1. teknologi pendidikan

Download 1. TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Post on 02-Mar-2018

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 1. TEKNOLOGI PENDIDIKAN

  1/18

  SENIN

  No. Waktu Kelas Mata Kuliah SKS

  1 07.00-08.30 SD I A Pancasila 2

  2 07.00-08.30 SD I B Pancasila 2

  3 07.00-08.30 SD I C Pendidikan Kewarganegaraan (Kewiraan) 2

  07.00-08.30 SD I D Pancasila 2

  ! 07.00-08.30 SD I " Pendidikan Kewarganegaraan (Kewiraan) 2

  # 07.00-08.30 SD I $ Pancasila 2

  7 07.00-08.30 SD I K Pendidikan Aga%a I 2

  8 07.00-08.30 SD I & Pengan'ar Pendidikan 2

  07.00-08.30 SD I I Pancasila 2

  10 07.00-08.30 SD I Ba*asa Ind+nesia 2

  11 07.00-08.30 ,A II / Se%inar ,a'e%a'ika 2

  12 07.00-08.30 SD III A Ba*asa Inggris 2

  13 07.00-08.30 SD III B Bi%ingan dan K+nseling di SD 2

  1 07.00-08.30 SD III C Ba*asa Inggris 2

  1! 07.00-08.30 SD III D Kai'a Selek'a 2

  1# 07.00-08.30 SD III " Ba*asa Inggris 2

  17 07.00-08.30 SD S Perencanaan Pe%elaaran 2

  18 07.00-08.30 SD e+ri dan Aresiasi Sas'ra 2

  1 07.00-08.30 SD III & Ba*asa Inggris 2

  20 07.00-08.30 SD III I Bi%ingan dan K+nseling di SD 221 07.00-08.30 SD III Kai'a Selek'a 2

  22 07.00-08.30 SD III K Kai'a Selek'a 2

  23 07.00-08.30 SD III / Ba*asa Inggris 2

  2 07.00-08.30 $IS A elaa* Krikl% $isika S/P 2

  2! 07.00-08.30 SD A $ilsa4a' Pendidikan 2

  2# 07.00-08.30 SD B e+ri dan Aresiasi Sas'ra 2

  27 07.00-08.30 SD C "'ika Pr+4esi 5r 2

  28 07.00-08.30 SD K Perencanaan Pe%elaaran 2

  2 07.00-08.30 SD " Kewirasa*aan 2

  30 07.00-08.30 SD $ Perencanaan Pe%elaaran 2

  31 07.00-08.30 SD 5 Kewirasa*aan 2

  32 07.00-08.30 SD & Kewirasa*aan 233 07.00-08.30 SD I "'ika Pr+4esi 5r 2

  3 07.00-08.30 KP I A Pendidikan Aga%a6AIK I 2

  3! 07.00-08.30 KP I B Pengan'ar Krikl% 2

  3# 07.00-08.30 KP I C Pendidikan Kewarganegaraan 2

  37 07.00-08.30 SD , e+ri dan Aresiasi Sas'ra 2

  38 07.00-08.30 SD / $ilsa4a' Pendidikan 2

  3 07.00-08.30 SS I D Dasar-Dasar "k+n+%i 2

  0 07.00-08.30 SD P $ilsa4a' Pendidikan 2

  1 07.00-08.30 B5 I A Pendidikan Aga%a Isla% 2

  2 07.00-08.30 ,A I " Pendidikan Aga%a Isla% (AIK I) 2

  3 07.00-08.30 SS III $ S'a'is'ika S+sial 2

  07.00-08.30 SD "'ika Pr+4esi 5r 2! 07.00-08.30 $IS I B Bi+l+gi %% 2

  # 07.00-08.30 SS I B Dasar-Dasar "k+n+%i 2

  7 07.00-08.30 S9 I B Pendidikan Aga%a Isla% 2

  8 07.00-08.30 $IS I A Ba*asa Ind+nesia 2

  !0

  !1

  !2

  !3

  !

  !!

  !#!7

  !8

 • 7/26/2019 1. TEKNOLOGI PENDIDIKAN

  2/18

  2 08.30-10.00 SD I B Ba*asa Ind+nesia 2

  3 08.30-10.00 SD I C Pancasila 2

  08.30-10.00 SD I D Perke%angan Peser'a Didik 2

  ! 08.30-10.00 SD I " Pancasila 2

  # 08.30-10.00 SD I $ Pendidikan Kewarganegaraan (Kewiraan) 2

  7 08.30-10.00 SD I 5 Pancasila 2

  8 08.30-10.00 B5 I $ Il% S+sial Bda:a Dasar 2

  08.30-10.00 SD I I Ba*asa Ind+nesia 2

  10 08.30-10.00 SD I Pendidikan Kewarganegaraan (Kewiraan) 2

  11 08.30-10.00 SD I K Pancasila 2

  12 08.30-10.00 SD III A Bi%ingan dan K+nseling di SD 213 08.30-10.00 SD III B Ba*asa Inggris 2

  1 08.30-10.00 SD III C Kai'a Selek'a 2

  1! 08.30-10.00 SD III D Ba*asa Inggris 2

  1# 08.30-10.00 SD D "'ika Pr+4esi 5r 2

  17 08.30-10.00 SD III $ Ba*asa Inggris 2

  18 08.30-10.00 SD "'ika Pr+4esi 5r 2

  1 08.30-10.00 SD III & Kai'a Selek'a 2

  20 08.30-10.00 SD III I Ba*asa Inggris 2

  21 08.30-10.00 SD III Ba*asa Inggris 2

  22 08.30-10.00 SD III K Bi%ingan dan K+nseling di SD 2

  23 08.30-10.00 SD III / Kai'a Selek'a 2

  2 08.30-10.00 $IS III B Pr+4esi Kegran 22! 08.30-10.00 SD A e+ri dan Aresiasi Sas'ra 2

  2# 08.30-10.00 SD B $ilsa4a' Pendidikan 2

  27 08.30-10.00 SD C Kewirasa*aan 2

  28 08.30-10.00 SD K Kewirasa*aan 2

  2 08.30-10.00 SD " "'ika Pr+4esi 5r 2

  30 08.30-10.00 SD $ e+ri dan Aresiasi Sas'ra 2

  31 08.30-10.00 SD 5 Perencanaan Pe%elaaran 2

  32 08.30-10.00 SD & e+ri dan Aresiasi Sas'ra 2

  33 08.30-10.00 SD I Perencanaan Pe%elaaran 2

  3 08.30-10.00 KP I A Pengan'ar Krikl% 2

  3! 08.30-10.00 KP I B Pendidikan Aga%a6AIK I 2

  3# 08.30-10.00 KP I C Pendidikan Aga%a6AIK I 237 08.30-10.00 SD , $ilsa4a' Pendidikan 2

  38 08.30-10.00 SD / Perencanaan Pe%elaaran 2

  3 08.30-10.00 SS I D Dasar-Dasar 5e+gra4i 2

  0 08.30-10.00 SD P e+ri dan Aresiasi Sas'ra 2

  1 08.30-10.00 B5 I A Il% S+sial Bda:a Dasar 2

  2 08.30-10.00 B5 I B Pendidikan Aga%a Isla% 2

  3 08.30-10.00 SD III , Ba*asa Inggris 2

  08.30-10.00 SD $ilsa4a' Pendidikan 2

  ! 08.30-10.00 $IS I B Ba*asa Ind+nesia 2

  # 08.30-10.00 SS I B Il% Ala%ia* Dasar 2

  7 08.30-10.00 S9 I B Ba*asa Inggris 2

  8 08.30-10.00 $IS I A Bi+l+gi %% 2

  !0

  !1

  !2

  !3

  !

  !!

  !#

  !7

  !8

  !

  #0

  No. Waktu Kelas Mata Kuliah SKS

 • 7/26/2019 1. TEKNOLOGI PENDIDIKAN

  3/18

  7 10.00-11.30 SD I 5 Pendidikan Kewarganegaraan (Kewiraan) 2

  8 10.00-11.30 SD I & Pancasila 2

  10.00-11.30 SD I I Perke%angan Peser'a Didik 2

  10 10.00-11.30 SD I Pancasila 2

  11 10.00-11.30 SD III 5 Ba*asa Inggris 2

  12 10.00-11.30 B5 III & AIK III 2

  13 10.00-11.30 SD III B Kai'a Selek'a 2

  1 10.00-11.30 SD III C Bi%ingan dan K+nseling di SD 2

  1! 10.00-11.30 SD III D Bi%ingan dan K+nseling di SD 2

  1# 10.00-11.30 SD " e+ri dan Aresiasi Sas'ra 2

  17 10.00-11.30 $IS III C Pr+4esi Kegran 218 10.00-11.30 SD Perencanaan Pe%elaaran 2

  1 10.00-11.30 SD III & Bi%ingan dan K+nseling di SD 2

  20 10.00-11.30 SD III I Kai'a Selek'a 2

  21 10.00-11.30 SD III Bi%ingan dan K+nseling di SD 2

  22 10.00-11.30 SD III K Ba*asa Inggris 2

  23 10.00-11.30 B5 5 AIK 2

  2 10.00-11.30 B5 D AIK 2

  2! 10.00-11.30 SD A Kewirasa*aan 2

  2# 10.00-11.30 SS I C Dasar-Dasar "k+n+%i 2

  27 10.00-11.30 SD C $ilsa4a' Pendidikan 2

  28 10.00-11.30 SD K $ilsa4a' Pendidikan 2

  2 10.00-11.30 B5 A AIK 230 10.00-11.30 SD $ "'ika Pr+4esi 5r 2

  31 10.00-11.30 SD 5 e+ri dan Aresiasi Sas'ra 2

  32 10.00-11.30 SD & Perencanaan Pe%elaaran 2

  33 10.00-11.30 SD I e+ri dan Aresiasi Sas'ra 2

  3 10.00-11.30 KP I A Pendidikan Kewarganegaraan 2

  3! 10.00-11.30 KP I B Pengan'ar Pendidikan 2

  3# 10.00-11.30 KP I C Pengan'ar Krikl% 2

  37 10.00-11.30 SD , Perencanaan Pe%elaaran 2

  38 10.00-11.30 SD / e+ri dan Aresiasi Sas'ra 2

  3 10.00-11.30 SS I D Dasar-Dasar Il% Seara* 2

  0 10.00-11.30 SD P "'ika Pr+4esi 5r 2

  1 10.00-11.30 B5 I A S'rc're I 22 10.00-11.30 B5 I B Il% S+sial Bda:a Dasar 2

  3 10.00-11.30 S9 I A Ba*asa Inggris 2

  10.00-11.30 SD Kewirasa*aan 2

  ! 10.00-11.30 SD 9 e+ri dan Aresiasi Sas'ra 2

  # 10.00-11.30 SS I B Dasar-Dasar Il% Seara* 2

  7 10.00-11.30 SD S e+ri dan Aresiasi Sas'ra 2

  8 10.00-11.30 SS I A Dasar-Dasar "k+n+%i 2

  !0

  !1

  !2

  !3!

  !!

  !#

  !7

  !8

  !

  #0

  No. Waktu Kelas Mata Kuliah SKS

  1 13.00-1.30 B5 III A S'rc're III 2

  2 13.00-1.30 BI AIK 2

  3 13.00-1.30 B5 III C 9eading III 2

  13.00-1.30 B5 III B ;ri'ing III 2

  ! 13 00 1 30 B5 5 Se%an'ics 2

 • 7/26/2019 1. TEKNOLOGI PENDIDIKAN

  4/18

  12 13.00-1.30 B5 C "nglis* P*+n+l+g: II 2

  13 13.00-1.30 B5 D "$/ I 2

  1 13.00-1.30 B5 " Se%an'ics 2

  1! 13.00-1.30 B5 $ "

 • 7/26/2019 1. TEKNOLOGI PENDIDIKAN

  5/18

  17 1.30-1#.00 B5 & "$/ I 2

  18 1.30-1#.00 B5 I Se%an'ics 2

  1 1.30-1#.00 BI I C Ba*asa Ind+nesia 2

  20 1.30-1#.00 BI I $ Psik+lingis'ik 2

  21 1.30-1#.00 B5 / Seec* 2

  22 1.30-1#.00 B5 , Seec* 2

  23 1.30-1#.00 B5 II A Ps:c*+lingis'ics 2

  2 1.30-1#.00 B5 II B Dra%a 2

  2! 1.30-1#.00 B5 II C "nglis* 4+r Banking 2

  2# 1.30-1#.00 BI / Pr+4esi Keendidikan 2

  27 1.30-1#.00 BI II $ S'a'is'ik Analisis Da'a 228 1.30-1#.00 BI II 5 Kewirasa*aan 2

  2 1.30-1#.00 SS / De=iasi S+sial 2

  30 1.30-1#.00 SS B Persek'i4 5l+al 2

  31 1.30-1#.00 BI II S'a'is'ik Analisis Da'a 2

  32 1.30-1#.00 KP III A An'r++l+gi Pendidikan 2

  33 1.30-1#.00 BI II & Kewirasa*aan 2

  3 1.30-1#.00 BI II A S'a'is'ik Analisis Da'a 2

  3! 1.30-1#.00 BI II / S'a'is'ik Analisis Da'a 2

  3# 1.30-1#.00 $IS D elaa* Krikl% $isika S/P 2

  37 1.30-1#.00 BI & Pr+4esi Keendidikan 2

  38 1.30-1#.00 ,A I B Ba*asa Inggris I 2

  3 1.30-1#.00 BI " Pr+4esi Keendidikan 20 1.30-1#.00 BI I B Psik+lingis'ik 2

  1 1.30-1#.00 KP I D Pengan'ar Pendidikan 2

  2 1.30-1#.00 SS III B Bi%ingan dan K+nseling 2

  3 1.30-1#.00 SD II > Peneli'ian indakan Kelas 2

  1.30-1#.00 SD II , Peneli'ian indakan Kelas 2

  ! 1.30-1#.00 BI Pr+4esi Keendidikan 2

  # 1.30-1#.00 SS I $ Dasar-Dasar "k+n+%i 2

  7 1.30-1#.00 BI I D Psik+lingis'ik 2

  8 1.30-1#.00 SS I C Dasar-Dasar 5e+gra4i 2

  !0

  !1!2

  !3

  !

  !!

  !#

  !7

  !8

  !

  #0

  No. Waktu Kelas Mata Kuliah SKS

  1 1#.00-17.30 B5 5 "$/ I 2

  2 1#.00-17.30 B5 "

 • 7/26/2019 1. TEKNOLOGI PENDIDIKAN

  6/18

  22 1#.00-18.00 ,A III C Kalkls /an' 3

  23 1#.00-18.00 ,A III D Kalkls /an' 3

  2 1#.00-18.00 ,A III " Alaar /inear 3