06 bahagian c pkg selangor 2

Download 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

Post on 31-Oct-2014

20 views

Category:

Spiritual

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURUPengetua / Guru BesarPusat Kegiatan GuruPKG Semenyih C Pengetua/Guru Besar A Penyelaras Pusat Kegiatan GuruInput Output 21 Orang Pengetua / T-> 21 orang pengetua/ guru besar telah Gurubesar yang tidak tahu tahu menggunakan internet menggunakan internet Pengetua/Guru Besar sebagai pemimpin mesti mendahului guru dalamW pengetahuan penggunaan internet. O Penyelaras Pusat Kegiatan Guru E Penyelaras PKG telah mempunyai kemahiran menggunakan internet. Kekunci: C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = EnvironmentSistem latihan menggunakan internet oleh Penyelaras PKG untuk 21 Definisi Asasorang Pengetua/Guru Besar yang tidak tahu menggunakan internet bagi Root Definitiontujuan mendapat maklumat menggunakan kepakaran Penyelaras PKG . 112

2. BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURUModel Transformasi:5-Rancang Isikandungan3-Tetapkantempat 4-Pohon Peruntukan yang mencukupi 2-Kenal PastiPeserta 1-Tentukantarikh & masa 11-Pantau7-Sediakan Bahan6-LantikanPenceramahan 8-KawalUrusetia 1-712-Nilam9-Nilam 2,3,5,6,7 13-Sediakan 10-Lapor Laporan 14-BeriPenghargaan 113 3. BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURURich Picture: 114 4. BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU Penolong Kanan, Penyelia PetangPusat Kegiatan GuruPKG SemenyihArahan:1. Sila gunakan borang berasingan untuk setiap jenis pelanggan 2. Sila lengkapkan borang ini untuk setiap aktiviti pengurusan perubahan CGuru Penolong Kanan, Penyelia Petang APenyelaras Pusat Kegiatan GuruInputOutput21 Orang Penolong Kanan,21 Orang Penolong Kanan, PenyeliaTPenyelia Petang yang tidak ->Petang telah tahu menggunakan Power tahu menggunakan PowerPointPoint Penolong Kanan, Penyelia Petang yang tahu menggunakan Power Point lebihW mudah untuk meyampaikan maklumat dan Info seolah.OPenyelaras Pusat Kegiatan GuruEPenyelaras PKG telah mempunyai kemahiran menggunakan Power Point. Kekunci: C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = Environment Sistem latihan persembahan menggunakan Power Point oleh Penyelaras Definisi Asas PKG untuk 21 orang Penolong Kanan, Penyelia Petang yang tidak tahu Root Definition menggunakan Power Point bagi tujuan persembahan maklumat dan info sekolah menggunakan kepakaran Penyelaras PKG .115 5. BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU Model Transformasi: 5-Rancang Isi kandungan 3-Tetapkan tempat4-Pohon Peruntukanyang mencukupi 2-Kenal PastiPeserta1-Tentukan tarikh & masa 11-Pantau7-Sediakan Bahan6-LantikanPenceramahan8-KawalUrusetia1-712-Nilam 9-Nilam2,3,5,6,7 13-Sediakan 10-Lapor Laporan 14-BeriPenghargaan Rich Picture:116 6. BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU Guru 117 7. BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU Pusat Kegiatan GuruPKG Semenyih C Guru A Penyelaras Pusat Kegiatan GuruInput Output21 Orang guru yang tidak T-> 21 Orang guru yang telah tahu tahu menggunakan CDRI menggunakan CDRI dalam P&Pdalam P&P Guru yang tahu menggunakan CDRI lebih mudah untuk menyampaikanW maklumat dalam P&P. O Penyelaras Pusat Kegiatan Guru E Penyelaras PKG telah mempunyai kemahiran menggunakan CDRI. Kekunci: C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = EnvironmentSistem latihan penggunaan CDRI dalam P&P oleh Penyelaras PKG Definisi Asasuntuk 21 orang Guru yang tidak tahu menggunakan CDRI dalam P&P Root Definitionbagi tujuan menyampai maklumat menggunakan kepakaran PenyelarasPKG . Model Transformasi: 118 8. BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU5-Rancang Isikandungan3-Tetapkantempat 4-Pohon Peruntukan yang mencukupi 2-Kenal PastiPeserta 1-Tentukantarikh & masa 11-Pantau7-Sediakan Bahan6-LantikanPenceramahan 8-KawalUrusetia 1-712-Nilam9-Nilam 2,3,5,6,7 13-Sediakan 10-Lapor Laporan 14-BeriPenghargaan 119 9. BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU Rich Picture: 120 10. BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURUStaff sokonganPusat Kegiatan GuruPKG Semenyih C Staff sokongan A Penyelaras Pusat Kegiatan GuruInputOutput21 Orang Staff Sokongan yang T-> 21 orang Staff Sokongan yang telah tahutidak tahu menggunakan MS menggunakan internet Excell Staff sokongan yang tahu menggunakan MS Excell semakin mudah dan mahir W dalam urusan penyediaan maklumat dan pengumpulan data. O Penyelaras Pusat Kegiatan Guru E Penyelaras PKG telah mempunyai kemahiran menggunakan MS Excell. Kekunci: C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = Environment Sistem latihan menggunakan MS Excell oleh Penyelaras PKG untuk 21 Definisi Asas orang Staff Sokongan yang tidak tahu menggunakan MS Excell bagi Root Definition tujuan penyimpanan maklumat dan data menggunakan kepakaran Penyelaras PKG .121 11. BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU Model Transformasi:5-Rancang Isikandungan3-Tetapkantempat 4-Pohon Peruntukan yang mencukupi 2-Kenal PastiPeserta 1-Tentukantarikh & masa 11-Pantau7-Sediakan Bahan6-LantikanPenceramahan 8-KawalUrusetia 1-712-Nilam9-Nilam 2,3,5,6,7 13-Sediakan 10-Lapor Laporan 14-BeriPenghargaan Rich Picture: 122 12. BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU Murid 123 13. BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU Pusat Kegiatan GuruPKG Semenyih C Murid A Penyelaras Pusat Kegiatan Guru dan Guru Makmal KomputerInput Output21 Orang murid yang tidak 21 orang murid yang telah tahu T-> tahu menggunakan komputer / menggunakan komputer / literasiliterasi computerkomputer Murid sebagai bakal pemimpin ke arah penggunaan teknologi maju mestiW menguasai kemahiran dan pengetahuan dalam penggunaan ICT. O Penyelaras Pusat Kegiatan Guru da Guru Makmal Komputer Penyelaras PKG dan Guru Makmal Komputer telah mempunyai kemahiran E menggunakan komputer / literasi komputer Kekunci: C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = Environment Sistem latihan menggunakan komputer/ literasi komputer oleh Penyelaras PKG dan Guru Makmal Komputer untuk 21 orang murid yang Definisi Asas tidak tahu menggunakan komputer / literasi komputer bagi tujuan Root Definition mendapat dan menghasilkan maklumat menggunakan kepakaran Penyelaras PKG dan Guru Makmal Komputer . Model Transformasi:124 14. BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU 5-Rancang Isi kandungan 3-Tetapkan tempat4-Pohon Peruntukanyang mencukupi 2-Kenal PastiPeserta1-Tentukan tarikh & masa 11-Pantau7-Sediakan Bahan6-LantikanPenceramahan8-KawalUrusetia1-712-Nilam 9-Nilam2,3,5,6,7 13-Sediakan 10-Lapor Laporan 14-BeriPenghargaan Rich Picture:125 15. BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU Ibu Bapa dan Komuniti 126 16. BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU Pusat Kegiatan GuruPKG Semenyih C Ibu Bapa dan Komuniti A Penyelaras Pusat Kegiatan GuruInput Output T 15 Orang Ibu Bapa dan-> 15 orang Ibu Bapa dan Komuniti telahKomuniti yang tidak tahu tahu menggunakan MS Wordsmenggunakan MS WordsIbu Bapa dan Komuniti yang tahu menggunakan MS Words dapat membantuWanak-anak mereka dan mengaplikasikan kemahiran yang ada untuk keperluan diri mereka sendiri. O Penyelaras Pusat Kegiatan Guru E Penyelaras PKG telah mempunyai kemahiran menggunakan MS Words. Kekunci: C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = EnvironmentSistem latihan menggunakan MS Words oleh Penyelaras PKG untuk 15 Definisi Asasorang Ibu Bapa dan Komuniti yang tidak tahu menggunakan MS Words Root Definitionbagi tujuan pengetahuan terkini menggunakan kepakaran PenyelarasPKG . Model Transformasi:127 17. BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU 5-Rancang Isi kandungan 3-Tetapkan tempat4-Pohon Peruntukanyang mencukupi 2-Kenal PastiPeserta1-Tentukan tarikh & masa 11-Pantau7-Sediakan Bahan6-LantikanPenceramahan8-KawalUrusetia1-712-Nilam 9-Nilam2,3,5,6,7 13-Sediakan 10-Lapor Laporan 14-BeriPenghargaan128 18. BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURURich Picture: 129 19. BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURUAJK PIBG BaruPusat Kegiatan Guru PKG Semenyih C AJK PIBG Baru A Penyelaras Pusat Kegiatan Guru dan YDP PIBGInput Output 15 orang AJK PIBG Baru yang T -> 15 orang AJK PIBG Baru telah tahu tidak tahu peranan PIBG dalamperanan PIBG dalam membantu sekolahmembantu sekolah AJK PIBG yang tahu tentang peranan PIBG dalam membantu sekolah akanWsentiasa memberi pandangan dan khidmat bantu yang mampu meningkatkan perkembangan sekolah dan seluruh warganya. O Penyelaras Pusat Kegiatan Guru dan YDP PIBG Penyelaras PKG dan YDP PIBG telah mempunyai pengetahuan tentang peranan E PIBG dalam membantu sekolah. Kekunci: C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = EnvironmentSistem latihan pengetahuan tentang peranan PIBG dalam membantusekolah oleh Penyelaras PKG dan YDP PIBG untuk 15 orang AJK PIBG Definisi AsasBaru yang tidak tahu peranan PIBG dalam membantu sekolah bagi Root Definitiontujuan meningkatkan perkembangan sekolah menggunakan kepakaranPenyelaras PKG dan YDP PIBG. 130 20. BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU Model Transformasi: 5-Rancang Isi kandungan 3-Tetapkan tempat4-Pohon Peruntukanyang mencukupi 2-Kenal PastiPeserta1-Tentukan tarikh & masa 11-Pantau7-Sediakan Bahan6-LantikanPenceramahan8-KawalUrusetia1-712-Nilam 9-Nilam2,3,5,6,7 13-Sediakan 10-Lapor Laporan 14-BeriPenghargaan Rich Picture:131 21. BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURUKuala Kubu Bharu Pusat Kegiatan Guru 132 22. BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU C Guru Besar A Penyelaras ICT Sekolah Bestari InputOutputT20 Guru Besar tidak tahu-> 20 Guru Besar telah tahu menggunakan menggunakan internet internet Guru Besar