12_modul ppg pjm3106 interaksi 4

of 28/28
D A R A H D A R A H F u n g s i D a r a F u n g s i D a r a Tajuk 10 DARAH Sinopsis Ta juk 10 dala m modu l ini mera ngku mi peng enal an dan fung si dara h, komp osis i dara h, plasma, bentuk el emen da n hemostas is. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat: 1. Menj elas kan komp osisi dan fung si darah . Meng hura ikan s etia p komposi si dar ah de ngan jela s !. Memeri hal kan pros es "emos tasis. Kerangka konsep tajuk 10 modul ini 10.0 Darah o Darah ialah jenis tisu penghubung dalam badan manusia #ang berbentuk cecair. Darah me$akili %& berat badan. Terdapat kira'kira ( hingga ) liter darah bagi manusia #ang sihat. Darah manusia ber$arna merah. *pabila darah bergabung dengan oksigen, $arnan#a adalah merah terang, manakala merah tua apabila bergabung dengan karbon dioksida.  o Darah beredar dalam saluran darah dan dikitarkan oleh jantung dan pam otot. Darah melalui paru'paru untuk dioksigenkan, dan dikitarkan ke seluruh badan oleh salur arteri. +a mengedarkan oksigen ke seluruh badan melalui kapilari dan kembali ke  jantung mela lui ena. 10.1 Fungsi Darah Fungsi darah boleh dibahagikan kepada tiga iaitu: 89

Post on 12-Apr-2018

238 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  1/28

  D

  A

  R

  A

  H

  D

  A

  R

  A

  H

  F

  ungs

  iDa

  r

  a

  F

  ungs

  iDa

  r

  a

  Tajuk 10 DARAH

  SinopsisTajuk 10 dalam modul ini merangkumi pengenalan dan fungsi darah, komposisi darah,

  plasma, bentuk elemen dan hemostasis.

  Hasil Pembelajaran

  Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat:

  1. Menjelaskan komposisi dan fungsi darah

  . Menghuraikan setiap komposisi darah dengan jelas

  !. Memerihalkan proses "emostasis.

  Kerangka konsep tajuk 10 modul ini

  10.0 Darah

  o Darah ialah jenis tisu penghubung dalam badan manusia #ang berbentuk cecair.

  Darah me$akili %& berat badan. Terdapat kira'kira ( hingga ) liter darah bagi

  manusia #ang sihat. Darah manusia ber$arna merah. *pabila darah bergabungdengan oksigen, $arnan#a adalah merah terang, manakala merah tua apabila

  bergabung dengan karbon dioksida.o Darah beredar dalam saluran darah dan dikitarkan oleh jantung dan pam otot. Darah

  melalui paru'paru untuk dioksigenkan, dan dikitarkan ke seluruh badan oleh salur

  arteri. +a mengedarkan oksigen ke seluruh badan melalui kapilari dan kembali ke

  jantung melalui ena.

  10.1 Fungsi Darah

  Fungsi darah boleh dibahagikan kepada tiga iaitu:

  89

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  2/28

  o Fungsi pengangkutan merangkumi oksigen, karbon dioksida, bahan makan tercerna,

  itamin dan garam mineral, bahan kumuh bernitrogen, hormon dan juga haba.o Darah juga berfungsi untuk pertahanan iaitu membantu memusnahkan sel bakteria

  dan sel mati serta menghasilkan antigen. Di samping itu, pembekuan darah jugamembantu mencegah kehilangan darah apabila luka.

  o Fungsi regulasi ialah men#erap haba dari otot #ang aktif dan mengimbangkan air

  dan garam dalam badan serta mengekalkan ph dalam badan.

  Rajah 10.1: Fungsi Darah

  10. Komposisi Darah

  Rajah 10. : -omposisi Darah

  90

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  3/28

  10.! Plasma

  o lasma me$akili ((& komposisi darah ialah larutan #ang ber$arna jernih

  kekuningan dan mengandungi bahan larut dalam air. /ebih kurang 0& daripada

  plasma terdiri daripada air. Selain itu, plasma juga terdiri daripada bahan larut seperti

  nutrien glukosa, asid amino, dan asid lemak2, oksigen, karbon dioksida, hasil

  perkumuhan urea dan asid urik2, itamin, garam mineral, protein albumin, globulin,

  fibrinogen, antibodi2

  10." #entuk $lemen

  o 3entuk elemen #ang me$akili 4(& daripada komposisi darah terdiri dari sel darah

  merah 5ritrosit2 , sel darah putih /eukosit2 dan sel pembeku platelet2

  10.".1 $ritrosit

  o 5ritrosit ialah sel darah #ang berbentuk cakera d$icekung. 3entuk ini dapat

  menambahkan jumlah luas permukaan per isipadu untuk memudahkan

  pertukaran gas berlaku melalui permukaann#a.

  o 3ilangan eritrosit lebih kurang ( juta per mm! darah dan ia mempun#ai

  membran plasma #ang ken#al.

  o

  /elaki biasan#a mempun#ai bilangan eritrosit #ang lebih ban#ak daripadaperempuan.

  6ajah 10.!

  Rajah 10.!: Sel Darah Merah dan Sel Darah utih

  91

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  4/28

  o Diamater eritrosit ialah lebih kurang 0.00% mm, ketebalann#a ialah 0.00 mm

  di pinggir dan 0.001 mm di bahagian tengah sel.

  o 5ritrosit matang tidak bernukleus iaitu tidak boleh menjalankan mitosis tetapi

  ada ruang untuk memuatkan lebih hemoglobin.

  o "emoglobin ialah satu pigmen dalam eritrosit untuk meningkatkan kecekapan

  pengangkutan oksigen dan karbon dioksida.

  o 5ritrosit dihasilkan dalam sumsum tulang pendek seperti sternum dan tulang

  rusuk.

  o 5ritrosit boleh hidup selama 10 hari atau 4 bulan. Selepas mati, ia ditapis

  oleh limpa atau hati melalui proses fagositosis.

  o -emudian sumsum tulang dan limpa akan menggantikan eritrosit #ang mati

  dengan kadar dua juta sel setiap masa.

  o Fungsi $ritrosit

  Fungsi utama eritrosit ialah mengangkut oksigen dari permukaan respirasi ke

  sel badan.

  Setiap eritrosit mengandungi hemoglobin, iaitu pigmen merah #ang

  men#ebabkan darah ber$arna merah. "emoglobin terdiri daripada 4 rantai

  polipektida, setiap mengelilingi 1 kumpulan hemoglobin. -umpulan inimengandungi atom ferum #ang berfungsi sebagai tapak bagi bergabung

  dengan oksigen.

  Setiap molekul hemoglobin boleh mengangkut 4 molekul oksigen.

  "emoglobin berpadu dengan oksigen membentuk oksihemoglobin dalam

  tekanan separa oksigen #ang tinggi.

  Selepas itu, oksihemoglobin akan melepaskan oksigen kepada tisu atau sel

  apabila tekanan separa oksigen adalah rendah. Selepas melepaskan

  oksigen, sebahagian hemoglobin akan mengangkut karbon dioksida dari tisuke peparu.

  Seseorang #ang kekurangan hemoglobin dalam darah akan menghadapi

  pen#akit #ang dikenali sebagai anemia. /etih dan kelihatan pucat kerana

  kurang oksigen dibekalkan kepada tisu badan.

  10.". %eukosit

  o /eukosit tidak ber$arna dan bentukn#a tidak tetap.

  o Semua leukosit bernukleus dan mempun#ai sai7 #ang lebih besar daripada

  daripada eritrosit. 3agi 800 eritrosit, han#a terdapat satu leukosit.

  92

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  5/28

  o /eukosit dibina dalam sumsum tulang dan tempoh ha#atn#a adalah urang

  daripada lima hari.

  o /eukosit boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu

  &ranulosit

  9ranulosit berasal dari sumsum tulang dan mempun#ai granul di dalam

  sitoplasman#a, nukleusn#a bercuping. -ira'kira 80& leokosit ialah

  granulosit.

  9ranulosit boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu neutrofil,

  eosinofil, dan basofil. eutrofil boleh dikenalpasti dengan mudah kerana

  mempun#ai hingga ( cuping. Fungsin#a ialah makan sel bakteria dan

  sel tisu mati akibat luka secara fagositosis. 5osinofil jarang dijumpai di

  dalam darah dan nukleusn#a mempun#ai cuping. Fungsin#a ialah

  bergerak balas terhadap alergi. 3asofil mengandungi heparin dan amat

  jarang dijumpai dalam darah.

  Agranulosit

  *granulosit pula tidak mempun#ai granul di dalam sitoplasman#a.

  ukleusn#a berbentuk biji kacang atau sfera.

  *granulosit juga boleh dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu limfosit

  dan monosit. /imfosit dihasilkan oleh nodus limfa dan fungsin#a ialah

  hasilkan antibodi untuk musnahkan antigen. Monosit berasal dari sumsum

  tulang dan fungsin#a ialah makan sel bakteria dan sel mati secara

  fagositosis.

  o Fungsi leukosit

  /eukosit penting untuk menga$al keimunan badan. -ekurangan sel leukosit

  akan mengakibatkan seseorang tidak ada ketahanan terhadap pen#akit.

  10.".! Platlet

  latlet terhasil daripada serpihan sitoplasma sel #ang berasal daripada

  sumsum tulang dan tidak mempun#ai nukleus.

  Setiap milimeter padu darah mengandungi kira'kira !00 000 platlet. Tempoh

  ha#at platlet adalah kurang daripada satu minggu dan dimusnahkan di spleen

  dan hepar.

  Fungsi Platlet

  Menghasilkan sel pembeku bila berlaku pendarahan akibat pecah salur

  darah.

  93

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  6/28

  10.' Hemostasis

  o "emostasis merujuk kepada proses pembekuan darah apabila dinding salur darah

  pecah.o *pabila salur darah terluka, plasma darah, sel'sel darah, dan platlet keluar ke tisu

  sekeliling.o latlet akan memecah dan membebaskan bahan #ang mengandungi faktor

  pembekuan #ang memulakan rangkaian:

  a. 5n7im trombokinasedibebaskan akan bertindak sebagai pemangkin ke atas

  satu protein globulprotrombinuntuk bertukar menjadi trombin.

  b. Trombin seterusn#a akan bertindak ke atas fibrinogen sejenis protein #ang

  terkandung dalam plasma2 untuk membentuk fibrin. Fibrin merupakan

  gentian bebenang #ang menjadi asas kepada pembekuan darah.

  c. latlet dan sel darah #ang cuba keluar melalui bukaan luka ini terjerat di

  dalam jaringan fibrin untuk membentuk bekuan darah.

  d. *khirn#a, bekuan darah kering akan menjadi keruping. /uka ini akan sembuh

  di ba$ah keruping.

  Rajah 10.": -andungan Darah

  94

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  7/28

  JA

  NT

  UN

  G

  JA

  NT

  UN

  G

  S

  i

  s

  t

  e

  m

  -

  i t

  ar

  a

  S

  i

  s

  t

  e

  m

  -

  i t

  ar

  a

  Tajuk 11 (A)T*)&

  Sinopsis

  Tajuk 11 dalam modul ini terdiri daripada anatomi jantung, fungsi jantung, sistem kitaran dan

  pengurusan jantung.

  Hasil Pembelajaran

  Setelah selesai membaca Tajuk 10 modul ini, diharap anda dapat:

  1. Menjelaskan anatomi jantung

  . Men#atakan fungsi setiap setiap bahagian jantung

  !. Membe7akan dua jenis kitaran.

  4. Melihat kesan senaman ke atas s#stem kardioascular

  Kerangka konsep Tajuk + modul ini

  11.1 Sistem Kitaran

  Sistem peredaran darah adalah satu sistem kitaran #ang terpenting di dalam tubuh

  badan. Sistem ini mengedarkan darah dari jantung ke seluruh badan dan masuk ke jantung

  semula. Sistem ini dikenali sebagai sistem kitaran tertutup kerana darah mengalir di dalamsaluran darah tertentu #ang tertutup. Fungsi sistem kitaran darah adalah untuk men#alurkan

  95

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  8/28

  darah ke seluruh tisu badan serta membekalkan nutrisi dan oksigen. +a juga berfungsi untuk

  mengangkut bahan kumuh dari tisu badan.

  11.1.1 -itaran ulmonari

  -itaran pulmonari memba$a darah #ang kurang beroksigen dari jantung

  melalui arteri pulmonari ke paru'paru dan balik ke jantung melalui ena pulmonari.

  Darah terdeoksigen dari keseluruhan badan diangkut ke dalam atrium kanan

  jantung melalui ena kaa akan masuk ke dalam ,entrikel kanandan dipam ke

  paru-parumelalui arteri pulmonar#. Di paru'paru, pertukaran gas oksigen antara

  kapilari darah dengan aleolus, darah beroksigen diangkut balik ke atrium kiri

  jantung oleh ena pulmonari. eredaran ini akan berlaku tanpa henti dan berulang'

  ulang.

  11.1. -itaran Sistemik

  -itaran sistemik memba$a darah beroksigen dari jantung melalui aorta ke

  semua bahagian badan dan balik ke jantung. Darah beroksigen memasuki atrium

  kiri dan dipam ke ,entrikel kiri dan dipam keluar dari jantung ke aorta. *orta

  merupakan arteri terbesar dalam badan dan darah dipam keluar di ba$ah tekanan

  tinggi. *orta menghantar darah beroksigen ke semua bahagian badan. ertukaran

  gas dan bahan berlaku di tisu badan. Darah #ang terdeoksigen kemudian diangkut

  kembali ke atrium kanan jantungmelalui ena kaa.

  Rajah 11.1: Sistem -itaran Darah96

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  9/28

  11.1.! *rteri, ;ena dan -apilari

  Saluran darah terdiri daripada ! jenis saluran darah #ang berlainan iaitu

  arteri, kapilari dan ena. -etiga'tiga salur darah ini mempun#ai fungsi serta ciri #ang

  berbe7a.

  11.1.!.1 *rteri

  o *rteri ialah saluran #ang memba$a darah keluar dari jantung ke bahagian'

  bahagian badan lain seperti tangan, otak, kaki dan sebagain#a.o *rteri mempun#ai dinding tebal, berotot dan elastik supa#a ia boleh tahan

  tekanan darah #ang tinggi disebabkan den#utan jantung.o *rteri bercabang'cabang membentuk arteriol untuk membentuk kapilari

  darah.o Semua arteri memba$a darah beroksigen kecuali arteri pulmonari.

  11.1.!. ;ena

  o ;ena ialah salur darah #ang memba$a darah ke jantung dari bahagian'

  bahagian lain badan seperti tangan dan kaki.o ;ena mempun#ai dinding #ang nipis dan lumen #ang besar kerana darah

  #ang berada dalam ena mengalir pada tekanan #ang rendah. Saluran

  #ang besar memberikan kurang rintangan terhadap pengaliran darah.

  Rajah 11.: *rteri, ;ena dan -apilari

  97

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  10/28

  o ;ena dilengkapi dengan injap'injap #ang menentukan darah mengalir

  han#a ke satu arah sahaja, iaitu ke arah jantung. +njap'injap ini akan

  tertutup jika darah mengalir ke belakang dalam alirann#a.o

  ;ena #ang terkecil dinamakan enul.o Semua ena memba$a darah terdeoksigen kecuali ,ena pulmonar.

  11.1.!.! -apilario -apilari ialah salur darah #ang terkecil dan menghubungkan arteriol kepada

  enul. Dindingn#a nipis untuk memudahkan resapan bahan'bahan antara

  darah dengan tisu'tisu berlaku dengan cepat. -apilari adalah sel #ang

  mempun#ai nukleas dan sel endothelial.

  11.1.4 erba7aan *ntara Saluran Darah

  Rajah 11.!: *liran Darah di ;ena

  Rajah 11.": -apilari

  98

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  11/28

  Saluran darah terdiri daripada ! jenis saluran darah #ang berlainan iaitu

  arteri, kapilari dan ena. -etiga'tiga salur darah ini mempun#ai fungsi serta ciri #ang

  berbe7a. 6ajah 11.( menunjukkan struktur dinding saluran darah ena, arteri dan

  kapilari.

  Rajah 11.': Struktur Dindingan *rteri, ;ena dan -apilari

  Rajah 11./: erbe7aan *ntara Saluran Darah

  11. Anatomi dan Pengurusan (antung

  99

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  12/28

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  13/28

  o *trium kanan menerima darah kurang beroksigen daripada tisu'tisu tubuh.

  o *trium kiri menerima darah ka#a dengan oksigen dari paru'paru.

  o ;entrikel kanan mengepam darah ke paru'paru

  o ;entrikel kiri mengepam darah ke seluruh bahagian tubuh.

  Rajah 11.: -eratan 6entas

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  14/28

  o Memba$a bekalan darah ke tisu. -adar den#utan jantung #ang berbe7a akan

  membuatkan jumlah darah #ang dialirkan berbe7a. @ontohn#a semasa

  bersukan dan semasa keadaan rehat. Semasa bersukan, lebih ban#ak darah

  dialirkan berbanding dengan keadaan berehat.

  11.! Degupan (antung

  11.!.1 -itaran -ardiak

  o =tot kardiak berupa#a berden#ut sendiri tanpa rangsangan dari luar kerana

  mempun#ai sistem intrinsik #ang berkebolehan menguncup secara berirama

  tanpa bergantung kepada saraf dari otak.

  o Sel otot kardiak khas #ang dipanggil sel autoritma autorhythmic adalah

  berupa#a self excitablememulakan impuls #ang men#ebabkan kuncupan

  miokardium.

  o Komponen sistem peredaran2

  o Sinoatrial node S* node2

  ' Terdiri dari sekumpulan sel kecil #ang terletak di dinding atas atrium

  kanan berdekatan dengan pembukaan superior ena kaa.

  ' Dikenali sebagai pacemakerkerana memulakan rangsangan impulsuntuk merangsangkan konduksi conduction2 m#okardium di atrium

  tanpa pengaruh dari sistem saraf.

  ' Selalun#a konduksi impuls di sini adalah lebih cepat dari kumpulan sel

  neuromuskular #ang lain.

  ' +a mengeluarkan impuls seban#ak )0 A 100 kali seminit.

  ' 6angsangan S* node dihantar ke dua'dua kanan dan kiri atrium.

  ' engaliran di atrium dikenali sebagai dipolarisasi depolarisation2

  atrial.

  o *trioentrikular node *; node2

  ' Terdiri daripada tisu neuromuskular #ang terletak di dinding septum

  atrium berdekatan dengan injap atrioentrikular injap trikuspid dan

  bikuspid2.

  ' +njap atrioentrikular menerima impuls dari S* node di sepanjang

  m#okardium atrium.

  ' 6angsangan ini kemudian akan mengalir ke 3undle of "is #ang

  terdapat di antara entrikel.

  102

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  15/28

  ' *pabila S* ode mengalami kerosakan *; node mengambil alih

  tugas pacemaker tetapi impuls #ang dirangsangkan adalah lebih

  perlahan jika dibanding dengan S* node iaitu lebih kurang 40 A )0 kali

  seminit.

  o *trioentrikular bundle B 3undle of "is B *; 3undle

  ' Menerima impuls dari *; node.

  ' Melalui septum dan bercabang kepada , iaitu bundle of "is kanan

  entriker kanan2 dan 3undle of "is kiri entriker kiri2.

  ' Di dalam m#okardium entrikel, cabang fiber ini akan membahagi lagi

  dan menjadi rangkaian fiber #ang halus dipanggil urkinje fibres.

  o urkinje fibre

  ' 3undle of "is dan urkinje fibre bergabung dan menghantar

  rangsangan ke otot entrikel dan penguncupan di entrikel bermula,

  iaitu dipolarisasi entrikel.

  '

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  16/28

  11.!. Tiga Fasa Degupan

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  17/28

  ++. Sistolik entrikular berlaku apabila kedua'dua entrikel menguncup.

  *pabila rangsangan sampai ke *; node, rangsangan tersebut akan

  merebak dengan cepat ke bundle of "is dan seterusn#a ke purkinje

  fiber. +ni akan men#ebabkan seluruh otot m#okardium di entrikel

  menguncup dari ape jantung menghala ke atas jantung dan

  mengepam darah ke arteri pulmonari dari entrikel kanan dan ke aorta

  dari entrikel kiri.

  ada masa #ang sama injap pulmonari dan injap aortik akan membuka

  dan darah dapat mengalir ke salur darah pulmonari dan aorta. Sistolik

  entrikular mengambil masa 0.! saat.

  +++. Distolik kardium #ang lengkap bermakna jantung berehat dengan atrium

  dan entrikel relaks #ang mengambil selama 0.4 saat.

  Selepas relaks, tekanan entrikel menurun, atrium akan diisi semula

  dengan darah dari superior dan inferior ena kaa, injap trikuspid dan

  bikuspid akan membuka semula dan kitaran kardiak bermula lagi.

  o 3un#i jantung

  ' Terdapat bun#i jantung iaitu: E/ubb C DuppE

  ' /33, bun#i jantung #ang pertama #ang agak kuat sedikit dan

  disebabkan oleh penutupan injap atrioentrikular trikuspid dan mitral2

  berikutan kuncupan otot'otot entriker sistolik entrikular2.

  ' D, bun#i jantung kedua #ang lebih lembut dan disebabkan oleh

  penutupan injap pulmonari C aorta setelah darah ditolak ke keluar dari

  entriker dan bermulan#a distolik entrikular diastole.

  11.!.! 5lektrokardiagram [email protected]

  o 5lektrokardiogram [email protected] adalah grafik #ang dibuat oleh elektrokardiograf,

  #ang merupakan mesin #ang mampu merakamkan aktiiti den#utan jantung

  dalam satu jangka masa tertentu, iaitu aktiiti elektrik jantung oleh cecair dan

  tisu dalam badan #ang merupakan konduktor elektrik.

  105

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  18/28

  o 9raf [email protected] #ang normal akan menunjukkan ( gelombang , G, 6, S, dan T

  #ang dikenali sebagai ritma sinus. 9elombang H penguncupan atrial,

  gelombang kompleks G6S H penguncupan entrikel manakala gelombang T

  H relaksasi entrikel.

  o -adar ritma sinus adalah )0'100 bitBmin. -adar #ang laju melebihi 100 bitBmin

  dikenali sebagai tachikardia manakala kurang daripada )0 bitBmin dikenali

  sebagai bradikardia.

  106

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  19/28

  Pe

  re

  dar

  an

  ar

  a

  Pe

  re

  dar

  an

  ar

  a

  F i s io l o

  g iP e r

  e d ar a nD a r

  a h

  F i s io l o

  g iP e r

  e d ar a nD a r

  a h

  Tajuk 1 P$R$DARA) DARAH

  Sinopsis

  Tajuk 1 dalam modul ini terdiri daripada jenis anatomi saluran darah, fisiologi peredaran

  darah, regulasi kardioaskular, pola tindakbalas kardioaskular dan kesan umur.

  Hasil Pembelajaran

  Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat:

  1. Men#atakan fungsi sistem peredaran darah

  . Menjelaskan regulasi kardioaskular

  !. Menghuraikan pola tindakbalas kardioaskular

  Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

  1.1 Fisiologi Peredaran Darah

  Sistem peredaran darah dalah satu sistem peredaran #ang berterusan untuk

  memelihara sel dalam badan dan dibahagi kepada 4 kumpulan iaitu:

  o eredahan -oronari B Coronary

  107

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  20/28

  Sistem bekalan darah ke otot jantung, m#okardium. Saluran darah #ang

  membekalkan darah ke jantung ialah arteri koronari, iaitu cabang pertama dari

  *orta. *rteri koronari terbahagi kepada arteri koronari kanan dan kiri.

  o eredaran ulmonari

  eredaran darah n#ahoksigen dari entrikel kanan melalui arteri pulmonari ke

  paru'paru dan kembalikan semula darah ke atrium kiri.

  Dalam peparu, karbon dioksikda disingkir ke dalam aleoli dan oksigen diserap

  masuk melalui kapilari melalui proses pen#erapan B diffusion.

  o eredaran Sistemik

  Darah #ang ka#a dengan oksigen akan dipam ke seluruh badan dari entrikel kiri

  melalui aorta dan cabangn#a. Manakala darah n#ahoksigen pula akan kembali

  balik ke atrium kanan melalui superior ena kaa dan inferior ena kaa.

  o eredaran Portal

  eredaran portal ialah peredaran #ang berkaitan dengan darah #ang dibekalkan

  kepada dan #ang dikeluarkan daripada organ'organ penghadaman dan

  pemba$aann#a ke hepar.

  Darah #ang ka#a dengan nutrien dari gaster, usus dan organ lain dalam kaiti

  abdominal melalui sistem kapilari sinusoid hepatik dan kemudian ke ena hepatik

  sebelum diagih ke seluruh badan.

  ;ena hepatik dan ena berpasangan dari oari, testis dan buah pinggang

  bersambung ke inferior ena kaa.

  108

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  21/28

  1. Regulasi Kardio,askular

  o 3ekalan saraf ke jantung adalah saraf parasimpatetik dan simpatetik dari pusat

  kardioaskular di Medulla =blangata2.

  o Saraf agus parasimpatetik membekalkan impuls ke S* dan *; node dan

  men#ebabkan kadar den#utan jantung.

  o Saraf simpatetik pula membekalkan impuls ke S* dan *; node dan otot m#okardium

  di atrium dan entriker men#ebabkan kadar den#utan jantung meningkat.

  o =utput kardiak @=2 adalah jumlah darah dalam liter #ang dipam keluar dari entriker

  dalam masa 1 minit dan dikira dengan formula: @= H +sipadu strok kadar den#utan

  jantung H S; "6

  6ajah 1.1: Sistem eredaran Darah

  109

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  22/28

  o -a$alan output kardiak I+sipadu StrokE S;2 adalah jumlah darah #ang dipam keluar

  dari entrikel dalam setiap den#utan jantung.o Den#utan jantung normal semasa rehat de$asa2 adalah )0'%0 den#utanBmin.

  o ntuk seorang de$asa #ang sihat dalam keadaan rehat isipadu strok adalah lebih

  kurang 80ml dan kadar den#utan jantung adalah 8 kaliBmin.

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  23/28

  -esan sesetengah ubatan boleh melambatkan atau mencepatkan kadar

  den#utan jantung. @ontohn#a dopamine mempercepatkan den#utan jantung

  manakala digoxinmelambatkan den#utan jantung.

  c. Senaman men#ebabkan otot menjadi aktif dan memerlukan bekalan darah #ang

  lebih.

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  24/28

  o Faktor'faktor #ang mempengaruhi tekanan darah

  ' =utput kardiak tinggi, tekanan darah naik.' +sipadu darah tinggi, tekanan darah tinggi'

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  25/28

  6eseptor ini adalah sensitif dalam perubahan kandungan karbon dioksida,

  oksigen dan keasidan dalam darah "2. *pabila kandungan asid dan karbon

  dioksida dalam darah bertambah, kemoreseptor akan merangsangkan pusat

  kardioaskular untuk mengecutkan salur darah dan den#utan jantung A maka

  tekanan darah akan naik dan sebalikn#a.

  iii. usat Tertinggi di =tak

  erasaan seperti takut, sakit, kemarahan dan anxietydapat mempengaruhi @;@

  di otak #ang mungkin memberi rangsangan terhadap perubahan tekanan darah.

  Rajah 1.!: -esan -emoreseptor

  Rajah 1.": -esan usat -ardioaskular

  113

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  26/28

  b. enga$alan jangka panjang

  enga$alan jangka panjang melibatkan buah pinggang dan hormon seperti

  renin, angiotensin dan aldosteron. *pabila pengaliran darah kurang ke renal B

  kandungan sodium dalam darah turun, en7im renin akan mengubah plasma

  protein iaitu angiotensinogen dihasil oleh hepar2 ke angiotensin 1.Angiotensin

  converting enzyme *@52 pula mengubah angiotensin 1 ke angiotensin .

  *ngiotensin merangsang penghasilan aldosterone. +ni men#ebabkan

  asoconstriksi dan tekanan darah naik.

  o adi B ulse

  adi adalah gelombang #ang dirasai pada dinding arteri apabila entrikel

  menguncup. enguncupan ini akan menolak )0 A %0 ml darah ke dalam aorta. adi

  dapat dikesan di mana arteri ditekan ke atas tulang.

  -adar den#utan nadi setiap minit adalah berbe7a antara indiidu. ada indiidu #ang

  sama, kadar den#utan nadi berbe7a pada masa #ang berlainan.

  3ilangan nadi adalah sama dengan den#utan jantung #ang selalun#a kita ambil. adi

  di pergelangan tangan #ang digelar nadi radial. /okasi nadi #ang lain termasuk arteri

  temporal, arteri facial, arteri karotid umum, arteri brachial, arteri femoral, arteri

  popliteal, arteri posterior tibial dan arteri dorsalis pedis.

  o Faktor #ang mempengaruhi bacaan nadi

  1. Sistem saraf autonomik #ang ditentukan oleh aktiiti simpatetik dan

  parasimpatetik.

  . 3ahan kimia dalam aliran seperti hormon adrenalin, noradrenalin dan tirosin #ang

  meningkatkan kadar nadi? bahan elektrolit dan juga gas #ang terdapat dalam

  darah boleh tambahkan B kurangkan kadar nadi.

  !. osisi seseorang mempengaruhi nadi. adi lebih tinggi pada posisi berdiri

  daripada baring.

  4. Semasa senaman, otot memerlukan lebih aliran darah daripada dalam rehat.

  (. Status emosi keadaan takut, marah dan aniet#, kadar nadi bertambah.

  ).

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  27/28

  . 6itma kadar nadi mengikut rentak #ang sama, di mana jarak antara den#utan

  adalah sama.

  !. +sipadu bergantung kepada kekuatan nadi sama ada tinggi atau rendah.

  1.! Pola Tindakbalas Kardio,askular

  1.!.1 Senaman dan Sistem -ardioaskular

  o Secara am, pengaliran darah melalui otot bertambah secara berkadar

  mengikut keperluan metabolik.

  o Semasa bersenam, keperluan metabolik pada tisu'tisu aktif akan bertambah.

  o ntuk itu, lebih ban#ak darah #ang perlu diba$a ke tisu #ang aktif semasa

  bersenam.

  o -adar pengaliran oksigen per sel juga bertambah ban#ak. +ni akan

  menghasilkan pengurangan tekanan oksigen di dalam sel.

  o

 • 7/21/2019 12_Modul PPG PJM3106 Interaksi 4

  28/28

  1." Sistem kardio,askular dan umur

  o Sai7 jantung biasan#a meningkat mengikut umur akibat pengumpulan lemak

  di epikardium dan m#okardium.o

  -uasa penguncupan dan relaksasi m#okardium merosot, kadar nadi rehatdan keupa#aan kadar nadi maksimum turut menurun apabila umur

  meningkat. -apasiti kekuatan penguncupan jantung merosot 1& setiap tahun

  selepas umur !0.o -etebalan dinding arteri meningkat dan men#ebabkann#a kurang elastik.

  "ipertensi tekanan darah tinggi2 akibat sakit pinggang dan atherosclerosis

  meningkatkan peluang thrombosis kononari dan sakit jantung dalam

  kalangan $arga tua.o -ehadiran ena arikos meningkat dengan umur, terutaman#a pekerja #ang

  berdiri lama. ;ena arikos akibat thromboembolisme statik di cabang arteri

  pulmonari boleh memba$a maut.

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  T*&ASA) T$RARAH

  Merujuk kepada uku !atihan "ssentials of human anatomy and physiologyMarieb, 5.., 00)2.