130 #ndah )urhamidah P R'& 2

  4 15160131 #ntan 3aniyah P R'& 2

  5 15160132 *amila Amania 7iptani P R'& 2

  6 15160133 )eneng Yu(hanid0 P R'& 2

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  45/60

  7 15160134 )ilam &a$ri A P R'& 2

  8 15160135 )ovia De1i *usuma P R'& 2

  9 15160136 )urmaemunah P R'& 2

  10 15160137 )urul Hi(mah P R'& 2

  11 15160138 /o4om /omariah P R'& 2

  12 15160139 Rohaeni P R'& 2

  13 15160140 Shinta Della P R'& 2

  14 15160141 Siti ar1iyah P R'& 2

  15 15160142 Sobirothul P R'& 2

  16 15160143 Susila1ati P R'& 2

  17 15160144 indi )urhasanah P R'& 2

  18 15160145 *e(e )itami De1i P R'& 3

  19 15160146 Ahfi )ela ), P R'& 3

  1 15160006 Anah u'a1anah P R'& 1

  2 15160007 &ai4ohturri04oh P R'& 1

  3 15160008 &a$rin Ayu *irana P R'& 1

  4 15160009 #ntan Pandini P R'& 1

  5 15160010 #ntan Sari P R'& 16 15160011 ulai(ha P R'& 1

  7 15160012 *estarina ulan P R'& 1

  8 15160019 Luspi Hadimah P R'& 1

  9 15160020 )aeli &arhatun P R'& 1

  10 15160021 Pitriyani P R'& 2

  11 15160022 Prihatini P R'& 2

  12 15160023 Riyanti P R'& 2

  13 15160024 Ri0(a &u$iyanti P R'& 2

  14 15160025 uhammad Soni A P R'& 2

  15 15160032 Sri Rahayu P R'& 2

  16 15160033 Sri idyanti P R'& 2

  17 15160034 3riyana P R'& 2

  18 15160035 uhammad Hidayat P R'& 2

  19 15160037 Siti ulae(ha P R'& 2

  20 15160038 Syu(ri ubaro( P R'& 2

  21 15160046 Anggun Suliestiani A, P R'& 3

  22 15160047 %lsa 3iana P R'& 3

  23 15160048 &atimah Saras1ati P R'& 3

  24 15160049 #mas aysaroh P R'& 325 15160050 *admini P R'& 3

  26 15160056 *anisa P R'& 3

  27 15160057 *horidah P R'& 3

  28 15160058 *husnul *hotimah P R'& 3

  29 15160059 Lilis *asiri P R'& 3

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  46/60

  KELAS NO. MEJA NO. PESERTA

  X sana tik 1 1 14150001 Ahmad Basyir

  X sana tik 2 2 14150002 Dendi Rohendi

  X sana tik 3 3 14150003 Didin uhidin

  X sana tik 4 4 14150007 %r1in ubaro(

  X sana tik 5 5 14150008 &ahri &erdiansyah

  X sana tik 6 6 14150009 Hibban Baynillah

  X Ke(eraatan 7 7 14150013 #yan Alfiansyah

  X Ke(eraatan 8 8 14150014 , Andi

  X Ke(eraatan 9 9 14150015 , Ham0ah

  X Ke(eraatan 10 10 14150019 uhammad #smail

  X RPL 1 11 11 14150020 uhammad ahidin

  X RPL 1 12 12 14150021 u(hlis

  X RPL 1 13 13 14150025 Syaepul An1ar

  X RPL 1 14 14 14150026 3ebiX RPL 1 15 15 14150027 uhammad Soleh

  X RPL 1 16 16 14150031 uhammad /ori

  X RPL 1 17 17 14150033 Adi &aisal

  X RPL 1 18 18 14150034 Anas Sira$udin

  X RPL 1 19 19 14150037 Andri Lesmana

  X RPL 1 20 20 14150038 Beyha44i Abdal &

  X RPL 1 21 21 14150042 Asep Suanda

  X RPL 1 22 22 14150044 , )ur$aman

  X RPL 1 23 23 14150045 uhammad &ahro$i

  X RPL 1 24 24 14150046 uhammad )afril A

  X RPL 1 25 25 14150051 uhammad Sunli

  X RPL 1 26 26 14150052 Ri0(i aulana %fendi

  X RPL 1 27 27 14150053 Ri0(y Agustian A

  X RPL 1 28 28 14150058 Salman Al-&arisi

  X RPL 1 29 29 14150059 Sya'banul

  X RPL 1 30 30 14150060 3omi Aly

  X RPL 1 31 1 14150063 Alya Agusniyanti

  X RPL 2 32 2 14150064 Anisatun &arihah

  X RPL 2 33 3 14150065 Dinda &itriX RPL 2 34 4 14150066 &itriyah

  X RPL 2 35 5 14150067 Haniatul annah

  X RPL 2 36 6 14150068 #ndah Sri ulyati

  X RPL 2 37 7 14150069 *arimatul &adilah

  X RPL 2 38 8 14150070 *halimatus Sadyah

  X RPL 2 39 9 14150071 Lilis Savit

  X RPL 2 40 10 14150072 Livia Restadillah

  X RPL 2 41 11 14150073 arinah

  X RPL 2 42 12 14150074 uthmainnah

  X RPL 2 43 13 14150075 )oni Susanti

  X RPL 2 44 14 14150076 )unu aidatu Saniyah

  X RPL 3 45 15 14150077 )ur &atmi 5l-1aiyah

  X RPL 3 46 16 14150078 )ur Lailatul #sti4omah

  X RPL 3 47 17 14150079 Raniah

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  47/60

  X RPL 3 48 18 14150080 Ri(a Saumi R

  X RPL 3 49 19 14150081 Sis(a

  X RPL 3 50 20 14150082 Siti *hulasoh

  X RPL 3 51 21 14150083 Siti )ur$annah

  X RPL 3 52 22 14150084 Sri Rahayu

  X RPL 3 53 23 14150085 3ia aryati

  X RPL 3 54 24 14150086 inda Sari

  X RPL 3 55 25 14150087 i1in elani

  X RPL 3 56 1 14150004 A$eng &a0riah

  X RPL 3 57 2 14150005 Atu Apriliyani

  X RPL 3 58 3 14150006 Ayu Safitri

  X RPL 3 59 4 14150010 Ayu Soli(hah

  X RPL 3 60 5 14150011 Halimah

  X RPL 3 61 6 14150012 #ntan )ia

  X RPL 3 62 7 14150016 u$u 2aenab

  X sana tik 63 8 14150017 *arti(a

  X sana tik 64 9 14150018 Safitri Handayani

  X sana tik 65 10 14150022 Santi SusantiX sana tik 66 11 14150023 Siti Aisyah

  X sana tik 67 12 14150024 Siti )urfau0iyah

  X sana tik 68 13 14150028 Siti 2aitun

  X sana tik 69 14 14150029 inda &itriani

  X sana tik 70 15 14150030 Yiyin H

  X sana tik 71 16 14150032 Yuli Agnes Yuliani

  X sana tik 72 17 14150035 Anah /uranah

  X sana tik 73 18 14150036 &irliyanti

  X sana tik 74 19 14150039 &itriana

  X sana tik 75 20 14150040 *ho0ainul )gulumi #

  X sana tik 76 21 14150041 essy #ndah Sari

  X sana tik 77 22 14150043 !ita Safitri

  X sana tik 78 23 14150047 isri

  X sana tik 79 24 14150048 ulyati

  X sana tik 80 25 14150049 )ur Afiah

  X sana tik 81 26 14150050 )ur *hasanah

  X sana tik 82 27 14150054 )uraeni

  X sana tik 83 28 14150055 )ur$annah

  X sana tik 84 29 14150056 Siti Aisyah AX sana tik 85 30 14150057 Siti Aisyah 7

  X sana tik 86 31 14150061 Sri Yuli

  X sana tik 87 32 14150062 Sudiri

  X sana tik 33

  X sana tik 34

  X sana tik 35

  X sana tik 36

  X sana tik 37

  X Ke(eraatan 38

  X Ke(eraatan 39

  X Ke(eraatan 40

  X Ke(eraatan 41

  X Ke(eraatan 42

  X Ke(eraatan

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  48/60

  X Ke(eraatan

  X Ke(eraatan

  X Ke(eraatan

  X Ke(eraatan

  X Ke(eraatan

  X Ke(eraatan

  X Ke(eraatan

  X Ke(eraatan

  X Ke(eraatan

  X Ke(eraatan

  X Ke(eraatan

  X Ke(eraatan

  X Ke(eraatan

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  49/60

  L"P RUANG KELAS

  L R'& 3 XI RPL 1

  L R'& 3 XI RPL 1

  L R'& 3 XI RPL 1

  L R'& 3 XI RPL 1

  L R'& 3 XI RPL 1

  L R'& 3 XI RPL 1

  L R'& 3 XI RPL 1

  L R'& 3 XI RPL 1

  L R'& 3 XI RPL 1

  L R'& 4 XI RPL 1

  L R'& 4 XI RPL 1

  L R'& 4 XI RPL 1

  L R'& 4 XI RPL 1

  L R'& 4 XI RPL 1L R'& 4 XI RPL 1

  L R'& 4 XI RPL 1

  L R'& 4 XI RPL 2

  L R'& 4 XI RPL 2

  L R'& 4 XI RPL 2

  L R'& 5 XI RPL 2

  L R'& 5 XI RPL 2

  L R'& 5 XI RPL 2

  L R'& 5 XI RPL 2

  L R'& 5 XI RPL 2

  L R'& 5 XI RPL 2

  L R'& 5 XI RPL 2

  L R'& 5 XI RPL 2

  L R'& 6 XI RPL 2

  L R'& 6 XI RPL 2

  L R'& 6 XI RPL 2

  P R'& 6 XI sana tik

  P R'& 6 XI sana tik

  P R'& 6 XI sana tikP R'& 6 XI sana tik

  P R'& 6 XI sana tik

  P R'& 6 XI sana tik

  P R'& 6 XI sana tik

  P R'& 6 XI sana tik

  P R'& 6 XI sana tik

  P R'& 6 XI sana tik

  P R'& 6 XI sana tik

  P R'& 6 XI sana tik

  P R'& 6 XI sana tik

  P R'& 6 XI sana tik

  P R'& 6 XI sana tik

  P R'& 7 XI sana tik

  P R'& 7 XI sana tik

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  50/60

  P R'& 7 XI sana tik

  P R'& 7 XI sana tik

  P R'& 7 XI sana tik

  P R'& 7 XI sana tik

  P R'& 7 XI sana tik

  P R'& 7 XI sana tik

  P R'& 7 XI sana tik

  P R'& 7 XI sana tik

  P R'& 3 XI RPL 1

  P R'& 3 XI RPL 1

  P R'& 3 XI RPL 1

  P R'& 3 XI RPL 1

  P R'& 3 XI RPL 1

  P R'& 3 XI RPL 1

  P R'& 3 XI RPL 1

  P R'& 3 XI RPL 1

  P R'& 4 XI RPL 1

  P R'& 4 XI RPL 1P R'& 4 XI RPL 1

  P R'& 4 XI RPL 1

  P R'& 4 XI RPL 1

  P R'& 4 XI RPL 1

  P R'& 4 XI RPL 1

  P R'& 4 XI RPL 1

  P R'& 4 XI RPL 2

  P R'& 4 XI RPL 2

  P R'& 5 XI RPL 2

  P R'& 5 XI RPL 2

  P R'& 5 XI RPL 2

  P R'& 5 XI RPL 2

  P R'& 5 XI RPL 2

  P R'& 5 XI RPL 2

  P R'& 5 XI RPL 2

  P R'& 5 XI RPL 2

  P R'& 5 XI RPL 2

  P R'& 5 XI RPL 2

  P R'& 5 XI RPL 2P R'& 5 XI RPL 2

  P R'& 6 XI RPL 2

  P R'& 6 XI RPL 2

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  51/60

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  52/60

  R'& 1

  NO. PESERTA NAMA L/P RUANG

  1 15160001 Agi Syafi'i L R'& 1

  2 15160002 A(bar ahyu L R'& 1

  3 15160003 A(hmadi L R'& 1

  4 15160004 Anisul &uad L R'& 1

  5 15160005 Asep Saputra L R'& 1

  6 15160006 Anah u'a1anah P R'& 1

  7 15160007 &ai4ohturri04oh P R'& 1

  8 15160008 &a$rin Ayu *irana P R'& 1

  9 15160009 #ntan Pandini P R'& 1

  10 15160010 #ntan Sari P R'& 1

  11 15160011 ulai(ha P R'& 1

  12 15160012 *estarina ulan P R'& 1

  13 15160013 Baro A(som &irdaus L R'& 1

  14 15160014 Hendra Herma1an L R'& 115 15160015 , Darim L R'& 1

  16 15160016 aulana Yusuf L R'& 1

  17 15160017 oh, 3as$id L R'& 1

  18 15160018 Lusi #nsiyyah L R'& 1

  19 15160019 Luspi Hadimah P R'& 1

  20 15160020 )aeli &arhatun P R'& 1

  1 15160021 Pitriyani P R'& 2

  2 15160022 Prihatini P R'& 2

  3 15160023 Riyanti P R'& 2

  4 15160024 Ri0(a &u$iyanti P R'& 2

  5 15160025 uhammad Soni A P R'& 2

  6 15160026 ulya Lubis L R'& 2

  7 15160027 ulyadi L R'& 2

  8 15160028 )i(o Alfian L R'& 2

  9 15160029 )ur Syafrudin L R'& 2

  10 15160030 Siro0 Arifin L R'& 2

  11 15160031 Siti )ur *usniah L R'& 2

  12 15160032 Sri Rahayu P R'& 2

  13 15160033 Sri idyanti P R'& 214 15160034 3riyana P R'& 2

  15 15160035 uhammad Hidayat P R'& 2

  16 15160036 Seli L R'& 2

  17 15160037 Siti ulae(ha P R'& 2

  18 15160038 Syu(ri ubaro( P R'& 2

  19 15160039 3ar$ani L R'& 2

  20 15160040 3omi Saputra L R'& 2

  1 15160041 andi L R'& 3

  2 15160042 Abdul Rohim L R'& 3

  3 15160043 Agung L R'& 3

  4 15160044 Ali #dris L R'& 3

  5 15160045 Ari 3i$ani L R'& 3

  6 15160046 Anggun Suliestiani A, P R'& 3

  7 15160047 %lsa 3iana P R'& 3

  NO.MEJA

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  53/60

  8 15160048 &atimah Saras1ati P R'& 3

  9 15160049 #mas aysaroh P R'& 3

  10 15160050 *admini P R'& 3

  11 15160051 Bagas &a$ar R L R'& 3

  12 15160052 *usmantoro L R'& 3

  13 15160053 , asrur L R'& 3

  14 15160054 ,2aenal Abidin L R'& 3

  15 15160055 aulana ihad L R'& 3

  16 15160056 *anisa P R'& 3

  17 15160057 *horidah P R'& 3

  18 15160058 *husnul *hotimah P R'& 3

  19 15160059 Lilis *asiri P R'& 3

  20 15160060 Lusiana De1i P R'& 3

  1 15160061 aliyatun )i'mah P R'& 4

  2 15160062 eli Lestari P R'& 4

  3 15160063 Rian Hidayat L R'& 4

  4 15160064 Supri Yadi L R'& 4

  5 15160065 Syarif Hidayatullah L R'& 46 15160066 Yudi Ardi1inata L R'& 4

  7 15160067 )i(a &ilana P R'& 4

  8 15160068 )urlaili Rohmah P R'& 4

  9 15160069 .(e 3ia aryani P R'& 4

  10 15160070 Ratini P R'& 4

  11 15160071 Sinta De1i P R'& 4

  12 15160072 Siti Agisna P R'& 4

  13 15160073 Siti &au0iah P R'& 4

  14 15160074 Siti *hodi$ah P R'& 4

  15 15160075 Siti *hoiriyah P R'& 4

  16 15160076 Siti asripah P R'& 4

  17 15160077 Siti Salamah P R'& 4

  18 15160078 Sri ahyuningsih P R'& 4

  19 15160079 Susi Anggraeni P R'& 4

  20 15160080 Susi Perti1i P R'& 4

  1 15160081 Abdurohman L R'& 5

  2 15160082 Agung Budi Haryono L R'& 5

  3 15160083 Agus Hidayat L R'& 5

  4 15160084 Ahmad Syaebani L R'& 55 15160085 A$i Santoso L R'& 5

  6 15160086 Ananda #smi L L R'& 5

  7 15160087 A0is )urul &uadi L R'& 5

  8 15160088 Dimas Ardiansyah L R'& 5

  9 15160089 &itron aulana L R'& 5

  10 15160090 *huril Aeni L R'& 5

  11 15160091 uhammad &arihin L R'& 5

  12 15160092 Ade #rma P R'& 5

  13 15160093 Ani 5tami P R'& 5

  14 15160094 Ayu Sintya aramis P R'& 5

  15 15160095 Diana sari P R'& 5

  16 15160096 &ina Anggi Lestari P R'& 5

  17 15160097 &irli Amelia S P R'& 5

  18 15160098 #ndah elati Putri P R'& 5

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  54/60

  19 15160099 uhammad Satria L R'& 5

  20 15160100 )andriana !una1an L R'& 5

  1 15160101 Ro"hmat )urohim L R'& 6

  2 15160102 Saeful An1ar L R'& 6

  3 15160103 Shandy L R'& 6

  4 15160104 3aruna aya L R'& 6

  5 15160105 *hoirunnisa P R'& 6

  6 15160106 Laelatul A0i0ah P R'& 6

  7 15160107 aesaroh P R'& 6

  8 15160108 ega .(tianingsih P R'& 6

  9 15160109 erisa P R'& 6

  10 15160110 3aufi( Hidayat L R'& 6

  11 15160111 ulyanti P R'& 6

  12 15160112 Siti Ainun Haryati P R'& 6

  13 15160113 Siti Aisah P R'& 6

  14 15160114 Siti *oriapriliyani P R'& 6

  15 15160115 Siti ariah 5lfa P R'& 6

  16 15160116 Siti )ur Aisah P R'& 617 15160117 Siti Rohayati P R'& 6

  18 15160118 Sri Rahayu P R'& 6

  19 15160119 3asya Di(a 3riyan(a P R'& 6

  20 15160120 6ina Alviana P R'& 6

  1 15160121 Yuni Safitriyani P R'& 7

  2 15160122 3edy &erdiansyah P R'& 7

  3 15160123 Alif )urhidayatullah P R'& 7

  4 15160124 Anisyah P R'& 7

  5 15160148 Abu Supyan L R'& 7

  6 15160149 Ahmad &au0i L R'& 7

  7 15160150 Aris )urul &uadi L R'& 7

  8 15160151 A1al #snen L R'& 7

  9 15160152 #smanto L R'& 7

  10 15160153 oh, Angga S L R'& 7

  11 15160154 Agung Lina P R'& 7

  12 15160155 Ana )uryana P R'& 7

  13 15160156 &ebi Amalia &, P R'& 7

  14 15160157 &itri Hariyanti P R'& 7

  15 15160158 &iya .(tapiani P R'& 716 15160159 #smatul aula P R'& 7

  17 15160160 esi(a eliyanti P R'& 7

  18 15160161 *hayatun )ufus P R'& 7

  19 15160162 *hotimatun aulah P R'& 7

  20 15160163 *omalasari P R'& 7

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  55/60

  KELAS

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 1

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  56/60

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 2

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  57/60

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X RPL 3

  X sana tik

  X sana tik

  X sana tik

  X sana tik

  X sana tik

  X sana tik

  X sana tik

  X sana tik

  X sana tik

  X sana tik

  X sana tikX sana tik

  X sana tik

  X sana tik

  X sana tik

  X sana tik

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  58/60

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  59/60

 • 7/25/2019 6. DENAH PESERTA

  60/60