12_modul ppg pjm3106 interaksi 4

Download 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

Post on 12-Apr-2018

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  1/28

  D

  A

  R

  A

  H

  D

  A

  R

  A

  H

  F

  ungs

  iDa

  r

  a

  F

  ungs

  iDa

  r

  a

  Tajuk 10 DARAH

  SinopsisTajuk 10 dalam modul ini merangkumi pengenalan dan fungsi darah, komposisi darah,

  plasma, bentuk elemen dan hemostasis.

  Hasil Pembelajaran

  Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat:

  1. Menjelaskan komposisi dan fungsi darah

  . Menghuraikan setiap komposisi darah dengan jelas

  !. Memerihalkan proses "emostasis.

  Kerangka konsep tajuk 10 modul ini

  10.0 Darah

  o Darah ialah jenis tisu penghubung dalam badan manusia #ang berbentuk cecair.

  Darah me$akili %& berat badan. Terdapat kira'kira ( hingga ) liter darah bagi

  manusia #ang sihat. Darah manusia ber$arna merah. *pabila darah bergabungdengan oksigen, $arnan#a adalah merah terang, manakala merah tua apabila

  bergabung dengan karbon dioksida.o Darah beredar dalam saluran darah dan dikitarkan oleh jantung dan pam otot. Darah

  melalui paru'paru untuk dioksigenkan, dan dikitarkan ke seluruh badan oleh salur

  arteri. +a mengedarkan oksigen ke seluruh badan melalui kapilari dan kembali ke

  jantung melalui ena.

  10.1 Fungsi Darah

  Fungsi darah boleh dibahagikan kepada tiga iaitu:

  89

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  2/28

  o Fungsi pengangkutan merangkumi oksigen, karbon dioksida, bahan makan tercerna,

  itamin dan garam mineral, bahan kumuh bernitrogen, hormon dan juga haba.o Darah juga berfungsi untuk pertahanan iaitu membantu memusnahkan sel bakteria

  dan sel mati serta menghasilkan antigen. Di samping itu, pembekuan darah jugamembantu mencegah kehilangan darah apabila luka.

  o Fungsi regulasi ialah men#erap haba dari otot #ang aktif dan mengimbangkan air

  dan garam dalam badan serta mengekalkan ph dalam badan.

  Rajah 10.1: Fungsi Darah

  10. Komposisi Darah

  Rajah 10. : -omposisi Darah

  90

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  3/28

  10.! Plasma

  o lasma me$akili ((& komposisi darah ialah larutan #ang ber$arna jernih

  kekuningan dan mengandungi bahan larut dalam air. /ebih kurang 0& daripada

  plasma terdiri daripada air. Selain itu, plasma juga terdiri daripada bahan larut seperti

  nutrien glukosa, asid amino, dan asid lemak2, oksigen, karbon dioksida, hasil

  perkumuhan urea dan asid urik2, itamin, garam mineral, protein albumin, globulin,

  fibrinogen, antibodi2

  10." #entuk $lemen

  o 3entuk elemen #ang me$akili 4(& daripada komposisi darah terdiri dari sel darah

  merah 5ritrosit2 , sel darah putih /eukosit2 dan sel pembeku platelet2

  10.".1 $ritrosit

  o 5ritrosit ialah sel darah #ang berbentuk cakera d$icekung. 3entuk ini dapat

  menambahkan jumlah luas permukaan per isipadu untuk memudahkan

  pertukaran gas berlaku melalui permukaann#a.

  o 3ilangan eritrosit lebih kurang ( juta per mm! darah dan ia mempun#ai

  membran plasma #ang ken#al.

  o

  /elaki biasan#a mempun#ai bilangan eritrosit #ang lebih ban#ak daripadaperempuan.

  6ajah 10.!

  Rajah 10.!: Sel Darah Merah dan Sel Darah utih

  91

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  4/28

  o Diamater eritrosit ialah lebih kurang 0.00% mm, ketebalann#a ialah 0.00 mm

  di pinggir dan 0.001 mm di bahagian tengah sel.

  o 5ritrosit matang tidak bernukleus iaitu tidak boleh menjalankan mitosis tetapi

  ada ruang untuk memuatkan lebih hemoglobin.

  o "emoglobin ialah satu pigmen dalam eritrosit untuk meningkatkan kecekapan

  pengangkutan oksigen dan karbon dioksida.

  o 5ritrosit dihasilkan dalam sumsum tulang pendek seperti sternum dan tulang

  rusuk.

  o 5ritrosit boleh hidup selama 10 hari atau 4 bulan. Selepas mati, ia ditapis

  oleh limpa atau hati melalui proses fagositosis.

  o -emudian sumsum tulang dan limpa akan menggantikan eritrosit #ang mati

  dengan kadar dua juta sel setiap masa.

  o Fungsi $ritrosit

  Fungsi utama eritrosit ialah mengangkut oksigen dari permukaan respirasi ke

  sel badan.

  Setiap eritrosit mengandungi hemoglobin, iaitu pigmen merah #ang

  men#ebabkan darah ber$arna merah. "emoglobin terdiri daripada 4 rantai

  polipektida, setiap mengelilingi 1 kumpulan hemoglobin. -umpulan inimengandungi atom ferum #ang berfungsi sebagai tapak bagi bergabung

  dengan oksigen.

  Setiap molekul hemoglobin boleh mengangkut 4 molekul oksigen.

  "emoglobin berpadu dengan oksigen membentuk oksihemoglobin dalam

  tekanan separa oksigen #ang tinggi.

  Selepas itu, oksihemoglobin akan melepaskan oksigen kepada tisu atau sel

  apabila tekanan separa oksigen adalah rendah. Selepas melepaskan

  oksigen, sebahagian hemoglobin akan mengangkut karbon dioksida dari tisuke peparu.

  Seseorang #ang kekurangan hemoglobin dalam darah akan menghadapi

  pen#akit #ang dikenali sebagai anemia. /etih dan kelihatan pucat kerana

  kurang oksigen dibekalkan kepada tisu badan.

  10.". %eukosit

  o /eukosit tidak ber$arna dan bentukn#a tidak tetap.

  o Semua leukosit bernukleus dan mempun#ai sai7 #ang lebih besar daripada

  daripada eritrosit. 3agi 800 eritrosit, han#a terdapat satu leukosit.

  92

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  5/28

  o /eukosit dibina dalam sumsum tulang dan tempoh ha#atn#a adalah urang

  daripada lima hari.

  o /eukosit boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu

  &ranulosit

  9ranulosit berasal dari sumsum tulang dan mempun#ai granul di dalam

  sitoplasman#a, nukleusn#a bercuping. -ira'kira 80& leokosit ialah

  granulosit.

  9ranulosit boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu neutrofil,

  eosinofil, dan basofil. eutrofil boleh dikenalpasti dengan mudah kerana

  mempun#ai hingga ( cuping. Fungsin#a ialah makan sel bakteria dan

  sel tisu mati akibat luka secara fagositosis. 5osinofil jarang dijumpai di

  dalam darah dan nukleusn#a mempun#ai cuping. Fungsin#a ialah

  bergerak balas terhadap alergi. 3asofil mengandungi heparin dan amat

  jarang dijumpai dalam darah.

  Agranulosit

  *granulosit pula tidak mempun#ai granul di dalam sitoplasman#a.

  ukleusn#a berbentuk biji kacang atau sfera.

  *granulosit juga boleh dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu limfosit

  dan monosit. /imfosit dihasilkan oleh nodus limfa dan fungsin#a ialah

  hasilkan antibodi untuk musnahkan antigen. Monosit berasal dari sumsum

  tulang dan fungsin#a ialah makan sel bakteria dan sel mati secara

  fagositosis.

  o Fungsi leukosit

  /eukosit penting untuk menga$al keimunan badan. -ekurangan sel leukosit

  akan mengakibatkan seseorang tidak ada ketahanan terhadap pen#akit.

  10.".! Platlet

  latlet terhasil daripada serpihan sitoplasma sel #ang berasal daripada

  sumsum tulang dan tidak mempun#ai nukleus.

  Setiap milimeter padu darah mengandungi kira'kira !00 000 platlet. Tempoh

  ha#at platlet adalah kurang daripada satu minggu dan dimusnahkan di spleen

  dan hepar.

  Fungsi Platlet

  Menghasilkan sel pembeku bila berlaku pendarahan akibat pecah salur

  darah.

  93

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  6/28

  10.' Hemostasis

  o "emostasis merujuk kepada proses pembekuan darah apabila dinding salur darah

  pecah.o *pabila salur darah terluka, plasma darah, sel'sel darah, dan platlet keluar ke tisu

  sekeliling.o latlet akan memecah dan membebaskan bahan #ang mengandungi faktor

  pembekuan #ang memulakan rangkaian:

  a. 5n7im trombokinasedibebaskan akan bertindak sebagai pemangkin ke atas

  satu protein globulprotrombinuntuk bertukar menjadi trombin.

  b. Trombin seterusn#a akan bertindak ke atas fibrinogen sejenis protein #ang

  terkandung dalam plasma2 untuk membentuk fibrin. Fibrin merupakan

  gentian bebenang #ang menjadi asas kepada pembekuan darah.

  c. latlet dan sel darah #ang cuba keluar melalui bukaan luka ini terjerat di

  dalam jaringan fibrin untuk membentuk bekuan darah.

  d. *khirn#a, bekuan darah kering akan menjadi keruping. /uka ini akan sembuh

  di ba$ah keruping.

  Rajah 10.": -andungan Darah

  94

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  7/28

  JA

  NT

  UN

  G

  JA

  NT

  UN

  G

  S

  i

  s

  t

  e

  m

  -

  i t

  ar

  a

  S

  i

  s

  t

  e

  m

  -

  i t

  ar

  a

  Tajuk 11 (A)T*)&

  Sinopsis

  Tajuk 11 dalam modul ini terdiri daripada anatomi jantung, fungsi jantung, sistem kitaran dan

  pengurusan jantung.

  Hasil Pembelajaran

  Setelah selesai membaca Tajuk 10 modul ini, diharap anda dapat:

  1. Menjelaskan anatomi jantung

  . Men#atakan fungsi setiap setiap bahagian jantung

  !. Membe7akan dua jenis kitaran.

  4. Melihat kesan senaman ke atas s#stem kardioascular

  Kerangka konsep Tajuk + modul ini

  11.1 Sistem Kitaran

  Sistem peredaran darah adalah satu sistem kitaran #ang terpenting di dalam tubuh

  badan. Sistem ini mengedarkan darah dari jantung ke seluruh badan dan masuk ke jantung

  semula. Sistem ini dikenali sebagai sistem kitaran tertutup kerana darah mengalir di dalamsaluran darah tertentu #ang tertutup. Fungsi sistem kitaran darah adalah untuk men#alurkan

  95

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  8/28

  darah ke seluruh tisu badan serta membekalkan nutrisi dan oksigen. +a juga berfungsi untuk

  mengangkut bahan kumuh dari tisu badan.

  11.1.1 -itaran