06 bahagian c pkg selangor 2

74
BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU Pengetua / Guru Besar Pusat Kegiatan Guru PKG Semenyih C Pengetua/Guru Besar A Penyelaras Pusat Kegiatan Guru T Input -> Output 21 Orang Pengetua / Gurubesar yang tidak tahu menggunakan internet 21 orang pengetua/ guru besar telah tahu menggunakan internet W Pengetua/Guru Besar sebagai pemimpin mesti mendahului guru dalam pengetahuan penggunaan internet. O Penyelaras Pusat Kegiatan Guru E Penyelaras PKG telah mempunyai kemahiran menggunakan internet. Kekunci: C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = Environment Definisi Asas Root Definition Sistem latihan menggunakan internet oleh Penyelaras PKG untuk 21 orang Pengetua/Guru Besar yang tidak tahu menggunakan internet bagi tujuan mendapat maklumat menggunakan kepakaran Penyelaras PKG . 112

Upload: yatiharun

Post on 31-Oct-2014

32 views

Category:

Spiritual


3 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Pengetua / Guru Besar

Pusat Kegiatan Guru PKG Semenyih

C Pengetua/Guru Besar

A Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

T

Input

->

Output

21 Orang Pengetua / Gurubesar yang tidak tahu

menggunakan internet

21 orang pengetua/ guru besar telah tahu menggunakan internet

W Pengetua/Guru Besar sebagai pemimpin mesti mendahului guru dalam pengetahuan penggunaan internet.

O Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

E Penyelaras PKG telah mempunyai kemahiran menggunakan internet.

Kekunci:

C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = Environment

Definisi AsasRoot Definition

Sistem latihan menggunakan internet oleh Penyelaras PKG untuk 21 orang Pengetua/Guru Besar yang tidak tahu menggunakan internet bagi tujuan mendapat maklumat menggunakan kepakaran Penyelaras PKG .

112

Page 2: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Model Transformasi:

113

11-Pantau

12-Nilam

13-Sediakan Laporan

14-Beri Penghargaan

5-Rancang Isi kandungan 3-Tetapkan

tempat4-Pohon Peruntukan yang mencukupi

2-Kenal Pasti Peserta

1-Tentukan tarikh & 7-Sediakan

Bahan6-Lantikan Penceramahan Urusetia

9-Nilam2,3,5,6,7

10-Lapor

8-Kawal1-7

Page 3: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Rich Picture:

114

Page 4: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Penolong Kanan, Penyelia Petang

Pusat Kegiatan Guru PKG Semenyih

Arahan:

1. Sila gunakan borang berasingan untuk setiap jenis pelanggan2. Sila lengkapkan borang ini untuk setiap aktiviti pengurusan perubahan

C Guru Penolong Kanan, Penyelia Petang

A Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

T

Input

->

Output

21 Orang Penolong Kanan, Penyelia Petang yang tidak tahu menggunakan Power

Point

21 Orang Penolong Kanan, Penyelia Petang telah tahu menggunakan Power Point

W Penolong Kanan, Penyelia Petang yang tahu menggunakan Power Point lebih mudah untuk meyampaikan maklumat dan Info seolah.

O Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

E Penyelaras PKG telah mempunyai kemahiran menggunakan Power Point.

Kekunci:

C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = Environment

Definisi AsasRoot Definition

Sistem latihan persembahan menggunakan Power Point oleh Penyelaras PKG untuk 21 orang Penolong Kanan, Penyelia Petang yang tidak tahu menggunakan Power Point bagi tujuan persembahan maklumat dan info sekolah menggunakan kepakaran Penyelaras PKG .

115

Page 5: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Model Transformasi:

Rich Picture:

116

11-Pantau

12-Nilam

13-Sediakan Laporan

14-Beri Penghargaan

5-Rancang Isi kandungan 3-Tetapkan

tempat4-Pohon Peruntukan yang mencukupi

2-Kenal Pasti Peserta

1-Tentukan tarikh & 7-Sediakan

Bahan6-Lantikan Penceramahan Urusetia

9-Nilam2,3,5,6,7

10-Lapor

8-Kawal1-7

Page 6: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Guru

Pusat Kegiatan Guru PKG Semenyih

117

Page 7: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

C Guru

A Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

T

Input

->

Output

21 Orang guru yang tidak tahu menggunakan CDRI

dalam P&P

21 Orang guru yang telah tahu menggunakan CDRI dalam P&P

W Guru yang tahu menggunakan CDRI lebih mudah untuk menyampaikan maklumat dalam P&P.

O Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

E Penyelaras PKG telah mempunyai kemahiran menggunakan CDRI.

Kekunci:

C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = Environment

Definisi AsasRoot Definition

Sistem latihan penggunaan CDRI dalam P&P oleh Penyelaras PKG untuk 21 orang Guru yang tidak tahu menggunakan CDRI dalam P&P bagi tujuan menyampai maklumat menggunakan kepakaran Penyelaras PKG .

Model Transformasi:

118

Page 8: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

119

11-Pantau

12-Nilam

13-Sediakan Laporan

14-Beri Penghargaan

5-Rancang Isi kandungan 3-Tetapkan

tempat4-Pohon Peruntukan yang mencukupi

2-Kenal Pasti Peserta

1-Tentukan tarikh & 7-Sediakan

Bahan6-Lantikan Penceramahan Urusetia

9-Nilam2,3,5,6,7

10-Lapor

8-Kawal1-7

Page 9: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Rich Picture:

120

Page 10: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Staff sokongan

Pusat Kegiatan Guru PKG Semenyih

C Staff sokongan

A Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

T

Input

->

Output

21 Orang Staff Sokongan yang tidak tahu

menggunakan MS Excell

21 orang Staff Sokongan yang telah tahu menggunakan internet

WStaff sokongan yang tahu menggunakan MS Excell semakin mudah dan mahir dalam urusan penyediaan maklumat dan pengumpulan data.

O Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

E Penyelaras PKG telah mempunyai kemahiran menggunakan MS Excell.

Kekunci:

C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = Environment

Definisi AsasRoot Definition

Sistem latihan menggunakan MS Excell oleh Penyelaras PKG untuk 21 orang Staff Sokongan yang tidak tahu menggunakan MS Excell bagi tujuan penyimpanan maklumat dan data menggunakan kepakaran Penyelaras PKG .

121

Page 11: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Model Transformasi:

Rich Picture:

122

11-Pantau

12-Nilam

13-Sediakan Laporan

14-Beri Penghargaan

5-Rancang Isi kandungan 3-Tetapkan

tempat4-Pohon Peruntukan yang mencukupi

2-Kenal Pasti Peserta

1-Tentukan tarikh & 7-Sediakan

Bahan6-Lantikan Penceramahan Urusetia

9-Nilam2,3,5,6,7

10-Lapor

8-Kawal1-7

Page 12: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Murid

Pusat Kegiatan Guru PKG Semenyih

123

Page 13: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

C Murid

A Penyelaras Pusat Kegiatan Guru dan Guru Makmal Komputer

T

Input

->

Output

21 Orang murid yang tidak tahu menggunakan komputer / literasi

computer

21 orang murid yang telah tahu menggunakan komputer / literasi komputer

WMurid sebagai bakal pemimpin ke arah penggunaan teknologi maju mesti menguasai kemahiran dan pengetahuan dalam penggunaan ICT.

O Penyelaras Pusat Kegiatan Guru da Guru Makmal Komputer

E Penyelaras PKG dan Guru Makmal Komputer telah mempunyai kemahiran menggunakan komputer / literasi komputer

Kekunci:

C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = Environment

Definisi AsasRoot Definition

Sistem latihan menggunakan komputer/ literasi komputer oleh Penyelaras PKG dan Guru Makmal Komputer untuk 21 orang murid yang tidak tahu menggunakan komputer / literasi komputer bagi tujuan mendapat dan menghasilkan maklumat menggunakan kepakaran Penyelaras PKG dan Guru Makmal Komputer .

Model Transformasi:

124

Page 14: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Rich Picture:

125

11-Pantau

12-Nilam

13-Sediakan Laporan

14-Beri Penghargaan

5-Rancang Isi kandungan 3-Tetapkan

tempat4-Pohon Peruntukan yang mencukupi

2-Kenal Pasti Peserta

1-Tentukan tarikh & 7-Sediakan

Bahan6-Lantikan Penceramahan Urusetia

9-Nilam2,3,5,6,7

10-Lapor

8-Kawal1-7

Page 15: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Ibu Bapa dan Komuniti

Pusat Kegiatan Guru PKG Semenyih

C

126

Page 16: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Ibu Bapa dan Komuniti

APenyelaras Pusat Kegiatan Guru

T

Input

->

Output

15 Orang Ibu Bapa dan Komuniti yang tidak tahu menggunakan MS Words

15 orang Ibu Bapa dan Komuniti telah tahu menggunakan MS Words

WIbu Bapa dan Komuniti yang tahu menggunakan MS Words dapat membantu anak-anak mereka dan mengaplikasikan kemahiran yang ada untuk keperluan diri mereka sendiri.

O Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

E Penyelaras PKG telah mempunyai kemahiran menggunakan MS Words.

Kekunci:

C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = Environment

Definisi AsasRoot Definition

Sistem latihan menggunakan MS Words oleh Penyelaras PKG untuk 15 orang Ibu Bapa dan Komuniti yang tidak tahu menggunakan MS Words bagi tujuan pengetahuan terkini menggunakan kepakaran Penyelaras PKG .

Model Transformasi:

127

Page 17: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

128

11-Pantau

12-Nilam

13-Sediakan Laporan

14-Beri Penghargaan

5-Rancang Isi kandungan 3-Tetapkan

tempat4-Pohon Peruntukan yang mencukupi

2-Kenal Pasti Peserta

1-Tentukan tarikh & 7-Sediakan

Bahan6-Lantikan Penceramahan Urusetia

9-Nilam2,3,5,6,7

10-Lapor

8-Kawal1-7

Page 18: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Rich Picture:

AJK PIBG Baru

129

Page 19: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Pusat Kegiatan Guru PKG Semenyih

C AJK PIBG Baru

A Penyelaras Pusat Kegiatan Guru dan YDP PIBG

T

Input

->

Output

15 orang AJK PIBG Baru yang tidak tahu peranan PIBG dalam membantu

sekolah

15 orang AJK PIBG Baru telah tahu peranan PIBG dalam membantu sekolah

WAJK PIBG yang tahu tentang peranan PIBG dalam membantu sekolah akan sentiasa memberi pandangan dan khidmat bantu yang mampu meningkatkan perkembangan sekolah dan seluruh warganya.

O Penyelaras Pusat Kegiatan Guru dan YDP PIBG

E Penyelaras PKG dan YDP PIBG telah mempunyai pengetahuan tentang peranan PIBG dalam membantu sekolah.

Kekunci:

C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = Environment

Definisi AsasRoot Definition

Sistem latihan pengetahuan tentang peranan PIBG dalam membantu sekolah oleh Penyelaras PKG dan YDP PIBG untuk 15 orang AJK PIBG Baru yang tidak tahu peranan PIBG dalam membantu sekolah bagi tujuan meningkatkan perkembangan sekolah menggunakan kepakaran Penyelaras PKG dan YDP PIBG.

130

Page 20: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Model Transformasi:

Rich Picture:

131

11-Pantau

12-Nilam

13-Sediakan Laporan

14-Beri Penghargaan

5-Rancang Isi kandungan 3-Tetapkan

tempat4-Pohon Peruntukan yang mencukupi

2-Kenal Pasti Peserta

1-Tentukan tarikh & 7-Sediakan

Bahan6-Lantikan Penceramahan Urusetia

9-Nilam2,3,5,6,7

10-Lapor

8-Kawal1-7

Page 21: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Pusat Kegiatan Guru Kuala Kubu Bharu

132

Page 22: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

C Guru Besar

A Penyelaras ICT Sekolah Bestari

T

Input

->

Output

20 Guru Besar tidak tahu menggunakan internet

20 Guru Besar telah tahu menggunakan internet

W Guru Besar yang tidak tahu menggunakan internet lebih mudah mendapat maklumat untuk pengurusan pentadbiran di sekolah

O Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

E Kepakaran Penyelaras ICT Sekolah Bestari dan kemudahan komputer di PKG lengkap dengan kemudahan internet.

Kekunci:

C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = Environment

Definisi AsasRoot Definition

Sistem latihan menggunakan internet oleh Penyelaras ICT Sekolah Bestari untuk 20 orang Guru Besar yang tidak tahu menggunakan internet bagi tujuan mendapatkan maklumat terkini untuk pengurusan pentadbiran sekolah dengan menggunakan kemahiran Penyelaras ICT Sekolah Bestari dan kemudahan internet yang sedia ada di PKG.

133

Page 23: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Model Transformasi:

Rich Picture:

134

Sediakan Bahan

(5)

Rancang Jadual Aktiviti

(2)Kenalpasti

Peserta(3)

Tentukan Masa

(1)Pohon Peruntukan

(6)

Tetapkan Tempat

(3)

Nilai2,3,4,5

(8)

Lapor(9)

Beri Penghargaan

(13)

Kawal1-6(7)

Sediakan Laporan

(12)

Nilai(11)

Pantau(10)

Page 24: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Pusat Kegiatan Guru Kuala Kubu Bharu

135

PENGETUA DAN GURU BESAR

SUDAH BERILMU INTERNET

Page 25: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

C Guru Kanan Pentadbir (GPK 1)

A Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

T

Input

->

Output

15 Guru Kanan Pentadbir (GPK 1)

yang tidak tahu menggunakan Power Point

Interaktif

15 Guru Kanan Pentadbir (GPK 1) yang tahu menggunakan Power Point Interaktif.

WGuru Kanan Kanan Pentadbir (GPK 1) yang tidak tahu menggunakan Power Point Interaktif lebih mudah mengunakan untuk tujuan pembentangan bagi pengurusan sekolah

O Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

E Kepakaran Penyelaras dan kemudahan komputer di PKG dilengkap dengan kemudahan internet

Kekunci:

C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = Environment

Definisi AsasRoot Definition

Sistem latihan menggunakan Power Point Interaktif oleh Penyelaras PKG untuk 20 orang Guru Kanan Pentadbir [GPK 1] yang tidak tahu menggunakan Power Point Interaktif lebih mudah menggunakan Power Point Interaktif untuk tujuan pembentangan bagi pengurusan sekolah

Model Transformasi:

136

Page 26: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Rich Picture:

137

Sediakan Bahan

(5)

Rancang Jadual Aktiviti

(2) Kenalpasti Peserta

(3)

Tentukan Masa

(1)Pohon Peruntuka

n(6) Tetapkan

Tempat(3)

Nilai2,3,4,5

(8)

Lapor(9)

Beri Pengharg

aan(13)

Kawal1-6(7)

Sediakan Laporan

(12)

Nilai(11)

Pantau(10)

Page 27: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

138

Page 28: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Pusat Kegiatan Guru Kuala Kubu Bharu

C Guru

A Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

T

Input

->

Output

20 Guru tidak tahu menggunakan Kamera

Digital

20 Guru telah tahu menggunakan Kamera Digital

W Guru yang tidak tahu menggunakan Kamera Digital lebih mudah mengambil gambar dengan teknik yang betul.

O Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

E Kepakaran Penyelaras dan kemudahan komputer di PKG lengkap dengan kemudahan Kamera Digital

Kekunci:

C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = Environment

Definisi AsasRoot Definition

Sistem latihan menggunakan perisian Kamera Digital oleh Penyelaras PKG untuk 20 orang Guru yang tidak tahu menggunakan Kamera Digital bagi tujuan supaya Guru tahu menggunakan Kamera Digital bagi meningkatkan mutu mengambil gambar menggunakan kamera digital.

139

Page 29: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Model Transformasi:

140

Sediakan Bahan

(5)

Rancang Jadual Aktiviti

(2) Kenalpasti Peserta

(3)

Tentukan Masa

(1)Pohon Peruntuka

n(6) Tetapkan

Tempat(3)

Nilai2,3,4,5

(8)

Lapor(9)

Beri Pengharg

aan(13)

Kawal1-6(7)

Sediakan Laporan

(12)

Nilai(11)

Pantau(10)

Page 30: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Rich Picture:

141

Page 31: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Pusat Kegiatan Guru Kuala Kubu Bharu

C Ibu bapa

A Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

T

Input

->

Output

20 orang Ibu bapa tidak tahu menggunakan video

kamera

20 orang Ibu bapa telah tahu menggunakan video kamera

W Ibu bapa yang tidak tahu menggunakan video kamera lebih mudah mengambil gambar dengan teknik-teknik yang betul

O Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

E Kepakaran Penyelaras dan kemudahan komputer di PKG lengkap dengan kemudahan video kamera

Kekunci:

C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = Environment

Definisi AsasRoot Definition

Sistem latihan menggunakan video kamera oleh Penyelaras PKG untuk 20 orang ibu bapa yang tidak tahu menggunakan video kamera bagi tujuan supaya Ibu bapa tahu menggunakan video kamera bagi meningkatkan mutu mengambil gambar dengan menggunakan video kamera.

142

Page 32: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Model Transformasi:

Rich Picture:

143

Sediakan Bahan

(5)

Rancang Jadual Aktiviti

(2) Kenalpasti Peserta

(3)

Tentukan Masa

(1)Pohon Peruntuk

an(6) Tetapkan

Tempat(3)

Nilai2,3,4,5

(8)

Lapor(9)

Beri Pengharg

aan(13)

Kawal1-6(7)

Sediakan Laporan

(12)

Nilai(11)

Pantau(10)

Page 33: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

144

Page 34: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Pusat Kegiatan Guru Pusat Kegiatan Guru Kalumpang

C Guru Besar

A Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

T

Input

->

Output

10 Guru Besar tidak tahu menggunakan internet

10 Guru Besar telah tahu menggunakan internet

WGuru Besar yang tidak tahu menggunakan internet lebih mudah mendapat ilmu dan bertukar maklumat untuk pengurusan pentadbiran di sekolah

O Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

E Kepakaran Penyelaras dan kemudahan komputer di PKG lengkap dengan kemudahan internet

Kekunci:

C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = Environment

Definisi AsasRoot Definition

Sistem latihan menggunakan internet oleh Penyelaras PKG untuk 10 orang Guru Besar yang tidak tahu menggunakan internet bagi tujuan mendapatkan ilmu dan bertukar maklumat terkini untuk pengurusan pentadbiran sekolah dengan menggunakan kemahiran Penyelaras PKG dan kemudahan internet yang sedia ada di PKG.

145

Page 35: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Model Transformasi:

146

Sediakan Bahan

(5)

Rancang Jadual Aktiviti

(4) Kenalpasti Peserta

(2)

Tentukan Masa

(1)Pohon Peruntuk

an(6) Tetapkan

Tempat(3)

Nilai2,3,4,5

(8)

Lapor(9)

Beri Pengharg

aan(13)

Kawal1-6(7)

Sediakan Laporan

(12)

Nilai(11)

Pantau(10)

Page 36: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Rich Picture:

147

Page 37: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Pusat Kegiatan Guru Pusat Kegiatan Guru Kalumpang

C Guru Penolong Kanan 1

A Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

T

Input

->

Output

11 Guru Penolong Kanan 1 yang tidak tahu menggunakan Excel

11 Guru Penolong Kanan 1 yang telah tahu menggunakan Excel

WGuru Penolong Kanan 1 yang tidak tahu menggunakan Excel lebih mudah menyimpan data dan maklumat untuk pengurusan ujian dan pemarkahan murid di sekolah

O Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

E Kepakaran Penyelaras dan kemudahan makmal komputer di PKG

Kekunci:

C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = Environment

Definisi AsasRoot Definition

Sistem latihan menggunakan Excel oleh Penyelaras PKG untuk 11 orang Guru Penolong Kanan 1 yang tidak tahu menggunakan Excel bagi tujuan menyimpan data dan maklumat untuk pengurusan ujian dan pemarkahan murid di sekolah dengan menggunakan kemahiran Penyelaras PKG dan kemudahan Makmal Komputer yang sedia ada di PKG.

148

Page 38: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Model Transformasi:

149

Sediakan Bahan

(6)

Rancang Jadual Aktiviti

(4) Kenalpasti Peserta

(3)

Tentukan Masa

(1)Pohon Peruntuka

n(5)

Tetapkan Tempat

(2)

Nilai2,3,4,5

(8)

Lapor(9)

Beri Pengharg

aan(13)

Kawal1-6(7)

Sediakan Laporan

(12)

Nilai(11)

Pantau(10)

Page 39: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Rich Picture:

150

UPSR

PKBS

Ujian Bulanan

Page 40: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Pusat Kegiatan Guru Pusat Kegiatan Guru Kalumpang

C Guru

A Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

T

Input

->

Output

10 Guru tidak tahu menggunakan perisian Power

Point Interaktif

10 Guru telah tahu menggunakan perisian Power Point Interaktif

WGuru yang tidak tahu menggunakan perisian Power Point Interaktif lebih mudah menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas

O Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

E Kepakaran Penyelaras dan kemudahan komputer di PKG lengkap dengan kemudahan perisian Power Point

Kekunci:

C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = Environment

Definisi AsasRoot Definition

Sistem latihan menggunakan perisian Power Point Interaktif oleh Penyelaras PKG untuk 10 orang Guru yang tidak tahu menggunakan perisian Power Point Interaktif bagi tujuan supaya Guru tahu menggunakan aplikasi Power Point Interaktif bagi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

151

Page 41: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Model Transformasi

152

Sediakan Bahan

(5)

Rancang Jadual Aktiviti

(4) Kenalpasti

Peserta(2)

Tentukan Masa

(1)Pohon Peruntuk

an(6) Tetapkan

Tempat(3)

Nilai2,3,4,5

(8)

Lapor(9)

Beri Penghar

gaan(13)

Kawal1-6(7)

Sediakan Laporan

(12)

Nilai(11)

Pantau(10)

Page 42: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Rich Picture:

153

Good teacher, Yea!

Page 43: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Pusat Kegiatan GuruPusat Kegiatan Guru Kalumpang

C Ibu bapa

A Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

T

Input

->

Output

10 orang Ibu bapatidak tahu menggunakan kamera digital

10 orang Ibu bapa telah tahu menggunakan kamera digital

W Ibu bapa yang tidak tahu menggunakan kamera digital lebih mudah mengambil gambar dengan teknik-teknik yang betul

O Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

E Kepakaran Penyelaras dan kemudahan komputer di PKG lengkap dengan kemudahan kamera digital

Kekunci:

C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = Environment

Definisi AsasRoot Definition

Sistem latihan menggunakan kamera digital oleh Penyelaras PKG untuk 10 orang ibu bapa yang tidak tahu menggunakan kamera digital bagi tujuan supaya ibu bapa tahu menggunakan kamera digital bagi meningkatkan mutu mengambil gambar dengan menggunakan kamera digital

154

Page 44: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Model Transformasi:

155

Sediakan Bahan

(5)

Rancang Jadual Aktiviti

(4) Kenalpasti Peserta

(2)

Tentukan Masa

(1)Pohon Peruntuk

an(6) Tetapkan

Tempat(3)

Nilai2,3,4,5

(8)

Lapor(9)

Beri Pengharg

aan(13)

Kawal1-6(7)

Sediakan Laporan

(12)

Nilai(11)

Pantau(10)

Page 45: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Rich Picture:

156

Page 46: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Pusat Kegiatan Guru Kampong Soeharto

C Guru Besar

A Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

T

Input

->

Output

10 Guru Besar tidak tahu mencari maklumat

menggunakan internet

10 Guru Besar telah tahu mencari maklumat menggunakan internet

W Guru Besar yang tahu mencari maklumat menggunakan internet lebih mudah mendapat maklumat untuk pengurusan pentadbiran di sekolah

O Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

E Kepakaran Penyelaras dan kemudahan komputer di PKG lengkap dengan kemudahan internet

Kekunci:

C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = Environment

Definisi AsasRoot Definition

Sistem latihan menggunakan internet oleh Penyelaras PKG untuk 10 orang Guru Besar yang tidak tahu mencari maklumat menggunakan internet untuk meningkatkan pengurusan pentadbiran sekolah dengan menggunakan kemahiran Penyelaras PKG dan kemudahan internet yang sedia ada di PKG.

157

Page 47: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Model Transformasi:

158

Sediakan Bahan

(5)

Rancang Jadual Aktiviti

(2) Kenalpasti Peserta

(3)

Tentukan Masa

(1)Pohon

Peruntukan(6)

Tetapkan Tempat

(3)

Nilai2,3,4,5

(8)

Lapor(9)

Beri Pengharg

aan(13)

Kawal1-6(7)

Sediakan Laporan

(12)

Nilai(11)

Pantau(10)

Page 48: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Rich Picture:

159

Page 49: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Pusat Kegiatan Guru Kampong Soeharto

C Guru Hal Ehwal Murid

A Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

T

Input

->

Output

10 Guru Hal Ehwal Muridyang tidak tahu

menggunakan MS-Excell

10 Guru Hal Ehwal Murid yangtelah tahu menggunakan MS-Excell

WGuru Hal Ehwal Murid yang tahu menggunakan MS Excell lebih mudah merekodkan maklumat murid untuk pengurusan hal ehwal murid di sekolah

O Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

E Kepakaran Penyelaras dan kemudahan komputer di PKG yang lengkap.

Kekunci:

C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = Environment

Definisi AsasRoot Definition

Sistem latihan menggunakan MS Excell oleh Penyelaras PKG untuk 10 orang Guru Hal Ehwal Murid yang tidak tahu menggunakan MS Excell bagi tujuan merekodkan maklumat terkini untuk pengurusan hal ehwal murid dengan menggunakan kemahiran Penyelaras PKG dan kemudahan komputer yang sedia ada di PKG.

160

Page 50: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Model Transformasi:

Rich Picture:

161

Sediakan Bahan

(5)

Rancang Jadual Aktiviti

(2) Kenalpasti

Peserta(3)

Tentukan Masa

(1)Pohon

Peruntukan(6)

Tetapkan Tempat

(3)

Nilai2,3,4,5

(8)

Lapor(9)

Beri Penghar

gaan(13)

Kawal1-6(7)

Sediakan Laporan

(12)

Nilai(11)

Pantau(10)

Page 51: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

162

Page 52: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Pusat Kegiatan Guru Kampong Soeharto

C Guru

A Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

T

Input

->

Output

10 Guru tidak tahu menggunakan perisian Power Point Interaktif

10 Guru telah tahu menggunakan perisian Power Point Interaktif

WGuru yang tahu menggunakan perisian Power Point Interaktif lebih mudah menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas

O Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

E Kepakaran Penyelaras dan kemudahan komputer di PKG lengkap dengan kemudahan perisian Power Point

Kekunci:

C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = Environment

Definisi AsasRoot Definition

Sistem latihan menggunakan perisian Power Point Interaktif oleh Penyelaras PKG untuk 10 orang Guru yang tidak tahu menggunakan perisian Power Point Interaktif bagi tujuan supaya Guru tahu menggunakan aplikasi Power Point Interaktif bagi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

163

Page 53: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Model Transformasi:

Rich Picture:

164

Sediakan Bahan

(5)

Rancang Jadual Aktiviti

(2) Kenalpasti Peserta

(3)

Tentukan Masa

(1)Pohon Peruntuka

n(6) Tetapkan

Tempat(3)

Nilai2,3,4,5

(8)

Lapor(9)

Beri Pengharg

aan(13)

Kawal1-6(7)

Sediakan Laporan

(12)

Nilai(11)

Pantau(10)

Page 54: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

165

Page 55: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Pusat Kegiatan Guru Kampong Soeharto

C Ibu bapa

A Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

T

Input

->

Output

10 orang Ibu bapa tidak tahu konsep sekolah

Bestari

10 orang Ibu bapa telah tahu konsep sekolah bestari

WIbu bapa yang tahu konsep sekolah bestari lebih mudah untuk menyediakan keperluan pembelajaran anak-anak mereka seperti komputer.

O Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

E Kepakaran Penyelaras dan pengetahuan yang dibekalkan oleh BTP memudahkan penerangan dan penjelasan mengenai sekolah bestari.

Kekunci:

C = Customer; A = Actor; T = Transformation; W = World View; O = Owner; E = Environment

Definisi AsasRoot Definition

Sistem latihan menggunakan kamera digital oleh Penyelaras PKG untuk 10 orang ibu bapa yang tidak tahu menggunakan kamera digital bagi tujuan supaya Ibu bapa tahu menggunakan kamera digital bagi meningkatkan mutu mengambil gambar dengan menggunakan kamera digital

166

Page 56: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Model Transformasi:

167

Sediakan Bahan

(5)

Rancang Jadual Aktiviti

(2) Kenalpasti Peserta

(3)

Tentukan Masa

(1)Pohon

Peruntukan

(6)Tetapkan Tempat

(3)

Nilai2,3,4,5

(8)

Lapor(9)

Beri Penghargaa

n(13)

Kawal1-6(7)

Sediakan Laporan

(12)

Nilai(11)

Pantau(10)

Page 57: 06 Bahagian C Pkg Selangor 2

BAHAGIAN C: AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN PUSAT KEGIATAN GURU

Rich Picture:

168